PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ PHƯỢNG NGHI, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỢNG NGHI, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA NGUYỄN THỊ LOAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LOAN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỢNG NGHI, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM GV hướng dẫn: TS TRẦN ĐỘC LẬP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nghèo Của Hộ Gia Đình Tại Phượng Nghi, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa” Nguyễn Thị Loan, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nông Lâm bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Ts TRẦN ĐỘC LẬP Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng nămNgày Thư ký hội đồng chấm báo cáo tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến bố mẹ, người sinh thành, ni dưỡng mang đến cho tốt đẹp Đặc biệt năm tháng học tập xa gia đình, người thay bố mẹ chăm sóc ni dưỡng em để tới ngày hơm nay, anh trai u q Cơng ơn bố mẹ anh trai không kể hết ghi nhớ lòng cầu mong tốt đẹp sống đến với gia đình Để trở thành sinh viên có nhiều hướng đi, có kiến thức bổ ích ngày hơm q trình nỗ lực phấn đấu thân Điều đặc biệt quan trọng tận tình truyền đạt kiến thức Thầy Cơ q trình em học tập trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Em xin gửi lòng biết ơn đến tất thầy cô khoa Kinh Tế, đặc biệt thầy Trần Độc Lập, người hướng dẫn em trình em làm luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn cô – anh chị UBND Phượng Nghi giúp đỡ em suốt q trình thực tập, để em hồn thành tốt khóa luận Cuối cho em gửi lời cảm ơn tới anh chị, bạn bè… người quan tâm giúp đỡ em nhiều trình làm luận văn tốt nghiệp Bên cạnh bạn bè ln niềm vui, chỗ dựa quan trọng năm tháng học tập xa nhà, xin cảm ơn bạn nhiều, bạn ln giúp đỡ mình gặp khó khăn Những kỉ niệm bên bạn ghi nhớ trân trọng Xin cảm ơn xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất người! Sinh viên NGUYỄN THỊ LOAN NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ LOAN Tháng 12 năm 2013 “Phân Tích Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nghèo Của Hộ Gia Đình Tại Phượng Nghi, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa” NGUYEN THI LOAN December 2013 “Analysis of factors affecting poverty of the household in Phuong Nghi commune, Nhu Thanh district, Thanh Hoa province” Đề tài “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nghèo Hộ Gia Đình Phượng Nghi, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa” tập trung phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến nghèo hộ gia đình Nguồn số liệu phân tích thu thập từ phòng ban thuộc UBND thu thập từ 100 hộ gia đình địa bàn Phượng Nghi Đề tài tiến hành phân tích dựa phương pháp so sánh, thống kê mơ tả phân tích hồi quy Trong phương pháp phân tích hồi quy, mơ hình OLS sử dụng nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, mơ hình Logit sử dụng để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả nghèo hộ gia đình Đề tài tập trung phân tích mặt sau:  Thực trạng nghèo người dân Phượng Nghi theo chuẩn nghèo cũvà  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập khả nghèo hộ gia đình  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ gia đình xãPhượng Nghi Qua phân tích để thấy thực trạng nghèo xác định yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghèo từ đề xuất giải pháp giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Địa hình thổ nhưỡng 2.1.3 Khí hậu thời tiết 2.1.4 Nguồn nước thủy văn 2.2 Điều kiện kinh tế - hội 2.2.1 Dân số lao động 2.2.2 Giáo dục, y tế 2.2.3 Hiện trạng phát triển kinh tế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý luận 12 3.1.1 Một số khái niệm 12 3.1.2 Chỉ tiêu, chuẩn mực, đặc điểm nghèo 13 3.1.3 Tình trạng nghèo Việt Nam 16 3.1.4 Nguyên nhân nghèo Việt Nam 19 v 3.1.5 Vòng luẩn quẩn nghèo nàn lạc hậu người nghèo 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.2.2 Phương pháp so sánh 24 3.3 Hệ số Gini đường cong Lorenz 31 3.3.1 Mục đích, ý nghĩa 31 3.3.2 Khái niệm, nội dung phương pháp tính 31 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Thực trạng nghèo địa bàn Phượng Nghi 33 4.2 Đặc trưng mẫu điều tra 36 4.2.1 Độ tuổi trình độ kĩ thuật người lao động 37 4.2.2 Tình hình vay vốn hộ gia đình 38 4.2.3 Tình hình đời sống hộ gia đình 39 4.3 Phân tích đặc điểm người nghèo Phượng Nghi, huyện Như Thanh.40 4.3.1 Nghề nghiệp, trình độ học vấn người nghèo 40 4.3.2 Đặc điểm nhân tình trạng nghèo 43 4.3.3 Giới tình trạng nghèo 43 4.3.4 Đất đai, tín dụng khả tiếp cận hộ nghèo 44 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 46 4.4.1 So sánh thu nhập nhóm hộ người Kinh nhóm hộ người ĐBDT 46 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình 48 4.4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xác xuất nghèo hộ gia đình 53 4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập giúp giảm nghèo cho hộ gia đình Phượng Nghi 59 4.5.1 Vấn đề phát triển giáo dục 59 4.5.2 Về vấn đề kế hoạch hóa gia đình 61 4.5.3 Giải pháp vấn đề sử dụng đất đai 62 4.5.4 Giải việc làm 62 4.5.5 Giải pháp cho người đồng bào dân tộc 63 vi CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 5.2.1 Đới với quyền địa phương 65 5.2.2 Đối với hộ gia đình 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ&ĐH Cao đẳng đại học DS&KHHGĐ Dân số kế hoạch hóa gia đình ĐBDT Đồng bào dân tộc ĐVT Đơn vị tính GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) HPI Human Poverty Index (Chỉ số nghèo đói tổng hợp) NHNN&PTNT Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn NHCSXH Ngân hàng Chính Sách Hội THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân UNDP United Nations Development Programme (Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc) WB World Bank (Ngân hàng Thế Giới) XĐGN Xóa đói giảm nghèo viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện Tích Và Dân Số Phượng Nghi Năm 2012 Bảng 2.2 Lao Động Hội Trên Địa Bàn 2012 Phân Theo Ngành Kinh Tế Bảng 2.3 Thống Kê Trường, Lớp, Giáo Viên, Học Sinh Phượng Nghi Năm Học 2011 – 2012 Bảng 2.4 Diện Tích, Năng Suất Sản Lượng Lúa Phượng Nghi Qua Các Năm 2010, 2011, 2012 Bảng 2.5 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Phượng Nghi năm 2012 10 Bảng 3.1 Tỷ Lệ Hộ Nghèo Phân Theo Thành Thị Nông Thôn 17 Bảng 3.2 Tỷ Lệ Hộ Nghèo Phân Theo Vùng 18 Bảng 3.3 Những Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Hộ Gia Đình Trong 27 Bảng 3.4 Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Xác Suất Nghèo Của Hộ Gia Đình Trong 30 Bảng 4.1 Số Hộ Nghèo Tại Phượng Nghi Giai Đoạn 2010 - 2012 33 Bảng 4.2 Tình Trạng Nghèo Trong Theo Chuẩn Nghèo Cũ Mới 34 Bảng 4.3 Bảng Phân Phối Thu Nhập Theo Từng Nhóm 20% Dân Số 35 Bảng 4.4 Độ Tuổi Trung Bình Của Người Lao Động Trong Mẫu Điều Tra 37 Bảng 4.5 Trình Độ Kĩ Thuật Của Người Trong Độ Tuổi Lao Động Của Mẫu Điều Tra Năm 2012 38 Bảng 4.6 Mục Đích Sử Dụng Vốn Vay Các Hộ Dân 39 Bảng 4.7 Tình Hình Nhà Ở, Điện, Nước Các Hộ Dân 40 Bảng 4.8 Nghề Nghiệp Của Chủ Hộ Tình Trạng Nghèo 41 Bảng 4.9 Trình Độ Học Vấn Của Chủ Hộ Tình Trạng Nghèo 42 Bảng 4.10 Số Người Phụ Thuộc Tình Trạng Nghèo 43 Bảng 4.11 Giới Tính Của Chủ Hộ Tình Trạng Nghèo 44 Bảng 4.12 Diện Tích Đất Phân Theo Nhóm Hộ Nghèo Không Nghèo Phượng Nghi 45 Bảng 4.13 Tín Dụng Tình Trạng Nghèo Phượng Nghi 46 Bảng 4.14 Tình Trạng Nghèo Theo Nhóm Dân Tộc 46 ix CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả đếnnhững kết luận sau: - Tình trạng nghèo Phượng Nghi theo chuẩn nghèo cũ mới: kết điều tra 100 hộ gia đình cho thấy từ áp dụng chuẩn nghèo vào cách tính hộ nghèo tỷ lệ nghèo Phượng Nghi tăng lên cao từ 3% lên 22% Điều chứng tỏ kết giảm nghèo địa phương chưa thật vững chắc, nguy tái nghèo cao - Qua phân tíchcác yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, ta thấy có nhóm tác động làm tăng giảm thu nhập hộ gia đình: Nhóm biến tác động làm tăng thu nhập hộ gia đình bao gồm: diện tích canh tác, với điều kiện yếu tố khác khơng đổi diện tích tăng 1% thu nhập tăng 0,1593%; trình độ học vấn tăng lên 1% thu nhập tăng 0,0756%; tuổi chủ hộ tăng 1% thu nhập hộ tăng 0,608%; biến dân tộc nhận giá trị Dum = đồng nghĩa với chủ hộ người Kinh thu nhập hộ tăng 0,4278% Nhóm biến làm giảm thu nhập hộ gia đình bao gồm: tỷ lệ phụ thuộc, điều kiện yếu tố khác khơng đổi tỷ lệ phụ thuộc tăng 1% thu nhập hộ giảm 0,1045%; nghề nghiệp nhận giá trị Dum = tức chủ hộ làm nghề nơng thu nhập hộ gia đình giảm 0,5069% - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả nghèo hộ gia đình có nhóm yếu tố làm tăng giảm xác suất nghèo hộ gia đình: Nhóm yếu tố làm giảm xác suất nghèo hộ gia đình bao gồm: Diện tích canh tác, điều kiện yếu tố khác khơng đổi diện tích canh tác tăng lên 1ha xác suất nghèo khơng nghèo giảm 99,91%; trình độ học vấn chủ hộ tăng thêm năm đến trường xác suất nghèo không nghèo giảm 51,52%; tuổi chủ hộ lên tuổi xác suất nghèo khơng nghèo giảm 86,13%; dân tộc nhận giá trị 1, đồng nghĩa với chủ hộ người dân tộc Kinh xác suất nghèo khơng nghèo giảm 4,65% Nhóm yếu tố làm tăng xác suất nghèo hộ gia đình: tất biến có ý nghĩa mơ hình có biến tỷ lệ phụ thuộc làm tăng xác suất nghèo hộ gia đình, tỷ lệ phụ thuộc tăng đơn vị xác suất nghèo không nghèo tăng 852,03%, tỷ lệ tương đối cao, điều cho thấy tỷ lệ phụ thuộc có tác động lớn đến khả nghèo hộ gia đình 5.2 Kiến nghị Trong năm qua phủ nhận kết giảm nghèo mà quyền địa phương nỗ lực đạt được, nhiên chưa đủ Dưới số kiến nghị: 5.2.1 Đới với quyền địa phương Kinh tế nơng nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng mặt đời sống Phượng Nghi cần ý số vấn đề sau: Các nhà lãnh đạo địa phương nên cung cấp cho người dân thông tin xác thực dễ hiểu Đây vấn đề mang tính định, người dân khơng có thơng tin họ khơng biết quyền địa phương làm việc Cung cấp cho cán địa phương kiến thức kĩ cần thiết việc quản lý giao tiếp nhờ thực đầy đủ nhiệm vụ Cần có sách đầu tư dài hạn hạ tầng sở nhằm đảm bảo phát triển bình đẳng hơn, hộ gia đình vùng hẻo lánh thường khơng tiếp cận với hội hạ tầng điện, đường, trường, chợ thông tin liên lạc hạn chế thiếu Do cần huy động vốn để phát triển sở hạ tầng nông thôn Về y tế, Phượng Nghi có cán y, bác sĩ Do cần bổ sung thêm bác sĩ, y tá để đáp ứng tốt cho người dân, bồi dưỡng nâng cao lực cho cán bác sĩ qua chương trình tập huấn 65 Về khuyến nơng, cần xác thực người nghèo để người mù chữ người có trình độ thấp tiếp thu cách dễ dàng; thường xuyên tập huấn cho cán khuyến nông để họ giúp đỡ người dân dễ dàng cơng tác xóa đói giảm nghèo Về giáo dục, thực miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, vùng xâu vùng xa đồng bào dân tộc, thủ tục đơn giản để không gây cản trở việc đến trường em Đồng thời cải thiện chất lượng giảng dạy sở vật chất trường học xã, xây dựng nhiều trường học kiên cố gần buôn làng 5.2.2 Đối với hộ gia đình Như biết muốn vươn lên nghèo cần nỗ lực vươn lên từ thân người nghèo, họ cần phải tự thân vận động, loại bỏ thói quen trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ từ sách nhà nước, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ hộ thoát nghèo Xây dựng kế hoạch làm ăn chi tiết dựa sở tổng kết kế hoạch rút kinh nghiệm chống nghèo Hiểu rõ tầm quan trọng giáo dục, cố gắng tạo điều kiện để trẻ em đến trường, có ăn, có học đến nơi đến chốn Tham gia lớp tập huấn khuyến nông để nâng cao tầm hiểu biết khả tiếp thu kiến thức để phát triển kinh tế vươn lên thốtkhỏi nghèo Cần có ý thức trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng đến hạn Tích cực loại bỏ hủ tục lạc hậu sống ngày đặc biệt người đồng bào dân tộc Tham gia tích cực cơng tác kế hoạch hóa gia đình, nhằm ý thức tác hại việc sinh nhiều 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Trần Đức Luân BàiGiảng Kinh Tế Lượng Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nơng Lâm TP HCM Phạm Thiên Hạ,Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nghèo hộ gia đình huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận năm 2012 Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế Nông Lâm, khoa Kinh Tế, ĐH Nông Lâm TP.HCM Phạm Thị Thu Thủy,Phân tích yếu tố tác động đến nghèo hộ gia đình huyệnGia Mập tỉnh Bình Phước,năm 2012 Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế Nông Lâm, khoa Kinh Tế, ĐH Nông Lâm TP.HCM Báo cáo tổng kết cuối năm 2012 UBND Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Tổng Cục Thống kê, 2007 Kết Quả Khảo Sát Mức Sống Hộ Gia Đình Năm 2006, NXB Thống kê, Hà Nội Tổng Cục Thống kê, 2009 Kết Quả Khảo Sát Mức Sống Hộ Gia Đình Năm 2008, NXB Thống kê, Hà Nội Tổng Cục Thống kê, 2011 Kết Quả Khảo Sát Mức Sống Dân Cư Năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội Website Tổng cục thống kê Việt Nam: http://www.gso.com.vn Website: http://www.google.com.vn 67 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết kết xuất mơ hình thu nhập Dependent Variable: LOG(TN) Method: Least Squares Date: 12/02/13 Time: 20:05 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(TYLE) LOG(DTICH) LOG(KC) LOG(TDHV) LOG(TUOI) VAY NGHE DTOC C -0.104473 0.159348 -0.204831 0.075568 0.607963 0.164289 -0.506943 0.427775 6.596677 0.050796 0.044469 0.060641 0.021178 0.220634 0.101453 0.142535 0.110006 0.861268 -2.056702 3.583332 -3.377745 3.568189 2.755520 1.619371 -3.556632 3.888661 7.659261 0.0426 0.0005 0.0011 0.0006 0.0071 0.1088 0.0006 0.0002 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.729610 0.705839 0.452910 18.66658 -57.97209 30.69387 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 9.643525 0.835063 1.339442 1.573907 1.434334 1.921828 Kiểm bệnh tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.812254 3.913119 Prob F(2,89) Prob Chi-Square(2) 0.1693 0.1413 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/02/13 Time: 20:14 Sample: 100 Included observations: 100 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(TYLE) LOG(DTICH) LOG(KC) LOG(TDHV) LOG(TUOI) VAY NGHE DTOC C RESID(-1) RESID(-2) -0.008156 -4.56E-05 -0.012986 -0.003348 0.039379 -0.000377 0.057538 -0.006444 -0.133156 0.045442 0.206318 0.050961 0.044402 0.060497 0.021364 0.220439 0.100904 0.146675 0.109262 0.866348 0.111747 0.110820 -0.160043 -0.001027 -0.214649 -0.156733 0.178641 -0.003740 0.392282 -0.058975 -0.153698 0.406651 1.861740 0.8732 0.9992 0.8305 0.8758 0.8586 0.9970 0.6958 0.9531 0.8782 0.6852 0.0659 R-squared 0.039131 Adjusted R-squared -0.068832 S.E of regression 0.448920 Sum squared resid 17.93614 Log likelihood -55.97622 F-statistic 0.362451 Prob(F-statistic) 0.959480 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -2.12E-16 0.434225 1.339524 1.626093 1.455504 2.076265 Kiểm định phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.648972 12.66106 14.09526 Prob F(8,91) Prob Chi-Square(8) Prob Chi-Square(8) 0.1220 0.1241 0.0793 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/02/13 Time: 20:51 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C VAY^2 NGHE^2 DTOC^2 (LOG(TYLE))^2 (LOG(DTICH))^2 (LOG(KC))^2 (LOG(TDHV))^2 (LOG(TUOI))^2 0.737520 0.021374 0.085351 0.004819 -0.002321 -0.006103 -0.015287 -3.65E-05 -0.010413 0.337568 0.067514 0.092379 0.074739 0.009127 0.002400 0.019021 0.001195 0.020510 2.184806 0.316581 0.923924 0.064480 -0.254336 -2.543111 -0.803675 -0.030547 -0.507703 0.0315 0.7523 0.3580 0.9487 0.7998 0.0127 0.4237 0.9757 0.6129 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.126611 0.049829 0.299863 8.182535 -16.73544 1.648972 0.121967 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.186666 0.307626 0.514709 0.749174 0.609601 2.253839 Phụ lục 2: Kết xuất mơ hình xác suất khả nghèo hộ gia đình Mơ hình xác suất nghèo hộ gia đình Dependent Variable: NGHEO Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 01/02/14 Time: 19:32 Sample: 100 Included observations: 100 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob DTICH TDHV TUOI TYLE DTOC KC NGHE VAY C -0.001641 -0.919022 -0.246345 1.719486 -4.349842 0.581452 0.501422 -1.236511 6.798229 0.000945 0.484848 0.138725 9.520316 2.582277 0.378885 2.122468 1.348591 6.790410 -1.737743 -1.895483 -1.775780 1.806123 -1.684499 1.534641 0.236245 -0.916891 1.001152 0.0823 0.0580 0.0758 0.0709 0.0921 0.1249 0.8132 0.3592 0.3168 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) 0.792362 0.416333 0.398812 0.633278 0.493705 83.50036 0.000000 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 78 22 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.220000 0.205312 3.835937 -10.94062 -52.69080 -0.109406 100 Kì vọng ước lượng Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: MOHINH1 Date: 12/10/13 Time: 10:51 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 75 78 75 96.15 3.85 -3.85 NA 20 22 20 90.91 9.09 90.91 90.91 77 23 100 95 95.00 5.00 17.00 77.27 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 74.25 3.75 78.00 74.25 95.20 4.80 17.20 78.17 3.75 18.25 22.00 18.25 82.97 17.03 60.97 78.17 78.00 22.00 100.00 92.51 92.51 7.49 26.83 78.17 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 78 78 78 100.00 0.00 22 22 0.00 100.00 100 100 78 78.00 22.00 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 60.84 17.16 78.00 60.84 78.00 22.00 17.16 4.84 22.00 4.84 22.00 78.00 78.00 22.00 100.00 65.68 65.68 34.32 Phụ lục Bản ng Câu Hỏỏi Điều Trra Nông Hộ ộ Trường g Đại Học Nơng Lâm m TP.Hồ Chí C Minh Khoa Kin nh Tế PHIẾU TH HU THẬP P THƠN NG TINC CÁC HỘGIA Đ ĐÌNH “ Kính chào ơng//bà! Tơi sinh viên năm cuối khoa Kinnh tế Trườn ng đại họcc P.HCM Đâây điều tra tình hìnhh nghèo vàà thực trạn ng bất bìnhh Nơng Lâm TP hượng Nghhi Điều tra làà sở đểể đẳngg thuu nhập củaa người dânn Ph thựcc khóaa luận tốt nghiệp: “ Ph hân tích cá ác yếu tố ảnh ả hưởngg đến nghèèo cácc hộ gia g đình tạại Phượ ợng Nghi, huyện Nh hư Thanh, tỉnh Than nh Hóa” Vì V vậy, tơii cần c giúpp đỡ ônng/bà bằngg việc tham m gia trả lờ ời câu hỏi đ Mỗi ý kiến đóng gópp ơng/bbà thật có ó giá trị vàà ý nghĩa Xin chân thành t cảm m ơn!”” Mã số phiếu:…… p ……………………… ………… Ngày phỏn N ng vấn:…… …………… ………………… ẦN I: THÔ ÔNG TIN CHUNG VỀ V HỘ GIA ĐÌNH PHẦ Họ v tên chủhhộ: Giớii tính: □ Nam Tuổi: □ Nữ Dân tộc: Nghề ngghiệp: Trình độ học vấn: Tìình hình nhân n u Tổngg số nhân khẩu: k (ngư ười) STT Họ tênn Giới uổi Tu tính Học vấn Nghề ngghiệp hu nhập Th (tháng) ( Đặc điểm cách sử dụng đất đai Tổng diện tích đất có……………………………….(m2 ) Loại đất Diện tích (m2) Của gia đình Th Giao khốn Đất thổ cư Đất nơng nghiệp 2.1 Đất trồng lúa/ hoa màu 2.2 Đất trồng lâu năm 2.3 Đất trồng ăn trái Đất khác 3.Tín dụng Gia đình vay vốn đâu? Nguồn vốn Mức vay Thời gian Thời hạn vay Lãi suất Mục đích (triệu đ) vay (tháng) (%/tháng) vay Còn nợ NH NN&PTNT NH CSXH Quỹ XĐGN Quỹ tín dụng Vay người thân Vay khác Mục đích vay: học tập, trồng trọt, chăn ni…(ghi rõ) Khi vay vốn ơng/bà có gặp khó khăn khơng? a) Có b) Khơng - Vì sao? Hiện tai ông/bà có thiếu vốn sản xuất không? a) Có b) Không Nếu thiếu vốn, ông/bà cần vay thêm ? Ơng/bà vay nhằm mục đích gì? Ông/bà muốn vay từ đâu? - Vì sao? Vay với lãi suất phù hợp? Thời hạn vay? II/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT A Nơng nghiệp Trồng trọt: Loại trồng Diện tích Tổng (ha) sản lượng Tổng chi phí Giữ lại (kg) Bán (kg) Lúa Hoa màu Cây ăn trái Cây trồng khác Tổng thu nhập từ trồng trọt năm 2012 cho loại trồng: Cây lúa: .(đồng) Cây hoa màu: .(đồng) Cây ăn trái: (đồng) Cây trồng khác: (đồng) Chăn nuôi Loại vật nuôi Số lượng (con) Tổng sản lượng (kg) Tổng chi phí Bò Heo Gà Khác Tổng thu nhập từ chăn nuôi năm 2012 Heo: (đồng) Gà: (đồng) Trâu: (đồng) Bò: (đồng) Con khác: (đồng) B Ngành nghề khác Đơn giá Đơn giá Ngành nghề Thu nhập (đồng/tháng) Bn bán, dịch vụ …… …… III/ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÀ CÁC Ý KIẾN KHÁC Thu nhập chi tiêu bình quân tháng gia đình ơng/bà năm 2012 bao nhiêu? * Thu nhập: /tháng * Chi tiêu: /tháng Nhà cửa ông/bà thuộc loại sau đây? a) Nhà tạm b) Nhà bán kiên cố c) Nhà kiên cố Gia đình mắc điện chưa? a) Có b) Chưa Nguồn nước sinh hoạt gia đình là: a) Nước máy b) Nước giếng c) Nước sơng, ao Phương tiện sinh hoạt gia đình Khoản mục Số lượng (cái) Xe máy Ti vi Đầu đĩa Máy vi tính Điện thoại di động Khoảng cách từ nhà ông/bà đến trung tâm thương mại bao nhiêu? ………… (km) Đánh giá mức độ tới trung tâm thương mại ông/bà nào? a) Rất thường xuyên b) Thường xuyên c) Thỉnh thoảng d) Hiếm e) Không Theo ông/bà, Kinh tế gia đình thuộc loại: a) Giàu có b) Khá giả c) Trung bình c) Nghèo 10 Ơng/bà có muốn mở rộng thêm quy mơ sản xuất khơng? a) Có b) Khơng Nếu KHƠNG, xin ơng/bà cho biết lý do: Nếu CĨ: 11 Ơng/bà muốn mở rộng cách nào? 12 Vì ơng/bà muốn mở rộng thêm quy mơ? a) Sản xuất có lời b) Có vốn sản xuất b) Có lao động d) Ý kiến khác 13 Gia đình có muốn chuyển hướng sản xuất kinh doanh không? (cây trồng khác, nuôi khác, kinh doanh dịch vụ ) a) Có b) Khơng Chuyển sang: Tại sao: 14 Gia đình có gặp khó khăn sản xuất? ( xếp thep thứ tự 1, 2, 3) Vốn: Kỹ thuật: Giá cả: 15 Ơng/bà có tham gia cơng tác khuyến nơng khơng? a) Có b) Khơng - Nếu KHÔNG,Tại sao: - Nếu CÓ, khuyến nơng có giúp ích cho ơng/bà khơng: 16 Ông/bà thường bán sản phẩm cho ai, đâu? 17 Đầu sản phẩm có ổn định khơng? a) Có b) Khơng 18 Thơng tin giá ông/bà nghe đâu? 19 Ơng/bà có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng sống? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà!!! ... Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nghèo Hộ Gia Đình Xã Phượng Nghi, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa tập trung phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến nghèo hộ gia đình Nguồn số liệu phân tích thu... nghèo hộ gia đình xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập giúp giảm nghèo cho hộ gia đình xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 1.3... NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LOAN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ PHƯỢNG NGHI, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ PHƯỢNG NGHI, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ PHƯỢNG NGHI, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay