PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN TÂY SƠN_ TỈNH BÌNH ĐỊNH

78 2 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG CỦA NƠNG HỘ TẠI HUYỆN TÂY SƠN_ TỈNH BÌNH ĐỊNH NGUYỄN THỊ BÍCH LAN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Tp Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2013       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH LAN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG CỦA NƠNG HỘ TẠI HUYỆN TÂY SƠN_ TỈNH BÌNH ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ThS TRẦN HỒI NAM Tp Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2013       Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng tiêu thụ mía đường nơng hộ huyện Tây Sơn_tỉnh Bình Định”, Nguyễn Thị Bích Lan, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày…tháng…năm 2014 ThS TRẦN HỒI NAM Giáo Viên hướng dẫn Ký tên, ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày   tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng năm     LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, người sinh ra, nuôi dưỡng lo lắng cho chị em đến ngày hôm nay, người dành cho chúng tình yêu thương bao la vô bờ bến Ba mẹ cho niềm tin nghị lực giúp phấn đấu học tập tốt suốt thời gian qua Công ơn ba mẹ nhớ lòng, yêu ba mẹ nhiều lắm, cầu mong ba mẹ khỏe mạnh để tiếp sức cho tiếp quãng đường lại, ln ln nỗ lực phấn đấu, giúp ba mẹ nuôi dạy em nên người Quãng đời sinh viên với nhiều niềm vui, gặp gỡ nhiều bạn bè, học hỏi thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích, để có ngày hơm kết phấn đấu cố gắng thân, quan trọng nhờ vào tận tình dạy dỗ thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, đặc biệt thầy cô khoa Kinh Tế Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trần Hoài Nam, người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên em nhiều suốt trình học tập làm khóa luận, em cảm ơn thầy nhiều Chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ nơng hộ trồng mía huyện Tây Sơn, Ban lãnh đạo phòng Nơng nghiệp huyện Tây Sơn, anh chị phòng Thống Kê huyện Tây Sơn hết lòng dẫn, giúp đỡ em trình thực tập thực đề tài Trong suốt năm ngồi ghế giảng đường, bạn bè chỗ dựa để chia niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ lúc khó khăn, may mắn quen bạn, cảm ơn bạn nhiều Sinh viên Nguyễn Thị Bích Lan       NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ BÍCH LAN, tháng năm 2014“Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Tham Gia Hợp Đồng Tiêu Thụ Mía Đường Nơng Hộ Huyện Tây Sơn_Tỉnh Bình Định” NGUYEN THI BICH LAN, December 2013“Analysis of factors affecting the decision to participate in the contract of farmers’ sugarcane in Tay Son District_Binh Dinh Province” Khóa luận tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng tiêu thụ mía nơng hộ, sở phân tích số liệu điều tra 60 hộ trồng mía địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Nội dung khóa luận bao gồm tìm hiểu thực trạng sản xuất mía địa phương, phân tích lợi ích nơng hộ tham gia hợp đồng tiêu thụ mía Qua kết nghiên cứu cho thấy tham gia hợp đồng mang lại nhiều lợi ích cho bà nơng dân Tuy nhiên xác xuất tham gia hợp đồng nơng hộ huyện Tây Sơn chưa cao Khóa luận sử dụng kết bảng câu hỏi điều tra 40 hộ nơng dân có tham gia hợp đồng 20 hộ trồng mía khơng tham gia hợp đồng nguồn số liệu thứ cấp cấp quyến địa phương Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng: thống kê mô tả, so sánh, phân tích tổng hợp, phân tích hồi quy Kết nghiên cứu đề tài sở đề đề xuất giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững nông hộ nhà máy       MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2.3 Tổng quan nhà máy 2.3 Những thuận lợi khó khăn việc phát triển mía địa bàn huyện 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 10 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Thực trạng ngành sản xuất mía đường Việt Nam 11 3.1.2 Thực trạng hợp đồng nông nghiệp Việt Nam 13 3.1.3 Một số khái niệm 15       3.1.4 Đặc điểm hợp đồng nông nghiệp 16 3.1.5 Lợi ích vấn đề thực hợp đồng nông nghiệp 20 3.1.6 Các tiêu kinh tế 20 3.1.7 Các tiêu hiệu kinh tế 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 22 3.2.2 Phương pháp so sánh 22 3.2.3 Phân tích hồi quy 23 3.2.4 Lý thuyết trò chơi sản xuất 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Thực trạng sản xuất mía đường huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 28 4.2 Đặc điểm hộ điều tra 30 4.2.1 Độ tuổi chủ hộ 30 4.2.2 Kinh nghiệm chủ hộ 30 4.2.3 Trình độ học vấn chủ hộ 31 4.2.4 Quy mô canh tác nông hộ 32 4.2.5 Vay nốn 32 4.2.6 Khuyến nông 33 4.3 Phân tích hiệu lợi ích nơng hộ tham gia hợp đồng tiêu thụ 33 4.3.1 Phân tích hiệu sản xuất mía nơng hộ 33 4.3.2 Phân tích lợi ích nông hộ tham gia hợp đồng với nhà máy 36 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ 40 4.4.1 Sơ đồ quy trình thực hợp đồng 40 4.4.2 Mức độ tham gia hợp đồng nông hộ 42 4.4.3 Kết ước lượng mơ hình logit 44 4.4.4 Phân tích mức tác động biên 48 4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững nông hộ nhà máy 51 4.5.1 Giải pháp cho nơng hộ trồng mía 51 4.5.2 Giải pháp cho đơn vị thu mua mía 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53       5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 5.2.1 Đối với quyền địa phương 54 5.2.2 Đối với nhà máy 54 5.2.3 Đối với nông dân 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC        DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐVT Đơn vị tính UBND Ủy ban nhân dân NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nơng thơn NĐ Nghị định CP Chính phủ TTTH Tính tốn tổng hợp DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước viii       DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện Tích Sản Lượng Một Số Loại Cây Nông Nghiệp 6  Bảng 2.2: Số Lượng Gia Súc, Gia Cầm 7  Bảng 2.3: Hiện Trạng Sử Dụng Đất Huyện Tây Sơn 7  Bảng 3.1: Diện Tích, Sản Lượng Mía Các Khu Vực Trong Nước Niên Vụ 2011/2012 11  Bảng 3.2: Diện Tích, Sản Lượng Mía Việt Nam Giai Đoạn 2008-2011 12  Bảng 3.3: Lợi Ích Vấn Đề Khó Khăn Nông Dân Doanh Nghiệp 20  Bảng 3.4: Kỳ Vọng Dấu Các Biến Độc Lập Mô Hình 25  Bảng 3.5 Bảng Lý Thuyết Trò Chơi Hai Đối Thủ 27  Bảng 4.1: Diện Tích, Năng Suất Sản Lượng Mía Huyện Tây Sơn 2007-2012 28  Bảng 4.2: Diện Tích, Năng Suất Sản Lượng Mía Vụ Đơng Xn 2012-2013 Phân Theo Xã, Thị Trấn Huyện Tây Sơn 29  Bảng 4.3: Độ Tuổi Chủ Hộ 30  Bảng 4.4: Kinh Nghiệm Chủ Hộ 30  Bảng 4.5: Trình Độ Học Vấn Chủ Hộ .31  Bảng 4.6: Quy Mô Canh Tác Nông Hộ .32  Bảng 4.7: Tình Hình Tham Gia Vay Vốn Chủ Hộ .32  Bảng 4.8: Tình Hình Tham Gia Khuyến Nơng Nơng Hộ 33  Bảng 4.9: Chi Phí Sản Xuất Nơng Hộ Tính Trên Ha 34  Bảng 4.10: Hiệu Quả Sản Xuất Nơng Hộ Tính Trên Ha 35  Bảng 4.11: Hiệu Quả Sản Xuất Theo Quy Mô Nông Hộ Tính Trên Ha .36  Bảng 4.12: Kết Quả Trò Chơi Giá Thị Trường Cao Hơn Giá Hợp Đồng 39  Bảng 4.13: Kết Quả Trò Chơi Giá Thị Trường Thấp Hơn Giá Hợp Đồng 39  Bảng 4.14: Mức Độ Tham Gia Hợp Đồng Nông Hộ 42  Bảng 4.15: Mức Độ Hài Lòng Nông Hộ Khi Tham Gia Hợp Đồng Tiêu Thụ Mía Đường .42  Bảng 4.16: Nguyên Nhân Làm Giảm Mức Độ Hài Lòng Nơng Hộ Khi Tham Gia Hợp Đồng Tiêu Thụ Mía Đường 43  Bảng 4.17: Lựa Chọn Nhà Máy để Ký Hợp Đồng Trong Các Vụ Tới Nông Hộ 44  ix       4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững nông hộ nhà máy 4.5.1 Giải pháp cho nơng hộ trồng mía a Giải pháp nâng cao nhận thức cho nông hộ trồng mía Trình độ học vấn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xác suất tham gia hợp đồng tiêu thụ mía đường nơng hộ huyện Tây Sơn Do đó, nâng cao kiến thức cho nơng hộ trồng mía giải pháp cần thực hiện, trình độ học vấn tỷ lệ thuận với xác suất tham gia hợp đồng nơng hộ, trình độ học vấn tăng khả tham gia hợp đồng nông hộ tăng theo Tuy nhiên, tuổi tác lớn, việc nâng cao trình độ học vấn cho nơng hộ trồng mía khó khăn, thay vào đó, nâng cao kiến thức, thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật mới, thường xuyên tham gia lớp tập huấn, trau dồi kiến thức canh tác việc cần thiết Kiến thức nông hộ trồng mía nâng cao yếu tố góp phần nâng cao khả tham gia hợp đồng tiêu thụ mía với nhà máy b Giải pháp chất lượng, chữ đường mía Chữ đường mía quan trọng, theo quy định chất lượng mía hợp đồng, mía phải thu hoạch từ 11 đến 13 tháng tuổi với chữ đường không thấp 9%, đó, bà trồng mía khơng nên thu hoạch mía mía chưa đủ tuổi, chữ đường mía thấp, nơng dân cần thu hoạch mía thời điểm, đảm bảo vùng nguyên liệu cho nhà máy Bên cạnh đó, bà nơng dân địa bàn huyện cần phải đảm bảo chất lượng mía cho nhà máy, tránh tượng mía bị trả lại Chất lượng chữ đường phải đảm bảo, sở tạo liên kết bền vững nông hộ trồng mía nhà máy 4.5.2 Giải pháp cho đơn vị thu mua mía a Giải pháp hỗ trợ, đầu tư cho trồng mía Khâu đầu tư vốn cho bà trồng mía việc cần thiết, việc phải cần ủng hộ phía Nhà nước Khi giá mía xuống thấp, người dân khơng đủ nguồn vốn để trì tình trạng lâu dài giá xuống thấp vài năm Để 51       người dân giữ lại diện tích mía trồng để nhà máy có đủ nguyên liệu cho vụ tới thiết cần đầu tư vốn lúc Từng bước tiếp thu tuyển chọn cấu giống mía có suất, chất lượng cao, chữ đường cao phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết huyện b Giải pháp công tác thu mua Nhà máy cần tạo dựng niềm tin cho bà nông dân, vấn đề kiểm tra chất lượng mía, chữ đường mía, cân khối lượng mía cần tiến hành cách cụ thể, cơng khai cho nơng hộ trồng mía biết được, tạo dựng niềm tin bà nông dân với nhà máy, có thế, mối quan hệ họ lâu dài bền vững Bên cạnh đó, nhà máy cần nâng cao mức độ hài lòng nơng hộ trồng mía tham gia hợp đồng, muốn làm điều công ty cần tiến hành thu mua mía thời điểm, tránh tình trạng để mía khơ, làm giảm chữ đường, bà nông dân không khỏi hoang mang c Chính sách khuyến khích người trồng mía Nhà máy cần xây dựng chiến lược đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía huyện Tây Sơn, sớm ban hành sách đầu tư mang tính bền vững theo nguyên tắc chia sẻ quyền lợi nhà máy người trồng mía, khuyến khích địa phương mở rộng diện tích 52       CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Điều kiện thời tiết, khí hậu vùng thuận lợi cho việc trồng phát triển mía, tiềm đất đai lớn, lao động dồi dào, có kinh nghiệm kỹ thuật Hiệu kinh tế mía mang lại cao, từ tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng, cấu sản xuất nơng nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân lao động Tuy nhiên, kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, người trồng mía làm sản phẩm vốn khó khăn tiêu thụ lại khó khăn Hợp đồng tiêu thụ mía đường cơng cụ hữu hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro giá sản phẩm bán cho bà nông dân Mặc dù vậy, nhiều yếu tố khác nên mức độ tham gia hợp đồng nông hộ huyện Tây Sơn thấp Một nhà máy hoạt động muốn có hiệu tốt phải có đủ nguyên liệu đáp ứng cho q trình sản xuất Nếu khơng có đủ nguyên liệu nhà máy phải dừng làm việc, thế, xây dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài, liên kết sảo xuất - tiêu thụ người trồng mía với nhà máy điều cần quan tâm góp phần đem lại lợi ích cho hai bên Khóa luận hai nhóm yếu tố tác động theo chiều hướng làm tăng giảm đến xác suất tham gia hợp đồng địa bàn huyện Xác suất tham gia hợp đồng nông hộ tăng lên trình độ học vấn tăng giá trị đầu tư ban đầu tăng, xác suất tham gia hợp đồng nơng hộ giảm kinh nghiệm trồng mía tăng lợi nhuận tăng Tuy nhiên, trình độ học vấn yếu tố ảnh hưởng mạnh đến xác suất tham gia hợp đồng nơng hộ, thế, nhà máy cần thường xuyên mở lớp tập huấn, trau dồi, nâng cao kiến thức sản xuất cho người trồng mía 53       5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với quyền địa phương Tăng cường cơng tác đạo cấp quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh mía, đưa giống mía có suất cao vào sản xuất Côngtác khuyến nông quan trọng việc trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật nâng cao suất cho bà nông dân Cần phải nâng cao lực đội ngũ cán khuyến nông, trau dồi kiến thức nghiệp vụ thường xuyên, áp dụng phương pháp giảng dạy hiệu Đó tiền đề cho bà nông dân việc tham gia hợp đồng tiêu thụ mía đường Cần tiến hành quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung để đầu tư sở hạ tầng (hệ thống tưới tiêu, dịch vụ kỹ thuật), tiếp tục hồn thiện hệ thống sách, đặc biệt sách nơng nghiệp Thực số sách ưu đãi nơng nghiệp nơng thơn sách đất đai, miễn thuế nơng nghiệp, có tính ưu đãi, tạo hấp dẫn đầu tư vào nông nghiệp, quan tâm đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi phục vụ cho q trình sản xuất 5.2.2 Đối với nhà máy Đơn vị thu mua cần tạo niềm tin cho bà nông dân, khơng ép giá giá mía thị trường xuống thấp, thu mua mía thời điểm, khơng để mía q lâu làm giảm chữ đường mía Bên cạnh đó, nhà máy cần tăng cường hỗ trợ cho nông dân tham gia hợp đồng, hỗ trợ loại giống mới, loại phân bón tốt,…giúp nâng cao suất cho bà nơng dân Tích cực làm tốt cơng tác phòng trừ sâu bệnh, tạo niềm tin cho người trồng mía, để mía thực trở thành sản xuất hàng hóa mũi nhọn huyện, tương xứng với tiềm vốn có Kết hợp với cấp quyền địa phương làm tốt công việc phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt số khu vực chưa khai thác triệt để Xây dựng mơ hình canh tác hiệu quả, tăng suất mía Nhà máy phải thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, giá mía đường để phổ biến kịp thời đến người sản xuất, tùy theo điều kiện cụ thể điểm mà cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp 54       5.2.3 Đối với nơng dân Các nơng hộ trồng mía cần thực quy trình kỹ thuật từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch, đảm bảo vùng ngun liệu mía có chất lượng tốt, chữ đường cao cho nhà máy Người trồng mía cần thường xuyên trau dồi, học hỏi thêm tiến khoa học nhằm cải thiện phần suấ, chất lượng mía Không nên vi phạm hợp đồng thực theo quy định ghi hợp đồng đầu tư, từ đảm bảo quyền lợi cho hai bên, người trồng mía nhà máy Mạnh dạn vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, không nên trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước, cấp quyền 55       TÀI LIỆU THAM KHẢO Niên giám thống kê huyện Tây Sơn TS Lê Quang Thông, giảng Kinh tế vi mô II Khoa kinh tế, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh,2011 Ts Lê Công Trứ, Bài Giảng Kinh Tế Lượng, Khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm TPHCM, 2012 Ths Trần Anh Kiệt, Bài giảng Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế, Khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM, 2010 Theo Trần Thị Tuyết Sang, Thách thức định thực hợp đồng tiêu thụ mía đường nơng dân nhà máy xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”.Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 Theo Trần Thị Họa My, Áp dụng lý thuyết trò chơi định thực hợp đồng tiêu thụ mía xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên”.Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 Lê Thị Thùy Vy, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia mơ hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM nông hộ trồng tiêu huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 Trương Diễm Huyền, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ nuôi tôm xã Tân Đức - huyện Đầm Dơi - tỉnh Cà Mau Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 Phạm Thị Thu Thủy, Phân tích yếu tố tác động đến nghèo đói hộ gia đình huyệnGia Mập tỉnh Bình Phước Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 Nguyễn Thị Xuân Thanh, Phát triển mía địa bàn tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Trang web: http://www.gso.gov.vn,http://ubndbinhdinh.vn, http:/www.mof.gov.vn 56       PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mơ hình xác suất khả tham gia hợp đồng nơng hộ Mơ hình ( mơ hình xác suất khả tham gia hợp đồng nông hộ Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 11/01/13 Time: 15:22 Sample: 60 Included observations: 60 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 D1 C -0.042880 1.270776 -0.447353 0.001562 -0.141283 0.096975 0.042350 0.319643 -4.966089 0.050033 0.620607 0.184210 0.002627 0.058340 0.133412 0.021426 1.354195 5.238378 -0.857027 2.047636 -2.428501 0.594804 -2.421728 0.726886 1.976603 0.236039 -0.948020 0.3914 0.0406 0.0152 0.5520 0.0154 0.4673 0.0481 0.8134 0.3431 0.510640 0.403376 0.789754 1.103905 0.912636 30.66307 0.000161 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 20 40 Total obs     0.200000 0.265121 3.584753 -14.69261 -30.02415 -0.244877 60     Mơ hình (mơ hình xác suất khả tham gia hợp đồng nơng hộkhi bỏ biến khơng có ý nghĩa thống kê Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 11/01/13 Time: 15:26 Sample: 60 Included observations: 60 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob X2 X3 X5 X7 C 0.916380 -0.403136 -0.131897 0.028888 -1.796198 0.474783 0.154627 0.053612 0.016608 3.465462 1.930102 -2.607156 -2.460189 1.739435 -0.518314 0.0536 0.0091 0.0139 0.0820 0.6042 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.475639 0.403376 0.691450 0.865979 0.759718 28.56129 0.000010 20 40     Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.200000 0.288778 4.586595 -15.74350 -30.02415 -0.262392 60     Kỳ vọng ước lượng Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: UNTITLED Date: 11/01/13 Time: 15:29 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 18 20 18 90 10 -10 NA Total 37 40 38 92,5 7,5 92,5 92,5 21 39 60 55 91.67 8.33 11.67 58.33 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 17.95 2.05 20.00 17.95 89.75 10.25 11.56 57.79 Total 2.05 37.95 40.00 37.95 94.88 5.12 46.24 57.79 20.00 40.00 60.00 55.90 93.17 6.83 18.49 57.79     Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 20 20 20 100.00 0.00 60 60 20 33,33 66,67 40 40 0.00 100.00 Constant Probability Dep=0 Dep=1 10.40 9.60 20.00 10.40 52.00 48.00 9.60 30.40 40.00 30.40 76.00 24.00 Total 20.00 40.00 60.00 40.80 68.00 32.00     Phụ lục 2: Bảng câu hỏi điều tra hộ gia đình Trường Đại Học Nơng Lâm TPHCM Khoa Kinh Tế Lớp DH10KT PHIẾU PHỎNG VẤN (PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG TẠI HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) Ngày …tháng ….năm 2013 Mã phiếu: …… Kính chào ơng/bà! Tơi tên Nguyễn Thị Bích Lan, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Nông Lâm, trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM Nay đến tiến hành điều tra tình hình sản xuất nơng hộ trồng mía địa phương, sở để tơi hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Mỗi ý kiến đóng góp ơng/bà có giá trị ý nghĩa, nên mong hợp tác giúp đỡ từ ông bà việc tham gia trả lời câu hỏi sau Xin chân thành cảm ơn! I- Thông tin người vấn Họ tên chủ hộ: ……………………………….Giới tính: Tuổi:……………… Trình độ học vấn:… Dân tộc:………… Tổng số nhân khẩu: (người) Trong độ tuổi lao động: (người) Ngoài độ tuổi lao động: (người) Số lao động chính: (người) II Thơng tin tình hình sản xuất Tổng diện tích canh tác gia đình: .(ha) Diện tích trồng mía gia đình: .(ha) Trong đó: Diện tích mía tơ: (ha) Diện tích mía gốc: (ha) Số năm tham gia trồng mía: .(năm)         Chi phí sản xuất: a Chi phí đầu tư ban đầu: Công cụ Số lượng Giá mua Thời gian sử dụng Máy cày Máy bơm nước Bình xịt thuốc Ống dẫn nước b Chi phí đầu tư sản xuất (2012) Khoản mục ĐVT Chi phí làm đất Vơi Giống Kali Phân bón vơ Đạm Lân Vi sinh Phân bón hữu Phân chuồng Trừ sâu Thuốc bảo vệ thực vật Trừ cỏ Trừ bệnh hại Điện Chi phí nhiên liệu Nước Dầu Vận chuyển     Số lượng Đơn giá Thành (1000đ) tiền     Chi phí lao động Cơng nhà Chi phí lao động Công thuê Sốlượng ĐơnGiá Đơn (công) (1000 Sốlượng Giá đồng) (công) (1000 Thành tiền (1000 đồng) đồng) -Công làm đất -Công trồng + Gắn, tỉa, định mầm + Làm cỏ + Phun thuốc + Tưới nước + Bón phân -Công thu hoạch + Chặt + Chuyên chở + Khác III Thơng tin tình hình tiêu thụ doanh thu Sản lượng vụ vừa bao nhiêu? (tấn/tổng diện tích canh tác mía) Giá bán: .(đồng/kg) Gia đình thường bán mía cho ai? a Thương lái c Bán cho trạm trung chuyển b Bán cho công ty hợp đồng d Khác Gia đìnhhợp đồng với cơng ty đường Bình Định (nhà máy đường) chưa?         a Có (Lần) b Khơng - Nếu ký thì: Gia đìnhhợp đồng với nhà máy đường thông qua: a Trực tiếp b Hợp tác xã c Trạm trung chuyển d Khác Khi ký hợp đồng có quyền địa phương xác nhận khơng? a Có b Khơng Khi gia đìnhhợp đồng bán mía cho nhà máy có hỗ trợ, đầu tư khơng? a Có b Khơng - Nếu có hình thức hỗ trợ gì? a Vốn cho vay b Giống, phân bón với giá hỗ trợ c Kỹ thuật sản xuất canh tác c Khác Những hỗ trợ nhà máy thu mua có trì thường xun khơng? a Duy trì thường xun b Khơng thường xun c Không thường xuyên không ổn định Khi thỏa thuận điều kiện hợp đồng ông bà với nhà máy có trở ngại khơng? a Có nhiều trở ngại chấp nhận b Khơng có trở ngại c Trở ngại phần lớn giá mía d Trở ngại vốn vay Gia đình thay đổi nhà máy bán mía chưa? a Đã thay đổi b Chưa thay đổi Nếu có ngun nhân làm thay đổi a Gía mía thấp b Nơi bán xa nhà c Khắt khe kiểm định chất lượng d Thời gian không đảm bảo 10 Việc bán mía địa phương có thuận lợi khơng? a Có b Khơng 11 Theo gia đình mức giá mua mía nhà máy nào? a Cao sinh nhiều lợi nhuận b Chỉ lấy lại vốn c Thấp khơng bù lại chi phí d Cân với thị trường giá 12 Gía mía biến động nào?         a Ổn định b Bấp bênh chấp nhận c Gía tăng theo năm 13 Gia đình có biết chất lượng mía trồng khơng? a Khơng biết b Biết qua cảm giác c Biết rõ 14 Các tiêu chất lượng mía có thơng báo kèm theo phiếu tính tiền khơng? a Có b Khơng 15 Theo gia đình tiêu chuẩn mía cơng ty nào? a Dễ dàng đạt b Cao đạt c Quá cao khó để đạt hết d Không biết 16 Cách tốn tiền bán mía cho gia đình nào? a Nhanh chóng dễ dàng b Có thể chấp nhận c Phức tạp, khó khăn 17 Khi giá mía thị trường giảm nhà máy có thay đổi nào? a Tính tiền cũ b Tính giá thấp c Giảm lượng mía mua d Khắt khe việc thu mua 18 Gia đình có hài lòng với việc bán mía cho cơng ty hợp đồng khơng? Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 19 Nguyên nhân làm gia đình khơng hài lòng nhà máy? a Giá thấp không ổn định b Khắt khe việc thu mua c Chậm trễ việc thu mua d Hỗ trợ khơng kịp thời 20 Gia đìnhhợp đồng với nhà máy năm tới a Nhà máy cũ b Nhà máy c Nhà máy cũ yêu cầu tăng thêm điều khoản d Không ký hợp đồng 21 Gia đình cho biết hướng phát triển tương lai cho kinh tế gia đình? b Giảm bớt diện tích trồng mía a Mở rộng diện tích trồng mía c Chuyển qua trồng khác hiệu         IV Thông tin tình hình thu nhập, vay vốn, khuyến nơng, khó khăn trình sản xuất Thu nhập - Thu nhập từ nơng nghiệp: Loại hình Giá trị (triệu đồng/năm) Mía Lúa Cây trồng Cây khác Chăn ni - Gia cầm Gia súc Thunhập từ phi nông nghiệp: Loại hình Giá trị (triệu đồng/năm) Cơng nhân viên chức Bn bán Làmth Khác Gia đình có phải vay vốn để sản xuất khơng? a Có b Khơng Trong năm qua gia đìnhtham gia tập huấn khuyến nơng mía khơng? a Có .(Số lần/năm) b Khơng Theo gia đình rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trồng mía? a Thị trường khơng ổn định b Giá đầu vào c Thời tiết d Giá đầu Trong trình sản xuất gia đình gặp phải khó khăn về: a Vốn b Kỹ thuật c Giá d Thời tiết Gia đình có tiếp tục trồng mía vụ tới khơng? a Có b Khơng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN GIA ĐÌNH!     ... NGUYỄN THỊ BÍCH LAN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG CỦA NƠNG HỘ TẠI HUYỆN TÂY SƠN_ TỈNH BÌNH ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người... TẮT NGUYỄN THỊ BÍCH LAN, tháng năm 2014 Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Tham Gia Hợp Đồng Tiêu Thụ Mía Đường Nơng Hộ Huyện Tây Sơn _Tỉnh Bình Định NGUYEN THI BICH LAN, December 2013“Analysis... Khóa luận tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng tiêu thụ mía nơng hộ, sở phân tích số liệu điều tra 60 hộ trồng mía địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Nội dung khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN TÂY SƠN_ TỈNH BÌNH ĐỊNH , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN TÂY SƠN_ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay