TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI.

102 1 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CƠNG TÁC DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CƠNG TÁC DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI” NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày MBA LÊ THÀNH HƯNG Người hướng dẫn _ Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CÁM ƠN Lời nói đầu tiên, tơi xin tỏ lòng biết ơn tơn kính đến bậc sinh thành tơi, người cho tơi vóc hình, trí tuệ sống ngày hơm - ba mẹ tơi!!! Tơi xin chân thành cám ơn quý thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người ân cần dạy dỗ, cho hiểu biết kiến thức tảng để tơi thực khóa luận Đặc biệt tơi xin cám ơn thầy hướng dẫn MBA Lê Thành Hưng, tận tình hướng dẫn, sửa chữa, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận! Tơi xin gửi lời cảm tạ đến tồn thể ban lãnh đạo cơng nhân viên Công Ty Cổ Phần Đức Khải, anh chị Phòng Nhân Sự giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu, học tập, làm quen với môi trường làm việc quý công ty Đặc biệt xin cám ơn sâu sắc đến chị Nguyễn Kim Ngọc – người tạo điều kiện, giúp đỡ thực tập công ty, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận này! Cuối xin tri ân người thân quyến thuộc, bạn bè, người giúp đỡ, động viên, sát cánh bên suốt quãng đời sinh viên thời gian làm khóa luận này!!! Tơi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành công đến tất người XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ĐẾN TẤT CẢ NHỮNG ÂN NHÂN CỦA TÔI !!! Sinh viên Nguyễn Thị Kim Huyền   NỘI DUNG TÓM TẮT  NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN Tháng 12 năm 2012 “Tìm hiểu thực trạng cơng tác trì nguồn nhân lực Cơng ty Cổ Phần Đức Khải” NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN December 2012 “Study on the Status of maintaining human resources in Duc Khai Joint Stock Company” Nguồn lực người yếu tố quan trọng để xây dựng phát triển doanh nghiệp (DN), vậy, việc nâng cao hiệu giữ chân nhân viên, tạo cho nhân viên hứng thú làm việc, mong muốn gắn bó, dốc sức lâu dài với DN điều mà DN, nhà quản trị quan tâm Khóa luận “Tìm hiểu thực trạng cơng tác trì nguồn nhân lực Cơng ty Cổ Phần Đức Khải”, nhằm tìm hiểu đơi nét tâm lý học ứng dụng tâm lý học cơng tác trì nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Đức Khải Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp quan sát, thực nghiệm, phương pháp test, điều tra, đàm thoại, phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động thống kê, so sánh, phân tích số liệu thu thập, điều tra thực tế Công ty Cổ Phần Đức Khải (CTy CP ĐK) Phân tích, đưa nhận xét, kết luận hoạt động cơng tác trì NNL CTy CP Đức Khải: +Động viên khuyến khích, trì NNL vật +Động viên khuyến khích, trì NNL phi vật Từ khóa luận đưa ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao hiệu cơng tác trì nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Đức Khải           MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược Công ty Cổ Phần Đức Khải 2.1.1 Lịch sử hình thành, q trình phát triển Cơng ty Cổ Phần Đức Khải 2.1.2 Vị thế, giá trị cốt lõi, tầm nhìn chiến lược tập đồn Đức Khải 2.2 Tình hình nhân Tập Đoàn Đức Khải CTy CP Đức Khải 2.2.1 Tập đoàn Đức Khải 2.2.2 Sơ đồ tổ chức phòng ban chức công ty cổ phần Đức Khải 2.2.3 Tình hình nhân Tập Đồn Đức Khải 2.3 Hệ thống ngạch - bậc lương CTy CP Đức Khải: 13 CHƯƠNG 15 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.1.1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực (QT NNL) 15 3.1.1.1 Các khái niệm QT NNL 15 3.1.1.2 Vai trò, ý nghĩa QT NNL 16 3.1.1.3 Mục tiêu QT NNL 16 3.1.1.4 Các chức QT NNL 16 a Chức tuyển dụng, thu hút NNL 16 b Chức đào tạo phát triển NNL 17 c Chức trì NNL 17 3.1.2 Tổng quan tâm lý học 18 3.1.2.1 Các quan điểm tâm lý học đại 19 a Tâm lý học hành vi 19 b Tâm lý học nhận thức 19 c Tâm lý học nhân văn 19 3.1.2.2 Đối tượng , nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý học 20 a Đối tượng nghiên cứu tâm lý học 20 b Nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý học 20 3.1.2.3 Ý nghĩa tâm lý học 20 3.1.2.4 Bản chất tâm lý người 21 a Tâm lý người phản ánh thực khách quan vào não người thông qua chủ thể 21 b Tâm lý người mang chất xã hội tính lịch sử 21 3.1.2.5 Các nguyên tắc nghiên cứu tâm lý 21 3.1.2.6 Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 21 a Phương pháp quan sát 22 b Phương pháp thực nghiệm 22 c Phương pháp test 22 d Phương pháp đàm thoại 23 e Phương pháp điều tra: 23 f Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động 24 g Phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân 24 3.1.3 Sơ lược học thuyết quan trọng hình thành từ nghiên cứu tâm lý NLĐ 24 3.1.3.1 Học thuyết quản trị khoa học Taylor 24 3.1.3.2 Học thuyết quản trị hành tổng quát 25 3.1.3.3 Học thuyết chất người Mc Gregor 26 3.1.3.4 Học thuyết tháp nhu cầu Maslow 27 3.1.3.5 Trường phái tác phong.(Quan hệ người, tương quan nhân sự.) 27 3.1.4 Ứng dụng tâm lý học chức QT NNL 28 3.1.4.1 Ứng dụng TLH việc thu hút tuyển dụng nhân 28 3.1.4.2 Ứng dụng TLH việc đào tạo NNL 29 3.1.4.3 Ứng dụng TLH việc trì – phát triển NNL 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Phương pháp thu thập 30 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 30 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 30 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu tâm lý học: 31 3.2.5 Phương pháp chọn mẫu 31 CHƯƠNG 32 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Sự thống vai trò chức tuyển dụng việc trì – phát triển NNL 32 4.2 Sự thống vai trò chức đào tạo đối việc trì – phát triển NNL 36 4.3 Các hình thức động viên, khuyến khích, trì NNL vật 38 4.3.1 Tiền lương, thưởng ảnh hưởng đến tâm lý NLĐ 38 4.3.2 Các sách đãi ngộ, phụ cấp 46 4.3.3 Chính sách bảo hiểm, cơng đồn cơng ty 52 4.4 Các hình thức động viên khuyến khích, trì NNL phi vật 57 4.4.1 Động viên khuyến khích NLĐ công nhân, lao động phổ thông 57 4.4.2 Động viên khuyến khích NLĐ nhân viên phòng, ban 59 4.4.3 Thưởng phạt cơng giúp nhân viên cấp cảm phục, trung thành, dốc lòng cơng ty 60 a Các quy định đánh giá khen thưởng áp dụng Công ty Cổ Phần Đức Khải 60 b Các biện pháp xử lý, xử phạt CNV áp dụng Cty CP Đức Khải 62 4.4.4 Trọng dụng người tài không câu nệ tiểu tiết 70 4.4.5 Điều kiện mơi trường làm việc văn hóa công ty ảnh hưởng đến tâm lý NLĐ 71 4.4.6 Chính sách riêng lao động nữ 74 4.5 Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu trì NNL 76 CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 5.2.1 Đối với công ty 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 83 PHỤ LỤC 1: QUY ĐỊNH THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG.83 PHỤ LỤC 2: BẢNG QUY ƯỚC XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ 85 PHỤ LỤC 3: BẢNG QUY ĐỊNH XẾP LOẠI NĂM CỦA TẬP THỂ 87 PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI 89           DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS: Bất động sản BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BLĐ : Ban lãnh đạo CNV: Công nhân viên CT HĐQT : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị CTy Công ty CTy CP: Công ty Cổ Phần CV : Chuyên viên DN: Doanh nghiệp ĐK: Đức Khải NCĐT: Nghiên cứu đầu tư NLĐ : Người lao động NNL: Nguồn nhân lực NS: Nhân NV : Nhân viên QL : Quản lý QLcc: Quản lý cấp cao QT: Quản trị QT NNL: Quản trị nguồn nhân lực QT NS: Quản trị nhân TĐ: Tập đoàn TGĐ : Tổng giám đốc TLH: Tâm lý học XDCB: Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp số lượng công nhân viên Đức Khải năm 2012 Bảng 2.2: Bảng thống kê trình độ văn hóa cán CNV.(Đơn vị: người) 11 Bảng 2.3: Số lượng nhân viên Phòng/Ban (Đơn vị: người) 12 Bảng 2.4 : Bảng thống kê số lượng CNV theo chuẩn ngạch – bậc.(Đơn vị: người) 13 Bảng 4.1: Bảng thống kê số lượng CNV việc/nghỉ việc năm 2010, 2011, 2012 32 Bảng 4.2: Hệ thống thang bảng lương: 39 Bảng 4.3: Bảng quy định mức lương – thưởng theo ngạch – bậc tỉ lệ tăng bậc 41 Bảng 4.4: Bảng tỷ lệ đánh giá tháng 43 Bảng 4.5: Kết khảo sát điều tra 44 Bảng 4.6: Bảng hỗ trợ, phụ cấp, đãi ngộ CTy cán CNV (đơn vị: 1.000.000 đ) 48 Bảng 4.7: Bảng quy định trợ cấp Bảo Hiểm chăm sóc sức khỏe theo ngạch - bậc (đơn vị: 1.000.000 đồng) 53 Bảng 4.8: Bảng quy định đánh giá xếp loại năm NLĐ 61 Bảng 4.9: Quy định mức dành cho tập thể đạt xếp loại ưu tú, chuẩn mực 62 ... nhận khóa luận “TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CƠNG TÁC DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI” NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, bảo vệ thành công trước hội... TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược Cơng ty Cổ Phần Đức Khải 2.1.1 Lịch sử hình thành, q trình phát triển Cơng ty Cổ Phần Đức Khải Công ty Cổ Phần Đức Khải (CTy CP Đức Khải) thành lập theo giấy phép... lực Cơng ty Cổ Phần Đức Khải”, nhằm tìm hiểu đơi nét tâm lý học ứng dụng tâm lý học công tác trì nguồn nhân lực Cơng ty Cổ Phần Đức Khải Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp quan sát, thực nghiệm,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI. , TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay