KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM

143 1 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ …… …… NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN Tp.HCM 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH …… …… NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN Ngành: Kế Toán Người hướng dẫn: NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Tiêu Thụ Sản Phẩm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh công ty TNHH INSULPACK Việt Nam” NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày: NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Sau năm học tập trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM với giảng dạy dẫn nhiệt tình thầy cơ, đồng thời sau khoảng thời gian thực tập Công ty TNHH INSULPACK Việt Nam nhiệt tình hướng dẫn anh chị công tác công ty giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban lãnh đạo trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM, ban chủ nhiệm Khoa Kinh Tế tất thầy cô tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em thời gian qua -Các anh chị Công ty TNHH INSULPACK Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu, chi dẫn cho em kinh ngiệm hữu ích -Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Ý Nguyên Hân dành thời gian hướng dẫn nhiệt tình đóng gớp ý kiến giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trong suốt thời gian thực hiên luận văn, dù có nhiều cố gắng kiến thức thời gian thực tập hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô luận văn kinh nghiệm quý giá giúp em bổ sung, củng cố kiến thức Em xin kính chúc thầy cô ban lãnh đạo nhà trường, ban chủ nhiệm khoa, quý thầy cô anh chị công tác Công ty TNHH INSULPACK Việt Nam nhiều sức khỏe thành công Tp.HCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện, Nguyễn Thị Diệu Hiền NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Tháng 07 năm 2013 “Kế Toán Tiêu Thụ Sản Phẩm & Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH INSULPACK VIỆT NAM” NGUYEN THI DIEU HIEN July 2013 “Products Consumming Accounting and The Defination of Business Result at INSULPACK VIET NAM company limited” Khóa luận tìm hiểu kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH INSULPACK VIỆT NAM có nội dung chính: + Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ + Các khoản mục giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thực tế cơng ty phương pháp hạch tốn + Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài + Kế tốn thu nhập khác, chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành + Kế toán xác định kết kinh doanh công ty Dựa sở lý luận, tiến hành mơ tả, phân tích kết thu từ q trình thực tập Cơng Ty TNHH INSULPACK VIỆT NAM Đồng thời, đưa minh họa nhằm làm bật nội dung khóa luận Từ đó, nêu nhận xét số đề nghị cơng tác kế tốn công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC CÁC HÌNH IX DANH MỤC PHỤ LỤC X CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG II: TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Quá trình phát triển 2.2 Quy trình công nghệ sản xuất mốp xốp 2.3 Quy mô hoạt động công ty 2.4 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty 2.4.1 Chức 2.4.2 Nhiệm vụ 2.4.3 Quyền hạn 2.5 Thuận lợi, khó khăn hướng phát triển 2.5.1 Thuận lợi 2.5.2 Khó khăn 2.5.3 Hướng phát triển 2.6 Tổ chức máy quản lý 2.6.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý V 2.6.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.7 Tổ chức máy kế tốn cơng ty .10 2.7.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 10 2.7.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 11 2.8 Chế độ kế toán áp dụng .12 2.8.1 Chứng từ kế toán áp dụng 12 2.8.2 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng 12 2.8.3 Hệ thống báo cáo tài 12 2.8.4 Hình thức sổ kế tốn 13 2.8.5 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty 14 CHƯƠNG III: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.1.1 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh 15 3.1.2 Kế tốn q trình tiêu thụ thành phẩm 16 3.1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 17 3.1.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19 3.1.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 22 3.1.3.1 Giá vốn hàng bán 22 3.1.3.2 Kế toán xác định chi phí bán hàng 25 3.1.3 Kế toán xác định chi phí quản lý doanh nghiệp .27 3.1.3.4 Kế tốn hoạt động tài 29 3.1.3.5 Kế toán hoạt động khác 32 3.1.3.6 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34 3.1.3.7 Kế toán xác định kết kinh doanh 36 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .38 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 38 3.2.3 Phương pháp mô tả .38 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .39 4.1 Cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm công ty .39 VI 4.1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 39 4.1.2 Phương thức bán hàng 39 4.1.3 Quy trình bán hàng .40 4.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm .42 4.2.1 Kế toán bán hàng cung cấp dịch vụ 42 4.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 44 4.2.3 Giá vốn hàng bán 45 4.3 Kế toán chi phí bán hàng 47 4.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp .49 4.5 Kế tốn hoạt động tài 53 4.5.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 53 4.5.1 Kế toán chi phí hoạt động tài 55 4.6 Kế toán hoạt động khác .58 4.6.1 Kế toán thu nhập khác 58 4.6.2 Kế tốn chi phí khác .59 4.7 Kế tốn chi phí thuế TNDN hành .60 4.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 61 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận .65 5.2 Kiến nghị .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC .70 VII DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CPBH Chi phí bán hàng CP Chi phí DT Doanh thu ĐG Đơn giá ĐK Đầu kỳ GTGT Giá trị gia tăng GGHB Giảm giá hàng bán GVHB Giá vốn hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại HĐTC Hoạt động tài KPCĐ Kinh phí cơng đồn LN Lợi nhuận NSNN Ngân sách nhà nước PP Phương pháp QLDN Quản lý doanh nghiệp SL Số lượng SX Sản xuất SPS Số phát sinh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặt biệt TK Tài khoản TP Thành phẩm TNDN Thu nhập doanh nghiệp WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) XK Xuất VIII DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Hình 2.2: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 10 Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Vi Tính .13 Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 511,512 19 Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 521 20 Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán TK 532 21 Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Toán TK 531 21 Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Toán TK 632 24 Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Tk 641 .26 Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Tk 642 .28 Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Toán Tk 515 .30 Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Toán Tk 711 .33 Hình 3.11 Sơ Đồ Hạch Toán Tk 811 .34 Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Tk 821 .36 Hình 3.13 Sơ Đồ Hạch Tốn Tk 911 .37 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Bán Hàng 41 Hình 4.2 Sơ Đồ Xác Định Doanh Thu Bán Sản Phẩm Quý 4/2012 44 Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán Quý 4/2012 .46 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng Quý 4/2012 49 Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 52 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Q 4/2012 55 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính Quý 4/ 2012 .57 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Thu Nhập Khác Q 4/2012 59 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác Q 4/2012 .60 Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Quý 4/2012 .64 IX Phụ lục 32 Phụ lục 33 Phụ lục 34 Phụ lục 35 Phụ lục 36 Phụ lục 37 Phụ lục 38 Phụ lục 39 Phụ lục 40 Phụ lục 41 ... q trình thực tập cơng ty TNHH INSULPACK Việt Nam em quết định chọn đề tài : Kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết kinh doanh công ty ty TNHH INSULPACK Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên... Chí Minh xác nhận khóa luận Kế Tốn Tiêu Thụ Sản Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh công ty TNHH INSULPACK Việt Nam NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành công trước...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH …… …… NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM , KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay