KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖĐÔNG HÒA

150 1 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ LÉN KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖĐƠNG HỊA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ LÉN KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖĐƠNG HỊA Ngành: Kế Tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Tôn Thất Đào Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HỊA” Nguyễn Thị Lén, sinh viên khóa 36, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước Hội đồng vào ngày TÔN THẤT ĐÀO Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký Hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cám ơn chân thành biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, người nuôi dưỡng, yêu thương dù hoàn cảnh nào, người ln động viên, khuyến khích tinh thần lần nản lòng, người ln sát cánh vượt qua khó khăn sống dần bước vào đời với nhiều bỡ ngỡ Em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô khoa Kinh tế trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, người tận tình dạy dỗ suốt bốn năm giảng đường đại học với nhiều kiến thức chuyên môn chia sẻ nhiều kinh nghiệm sống, chuẩn bị hành trang để trò vững bước vào đời Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy Tôn Thất Đào, giảng viên Bộ môn Tài Kế tốn, khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình làm đề tài Em xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đơng Hòa tạo điều kiện cho em thực tập công ty, cám ơn chị phòng kế tốn giúp đỡ em suốt q trình thực tập cơng ty Đặc biệt em xin cám ơn chị Kim Oanh nhiệt tình giúp đỡ, giúp em hồn thiện đề tài TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Lén NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ LÉN Tháng 12 năm 2013 “Kế tốn Doanh thu Chi phí Xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Đơng Hòa” NGUYEN THI LEN December 2013 “Turnover expenses and the determined business of result accounting at Dong Hoa Good Processing One Member Company Limited” Nội dung nghiên cứu khóa luận nhằm giải vấn đề sau:  Tìm hiểu cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty  Đánh giá thực trạng cơng tác hạch tốn khoản doanh thu chi phí cơng ty  Đề xuất giải pháp cụ thể giúp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu tổng quan công ty 3  2.1.1 Khái quát chung .3  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty .4  2.1.2.1 Quá trình hình thành 4  2.1.2.2 Quá trình phát triển 5  2.1.2.3 Thị trường tiêu thụ 5  2.1.2.4 Lĩnh vực hoạt động 5  2.1.2.5 Mục tiêu phương hướng phát triển .6  2.1.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất 6  2.2 Tổ chức máy quản lý công ty .8  2.2.1 Sơ đồ tổ chức 8  2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 8  2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 10  2.3.1 Cơ cấu máy kế tốn cơng ty .10  2.3.2 Chức nhiệm vụ phận 10  2.4 Chế độ, sách kế tốn áp dụng cơng ty 11  2.5 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn máy vi tính .11  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  3.1 Cơ sở lí luận 13  v 3.1.1 Những vấn đề chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh .13  3.1.1.1 Khái niệm .13  3.1.1.2 Vai trò kế tốn doanh thu, chi phí xác định KQKD 13  3.1.1.3 Yêu cầu, nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định KQKD 14  3.1.2 Kế toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh 14  3.1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 15  3.1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội 17  3.1.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19  3.1.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán .23  3.1.2.5 Kế tốn chi phí bán hàng .24  3.1.2.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 26  3.1.3 Kế toán xác định kết hoạt động tài .28  3.1.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 29  3.1.3.2 Kế tốn chi phí tài .31  3.1.4 Kế toán xác định kết hoạt động khác 33  3.1.4.1 Kế toán thu nhập khác 33  3.1.4.2 Kế toán chi phí khác .36  3.1.5 Kế tốn xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 37  3.1.5.1 Chi phí thuế TNDN hành .37  3.1.5.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 39  3.1.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 40  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42  3.2.1 Phương pháp thu thập 42  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 42  3.2.3 Phương pháp mô tả 42  4.1 Những vấn đề chung hoạt động kinh doanh cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 43  4.2 Kế toán xác định hoạt động kinh doanh công ty 43  4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .43  vi 4.2.1.1 Tài khoản sử dụng .44  4.2.1.2 Chứng từ sử dụng 45  4.2.1.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 45  4.2.1.4 Phương pháp hạch toán 49  4.2.2 Kế toán doanh thu nội 52  4.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 52  4.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 52  4.2.4.1 Phương pháp giá vốn hàng bán 53  4.2.4.2 Chứng từ sử dụng 53  4.2.4.3 Tài khoản sử dụng 53  4.2.4.4 Phương pháp hạch toán 53  4.2.4.5 Ví dụ minh họa .54  4.2.5 Kế tốn chi phí bán hàng .56  4.2.5.1 Nội dung chi phí bán hàng 56  4.2.5.2 Chứng từ sử dụng 56  4.2.5.3 Tài khoản sử dụng 56  4.2.5.4 Phương pháp hạch toán 56  4.2.5.5 Ví dụ minh họa .56  4.2.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 58  4.2.6.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp .58  4.2.6.2 Chứng từ sử dụng 58  4.2.6.3 Tài khoản sử dụng 58  4.2.6.4 Phương pháp hạch toán 58  4.2.6.5 Ví dụ minh họa .59  4.3 Kế toán hoạt động tài 61  4.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 61  4.3.1.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài 61  4.3.1.2 Chứng từ sử dụng 61  4.3.1.3 Tài khoản sử dụng 61  4.3.1.4.Phương pháp hạch toán 62  4.3.1.5 Ví dụ minh họa .62  vii 4.3.2 Kế tốn chi phí tài 63  4.3.2.1 Nội dung chi phí tài 63  4.3.2.2 Chứng từ sử dụng 63  4.3.2.3 Tài khoản sử dụng 63  4.3.2.4 Phương pháp hạch toán 63  4.3.2.5 Ví dụ minh họa: 64  4.4 Kế toán hoạt động khác 64  4.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 65  4.5.1 Căn tính thuế thu nhập doanh nghiệp .65  4.5.2 Chứng từ sử dụng 65  4.5.3 Tài khoản sử dụng .65  4.5.4 Phương pháp hạch toán .65  4.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 67  4.6.1 Nội dung 67  4.6.2 Tài khoản sử dụng .67  4.6.3 Phương pháp hạch toán .67  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 71  5.1 Kết luận .71  5.2 Kiến nghị 73  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74  PHỤ LỤC 75  viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CPBH Chi phí bán hàng DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế MTV Một thành viên NSNN Ngân sách nhà nước QLDN Quản lý doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TNCT Thu nhập chịu thuế TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNTT Thu nhập tính thuế TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt SXKD Sản xuất kinh doanh XNK Xuất nhập ix Phụ lục 6: Chứng từ hạch tốn Chi phí tài Phiếu hạch tốn lãi vay Sổ TK 635 Phụ lục 7: Chứng từ hạch toán Chi phí thuế TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính Phụ lục 8: Chứng từ Xác định kết kinh doanh Sổ TK 911 Phụ lục 9: Bảng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh ... quan trọng kế tốn doanh thu, chi phí để xác định kết kinh doanh DN, em xin chọn đề tài Kế toán doanh thu – chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đơng Hòa làm khóa luận tốt... chung hoạt động kinh doanh công tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 43  4.2 Kế toán xác định hoạt động kinh doanh công ty 43  4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung... trình kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết thảo luận Mơ tả thực tế quy trình ghi nhận doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty, từ
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖĐÔNG HÒA , KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖĐÔNG HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay