PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨUTHỦY SẢN BẾN TRE

59 1 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨUTHỦY SẢN BẾN TRE NGUYỄN NGỌC QUÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Bến Tre ” Nguyễn Ngọc Quý , sinh viên khóa 36, ngành Kinh doanh nông nghiệp bảo vệ thành công trước hội đồng ngày Ths.Trần Hoài Nam Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời tơi xin chân thành cám ơn Ba Mẹ, gia đình người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo suốt thời gian qua Luôn động viên , ủng hộ tinh thần tơi, giúp tơi động lực để cố gắng phấn đấu ngày hôm Xin chân thành cám ơn thầy khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM , đặc biệt thầy môn Kinh tế nơng nghiệp quan tâm, dạy bảo nhiệt tình, truyền đạt kiến thức quý báu cho bốn năm học vừa qua Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến thầy Trần Hoài Nam tận tình hướng dẫn suốt trình làm đề tài Đồng thời, đưa ý kiến đóng góp chân thành giúp tơi định hướng đắn hồn thành tốt khố luận Cảm ơn thầy cố vấn học tập Thái Anh Hòa tất bạn học lớp DH10KN quan tâm, giúp đỡ thời gian thực đề tài Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lời cám ơn đến Ban Giám Đốc, chú, anh chị Công Ty Cổ phần xuất nhập thủy sản Bến Tre nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập công ty Và sau xin cám ơn bạn bè chia sẻ, giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian hồn thành luận văn Tuy nhiên, thời gian thực đề tài hạn cộng với trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa rộng.Vì luận văn chắn nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp quý thầy bạn Xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Quý NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN NGỌC QUÝ Tháng 12 năm 2013.“ Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre ” NGUYEN NGOC QUY December 2013 “Analysis of Operating Efficiency In Business Manufacturing Corporation Import Export Seafood Ben Tre" Khố luận phân tích hiệu hoạt đơng sản xuất kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre.Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Trong q trình phân tích, tơi sử dụng phương pháp so sánh, thu thập xử lý số liệu Qua phân tích hoạt động kinh doanh công ty hai năm 2011-2012 cho thấy cơng ty hoạt động hiệu quả, doanh thu lợi nhuận ổn định qua năm Tuy nhiên, công ty cần ý cơng tác quản lý chi phí, cần tiết kiệm khoản chi phí khơng cần thiết, cơng ty giảm thiểu khoản nợ khó đòi, khoản vốn bị chiếm dụng để sử dụng vào hoạt động khác đem lại lợi nhuận cho công ty Với kết phân tích được, đề tài đưa giải pháp để thúc đẩy hiệu hoạt động kinh doanh.Khẳng định vị trí cơng ty thị trường nước Tuy tồn số hạn chế hoạt động khố luận trình bày hạn chế đó, giải pháp khắc phục cho công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH .vii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian nghiên cứu: 1.3.2Thời gian nghiên cứu: 1.4.Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2.Tổng quan công ty 2.2.1.Tên giao dịch trụ sở công ty 2.2.2.Q trình hình thành phát triển cơng ty 2.2.3.Các thành tích đạt 2.2.4.Bộ máy tổ chức, chiến lược chức phòng ban Cơng ty 2.2.5 Định hướng phát triển công ty 12 CHƯƠNG 13 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1.Cơ sở lý luận 13 3.1.1.Thực trạng ngành thủy sản Việt Nam 13 3.1.2.Một số khái niệm 16 3.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 24 iv 3.2.2 Phương pháp so sánh 25 CHƯƠNG 26 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2011-2012 26 4.1.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty 26 4.1.2 cấu doanh thu công ty năm 2011-2012 27 4.1.3 cấu chi phí cơng ty năm 2011-2012 31 4.1.4 Tình hình nhân công ty 34 4.2 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 20112012 36 4.2.1 Phân tích tiêu hiệu kinh doanh cơng ty 36 4.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn 37 4.2.3 Phân tích số vòng quay hàng tồn kho 38 4.2.4 Phân tích khả tốn công ty 38 4.2.5 Phân tích suất lao động cơng ty 39 4.2.6 Các số doanh lợi 40 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 40 4.3.1 Phân tích mơi trường bên 40 4.3.2 Môi trường vi mô 43 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 45 4.4.1 Giải pháp bán hàng 45 4.4.2Tiết kiệm chi phí 46 CHƯƠNG 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 5.2.1 Kiến nghi Nhà nước 49 5.2.2 Kiến nghị công ty 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch v TNDN Thu nhập doanh nghiệp DN Doanh nghiệp XK Xuất CSH Chủ sở hữu AFTA ASEAN Free Trade Area ĐBSCL Đồng sông Cửu Long TNHH Trách nhiệm hữu hạn GTGT Giá trị gia tăng CB-CN Cán bộ-Công nhân GAP Good Aquaculture Practice VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động HĐQT Hội đồng quản trị HĐCĐ Hội đồng cổ đông v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2011-2012 26 Bảng 4.2: Tỷ trọng doanh thu theo thành phần qua năm 2011-2012 27 Bảng 4.3: Kim ngạch xuất sang thị trường công ty trongnăm 2011-2012 28 Bảng 4.4:Một số sản phẩm cơng ty 29 Bảng 4.5: Chi phí theo cấu cơng ty năm 2011-2012 31 Bảng 4.6: Chi phí bán hàng công ty năm 2011-2012 32 Bảng 4.7: Chi phí quản lý doanh nghiệp công ty năm 2011-2012 32 Bảng 4.8: Chi phí khác cơng ty năm 2011-2012 33 Bảng 4.9:Phân loại lao động công ty năm 2011-2012 34 Bảng 4.10: Phân tích tiêu hiệu kinh doanh 36 Bảng 4.11: Các tiêu hiệu sử dụng vốn qua năm 2011-2012 37 Bảng 4.12: Bảng so sánh số vòng quay hàng tồn kho 38 Bảng 4.13: Các tiêu đánh giá khả toán qua năm 2011-2012 38 Bảng 4.14: Năng suất lao động công ty qua năm 2011-2012 39 Bảng 4.15: Chỉ số doanh lợi 40 Bảng 4.16: Sản lượng thủy sản Việt Nam năm 2012 41 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Biểu đồ tỷ trọng xuất theo loại hình hàng thủy sản năm 2012 13 Hình 3.2: Biểu đồ kim ngạch xuất hàng thủy sản doanh nghiệp nước doanh nghiệp FDI giai đoạn 2006-2012 14 Hình 3.3: Biểu đồ xuất hàng thủy sản sang thị trường năm 2011 2012 14 Hình 3.4: Biểu đồ kim ngạch xuất hàng thủy sản Việt Nam sang EU Hoa Kỳ năm 2006-2012 16 Hình 4.1: Một số loại sản phẩm công ty 30 Hình 4.2: Biểu đồ sản lượng thủy sản Việt Nam qua năm 42 vii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Cùng với phát triển kinh tế ngày nay, nước ta trình hội nhập kinh tế yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ngày cao nước nhập khẩu, chất lượng hàng thủy sản đông lạnh Việt Nam ngày cao thương hiệu Việt Nam đẩy mạnh thị trường quốc tế Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Bến Tre (AQUATEX BENTRE) đáp ứng việc hội nhập kinh tế toàn cầu, công ty trao giải “ 2006 Business Excellence Awards” báo Thương mại- Bộ Thương mại phối hợp với Ủy ban Quốc gia hợp tác kinh tế Quốc tế quan thương vụ Việt Nam thị trường Tây Ban Nha Italy bình chọn, cơng ty phải đối mặt với thử thách bước đường hội nhập Mở cho doanh nghiêp nhiều hội, quan hệ hợp tác với nước ngày mở rộng Tuy nhiên với hội đặt cho doanh nghiệp Việt Nam gặp không khó khăn, thách thức trước cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp với thị trường Do đó, để đứng vững thị trường doanh nghiệp phải sáng tạo kinh doanh, biết nắm bắt hội kịp thời, tranh thủ lợi để tăng thêm sức mạnh canh tranh Đồng thời doanh nghiệp phải quan tâm đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty để đánh giá tình hình kinh doanh Xác định nhân tố chủ yếu, thường xuyên ảnh hưởng đến trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đề giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh sở cải tiến công nghệ, đổi công tác quản trị, sử dụng hiệu yếu tố đầu vào để lợi nhuận đạt tối đa Do đó, việc phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quan trọng việc quản lý kinh doanh Nhận thấy tầm quan trọng, chọn đề tài “Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre” 4.2 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2011-2012 4.2.1 Phân tích tiêu hiệu kinh doanh công ty Hầu doanh nghiệp bước vào lĩnh vực kinh doanh mục tiêu cuối bán sản phẩm thu lợi nhuận Vì phản ánh trình độ sản xuất hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sau tiêu phản ánh thực trạng hoạt động công ty qua năm 2011-2012 Bảng 4.10: Phân tích tiêu hiệu kinh doanh Chênh lệch Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 2012/2011 ± % Tổng doanh thu Triệu đồng 709.602 671.153 -38.449 -5,42 Tổng chi phí Triệu đồng 602.890 585.078 -17.812 -2,95 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 106.801 86.074 -20.727 -19,40 Tổng vốn kinh doanh Triệu đồng 478.108 516.133 38.025 7,95 +Vốn cố định Triệu đồng 114.864 83.725 -31.139 -27,10 +Vốn lưu động Triệu đồng 363.244 432.408 69.164 19,04 Vốn CSH Triệu đồng 392.308 384.504 -7.804 -1,99 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 0,15 0,13 - - Tỷ suất lợi nhuận/chi phí % 0,18 0,15 - - Tỷ suất lợi nhuận/vốn kinh doanh % 0,22 0,16 - - Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH % 0,27 0,22 - - Nguồn: Phòng tài – kế tốn Nhìn vào tỷ suất lợi nhuận, ta thấy tỷ suất xu hướng gia giảm qua năm Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2011 đạt 0,15% (trong 100 đồng doanh thu 0,15 đồng lợi nhuận), năm 2012 tỷ suất giảm xuống 0,13% (trong 100 đồng doanh thu 0,13 đồng lợi nhuận), nhiên giảm xuống (0,02%) cho thấy năm 2012 công ty hoạt động chưa hiệu năm 2011 Tương tự ta thấy tỷ suất lợi nhuận/chi phí giảm qua năm Năm 2011 tỷ suất đạt 0,18% (cứ 100 đồng chi phí bỏ đem 0,18 đồng lợi nhuận), đến 36 năm 2012 tỷ suất đạt 0,15% (cứ 100 đồng chi phí bỏ đem 0,15 đồng lợi nhuận) Tỷ suất lợi nhuận/vốn kinh doanh công ty năm 2012 đạt 0,16% (cứ 100 đồng vốn bỏ đem 0,16 đồng lợi nhuận), giảm0,06% so với năm 2011 Cho thấy năm 2012 công ty sử dụng vốn chưa đạt hiệu năm 2011 Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH công ty năm 2012 đạt 0,22% (trong 100 đồng vốn chủsở hữu đem lại 0,22 đồng lợi nhuận), giảm 0,05% so với năm 2011 4.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn Bảng 4.11: Các tiêu hiệu sử dụng vốn qua năm 2011-2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 Doanh thu Triệu đồng 662.822 Tổng tài sản Triệu đồng Vốn lưu động Chênh lệch 2012/2011 ±∆ % 634.180 -28.642 -4,32 478.108 516.133 38.025 7,95 Triệu đồng 363.244 432.408 69.164 19,04 Vốn cố định Triệu đồng 114.864 83.725 -31.139 -27,11 Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,26 1,28 0,02 - Vòng quay vốn lưu động Vòng 2,47 2,19 -0,28 - 13,62 13,74 0,12 - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Vòng Nguồn: Phòng tài chính-kế tốn Vòng quay tổng tài sản: tăng năm 2012 tăng nhẹ 0,02 vòng mức tăng không đáng kể Điều biến đổi doanh thu qua năm, doanh thu năm 2012 thấp 2011 vòng quay vốn tài sản tăng mức độ tăng nhẹ, điều cho thấy việc sử dụng vốn cơng ty tình trạng ổn định Vòng quay vốn lưu động việc sử dụng vốn lưu động hiệu hay khơng khơng ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn lưu động tham gia tạo đồng doanh thu Qua bảng số liệu ta thấy vòng vốn lưu động giảm năm 2012 giảm 0,28 vòng Điều cho thấy việc sử dụng vốn lưu động năm 2012 chưa hiệu năm 2011 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2012 tăng năm 2011 0,12 vòng biểu cho thấy tài sản cố định công ty sử dụng hiệu 37 Nhìn chung kết sử dụng vốn cơng ty ổn định năm Nhưng công ty cần bố trí để việc sử vốn tài sản cố định tài sản lưu động tốt để doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu 4.2.3 Phân tích số vòng quay hàng tồn kho Hàng tồn kho sản phẩm, hàng hóa mà doanh nghiệp dự trữ với mục đích để đảm bảo cho q trình sản xuất kinh doanh diễn bình thường liên tục, việc điều khiển kiểm sốt tốt hàng tồn kho vấn đề cần thiết Bản thân vấn đề tồn kho ln hai mặt trái ngược nhau, dự trữ hàng tồn kho nhiều đảm bảo cho q trình tiêu thụ, khơng bị thiếu hụt.Nhưng dự trữ nhiều gây lãng phí vốn, tăng chi phí Số vòng quay hàng tồn kho tiêu so sánh lượng tồn kho với mức tiêu thụ năm Trong đó, giá trị tiêu thụ xác định dựa doanh thu Bảng 4.12: Bảng so sánh số vòng quay hàng tồn kho Chênh lệch 2012/2011 Chỉ tiêu Đơn vịtính Năm 2011 Năm 2012 ±∆ % Doanh thu Triệu đồng 662.822 634.180 -28.642 -4,32 Hàng tồn kho Triệu đồng 107.040 119.186 12.146 11,34 4,62 -0,24 4,93 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,86 Nguồn: Phòng tài chính-kế tốn Qua bảng 4.7 ta thấy, số vòng quay hàng tồn kho năm 2011 4,86 vòng, tức trung bình hàng tồn kho mua bán 4,86 lần năm, nói lên khả tái tạo tiền công ty Năm 2012, số vòng quay hàng tồn kho đạt 4,62 vòng, thấp năm 2011 0,24 vòng, cho thấy khả quản lý hàng tồn kho năm 2012 chưa đạt hiệu năm 2011 lợi nhuận hàng tồn kho năm 2012 thấp so với năm 2011 4.2.4 Phân tích khả tốn công ty Bảng 4.13: Các tiêu đánh giá khả toán qua năm 2011-2012 38 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Chỉ số toán hành 4,24 Chỉ số toán nhanh 2,99 Chênh lệch 2012/2011 ±∆ % 3,29 -0,95 -22,4 2,38 -0,61 -20,4 Nguồn: Phòng kế tốn Chỉ số tốn hành: nhìn vào bảng ta thấy năm 2011 4,24 sang năm 2012 giảm 3,29, tức đồng nợ phải trả bảo đảm 3,29 đồng tài sản lưu động Tỷ lệ toán cao cho thấy vốn lưu động công ty tài trợ chủ yếu vốn chủ sở hữu Chỉ số toán nhanh: để đo lường khả tốn cơng ty trường hợp Ta thấy tỉ lệ toán nhanh giảm từ 2,99 năm 2011 giảm xuống 2,38 lần năm 2012 mức giảm 0,61 lần Nhưng tỉ lệ mức cao, điều cho thấy khả đáp ứng nhu cầu trả nợ công ty ổn định 4.2.5 Phân tích suất lao động cơng ty Bảng 4.14: Năng suất lao động công ty qua năm 2011-2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2012/2011 % ±∆ Giá trị tổng sản lượng Triệu đồng 662.822 634.180 -28.642 -4,32 Tổng số lao động Người 1.012 1.007 -5 -0,49 Năng suất lao động Triệu 654.962 629.771 -25.191 -3,84 bình quân lao động đồng/người Nguồn: Phòng kế tốn-Phòng nhân Qua bảng 4.11 ta thấy năm 2012 nguồn lao động công ty giảm lao động doanh thu năm 2012 giảm so với năm 2011 Điều dẫn đến suất lao động năm 2012 giảm so với năm 2011 giảm 3,84% Mặc dù, số lượng lao động năm 2012 giảm đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty đạt hiệu Từ đó, để cơng ty nhiều sách để tuyển dụng thêm lao động 39 4.2.6 Các số doanh lợi Bảng 4.15: Chỉ số doanh lợi ĐVT: % Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2012/2011 ±∆ % ROS 15,05 12,47 -2,58 -17,14 ROA 18,41 15,91 -2,5 -13,57 ROE 21,98 20,37 -1,61 -7,32 Nguồn: Phòng tài chính-kế tốn Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS), tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2012 12,47%; 15,91%; 20,37% Mặc dù so với năm 2011, ROS giảm 2,58%; ROA giảm 2,5% ROE giảm 1,61% Sự sụt giảm so với năm 2011 khơng đáng ngại, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty trì mức ổn định 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 4.3.1 Phân tích mơi trường bên ngồi a) Mơi trường sách-pháp luật Chính trị:Từ mở cửa Việt Nam đánh giá nước tình hình trị ổn định Trong nhiều năm qua , quyền dân chủ người dân phát huy mạnh mẽ , Việt Nam chuyển hướng phát triển theo kinh tế thị trường , định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho thành phần xã hội Pháp luật:Việt Nam gia nhập WTO tạo điều kiện cho giao lưu kinh tế, việc xuất thủy sản qui định chất lượng, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm Nhiều năm qua, ngành thuỷ sản Việt Nam ln đánh giá ngành tiềm phát triển mạnh giữ vai trò quan trọng việc góp phần nâng cao tổng kim ngạch xuất kinh tế nơng nghiệp nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Năm 2009, tồn ngành thủy sản xuất đạt 4,21 tỷ USD Việt Nam đứng thứ giớivề xuất thủy sản, thứ sản lượng nuôi trồng thứ 12 sản lượng khai thác 40 Chính sách nhà nước Việt Nam thơng thống nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư từ đối tác nước Nhiều luật định chế hoạt động kinh doanh luật doanh nghiệp nhà nước, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật cạnh tranh,… ban hành vàđang phát huy tác dụng tốt Điều tạo môi trường đầu tư, môi trường cạnh tranh lành mạnh tạo niềm tin cho doanh nghiệp b) Các nhân tố vĩ mô  Môi trường kinh tế Trong năm 2012, sản lượng khai thác tăng mạnh 10,6% so với năm 2011, chủ yếu sản lượng đánh bắt cá ngừ tăng mạnh tỉnh miền Trung nhờ thời tiết thuận lợi việc ngư dân sử dụng công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương đèn cao áp, nâng công suất lên gấp đôi giảm thời gian biển 15-30% Trong đó, sản lượng nuôi trồng năm 2012 tăng 6,8% hoạt động nuôi tôm gần không tăng trưởng hội chứng tơm chết sớm EMS hồnh hành diện rộng Sản lượng cá tra tăng nhẹ 3,4% năm 2012, đạt mức cao kỷ lục 1.190 nghìn Tăng trưởng sản lượng nuôi trồng đến chủ yếu từ hoạt động ni trồng lồi thủy sản khác, với mức tăng cao 10,6% năm 2012 Bảng 4.16: Sản lượng thủy sản Việt Nam năm 2012 Đơn vị tính Tổng sản lượng thủy sản Khai thác thủy sản Trong đó: khai thác thủy sản Khai thác nội địa Tổng sản lượng ni trồng Trong đó: Tơm Cá tra Khác Diện tích ni trồng Trong đó: Tơm Cá tra Khác Nghìn Nghìn Nghìn Năm 2011 5.417 2.420 2.226 Năm 2012 5.876 2.676 2.483 Chênh lệch 2012/2011 ±∆ % 459 8,5 256 10,6 257 9,6 Nghìn 154 193 39 25,3 Nghìn 2.997 3.200 203 6,8 Nghìn 496 500 0,9 Nghìn 1.151 1.190 39 3,4 Nghìn 1.350 1.510 160 10,6 Ha 1.200.000 1.200.000 0,0 Ha 656.000 658.000 2.000 0,3 Ha 5.500 5.600 100 1,8 Ha 538.500 563.400 249 0,4 Nguồn: Trung tâm thông tin thủy sản, Cục Thủy sản Sản lượng thủy sản Việt Nam trì tăng trưởng liên tục 17 năm qua với mức tăng bình quân 9,07%/năm Với chủ trương thúc đẩy phát triển phủ, hoạt động ni trồng thủy sản bước phát triển mạnh, sản lượng liên 41 tục tăng cao năm qua, bình quân đạt 12,77%/năm, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản nước Trong đó, trước cạn kiệt dần nguồn thủy sản tự nhiên trình độ hoạt động khai thác đánh bắt chưa cải thiện, sản lượng thủy sản từ hoạt động khai thác tăng thấp năm qua, với mức tăng bình quân 6,42%/năm Hình 4.2: Biểu đồ sản lượng thủy sản Việt Nam qua năm ĐVT: nghìn Nguồn: Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam  Tình hình chung hoạt động công ty Kinh tế - xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bất ổn kinh tế giới khủng hoảng tài khủng hoảng nợ cơng Châu Âu chưa giải quyết.Hoạt động sản xuất thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá hàng hóa diễn biếnphức tạp Tăng trưởng kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sụt giảm cácnền kinh tế khác Một số nước khối nước lớn vị trí quan trọng quan hệ thương mại với nước ta như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật EU đối mặt với nhiều thách thức nên tăng trưởng chậm Những bất lợi từ sụt giảm kinh tế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống dân cư nước Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho mức cao, sức mua dân giảm Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mức đáng lo ngại Nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động giải thể 42 Trong năm 2012 tình hình kinh doanh công ty đạt thành công thành phẩm thủy sản đạt 9403 tăng 2,09% so với năm 2011, tăng 104,48% so với kế hoạch đề Nhưng lợi nhuận sau thuế giảm so với năm2011 20,71% so với năm 2011 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức cho năm 2012 83,48% cao so với năm 2011 71,78% Bước vào năm 2013, kinh tế - xã hội nước ta nhiều khó khăn, thách thức.Kinh tế tồn cầu chưa thoát khỏi hậu khủng hoảng tài chính, tăng trưởng dự báo giảm so với năm 2012.Ở nước, kinh tế vĩmô giữ ổn định chất lượngtăng trưởng thấp chưa cải thiện rõ rệt, mơ hình tăng trưởng chậm đượcthay đổi Một số yếu tố gây áp lực lạm phát cao tiềm ẩn.Ngồira, tình hình thời tiết khả diễn biến thất thường nguyên nhân làm ảnhhưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu lợi nhuận công ty  Các yếu tố công nghệ Sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày mạnh làm cho tốc độ đổi khoa học công nghệ sản xuất ngày diễn nhanh chóng Tập trung đầu tư lớn cho cơng tác nâng cấp điều kiện sản xuất , cải tiến kỹ thuật Cơng tác sửa chữa, bảo quản định tốt, đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động ổn định, hệ số sử dụng cao… Sự tiến cơng nghệ thơng tin nói riêng khoa học nói chung đòi hỏi doanh nghiệp phải thích nghi với quan điểm kinh doanh Những tiêu chuẩn chất lượng ngày quy định khắt khe, khách hàng xu hướng đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao, đòi hỏi doanh nghiệp khơng ngừng cải tiến sản phẩm 4.3.2 Môi trường vi mô  Đối thủ cạnh tranh Hiện tại, ngành chế biến thủy sản xuất ngành tính cạnh tranh cao khơng doanh nghiệp đủ khả chi phối doanh nghiệp lại Tình hình cạnh tranh thị trường xuất thủy sản Bến Tre nói riêng vùng ĐBSCL nói chung diễn gay gắt Vì sức tăng trưởng ngành mạnh nên nhiều nhà đầu tư muốn gia nhập ngành Bên cạnh đó, doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Bến Tre phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ doanh nghiệp lớn tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Long An, … tỉnh mạnh chế biến xuất thủy sản Thêm vào đó, ngành chế biến thủy 43 sản xuất tỉnh Bến Tre phải đương đầu với doanh nghiệp quốc gia lượng xuất thủy sản lớn, chẳng hạn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Iran Ngày hòa vào sân chơi tồn cầu với việc Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) khu vực AFTA, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư lớn từ quốc gia toàn Thế giới vào nước ta hội lớn cho doanh nghiệp nước đặc biệt doanh nghiệp xuất công ty thủy sản Bến Tre Bên cạnh hội ta phải đương đầu với vơ vàn thử thách, tình hình kinh tế biến động mạnh, tỷ lệ lạm phát cao Điều làm cho đồng tiền Việt Nam giá ảnh hưởng đến xuất nhập canh tranh khốc liệt hơn, nhiều đối thủ tiềm ẩn xuất chắn trở thành đối thủ cạnh tranh công ty tương lai Về đối thủ cạnh tranh, AQUATEX BENTRE đơn vị tiên phong xuất nghêu thị trường nước ngồi, sau xuất thêm công ty xuất khâu chế biến nghêu xuất Cũng lợi nguồn ngun liệu, cơng ty tỉnh Tiền Giang công ty TNHH thương mại Sông Tiền (SOTISO), Công ty TNHH Việt Phú, Công ty TNHH Gò Đảng (GODACO), Cơng ty TNHH Ngọc Hà đối thủ cạnh tranh mặt hàng nghêu công ty Đa số công ty co nhà xưởng xây dựng, code xuất vào EU, thu hút khách hàng giá chào thấp, chủ yếu xuất hàng thịt nghêu luộc Đối vời công ty xuất nghêu TP.HCM, khơng nguồn ngun liệu chổ nên phải thu gom nguyên liệu nhiều nơi nên chất lượng sản phẩm không ổn định Các cơng ty mạnh xuất thủy sản GTGT Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Bến Tre cần phải hoàn thiện dựa vào tiên tiến , đội ngũ cán giàu kinh nghiệm , ngồi phải đa dạng hóa sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro thị trường biến động Tuân thủ nghiêm ngặt việc đăng kí chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững nâng cao uy tín khách hàng nước Nghiên cứu sản phẩm giá trị cao,nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh để chiến lược kinh doanh phù hợp  Khách hàng Hàng năm công ty gửi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng thường xuyên Cơng ty ln lắng nghe , tìm hiể để xác định yêu cầu , mong muốn thay đổi khách hàng , fax , điện thoại , email mời khách hàng đến tham quan nhà máy , vườn 44 Qua hoạt động để biết khách hàng cần điều sản phẩm , đề phương hướng thỏa mãn Áp lực khách hàng áp lực quan trọng áp lực cạnh tranh Ngày nay, với sống ngày tiến nhu cầu khách hàng sản phẩm khó hơn: sản phẩm chất lượng, rẻ Vì cơng ty đặt điều kiện lên hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nội địa thu hút khách hàng nước Trong năm qua, Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Bến Tre mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống nhà máy phù hợp để đủ cấu sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng Thị trường tiêu thụ mạnh nước EU, Nhật, Mỹ  Tình hình lao động Số lượng CB-CN công ty: 1007 người Công ty thực tốt đầy đủ chế độ sách, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe cho người lao động mua BHYT, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, trì tốt hoạt động loa truyền nội bộ, câu lac karaoke vè rút thăm trúng thưởng … Chính sách phúc lợi đãi ngộ khác khám sức khỏe định kì, cấp tiền tham quan nghỉ mát, sách thai sản….cũng cơng ty thực tốt nhằm thể gắn kết, quan tâm công ty người lao động 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 4.4.1 Giải pháp bán hàng Các hợp đồng kinh tế bán hàng ký kết qui định theo tình hình nguyên liệu thị trường nguồn nguyên liệu ni cơng Trước tình hình khó khăn thị trường châu Âu, đồng EUR sụt giảm so với đồng USD, sách siết chặt tín dụng làm cho lượng hàng bán bị giảm, công ty thực nhiều biện pháp giúp hạ giá thành, nâng cao khả cạnh tranh nên công tác tiêu thụ tiến triển tốt, đảm bảo sản xuất liên tục Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất phụ thuộc nhiều vào thị trường EU Công ty cần đảm bảo chất lượng thủy sản xuất sang thị trường EU, Nhật Bản, Mỹ tránh bị trả hàng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Luôn tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng để mang đến sản phẩm phù hợp đến với khách hàng 45 Công ty cần trọng đến chiến lược marketing, phải tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường đồng thời trì thị trường cũ đển phân phối sản phẩm công ty Cơng ty nghiên cứu chế biến thành san rphaamr mang đặc tính để đáp ứng nhu cầu ngày phong phú đa dạng khách hàng Nhanh chóng tìm thị trường mới, thị trường thay Theo cấu thị trường, dẫn đầu qua năm EU Điều cho thấy tiềm thị trường này, song dễ dẫn tới rủi ro phụ thuộc vào thị trường Do vậy, cần tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại, mợ rộng thị trường có, tìm kiếm phát triển tiếp tục giải pháp để tăng mạnh trở lại ổn định xuất vào Trung Quốc Liên kết, hợp tác với nhà phân phối lớn thị trường: xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị, tổ chức dịch vụ thực phẩm thị trường, dự báo nhu cầu diễn biến thị trường bước xây dựng hệ thống thủy sản Việt Nam nước 4.4.2Tiết kiệm chi phí Để đạt mục tiêu mà cơng ty đề cần tiến hành biện pháp: -Hiện đại hóa lực sản xuất, đầu tư xây dựng dây chuyền đại -Dành nguồn lực thích đáng cho nghiên cứu cải tiến cơng nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển mặt hàng mới… -Xây dựng đội ngũ bán hàng hệ thống phân phối đại, bảo vệ thị phần thị trường truyền thống, gia tăng thị phần thị trường tiềm -Phát triển nguồn nhân lực, thu hút lao động trẻ trình độ địa phương, khơng ngừng nâng cao đời sống người lao động -Tăng cường sức mạnh tài thơng qua thị trường chứng khốn -Để huy động đồng vốn nhà đầu tư công ty cần phải tăng cường công tác truyền bá sản phẩm, ln tạo uy tính với khách hàng mình, ln hoạt động qui định pháp luật, khơng ngừng trì ngày phát triển chất lượng sản phẩm -Mặt khác cần quan tâm đến tình hình hoạt động bên cơng ty mối quan hệ tốt đẹp cấp cấp tạo công công nhân 46 phân xưởng, khen thường xử phạt hợp lý, để tạo khơng khí làm tốt góp phần vào việc nâng cao hiệu hoạt động công ty -Ngoài việc phát hành thêm cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty cần thu hút thêm nhà đầu tư chiến lược kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, tài chính, marketing… góp phần xây dựng cơng ty thêm vững mạnh 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong bối cảnh tình hình giới bất ổn với suy thoái kinh tế khủng hoảng nợ công Châu Âu, kinh tế nước phục hồi chậm sau lạm phát dấu hiệu suy giảm, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản phải tạm ngưng hoạt động…nhưng công ty đảm bảo tiêu Nghị Đại Hội Cổ Đông thành phẩm sản xuất chia cổ tức, đồng thời đạt 90% tiêu doanh thu 95% tiêu lợi nhuận trước thuế Qua tiếp tục khẳng định thương hiệu vị công ty thương trường qua năm đầy khó khăn biến động Trên sở đó, cơng ty trì tạo lợi nguồn nguyên liệu, thị trường, hệ thống đặc thù, hoạt động nuôi, chế biến xuất đạt chuẩn mực Quốc tế, khả tự chủ tài tốt, tính cơng khai minh bạch thị trường cao tiền đề tốt để trì hoạt động công ty năm Đạt kết chủ trương đắn Hội đồng quản trị, giải pháp điều hành linh hoạt ban Tổng Giám Đốc nỗ lực lao động cần cù cán công nhân Bên cạnh kết đạt được, công ty cần phải khắc phục hạn chế như: tỷ lệ cá sống ương đạt chưa cao, chưa rút ngắn thời gian trị bệnh cá, tỷ trọng hàng giá trị gia tăng thấp; cần tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành tuân thủ quy định mơi trường, an tồn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với qui đinh pháp luật; sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 48 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghi Nhà nước Đảm bảo ổn định trị , kinh tế văn hóa , xã hội đất nước nhằm thu hút nguồn đầu tư vào Việt Nam Tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế quan ngoại giao Việt Nam nước ngồi, hoạt động đóng vai trò quan trọng việc tạo điều kiện cho xuất tăng lên Tạo điều kiện cho công ty nước tìm đối tác mở rộng thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại với nước thuộc liên hiệp Châu Âu Tạo môi trường kinh doanh thơng thống , cạnh tranh lành mạnh để giúp doanh nghiệp điều kiện khẳng định Thực cơng tác quản lý nhà nước pháp luật , đảm bỏ bình đẳng doanh nghiệp kinh doanh Hồn thiện sách phát triên nguồn nhân lực , sách huy động , quản lý nguồn vốn , sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp sách thuế , sách tài 5.2.2 Kiến nghị công ty Không ngừng đầu tư nâng cấp đổi công nghệ, thực cam kết kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá rẻ phù hợp với thị hiếu thị trường nhằm tạo hình ảnh đẹp cơng ty Đào tạo đội ngũ chuyên gia ngành thủy sản, giỏi kinh doanh, hiểu biết sản phẩm kiến thức ngành Khơng ngừng tìm kiếm thị trường Chủ động xuất trực tiếp nâng cao lợi nhuận cho công ty Đầu tư đổi trang thiết bị để tạo sản phẩm chất lượng đa dạng hóa Tham gia hội chợ hiệp hội thủy sản tổ chức, hội nghị khách hàng công ty ngành nhằm giới thiệu sản phẩm công ty với khách hàng mở rộng thị trường Đẩy mạnh quảng cáo , chiêu thị cổ động để quảng bá hình ảnh cơng ty 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Quách Thị Bửu Châu , 2007 , Marketing , Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Tấn Bình, 2003, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Đức Lộng, 1988 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà xuất Thống kê Hoàng Hải, 2012, Phân tích giá trị cổ phiếu cơng ty sữa Việt Nam-Vinamilk Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP HCM, năm 2012 Đinh Thị Lâm, 2007 Đánh giá lực cạnh tranh công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, năm 2012 Các trang web tham khảo: http://vi.wikipedia.org http://www.tapchitaichinh.vn/Bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/Tong-quan-tinh-hinhxuat-khau-thuy-san-cua-Viet-Nam-trong-nam-2012/26019.tctc http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/chung-khoan/cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khauthuy-san-ben-tre-abt-2689147.html http://finance.vietstock.vn/ABT-ctcp-xnk-thuy-san-ben-tre.htm 50 ... -Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011-2012 -Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty -Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất. .. quả, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh  Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Từ trước đến nhà kinh tế đưa nhiều khái niệm khác hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh. .. lượng sản xuất kinh doanh, không so sánh hiệu sản xuất kinh doanh kỳ với nhau, hay doanh nghiệp khác  Hiệu sản xuất kinh doanh tính theo tỷ lệ: Hiệu sản xuất kinh doanh = Hiệu sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨUTHỦY SẢN BẾN TRE , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨUTHỦY SẢN BẾN TRE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay