KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 56 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO TIGER QUẬN 9 TP. HỒ CHÍ MINH

71 5 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ********* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỆNH HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 56 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO TIGER - QUẬN TP HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN Lớp: DH08TY Ngành: Thú y Niên khóa: 2008 – 2013 Tháng 05 / 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ********* TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỆNH HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 56 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI TIGERQUẬN TP HỒ CHÍ MINH Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN ThS ĐỖ TIẾN DUY Tháng 05 / 2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trương Thị Hồng Vân Tên khóa luận: “Khảo sát trạng bệnh hấp phức hợp heo từ cai sữa đến 56 ngày tuổi trại Tiger - quận Tp Hồ Chí Minh” Đã hoàn thành sửa chữa luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi - Thú Y ……….Ngày tháng…năm…… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Tất Toàn ThS Đỗ Tiến Duy ii LỜI CẢM ƠN Kính dâng cha mẹ - người sinh thành, nuôi dưỡng suốt đời hi sinh để có ngày hơm Thành kính ghi ơn TS Nguyễn Tất Tồn ThS Đỗ Tiến Duy tận tình hướng dẫn động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Phòng thí nghiệm Bệnh viện thú y trường Đại học Nơng lâm TP HCM, Cùng tồn thể q thầy, tận tình giúp đỡ, dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu cho tơi suốt thời gian học tập Chân thành biết ơn Chú Nguyễn Phước Quang - chủ trại heo Tiger Bác Sỹ Thú Y Mạc Thanh Hiệp - kĩ thuật trưởng trại Tiger tồn thể anh chị trại heo nhân Tiger tận tình giúp đỡ cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Cảm ơn tất anh chị khóa đặc biệt bạn lớp Thú Y 34 ngồi lớp động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Khảo sát trạng bệnh hấp phức hợp heo từ cai sữa đến 56 ngày tuổi Trại Tigerquận Tp HCM” tiến hành Trại heo Tigerquận Tp Hồ Chí Minh thời gian thực đề tài từ 15/12/2012 đến 30/4/2013 Khảo sát tiến hành giai đoạn, giai đoạn khảo sát lặp lại lần, đề tài khảo sát tiểu khí hậu mật độ chuồng ni, tình hình bệnh hấp hấp phức hợp đàn heo từ cai sữa đến 56 ngày tuổi, tiến hành mổ khám vài ca bệnh hấp lấy mẫu dịch hầu họng để chẩn đoán trạng bệnh hấp trại Kết thu sau: Trong trình tiến hành khảo sát tiến hành khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni (nhiệt độ, ẩm độ, mật độ), kết nhiệt độ,ẩm độ trung bình thời điểm khảo sát (6 - giờ, 13 - 14 giờ, 17 - 18 giờ) giai đoạn (25,46 - 31,20 0C 49,24 - 62,39 %), giai đoạn 26,65 - 34,23 0C; 50,60 - 77,85 %, mật độ khảo sát trại 0,41 – 0,49 m2/con Tỉ lệ ho, tỉ lệ thở bụng, tỉ lệ thở bụng kết hợp với ho, tỉ lệ chết tỉ lệ có biểu hấp giai đoạn (14,29 %; 22,45 %; 7,14 %; 0,51 % 44,39 %), giai đoạn (12,56 %; 30,43 %; 9,18 %; 1,45 % 53,62 %) Tỉ lệ ngày ho, tỉ lệ ngày thở bụng, tỉ lệ ngày ho kết hợp thở bụng tỉ lệ ngày biểu hấp giai đoạn 0,44 %; 1,11 %; 0,31 % 1,86 %, giai đoạn 0,80 %; 1,67 %; 0,45 % 2,92 % 100 % ca mổ khám dương tính với PRRS chủng Trung Quốc Bắc Mỹ, 66,67 % dương tính với PCV2 tỷ lệ dương tính với CSFV APP 33,33 % Kết xét nghiệm PCR/ RT - PCR mẫu dịch hầu họng, âm tính 100 % với PRRS, CSFV, MH 80 % dương tính với PCV type iv MỤC LỤC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH x DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ .x Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu trại heo Tiger 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển .3 2.1.3 Loại hình trại cấu đàn .3 2.1.4 Hệ thống chuồng trại 2.1.5 Chế độ dinh dưỡng .5 2.1.6 Chăm sóc quản 2.1.7 Quy trình vệ sinh thú y trại 2.1.8 Quy trình phòng bệnh .7 2.1.9 Một số thuốc thường dùng trại 2.2 Sinh lý bệnh hấp heo 2.2.1 Hoạt động đường hấp heo .7 v 2.2.2 Sinh lý bệnh hấp 2.2.2.1 Viêm phế quản 2.2.2.2 Rối loạn tuần hoàn phổi .9 2.2.3 Cơ chế sinh bệnh hấp 10 2.2.4 Một số biểu rối loạn hấp 11 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đường hấp 12 2.2.5.1 Ảnh hưởng dinh dưỡng 12 2.2.5.2 Ảnh hưởng môi trường 12 2.2.5.3 Chăm sóc quản 14 2.2.5.4 Yếu tố vi sinh vật truyền nhiễm .14 2.2.5.5 Ký sinh trùng 15 2.2.5.6 Yếu tố di truyền .15 2.3 Một số bệnh gây nên hội chứng hấp phức hợp heo 16 2.3.1 Bệnh viêm phổi địa phương .16 2.3.2 Bệnh Haemophilus parasuis 16 2.3.3 Bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 17 2.3.4 Hội chứng rối loạn sinh sản hấp (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom - PRRS) 18 2.3.5 Bệnh cúm heo 19 2.3.6 Hội chứng còi cọc sau cai sữa (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome - PMWS) 20 2.3.7 Hội chứng hấp phức hợp heo (Porcine Respiratory Disease Complex PRDC) .21 2.4 Lược duyệt cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 24 3.1 Thời gian địa điểm 24 3.2 Đối tượng nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp tiến hành 24 vi 3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu mật độ chuồng ni 24 3.4.2 Khảo sát bệnh hấp hấp phức hợp heo .25 3.4.3 Khảo sát nguyên nhân gây bệnh heo mổ khám .27 3.4.4 Xác định mầm bệnh PRRSV, PCV2, CSFV MH từ mẫu dịch hầu họng 29 3.5 Phương pháp xử lí số liệu 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Khảo sát tiểu khí hậu mật độ chuồng nuôi .31 4.1.1 Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi .31 4.1.2 Mật độ chuồng nuôi 33 4.2 Khảo sát bệnh hấp hấp phức hợp heo 33 4.2.1 Tỷ lệ hấp 33 4.2.2 Tỉ lệ ngày bệnh 35 4.3 Kết báo cáo nguyên nhân gây bệnh heo mổ khám 36 4.4 Kết PCR/ RT - PCR mẫu dịch hầu họng 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận .42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 46 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BHHH Biểu hấp CSFV Classical Swine Fever Virus (Vi rút gây bệnh dịch tả heo cổ điển) FAO Food and Agriculture Organization (Tổ chức lương nông quốc tế) FMD Foot and Mouth Disease (Bệnh lở mồm long móng) MH Mycoplasma hyopneumoniae PCV2 Porcine Circo Virus type PCR Polymerase Chain Reaction (Phản ứng nhân ADN) ppm Parts per million PMWS Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome PRDC Porcine Respiratory Disease Complex (Bệnh hấp phức hợp heo) PRRSV Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (Vi rút gây hội chứng rối loạn hấp sinh sản heo) TL BHHH Tỷ lệ biểu hấp TLNC Tỷ lệ ngày Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng thức ăn trại heo Tiger .6 Bảng 2.2 Quy trình tiêm phòng vắc - xin trại heo Tiger .7 Bảng 2.3 Ảnh hưởng yếu tố chăm sóc quảnđến sức đề kháng heo bệnh hấp 14 Bảng 3.1 Bố trí khảo sát 27 Bảng 3.2 Số ca bệnh khảo sát giai đoạn khảo sát .28 Bảng 3.3 Bảng bố trí lấy mẫu (n = 5) .29 Bảng 4.1 Nhiệt độ, ẩm độ trung bình chuồng ni thời gian khảo sát 31 Bảng 4.2 Tỷ lệ hấp ngày biểu hấp .34 Bảng 4.3a Các dạng bệnh tích đại thể heo mổ khám (n = 3) 36 Bảng 4.3b Các dạng bệnh tích vi thể heo mổ khám (n = 3) 37 Bảng 4.3c Kết PCR/ RT - PCR từ heo mổ khám (n = 3) 38 Bảng 4.4 Kết xét nghiệm mẫu dịch hầu họng 41 ix PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA BỆNH HẤP THÔNG TIN HỘ CHĂN NUÔI/TRANG TRẠIHọ Tên Chủ hộ/chủ trang trại: Nguyễn Phước Quang Trại heo: TigerHọ tên người vấn: Mạc Thanh Hiệp Quan hệ với Trang trại kĩ thuật Thú Y  Địa (số/đường/ấp/xã/khu phố/thị trấn/huyện/tỉnh): số nhà 22, đường 22, Gò Cơng, Phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Tp.HCM I) ĐIỀU TRA CHUNG a) Tổng đàn heo: 2000 Nọc, 30 nái hậu bị, có 166 nái mang thai 30 nái khô, 26 nái đẻ, số lượng heo theo mẹ 410 268 heo cai sữa Ngoài có 377 heo choai 689 heo thịt Ghi chú: Nếu khơng phân biệt giống mơ tả theo ngoại hình (màu lơng/kiểu tai đứng hay cụp): Lơng trắng/ tai cụp tai dựng b) Thức ăn sử dụng: Tự trộn Mua TĂ hỗn hợp Phụ phẩm công nghiệp Probiotic Bổ sung kháng sinh Nhóm kháng sinh sử dụng: Tetracycline Quinolones Macrolides Nhóm kháng sinh khác: Betalactam Liều lượng (Kg/ tấn): 1kg/1 thức ăn Mục đích sử dụng kháng sinh: Phòng bệnh Điều trị Có Khơng Có sử dụng dầu trộn thức ăn: c) Nguồn nước sử dụng Nước giếng Nước máy Nước sông/ao hồ Đã xử lý Không xử lý d) Quy mô chăn ni Cơng nghiệp Bán cơng nghiệp Hộ gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 56 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO TIGER QUẬN 9 TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 56 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO TIGER QUẬN 9 TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay