KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC BIỂN

164 1 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM *************** NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH NGỌC BIỂN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM *************** NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC BIỂN Ngành kế tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: THS BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC BIỂN” NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM, sinh viên khố 36, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng THS BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn, aa Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Aa aa Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cha mẹ người sinh thành nuôi dạy nên người, cha mẹ tạo điều kiện cho có hội học tập trưởng thành sống Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh Tế Đại học Nông Lâm TPHCM, người giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học tập trường.Đặt biệt, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Xuân Nhã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt khó luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH Ngọc Biển tạo điều kiện cho em thực tập Đặc biệt, xin cảm ơn Võ Văn Anvà tất anh chị phòng kế tốn giúp đỡ, dẫn tận tình kiến thức kinh nghiệm quý báu nghiệp vụ làm kế toán Cảm ơn bạn bè, người bạn thân vượt qua khó khăn thử thách chia vui buồn sống hàng ngày Do giới hạn kiến thức thời gian thực tập nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, mong góp ý q thầy khoa Kinh Tế Cơng ty để em hồn thiện kiến thức chuyên môn hiểu biết thực tế Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Bích Trâm NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Tháng 12/2013 “Kế tốn Doanh thu - Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty TNHH Ngọc Biển” NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM December/2013 “Turnover - Expenses Determined Trading Result Accounting at Ngoc Bien” Khóa luận tìm hiều cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Ngọc Biển, từ đưa ví dụ để tìm hiểu, phân tích nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty gồm: Phương pháp hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; phương pháp hạch toán giá vốn; phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; phương pháp hạch tốn doanh thu chi phí tài chính, phương pháp hạch tốn thu nhập chi phí khác; phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp; q trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty Từ đưa nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix  DANH MỤC CÁC HÌNH .x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Sự cần thiết đề tài 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.3 Pham vi nghiên cứu .2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu sơ lược Công ty .3  2.2 Lịch sử hình thành trình phát triển 3  2.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Công ty 4  2.3.1Chức năng: .4  2.3.2 Nhiệm vụ: 5  2.3.3 Quyền hạn: 5  2.4 Thuận lợi khó khăn 5  2.4.1 Thuận lợi: 5  2.4.2 Khó khăn: 6  2.5 Mục tiêu kinh doanh xuhướng phát triển 6  2.5.1 Mục tiêu chủ yếu: 6  2.6 Cơ cấu tổ chức Công ty 7  2.6.1 Sơ đồ cấu tổ chức Bộ máy quản lý 7  2.6.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 7  2.7 Cơng tác kế tốn Cơng ty 8  2.7.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty .8  2.7.2 Sơ đồ cấu tổ chức Bộ máy kế toán 9  2.7.3 Chức năng, nhiệm vụ phần hành phận kế toán 9  2.7.4 Hình thức Kế tốn áp dụng 10  v 2.8 Các sách kế tốn áp dụng Công ty .12  2.9 Phần mềm kế toán Misa: 13  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14  3.1 Cơ sở lý luận .14  3.1.1 Khái niệm ý nghĩa Kết Quả Kinh Doanh 14  3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 15  3.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội 18  3.1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18  3.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán .20  3.1.6 Kế tốn chi phí bán hàng 22  3.1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24  3.1.8 Kế toán doanh thu hoạt động tài 26  3.1.9 Kế tốn chi phí tài 28  3.1.10 Kế toán thu nhập khác 30  3.1.11 Kế tốn chi phí khác 33  3.1.12 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34  3.1.13 Kế toán xác định kết kinh doanh 36  3.2 Phương pháp nghiên cứu: 39  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .39  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 39  3.2.3 Phương pháp mô tả 39  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 40  4.1 Đặc Điểm Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty .40  4.2 Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Bán Hàng .41  4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .41  4.2.1.1 Đặc điểm doanh thu   41  4.2.1.2 Tài khoản sử dụng  . 41  4.2.1.3 Chứng từ sử dụng   42  4.2.1.4 Phương pháp hạch toán:  . 46  4.2.2Kếtoáncáckhoảngiảmtrừdoanh thu 56  4.2.3Kếtoángiá vốn hàng bán: 57  4.2.3.1 Đặc điểm giá vốn hàng bán tại công ty.   57  vi 4.2.3.2 Tài khoản sử dụng  . 57  4.2.3.3 Chứng từ sử dụng: . 57  4.2.3.4. Phương pháp hạch toán:   57  4.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng .67  4.2.4.1 Các khoản chi phí bán hàng tại Cơng ty   67  4.2.4.2 Tài khoản sử dụng  . 67  4.2.4.3 Chứng từ sử dụng   67  4.2.4.4 Phương pháp hạch toán:  . 67  4.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 73  4.2.5.1 Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tại cơng ty:   73  4.2.5.2  Tài khoản sử dụng   73  4.2.5.3 Chứng từ sử dụng   73  4.2.5.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu   74  + Ngày 28/02/2013 trích khấu haoTSCĐ phòng Phòng kinh doanh tháng 2/2013, vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán định khoản: (Phụ lục 12) 76  + Ngày 30/03/2013 tiền lương phải trả cho nhân viên 28.004.000 đ, vào bảng toán lương, kế toán định khoản:(Phụ lục 13) 81  (b) Ttrích khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí 5.129.000 đồng, vào bảng phân bổ phí, kế toán định khoản: .81  4.3 Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 84  4.3.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính: 84  4.3.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài chính: .84  4.3.2.1 Các khoản chi phí tài chính tại cơng ty:  . 84  4.3.2.2 Tài khoản sử dụng:   84  4.3.2.3 Chứng từ sử dụng: . 84  4.3.2.4 Phương pháp hạch toán:  . 85  4.4 Kế Toán Thu Nhập Khác Chi Phí Khác 87  4.4.1 Kế toán thu nhập khác 87  4.4.1.1 Các khoản thu nhập khác tại công ty:   87  4.4.1.2 Tài khoản sử dụng:   87  4.4.1.3 Chứng từ sử dụng: . 87  4.4.1.4 Phương pháp hạch toán:  . 87  4.4.2 Kế tốn chi phí khác 91  4.4.2.1 Các khoản chi phí khác tại cơng ty:  . 91  vii 4.4.2.2 Tài khoản sử dụng:   91  4.4.2.3 Chứng từ sử dụng: . 91  4.4.2.4 Phương pháp hạch toán:  . 91  4.5 Kế Tốn Chi Phí Thuế TNDN .91  4.5.1 Khái niệm chi phí thuế TNDN 91  4.5.2 Tài khoản sử dụng: 92  4.5.3 Phương pháp hạch toán: 92  4.6 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 92  4.6.1 Khái niệm: .92  4.6.2 Cách xác định kết kinh doanh (KQKD): .92  4.6.3 Tài khoản sử dụng 93  4.6.4 Chứng từ sử dụng 93  4.6.5 Phương pháp hạch toán : 93  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 99  5.1 Kết luận .99  5.1.1 Về hoạt động kinh doanh công ty 99  5.1.2Về tổ chức cơng tác kế tốn: 99  5.1.3Vềhình thức kế tốn: 100  5.1.4 Vềviệc sử dụng phần mềm máy vi tính 100  5.1.5.Vềphương pháp hạch toán: Doanh thu, chi phí xác định KQKD 101  5.2 Kiến nghị 101  5.2.1 Về hoạt động kinh doanh 102  5.2.2.Về tổ chức cơng tác kế tốn: .102  5.2.3 Về hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh .103  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104  viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP Chi phí Cty Cơng ty DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HH Hàng hóa K/C Kết chuyển KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn PT Phiếu thu PC Phiếu chi PXK Phiếu xuất kho TNHH Trách nhiệm hữu hạn SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt KQKD Kết kinh doanh LBH Lệnh bán hàng NKC Nhật ký chung ix The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again Phụ lục11: - Phiếu chi số PC000480 HĐ GTGT số 0001765 The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again Phụ lục12: - Bảng khấu hao TSCĐ tháng 2/2013 The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again Phụ lục 13: - Bảng toán lương tháng 3/2013 Bảng phân bổ phí BHXH, BHTN, KPCĐ tháng 3/2013 The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again Phụ lục 14: - Hóa đơn GTGT số 0003351 Phụ lục 15 - Hóa đơn GTGT số 0003580 The image cannot be display ed Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted Restart y our computer, and then open the file again If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again ... hệ thống kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh để doanh nghiệp ngày phát triển 1.3 Pham vi nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu: Kế toán Doanh thu – Chi phí xác định kết kinh doanh + Phạm... xác định kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp , tầm quan trọng mà em chọn đề tài: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Ngọc. .. cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Ngọc Biển, từ đưa ví dụ để tìm hiểu, phân tích nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty gồm: Phương pháp hạch toán doanh thu bán
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC BIỂN , KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC BIỂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay