PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG

91 1 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS.THÁI ANH HỊA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi heo thịt nông hộ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” tác giả Nguyễn Thị Hồng Mơ, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, chun ngành Kinh Tế bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS.THÁI ANH HÒA Giáo viên hướng dẫn (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng (Chữ ký, họ tên) năm Ngày     tháng năm LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tri ân đến ba mẹ, người có cơng sinh thành, ni dưỡng để tơi có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn quý giáo viên trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt thầy cô khoa Kinh Tế, giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập trường Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Thái Anh Hòa, giảng viên khoa Kinh Tế tận tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Trong thời gian thực tập thu thập số liệu huyện Chợ Gạo, nhận giúp đỡ vô quý báu ban lãnh đạo huyện Chợ Gạo, cô chú, anh chị cán phòng nơng nghiệp huyện cung cấp cho tài liệu vô quý giá để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi xin chân thành biết ơn Cuối xin chân thành cảm ơn tập thể lớp Kinh Tế Nơng Lâm khóa 2009 – 2013 bạn thân đồng hành tơi suốt q trình học tập trường Một lần xin gửi đến người lòng biết ơn sâu sắc Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Mơ     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ, tháng 12 năm 2012.“PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG” NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ, december 2012 “analysis of the determinants of pigproduction efficiency of farmers inCho GaoDistrict, TienGiangProvince” Đề tài tìm hiểu thực trạng đánh giá hiệu chăn nuôi heo thịt huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi sở sử dụng phương pháp thống kê mơ tả phân tích kinh tế lượng với hỗ trợ Excel Eview Số liệu sử dụng số liệu sơ cấp thông qua q trình vấn 60 hộ dân ni heo thịt địa phương, bên cạnh sử dụng số liệu thứ cấp từ phòng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi là: giống heo, thức ăn, lao động, dịch vụ thú y, tổng chi phí đầu tư Cũng từ kết nghiên cứu ta thấy mơ hình ni heo thịt mang lại hiệu kinh tế cao, lợi nhuận thu cho heo thịt 695,4 ngàn đồng, đồng chi phí bỏ thu 0,19 đồng lợi nhuận 0,22 đồng thu nhập Ngoài ra, đề tài phân tích độ nhạy, phân tích rủi ro đưa số giải pháp chăn nuôi heo thịt lựa chọn giống đảm bảo chất lượng, mở lớp tập huấn kỹ thuật chọn giống, nâng cao trình độ người chăn ni, phối hợp loại thức ăn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng để vừa đạt hiệu chi phí lại thấp, tiêm ngừa dịch bệnh định kỳ giúp heo tăng trưởng, phát triển nhanh     MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix  DANH SÁCH CÁC BẢNG x  DANH SÁCH CÁC HÌNH xii  DANH MỤC PHỤ LỤC xiii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Nội dung nghiên cứu 2  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4.1 Phạm vi không gian 2  1.4.2 Phạm vi thời gian 2  1.5 Giới hạn đề tài 2  1.6 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Thực trạng ngành chăn nuôi heo 4  2.2 Phương hướng phát triển ngành chăn nuôi heo 6  2.3 Điều kiện tự nhiên huyện Chợ Gạo 6  2.3.1 Vị trí địa lý 6  2.3.2 Địa hình, thổ nhưỡng 8  2.3.3 Khí hậu, thời tiết 8  2.3.4 Thủy văn 9  2.4 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo 2.4.1 Tình hình dân số lao động 9  10  2.4.2 Cơ sở hạ tầng 2.5 Hiện trạng sử dụng đất 11  2.6 Tình hình đời sống văn hóa xã hội 13  v   9  2.6.1 Thu nhập – đời sống 13  2.6.2 Giáo dục đào tạo 13  2.6.3 Y tế 13  2.6.4 Thơng tin văn hóa 14  2.7 Tình hình sản xuất nơng nghiệp 14  2.7.1 Trồng trọt 14  2.7.2 Chăn nuôi 15  2.7.3 Thủy sản 15  2.7.4 Kênh tiêu thụ nông sản 16  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 17  3.2 Phương pháp nghiên cứu 19  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 19  3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 19  3.3 Các tiêu đánh giá kết hiệu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21  24  4.1 Tình hình chăn ni huyện Chợ Gạo 24  4.2 Đặc điểm hộ điều tra 24  4.2.1 Nhân lao động hộ điều tra 24  4.2.2 Giới tính chủ hộ điều tra 25  4.2.3 Độ tuổi chủ hộ điều tra 25  4.2.4 Kinh nghiệm chăn ni 26  4.2.5 Trình độ học vấn chủ hộ 27  4.2.6 Mơ hình sản xuất nơng nghiệp hộ điều tra 28  4.2.7 Nghề nghiệp chủ hộ 29  4.3 Tình hình hoạt động chăn ni heo hộ điều tra 30  4.3.1 Quy mô chăn nuôi hộ điều tra 30  4.3.2 Chọn giống 31  4.3.3 Vấn đề vay vốn sản xuất hộ điều tra 32  vi     17  4.3.4 Tham gia khuyến nông chăn nuôi heo hộ điều tra 33  4.3.5 Thức ăn chăn nuôi heo thịt 33  4.3.6 Cơng lao động 35  4.3.7 Tổng chi phí đầu tư 35  4.3.8 Thời gian nuôi 36  4.3.9 Trọng lượng thịt tăng trọng theo quy mô 37  4.3.10 Kênh tiêu thụ giá bán 37  4.3.11 Tình hình xử lý chất thải chăn ni heo thịt 38  4.3.12 Tình hình tiêm phòng điều trị bệnh 39  4.4 Phân tích hiệu chăn ni heo thịt nơng hộ 39  4.4.1 Chi phí chăn ni heo thịt 39  4.4.2 Kết hoạt động chăn nuôi tiêu thụ nơng hộ 43  4.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi heo thịt hộ điều tra45  4.5.1 Xác định giả thuyết mơ hình 45  4.5.2 Ước lượng thơng số mơ hình 46  4.5.3 Kiểm định giải thích ý nghĩa biến 48  4.5.4 Nhận xét kết mơ hình 49  4.6 Phân tích độ nhạy rủi ro chăn nuôi heo 4.6.1 Các rủi ro chăn nuôi heo 50  4.6.2 Phân tích độ nhạy giá biến đổi 51  4.6.2.1 Phân tích độ nhạy theo giá bán 51  4.6.2.2 Phân tích độ nhạy lợi nhuận giá bán giá giống thay đổi 52  4.7 Cách xử lý heo chết dịch bệnh 53  4.8 Thuận lợi, khó khăn chăn ni heo thịt 53  4.8.1 Thuận lợi 53  4.8.2 Khó khăn 54  4.9 Định hướng sản xuất giải pháp chăn nuôi heo thịt 54  4.9.1 Định hướng sản xuất 54  4.9.2 Giải pháp 55  4.9.2.1 Về giống 55  vii     50  4.9.2.2 Về thức ăn 56  4.9.2.3 Nâng cao trình độ người chăn ni 56  4.9.2.4 Về thú y 57  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58  5.1 Kết luận 58  5.2 Kiến nghị 59  5.2.1 Đối với nơng hộ 59  5.2.2 Đối với quyền địa phương 59  5.2.3 Đối với nhà nước 60  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61  PHỤ LỤC   viii     DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQXC Bình quân xuất chuồng CP Chi phí DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HQ Hiệu LN Lợi nhuận NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn TLHXC Trọng lượng heo xuất chuồng TLHG Trọng lượng heo giống TN Thu nhập TLTTT Trọng lượng thịt tăng trọng TTTH Tính tốn tổng hợp UBND Ủy ban nhân dân ix     PHỤ LỤC KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY GỐC PHỤ LỤC Kiểm định tượng đa cộng tuyến Ta tiến hành kiểm tra xem mơ hình có xảy tượng đa cộng tuyến hay không phương pháp hồi quy phụ Bảng 1.R – square từ mơ hình hồi quy phụ Biến số R – square Ghi TLTTT 0.782798 Mơ hình gốc GH 0.653145 Loại hình phụ TA 0.590542 Loại hình phụ TDHV 0.148437 Loại hình phụ DVTY 0.426889 Loại hình phụ LD 0.231120 Loại hình phụ SNCN 0.169924 Loại hình phụ TCP 0.568119 Loại hình phụ KN 0.104755 Loại hình phụ Nguồn tin: Kết xuất eview Áp dụng quy tắc bàn tay trái – Rule of Thumb Klein, R2 hồi quy phụ lớn R2 hồi quy gốc tượng đa cộng tuyến xảy Theo bảng phân tích, R – square tất mơ hình hồi quy phụ nhỏ R – square mơ hình gốc Qua ta rút kết luận, mơ hình hồi quy gốc không xảy tượng đa cộng tuyến Mơ hình phụ Mơ hình phụ Mơ hình phụ Mơ hình phụ Mơ hình phụ Mơ hình phụ Mơ hình phụ Mơ hình phụ PHỤ LỤC Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi Đặt giả thuyết: H0:β2 = β3= =β8 (Khơng có phương sai sai số thay đổi) H1: Có β khác (mơ hình bị phương sai sai số thay đổi) Kiểm định PSSSTĐ với độ tin cậy 95% Chạy mô hình gốc: TLTTT = 3.130895 +0.004445GH 0.185050DVTY + 0.063396LD + + 0.093809TA 0.012992SNCN + -0.526421TDHV + + 0.002782TCP + 0.012494DUMMY Tạo biến phần dư: GENR U1=RESID^2 Chạy hồi quy phụ: U1 = α1 + α2*GH + α3*TA - α4*TDHV + α5*DVTY + α6*LD + α7*SNCN + α8*TCP + DUMMY Bảng Kiểm Định Phương Sai Sai Số Thay Đổi – White (Cross terms) White Heteroskedasticity Test F – statistic 1.318338 Probability 0.279883 Obs* R – square 46.79296 Probability 0.319528 Với mức ý nghĩa α cho trước, sau chạy mô hình ta thấy Prob ( Obs*Rsquare) = 0.32 >α = 0,05 nên ta chấp nhận H0, tức mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi PHỤ LỤC Kiểm định phù hợp mô hình Để kiểm tra mơ hình hồi quy thiết lập có ý nghĩa hay khơng ta dùng kiểm định Fisher Với mức ý nghĩa α = 0,05, ta dựa vào Prob (F – statistic) để kiểm định phù hợp mơ hình Nếu Prob (F – statistic) < 0.05 bác bỏ giả thuyết H0 tức mơ hình phù hợp.Nếu Prob (F – statistic) > 0.05 chấp nhận H0 tức mơ hình khơng phù hợp Giả thuyết: H0 : R2 = 0: mơ hình khơng phù hợp H1 : R2> 0: mơ hình phù hợp Với mức α = 0.05ta thấy Prob(F-statistic)= 0.00 0.05 ta chấp nhận H0, tức biến Xi không ảnh hưởng đến Y Prob X1 =0.0380
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay