ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 72 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG

67 10 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 72 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG Sinh viên thực hiện: TRỊNH KHƯƠNG DUY Lớp: DH09TA Ngành: Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Ni Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** TRỊNH KHƯƠNG DUY ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 72 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi chuyên ngành thức ăn chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN QUANG THIỆU Tháng 08/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trịnh Khương Duy Tên khóa luận: “Ảnh hưởng việc bổ sung Primos 25 lên tăng trưởng heo thịt giai đoạn từ 72 ngày tuổi đến xuất chuồng” Đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN QUANG THIỆU ii LỜI CẢM ƠN • Kính dâng cha mẹ Cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng suốt đời hi sinh có ngày hơm • Thành kính ghi ơn TS Nguyễn Quang Thiệu, kỹ sư chăn ni Vũ Thị Ngọc Vi tận tình hướng dẫn dạy suốt thời gian thực tập hồn thành luận văn • Chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban Chủ Nhiệm tồn thể thầy Khoa Chăn Ni Thú Y hết lòng dạy hỗ trợ tơi suốt q trình học tập trường hoàn thành luận văn Ban Giám Đốc tồn thể chú, anh chị cơng nhân viên công tác Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn Đặc biệt cô chú, anh chị tổ thịt giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt q trình thực tập • Cảm ơn Tất bạn ngồi lớp động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Khóa luận nghiên cứu “Ảnh hưởng việc bổ sung Primos 25 lên tăng trưởng heo thịt giai đoạn từ 72 ngày tuổi đến xuất chuồng” tiến hành Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn thuộc ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực từ ngày 05/09/2012 đến ngày 15/01/2013 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, chia làm lơ, lơ có lần lặp lại với 90 heo/lô, bấm số tai con, heo chọn tương đối đồng giống, giới tính trọng lượng Lơ đối chứng (ĐC): sử dụng thức ăn bản; lơ thí nghiệm I (TN I): sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm Primos 25 với mức bổ sung0,5 kg/tấn TĂ; lơ thí nghiệm II (TN II): sử dụng thức ăn có bổ sung chế phẩm Primos 25 với mức bổ sung 1,0 kg/tấn TĂ Qua 106 ngày thí nghiệm kết đạt được: Tăng trọng tích lũycao lô TN I (63,09 kg/con); tiếp đến lô ĐC(60,18 kg/con)vàthấp lô TN II (55,52 kg/con) Tăng trọng tuyệt đốicao lô TN I (631,6 g/con/ngày), tiếp đến lô ĐC(606,3 g/con/ngày) vàthấp lơ TN II (576,4g/con/ngày) Hệ số chuyển hóa thức ăn cao nhấtlà lô ĐC(3,15 kgTĂ/kgTT);tiếp đến lô TN II(3,09 kgTĂ/kg TT)và thấp lô TN I (3,04 kg TĂ/kg TT) Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo lô ĐC 1,05 %; lô TN I 1,88 % lô TN II 1,81 % Tỷ lệ ngày bệnh hô hấp cao làlô TN II(3,12 %); tiếp đến lô ĐC(2,68 %) thấp lơ TN I(1,56 %).Chi phí cho kg tăng trọng cao làlô TN II (27.899 đồng/kg TT); lô ĐC(27.529 đồng/kg TT) vàthấp lô TN I (27.012 đồng/kg TT) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Danh sách từ viết tắt viii Danh sách sơ đồ bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Nhu cầu dinh dưỡng đặc điểm sinh lý heo thịt 2.1.1 Giai đoạn (20 đến 40 kg) 2.1.2 Giai đoạn (40 đến 70 kg) 2.1.3 Giai đoạn (70 đến 100 kg) 2.2 Hệ vi sinh vật đường ruột 2.2.1 Phân loại hệ vi sinh vật đường ruột 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột 2.2.3 Mối quan hệ hệ vi sinh vật đường ruột sức khỏe động vật 2.3 Probiotic 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Tác động probiotic 2.3.3 Phân loại probiotic 10 v 2.4 Giới thiệu sơ lược sản phẩm Primos 25 11 2.4.1 Thành phần 11 2.4.2 Cách bảo quản sử dụng 14 2.5 Giới thiệu sơ lược công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn 15 2.5.1 Vị trí địa lý 15 2.5.2 Quá trình hình thành phát triển 15 2.5.3 Nhiệm vụ trại 16 2.5.4 Cơ cấu đàn 17 2.5.5 Cơ cấu tổ chức, quản lý sản xuất 18 2.5.6 Quy trình tiêm phòng Cơng ty cổ phần chăn ni Phú Sơn 19 2.5.7 Điều trị bệnh cho heo thịt 20 2.6 Các nghiên cứu có liên quan 21 2.6.1 Nghiên cứu nước 21 2.6.2 Nghiên cứu nước 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Đối tượng thí nghiệm 23 3.3 Vật liệu thí nghiệm 3.4 Nội dung thí nghiệm 23 3.5 Phương pháp thí nghiệm 23 3.5.1 Heo thí nghiệm 24 3.5.2 Bố trí thí nghiệm 24 3.6 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng đàn heo thí nghiệm 25 3.6.1 Chuồng trại 25 3.6.2 Nước uống 25 3.6.3 Chăm sóc ni dưỡng 25 3.6.4 Nhiệt độ ẩm độ 26 3.6.5 Thức ăn heo thí nghiệm 26 3.7 Các tiêu theo dõi 27 vi 3.7.1 Khả tăng trọng 27 3.7.1.1 Tăng trọng tích lũy 27 3.7.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 27 3.7.2 Thức ăn tiêu thụ bình quân ngày 27 3.7.3 Hệ số chuyển biến thức ăn 27 3.7.4 Tỷ lệ bệnh 27 3.7.4.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 27 3.7.4.2 Tỷ lệ ngày hô hấp 27 3.7.5 Tỷ lệ chết, loại thải 27 3.7.6 Tính hiệu kinh tế 27 3.7.7 Phương pháp xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi 29 4.1.1 Nhiệt độ 29 4.1.2 Ẩm độ 31 4.2 Khả tăng trọng 32 4.2.1 Trọng lượng bình quân 32 4.2.2 Tăng trọng tích lũyvà tăng trọng tuyệt đối 33 4.3 Thức ăn tiêu thụ bình quân ngày hệ số chuyển biến thức ăn 36 4.4 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 38 4.5 Tỷ lệ ngày hô hấp 39 4.6 Tỷ lệ chết, loại thải 40 4.7 Hiệu kinh tế 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 5.3 Hạn chế 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 48 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT APP : Actinobacillus Pleuropneumoniae CFU : Colony Forming Unit (Đơn vị hình thành khuẩn lạc) Chi-Sq : Trắc nghiệm Chi bình phương ĐC : Đối chứng HSCBTĂ : Hệ số chuyển biến thức ăn Kg TĂ/kg TT : kg thức ăn/kg tăng trọng KL : Khối lượng KPTĂ : Khẩu phần thức ăn ME : Metabolizable Energy (Năng lượng trao đổi) NRC : National Research Council (Hội đồng nghiên cứu quốc gia) SD : Standard Deviation (Độ lệch tiêu chuẩn) TĂ : Thức ăn TĂTT : Thức ăn tiêu thụ TĂBQN : Thức ăn tiêu thụ bình quân ngày TLCL : Tỷ lệ chết, loại thải TLNCB : Tỷ lệ ngày bệnh TLNCHH : Tỷ lệ ngày hô hấp TLNCTC : Tỷ lệ ngày tiêu chảy TN : Thí nghiệm TT : Tăng trọng TTTĐ : Tăng trọng tuyệt đối TTTL : Tăng trọngtích lũy viii DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG Trang Sơ đồ 2.1Cơ cấu tổ chức, quản lý sản xuất công ty chăn nuôi Phú Sơn 18 Bảng 2.1 Nhu cầu dưỡng chất heo (NRC, Hoa Kỳ, 1998) Bảng 2.2 Nhu cầu nước uống cho heo thịt Bảng 2.3 Cơ cấu đàn heo trại heo Phú Sơn 17 Bảng 2.4Quy trình tiêm phòng vaccine cho đàn heo thương phẩm 19 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 24 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn số 6, 7, 26 Bảng 4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 29 Bảng 4.2 Ẩm độ chuồng nuôi thời gian thí nghiệm 31 Bảng 4.3 Trọng lượng heo qua giai đoạn thí nghiệm 32 Bảng 4.4 Tăng trọng tích lũyvà tăng trọng tuyệt đối 33 Bảng 4.5 Lượng thức ăn tiêu thụ 36 Bảng 4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 38 Bảng 4.7 Tỷ lệ ngày hô hấp 39 Bảng 4.8 Tỷ lệ chết, loại thải 40 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế 42 ix giống chi phí khác khấu hao chuồng trại, quy trình chăm sóc, quy trình vaccine, liều lượng thuốc sát trùng sử dụng… tương đối đồng nên không đề cập đến Do chi phí thức ăn chi phí thuốc thú y biến động theo mùa vụ cung cầu thị trường nên lấy giá thành vào lúc kết thúc thí nghiệm Giá thức ăn số 6B là: 9160đồng/kg Giáthức ăn số là: 9070 đồng/kg Giá thức ăn số là: 7830 đồng/kg Giá chế phẩm Primos 25: 270.000 đồng/kg Bảng 4.9 Hiệu kinh tế Các tiêu Lô ĐC Lô TN I Lô TN II 90 90 90 Tổng lượng TĂTT (kg/lô) 17.051,7 17.304,5 15.445,7 KL Primos 25 sử dụng (kg) 8,65 15,45 149.074.571 151.104.285 135.016.981 Chi phí Primos 25 (đồng) 2.336.108 4.170.339 Chi phí thuốc thú y (đồng) 1.033.400 911.020 1.145.940 Tổng chi phí (đồng) 150.107.971 154.351.413 140.333.260 Tổng tăng trọng (kg) 5452,8 5714,1 5030 Chi phí cho kg TT (đồng/kg) 27.529 27.012 27.899 Tỷ lệ so với lô đối chứng (%) 100,00 98,12 103,28 Số heo thí nghiệm (con) Chi phí TĂ (đồng) Hiệu kinh tế tính dựa chi phí cho kg tăng trọng gồm chi phí thức ăn, chế phẩm, thuốc thú y, lô sử dụng Primos 25mức bổ sung 0,5 kg/tấn TĂ 27.012 đồng/kgTT, lô đối chứng 27.529 đồng/kgTT lôsử dụng Primos 25mức bổ sung 1,0 kg/tấn TĂ 27.899 đồng/kgTT 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết ghi nhận sau thời gian 106 ngày thí nghiệm “Ảnh hưởng việc bổ sung Primos 25 lên tăng trưởng heo thịt giai đoạn từ 72 ngày tuổi đến xuất chuồng”được tiến hành trại heo Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai rút số kếtluận: Nhiệt độ chuồng ni heo thí nghiệm cao 390C, thấp 250C, nhiệt độ trung bình qua tháng giao động từ 27,670C đến 35,100C, ngày nhiệt độ cao từ 10 đến 14 giờ, chênh lệch thấy rõ vào buổi sáng buổi trưa Ẩm độ chuồng ni heo thí nghiệm cao 89 %, thấp 39 %, ẩm độ trung bình qua tháng giao động từ 50,39 % đến 79,24 % So với nhiệt độ ẩm độ tối ưu để ni heo thịt kết cao nhiều Việc bổ sung Primos 25 vào phần thức ăn heo thịt thời gian thí nghiệm cho thấy mức bổ sung 0,5 kg/tấn TĂ cho hiệu mặt tăng trọng tốt cải thiện hệ số chuyển biến thức ănso với lô khác Tỷ lệ ngày tiêu chảytrong thời gian thí nghiệmở lơ đối chứng thấp nhất.Tỷ lệ ngày hô hấp lô bổ sung Primos 25 mức 0,5 kg/tấn TĂ làthấp Vệ mặt hiệu kinh tế chi phí cho kg tăng trọng lô bổ sung Primos 25 mức 0,5 kg/tấn TĂ đạt hiệu cao 5.2 Đề nghị Khuyến cáo sở, trang trại, hộ chăn nuôi nên sử dụng chế phẩm Primos 25 phần cho heo thịt giai đoạn từ 72 ngày tuổi đến xuất chuồng với mức bổ sung 0,5 kg/tấn TĂ để làm tăng hiệu kinh tế chăn nuôi 43 5.3 Hạn chế Nhìn chung, thời gian thí nghiệm, nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi cao, có độ biến động lớn, ngồi thí nghiệm tiến hành vào thời điểm cuối mùa mưa nên ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sức khỏe, tính thèm ăn dể gây stress cho heo.Đặc biệt,vào ngày trời nắng nóng hay mưa dầm heo có biểu mệt mỏi, uể oải, biếng ăn hay mắc bệnh 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Phạm Thanh An, 2007 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng.Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Văn Chính, 2005 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 16 For windows Tủ sách khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2007 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Thị Duyên, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Bio I phần lên sinh trưởng heo thịt Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trương Lăng Nguyễn Văn Hiền, 1988 Nuôi lợn siêu nạc Nhà xuất Đà Nẵng Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Loan, 2006 Bài giảng chăn nuôi heo Tủ sách khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Trọng Nghĩa, 2007 Bài giảng chọn giống nhân giống gia súc, gia cầm Tủ sách khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Trẻ 10 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Trẻ 11 Trung tâm khuyến nông, sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, 2006 Tài liệu khuyến nông Hướng dẫn kỹ thuật nuôi heo thịt 12 Trần Thị Đoan Oanh, 2007 Thử nghiệm bổ sung chế phẩm probiotic (Bet – Animal) vào thức ăn nuôi heo từ cai sữa đến hạ thịt Luân văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Tủ sách Đai Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 45 13 Đăng Minh Phước, Dương Thanh Liêm, Dương Duy Đồng, 2010 Hiệu chế phẩm acid hữu cơ, thảo dược, probiotic thay kháng sinh thức ăn cho heo sau cai sữa Tạp chí KHKT Chăn nuôi, số (136), 2010 14 Nguyễn Vĩnh Phước, 1977 Vi sinh vật học thú y, tập II Nhà xuất Đại học Trung học Hà Nội 15 Vũ Trọng Quan, 2010 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Primos 25 suất chăn nuôi heo thương phẩm Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Lê Mai Anh Quang, 2010 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Bio – TN lên khả tăng trọng heo thịt giai đoạn 20 – 70 kg Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Nguyễn Thành Quân, 2006 Thử nghiệm hiệu sử dụng chế phẩm sinh học Biolas – 789B heo thịt giai đoạn từ 58 kg đến xuất chuồng.Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Dương Bảo Quốc, 2006 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Bet – Animal sinh trưởng heo thịt trại chăn nuôi Hải Hà Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Lương Thị Phương Thảo, 2005 Khảo sát tác dụng thay kháng sinh probiotic phòng ngừa tiêu chảy cho heo Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Bạch Quốc Thắng, Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Thiện, 2010 Khảo sát số đặc tính vi khuẩnLactobacillustrong điều kiệnin vitro Khoa học Công nghệ kỹ thuật thú y – tập XVII – số 21 Phan Nhật Tiến, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Active cleaner lên sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn heo thịt từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 22 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 46 23 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nơng Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 24 Trần Thị Hồng Vân, 2012 Hiệu chế phẩm Biotic lên tăng trọng sức khỏe đàn heo từ 70 đến 130 ngày tuổi trại heo công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tài liệu tiếng nước 25 FEFANA – EU association of Feed Additives Producers, 2005.Probiotic in animal nutrition (http://www.fefana.org/Publications.aspx) 26 Fuller R., 1989 Probiotic in man and animal – A review J Appl Bacteriology 66: 365-378 27 NRC 1998 Nutrient requirement of swine (Tenth revised edition) USA 28 Spark M , 2004 Yeast (different sources and levels) as protein source in diets of reared piglets: Effects on protein digestibility and n – metalbolism Proceedings of the 18th IPVS congress, Hamburg, Germany 29 Sonia Michail, 2005.The mechanism of action of probiotics Practical Gastroenterology, May 2005 30 Taras D , Vahien W , Macha M And Simon O , 2006 Performance, diarrhea incidence, and occurrence of Escherichia coli virulence genes during long term administration of a probiotic Enterococcus faecium strain to sows and piglets Toural of Animal Science 84: 608 – 617 47 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ PHẦN 1: CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG So sánh trọng lượng bình qn bắt đầu thí nghiệm lơ ĐC, lơ TN I lô TN II Source DF SS MS F P Lô 28,99 14,49 2,12 0,122 Error 267 1824,78 6,83 Total 269 1853,76 S = 2,614 R-Sq = 1,56 % R-Sq(adj) = 0,83 % Level N 90 90 90 Mean 24,411 24,067 23,611 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 23,50 24,00 24,50 25,00 StDev 2,727 2,574 2,538 Pooled StDev = 2,614 So sánh trọng lượng bình qn kết thúc thí nghiệm lơ ĐC, lơ TN I lô TN II Source DF SS MS Lô 3012 1506 Error 267 125445 470 Total 269 128457 S = 21,68 R-Sq = 2,34 % F 3,21 P 0,042 R-Sq(adj) = 1,61 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled Level StDev N Mean 90 84,63 90 87,20 90 79,19 StDev 19,55 21,01 24,21 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -75,0 80,0 85,0 90,0 Pooled StDev = 21,68 So sánh tăng trọng tích lũycủa lơ ĐC, lơ TN I lơ TN II Source DF SS MS Lô 2622 1311 Error 267 118663 444 Total 269 121285 S = 21,08 R-Sq = 2,16 % Level N 90 90 90 Mean 60,18 63,09 55,52 StDev 19,12 20,14 23,71 F 2,95 P 0,054 R-Sq(adj) = 1,43 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+55,0 60,0 65,0 70,0 Pooled StDev = 21,08 48 So sánh tăng trọng tích lũycủa lơ ĐC lơ TN I Source DF SS MS F P Lô 381 381 0,99 0,321 Error 178 68624 386 Total 179 69006 S = 19,63 R-Sq = 0,55 % R-Sq(adj) = 0,00 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 90 60,18 19,12 ( -* ) 90 63,09 20,14 ( * -) -+ -+ -+ -+ -57,0 60,0 63,0 66,0 Pooled StDev = 19,63 So sánh tăng trọng tích lũycủa lô ĐC lô TN II Source DF SS MS F P Lô 975 975 2,10 0,149 Error 178 82568 464 Total 179 83543 S = 21,54 R-Sq = 1,17 % R-Sq(adj) = 0,61 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 90 60,18 19,12 ( * ) 90 55,52 23,71 ( * -) + -+ -+ -+ 52,5 56,0 59,5 63,0 Pooled StDev = 21,54 So sánh tăng trọngtích lũycủa lô TN I lô TN II Source DF SS MS F P Lô 2576 2576 5,32 0,022 Error 178 86134 484 Total 179 88710 S = 22,00 R-Sq = 2,90 % R-Sq(adj) = 2,36 % Level N 90 90 Mean 63,09 55,52 StDev 20,14 23,71 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( * ) + -+ -+ -+55,0 60,0 65,0 70,0 Pooled StDev = 22,00 49 So sánh tăng trọngtuyệt đốicủa lô ĐC, lô TN I lô TN II Source DF SS MS F P Lô 240627 120314 2,98 0,053 Error 267 10792974 40423 Total 269 11033601 S = 201,1 R-Sq = 2,18 % R-Sq(adj) = 1,45 % Level N 90 90 90 Mean 576,6 604,2 531,8 StDev 182,3 191,9 226,4 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-520 560 600 640 Pooled StDev = 201,1 So sánh tăng trọngtuyệt đốicủa lô ĐC lô TN I Source DF SS MS F P Lô 34473 34473 0,98 0,322 Error 178 6233051 35017 Total 179 6267523 S = 187,1 R-Sq = 0,55 % R-Sq(adj) = 0,00 % Level N 90 90 Mean 576,6 604,2 StDev 182,3 191,9 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -540 570 600 630 Pooled StDev = 187,1 So sánh tăng trọngtuyệt đốicủa lô ĐC lô TN II Source DF SS MS F P Lô 90227 90227 2,14 0,146 Error 178 7516417 42227 Total 179 7606644 S = 205,5 R-Sq = 1,19 % R-Sq(adj) = 0,63 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean 90 576,6 90 531,8 StDev 182,3 226,4 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 490 525 560 595 Pooled StDev = 205,5 50 10 So sánh tăng trọngtuyệt đốicủa lô TN I lô TN II Source DF SS MS F P Lô 236241 236241 5,37 0,022 Error 178 7836480 44025 Total 179 8072721 S = 209,8 R-Sq = 2,93 % R-Sq(adj) = 2,38 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+2 90 604,2 191,9 ( * ) 90 531,8 226,4 ( * ) + -+ -+ -+520 560 600 640 Pooled StDev = 209,8 11 So sánh lượng thức ăn tiêu thụ bình qn ngày lơ ĐC, lô TN I lô TN II Source DF Lô Error Total S = 63,45 Level N 3 SS MS F P 13498 6749 1,68 0,264 24158 4026 37656 R-Sq = 35,84 % R-Sq(adj) = 14,46 % Mean 1959,6 1972,7 1884,8 StDev 44,0 80,7 60,2 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 1820 1890 1960 2030 Pooled StDev = 63,5 12 So sánh hệ số chuyển biến thức ăn lô ĐC, lô TN I lô TN II Source DF Lô Error Total S = 0,1036 SS MS F P 0,0169 0,0085 0,79 0,496 0,0644 0,0107 0,0814 R-Sq = 20,82 % R-Sq(adj) = 0,00 % Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 3,1450 0,0698 ( -* ) 3,0390 0,0929 ( * ) 3 3,0853 0,1368 ( * -) -+ -+ -+ -+ -2,90 3,00 3,10 3,20 Pooled StDev = 0,1036 51 PHẦN 2: CHỈ TIÊU VỀ BỆNH So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC, lô TN I lô TN II Ngày TC 91 137,03 15,464 Ngày KTC 8611 8564,97 0,247 165 137,85 5,346 8589 8616,15 0,086 8754 148 129,11 2,763 8051 8069,89 0,044 8199 Total 8702 Total 404 25251 25655 Chi-Sq = 23,950; DF = 2; P-Value = 0,000 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC lô TN I Ngày TC 91 127,62 10,507 Ngày KTC 8611 8574,38 0,156 165 128,38 10,445 8589 8625,62 0,155 Total 8702 8754 Total 256 17200 17456 Chi-Sq = 21,264; DF = 1; P-Value = 0,000 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC lô TN II Ngày Ngày TC KTC 91 8611 123,04 8577,90 8,344 0,128 148 115,96 8084,10 8,854 0,136 8051 Total 8703 8202 Total 239 16662 16905 Chi-Sq = 18,584; DF = 2; P-Value = 0,000 52 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô TNI lô TN II Ngày Ngày TC KTC Total 165 8589 8756 161,61 8591,81 0,071 0,001 151,39 0,076 148 8048,19 0,001 8051 8202 Total 313 16640 16958 Chi-Sq = 0,420; DF = 2; P-Value = 0,811 So sánh tỷ lệ ngày hô hấp lô ĐC, lô TNI lô TN II Ngày HH 233 212,33 2,011 Ngày KHH 8469 8489,67 0,050 137 213,60 27,472 8617 8540,40 0,687 8754 256 200,06 15,641 7943 7998,94 0,391 8199 Total 8702 Total 626 25029 25655 Chi-Sq = 46,253; DF = 2; P-Value = 0,000 So sánh tỷ lệ ngày hô hấp lô ĐC lô TNI Ngày HH 233 184,45 12,780 Ngày KHH 8469 8517,55 0,277 137 185,55 12,704 8617 8568,45 0,275 Total 8702 8754 Total 370 17086 17456 Chi-Sq = 26,035; DF = 1; P-Value = 0,000 So sánh tỷ lệ ngày hô hấp lô ĐC lô TN II Ngày HH 233 251,78 1,400 Ngày KHH 8469 8450,22 0,042 256 237,22 1,486 7943 7961,78 0,044 Total 8702 8199 Total 489 16412 16901 Chi-Sq = 2,973; DF = 1; P-Value = 0,085 53 So sánh tỷ lệ ngày hô hấp lô TN I lô TN II Ngày HH 137 202,93 21,422 Ngày KHH 8617 8551,07 0,508 256 190,07 22,872 7943 8008,93 0,543 Total 8754 8199 Total 393 16560 16953 Chi-Sq = 45,344; DF = 1; P-Value = 0,000 So sánh tỷ lệ chết, loại thải lô ĐC, lô TN I lô TN II Heo chết, loại 5,33 0,021 Heo sống 85 84,67 0,001 Total 90 2 5,33 2,083 88 84,67 0,131 90 5,33 2,521 81 84,67 0,159 90 Total 16 254 270 Chi-Sq = 4,916; DF = 2; P-Value = 0,086 10 So sánh tỷ lệ chết, loại thải lô ĐC lô TN I Heo chết, loại 3.50 0.643 Heo sống 85 86.50 0.026 Total 90 3.50 0.643 88 86.50 0.026 90 Total 173 180 Chi-Sq = 1.338; DF = 1; P-Value = 0.247 11 So sánh tỷ lệ chết, loại thải lô ĐC lô TN II Heo chết, loại 7.00 0.571 Heo sống 85 83.00 0.048 Total 90 7.00 0.571 81 83.00 0.048 90 Total 14 166 180 Chi-Sq = 1.239; DF = 1; P-Value = 0.266 54 12 So sánh tỷ lệ chết, loại thải lô TN I lô TN II Heo chết, loại 5.50 2.227 Heo sống 88 84.50 0.145 Total 90 5.50 2.227 81 84.50 0.145 90 Total 11 169 180 Chi-Sq = 4.744; DF = 1; P-Value = 0.029 55 56 ... tài Ảnh hưởng việc bổ sung Primos 25 lên tăng trưởng heo thịt giai đoạn từ 72 ngày tuổi đến xuất chuồng 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung Primos 25 heo thịt. .. NI – THÚ Y **************** TRỊNH KHƯƠNG DUY ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 72 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu... XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trịnh Khương Duy Tên khóa luận: Ảnh hưởng việc bổ sung Primos 25 lên tăng trưởng heo thịt giai đoạn từ 72 ngày tuổi đến xuất chuồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 72 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 72 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay