MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

93 3 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG NGUYỄN TIẾN SANG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khoá luận “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG” NGUYỄN TIẾN SANG, sinh viên khố 35, ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày MAI HỒNG GIANG Giáo viên hướng dẫn, Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo Thư ký Hội đồng chấm báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2012 (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Để hồn thành đề tài khơng nỗ lực thân tơi mà có giúp đỡ từ người Nhân xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người giúp đỡ Đầu tiên, sâu tận lòng xin gửi đến gia đình ba mẹ lời cảm ơn sâu sắc, người sinh nuôi dạy khôn lớn, chỗ dựa vững cho bước nấc thang đời Mong gia đình ta ln hạnh phúc bình an Xin cám ơn quý thầy cô trường đại học Nông Lâm trang bị cho kiến thức hữu ích suốt thời gian theo học trường Đặc biệt, tơi xin chân thành cám ơn thầy Mai Hồng Giang tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian làm luận Chúc quý thầy cô sức khoẻ gặt hái nhiều thành công nghiệp trồng người Xin bày tỏ tình cảm chân thành đến ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, đặc biệt anh chị phòng xuất nhập nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực tập công ty suốt thời gian qua Xin kính chúc q cơng ty ngày phát triển để vươn lên tầm cao Do hạn chế kiến thức, thời gian kinh nghiệm non kém, viết chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô anh chị công ty Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày … Tháng… năm 2012 Sinh viên Nguyễn tiến Sang NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN TIẾN SANG Tháng 11 năm 2012 “Một số giải pháp nâng cao hoạt động xuất sản phẩm may mặc sang thị trường Mỹ công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương’’ NGUYỄN TIẾN SANG November 2012 “Solutions to improving export garment to USA at Protrade Garment Company LTD” Dệt may ngành xuất chủ lực Việt Nam, với lượng thu ngoại tệ lớn, giải công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong bối cảnh hoà nhập vào kinh tế giới, việc nghiên cứu tình hình tìm giải pháp đẩy mạnh xuất hàng dệt may cho doanh nghiệp việc làm cần thiết Đề tài sử dụng phương pháp thu thập phân tích liệu, phương pháp so sánh để phân tích thực trạng hoạt động xuất hàng may mặc công ty TNHH MTV may mặc Bình Dương sang thị trường Mỹ, đưa nhận xét đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh xuất công ty Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty sang thị trường Mỹ năm vừa qua ổn định giá trị mang lại vượt trội Tuy nhiên công ty phần lớn chủ yếu ký kết hợp đồng với khách hàng truyền thống nên chưa có đầu tư cách cho việc nghiên cứu phát triển hoạt động marketing thị trường Mỹ nên nguồn khách hàng Cơng ty hạn chế Kim ngạch xuất mặt hàng chủ lực đạt giá trị chưa tương xứng với tiềm phát triển, tồn nhiều rủi ro cho Cơng ty.Vì vậy, Cơng ty cần đa dạng hóa sản phẩm mình, nâng cao chất lượng sản phẩm phải có vượt trội đặc biệt thuyết phục với khách hàng tiềm MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC BẢNG BIỂU ix  DANH MỤC CÁC HÌNH xi  DANG MỤC PHỤ LỤC xii  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương 4  2.1.1 Giới thiệu lược công ty .4  2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 4  2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 6  2.2.1 Cơ cấu tổ chức 6  2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 7  2.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 11  2.3.1 Lĩnh vực kinh doanh 11  2.3.2 Tình hình nhân công ty 12  2.4 Tổng quan thị trường may mặc Mỹ .13  2.4.1 Nhu cầu sản xuất nhập tiêu thụ hàng may mặc Mỹ .14  2.4.2 Hệ thống nhà sản xuất phân phối hàng may mặc Mỹ 15  2.4.3 Xu hướng tiêu dùng hàng may mặc thị trường Mỹ 16  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17  3.1 Cơ sở lý luận .17  3.1.1 Khái niệm hoạt động xuất 17  3.1.2 Nhiệm vụ, vai trò ý nghĩa hoạt động xuất 17  3.1.3 Các hình thức xuất 18  3.1.4 Những hoạt động marketing xuất 20  v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu xử lý số liệu 21  3.2.2 Phương pháp vấn 22  3.2.3 Phương pháp phân tích liệu 22  CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25  4.1 Tình hình xuất sản phẩm may mặc giới 25  4.2 Tình hình xuất hàng may mặc Việt Nam 26  4.3 Sự cần thiết việc đẩy mạnh xuất hàng may mặc Việt Nam sang thị trường Mỹ 28  4.3.1 Việt Nam có lợi sản xuất xuất hàng dệt may .28  4.3.2 Mỹ thị trường có nhu cầu lớn hàng dệt may 29  4.3.3 Những lợi ích việc đẩy mạnh xuất hàng dệt may vào thị trường Mỹ Việt Nam 30  4.4 Phân tích kết hiệu hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2010-2011 31  4.5 Phân tích kết hoạt động kinh doanh xuất công ty .32  4.5.1 Cơ cấu doanh thu công ty 32  4.5.2. Phân tích tình hình xuất theo sản phẩm chủ yếu công ty 33  4.5.3 Phân tích kim ngạch xuất theo thị trường 37  4.5.4 Cách thức tổ chức hoạt động xuất công ty 40  4.6 Phân tích hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010-2011 .45  4.6.1 Phân tích kim ngạch xuất hàng may mặc theo kim ngạch xuất công ty sang thị trường Mỹ 45  4.6.2 Phân tích kim ngạch xuất theo mặt hàng công ty sang Mỹ 46  4.6.3 Cách thức tổ chức hoạt động xuất công ty sang thị trường Mỹ 49  4.7 Đánh giá hoạt động xuất công ty sang thị trường Mỹ .54  4.7.1 Thành công đạt 54  4.7.2 Những tồn cần khắc phục 56  vi 4.8 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ 58  4.8.1 Xu hướng phát triển ngành may mặc Việt Nam 58  4.8.2 Phương hướng hoạt động công ty giai đoạn .60  4.8.3 Phân tích ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi cơng ty 60  4.8.4 Phân tích ma trận đánh giá yếu tố bên công ty 62  4.8.5 Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên môi trường làm việc công tác lương thưởng công ty .63  4.8.6 Phân tích SWOT hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ 67  4.8.7 Một số giải pháp nâng cao hoạt động xuất sản phẩm may mặc công ty sang thị trường Mỹ 69  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73  5.1 Kết luận .73  5.2 Kiến nghị 73  5.2.1 Đối với doanh nghiệp .74  5.2.2 Đối với nhà nước 75  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77  PHỤ LỤC  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) HĐ Hợp đồng IT Công nghệ thông tin (Information Technology) MTV Một thành viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thanh toán XK Xuất viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Tình hình nhân công ty qua năm 2010-2011 .12  Bảng 2.2 Trình độ nhân viên năm 2011 .12  Bảng 2.3 Thâm niên công tác nhân viên năm 2011 .13  Bảng 3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên 23  Bảng 3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên 23  Bảng 4.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2010- 2011 31  Bảng 4.2 Cơ cấu doanh thu công ty qua năm 2010-2011 32  Bảng 4.3 Kim ngạch xuất theo sản phẩm chủ yếu công ty qua năm 20102011 .33  Bảng 4.4 Kim ngạch xuất theo thị trường qua năm 2010-2011 37  Bảng 4.5 Tình hình ký kết thực hợp đồng ngoại thương công ty qua năm 2010-2011 40  Bảng 4.6 Doanh thu theo hình thức xuất công ty năm 2010-2011 41  Bảng 4.7 Doanh thu xuất theo phương thức giao hàng công ty qua năm 2010-2011 42  Bảng 4.8 Doanh thu xuất theo phương thức toán năm 2010-2011 .44  Bảng 4.9 Kim ngạch xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ qua năm 2010-2011 45  Bảng 4.10 Kim ngạch xuất hàng may mặc theo mặt hàng công ty sang thị trường Mỹ qua năm 2010-2011 .46  Bảng 4.11 Tình hình ký kết hợp đồng công ty sang thị trường Mỹ .49  Bảng 4.12 Hình thức xuất chủ yếu công ty sang thị trường Mỹ 49  Bảng 4.13 Kim ngạch xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ theo điều kiện giao hàng qua năm 2010-2011 51  Bảng 4.14 Kim ngạch xuất hàng may mặc sang thị trường Mỹ theo phương thức toán qua năm 2010-2011 .52  Bảng 4.15 Số liệu dự báo tình hình xuất nhập hàng may mặc Việt Nam giai đoạn 2010-2013 59  Bảng 4.16 Dự báo nhu cầu nguyên phụ liệu Việt Nam giai đoạn 2010-2013 .60  ix Bảng 4.17 Ma trậ n đánh giá yếu tố bên công ty 61  Bảng 4.18 Ma trận đánh giá yếu tố bên công ty 62  Bảng 4.19 Thống kê ý kiến 30 nhân viên môi trường làm việc công ty 63  Bảng 4.20 Thống kê ý kiến 30 nhân viên điều kiện nơi làm việc .64  Bảng 4.21 Thống kê ý kiến 30 nhân viên mức lương, cơng tác tính tốn lương sách thưởng 66  x hưởng không nhỏ đến vần đề rút tiền lương nhân viên Do đòi hỏi cơng ty phải có chế độ chấm cơng tính lương kịp thời, tốn lương cho người lao động cách nhanh chóng ta biết ngày lãnh lương ngày mà người lao động trơng đợi việc chậm phát lương vấn đề ảnh hưởng đến hứng thú nhiệt tình lao động người nhân viên - Chính sách thưởng cơng ty: Đứng sau tiền lương thưởng yếu tố quan trọng khuyến khích nhân viên làm việc tốt hỏi “Anh/chị có hài lòng mức thưởng cách tính thưởng cơng ty?” 73,33% đánh giá công tác thưởng công ty tương đối tốt, lại 40% khơng hài lòng với mức thưởng mà cơng ty đặt Đó mối quan tâm mà cơng ty cần phải xem xét có sách đãi ngộ hợp lý 4.8.6 Phân tích SWOT hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ Hình 4.15 Mơ hình ma trận SWOT hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W) Sản phẩm ngày đa Sự chun mơn hố sản xuất nhiều mặt hàng chưa dạng hố Chất lượng sản phẩm cao nâng cao Giao dịch qua trung gian Có lợi giá Cơng ty chưa xây dựng hoàn Nguồn lao động đồi dào, giá thiện chiến lược marketing hỗ trợ hoạt động xuất rẻ Áp dụng máy móc, cơng Phương thức xuất chưa SWOT nghệ tiên tiến vào sản xuất đa dạng Nguồn cung ứng nguyên liệu Nguồn nhân lực có trình độ nước dần gia tăng cao thiếu chưa trình Tổ chức tốt hoạt động độ chuyên môn giao dịch thực nghiêm Chưa xây dựng thương chỉnh hợp đồng với đối hiệu riêng công ty Nguồn nguyên liệu nhập tác Cơ sở hạ tầng trọng Môi trường làm việc công tác lương thưởng chưa đáp ứng đầu tư tốt 67 CƠ HỘI (O) Kết hợp W-O Kết hợp S-O Nền kinh tế giới dần - S1S2S30304: Nâng cao khả - W1W7010206: Chủ động phục hồi phát triển cạnh tranh sản phẩm, nguồn nguyên liệu sản xuất Xu hướng chuyển dịch sản xây dựng chiến lược giá thích nước, đầu tư máy móc thiết bị xuất hàng may mặc sang hợp nhân lực để đồng hoá sản nước phát triển - S4S5S60304: Áp dụng công phẩm giới nghệ tăng xuất, - W301040506: Hồn thiện chiến Nền trị ổn định, kinh tế cải thiện mơi trường, có lược marketing quốc tế nước đà phục sách đãi ngộ nhân hợp lý - W60305: Xây dựng thương hồi tăng trưởng - S7010206: Phát triển thị hiệu sản phẩm cho công ty, đầu Ưu đãi thuế trường truyền thống, thực tư nghiên cứu phát triển sản sách khuyến khích xuất nghiêm chỉnh luật thương mại phẩm phù hợp với thị trường nhà nước quốc tế, có chiến lược phát triển Thị trường tiêu thụ Mỹ dần dài hạn ổn định tăng trưởng - S307: Tăng sử dụng Việt Nam thành viên toán đồng nội địa, nâng thức tổ chức thương mại cao tỷ giá đồng tiền nước giới (WTO) Tỷ giá hối đối kích thích việc xuất THÁCH THỨC (T) Kết hợp S-T Kết hợp W-T Ảnh hưởng khủng - S3T2: Xây dựng chiến lược - W4T4T5: Đa dạng hoá phương hoảng kinh tế giới kéo dài giá phù hợp, nâng cao sử dụng thức toán, đẩy mạnh Lạm phát gia tăng đồng tiền nội địa nghiên cứu hệ thống luật thương Sự cạnh tranh gay gắt toán mại Mỹ quốc tế doanh nghiệp - S4S5S6T3: Tận dụng tối đa - W3W6T3T5: Hoàn thiện chiến nước nguồn lực, nâng cao khả lược marketing để phát triển Hệ thống luật pháp hàng cạnh tranh sản phẩm, giảm thương hiệu sản phẩm, xây dựng rào thương mại phức tạp chi phí sản xuất chiến lược phát triển thị Mỹ - S7T3T4T5: Xúc tiến hoạt trường truyền thống Việt Nam thành viên động nghiên cứu thị trường, hệ thức tổ chức thương mại thống luật thương mại đối giới (WTO) thủ cạnh tranh Nguồn: Thông tin tổng hợp 68 4.8.7 Một số giải pháp nâng cao hoạt động xuất sản phẩm may mặc công ty sang thị trường Mỹ 4.8.7.1 Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào a) Cơ sở đề xuất giải pháp Hiện công ty phải nhập 50% nguyên liệu nước phí sản xuất cao phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu giới nên nguồn cung ứng không ổn định, giá thường xuyên biến động Hơn nữa, tình hình lạm phát biến động tỷ giá làm gia tăng chi phí sản xuất kéo theo giá thành sản phẩm cao làm giảm khả cạnh tranh cơng ty Ngồi ra, nhà nước có nhiều sách hỗ trợ phát triển ngành dệt may, đẩy mạnh xuất phát triển vùng nguyên liệu dệt may, cho vay với lãi suất ưu đãi… b) Cách thực Công ty nên tham gia vào chuỗi cung ứng ngành để hỗ trợ lẫn nhau, liên kết doanh nghiệp để đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho dệt may ngành mà sản xuất nước phát triển (bơng, se sợi, wash) Cơng ty hợp tác với số doanh nghiệp sợi nước để sản xuất sợi dệt đạt tiêu chuẩn mình, từ giảm chi phí vận chuyển đảm bảo nguồn cung ứng ổn định Đồng thời chủ trương tiết kiệm sản xuất công ty nguyên liệu, điện, nước… 4.8.7.2 Nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm a) Cơ sở đề xuất giải pháp Sản phẩm công ty thị trường đánh giá cao chất lượng kiểu dáng sản phẩm Tuy nhiên chất liệu vải chưa đa dạng kỹ thuật in thêu sản phẩm hạn chế Trong xu hướng người tiêu dùng ngày ưa chuộng sản phẩm tạo cảm giác thoải mái vận động, chất liệu bền không gây hiệu ứng da b) Cách thực Về phía phận sản xuất phải hạn chế tối đa số sản phẩm không đạt chất lượng yêu cầu hợp đồng Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, ứng dụng thành nghiên cứu khoa học việc chế tạo sợi dệt có nguồn gốc từ nguyên liệu sẵn có Việt Nam bông, xơ sợi tre, xơ lyocell, xơ sợi từ đậu 69 nành…vừa có nhiều tính ưu việt, than thiện với mơi trường vừa có chi phí sản xuất thấp Bên cạnh đó, cơng ty cần đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao kỹ thuật in thêu sản phẩm, sử dụng công nghệ wash để tạo tính đa dạng mẫu mã kiểu dáng sản phẩm 4.8.7.3 Hồn thiện cơng tác marketing hỗ trợ xuất sang thị trường Mỹ a) Cơ sở đề xuất giải pháp Công tác marketing quốc tế phận phòng kinh doanh đảm nhận nên chưa thực đạt hiệu Hiện công ty chưa đầu tư thực nghiên cứu thị trường công tác marketing mức thị trường xuất truyền thống nên sản phẩm chưa có thương hiệu người tiêu dùng Mỹ Đồng thời kênh phân phối chủ yếu thông qua nhà nhập nhà bán buôn công ty chưa thành lập văn phòng đại diện Mỹ Mật độ tham gia vào hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại mang tầm vóc quốc tế thấp Một điểm yếu lớn công ty việc tiêu thụ hàng may mặc công tác xây dựng triển khai kế hoạch marketing Đặc biệt điều kiện cạnh tranh gây gắt thị trường may mặc Mỹ nay, mà đa số doanh nghiệp điều cung cấp sản phẩm có chất lượng, mẫu mã tương đương nhau, doanh nghiệp vận dụng sách Marketing hiệu vượt lên đối thủ khác Điều tạo nhiều khó khăn cho cơng ty dù cung cấp sản phẩm có chất lượng cao cạnh tranh thị trường quốc tế b) Cách thực Việc nghiên cứu thị trường quan trọng công ty, nghiên cứu kỹ cơng ty thâm nhập vào thị trường Mỹ với mức độ rủi ro thấp hiệu Công ty cần nghiên cứu thị trường khía cạnh sau: - Tìm hiểu nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng quốc gia Vì người có nhu cầu, thị hiếu, cách thức mua sắm… khác Mỗi mùa năm người ta sử dụng sản phẩm khác sản phẩm dành cho mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa giáng sinh dịp tết… Việc tiến hành tìm hiểu nhu 70 cầu khách hàng thực thông qua trang web hay hội chợ thương mại, văn phòng đại diện Việt Nam… - Về phía khách hàng Mỹ đa số khách hàng lớn Mỹ không giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất mà họ thường giao dịch qua văn phòng đại diện Việt Nam Vì công ty cần phải đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh với văn phòng đại diện Việt Nam nhằm giới thiệu sản phẩm tìm hiểu xu hướng, màu sắc, mẫu mã sản phẩm để từ tiến hành thiết kế chuẩn bị mẫu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Mỹ Sau giao dịch qua văn phòng đại diện Việt Nam họ có kế hoạch sang thăm xưởng, nhà máy sản xuất Việt Nam để tiến hành chọn mẫu hàng hoá đặt hàng Điều quan trọng khơng cơng ty mà với doanh nghiệp ngành khác làm để doanh nghiệp có tên danh sách nhà cung cấp mà khách hàng Mỹ dự định ghé thăm Muốn thực điều công ty cần phải tạo mối quan hệ tốt với văn phòng đại diện, giữ uy tín kinh doanh, sản phẩm doanh nghiệp phải đa dạng, mẫu mã đẹp, có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn Mỹ… Sau dành vị trí, có tên danh sách nhà cung cấp khách hàng Mỹ ghé thăm, công ty cần phải lên kế hoạch chuẩn bị mẫu mã hàng hoá để tiến hành đàm phán với khách Bên cạnh đó, cơng ty nên trì mối quan hệ buôn bán với họ, thường xuyên gửi mẫu sản phẩm giới thiệu đến khách hàng, mẫu giới thiệu thông qua Email, web… Nhưng phải ghi đầy đủ thông tin sản phẩm tên hàng hố, ngun liệu, chất lượng, kích thước, giá cả… loại sản phẩm để khách hàng dễ xem xét lựa chọn - Công ty cần tăng cường mật độ tham gia hội chợ, triển lãm trưng bày sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại đẳng cấp quốc tế nhiều phải có kế hoạch, mục tiêu cụ thể Từ tìm kiếm đối tác giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng quốc tế Về lâu dài, cơng ty cần đầu tư kinh phí xây dựng văn phòng đại diện, showroom bán hàng khu thương mại tự Mỹ để bước giới thiệu sản phẩm công ty đến người tiêu dùng Mỹ nhiều hơn, quảng bá hình ảnh cơng ty thị trường để tìm kiếm khách hàng 4.8.7.4 Tổ chức tốt hoạt động xuất sang Mỹ nâng cao hiệu kinh doanh 71 a) Cơ sở đề xuất giải pháp Chuyển dần hợp đồng xuất giá FOB sang xuất giá CIF giảm dần việc sử dụng phương thức toán trả chậm D/P, TT Mục đích nhằm tăng giá trị xuất sang thị trường Mỹ, giảm rủi ro toán, công ty hưởng lợi từ việc thuê phương tiện vận tải mua bảo hiểm b) Cách thực Trước mắt cơng ty cần rà sốt lại hợp đồng, kế hoạch xuất thời gian tới để đàm phán với đối tác Mỹ việc chuyển đổi điều kiện giao hàng từ FOB sang CIF Công ty nên vận dụng trì mối quan hệ quen biết để liên hệ với hãng tàu, công ty bảo hiểm việc thuê tàu, thuê container mua bảo hiểm với giá ưu đãi Như giá trị xuất lô hàng tăng mà nâng cao lực kinh nghiệm cho nhân viên phòng xuất nhập cơng ty việc thuê tàu, mua bảo hiểm hàng hoá làm thủ tục xuất Tuy nhiên điều kiện thương mại gắn liền với trách nhiệm quyền lợi nghĩa vụ bên thực hợp đồng Do đó, để giữ vững uy tín cơng ty phải ý khách hàng Mỹ coi trọng việc thực hợp đồng, giao hàng số lượng, chất lượng, thời gian quy định, sản phẩm có gây hại cho người sản xuất sử dụng hay khơng Chính cơng ty cần tn thủ đáp ứng yêu cầu chất lượng an tồn sử dụng sách an sinh xã hội cho người lao động theo tiêu chuẩn, yêu cầu khách hàng Mỹ Ngồi cơng ty cần phải kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng hàng hoá trước xuất đi.Có cơng ty tạo uy tín khách hàng Mỹ dễ dàng việc ký kết thực hợp đồng Trong điều kiện cạnh tranh nay, công ty áp dụng phương thức tốn trả chậm D/P, TT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lâu năm công ty số đối tác khác Tuy nhiên phương thức tốn cơng ty nhiều thời gian để thu tiền về, vốn xoay vòng để sử dụng cho việc tái xuất diễn chậm Do cơng ty nên áp dụng phương thức toán trả chậm khách hàng thường xun, có uy tín Đối với khách hàng để đảm bảo công ty không gặp rủi ro tốn nên áp dụng phương thức toán L/C 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Phát triển quan hệ xuất nhập kết tất yếu trình tự hố thương mại, phân cơng lao động, q trình nâng cao vai trò tự chủ kinh doanh doanh nghiệp Tuy có mức độ khác nói ngành, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng xuất nhập Thông qua hoạt động xuất nhập mà ngành cơng nghiệp tìm cấu sản phẩm cho phép khai thác tốt lợi so sánh thúc đẩy tăng trưởng có hiệu Thúc đẩy hoạt động xuất nhập mục tiêu quan trọng hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng Là doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc có ý nghĩa chiến lược tồn phát triển doanh nghiệp Kim ngạch xuất công ty sang thị trường Mỹ tăng lên năm, số lượng khách hàng ngày tăng thêm cho thấy hoạt động hiệu công tác quản lý kinh doanh xuất công ty Tuy nhiên nhiều hạn chế hoạt động kinh doanh mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng phong phú, chất lượng chưa ổn định, công ty chưa chủ động nguồn nguyên liệu, sách giá chưa ổn định cơng tác marketing chưa hồn thiện Do cần đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm hàng may mặc nữa, bước xây dựng uy tín thương hiệu cơng ty thương trường quốc tế 73 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với doanh nghiệp a) Tổ chức sản xuất hợp lý Trong qua trình sản xuất, cán kỹ thuật phải thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất cơng đoạn, quản lý tốt nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất, tránh hao hụt lãng phí Đồng thời quản lý sản lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất ca Kiểm tra chất lượng khâu sản xuất phải tiến hàng với quản lý chất lượng sản phẩm, từ phát sản phẩm khơng đạt tiêu chuẩn b) Đầu tư máy móc trang thiết bị đại Máy móc thiết bị yếu tố bản, cần thiết cho trình sản xuất sản phẩm, đặc biệt ngành sản xuất hàng may mặc, máy móc thiết bị đại định lớn đến chất lượng sản phẩm làm Vì vậy, doanh nghiệp cần phải xây dựng kế hoạch đầu tư, đổi trang thiết bị Dựa vào đơn đặt hàng khách hàng, cần xác định rõ loại hàng khách hàng yêu cầu sản phẩm đòi hỏi cơng nghệ sản xuất để có chiến lược đầu tư phù hợp Việc quản lý máy móc thiết bị cơng tác quan trọng để giảm đến mức tối đa chi phí phát sinh q trình tiến hành sản xuất, đồng thời cân đối loại máy móc thiết bị xí nghiệp thơng qua việc cho mượn loại máy móc thiết bị đơn vị khác để quua trình sản xuất diễn tốt, kịp tiến độ hợp đồng Doanh nghiệp cần triển khai quản lý tài sản cố định đến đầu máy, có sổ sách kiểm tra theo dõi hoạt động máy Đồng thời doanh nghiệp cần đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ loại máy móc theo tiêu chuẩn kỹ thuật c) Nguồn nhân lực Đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực theo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề người lao động để sản xuất sản phẩm phù hợp với yêu cầu khách hàng Phát triển đội ngũ nhân viên, thành lập phận marketing để nắm rõ thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, bước nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất 74 Đầu tư sở hạ tầng, tạo môi trường làm việc thoải mái, thuận tiện cho đội ngũ cán công nhân viên Tổ chức hoạt động giao lưu với doanh nghiệp khác để học hỏi kiến thức mở rộng mối quan hệ ngoại giao Có sách đãi ngộ hợp lý với công nhân viên làm việc lâu năm công ty, thường xuyên tổ chức buổi hội thảo để lắng nghe ý kiến nguyện vọng nhân viên để phát huy tốt tinh thần làm việc, tạo môi trường thân thiện cho cán nhân viên d) Quan hệ đối tác Quan hệ đối tác có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, cần phải mở rộng quan hệ thông qua tiếp xúc thân mật hai bên Đồng thời để quan hệ giữ vững, doanh nghiệp cần phải củng cố uy tín với đối tác Muốn làm tốt điều đòi hỏi doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển đắn 5.2.2 Đối với nhà nước a) Cải cách hệ thống thuế để khuyến khích xuất Chính phủ cần phải cải cách hệ thống sách thuế hành để phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn Việc cải cách hệ thống thuế trước hết phải đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn để phát triển đất nước đồng thời phải đảm bảo tính hợp lý, khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh Mặt hàng may mặc mặt hàng xuất mạnh đất nước Phát triển ngành sản xuất kinh doanh xuất hàng may mặc vừa tạo điều kiện sử dụng nguyên liệu sẵn có nước, tạo việc làm ổn định nâng cao khả tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Do việc sản xuất kinh doanh xuất hàng may mặc cần hưởng ưu đãi đặc biệt so với mặt hàng khác b) Cải cách thủ tục hành quản lý xuất nhập Thủ tục hành chính, cách thức nghiệp vụ quản lý hoạt động xuất có ảnh hưởng lớn đến q trình xuất hàng hố Hàng xuất đòi hỏi thời hạn giao hàng với hạn hợp đồng thủ tục hải quan chậm ảnh hưởng đến hoạt động xuất doanh nghiệp Nhà nước cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp cải cách thủ tục hành để hoạt động xuất doanh nghiệp đạt hiệu 75 c) Áp dụng sách tỷ giá hối đối linh hoạt để khuyến khích xuất Sau Việt Nam gia nhập WTO, thị trường xuất mở rộng nên khối lượng buôn bán quốc tế Việt Nam ngày tăng, hoạt động xuất ngày thúc đẩy Chính vậy, sách tỷ giá với tư cách cơng cụ điều tiết vĩ mơ có vai trò ngày lớn phát triển kinh tế đất nước, quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Hiện kinh tế tài nước ta có bước phát triển song nhiều yếu tố tiềm ẩn chưa ổn định Do mục tiêu tỷ giá hối đối thời gian tới phải thường xuyên xác lập trì tỷ giá, ấn định phù hợp dựa sức mua thực tế đồng tiền Việt Nam so với đồng tiền ngoại tệ, phù hợp với cung cầu thị trường, đảm bảo tính ổn định kinh tế đối nội tăng trưởng kinh tế đối ngoại Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi phương diện toán quan hệ ngoại hối cho hoạt động kinh tế đối ngoại Hơn bên cạnh mục tiêu dài hạn ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát sách tỷ giá cần tạo hỗ trợ hợp lý cho mục tiêu khuyến khích xuất kiểm sốt nhập 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thế Giới Phạm Xuân Lan, 2006 Quản trị Marketing, nhà xuất giáo dục Thạc sĩ Lê Thành Hưng Quản trị chiến lược, đại học Nông Lâm TP.HCM Thạc Sĩ Nguyễn Thị Bích Phương Nghiệp vụ ngoại thương, đại học Nơng Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Huyền Trang, 2007 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất tổng công ty Nhà Bè Luận văn tốt nghiệp cao đẳng, trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại TP.HCM Phan Thành Tố Trân, 2011 Thực trạng giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm dệt công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Các Website: www.vneconomy.vn www.vinatex.com 77 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN Câu hỏi: Vui lòng cho biết mức độ hài Mức độ hài lòng (người) lòng mơi trường, điều kiện làm việc công tác lương thưởng nơi anh/chị làm việc: Mơi trường làm việc Thống khí Nhiệt độ nơi làm việc Ánh sáng Tiếng ồn Điều kiện làm việc Thời gian làm việc Thời gian nghỉ ngơi Nơi nghỉ ngơi Công tác lương thưởng Mức lương tương xứng với công sức mà anh/chị bỏ Việc tính tốn lương xác nhanh chóng Anh/chị hài lòng với mức thưởng mà anh/chị nhận Xin chân thành cám ơn anh/chị! Tốt Bình thường Khơng hài lòng PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH Xin chào chuyên gia, Nguyễn Tiến Sang, sinh viên lớp quản trị kinh doanh tổng hợp, khoa kinh tế trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tôi làm đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG”, để có tư liệu hồn thành viết, xin quí chuyên gia bớt chút thời gian để giúp trả lời số câu hỏi Rất biết ơn giúp đỡ chuyên gia Câu 1: Chun gia có nhận xét tình hình kinh tế giới giai đoạn nay? Câu 2: Chuyên gia đánh tình hình xuất nhập hàng may mặc nước ta nay? Câu 3: Theo chuyên gia, thị trường Mỹ thị trường việc xuất hàng may mặc công ty? Câu 4: Những hội thách thức công ty tham gia vào thị trường Mỹ? 74 Câu 5: Theo chuyên gia hoạt động marketing công ty thị trường Mỹ đạt hiệu chưa? Câu 6: Ngày nay, có nhiều cơng ty ngồi nước cạnh tranh gay gắt, nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường Mỹ, cộng ty giải vấn đề nào? Câu 7: Cơ cấu tổ chức máy công ty hiệ hợp lý chưa? Câu 8: Trình độ nhân viên cấu tổ chức công ty nào? Câu 9: Chính sách tiền lương cng ty có hợp lý khơng? 75 Câu 10: Chuyên gia đánh hệ thống thông tin công ty nay? Câu 11: Thị trường lao động có dấu hiệu tiếu hụt lao động, vấn đề có ảnh hưởng đến q trình thực thi chiến lược xuất công ty không? Câu 12: Chuyên gia có đánh yếu tố môi trường bên doanh nghiệp tác động hoạt động xuất doanh nghiệp? Câu 13: Theo chuyên gia, công ty cần có giải pháp để nâng cao hoạt động xuất công ty sang thị trường Mỹ? Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý chuyên gia 76 ... cơng ty May Mặc Bình Dương, hoạt động xuất sản phẩm may mặc công ty sang thị trường Mỹ, đánh giá hoạt động xuất cơng ty sang thị trường Mỹ Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất sản. .. 4.8.6 Phân tích SWOT hoạt động xuất hàng may mặc công ty sang thị trường Mỹ 67  4.8.7 Một số giải pháp nâng cao hoạt động xuất sản phẩm may mặc công ty sang thị trường Mỹ 69 ... may mặc công ty TNHH MTV may mặc Bình Dương sang thị trường Mỹ, đưa nhận xét đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh xuất công ty Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất hàng may mặc công
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG , MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay