PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

64 5 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn : ThS LÊ ÁNH TUYẾT Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT” Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh viên khoá 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Thạc sĩ Lê Ánh Tuyết Giáo viên hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong thời gian thực đề tài, nhận giúp đỡ tận tình từ nhiều phía, sau cho phép tơi gởi lời cảm ơn chân thành tới: Lời xin chân thành gửi đến ba mẹ người thân lòng biết ơn sâu sắc Chính gia đình, ba, mẹ người sinh tôi, nuôi nấng dạy dỗ nên người, điểm tựa, động lực để tơi vượt qua khó khăn, trở ngại suốt thời gian học tập sống để tơi có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý Thầy Cô, đặc biệt Thầy Cô Khoa Kinh tế - Trường Đại Học Nơng Lâm, tận tình dạy dỗ, bảo truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đến Cơ Lê Ánh Tuyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành luận văn Xin cảm ơn nhiều Tơi xin chân thành cảm ơn: Chú Hồng Minh Trung, Giám đốc công ty, anh Nguyễn Như Trung, anh Trần Viết Đạt anh chị phòng kinh doanh, phòng kế tốn cơng ty TNHH kỹ thuật thương mại Bách Việt tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập công ty Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn, người chia sẻ, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học trường việc hoàn thành đề tài Sinh viên Nguyễn Thị Bích Phượng NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Bách Việt” NGUYEN THI BICH PHUONG December 2012 “Analysing Of The Business Activities At Bach Viet Technology - Trading Company Limited” Khóa luận tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh công ty TNHH kỹ thuật thương mại Bách Việt qua năm 2010-2011, đồng thời nhận ưu điểm hạn chế trình hoạt động kinh doanh, khóa luận đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Để phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, áp dụng phương pháp sau: phương pháp thu thập số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp thay liên hồn Kết phân tích cho thấy, Doanh thu giảm giá vốn hàng bán giảm chi phí bán hàng tăng, chi phí hoạt động tài tăng nên lợi nhuận giảm Công ty tiến hành mở rộng thị trường tiêu thụ phí bán hàng tăng lên năm 2011 Chi phí quản lý giảm so với năm 2010 Việc sử dụng lao động cơng ty chưa hợp lý với số lượng nhân viên tăng doanh thu lại không tăng Tài sản cố định công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 việc đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị văn phòng làm việc cho nhân việc hiệu Thị trường tiêu thụ công ty phân bố khắp nước chủ yếu khu vực miền Nam, nhiên miền Bắc có xu hướng tăng khả tiêu thụ sản phẩm cơng ty Hàng hóa máy móc, thiết bị Trung Quốc xâm chiếm thị trường nên khả tiêu thụ công ty giảm so với 2010 Giá mặt hàng công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 Hàng tồn kho có xu hướng tăng cho thấy việc quản lý kinh doanh công ty cần phải định hướng lại để kinh doanh có hiệu hơn, khơng nên tồn trữ nhiều hàng tồn kho làm cho vòng quay vốn chậm Khả tốn cơng ty năm 2011 tốn ngắn hạn tốn nhanh thấp so với năm 2010 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản tăng vòng quay tài sản giảm Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu lại giảm Từ hạn chế hoạt động kinh doanh cơng ty, khóa luận đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình kinh doanh cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH kỹ thuật thương mại Bách Việt 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 2.1.4 Chức nhiệm vụ công ty 2.2 Bộ máy tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban cơng ty 2.2.1 Bộ máy tổ chức công ty 2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.3 Định hướng phát triển công ty 11 2.4 Những thuận lợi khó khăn cơng ty 11 2.4.1 Thuận lợi 11 2.4.2 Khó khăn 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận 13 3.1.1 Các khái niệm 13 3.1.2 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh 14 v 3.1.3 Sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh 15 3.1.5 Các tiêu phân tích hoạt động kinh doanh 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 19 3.2.2 Phương pháp phân tích 19 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh công ty 22 4.1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 22 4.1.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty 24 4.2 Phân tích yếu tố q trình hoạt động kinh doanh cơng ty 25 4.2.1 Tình hình lao động sử dụng lao động công ty 25 4.2.2 Phân tích tình hình trang bị sử dụng TSCĐ công ty 29 4.2.3 Phân tích khoản chi phí kinh doanh cơng ty 31 4.3 Phân tích tình hình tiêu thụ công ty 33 4.3.1 Kết doanh thu tiêu thụ công ty 33 4.3.2 Thị trường tiêu thụ công ty 34 4.4 Phân tích tình hình lợi nhuận công ty 38 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty 39 4.5 Phân tích tình hình tài cơng ty 40 4.5.1 Phân tích biến động tài sản ngắn hạn công ty 40 4.5.2 Phân tích khả tốn cơng ty 41 4.5.3 Phân tích tình hình ln chuyển hàng tồn kho cơng ty 43 4.5.4 Phân tích số sinh lợi công ty 44 4.6 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu DTBH&CCDV Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ĐVT Đơn vị tính GVHB Giá vốn hàng bán HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế MMTB Máy móc thiết bị NV Nhân viên QLKD Quản lý kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh ROS Hệ số sinh lợi doanh thu ROA Hệ số sinh lợi tài sản ROE Hệ số sinh lợi vốn VLĐ Vốn lưu động vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty 22  Bảng 4.2 Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty 24  Bảng 4.3 Tình Hình Lao Động Cơng Ty 25  Bảng 4.4 Hiệu Quả Sử Dụng Lao Động Công Ty 26  Bảng 4.5 Khoản Mục Chi Phí Tiền Lương Cơng Ty 27  Bảng 4.6 Tổng Hợp Nhân Tố Ảnh Hưởng đến Chi Phí Tiền Lương 28  Bảng 4.7 Năng Suất Lao Động Công Ty 28  Bảng 4.8 Tình Hình Trang Bị TSCĐ Cơng Ty 29  Bảng 4.9 Tình Hình Sử Dụng TSCĐ Cơng Ty 30  Bảng 4.10 Kết Cấu Chi Phí Kinh Doanh Cơng Ty 31  Bảng 4.11 Tỷ Suất Khoản Chi Phí Doanh Thu 32  Bảng 4.12 Doanh Thu Công Ty Theo Từng Mặt Hàng Kinh Doanh 33  Bảng 4.13 Doanh Thu Công Ty Theo Từng Thị Trường 34  Bảng 4.14 Biến Động Giá Cả Mặt Hàng Công Ty 36  Bảng 4.15 Tình Hình Lợi Nhuận Chung Cơng Ty 38  Bảng 4.16 Lợi Nhuận từ Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty 39  Bảng 4.17 Mức Ảnh Hưởng Yếu Tố Đến Lợi Nhuận Công Ty 40  Bảng 4.18 Sự Biến Động Tài Sản Ngắn Hạn Công Ty 41  Bảng 4.19 Khả Năng Thanh Toán Ngắn Hạn Công Ty 41  Bảng 4.20 Khả Năng Thanh Tốn Nhanh Cơng Ty Năm 42  Bảng 4.21 Tình Hình Luân Chuyển Hàng Tồn Kho Công Ty 43  Bảng 4.22 Phân Tích Chỉ Số Sinh Lợi Công Ty 44  Bảng 4.23 Chi Phí Dự Kiến Khi Tham Gia Hội Chợ (chi phí điều chỉnh theo năm ban tổ chức) 49  viii đủ để thấy tình hình kinh doanh cơng ty qua năm có biến động có xu hướng xuống khơng lên b) Phân tích lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 4.16 nhận thấy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2011 giảm 357.460 ngàn đồng tương ứng với mức giảm 12,26% so với năm 2010 Trong đó, doanh thu giảm 22,56%, chi phí bán hàng tăng 76.796 ngàn đồng tương ứng với mức tăng 23,59% giá vốn hàng bán giảm tới 30,71% tương ứng với số tiền giảm 4.134.805 ngàn đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 giảm 138.096 ngàn đồng tương ứng với mức giảm 5,34% Bảng 4.16 Lợi Nhuận từ Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty ĐVT:1000 Đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ± % DTT 19.121.838 14.807.877 -4.313.961 -22,56 GVHB 13.461.885 9.327.080 -4.134.805 -30,71 Chi phí bán hàng 325.586 402.382 76.796 23,59 Chi phí QLDN 2.586.658 2.448.562 -138.096 -5,34 Lợi nhuận từ HĐKD 2.915.934 2.558.474 -357.460 -12,26 Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Bảng số liệu thể yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước hết doanh thu tỉ lệ thuận với lợi nhuận, doanh thu năm 2011 thấp năm 2010 4.313.961 ngàn đồng Vì vậy, công ty cần nâng cao doanh thu để thúc đẩy lợi nhuận tăng Nhân tố khiến cho lợi nhuận mà công ty thu giảm thay đổi thuế, nhiên năm 2011 tiền đóng thuế có giảm 180.584 ngàn đồng so với năm 2010 Giá vốn hàng bán năm 2011 giảm 4.134.805 ngàn đồng so với năm 2010 làm cho lợi nhuận tăng lên 4.134.805 ngàn đồng Nhân tố có ảnh hưởng tỉ lệ nghịch với lợi nhuận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài Kết bảng 4.12 cho thấy, chi phí bán hàng làm lợi nhuận giảm 76.796 ngàn đồng chi phí hoạt động tài 39 làm lợi nhuận giảm 357.234 ngàn đồng Tuy nhiên, qua năm 2011 chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với năm 2010 nên làm lợi nhuận tăng 138.094 ngàn đồng Như vậy, năm 2011 giá vốn hàng bán giảm, thuế giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm doanh thu giảm, chi phí bán hàng tăng, chi phí hoạt động tài tăng nên lợi nhuận giảm so với năm 2010 Bảng 4.17 Mức Ảnh Hưởng Yếu Tố Đến Lợi Nhuận Công Ty ĐVT: 1000 Đồng Chênh lệch Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 ± % Mức ảnh hưởng đến lợi nhuận Doanh thu 19.121.838 14.807.877 -4.313.961 -22,56 -4.313.961 GVHB 13.461.885 9.327.080 -4.134.805 -30.71 +4.134.805 Chi phí QLDN 2.586.658 2.448.562 -138.094 -5.34 +138.094 CPBH 325.586 402.382 76.796 23,59 -76.796 Chi phí HĐTC 230.991 588.225 357.234 154.65 -357.234 Thuế 364.680 -180.584 -33,12 +180.584 545.266 Tổng -294.508 Nguồn: Tính tốn tổng hợp 4.5 Phân tích tình hình tài cơng ty 4.5.1 Phân tích biến động tài sản ngắn hạn công ty Bảng 4.18 nhận thấy, tiền đầu tư ngắn hạn giảm Cụ thể, năm 2011 tiền giảm 620.217 ngàn đồng ứng với mức giảm 11,98% so với năm 2010 Tương tự, đầu tư ngắn hạn năm 2011 giảm 99.459 ngàn đồng ứng với mức giảm 21,25% so với năm 2010 Trong đó, tài sản ngắn hạn khác năm 2011 tăng 142.597 ngàn đồng ứng với mức tăng 1,33% Hàng tồn kho năm 2011 tăng 425.000 ngàn đồng ứng với mức tăng 12,32% so với năm 2010 Như hàng tồn kho có xu hướng tăng cho thấy việc quản lý kinh doanh công ty cần phải định hướng lại để kinh doanh có hiệu hơn, khơng nên tồn trữ q nhiều hàng tồn kho làm cho vòng quay vốn chậm 40 Bảng 4.18 Sự Biến Động Tài Sản Ngắn Hạn Công Ty ĐVT: 1000 Đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Chênh lệch Năm 2011 ± % Tiền 5.175.406 4.555.189 -620.217 -11,98 Hàng tồn kho 3.452.748 3.878.248 425.500 12,32 Đầu tư ngắn hạn 467.957 368.498 -99.459 -21,25 TSNH khác 204.345 346.942 142.597 1,33 Tổng TSNH 9.300.456 9.148.877 -151.579 -1,63 Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp 4.5.2 Phân tích khả tốn cơng ty a) Khả toán ngắn hạn Bảng 4.19 Khả Năng Thanh Tốn Ngắn Hạn Cơng Ty Chỉ tiêu Chênh lệch ± % -151.579 -1,63 ĐVT Năm 2010 Năm 2011 TSNH 1000Đồng 9.300.458 9.148.877 Nợ ngắn hạn Rc 1000 Đồng Lần 6.462.861 8.456.236 1.993.375 30,84 1,44 1,08 -0,36 -25 Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp Bảng 4.19 cho thấy, năm 2011 Rc < Rc năm 2010 với mức 0,36 lần, tương ứng với tỉ lệ chênh lệch 25% Mặt khác, Rc > không lớn (thông thường tỉ số toán nợ ngắn hạn hợp lý 2:1, tài sản ngắn hạn có bị giảm 50% DN có khả trả nợ ngắn hạn) cho thấy tình hình nợ ngắn hạn cơng ty lớn có xu hướng tăng lên Điều cho thấy việc kinh doanh năm 2011 hiệu so với năm 2010 41 Hình 4.3 Biến Động Chỉ Số Rc 1.6 1.4 1.44 1.2 1.08 Lần 0.8 0.6 0.4 0.2 Năm 2010 Năm 2011 b) Khả toán nhanh Bảng 4.20 Khả Năng Thanh Tốn Nhanh Cơng Ty Năm ĐVT: 1000 Đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2012 Chênh lệch ± % Tài sản ngắn hạn 9.300.458 9.148.877 -151.579 -1.63 Hàng tồn kho 3.452.748 3.878.248 425.500 12,32 Nợ ngắn hạn 6.462.861 8.456.236 1.993.375 30,84 0,905 0,623 -0,282 -31,12 Rq (lần) Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp Rq năm 2011< Rq năm 2010 Rq năm 2010 0,905 Rq năm 2011 0,623 Nguyên nhân nợ ngắn hạn năm 2011 tăng lên 30,84% so với năm 2010, đồng thời hàng tồn kho tăng đến 32,6% so với năm 2010 Do đó, mức tài sản có khả chuyển thành tiền nhanh khơng đủ để đáp ứng tốn nợ ngắn hạn 42 Lần Hình 4.4 Biến Động Chỉ Số Rq 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.905 0.623 Năm 2010 Năm 2011 4.5.3 Phân tích tình hình ln chuyển hàng tồn kho cơng ty Bảng 4.21 Tình Hình Luân Chuyển Hàng Tồn Kho Công Ty ĐVT: 1000 Đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho Hệ số vòng quay Năm 2011 Chênh lệch ± % 13.461.885 9.327.080 -4.134.805 -30,71 3.452.748 3.878.248 425.500 12,32 3,9 2,41 -1,49 -38.21 94 151 57 60,64 HTK (vòng/năm) Số ngày tồn kho b/q (ngày/vòng) Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp Năm 2011 hàng tồn kho tăng 425.500 ngàn đồng so với năm 2010 tương ứng với mức tăng 12,32%, làm hệ số vòng quay hàng tồn giảm 1,49 vòng/năm tương ứng với mức giảm 38,21% số ngày tồn kho bình quân tăng lên 57 ngày tương ứng với mức tăng 60,64% Việc gia tăng hàng tồn kho biến động giá lượng tiêu thụ năm 2011 có phần giảm Do hàng tồn kho cao vòng quay chậm Vòng quay hàng tồn 43 kho giảm cho thấy thời gian hàng nằm kho dài dẫn đến việc tăng chi phí bảo quản chi phí lưu kho 4.5.4 Phân tích số sinh lợi công ty a Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) Tỷ số phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh Ngoài phụ thuộc vào quy mơ mức độ rủi ro công ty Bảng 4.22, tỷ suất sinh lợi ROA năm 2011 tăng 0,016 lần so với năm 2010 tức 6,9%, vòng quay tài sản năm 2011 có giảm so với năm 2010 với mức giảm 11,82% tương ứng giảm 0,225 lần Chủ yếu kiểm sốt chi phí bán hàng chi phí doanh nghiệp tốt, nên cần phải quản lý sử dụng tài sản tốt để hiệu cao b Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Năm 2010, với đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào hoạt động kinh doanh mang lại 0,656 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2011, với đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào hoạt động kinh doanh mang lại 0,526 đồng lợi nhuận sau thuế Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu năm 2011 giảm 0,13 đồng so ứng với tỉ lệ giảm 19,8% so với năm 2010 Bảng 4.22 Phân Tích Chỉ Số Sinh Lợi Công Ty Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Doanh thu 1000đ 19.121.838 Lợi nhuận sau thuế 1000đ Tổng tài sản Chênh lệch ± % 14.807.877 -4.313.961 -22,56 2.334.155 2.188.745 -145.410 -6,23 1000đ 10.045.532 8.824.367 -1.221.164 -12,16 Vốn CSH 1000đ 3.559.602 4.162.850 603.247 16,95 ROS Lần 0,122 0,148 0,026 21,16 Hệ số vòng quay Lần 1,904 1,678 -0,225 -11,82 vốn tài sản ROA Lần 0,232 0,248 0,016 6,9 ROE Lần 0,656 0,526 -0,13 -19,8 Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp 44 Hình 4.5 Khả Năng Sinh Lời Cơng Ty Lần 0.656 0.7 0.6 0.526 0.5 0.4 0.3 0.232 0.2 0.248 0.122 0.148 0.1 Năm 2010 ROA ROE Năm 2011 ROS 4.6 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Tăng khả tiêu thụ sản phẩm Kết phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm 2010 2011 nhận thấy, doanh thu năm 2011 giảm so với năm 2010, tổng chi phí tăng, đồng thời hàng tồn kho năm 2011của công ty tăng lên so với 2010 Dẫn tới lợi nhuận đạt giảm đi, hàng tồn kho tăng lên làm cho khả tốn giảm, vòng quay vốn chậm, chi phí cho bảo quản, lưu kho tăng,…Điều chứng tỏ khả tiêu thụ sản phẩm công ty chưa hiệu Để tăng khả tiêu thụ sản phẩm cơng ty cần phải:  Thành lập phòng Marketing Marketing đánh giá phận yếu công ty, công ty giống công ty khác, thành lập trang Web giới thiệu cơng ty sản phẩm nhiên đơn giản u cầu phải nâng cao phận Hiện hoạt động Marketing phận kinh doanh đảm nhiệm nên việc thành lập phòng Marketing cần thiết thời điểm cạnh tranh Công tác bán hàng công ty chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khách hàng quen thuộc Việc thành lập phòng Marketing nhằm giảm bớt áp lực phòng kinh doanh, giúp cơng ty tổ 45 chứcc cácc hoạt độngg marketinng cácch chuyên nghiệp, mang lại hiệệu caoo Phòng Marketing M chhia thành hai h nhóm: nhóm ức nhóm tácc nghiiệp Hình h 4.6 Đề Nghị N Sơ Đồ Vị Trí Chức Nă ăng Phòngg Marketin ng Cơ ơng Ty Phòng Marketing M Nh hóm chức n Nghiên cứu c thị trườnng Chương trình M Marketing Nhóm m tác nghiệệp Quảng cááo Dịch vụ khách hàng Tổ ức bán hànng Kết quảả phân tíchh cho thấy, t năm 2011 cơngg ty sử dụng 22 nhân viênn t cônng ty lại giiảm 22,56% trongg năm 22010 ch hỉ sử dụngg nhưnng doanh thu 16 nhân n viên, nên n cho thấy việc sử dụng lao động cơng ty chhưa hợp lý Qua phânn tích cho thấy t phòngg kinh doaanh có tới 10 người chiếm c 45,55% tổng số ố lao động Đồng thời vớii kinh nghiiệm bán hàng h làm m công tácc Marketinng, công ty y nên luânn v nhân viên phận kinh doanh lập thành nhóm củaa chuyyển cơng việc phònng Marketiing, bên cạạnh đàoo tạo thêm nghiệp vụ cho nhâân viên y Như vậyy lúc n phòng kinh doannh giảm ngườ ời cơơng việc củủa người lại cóó thể s tăng lên (vì doanh số bán hànng thấp thìì 10 nhân viên v dư thừa, nhân viên thìì cơngg việc đư ược giàn trrải hơn) Nếu N doanh số s bán hànng mộột quý hoặặc nửa năm m tới thhấp cùùng kỳ quýý nửaa năm 201 10 (vì năm m 2011 doaanh số bán hàng thấpp 2010) cơng c ty nêên tuyển nhhân viên Marketing M c chuyên nghhiệp, có kin nh nghiệm m h động phòng Marrketing đạtt hiệu làm việc ngành để hoạt  hòng Mark keting Nhiệm vụ ph p tích thhị trường, sau s đề r phhương án khả k thi để Thu thậpp số liệu, phân trìnnh lãnh đạoo duyệt Đốối với thị trường cụ thể phảải xác địnhh sản phẩm sảnn phẩẩm chiến lư ược Qua đóó phân tíchh lực tiêu thụ củủa cơng ty ttrong việc đáp ứng nhữ ững nhu cầuu khácch hàng Saau đề xu uất phư ương án giảải vấn v đề sau: 46 - Chiến lược sản phẩm; - Chiến lược giá; - Chiến lược phân phối; - Chiến lược chiêu thị cổ động; Hiện nay, chiến lược cơng ty chiến lược chiêu thị cổ động không quan tâm mức, hầu hết khách hàng công ty khách hàng truyền thống, đa phần công ty kiếm thêm khách hàng nhờ vào khách hàng truyền thống giới thiệu đến cơng ty Điều cho thấy chất lượng sản phẩm cơng ty tốt Tuy nhiên thời đại công ty, chiến lược chiêu thị cổ động quan trọng, cách thức nhanh để giới thiệu sản phẩm đến với người, việc không quan tâm mức dẫn đến giảm vị cạnh tranh trước đối thủ Ngồi cách viết lời ngỏ, gọi điện cung cấp thông tin sản phẩm công ty đến doanh nghiệp, khách hàng tơi xin đưa giải pháp tham gia hội chợ triển lãm máy móc thiết bị - Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC (799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp HCM) tổ chức năm - Lý tham gia: + Giới thiệu sản phẩm + Gặp gỡ tìm kiếm với khách hàng tiềm + Thâm nhập vào thị trường + Chứng tỏ khả cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh tiềm - Phương án tham gia: + Liên hệ với Ban Tổ Chức để đăng hội chợ sớm Thời điểm liên hệ với ban tổ chức tháng trước diễn hội chợ Đăng sớm tiết kiệm chi phí ban tổ chức hội chợ có sách giảm giá gian hàng, ưu tiên bố trí xếp gian hàng vào vị trí tốt + Chuẩn bị hàng mẫu, tài liệu trang trí gian hàng Đối với hàng mẫu bố trí phải hợp lý xem xét lợi gian hàng Xác định chủng loại, kích cỡ loại hàng mẫu chơ phù hợp với việc trưng bày gian hàng 47 Đối với tài liệu: Mang đến hội chợ Catologue, tờ rơi thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp Đối với trang trí gian hàng: thuê thiết kế riêng cho gian hàng lựa chọn loại vật liệu trang trí phù hợp để tiết kiệm chi phí vận chuyển thời hạn sử dụng ngắn hội chợ Danh thiếp có ghi tên địa giao dịch công ty để giúp khách hàng dễ dàng giao dịch họ có nhu cầu Đối với loại thiết bị văn phòng phẩm: bút, viết, giấy, máy tính… phải chuẩn bị sẵn để kịp thời ghi chép thông tin + Nhân đứng gian hàng: Điều đặc biệt quan trọng lựa chọn nhân đứng gian hàng: Nên lựa chọn nhân viên trực gian hàng nhân viên có kiến thức sản phẩm, kiến thức cơng ty mình, có khả giao tiếp tốt thuyết phục khách hàng, ngoại hình ưa nhìn, trình độ ngoại ngữ tốt…Cũng đào tạo họ chiến lược phát triển công ty kiến thức thị trường trước tham gia hội chợ + Gởi thiệp mời đến khách hàng quen tham gia thăm quan hội chợ - Lợi ích tham gia: + Giới thiệu sản phẩm DN đến tay người tiêu dùng + Trao đổi thông tin hai chiều DN người tiêu dùng diễn đồng thời + Nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu, tên tuổi DN + Cơ hội kết nối, giao thương Những hội gặp gỡ, giao lưu tìm kiếm đối tác kinh doanh thông qua việc kết hợp đồng buôn bán tham gia hội chợ 48 Bảng 4.23 Chi Phí Dự Kiến Khi Tham Gia Hội Chợ (chi phí điều chỉnh theo năm ban tổ chức) ĐVT: 1000 Đồng Danh mục Chi phí Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 01 thảm trải sàn vuông 01 bảng tên công ty 02 ghế xếp 03 đèn spotlight 01 nguồn điện 5A/220V 01 giỏ đựng rác Dịch vụ hậu cần: Vận chuyển hàng Bốc xếp hàng Thông quan hàng Bảo hiểm cho hàng Tài liệu in ấn: Catologue Tờ rơi Văn phòng phẩm Thiệp mời khách hàng Gian hàng: Phục vụ ăn uống Vệ sinh Nhân lực: Nhân viên đứng gian hàng Nhân viên thuê tạm Quảng bá quan hệ cơng chúng: Đón khách Chụp hình Quản lý cơng tác ý kiến khách hàng Hoạt động khác: Hoạt động sau hội chợ Những rủi ro xảy TỔNG CỘNG 38.628 5.000 871 3.000 2.700 2.000 2.000 54.199 Nguồn: Tính tốn tổng hợp Dự kiến khoản tiền lấy từ khoản trích từ chi phí quản lý doanh nghiệp Nghĩa năm 2010 với khoản chi phí quản lý doah nghiệp 2.586.658 ngàn đồng, năm 2011 chi phí cho quản lý doanh nghiệp 2.448.562 ngàn đồng giảm 138.096 ngàn đồng Tuy giảm chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu giảm 49 so với năm 2010 Do đó, sang năm 2012 tăng chi phí quản lý doanh nghiệp lên 54.199 ngàn đồng doanh thu thu dự kiến 17.500.000 ngàn đồng Chi phí cho việc thành lập phòng Marketing Với việc chuyển nhân viên phòng kinh doanh qua thành lập phòng Marketing chi phí cho tiền lương chuyển qua phòng Marketing Nghĩa tổng lương khơng có thay đổi Tuy nhiên, với kinh nghiệm vị trí làm khơng hẳn nhân viên chấp nhận cho thay đổi công việc nên cần có sách ưu đãi tăng lương cho phòng Marketing, đồng thời có khoản trợ cấp tiền xăng lại, tiền điện thoại… 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Với kết phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty năm 2010 – 2011 có biến động đáng ý: Doanh thu giảm giá vốn hàng bán giảm chi phí bán hàng tăng, chi phí hoạt động tài tăng nên lợi nhuận giảm Công ty tiến hành mở rộng thị trường tiêu thụ phí cho bán hàng tăng lên năm 2011 Chi phí quản lý giảm so với năm 2010 Việc sử dụng lao động cơng ty chưa hợp lý với số lượng nhân viên tăng doanh thu lại khơng tăng Tài sản cố định công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 việc đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị văn phòng làm việc cho nhân việc hiệu Thị trường tiêu thụ công ty phân bố khắp nước chủ yếu khu vực miền Nam, nhiên miền Bắc có xu hướng tăng khả tiêu thụ sản phẩm cơng ty Hàng hóa máy móc, thiết bị Trung Quốc xâm chiếm thị trường nên khả tiêu thụ công ty giảm so với 2010 Giá mặt hàng công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 Do cơng ty cần phải điều chỉnh mức giá để nâng cao khả cạnh tranh Hàng tồn kho có xu hướng tăng cho thấy việc quản lý kinh doanh công ty cần phải định hướng lại để kinh doanh có hiệu hơn, không nên tồn trữ nhiều hàng tồn kho làm cho vòng quay vốn chậm Khả tốn cơng ty năm 2011 tốn ngắn hạn tốn nhanh thấp so với năm 2010 Vì cần có biện pháp để đẩy số mức an toàn lớn cách giảm nợ ngắn hạn đồng thời tăng lợi nhuận để tăng vốn mạnh 51 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản tăng vòng quay tài sản giảm Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu lại giảm 5.2 Kiến nghị Trong kinh tế để tồn phát triển cạnh tranh với hàng hóa nước ngoại nhập, vấn đề cần thiết phải có chất lượng đảm bảo, giá thành thấp mở rộng thị trường tiêu thụ Chính tơi xin đưa số kiến nghị công ty với mong muốn cơng tác quản lý cơng ty hồn thiện hơn, để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày nâng cao: Mọi sản phẩm cơng ty nhập từ nước ngồi về, tìm kiếm nguồn cung đầu vào điều vơ quan trọng cho tồn phát triển DN Do đó, cơng ty phải mở rộng thị trường cung ứng cách nghiên cứu thị trường máy móc, thiết bị nước tiên tiến khác, khơng thiết phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường châu Âu Cần xác định rõ nhiệm vụ, vai trò phòng ban để phát huy hết lực, chun mơn, tạo khơng khí đồn kết, vui vẻ, đồn kết mục tiêu chung cơng ty Mức giá định lượng tiêu thụ hàng hóa, ảnh hưởng đến lợi nhuận cơng ty Công ty nên thay đổi giá cho phù hợp với điều kiện thay đổi nhu cầu thị trường để giành lợi cạnh tranh, đưa mức giá khác với nhóm khách hàng khác thu nhập địa lý, thời điểm tiêu dùng, bên cạnh kết hợp với sách quảng cáo khuyến cách giảm giá, chiết khấu Củng cố, trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ xay dựng mối quan hệ với khách hàng Công ty cần đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại thương cho cán có lực, trình độ Cung cấp kiến thức để có đủ khả phán đoán biến động thị trường, phục vụ hoạt động kinh doanh cơng ty Ngồi tháng lương thứ 13 công ty nên phụ cấp thêm cho nhân viên nhân viên phận sales, kỹ thuật tiền xăng, tiền điện thoại 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Trường, 2009 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Nhà xuất Lao Động Xã Hội, 313 trang Nguyễn Tấn Bình, 2000 Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 389 trang Phan Văn Trung, 2008 Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Thịnh Phát Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam Phạm Thị Minh Thư, 2008 Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Nguyên Anh TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam 53 ... khái quát công ty TNHH kỹ thuật thương mại Bách Việt 2.1.1 Giới thiệu chung công ty Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Bách Việt Tên giao dịch: BAVICO-LTD Biểu tượng công ty: Biểu... thuật thương mại Bách Việt đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích khái quát hoạt động kinh doanh cơng ty; - Phân tích yếu tố q trình kinh. .. trình hoạt động, có sở để đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh công ty có hiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty TNHH kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay