PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN HOÀNG

85 5 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX CỦA CƠNG TY TNHH TIẾN HỒNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX CỦA CƠNG TY TNHH TIẾN HỒNG” NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Ths Lê Ánh Tuyết Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) Ngày tháng (Chữ ký) năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến với cha mẹ Cảm ơn cha mẹ nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành, bên động viên an ủi, giúp đỡ suốt chặng đường chinh phục tri thức Gia đình nguồn động lực vơ to lớn ln bên cạnh hỗ trợ cho lúc cần Để đạt kết ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức q báu suốt năm đại học Đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô Lê Ánh Tuyết người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tạo cho tơi cách nhìn rộng phương pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi mang theo đường nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, anh chị, cô Cơng ty TNHH Tiến Hồng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức trình thực tập giúp tơi hồn thành khố luận Tơi xin cảm ơn người bạn bên quan tâm giúp đỡ suốt quãng đời sinh viên mình, người bạn giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Chúc bạn may mắn, hạnh phúc thành công Tôi hi vọng người gặt hái thành công đường nghiệp TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 Nguyễn Ngọc Phương Dung NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Marketing-Mix Của Cơng Ty TNHH Tiến Hồng” NGUYEN NGOC PHUONG DUNG December 2012 “Analysing Marketing-Mix Operations Of Tien Hoang Co., Ltd” Khóa luận tìm hiểu phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix cơng ty TNHH Tiến Hồng nhằm nhận ưu điểm hạn chế tồn q trình hoạt động Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing–mix cơng ty, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho công ty.Phương pháp nghiên cứu sử dụng khóa luận bao gồm: phương pháp so sánh, phương pháp thu thập thông tin số liệu thứ cấp sơ cấp, phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, phương pháp thống kê mô tả Kết nghiên cứu cho thấy công ty thực hiệu sách marketing-mix, góp phần đem lại lợi nhuận cho cơng ty qua năm Tỉ trọng doanh thu công ty phần lớn từ đơn đặt hàng đối tác (trên 80% tổng doanh thu) phần lại từ cửa hàng bán lẻ Qua phân tích số tài cho thấy, tỉ suất lợi nhuận doanh thu công ty đạt 14% năm 2011 điều nàycho thấy cơng ty hoạt động có lời, kết sử dụng đầu vào công ty tốt, biết kiểm sốt chi phí Tuy nhiên, cơng ty chưa vận dụng tốt phối thức marketing-mix Hiện chủ yếu dựa vào yếu tố giá sản phẩm mà chưa quan tâm mức công cụ lại hoạt động phân phối chiêu thị.Qua nghiên cứu khảo sát ý kiến 91 khách hàng Huyện Long Thành – Đồng Nai khóa luận giúp công ty hiểu rõ nhu cầu thị trường khách hàng Vì thế, để đẩy mạnh hoạt động marketing-mix, nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm cơng ty khóa luận đề xuất giải pháp mở cửa hàng Huyện Long Thành – Đồng Nai, phát triển dòng sản phẩm thành lập phòng Marketing cho cơng ty MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4.Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN 2.1.Giới thiệu tổng quan cơng ty TNHH Tiến Hồng 2.2.Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động 2.2.1 Chức công ty 2.2.2 Nhiệm vụ công ty 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động công ty 2.3.Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1.Sơ đồ máy tổ chức công ty 2.3.2.Chức nhiệm vụ phòng ban cơng ty 2.4.Quy trình sản xuất công ty CHƯƠNG 3:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Cơ sở lý luận 10 10 3.1.1 Khái niệm, vai trò chức Marketing 10 3.1.2 Marketing-Mix (phối thức tiếp thị) 11 v 3.1.3 Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động marketing 17 3.1.4 Công cụ ma trận SWOT 20 3.1.5 Chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 21 3.2.Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 22 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 22 CHƯƠNG 4:KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1.Tình hình chung hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 23 23 4.1.1 Kết hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 23 4.1.2 Tình hình tiêu thụ công ty theo đơn đặt hàng bán lẻ 24 4.2.Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing-mix công ty 24 4.2.1 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 24 4.2.2 Phân tích mơi trường bên 29 4.3.Thực trạng hoạt động Marketing-mix cơng ty 33 4.3.1 Chính sách sản phẩm cơng ty 33 4.3.2 Chính sách giá công ty 38 4.3.3 Hoạt động phân phối công ty 41 4.3.4 Hoạt động chiêu thị công ty 43 4.3.5 Đánh giá chung hoạt động marketing-mix công ty 44 4.4.Ma trận SWOT công ty 45 4.5.Giải pháp thực thi số phương án chiến lược đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing-mix góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 48 4.5.1 Phương án chiến lược S4,5O1,2,4,6 : Chiến lược phát triển thị trường lân cận 48 4.5.2 Phương án chiến lược S1,2,3,4O1,3 : Chiến lược phát triển sản phẩm 59 4.5.3 Phương án chiến lược W3,4,5T2,3,4 : Thành lập phòng marketing, tăng cường hoạt động khuyến mãi, quảng bá thương hiệu vi 62 CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1.Kết luận 65 5.2.Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 69 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association Of Southeast Asian Nations) BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GTGT Giá trị gia tăng NN-PTNT Nông nghiệp –Phát triển nông thôn R&D Nghiên cứu phát triển (Research and Development) SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTTH Tính tốn tổng hợp USD Đô la Mỹ (United States Dollar) WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Kết Quả Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty 23  Bảng Cơ Cấu Lao Động Cơng Ty 30  Bảng Tình Hình Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Công Ty 32  Bảng 4 Doanh Thu Các Mặt Hàng Sản Phẩm Công Ty 35  Bảng Doanh Thu Mặt Hàng Công Ty Theo Chất Liệu Sản Phẩm 36  Bảng Giá Bán Một Số Sản Phẩm Chính Cơng Ty 40  Bảng Ma Trận SWOT Công Ty 46  Bảng Bảng Giá Dự Kiến Cho Một Số Sản Phẩm Chính Cơng Ty Cửa Hàng Mới 55  Bảng Chi Phí Giá Thành Sản Phẩm Dự Kiến Tháng Đầu Cửa Hàng Mới 57  Bảng 10 Tổng Chi Phí Dự Kiến Tháng Đầu Cửa Hàng Mới 58  Bảng 11 Doanh Thu Dự Kiến Tháng Đầu Cửa Hàng 59  Bảng 12 Giá Thành Giá Bán Dự Kiến cho Sản Phẩm Mới 61  Bảng 13 Chênh Lệch Giá Bán Giá Thành Sản Phẩm Mới 62  ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Sơ Đồ Cơ Cấu Quản Lý Công Ty TNHH Tiến Hồng Trang 6  Hình 2 Sơ Đồ Quy Trình Sản Xuất Của Cơng Ty 9  Hình 4P Trong Marketing Mix 11 Hình Các Yếu Tố Ảnh Hưởng đến Quyết Định Giá 13  Hình 3 Sơ Đồ Lợi Ích Của Trung Gian Phân Phối 15  Hình Các Loại Kênh Phân Phối 15  Hình Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael E Porter 18  Hình Doanh Thu Công Ty Theo Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ 24 Hình Tỷ Lệ Lạm Phát Việt Nam 25  Hình GDP Bình Quân Đầu Người Việt Nam 25  Hình 4 Cơ Cấu Doanh Thu Các Mặt Hàng Sản Phẩm Công Ty 36  Hình Cơ Cấu Mặt Hàng Theo Chất Liệu Sản Phẩm Cơng Ty 37  Hình Sơ Đồ Hệ Thống Kênh Phân Phối Công Ty 41  Hình Cơ Cấu Độ Tuổi Khách Hàng Tham Gia Khảo Sát 48  Hình Mức Thu Nhập Bình Quân Hàng Tháng Khách Hàng 49  Hình Cơ Cấu Sản Phẩm Khách Hàng Ưu Tiên Lựa Chọn Sử Dụng 49  Hình 10 Lý Do Khách Hàng Chọn Lựa Một Dòng Sản Phẩm Nội Thất 50  Hình 11 Nhu Cầu Sử Dụng Khách Hàng với Các Mặt Hàng Nội Thất Gỗ 50  Hình 12 Nhu Cầu Sử Dụng Khách Hàng Các Chất Liệu Sản Phẩm 51  Hình 13 Đánh Giá Khách Hàng Giá Sản Phẩm Gỗ Trên Thị Trường 51  Hình 14 Nhận Định Của Khách Hàng Về Chênh Lệch Giá Sản Phẩm Gỗ Giữa Các Cơng Ty 52  Hình 15 Số Lượng Cửa Hàng Đồ Gỗ Trong Khu Vực 52  Hình 16 Cách Thức Khách Hàng Chọn Mua Sản Phẩm Gỗ 53  Hình 17 Các Hình Thức Tìm Hiểu Thơng Tin Sản Phẩm Gỗ Khách Hàng 53  Hình 18 Hình Thức Khuyến Mãi Khách Hàng Mong Muốn Mua Sản Phẩm 54  Hình 19 Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Marketing 63  x Bảng 11.Doanh Thu Dự Kiến Tháng Đầu Cửa Hàng ĐVT: đồng/cái STT Sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Bàn học BH01 2.000.000 10 20.000.000 Bàn học BH02 650.000 4.550.000 Bàn học BH03 500.000 2.500.000 Bàn học BH04 850.000 12 10.200.000 Bàn làm việc BA01 1.900.000 11.400.000 Bàn làm việc BA02 1.700.000 11.900.000 Bàn làm việc BA03 3.000.000 15.000.000 Tủ quần áo TA01 2.800.000 22.400.000 Tủ T02 2.950.000 8.850.000 10 Tủ T03 2.350.000 4.700.000 11 Bàn vi tính BV01 1.900.000 11.400.000 12 Bàn vi tính BV02 2.050.000 8.200.000 75 131.100.000 Tổng Nguồn: Tính tốn tổng hợp  Lợi nhuận dự kiến: Trong tháng đầu hoạt động lợi nhuận dự kiến mà cửa hàng đạt là: Lợi nhuận = Doanh thu–Chi phí = 131.100.000–125.320.000 = 5.780.000 (VNĐ) Do vào hoạt động cần phải bỏ số khoản chi phí cố định ban đầu trang trí, sửa chữa, mua sắm dụng cụ, thiết bị, chi phí cho việc khuyến mãi, quảng cáo…nên phần lợi nhuận thu có phần hạn chế 4.5.2 Phương án chiến lượcS1,2,3,4O1,3: Chiến lược phát triển sản phẩm Ngày nay, lựa chọn sản phẩm người ta không quan tâm đến tính năng, cơng dụng mà quan tâmnhững yếu tố chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã… Thêm vào đó, xuất ngày nhiều đối thủ cạnh tranh với sản phẩm ngày đa dạng chủng loại, mẫu mã…và xuất vô số sản phẩm thay khiến cho khách hàng đứng trước nhiều chọn lựa Chính thế, để tạo chỗ đứng thị trường, giúp cơng ty mạnh cạnh tranh đưa sản phẩm công ty đến với đơng đảo khách hàng, khách hàng đón 59 nhận, chấp nhận cơng ty phải có thay đổi, phát triển sách sản phẩm Mặt khác, xuất sản phẩm lạ hình thức, đảm bảo chất lượng, đa dạng dòng sản phẩm góp phần thu hút thêm khách hàng cho công ty Với điều kiện công ty tại, đội ngũ nhân viên kĩ thuật lành nghề, lao động nhiều năm kinh nghiệm nghề nhân viên kinh doanh sáng tạo, nhiệt tình việc đưa ý tưởng, thiết kế, sản xuất mặt hàng, dòng sản phẩm cho cơng ty có khả để thực thành công Như giúp công ty tăng thêm sản lượng tiêu thụ tăng thu nhập a Cách thực Phòng kinh doanh kết hợp phòng kĩ thuật nhằm tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu khách hàng thông qua nhân viên kinh doanh, nhân viên tiếp thị Từ đó, chuyển tải ý tưởng, thiết kế mẫu sản phẩm mới, lựa chọn chất liệu phù hợp với dòng sản phẩm Đồng thời, trọng đến hình thức sản phẩm cho mẫu đẹp, lạ nhằm thu hút thị hiếu, sở thích khách hàng  Các bước thực hiện: - Quan sát thị trường tại, dòng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, đánh giá sản phẩm nhiều người ưa chuộng , sản phẩm có khả thu hút nhu cầu khách hàng - Phối hợp với nhân viên phòng kĩ thuật xem xét, thiết kế mẫu mã phù hợp với dòng hàng - Dòng sản phẩm công ty nhắm đến sản phẩm bàn ghế, móc treo đồ, bàn trang điểm (với nhiều mẫu mã) - Những dòng sản phẩm khơng lạ thị trường với tính sử dụng sinh hoạt trang trí cao nên nhu cầu loại sản phẩm cao Tuy nhiên, công ty bắt đầu sản xuất đưa dòng sản phẩm nên muốn tạo sức hút với khách hàng cần có thiết kế, mẫu mã lạ, sáng tạo so với mẫu có sẵn thị trường - Nhân viên phòng kĩ thuật chịu trách nhiệm thiết kế, chọn lựa chất liệu, dự trù chi phí Sau nhân viên kinh doanh dựa vào tính tốn sơ giá thành sản phẩm trình lên ban giám đốc 60 - Thăm dò ý kiến, nhận góp ý cho sản phẩm cửa hàng công ty, nhà bán lẻ đối tác… - Khi đạt yêu cầu xúc tiến đưa vào sản xuất - Trong trình sản xuất cần liên tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để đảm bảo sản phẩm xác kiểu dáng, đạt tiêu chuẩn chất lượng - Xuất hàng thị trường thông qua cửa hàng, nhà bán lẻ… - Đồng thời, giới thiệu, tìm kiếm thêm đơn đặt hàng công ty đối tác cho mẫu sản phẩm b Dự kiến lợi ích đạt Sau nghiên cứu đề xuất ý tưởng cho mặt hàng mới, tham khảo ý kiến giám đốc, nhân viên phòng kĩ thuật , phòng kinh doanh qua q trình tính tốn, phân tích, tác giả tổng hợp bảng giá thành xác định giá bán dự kiến cho sản phẩm bảng 4.12 Bảng 12.Giá Thành Giá Bán Dự Kiến cho Sản Phẩm Mới ĐVT: đồng/cái STT Sản phẩm Quy cách Giá thành Giá bán Bàn trang điểm BT01 104 x 42 x 74cm 1.700.000 2.000.000 Bàn trang điểm BT02 137 x 42 x 74cm 2.250.000 2.550.000 Móc áo xếp treo tường 120 x 40cm 135.000 180.000 Bàn BB01 120 x 75 x 75cm 2.450.000 2.800.000 Bàn BB02 120 x 75 x 70cm 2.300.000 2.600.000 Ghế G01 44 x 50 x 90cm 375.000 510.000 Ghế G02 46 x 50 x 82cm 310.000 450.000 Nguồn: Tính Tốn Tổng Hợp Phần chênh lệch giá thành giá bán sản phẩm nêu bảng 4.13 phần lợi tăng thêm cơng ty bán sản phẩm Sau trừ khoản chi phí phí vận chuyển, bán hàng, thuế…thì phần lại lợi nhuận thu cơng ty.Lợi nhuận phụ thuộc vào lượng sản phẩm tiêu thụ Xét theo nhu cầu thị trường tại, cơng ty bày bán sản phẩm cửa hàng, giới thiệu tới nhà bán lẻ nhận đơn đặt hàng đối tác 61 Sự xuất dòng sản phẩm giúp cơng ty đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng đầy đủ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng Bảng 13.Chênh Lệch Giá Bán Giá Thành Sản Phẩm Mới ĐVT: đồng/ STT Sản phẩm Giá thành Giá bán Chênh lệch Bàn trang điểm BT01 1,700,000 2,000,000 300,000 Bàn trang điểm BT02 2,250,000 2,550,000 300,000 135,000 180,000 45,000 Bàn BB01 2,450,000 2,800,000 350,000 Bàn BB02 2,300,000 2,600,000 300,000 Ghế G01 375,000 510,000 135,000 Ghế G02 310,000 450,000 140,000 Móc áo xếp treo tường Nguồn: Tính Tốn Tổng Hợp 4.5.3 Phương án chiến lược W3,4,5T2,3,4 : Thành lập phòng marketing, tăng cường hoạt động khuyến mãi, quảng bá thương hiệu Hiện nay, cơng ty chưa có phòng marketing chun biệt để tập trung thực nghiệp vụ, chức marketing Trong đó, việc nghiên cứu thị trường vô quan trọng cần thiết đặc biệt kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt Nếu khơng có thơng tin kịp thời thay đổi thị trường nước ngồi nước cơng ty dễ rơi vào bị động thất bại khó tránh khỏi Bên cạnh đó, cơng ty cần biết rõ vị trí đâu biết rõ mặt mạnh mặt yếu so với công ty cạnh tranh, để làm điều công ty cần phải có phận tìm hiểu phân tích mở rộng thị trường Hiểu rõ vị đối thủ tiềm tảng cho xây dựng chiến lược chương trình tiếp thị đề xuất tiến hành sách phối thức marketing-mix Chính vậy, cơng ty TNHH Tiến Hồng phòng marketing cần sớm thành lập để theo dõi lập kế hoạch hoạt động cụ thể, kịp thời a Cách thực  Về tổ chức nhân 62 Để thực kế hoạch công ty phải tuyển chọn nhân viên động, có lực kinh nghiệm hoạt động tiêu thụ sản phẩm chế biến từ gỗ Dự kiến gồm nhân viên phối hợp làm việc Tuy nhiên, nhân viên marketing chịu trách nhiệm cơng việc cụ thể Trước hết điều động nhân viên phòng kinh doanh qua Do nhân viên làm việc công ty có nhiều am hiểu tình hình công ty nên dễ dàng phối hợp với nhân viên Mặt khác phần giảm chi phí trả lương nhân viên cho cơng ty.Dự kiến phòng marketing thành lập trực thuộc quản lý phó giám đốc kinh doanh sau: Hình 19.Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Marketing Nguồn: Thơng Tin Tổng Hợp - Bộ phận nghiên cứu thị trường (1 nhân viên chịu trách nhiệm chính) + Nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ Dự báo nhu cầu thị trường tương lai, thu thập nắm bắt thông tin, hội thị trường cách chi tiết, kịp thời + Phải nghiên cứu thị hiếu khách hàng Bộ phận tiếp thị, theo dõi bán hàng (2 nhân viên chịu trách nhiệm chính) + Lên kế hoạch tiếp thị quảng cáo sản phẩm công ty đến nhà phân phối người tiêu dùng.Theo dõi sản phẩm để nắm rõ cơng ty có lợi sản phẩm cần khắc phục sản phẩm Các nhân viên tổng hợp, trao đổi thơng tin, hỗ trợ cho q trình làm việc nhầm đưa sách cho hoạt động marketing-mix công ty  Về hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ Sắp xếp phòng làm việc riêng trang bị vật dụng cần thiết: 63 - Trang trí phòng thống mát, sẽ, đủ ánh sáng tạo thoải mái công việc - Bố trí bàn ghế, vật dụng, nơi để giấy tờ, máy tính… b Dự kiến lợi ích đạt Chi phí phải trả ban đầu: - Chi phí trang trí phòng, mua sắm trang thiết bị (bàn ghế, máy tính, quạt, đèn…): dự kiến từ 10-15 triệu đồng - Chi phí trả lương nhân viên (tăng thêm nhân viên) : mức lương cố định từ 2-3 triệu đồng (theo thỏa thuận) hưởng phần trăm theo doanh số Thành lập phòng marketing giúp giảm áp lực cho nhân viên phòng kinh doanh (vì nhân viên kinh doanh đảm nhận công việc marketing công ty) Mặt khác, giúp cho công việc phân công cụ thể, rõ ràng, tiến hành hoạt động chuyên môn hiệu Nhân viên marketing đảm nhận vai trò cơng tác hoạch định sách thuộc marketing-mix, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thị trường khách hàng Đồng thời, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, kênh phân phối, chủ động tìm kiếm khách hàng, kiếm thêm hợp đồng cho công ty Ngồi ra, lợi ích đem lại từ việc thành lập phòng marketing phần doanh thu tăng thêm việc tiếp thị, bán hàng, từ hợp đồng kí kết với khách hàng cũ… Lợi nhuận tăng thêm từ nguồn hiệu hoạt động marketing 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tìm hiểu phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix cơng ty TNHH Tiến Hồng cho thấyhiện cơng ty thực hiệu sách marketing-mix góp phần đem lại lợi nhuận cho cơng ty qua năm Kết phân tích cho thấy, tỉ trọng doanh thu công ty phần lớn từ đơn đặt hàng đối tác (trên 80% tổng doanh thu) phần lại từ cửa hàng bán lẻ Qua phân tích số tài cho thấy, tỉ suất lợi nhuận doanh thu công ty đạt 14% năm 2011 điều nàycho thấy công ty hoạt động có lời Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận chi phí marketing cơng ty đạt 110,82 cho thấy chi phí bỏ cho marketing có hiệu Tuy nhiên, công ty chưa vận dụng tốt phối thức marketing-mix Hiện chủ yếu dựa vào yếu tố giá sản phẩm mà chưa quan tâm mức cơng cụ lại hoạt động phân phối chiêu thị Công ty áp dụng sách định giá thấp định giá “theo sau” nhằm tạo hiệu cạnh tranh thị trường Đồng thời, áp dụng sách đặt chất lượng lên hàng đầu không ngừng phát triển, đổi mẫu mã nhằm thu hút thêm khách hàng Hoạt động phân phối công ty đơn giản Hiện cơng tycửa hàng bán lẻ, sản phẩm chủ yếu sản xuất, tiêu thụ qua đơn đặt hàng từ đối tác Qua nghiên cứu khảo sát ý kiến 91 khách hàng Huyện Long Thành – Đồng Nai khóa luận giúp cơng ty hiểu rõ nhu cầu thị trường khách hàng Kết hợp với mục tiêu mở thêm cửa hàng cơng ty khóa luận đề giải pháp để thực phương án mở cửa hàng Bên cạnh đó, khóa luận trình bày số giải pháp phát triển sản phẩm thành lập phòng Marketing cho cơng ty nhằm góp phần giúp đẩy mạnh hoạt động marketing-mix công ty 5.2 - Kiến nghị Cải thiện chất lượng hạ giá thành sản phẩm thông qua công tác nghiên cứu làm quản lý hiệu yếu tố đầu vào cách : + Thay thế, nâng cấp số máy móc thiết bị cũ, lỗi thời máy suất cao Việc cần số tiền đầu tư ban đầu lớn mang lại hiệu cao, giảm thiểu chi phí lâu dài + Đồng thời, nâng cao hiệu công tác vận chuyển, xuất kho, bán hàng công ty, giản lược bớt thủ tục phức tạp Công tác xử lý công nợ, hạn ngạch khách hàng nên giao cho phận kinh doanh có tồn quyền xử lý, tránh việc phải chuyển lên cấp gây thời gian ảnh hưởng xấu tới hài lòng khách hàng - Chiến lược hội nhập phía sau: nâng cao mối liên kết công ty với đối tác cung ứng nguyên vật liệu Tìm kiếm thêm nguồn cung ứng, kí kết hợp đồng dài hạn Cơng ty nên giữ mối quan hệ tốt với công ty cung cấp đầu vào nước để thuận tiện việc chủ động đầu vào, mở rộng quan hệ với công ty khác để việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào thuận lợi, làm giảm nguy thiếu hụt sản phẩm dẫn đến uy tín với khách hàng Về giá loại phụ liệu phục vụ cho sản xuất xăng thơm, sơn, keo,… bất ổn, công ty cần có phương án nhập kho lưu trữ với số lượng lớn để tránh bị động có thay đổi giá loại phụ liệu thị trường - Chiến lược hội nhập phía trước: Mở rộng mạng lưới kênh phân phối, hỗ trợ, liên kết chặt chẽ với hệ thống cửa hàng, đối tác đặt hàng nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ Đồng thời công ty nên đầu tư thời gian nhân lực để tìm kiếm mở rộng thêm thị trường lân cận để góp phần gia tăng doanh thu cấu tổng doanh thu - Chiến lược thâm nhập thị trường: đẩy mạnh sản xuất, chương trình chiêu thị, xúc tiến bán hàng (quảng cáo, khuyến mãi, PR…) Phát triển mạng lưới tiêu thụ - Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm: Tạo sản phẩm với mẫu mã đẹp, lạ, khác biệt Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu khách hàng 66 - Phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức khóa đào tạo, nâng cao chất lượng chun mơn, nghiệp vụ cán nhân viên Tuyển dụng nhân viên có trình độ cao cho vị trí cần thiết + Trình độ lao động cơng ty chưa cao Do đó, cơng ty nên có sách thu hút nhân tài, thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên học nâng cao khả chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán nhân viên, nhằm gia tăng lực tính chuyên nghiệp cơng việc + Cơng ty nên có sách đãi ngộ vật chất thỏa đáng để giữ cán có trình độ, tài năng, lao động giỏi, có tâm huyết với công ty đồng thời thu hút thêm lao động có trình độ cao từ bên ngồi 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kotler P., 2003, Quản trị Marketing, NXB Thống kê Th.s Trần Đình Lý, Marketing Căn Bản – Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Th.s Trần Đình Lý, Quản Trị Marketing – Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Vũ Thế Phú, 1996,Quản trị marketing, Đại học Mở bán công TpHCM Porter M.,1985,Chiến lược cạnh tranh (Bản dịch), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1996 Đoàn Lê Anh Tuấn, 2011, Thực trạng số giải pháp nâng cao hiệu chiến lược marketing-mix công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-bao-4081-TB-BNN-VP-y-kien-chi-dao-cuaThu-truong-Ha-Cong-Tuan-tai-cuoc-hop-vb146400.aspx http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=196 59 68 PHỤ LỤC Phụ lục Bản Khảo Sát Nhu Cầu Khách Hàng Về Sản Phẩm Nội Thất Gỗ Địa bàn:………………… Số phiếu:….…… KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM NỘI THẤT GỖ ~oOo~ Được thực Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tiến Hoàng (Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai) Nhằm tìm hiểu nhu cầu thị hiếu khách hàng sản phẩm nội thất gỗ Chúng đưa khảo sát với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng thời gian tới Chính thế, mong nhận giúp đỡ anh/chị Những ý kiến đóng góp anh/chị góp phần quan trọng hướng phát triển đưa sản phẩm đến với khách hàng cơng ty chúng tơi THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: ………………………………………………… Độ tuổi: Dưới 20 tuổi Từ 20 – 30 tuổi Từ 31 – 40 tuổi Từ 40 – 50 tuổi Trên 50 tuổi Thu nhập trung bình hàng tháng: Dưới 1,5 triệu Từ 1,5 – triệu Từ 3,1 – triệu Từ 4,1 – triệu Trên triệu CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu 1: Gia đình anh/chị thường ưu tiên cho sản phẩm nội thất nào? Sản phẩm kim loại Sản phẩm nhựa tổng hợp Sản phẩm thủ công (mây, tre,…) Sản phẩm gỗ Câu 2: Lý anh/chị lựa chọn dòng sản phẩm nội thất đó? Mẫu mã đẹp, đa dạng Chất lượng tốt Giá phù hợp Bán nhiều thị trường Được người quen góp ý, giới thiệu Khác:…………………… Câu 3: Hiện gia đình anh/chị sử dụng sản phẩm nội thất gỗ khơng? Có Khơng Câu 4: Theo anh/chị tiêu chí quan trọng chọn sản phẩm nội thất gỗ tiêu chí gì? (chọn ô) Mẫu mã sản phẩm Chất lượng sản phẩm Giá Khoảng cách đến nơi mua hàng Dịch vụ hỗ trợ (tư vấn, bảo hành,…) Khuyến mãi,giảm giá kèm theo Câu 5: Anh/chị có dự định mua thêm sử dụng sản phẩm nội thất gỗ tương lai khơng? Có Khơng (Nếu “Có” trả lời từ câu – câu 15 Nếu “Không” trả lời câu 16) Câu 6: Loại sản phẩm anh/chị dự định mua thời gian tới? Tủ quần áo Bàn học Bàn làm việc Bàn vi tính Kệ tivi Khác:………………… Câu 7: Chất liệu gỗ anh/chị ưu tiên cho lựa chọn mình? Gỗ thơng ghép Gỗ Okan Gỗ cao su ghép Khác Gỗ tràm Câu 8: Anh/chị nhận thấy chất lượng sản phẩm gỗ thị trường nào? Rất tốt Tốt Kém Rất Trung bình Câu 9: Anh/chị thích sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng nào? Đơn giản, màu sắc tự nhiên Kiểu cách lạ mắt Cầu kì, sang trọng Đơn giản, màu sắc sang trọng Câu 10: Theo anh/chị giá sản phẩm gỗ nội thất thị trường nào? Quá đắt Đắt Khá rẻ Rẻ Phù hợp Câu 11: Anh/chị nhận thấy chênh lệch giá bán sản phẩm nội thất gỗ loại công ty nào? Chênh lệch nhiều Hầu khơng chênh lệch Chênh lệch Câu 12: Anh/chị có biết đến cửa hàng đồ gỗ gần nơi sinh sống khơng? Khơng có Có 1-2 cửa hàng Có nhiều cửa hàng Có, cách xa Câu 13: Anh/chị dự định mua sản phẩm theo hình thức nào? Mua cửa hàng gần nhà Đặt hàng online Mua nơi người quen giới thiệu Nơi có sản phẩm ưng ý Câu 14: Anh/ chị biết thông tin sản phẩm nội thất gỗ đâu? Các cửa hàng đồ gỗ Bạn bè sử dụng Các webside đồ gỗ Khác:…………………… Câu 15: Khi mua sản phẩm nội thất gỗ anh/ chị mong muốn hình thức khuyến nào? Giảm giá trực tiếp SP Tặng sản phẩm kèm Hỗ trợ phí vận chuyển Rút thăm trúng thưởng Khác:…………………… Câu 16: Lý anh/chị chưa không muốn sử dụng tiếp sản phẩm nội thất gỗ? Mẫu mã không đẹp Giá đắt Chất lượng Ít bán địa phương Khó khăn vận chuyển Thích sử dụng chất liệu khác Khác:……………………… CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH/CHỊ Phụ lục Một Số Sản Phẩm Của Công Ty BA02 BV02 BV01 BA03 T03 T03 BH04 BH03 BH01 BA01 BA01 TA01T02 B01 B01 ... tổng quan công ty TNHH Tiến Hoàng 2.2.Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động 2.2.1 Chức công ty 2.2.2 Nhiệm vụ công ty 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động công ty 2.3.Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1.Sơ... hoạt động kinh doanh cơng ty; - Phân tích yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing - mix cơng ty; - Phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix cơng ty; - Phân tích ma trận SWOT công. .. 4.3.Thực trạng hoạt động Marketing-mix cơng ty 33 4.3.1 Chính sách sản phẩm cơng ty 33 4.3.2 Chính sách giá cơng ty 38 4.3.3 Hoạt động phân phối công ty 41 4.3.4 Hoạt động chiêu thị công ty 43 4.3.5
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN HOÀNG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN HOÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay