THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

76 5 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THÁI BÌNH NGUYỄN THỊ KIM ANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM ANH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THÁI BÌNH Ngành: Kinh Doanh Nơng Nghiệp KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: NGUYỄN MINH TƠN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 ii Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực Trạng Công Tác Tuyển DụngVà Đào Tạo Nhân Sự Tại Cơng Ty Cổ Phần Đầu Thái Bình” Nguyễn Thị Kim Anh, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp bảo vệ thành công trước hội đồng ngày Nguyễn Minh Tôn Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngàythángnăm 2013 Ngàythángnăm 2013 năm 2013 Thư ký hội đồng chấm báo cáo LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cám ơn ba mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo suốt thời gian qua Luôn động viên, ủng hộ tinh thần tơi, giúp tơi động lực đểcố gắng phấn đấu ngày hôm Xin chân thành cám ơn thầy khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt thầy môn Kinh tế nông nghiệp quan tâm, dạy bảo nhiệt tình, truyền đạt kiến thức quý báu cho bốn năm học vừa qua Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Tơn tận tình hướng dẫn suốt q trình tơi làm đề tài Đồng thời, đưa ý kiến đóng góp chân thành giúp tơi định hướng đắn hồn thành tốt khoá luận Cảm ơn thầy cố vấn học tập Thái Anh Hòa tất bạn học lớp DH10KN quan tâm, giúp đỡ em thời gian thực đề tài Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lời cám ơn đến Ban Giám Đốc, chú, anh chị Công Ty giày da Thái Bình nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập cơng ty sau xin cám ơn bạn bè chia sẽ, giúp đỡ động viên suốt thời gian hoan thành luận văn Kính chúc Q thầy cơ, bạn bè tồn thể cán Công nhân viên công ty cổ phần đầu Thái Bình sức khỏe, thành cơng sống Xin chân thành cám ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Anh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ KIM ANH Tháng 12 năm 2013 “Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Thái Bình” NGUYỄN THỊ KIM ANH December 2013 “Recruitment Situation of Human Resources and Training At Thai Binh Joint Stock Company” Khố luận phân tích Thực trạng cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân Công ty Cổ Phần Đầu Thái Bìnhthơng qua q trình thực tập cơng ty qua để xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đào tạo nhân Công ty Cổ Phần Đầu Thái Bình Đề tài sử dụng phương pháp so sánh, mô tả biến động số lượng, cấu nhân sự, tổng hợp thống kê số liệu qua năm, thu thập số liệu thứ cấp từ sách trang mạng internet, tài liệu sơ cấp tham khảo ý kiến lãnh đạo trình thực Kết nghiên cứu cho thấy, công tác tuyển dụng đào tạocủa cơng ty nhiều mặt hạn chế Kết nghiên cứu cung cấp thông tin làm sở cho Ban lãnh đạo công ty biết nhu cầu, mong muốn người lao động, từ phát huy điểm mạnh cải thiện khuyết điểm để công tác tuyển dụng đào tạo nhân thực tốt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Lịch sử hình thành phát triển củacơng ty 4  2.1.1 Giới thiệu công ty 4  2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 5  2.1.3 Chính sách mục tiêu cơng ty 7  2.1.4 Chất lượng sản phẩm Công ty 8  2.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty cổ phần Đầu Thái Bình 8  2.3 cấu máy quản lý chức nhiệm vụ phòng ban: 9  2.3.1 cấu tổ chức 9  2.3.2 Chức nhiệm vụ phận Công ty 10  2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011-2012 12  2.5 Những thuận lợi khó khăn chung cơng ty: 12  2.5.1 Thuận lợi 12  2.5.2 Khó khăn 13  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14  3.1 sở lý luận 14  3.1.1 Khái niệm 14  3.1.2 Vai trò 15  v 3.1.3 Ý nghĩa 16  3.1.4 Chức quản trị nguồn nhân lực 17  3.1.5 Các tiêu đánh giá kết hiệu quản trị nguồn nhân lực 25  3.2 Phương pháp nghiên cứu 26  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 26  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 27  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 28  4.1 Phân tích tình hình lao động cơng ty 28  4.1.1 Số lượng lao động công ty từ năm 2010-2012 28  4.1.2 Phân tích cấu nhân công ty hai năm 2011-2012 29  4.2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân cơng ty Cổ Phần Đầu Thái Bình33  4.2.1 Quy trình tuyển dụng lao động gián tiếp Cơng ty 33  4.2.2 Quy trình tuyển dụng lao động trực tiếp Công ty 37  4.2.3 Kết tuyển dụng nhân 38  4.2.4 Đánh giá công tác tuyển dụng nhân Công ty thông qua nguồn tuyển dụng 39  4.2.5 Năng suất lao động theo doanh thu 41  4.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân công ty Cổ Phần Đầu Thái Bình 42  4.3.1 Công tác đào tạo nhân công ty 42  4.3.2 Công tác phát triển nhân Công ty 43  4.4 Tình hình đãi ngộ nhân Công ty 43  4.4.1 Chế độ đãi ngộ lao động Công ty 43  4.4.2 Chế độ tiền lương 44  4.4.3 Chế độ đãi ngộ tinh thần 46  4.5 Phân tích điểm mạnh điểm yếu công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực công ty 50  4.5.1 Về công tác tuyển dụng 50  4.5.2 Về công tác đào tạo phát triển 52  4.6 Một số đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân Công ty Cổ phần Đầu Thái Bình 53  4.6.1 Về công tác tuyển dụng nhân 53  4.6.2 Công tác đào tạo phát triển nhân Công ty 54  4.6.3 Chế độ lương, thưởng, phụ cấp phúc lợi 56  4.6.4 Các giải pháp khác 56  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58  5.1 Kết luận 58  5.2 Kiến nghị 59  5.2.1 Đối với công ty 59  5.2.2 Đối với Nhà nước 59  5.3 Kết luận chung 60  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61  PHỤ LỤC   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐQT Hội đồng quản trị TGĐ Tổng Giám Đốc GĐ Giám Đốc PGĐ Phó Giám Đốc TP Trưởng phòng QĐ Quản đốc TT Trung tâm KHVT, CBSX Kế hoạch vật tư, chuẩn bị sản xuất NCPTSP Nghiên cứu phát triển sản phẩm QLCL Quản lý chất lượng QTNS-TL Quản trị nhân - tiền lương HĐLĐ Hợp đồng lao động NNL Nguồn nhân lực KH- ĐHSX Kế hoạch - điều hành sản xuất KH- VT Kế hoạch – vật PX Phân xưởng CB – CNV Cán - công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội TT Tỷ trọng LĐ Lao động BQ Bình quân KD Kinh doanh TC – KT Tài kế tốn NS – HC Nhân hành DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2011– 2012 12  Bảng 3.1 Đặc Điểm Mẫu Điều Tra 27  Bảng 4.1: Cấu Lao Động theo Độ Tuổi Nhân Viên Cơng Ty 30  Bảng 4.2 Trình Độ Lao Động Công Ty từ 2011-2012 31  Bảng 4.3 Kết Quả Tuyển Dụng Nhân Sự Công Ty 38  Bảng 4.4 Kết Quả Tuyển Dụng Nhân Sự Công Ty theo Nguồn Tuyển 40  Bảng 4.5 Năng Suất Lao Động Bình Qn Cơng Ty Giai Đoạn 2010-2012 41  Điểm yếu Bên cạnh việc làm công tác tuyển dụng nhân Cơng ty số hạn chế: - Chính sách ưu tiên tuyển em ngành nhiều ưu điểm, đem lại cho Công ty số trường hợp gặp nhiều khó khăn việc tuyển lao động trình độ, chun mơn nghiệp vụ, ngành, nghề Công ty chưa quan tâm đến nguồn lao động từ sở đào tạo - Do Công ty dán thông báo tuyển dụng nhân thông báo nội Công ty nên hạn chế tìm kiếm người lực, trình độ tài Trong công tác tuyển dụng lao động, Công ty chưa thực đầy đủ bước mà công tác tuyển dụng cần Điều làm cho chất lượng tuyển chọn chưa cao - Tuy nhiên việc xác định nhu cầu tuyển dụng hạn chế mô tả công việc trưởng phận chưa rõ ràng vị trí tuyển dụng Do đó, gây số khó khăn hạn chế đến công tác tuyển dụng cán tuyển dụng Vậy Công ty nên khắc phục khuyết điểm để hoàn thiện - Các cho tuyển dụng chưa thực tốt, Công ty không thường xuyên lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nhiều trường hợp cơng việc phát sinh tiến hành tuyển dụng gấp, điều dẫn đến tình trạng bị động, làm giảm khả thu hút nhân viên giỏi Như Công ty đội ngũ nhân tài - Việc kiểm tra sức khỏe ứng cử viên trúng tuyển chưa quan tâm mức Công ty vào giấy khám sức khỏe ứng cử viên hồ sơ, mà thơng tin khơng phản ánh tình trạng sức khỏe ứng cử viên - Tỷ lệ biến động nhân cao, nhân cấp độ nhân viên trình độ khơng đồng đều, trình độ chun mơn chưa cao, mặt lương thấp, chưa thu hút nhân chun mơn giỏi, việc tn thủ kỷ luật, nội quy Công ty nhân viên chưa đạt, việc quản lý thời gian 51 4.5.2 Về công tác đào tạo phát triển Điểm mạnh - Công ty thành công nhờ cố gắng toàn ban lãnh đạo đội ngũ cán nhân viên Công ty làm việc để phục vụ lợi ích Cơng ty lợi ích - cấu tổ chức số năm gần thay đổi đáng kể hoàn thiện nhằm phù hợp với kinh tế thị trường với phát triển đất nước Hiện Công ty tạo cho đứng thị trường Công ty đạt doanh thu thu nhập bình quân đầu người cao Bộ máy lãnh đạo phòng ban Cơng ty ngày phát huy tốt chức nhiệm vụ, ý thức kỷ luật trách nhiệm luôn đánh giá tốt Công ty phát huy hợp tácnhân công việc, cấp với cấp trên, qua chất lượng cơng việc ngày cao - Ban lãnh đạo chủ trương, đường lối điều hành Công ty cáchhợp lý, thúc đẩy nhân viên nhiệt tình trongcơng việc để thu lợi nhuận cao cho Công ty - Đội ngũ cán nhân viên đào tạo nâng cao trình độ nên trình độ chun mơn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, yêu nghề, nhiều thợ lành nghề gắn bó lâu dài với Cơng ty từ thành lập sở hạ tầng tốt đảm bảo an toàn lao động, đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên khách hàng Quốc tế Điểm yếu Bên cạnh kết đạt thời gian qua, Công ty tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết cơng tác đào tạo phát triển nhân sự, thể mặt sau đây: + Chưa quan tâm đào tạo tồn diện đội ngũ CBCNV tồn thể cơng ty + Còn số cán cơng nhân viên trình độ chun mơn non kém, chất lượng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu Công ty, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao + Việc đào tạo cử nhân Quản trị nói chung Quản trị nhân nói riêng cơng ty chưa bám sát với thực tế cơng ty 52 + Chưa chăm lo mức đến đời sống vật chất tinh thần người lao động làm ảnh hưởng sâu sắc đến tính nhiệt tình hăng say họ công việc Hiện công ty chưa trọng đến điều kiện ăn người lao động chất lượng nhà ăn, khu nhà dành cho người lao động xa, + Công tác khuyến khích vật chất chưa tác dụng kích thích mạnh mẽ - Đi sâu vào phân tích cơng tác quản lý công việc Công ty, ta thấy: + Chưa coi trọng việc phân tích cơng việc, khơng cán chuyên trách đảm nhận, không tiến hành cách khoa học + Việc nghiên cứu, phân tích cơng việc dừng lại việc nhìn nhận khách quan bên ý kiến chủ quan người phân tích Thái Bình doanh nghiệp kinh doanh gia công mặt hàng giày dép, mục tiêu Công ty trước mắt tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh thị trường, xây dựng Công ty thành doanh nghiệp đội ngũ nhân viên trình độ giỏi, tay nghề cao, tạo hiệu tốt cho công tác Công ty Công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên điều cần thiết cho Công ty thời gian Vì Cơng ty ngày mở rộng quy mơ hơn, đòi hỏi phải đội ngũ quản lý giỏi nhân viên chun mơn tay nghề cao 4.6 Một số đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân Cơng ty Cổ phần Đầu Thái Bình 4.6.1 Về công tác tuyển dụng nhân - Công ty cần thống việc tuyển dụng em cán bộ, nhân viên Công ty Công ty nên sách tuyển mộ nhân viên rộng rãi, nguồn bên nguồn bên ngoài, ứng cử viên em công nhân viên phải thực tất bước theo quy trình vấn tuyển dụng Công ty, tạo nên yếu tố công ứng cử viên công tác tuyển dụng, đảm bảo cho cơng tác tuyển dụng hồn thành tốt nhiệm vụ - “đúng người, việc” - Cơng ty nên xây dựng quy trình vấn tuyển dụng riêng cho mình, biểu mẫu, câu hỏi trắc nghiệm, hồ sơ tuyển dụng riêng để công tác tuyển dụng nhân sự, công tác quản lý xây dựng hệ thống thông tin cá nhân, nhân viên Công ty trở nên đồng đơn giản hóa Bên cạnh đó, sàng lọc tốt ứng cử viên đến tuyển dụng phân loại trình độ ứng viên theo chun mơn, 53 trình độ học vấn, khả duy, sáng tạo để phục vụ tốt cho công việc.Tổ chức cơng tác huấn luyện nghiệp vụ cho nhóm nhân viên vấn để giúp nhân viên hòa nhập với công việc tốt - Thực khâu tuyển dụng nhân viên cách chặt chẽ nghiêm túc - Cần đa dạng hóa hình thức thơng báo tuyển dụng phương tiện như: truyền hình, truyền thanh, báo chí, internet, trung tâm giới thiệu việc làm Cần trọng tới nguồn tuyển dụng từ trường Đại học Đây nguồn cung cấp nhà quản lý, nhân viên đầy hứa hẹn tương lai 4.6.2 Công tác đào tạo phát triển nhân Cơng ty - Chính sách đãi ngộ thõa đáng với lao động trình độ cao đóng góp trí tuệ cơng sức cho cơng ty chế độ tơn vinh người đóng góp lớn mang lại hiệu kinh tế cho công ty - Tạo điều kiện làm việc thuận lợi để làm việc trọng vật chất lẫn tinh thần Về tinh thần tạo môi trường làm việc với trạng thái tâm lý an tâm, an toàn, tin tưởng, phấn khích Bố trí cơng việc chun mơn Về vật chất phải quan tâm giait đến vấn đề lợi ích đặt biệt lợi ích cá nhân, sách tiền lương phải đảm bảo công cống hiến Chế độ lương thưởng vật chất tinh thần phải chứng tỏ ưu đãi công ty nhân tài - Ưu tiên mua đất đai, nhà Tăng mức kinh phí hỗ trợ ban đầu Giải nhanh gọn sách ưu đãi - Các chủ trương sách cơng ty phải thể chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng nhân tài, khai thác tài người lao động Chính sách thu hút nhân tài cần đảm bảo yếu tố: môi trường làm việc thuận lợi phát triển, người tài phải trọng dụng, chế độ đãi ngộ thích đáng - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên Công ty tham gia vào công tác đào tạo phát triển: + Để đạt mục tiêu kinh doanh, Công ty cần đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nhân để tạo luồng sinh khí cho Cơng ty Cơng tác đào tạo cần thiết nên tránh tình trạng đào tạo ạt, chi phí cao hiệu thấp Cần trì cơng tác đào tạo thực thời gian qua Tuy nhiên cần phải thực 54 khâu đánh giá, so sánh hiệu công việc trước sau đào tạo nhân viên số lượng chất lượng công việc hồn thành + Đánh giá chất lượng khóa đào tạo thông qua câu hỏi trắc nghiệm nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp nhân viên qua ta nắm bắt chất lượng cơng tác đào tạo trình độ nhân viên sau khóa đào tạo - Ngồi ra, muốn nâng cao chất lượng đào tạo cán trường Đại học, Công ty cần trọng: + Tổ chức quan hệ chặt chẽ với nhà trường để giám sát tình hình, kết học tập cán công nhân viên + Cần xếp thời gian học tập làm việc hợp lý để tạo điều kiện cho nhân viên học tập, cần phải bảo đảm kế hoạch kinh doanh Công ty + Cơng ty cần quy hoạch tổng thể đội ngũ cán cận kề để từ phương pháp huấn luyện họ - Ngồi nghiệp vụ quản lý điều hành kinh doanh, phận phòng ban cần phải đào tạo tốt Ngoại ngữ, tin học, ứng xử giao tiếp nhằm phục vụ cho công việc - Đầu cho đào tạo phát triển nhân + Công ty nên khuyến khích việc tự đào tạo cách hỗ trợ cho người lao động thời gian khoản để kích thích họ, đồng thời chế độ ưu đãi người tiến lao động mà kết tự đào tạo mang lại tốt ưu đãi vật chất + Điều kiện môi trường làm việc: Công ty cần tạo điều kiện thuận lợi môi trường làm việc cho nhân viên Công ty nâng cấp hay đổi hệ thống máy tính giúp làm việc hạn chế cố không đáng làm ảnh hưởng thời gian làm việc Cải thiện sống, cảnh quan môi trường trồng xung quanh Cơng ty hay ni cá cảnh phòng để nhân viên cảm thấy thật thoải mái… Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua : vấn viên xuất sắc quý (năm) thiết kế viên mẫu thiết kế sáng tạo, độc đáo 55 4.6.3 Chế độ lương, thưởng, phụ cấp phúc lợi  Chế độ lương hợp lý cho nhân viên Chế độ thưởng, phạt, trợ cấp, bảo hiểm trongnhữngbiện pháp tạo động lực cho nhân viên sử dụng nhân viên hiệu Cơng ty Tiền thưởng khoản bổ sung cho tiền lương, thưởng thích hợp thúc đẩy nhân viên Cơng ty ln cố gắng để tạo hiệu tối đa cho Công ty  Chế độ khen thưởng thích đáng - Để nâng cao hiệu tuyển dụng Cơng ty thù lao khen thưởng phải Cơng ty trọng Nhờ chế độ khen thưởng khuyến khích nhân viên cố gắng với công việc, với tiêu mà Công ty đặt ra.Cơng ty đưa tiêu đánh giá phương pháp cho điểm tùy theo điều kiện cụ thể Công ty phải phù hợp nội dung sau: + Những người hưởng hệ số lương cao phải người đảm bảo ngày cơng quy định, trình độ tay nghề cao, vượt tiêu đề +Những người hưởng hệ số trung bình đảm bảo ngày, giờ, chấp hành phân công người phụ trách, đạt suất bình quân + Những người hưởng hệ số thấp người không đảm bảo ngày công quy định, chấp hành chưa nghiêm phân công người phụ trách không đạt tiêu đưa - Việc sử dụng khả năng, bố trí cơng việc phù hợp với lực sở trường người, tạo điều kiện cho cá nhân hình thức đãi ngộ tinh thần Cơng ty dành cho CBCNV - Tạo điều kiện để sinh hoạt nghỉ mát, vui chơi, giải trí, tránh phân biệt thái lĩnh vực đãi ngộ 4.6.4 Các giải pháp khác - Quản lý công việc cần thiết; cơng việc khó khăn nằm giới hạn làm việc hành 40 giờ/tuần Cơng việc ln căng thẳng, đề cập đến mâu thuẫn nhóm hay cá nhân cạnh tranh với nhau, công việc phải định cứng rắn phải đương đầu với bất trắc Vấn đề đặt Công ty Thái Bình thu hút tuyển chọn nhà 56 quản lý tài thật tâm huyết với Công ty, họ sống cơng việc, phát triển Công ty - Những nhà quản lý khác nhau, họ đòi hỏi, mong muốn động khác nhau.Vì giải pháp vài phần thưởng việc quản lý, người quản lý khác tuổi tác, tình trạng kinh tế, nên họ muốn nhiều thứ, nhiên chúng thường bao hàm thời cơ, thu nhập quyền lực - Một chương trình định hướng cho nhân viên chu đáo tiết kiệm nhiều chi phí cho Công ty sau Một lý nhân viên muốn thay đổi cơng việc họ chưa cảm thấy chào đón thành viên Công ty Nguyên tắc quan trọng để truyền đạt thời gian định hướng nhân viên cam kết chương trình ln tiếp tục cải tiến học hỏi Theo cách đó, nhân viên thoải mái để đặt câu hỏi liên quan đến thông tin họ cần học hỏi, giải vấn đề thực định Phải hỏi nhân viên điều họ muốn từ chương trình định hướng gì, điều nhân viên thích khơng thích từ chương trình định hướng Phải hỏi nhân viên họ muốn biết điều Cơng ty, tham khảo ý kiến người quản lý điều họ muốn nhân viên cần học tham gia Cơng ty 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quá trình tuyển dụng Doanh nghiệp giống chỗ mong muốn tuyển người tài giữ chân người tài lâu dài với Doanh nghiệp, Công ty Thái Bình khơng trường hợp ngoại lệ Thơng qua quy trình tuyển dụng, Cơng ty ln mong muốn tìm ứng viên đủ tài đức cho Doanh nghiệp Đây mục tiêu quan trọng phòng Nhân đề thực công tác tuyển dụng Qua thời gian thực tập thực tế công ty nhận thấy công ty cố gắng để thu hút đào tạo phát triển nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất Các sách, chế độ, nội quy thực theo quy định pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, nâng cao sở hạ tầng, cảnh quan, đồng thời ngày quan tâm cải thiện đời sống vật chất cho CNV Tuy nhiên, cạnh tranh công ty ngày nhiều khu công nghiệp lân cận, nhiều lao động rời bỏ cơng ty Chính điều công ty cần điều chỉnh, cải thiện chế độ tuyển dụng thu hút nhân tài Chế độ đãi ngộ, lương bổng đồng thời quan tâm đến đời sống tinh thần tạo môi trường làm việc tốt để cơng nhân viên gắn bó lâu dài với công ty thu hút lao động ngồi tỉnh Bên cạnh ưu điểm, cơng ty mặt hạn chế luận văn nêu vài đề xuất công tác tuyển dụng đào tạo nhân thực tốt Để trì tốt lực lượng nhân cơng ty phải thực tốt chế độ tiền lương, thưởng, trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi, bảo hiểm, thiện môi trường làm việc mối quan hệ nội tốt đẹp Để phát triển nguồn nhân lực 58 công ty phải tạo hội để lao động thể khả mình, phát huy tính sáng tạo, hội đào tạo, học hỏi nghề nghiệp, phát triển thăng tiến công việc Nguồn nhân lực ổn định hội đủ yêu cầu cần thiết cho phát triển công ty yêu cầu quan trọng Trên hết, việc trì phát triển nhân lực phải thực cách kết hợp nhiều giải pháp khác phải nhận thức rõ vấn đề ban lãnh đạo công ty 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Công ty phải đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động Xây dựng rõ ràng, cụ thể, cơng chế độ, sách, quy định cơng ty thơng báo đến tồn thể người lao động biết Cần quan tâm sâu sắc quyền lợi người lao động như: vấn đề lương bổng, chế độ ưu đãi, phúc lợi xã hội nhu cầu sống họ Tăng cường cơng tác tìm hiểu hồn cảnh gia đình trường hợp khơng may đến với người lao động để động viên giúp đỡ họ làm điều trước hết cho thân họ mặt lâu dài sở để họ gắn bó với Cơng ty Hiện Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm khối công nhân trực tiếp sản xuất Điều làm giảm chất lượng sản phẩm làm ảnh hưởng tới uy tín Cơng ty Do cần tăng cường tổ trưởng, tổ phó giám sát theo khu vực nhằm đảm bảo sản phẩm làm tiêu chuẩn, tránh tình trạng hàng thành phẩm mà cơng đoạn trước bị lỗi khơng khắc phục Quyết định tuyển chọn khâu cuối khâu quan trọng, cần phải xem xét yếu tố mà ứng viên làm tốt điều họ muốn làm tốt, nghiên cứu chọn lọc kỹ lưỡng cho điểm cách hệ thống tuyển dụng cách ạt Thực đầy đủ nghĩa vụ quyền lợi Nhà nước Việt Nam 5.2.2 Đối với Nhà nước Nhà nước cần biện pháp miễn giảm thuế cho Doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt với Doanh nghiệp nhập ngun vật liệu nhiều Cơng ty Thái Bình 59 Cần phải nghiên cứu áp dụng tỷ lệ nội địa hóa bắt buộc sản phẩm giày xuất Điều thúc đẩy Doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu, giảm chi phí cho Doanh nghiệp sản xuất giày tránh bớt thất thu cho nhà nước phải nhập nhiều nguyên vật liệu nước ngồi giảm thuế Xây dựng sách thương mại nhằm ổn định giá hàng hóa, giá thay đổi giới hạn mức giá cho phép, không cao không thấp điều gây thiệt hại trực tiếp cho Cơng ty Một khía cạnh khác vai trò ổn định giá Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh công không cho phép Doanh nghiệp lớn chèn ép Doanh nghiệp nhỏ, qua khuyến khích phát triển đồng hệ thống Doanh nghiệp nước Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi nói riêng, đảm bảo doanh nghiệp thực đầy đủ quy định pháp luật 5.3 Kết luận chung Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, doanh nghiệp đứng trước khó khăn việc tồn phát triển, để đối mặt với thử thách ấy, doanh nghiệp cần đầu nguồn nhân lực dồi để đáp ứng hiệu sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng chất xám để nâng cao trình độ quản lý làm việc cán công nhân viên Chính vậy, Cơng ty cổ phần đầu Thái Bình trọng đến việc sử dụng người, đào tạo tuyển dụng nhân viên cách hiệu Qua thời gian thực tập Công ty nghiên cứu đề tài này, em học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để củng cố kiến thức học trường Cùng với giúp đỡ ban lãnh đạo, cán công nhân viên phòng ban Cơng ty với hướng dẫn thầy Nguyễn Minh Tôn, em hồn thành chun đề Hiện cơng tác quản lý nhân Công ty cổ phần đầu Thái Bình tương đối hồn thiện Hy vọng giải pháp ý kiến đóng góp em phần khắc phục hạn chế khó khăn Công ty gặp phải Đây lần từ lý luận vào thực tế nên tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến nhà trường Cơng ty để đề tài hồn thiện 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, 2003 Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhà Xuất Bản Thống Kê TP Hồ Chí Minh Phan Hồng Sơn, 2012 Đánh giá cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn Buwon Vina Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Phương, 2012 Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần gỗ lạng Bn Ma Thuột Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Các Website: http://doanhnhan360.com http://tailieu.vn 61 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Em tên Nguyễn Thị Kim Anh, sinh viên năm cuối trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Hiện em thực đề tài: “Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nhân công ty cổ phần đầu Thái Bình” Phiếu khảo sát thực với mục đích tìm hiểu tác động cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân đến mức độ thõa mãn cán cơng nhân viên cơng ty Từ góp phần vào cơng tác trì phát triển nguồn nhân lực nhằm cải thiện đời sống cỗ vũ tinh thần làm việc công nhân viên Để đề tài mang tính thiết thực hiệu cao, em mong nhận ý kiến Anh (Chị) công tác đãi ngộ công ty giày da Thái Bình Sự hợp tác Anh (Chị) ý nghĩa lớn đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Phần I Thông tin cá nhân Giới tính? Nam Nữ Trình độ học vấn? Đại học Chứng nghề Cao đẳng Lao động phổ thông Trung cấp Vị trí cơng việc Anh (Chị)? Cán quản lý Nhân viên văn phòng Cơng nhân Cán kỹ thuật Phần II Đánh giá nhân viên cơng tác động viên khuyến khích cơng ty Anh (Chị) vui lòng khoanh tròn vào đáp án chọn Mỗi câu chọn đáp án Anh (chị) nhận thấy mức lương công ty chi trả cho anh (Chị) tương xứng hay khơng? a Rất tương xứng b Tương xứng c Ít tương xứng d Khơng tương xứng e Hồn tồn khơng tương xứng Anh (Chị) hài lòng với cơng việc khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Tương đối hài lòng d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng Theo Anh (Chị) cách bố trí, xếp cơng việc hợp lý chưa? a Rất hợp lý b Hợp lý c Không hợp lý d Rất không hợp lý e Không ý kiến Anh (Chị) hài lòng đối xử công công việc hay khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Tương đối hài lòng d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng Mức độ hiểu biết Anh (Chị) cách tính lương, thưởng cơng ty? a Rất hiểu biết b Hiểu biết c Tương đối hiểu biết d Khơng hiểu biết e Hồn tồn không hiểu biết Anh (Chị) cảm thấy bữa ăn công ty? a Ngon b Bình thường c Dở d Rất dở e Khơng ý kiến Anh (Chị) cảm thấy sách phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế công ty? a Rất tốt b Tốt c Tương đối tốt d Chưa tốt e Hoàn toàn chưa tốt Theo nhận xét Anh (Chị) đồng nghiệp xung quanh nào? a Thân thiện, hòa đồng b Bình thường c Cạnh tranh d Mâu thuẫn e Khơng ý kiến Anh (Chị) hài lòng với người quản lý trực tiếp khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Tương đối hài lòng d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng 10 Nếu chọn một, anh (chị) muốn cơng ty thực điều sau đây? a Tăng tiền thưởng cuối năm b Xây dựng kí túc xá cho cơng nhân c Mỗi năm chuyến du lịch d Tổ chức rút thăm trúng thưởng vào dịp lễ e Khác:…………………………… 11 Các nội quy công ty anh (Chị) biết từ ai? a Người trực tiếp tuyển dụng b Quản lý xưởng c Công nhân viên làm công ty d Các bảng thông báo công ty e Khác:…………………………… 12 Nếu thưởng, Anh (Chị) mong muốn thưởng nhất? a Được du lịch b Được lên chức c Được tuyên dương trước công nhân viên d Được thưởng tiền mặt e Khác:……………………………… 13 Đánh giá Anh (Chị) hội thăng tiến công ty? a Rất cao b Cao c Tương đối cao d Khơng cao e Hồn tồn khơng cao XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!! ... tíchthực trạng cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình, qua để xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đào tạo nhân Cơng ty Cổ Phần Đầu tư Thái Bình 1.2.2 Mục... hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân Công ty Cổ phần Đầu Tư Thái Bình 53  4.6.1 Về công tác tuyển dụng nhân 53  4.6.2 Công tác đào tạo phát triển nhân Công ty 54  4.6.3... tích Thực trạng cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bìnhthơng qua q trình thực tập cơng ty qua để xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đào tạo nhân Công
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH , THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay