ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNGCACAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠIHUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

95 40 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HÌNH TRỒNGCACAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠIHUYỆN ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NGŨN THỊ GIANG KHÓA ḶN TỚT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HÌNH TRỒNG CACAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠI HUYỆN ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC”do NGUYỄN THỊ GIANG, sinh viên khóa 2009-2013, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ PGS.TS Đặng Thanh Hà Người hướng dẫn, _ Ngày tháng năm……… Chủtịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trên thực tế, thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ củagia đình, nhà trường bạn bè Lời đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới cha mẹ người thân gia đình ln động viên, giúp đỡ tạo điều kiệ n tốt cho để hồn thành khóa luận tốt đẹp Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Đặng Thanh Hà - người hướng dẫn tơi tận tình suốt q trình làm khóa luận Xin đờng gửi lời cảm ơn tới anh, chị phòng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Đăng, Trung Tâm Khuyến Nông huyện Đăng, nông hộ trồng cacao huyện Đăng giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu, học hỏi kinh nghiệm kỉ niệm chuyến thực tế Cuối cùng, xin cảm ơn người bạn ủng hộ giúp đỡ suốt thời gian qua Chúc người niềm vui thành công sống Sinh viên Nguyễn Thị Giang NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ GIANG Tháng 08 năm 2013 “Phân TíchHiệu Quả Kinh Tế Hình Trồng Cacao theoTiêu Chuẩn UTZ Huyện Đăng Tỉnh BìnhPhước” NGUYỄN THỊ GIANG August 2013 “An Asessment of the Economic Efficiency of the UTZ Certified Cacao Production Model inBu Dang District, Binh Phuoc Province” Khóa luận tìm hiểu hiệu kinh tế hình sản xuất cacao theo tiêu chuẩn UTZ, từ so sánh hiệu kinh tế với hình sản xuất cacao khơng theo tiêu chuẩn UTZ.Trên sở phân tích số liệu điều tra 50 hộ bao gồm 20 hộ áp dụng sản xuất cacao theo tiêu chuẩn UTZ,30 hộ trồng cacao thông thường xã Minh Hưng, Bom Bo, Bình Minh thuộc huyện Đăng.Qua đề tài sử dụng phương pháp phân tích gồm có phương pháp thống kê, hình hàm sản xuất phân tích số liệu suất chi phí sản xuất, hình Logit khả chấp nhận sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ người dânở huyện Đăng Kết cho thấy tùy hình thức canh tác hình mà đem lại hiệu kinh tế khác Lợi nhuận chênh lệch hộ áp dụng cacao theo tiêu chuẩn UTZ không áp dụng 1.652.000đ/1000m2/năm.Vậy sản xuất cacao theo tiêu chuẩn UTZ hiệu so với không sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ Thơng qua hình Logit ta biết nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng theo tiêu chuẩn người dân tuổi chủ hộ, số lao động gia đình, diện tích trồng cacao số lần tham gia tập huấn khuyến nông Do đó, cần có chính sách hỡ trợ v ề vốn, kỹ thuật liên kết ngư ời dân với các doanh nghiệp đ ể tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn cacao ch ất lượng và sản xuất thành công quy rộng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tình hình sản xuất cacao giới Việt Nam 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Tình hình Việt Nam 2.2.3 Tình hình thực sản xuất cacao xen điều theo tiêu chuẩn UTZ địa bàn nghiên cứu 2.3 Thuận lợi khó khăn trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ 10 13 2.3.1 Thuận lợi 13 2.3.2 Khó khăn 13 2.4 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 14 2.4.1 Tổng quan huyện Đăng 14 2.4.2 Tổng quan xã nghiên cứu 16 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 18 18 3.1.1 Khái niệm Nông nghiệp bền vững (Sustainable agriculture SA) 18 3.1.2 Chứng nhận 19 3.1.3 Giới thiệu cacao 22 3.1.4 Khái niệm tiêu chuẩn UTZ 25 3.1.5 Lý lựa chọn sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ 26 3.1.6 Lợi ích UTZ 27 3.1.7 Quy trình để chứng nhận UTZ 29 3.1.8 Kỹ thuật trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ 30 3.1.9 Hiệu kinh tế tiêu đo lường hiệu kinh tế 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 33 3.2.2 Phương pháp thống kê tả 33 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 3.2.4 Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí 34 3.2.5 Phương pháp phân tích hồi quy 34 3.2.6 Phương pháp hàm sản xuất 35 3.2.7 hình Logit 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Đặc điểm kinh tế xã hội hộ điều tra 40 4.2 Phân tích hiệu kinh tế hình sản xuất cacao UTZ 48 4.2.1 Chi phí đầu tư ban đầu cho 1000m2 đất trồng cacao xen điều 48 4.2.2 So sánh doanh thu lợi nhuận trung bình hình 1000m2 50 4.2.3 Tính tốn tiêu đánh giá 50 4.3 hình ước lượng hàm suất cacao 51 4.3.1 Kết ước lượng thông số hình 51 4.3.2 Kiểm định hình 52 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định chấp nhận hình sản xuất cacao đạt chuẩn UTZ 4.4.1 Kết ước lượng thông số hình Logit 58 58 4.4.2 Đánh giá độ thích hợp hình CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Về phía người dân 61 5.2.2 Về phía quyền địa phương 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CLB Câu lạc bộ CPVC Chi phí vật chất DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng ICCO Tổ chức cacao quốc tế KH- KT Khoa học kỹ thuật KNKN Khuyến nông khuyến ngư NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn OLS Bình phương bé nhất TCPSX Tổng chi phí sản xuất TT Trung tâm UTZ Tiêu chuẩn Quốc tế chứng nhận sản xuất tốt UNESCO Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học Văn Hóa Liên Hiệp Quốc WTO Tổ chức thương mại thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình Hình Cân Bằng Cung – Cầu Cacao Thế Giới Chỉ Số Dự Trữ/Tiêu thụ Của ICCO, Barclays Capital Bảng 2.2 Các Chỉ Tiêu Tổng Hợp của Huyện Bù Đăng 15 Bảng 2.3 Bảng Phân Phối Nông Nghiệp Xã Bom Bo 16 Bảng 2.4 Bảng Phân Phối Nông Nghiệp Xã Minh Hưng 16 Bảng 2.5 Bảng Phân Phối Nông Nghiệp Xã Bình Minh 17 Bảng 3.1 Nhận Dạng Lợi Ích - Chi Phí Phương Án Trồng Cacao theo Tiêu Chuẩn UTZ 29 Bảng 3.2 Kỳ Vọng Dấu Hệ Số Hình Hàm Năng Suất 37 Bảng 3.3 Kỳ Vọng Dấu Hệ Số Hình Logit 40 Bảng 4.1 Đặc Điểm Hộ Điều Tra 40 Bảng 4.2 Đặc Điểm Sản Xuất Hộ Trồng Cacao 41 Bảng 4.3 Tình Hình Tưới Nước cho Cacao 42 Bảng 4.4 Năng Suất Giá Bán Cacao Hộ Điều Tra Năm 2012 43 Bảng 4.5 Mức Độ Hiểu Biết Kỹ Thuật Canh Tác Cacao Hộ Điều Tra 45 Bảng 4.6 Hiểu Biết của các Hộ Điều Tra về Tiêu Chuẩn UTZ 45 Bảng 4.7 Hình Thức Sử Dụng Hóa Chất và Xử Lý Tàn Dư Sau Khi Sử Dụng 47 Bảng 4.8 Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu cho Hai Hình Trồng 48 Bảng 4.10 Lợi Nhuận Thu Được từ Hai Hình Trồng 50 Bảng 4.11 Các Chỉ Tiêu So Sánh Hiệu Quả Kinh Tế Hai Hình Trồng 50 Bảng 4.12 Kết Quả Ước Lượng Hình Hàm Năng Suất Cacao 51 Bảng 4.13 Kết Quả Kiểm Định Đa Cộng Tuyến Hồi Quy Bổ Sung 54 Bảng 4.14 Kết Xuất Kiểm Định LM 55 Bảng 4.15 Kết Quả Kiểm Định P-Value với Mức Ý Nghĩa 5% Dấu Ước Lượng Biến 56 Bảng 4.16 Kết Quả Ước Lượng Hình Hàm Logit 59 Bảng 4.17 Kết Quả Kiểm Định P-Value với Mức Ý Nghĩa 10% Dấu Ước Lượng Biến 60 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Diện Tích Cacao Việt Nam từ Năm 2005 – 2011 Hình 2.2 Bản Đồ Hành Chính Huyện Đăng 15 Hình 3.1 Mục Tiêu Phát Triển Nơng Nghiệp Bền Vững 19 Hình 3.2 Mục Tiêu Xây Dựng Chuỗi Giá Trị Cacao Chứng Nhận UTZ 26 Hình 4.1 Cơ Cấu Thu Nhập các Hợ Trồng Cacao Hai Hình 42 Hình 4.2 Đánh Giá Năng Suất Cacao Gia Đình Qua Năm Gần Đây 44 Hình 4.3 Đánh Giá Yếu Tố Ảnh Hưởng Quan Trọng Nhất đến Năng Suất Cacao 44 ix PHỤ LỤC 2: KẾT XUẤT HÌNH HÀM NĂNG SUẤT Dependent Variable: LOG(NS) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:33 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH 1.688789 0.415998 0.246686 0.320121 0.032764 0.181882 -0.933926 -0.012588 -0.346189 0.204983 0.830113 0.893261 0.114227 0.061841 0.139137 0.077012 0.069478 0.242031 0.155815 0.119932 0.064044 0.098887 1.890589 3.641867 3.989048 2.300768 0.425444 2.617857 -3.858698 -0.080789 -2.886547 3.200649 8.394531 0.0661 0.0008 0.0003 0.0268 0.6729 0.0125 0.0004 0.9360 0.0063 0.0027 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.817605 0.770837 0.167214 1.090465 24.68853 2.143191 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 4.058081 0.349302 -0.547541 -0.126896 17.48215 0.000000 Estimation Command: ===================== LS LOG(NS) C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH Estimation Equation: ===================== LOG(NS) = C(1) + C(2)*LOG(MDCC) + C(3)*LOG(MDD) + C(4)*LOG(PHAN) + C(5)*LOG(THUOC) + C(6)*LOG(NUOC) + C(7)*LOG(LD) + C(8)*LOG(TCC) + C(9)*LOG(TD) + C(10)*LOG(KT) + C(11)*MH Substituted Coefficients: ===================== LOG(NS) = 1.688788716 + 0.415997833*LOG(MDCC) + 0.2466862193*LOG(MDD) + 0.3201208301*LOG(PHAN) + 0.03276435922*LOG(THUOC) + 0.181882449*LOG(NUOC) 0.9339255936*LOG(LD) - 0.01258814326*LOG(TCC) - 0.3461890484*LOG(TD) + 0.2049831096*LOG(KT) + 0.8301125492*MH PHỤ LỤC 3: KẾT XUẤT HÌNH HỒI QUY NHÂN TẠO White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.703372 25.94769 Probability Probability 0.093316 0.131653 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:38 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) (LOG(MDCC))^2 LOG(MDD) (LOG(MDD))^2 LOG(PHAN) (LOG(PHAN))^2 LOG(THUOC) (LOG(THUOC))^2 LOG(NUOC) (LOG(NUOC))^2 LOG(LD) (LOG(LD))^2 LOG(TCC) (LOG(TCC))^2 LOG(TD) (LOG(TD))^2 LOG(KT) (LOG(KT))^2 MH -5.589402 0.739187 -0.102080 -0.126393 0.012633 1.587430 -0.165585 0.009858 -0.001382 -0.088014 0.020969 1.115137 -0.337557 -0.361514 0.100142 0.128975 -0.006051 -0.049252 0.006929 -0.079735 3.384571 1.046465 0.130519 0.110020 0.017141 1.169807 0.121955 0.057012 0.044266 0.140866 0.038852 1.095102 0.381849 0.730601 0.219588 0.694369 0.134517 0.062454 0.058153 0.047448 -1.651436 0.706365 -0.782110 -1.148825 0.737034 1.357001 -1.357759 0.172917 -0.031217 -0.624808 0.539709 1.018295 -0.884007 -0.494817 0.456044 0.185745 -0.044983 -0.788617 0.119152 -1.680459 0.1091 0.4854 0.4403 0.2597 0.4668 0.1849 0.1847 0.8639 0.9753 0.5368 0.5934 0.3167 0.3837 0.6243 0.6516 0.8539 0.9644 0.4365 0.9059 0.1033 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.518954 0.214291 0.046782 0.065657 94.93629 2.011741 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.021809 0.052778 -2.997452 -2.232642 1.703372 0.093316 PHỤ LỤC 4: KẾT XUẤT HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG HÌNH Dependent Variable: LOG(MDCC) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:41 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH 3.725897 -0.097575 0.035853 0.178207 -0.005508 0.319902 -0.122617 0.030465 -0.003388 -0.262508 1.087099 0.084199 0.192511 0.102810 0.096168 0.331183 0.214808 0.165941 0.088649 0.130436 3.427376 -1.158860 0.186239 1.733364 -0.057274 0.965939 -0.570824 0.183589 -0.038216 -2.012538 0.0014 0.2534 0.8532 0.0907 0.9546 0.3399 0.5713 0.8553 0.9697 0.0509 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.384557 0.246082 0.231460 2.142957 7.798986 1.520105 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 4.093885 0.266572 0.088041 0.470445 2.777088 0.012601 HÌNH Dependent Variable: LOG(MDD) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:42 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH 2.117480 -0.332906 0.114243 -0.188019 -0.124848 0.961276 -0.059103 0.179723 0.045310 -0.397276 2.259203 0.287270 0.355283 0.194646 0.176539 0.599866 0.398276 0.305321 0.163591 0.244906 0.937268 -1.158860 0.321556 -0.965950 -0.707195 1.602483 -0.148398 0.588636 0.276971 -1.622156 0.3542 0.2534 0.7495 0.3399 0.4835 0.1169 0.8828 0.5594 0.7832 0.1126 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.150765 -0.040312 0.427531 7.311323 -22.88196 1.752015 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.508022 0.419166 1.315278 1.697683 0.789026 0.627865 HÌNH Dependent Variable: LOG(PHAN) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:43 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH 3.967883 0.024165 0.022568 0.173842 -0.050228 -0.160817 0.018439 0.261070 -0.018039 0.105656 0.798009 0.129750 0.070185 0.083088 0.078553 0.273865 0.177043 0.129888 0.072724 0.111126 4.972231 0.186239 0.321556 2.092267 -0.639408 -0.587212 0.104151 2.009959 -0.248050 0.950770 0.0000 0.8532 0.7495 0.0428 0.5262 0.5604 0.9176 0.0512 0.8054 0.3474 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.194361 0.013093 0.190021 1.444325 17.66259 1.969180 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 4.732211 0.191278 -0.306504 0.075901 1.072228 0.403700 HÌNH Dependent Variable: LOG(THUOC) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:45 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH -2.460520 0.392049 -0.121237 0.567436 -0.065926 0.665023 0.051560 -0.437348 -0.118413 -0.256732 1.792217 0.226178 0.125510 0.271206 0.142263 0.485663 0.319800 0.236323 0.130150 0.198926 -1.372891 1.733364 -0.965950 2.092267 -0.463407 1.369311 0.161225 -1.850637 -0.909824 -1.290588 0.1774 0.0907 0.3399 0.0428 0.6456 0.1785 0.8727 0.0716 0.3684 0.2043 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.420868 0.290563 0.343308 4.714426 -11.91203 1.703640 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.168144 0.407594 0.876481 1.258886 3.229873 0.004920 HÌNH Dependent Variable: LOG(NUOC) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:46 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH 1.127335 -0.014888 -0.098910 -0.201435 -0.081000 0.650770 0.439271 0.091100 0.080018 0.213835 2.025012 0.259941 0.139863 0.315034 0.174792 0.541107 0.347728 0.272555 0.145199 0.222489 0.556706 -0.057274 -0.707195 -0.639408 -0.463407 1.202663 1.263262 0.334245 0.551096 0.961106 0.5808 0.9546 0.4835 0.5262 0.6456 0.2362 0.2138 0.7399 0.5846 0.3423 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.388348 0.250726 0.380539 5.792389 -17.05997 2.204780 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.821495 0.439621 1.082399 1.464803 2.821846 0.011473 HÌNH Dependent Variable: LOG(LD) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:47 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH 1.221951 0.071254 0.062756 -0.053146 0.067331 0.053626 -0.141565 -0.002870 0.030838 0.258878 0.550636 0.073766 0.039162 0.090506 0.049171 0.044589 0.099299 0.078348 0.041554 0.049978 2.219164 0.965939 1.602483 -0.587212 1.369311 1.202663 -1.425643 -0.036633 0.742125 5.179790 0.0322 0.3399 0.1169 0.5604 0.1785 0.2362 0.1617 0.9710 0.4623 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.567329 0.469978 0.109238 0.477314 45.34316 2.029023 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.480180 0.150046 -1.413726 -1.031322 5.827673 0.000037 HÌNH Dependent Variable: LOG(TCC) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:48 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TD) LOG(KT) MH 2.279731 -0.065897 -0.009310 0.014703 0.012595 0.087338 -0.341571 -0.066709 -0.042804 0.267402 0.831688 0.115443 0.062736 0.141170 0.078123 0.069137 0.239591 0.121243 0.064636 0.091004 2.741090 -0.570824 -0.148398 0.104151 0.161225 1.263262 -1.425643 -0.550209 -0.662230 2.938341 0.0091 0.5713 0.8828 0.9176 0.8727 0.2138 0.1617 0.5852 0.5116 0.0055 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.420224 0.289775 0.169682 1.151672 23.32327 2.349605 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.632382 0.201343 -0.532931 -0.150526 3.221357 0.005006 HÌNH Dependent Variable: LOG(TD) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:48 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(KT) MH 0.947320 0.027635 0.047784 0.351375 -0.180334 0.030573 -0.011689 -0.112599 0.030860 0.189982 1.168079 0.150529 0.081178 0.174817 0.097444 0.091469 0.319080 0.204648 0.084293 0.126862 0.811007 0.183589 0.588636 2.009959 -1.850637 0.334245 -0.036633 -0.550209 0.366112 1.497557 0.4222 0.8553 0.5594 0.0512 0.0716 0.7399 0.9710 0.5852 0.7162 0.1421 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.362497 0.219058 0.220449 1.943918 10.23601 1.676524 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.582259 0.249459 -0.009440 0.372964 2.527195 0.021325 HÌNH Dependent Variable: LOG(KT) Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:49 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) MH 0.516441 -0.010777 0.042246 -0.085141 -0.171222 0.094172 0.440422 -0.253361 0.108221 -0.101415 2.203791 0.282000 0.152528 0.343240 0.188192 0.170880 0.593461 0.382588 0.295596 0.243608 0.234342 -0.038216 0.276971 -0.248050 -0.909824 0.551096 0.742125 -0.662230 0.366112 -0.416306 0.8159 0.9697 0.7832 0.8054 0.3684 0.5846 0.4623 0.5116 0.7162 0.6794 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.091068 -0.113441 0.412823 6.816904 -21.13149 2.323609 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.624103 0.391228 1.245260 1.627664 0.445301 0.901689 HÌNH 10 Dependent Variable: MH Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:50 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) -2.850856 -0.350264 -0.155369 0.209167 -0.155710 0.105557 1.550803 0.663898 0.279448 -0.042539 1.355266 0.174041 0.095779 0.219998 0.120651 0.109829 0.299395 0.225943 0.186603 0.102181 -2.103539 -2.012538 -1.622156 0.950770 -1.290588 0.961106 5.179790 2.938341 1.497557 -0.416306 0.0418 0.0509 0.1126 0.3474 0.2043 0.3423 0.0000 0.0055 0.1421 0.6794 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.761721 0.708109 0.267364 2.859343 0.588853 1.633310 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.400000 0.494872 0.376446 0.758850 14.20786 0.000000 PHỤ LỤC 5: KẾT XUẤT KIỂM ĐỊNH LM Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.256409 0.335119 Probability Probability 0.615523 0.562660 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 15:39 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD) LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH RESID(-1) -0.116883 0.006802 0.001785 0.026096 -0.001739 -0.005155 -0.021286 0.003166 -0.002194 0.003214 0.006224 -0.091661 0.930970 0.116111 0.062538 0.149637 0.077833 0.070884 0.247961 0.157446 0.121169 0.064974 0.100597 0.181015 -0.125550 0.058578 0.028535 0.174397 -0.022337 -0.072722 -0.085844 0.020109 -0.018105 0.049463 0.061871 -0.506369 0.9008 0.9536 0.9774 0.8625 0.9823 0.9424 0.9320 0.9841 0.9857 0.9608 0.9510 0.6155 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.006702 -0.280831 0.168832 1.083157 24.85666 1.995094 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -1.79E-15 0.149179 -0.514266 -0.055381 0.023310 1.000000 PHỤ LỤC 6: HÌNH HÀM LOGIT Dependent Variable: Y Date: 07/02/13 Time: 15:28 Sample: 50 Included observations: 50 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C TUOI TD LDC DT GIA TH TN 10.46643 0.139463 -2.219064 1.021954 -0.414337 -0.347988 1.067895 2.64E-05 5.906444 0.055824 0.756110 0.543773 0.160261 0.153055 0.502593 1.04E-05 1.772036 2.498259 -2.934843 1.879375 -2.585384 -2.273619 2.124770 2.534571 0.0764 0.0125 0.0033 0.0602 0.0097 0.0230 0.0336 0.0113 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (7 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.600000 0.364280 5.573405 -18.19180 -33.65058 30.91757 6.44E-05 20 30 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 0.494872 1.047672 1.353596 1.164169 -0.363836 0.459391 50 PHỤ LỤC MẪU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Ngày vấn: Tên người vấn: Địa hộ vấn: Mã phiếu: Xin chào ông/bà! Tôi sinh viên khoa Kinh Tế trường ĐH Nông Lâm TPHCM Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu: “Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ huyện Đăng tỉnh Bình Phước” Từ đưa số đề xuất để cải thiện tình hình sản xuất người dân theo hướng hiệu bền vững Vì thế, tơi cần giúp đỡ ơng bà số thơng tin, kính mong ông/bà dành chút thời gian quý báu để trả lời số câu hỏi sau Những thông tin ông/ bà cung cấp hữu ích cho cơng tác nghiên cứu I THƠNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ: Tuổi chủ hộ (tuổi) Trình độ văn hóa chủ hộ: Số nhân chủ hộ: (người) Số người tham gia lao động chính: .(người) Tổng diện tích đất ông/bà sử dụng bao nhiêu? .(1000m2) Trongđó: Diệntíchtrồng cacao xenđiều:…………………………….….(1000m2) Diệntíchkhác:……………………………………………… (1000m2) Sốnămtrồng cacao:…………………………………………………… Sốnămtrồng điều:…………………………………………………… Mật độ trồng cacao: (cây/1000m2); Mật độ điều (cây/1000m2) II THÔNG TIN VỀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN UTZ TRONG SẢN XUẤT Ông/ bà tham gia lớp tập huấn khuyến nông vềkỹthuậttrồng cacao địa phương chưa? Nếu có, ghi rõ số lần? Nếu khơng, nêu lý do? a Có, …… lần b Khơng .(1 Khơng mời;2 Khơng muốn đi;3 Khơng có thời gian; 4: Tự học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè,xóm giềng;5: khác ) Ơng/ bà có biết tiêu chuẩn UTZ khơng? a Có 10 11 b Khơng Ơng/ bà tìm hiểu từ nguồn nào? a Phương tiện truyền thông b.Trung tâm KN, tập huấn c Bạn bè, hàng xóm d Khác…………………… Ông bà hiểu biết tiêu chuẩn UTZ? a.Không rõ b.Hiểu tương đốirõ c Hiểu rõ 12 Ơng bà có tham gia tiêu chuẩn UTZ khơng? a Có b Khơng, lý do………………… 13 Theo ông/bà yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến năngsuấtcây cacao? a Giống b Nước c 14 Đất đai d phân bón e kỹ thuật sản xuất f yếu tớ khác…… Ơng/ bà thấy sản lượng thu hoạch đơn vị diện tích qua năm thay đổi nào? a Tăng dần b Thay đổi không đáng kể c Giảm dần II THƠNG TIN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CACAO A Chi phí 15 Thơng tin tổng chi phí đầu tư ban đầu cho cacao xen điều Đơn vị:1000đ/1000m2/năm Chi phí Cacao xen điều Chi phí cacao Giớng Lao động Nước, dầu… Phân bón Thuốc BVTV Máy móc, thiết bị Khác Tổng chi phí 16 Thơng tin tổng chi phí cho 1000m2 đất trồng cacao xen điều thời kỳ kinh doanh Đơn vị: 1000đ/năm Chi phí Lao động Nước, dầu… Phân bón Thuốc BVTV Máy móc, thiết bị khác Tổng chi phí Cacao xen điều Chi phí cacao 17 Thơng tin phân bón sử dụng cho cacao Đơn vị: 1000m2/vụ Loại phân Số lần bón (lần) Chi phí Thời điểm Liều lượng Giá (kg) mua(1000đ/kg) (1000đ/kg) bón Vơi bột Phân chuồng Phân đạm Lân Kali Ure Phân bón HVP Khác Tổng phân bón 18 Thông tin thuốc BVTV sử dụng cho cacao Đơn vị: 1000m2/vụ Tên thuốc Tổng thuốc Số lần phun (lần) Liều lượng (lít) Giá mua (1000đ/lít) Công dụng 19 Thông tin công lao động cacao Đơn vị: 1000m2/vụ Công Đơngiá (1000đ/ ngày) Số công Nam Nữ Làm cỏ Tưới Bón phân Phun thuốc Tỉa cành Hái trái Tách hạt Khác……… Tổng công lao động 20 Ông/ bà tự đánh giá mức độ hiểu biết biện pháp kỹ thuật canh tác cacao a Không rõ b Hiểu tương đối rõ c 21 Hiểu rõ Số lần tưới nước: lần/ vụ Nơi lấy nước tưới? .( 1: giếng khoan, 2: giếng đào, 3: sông suối, 4: nước máy) B Thu hoạch 22 Tổng thu nhập từ cacao điều:……………triệu đồng/vụ 23 Năng xuất thu hoạch cacao (1000m2/vụ):……………….kg; Điều:………….kg 24 Giá bán hạt caocao:……………….nghìn/ kg; Điều tươi:………….nghìn/kg 25 Cacao có phải nguồn thu nhập gia đình ơng/bà khơng? (0: khơng; 1:có) 26 Tổng thu nhập gia đình? triệu đồng/ năm Trong đó: Cacao………… triệu/năm; Điều……………triệu/ năm III NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 27 Khi chọn mua vàsử dụng thuốc BVTV, phân bón (nồng độ, thời điểm ), ông/bà dựa sở ? a Theo kinh nghiệm b Theo dẫn xóm giềng c 28 Theo dẫn đại lý d Theo thông tin quảng cáo e Kiến thức tập huấn f Khác Ông/bà xử lý bao bì thuốc BVTV, dụng cụ pha chế sau dùng nào? a Vứt vườn b Tập hợp lại đem chôn, đốt c Tập hợp lại để vứt chỗ xa d Khác………… IV Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN 29 Ơng/ bà có đóng góp ý kiến để xây dựng hay hỗ trợ việc sản xuất cacao theo hướng bền vững thời gian tới không? ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! ... đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH TRỒNG CACAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠI HUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC”do NGUYỄN... Phuoc Province” Khóa luận tìm hiểu hiệu kinh tế mơ hình sản xuất cacao theo tiêu chuẩn UTZ, từ so sánh hiệu kinh tế với mơ hình sản xuất cacao khơng theo tiêu chuẩn UTZ. Trên sở phân tích số liệu điều... thống quan tâm tới vấn đề môi trường sức khỏe cộng đồng Xuất phát từ thực tế đề tài“ Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước. ” Nhằm phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNGCACAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠIHUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNGCACAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠIHUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC , Tuy nhiên, sản lượng cacao giảm đến 8% so với mức sản lượng kỷ lục của niên vụ 2010, xuống dưới mức 4 triệu tấn, sau khi diễn biến thời tiết xấu đi tại khu vực Tây Phi. Sản lượng cacao giảm mạnh tại châu Phi, giảm 384 ngàn tấn, xuống mức 2,84 triệu tấ..., UTZ Certified đến Việt Nam vào cuối năm 2001 và triển khai công tác chứng nhận vào năm 2002 trên cây cà phê ở Tây Nguyên và trên cây cacao Bến Tre, Tiền Giang từ năm 2010. Vào cuối tháng 3/2011 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã phối hợp với công ty ..., Giá cacao hiện đang dao động 40-45 triệu đồng/tấn, năng suất trung bình trồng xen trong vườn điều 1,8 tấn/ha, cho thu nhập khoảng 75 triệu đồng/ha, cộng thêm 2 tấn hạt điều/ha thì mỗi năm 1 ha trồng điều xen cacao thu khoảng 115 triệu đồng., Nguồn tin: Phòng thống kê huyện Bù Đăng tháng 03/2010, CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, b.Chứng nhận chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp, b.Mô hình cacao –điều, Quy trình điều hành kinh doanh; Người nông dân ghi chép, lưu trữ hồ sơ về sử dụng phân bón và nông hóa phẩm; Thực hành tốt về đảm bảo vệ sinh sản xuất; Người lao động được đào tạo hợp lý; Thực hiện quy trình bảo hộ lao động và sơ cứu; Thực hành đảm b..., a. Hiệu quả kinh tế, Hiệu quả kinh tế = kết quả sản xuất/ chi phí sản xuất, CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, c. Nhận xét về dấu và độ lớn của từng hệ số hồi quy, CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Bình Phước, năm 2011. Kỹ Thuật Trồng Cây Cacao và Cây Điều., Báo cáo của Cục trồng trọt tại Hội nghị Quốc tế về cacao Việt Nam ngày 13/12/2011.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn