KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĨ AN

156 1 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH AN Ngành: Kế tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: GV: Hoàng Oanh Thoa Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH An” Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh viên khóa 36,chun ngành kế tốn bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ HOÀNG OANH THOA Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi tới Ba Mẹ lời biết ơn sâu sắc nhất, Ba Mẹ sinh con, chăm sóc, u thương, ni dạy nên người tất Ba Mẹ có, tình u thương, thời gian, sức lực, tuổi xuân Con cảm ơn Ba Mẹ bên con, động viên con, chỗ dựa vững để có thêm nghị lực vượt qua thử thách Trong khoảng thời gian học trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, em học học quý báu, không giảng giảng đường, mà kinh nghiệm thực tế, học đạo đức nghề nghiệp kinh nghiệm sống Tuy khơng phải thời gian dài để lại lòng em dấu ấn khó phai Để có kết ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu tồn thể q Thầy trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, trang bị kiến thức kỹ chun mơn suốt q trình học trường, giúp em nắm vững sở lý luận biết cách ứng dụng thực tế Đặc biệt em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Hồng Oanh Thoa tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Gíam Đốc anh chị phòng Kế tốn Cơng ty TNHH An nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết, giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập để em hoàn thành tốt khóa luận Lời sau cùng, em xin kính chúc Ban Giám hiệu nhà trường quý thầy cơ, anh chị phòng kế tốn dồi sức khỏe, ngày thành cơng cơng việc Chúc Công ty TNHH An phát triển bền vững, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu cao, ln hồn thành vượt mức kế hoạch đề Em xin chân thành cảm ơn ! NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Tháng 12/2013 “Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH An” NGUYEN THI KIM PHUNG, December/2013 “Turnover, Expenses Determined Trading Result Acounting at An Liminited.Company” Nội dung nghiên cứu khóa luận nhằm giải vấn đề sau: - Tìm hiểu cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty - Tiến hành mô tả đánh giá thực trạng cơng tác hạch tốn, phân tích, đưa dụ nhằm làm bật Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty phương pháp: phương pháp hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ; phương pháp hạch toán giá vốn; phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; phương pháp hạch tốn doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác; phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp; q trình hạch toán kế toán xác định kết kinh doanh - Đưa nhận xét đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x  DANH MỤC CÁC HÌNH xii  DANH MỤC PHỤ LỤC xiii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3.Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 4  2.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty TNHH An 4  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 4  2.2 Tổ chức máy quản lý Công ty 5  2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 5  2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng ban 6  2.3.Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 8  2.3.1 Cơ cấu máy kế toán 8  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ thành viên 9  2.4 Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty 11  2.4.1 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng 11  2.4.2 Hệ thống tài khoản 11  2.4.3 Báo cáo tài 11  2.4.4 Hình thức kế toán 11  2.4.5 Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng Công ty 12  2.4.6 Phương tiện sử dụng công tác kế toán 13  v 2.4.7 Phương pháp kế toán 14  2.5 Đặc điểm hoạt động gia công Công ty 14  2.5.1 Tổ chức gia công 14  2.5.2 Đặc điểm: 14  2.6 Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 16  2.6.1 Thuận lợi 16  2.6.2 Khó khăn: 16  2.7 Kết đạt năm qua phương hướng nhiệm vụ năm tới 16  2.7.1 Kết đạt 16  2.7.2 Phương hướng nhiệm vụ năm tới 17  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18  3.1 Cơ sở lí luận 18  3.1.1 Khái niệm ý nghĩa Kết kinh doanh 18  3.1.2 Khái niệm, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết kinh doanh 19  3.2 Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 20  3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 20  3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 22  3.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 24  3.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng 26  3.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 28  3.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài 29  3.2.7 Kế tốn chi phí tài 31  3.2.8 Kế toán thu nhập khác 32  3.2.9 Kế tốn chi phí khác 33  3.2.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 35  vi 3.2.11 Kế toán xác định kết kinh doanh 36  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 40  4.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 40  4.1.1 Khái quát 40  4.1.2 Phương thức bán hàng 40  4.1.3 Phương thức toán 40  4.1.4 Tổ chức quản lý kho 40  4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 41  4.2.1.Đặc điểm doanh thu 41  4.2.2 Tài khoản sử dụng 41  4.2.3 Tài khoản liên quan chứng từ sử dụng 41  4.2.4 Phương pháp hạch toán 42  4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 47  4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 48  4.4.1 Đặc điểm hàng tồn kho Công ty 48  4.4.2 Đặc điểm kế tốn giá vốn hàng bán Cơng ty 48  4.4.3 Tài khoản sử dụng 49  4.4.4 Phương pháp hạch toán 49  4.5 Kế toán chi phí bán hàng 53  4.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 53  4.6.1 Nội dung 53  4.6.2.Tài khoản sử dụng 54  4.6.3 Chứng từ hạch toán 54  4.6.4 Phương pháp hạch toán 54  4.7 Kế toán doanh thu hoạt động tài 58  4.8 Kế tốn chi phí hoạt động tài 61  4.8.1 Nội dung 61  vii 4.8.2.Tài khoản sử dụng 61  4.8.3 Tài khoản liên quan chứng từ sử dụng 61  4.8.4 Phương pháp hạch toán 62  4.9 Kế toán Thu nhập khác 64  4.9.1 Nội dung 64  4.9.2 Tài khoản sử dụng 64  4.9.3 Tài khoản liên quan chứng từ sử dụng 64  4.9.4 Phương pháp hạch toán 64  4.10 Kế tốn chi phí khác 66  4.10.1 Nội dung 66  4.10.2 Tài khoản sử dụng 66  4.10.3 Tài khoản liên quan chứng từ sử dụng 66  4.10.4 Phương pháp hạch toán 66  4.11 Kế toán chi phí thuế TNDN 66  4.11.1 Nội dung 66  4.11.2 Tài khoản sử dụng 67  4.11.3 Tài khoản liên quan chứng từ sử dụng 67  4.11.4 Phương pháp hạch toán 67  4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 68  4.12.1 Nội dung 68  4.12.2 Tài khoản sử dụng 68  4.12.3 Chứng từ sử dụng 69  4.12.4 Phương pháp hạch toán 69  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .71  5.1 Kết luận 71  5.1.1 Nhận xét tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty 71  5.1.2 Nhận xét cơng tác kế tốn Công ty TNHH An 72  viii 5.2 Kiến nghị 74  5.2.1 Về công tác kế toán 74  5.2.2 Kiến nghị khác 75  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76  PHỤ LỤC  ix Phụ Lục 6: Chứng từ hạch tốn Thu nhập khác 1/ dụ 1: - Hóa đơn GTGT số 0000008 - Hợp đồng mua bán số 01/VIAN-DT/2013 2/ dụ 2: - Hóa đơn GTGT số 0000012 - Hợp đồng mua bán số 04/VIAN-DT/2013 3/ Sổ TK 711 Phụ Lục 7: Chứng từ hạch tốn Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013 Phụ Lục 8: Chứng từ hach toán Xác định kết kinh doanh - Sổ TK 911 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 07/2013 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý III/2013 ... máy kế toán, đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Mô tả phương thức hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Tìm hiểu chuẩn mực kế toán. .. tầm quan trọng hệ thống kế tốn nói chung kế tốn xác định kết kinh doanh nói riêng, em chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Vĩ An ... vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết kinh doanh 19  3.2 Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 20  3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 20  3.2.2 Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĨ AN , KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĨ AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay