KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HAI NHÓM NÁI LAI HAI MÁU YORKSHIRE_LANDRACE TẠI TRẠI I CỦA CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL HORMEL (VN)

68 7 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y *********** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HAI NHÓM NÁI LAI HAI MÁU YORKSHIRE_LANDRACE TẠI TRẠI I CỦA CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL HORMEL (VN) SVTH : TRẦN THỊ LOAN Lớp : DH09TA Ngành : Công nghệ sx thức ăn Chăn ni Niên khóa : 2009 - 2013 Tháng 8/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI –THÚ Y *********** TRẦN THỊ LOAN KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HAI NHÓM NÁI LAI HAI MÁU YORKSHIRE_LANDRACE TẠI TRẠI I CỦA CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL HORMEL (VN) Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp chăn nuôi chuyên nghành thức ăn thuộc khoa Chăn Nuôi- Thú-Y Giáo viên hướng dẫn TS.VÕ THỊ TUYẾT Tháng 8/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Thị Loan Tên khóa luận tốt nghiệp: “Khảo sát sức sinh sản hai nhóm nái lai hai máu Yorkshire_Landrace trại I Công Ty TNHH San Miguel Hormel, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Đã hồn thành khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y ngày…………… Ngày…….tháng……….năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha mẹ Cha mẹ có cơng sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn nên người, ln động viên vượt qua khó khăn, ln điểm tựa cho vươn lên sống Thành kính biết ơn TS.Võ Thị Tuyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành biết ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y-Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật tồn thể q thầy tận tình giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho em học tập Ban Giám Đốc Công Ty TNHH San Miguel Hormel (VN), Ban chủ nhiệm trưởng trại I, cô, chú, anh chị em công nhân viên trại I hết lòng giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi tốt cho suốt thời gian thực tập Cảm ơn Tập thể lớp DH09TA chia sẻ buồn vui học tập giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn để hồn thành chương trình học tập báo cáo tốt nghiệp Trần Thị Loan iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 20/02/2013 đến ngày 31/05/2013 cơng ty San Miguel Hormel Nội dung khóa luận khảo sát khả sinh sản số nhóm giống ni taị trại nhằm đóng góp sở liệu cho cơng tác giống để cải thiện nâng cao suất sinh sản đàn heo nái trại Với số lượng khảo sát 176 nái thuộc nhóm nái lai LLY (176 con) YLY ( 42 con) Kết cho thấy số tiêu sinh sản trung bình chung quần thể giống nái khảo sát công ty sau: Hai nhóm nái lai có tuổi đẻ lứa đầu trung bình 382 ngày, năm cho 2,36 lứa, cai sữa 20,36 Trung bình hai nhóm nái lai khảo sát có số đẻ ổ 9,08 con, sống 8,81 con,với trọng lượng sơ sinh đạt 1,43 kg/con Số cai sữa đạt 8,68 con/ổ với trọng lượng lúc 21 ngày tuổi đạt 5,85 kg/con Khảo sát cho thấy suất sinh sản hai nhóm nái lai tương đương nhau, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê ( P > 0,05) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng xi Danh sách hình xiii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.2.1 Mục đích: 1.2.2 Yêu cầu: Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty San Miguel Hormel 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Vị trí địa lý cơng ty 2.1.3 Nhiệm vụ công ty 2.1.4 Những nét cơng ty 2.1.5 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất 2.1.6 Cơ cấu đàn heo trại I 2.1.7 Giống công tác giống công ty 2.1.7.1 Nguồn gốc giống 2.1.7.2 Công tác giống 2.2 Mơ tả ngoại hình thể chất hai nhóm nái lai khảo sát LLY YLY 2.2.1 Nái lai đực L x nái LY 2.2.2 Nái lai đực Y x nái LY 2.3 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng đàn heo khảo sát v 2.3.1 Chuồng trại trang thiết bị 2.3.2 Nước uống 2.3.3 Thức ăn 2.3.4 Chăm sóc quản lý 11 2.3.5 Quy trình vệ sinh tiêm phòng 11 2.4 Một số yếu tố cấu thành suất sinh sản 14 2.4.1 Tuổi thành thục 14 2.4.2 Tuổi phối giống lần đầu 14 2.4.3 Tuổi đẻ lứa đầu 15 2.4.4 Số lứa đẻ nái năm 15 2.4.5 Số heo đẻ ổ 15 2.4.6 Số heo sơ sinh sống tỷ lệ ni sống đến cai sữa 16 2.4.7 Số heo cai sữa nái năm 16 2.4.8 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa nái năm 16 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái 17 2.5.1 Yếu tố di truyền 17 2.5.2 Yếu tố ngoại cảnh 17 2.6 Các biện pháp nâng cao khả sinh sản heo nái 19 2.7 Vài thành tích sinh sản nái giới 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 22 3.1 Thời gian địa điểm 22 3.2 Đối tượng khảo sát: heo nái đẻ heo theo mẹ 22 3.3 Phương pháp khảo sát: 22 3.4 Nội dung khảo sát : Khảo sát sức sinh sản nái thông qua tiêu sau: 22 3.4.1 Tuổi đẻ lứa đầu 22 3.4.2 Khoảng cách hai lứa đẻ 22 3.4.3 Số lứa đẻ nái năm 22 3.4.4 Số heo sơ sinh 22 3.4.5 Số heo sơ sinh sống ổ 22 3.4.6 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh ổ 22 3.4.7 Số heo để nuôi ổ 23 vi 3.4.8 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 23 3.4.9 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 23 3.4.10 Số heo 21 ngày tuổi 23 3.4.11 Trọng lượng heo toàn ổ 23 3.4.12 Trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi 23 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Tỷ lệ khảo sát 24 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái năm 24 4.3 Số đẻ ra, số sống, số heo sống hiệu chỉnh phân tích theo nhóm giống 26 4.3.1 Số đẻ phân tích theo nhóm giống 27 4.3.2 Số sống phân tích theo nhóm giống 27 4.3.3 Số sống hiệu chỉnh phân tích theo nhóm giống 28 4.4 Số heo đẻ ra, số heo sống, số heo cai sữa phân tích theo lứa đẻ 28 4.4.1 Số heo đẻ phân tích theo lứa đẻ 28 4.4.2 Số heo sống phân tích theo lứa đẻ 29 4.4.3 Số heo cai sữa phân tích theo lứa đẻ 29 4.5 Số cai sữa phân tích theo nhóm giống 29 4.6 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống, trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh phân tích theo nhóm giống 30 4.6.1 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh phân tích theo nhóm giống 31 4.6.2 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo nhóm giống 31 4.7 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh, trọng lượng tòan ổ heo sơ sinh phân tích theo lứa đẻ 32 4.7.1 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh phân tích theo lứa đẻ 32 4.7.2 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo lứa đẻ 32 4.8 Trọng lượng bình quân heo cai sữa, trọng lượng tòan ổ heo cai sữa, số ngày heo theo mẹ phân tích theo nhóm giống 33 4.8.1 Trọng lượng lượng bình qn heo cai sữa phân tích theo nhóm giống33 4.8.2 Trọng lượng tồn ổ heo cai sữa phân tích theo nhóm giống 33 vii 4.8.3 Tuổi cai sữa heo phân tích theo nhóm giống 34 4.9 Trọng lượng cai sữa, trọng lượng cai sữa toàn ổ, tuổi cai sữa heo phân tích theo lứa đẻ 34 4.9.1 Trọng lượng bình quân heo cai sữa phân tích theo lứa đẻ 35 4.9.2 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa phân tích theo lứa đẻ 35 4.9.3 Tuổi cai sữa heo phân tích theo lứa đẻ 35 4.10 Trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi phân tích theo nhóm giống 35 4.11 Số heo cai sữa nái/năm phân tích theo nhóm giống 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 44 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT YLY : Nái lai có cha giống Yorkshire mẹ giống Landrace Yorkshire LLY : Nái lai có cha giống Landrace mẹ giống Landrace Yorkshire NSIF : Liên Đoàn Cải Thiện Heo Của Mỹ (National Swine Improvement Federation) TSTK : Tham số thống kê TĂHH : Thức ăn hỗn hợp TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TĐLĐ : Tuổi đẻ lứa đầu KC2LĐ : Khoảng cách hai lứa đẻ SCĐR : Số đẻ SCCSONG : Số sống SCCSONGĐC : Số sống điều chỉnh SCCS : Số cai sữa TLSS : Trọng lượng sơ sinh TLTOSS : Trọng lượng toàn ổ sơ sinh TLCS : Trọng lượng cai sữa TLTOCS : Trọng lượng toàn ổ cai sữa TCS : Tuổi cai sữa heo TLCS21NG : Trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi SCCS/N/N : Số cai sữa nái năm Sln/n : Số lứa nái năm X : Trung bình SD : Độ lệch chuẩn (Standard deviation) PRRS : Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) MMA : Viêm tử cung (Metritis), viêm vú( Mastitis), sữa (Agalactia) ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần Tiếng Việt Đoàn Thị Kim Anh, 2011 Khảo sát khả sinh sản số giống heo nái trại chăn nuôi heo GP1 – Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Anco Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú Y Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, 2008 Quyết định số 11712/QĐ-BNN-CN ngày 09/06/2008, tiêu kỹ thuật heo giống gốc Lê Minh Chí Nguyễn Như Pho, 1995 Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản Kết nghiên cứu khoa học Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Trần Văn Chính (2003) Giáo trình thực hành giống gia súc gia cầm Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Văn Chính (2012) Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 16.0 for windows Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Thị Dân (2003) Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh Lưu Kỷ, 1996 Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai NXB Nông Nghiệp Hà Nội Thái Thị Trúc Đào, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái taị trại chăn ni heo Tân Trung Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi- Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 40 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phong, 1999 Bệnh tiêu chảy lợn nái lợn Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Lê Thị Ánh Hồng, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại chăn ni heo Tân Trung, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Trịnh Hưng Khánh, 2012 Khảo sát khả sinh sản hai nhóm giống heo nái Landrace_Yorkshire Yorkshire_Landrace hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Xuân Phú, Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi- Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Thị Phương Lan, 2009 Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống Cơng Ty Cổ Phần ĐTTM Chăn Ni Đơng Á Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 13 Phùng Ứng Lân, 1985 Chứng ỉa chảy heo Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 14 Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 15 Đồn Thị Như Ngọc, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái ni chuồng mát Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư chăn nuôi, Đại học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Trần Thị Hồng Nhung, 2011 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái lai xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 41 17 Trương Thị Tuyết Nhung, 2010 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai máu Yorkshire x Landrace Landrace x Yorkshire công ty chăn nuôi heo Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Võ Văn Ninh (2001) Bài giảng chăn nuôi heo Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 19 Võ Văn Ninh (2003) Kinh nghiệm chăn nuôi heo Nhà xuất Nơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình Nội Chuẩn Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 21 Bùi Ngọc Quảng, 2012 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo n lai trại chăn ni heo Xn Định Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh 22 Lê Thị Thiên, 2012 Khảo sát sức sinh sản nhóm giống heo nái lai trại chăn ni heo Cẩm Mỹ 4, huện Cẩm Mỹ, Đồng Nai Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh 23 Nguyễn Thị Trinh, 2011 Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái lai xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh 24 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân (1999) Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Tp HCM 42 25 Trương Hoàng Tuấn, 2010 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai trại I cơng ty TNHH Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 26 Võ Thị Tuyết (1996) Nghiên cứu xây dựng giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ hai nhóm giống Yorkshire Landrace Luận Án Phó Tiến Sĩ Trường Đại Học Nông Lâm 27 Nguyễn Thị Phương Uyên, 2012 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ phối heo nái sau cai sữa sức sinh sản số giống nái trại GP1 công ty cổ phần quốc tế ANCO Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí minh 28 Cao Thị Thanh Vân, 2012 Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái lai trại I công ty TNHH San Miguel Horme Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí minh 29 Nguyễn Thị Tường Vi, 2011 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh 30 Vũ Quốc Việt, 2011 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai hai máu Yorkshire Landrace trại VI công ty San Miguel Hormel Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Phần Tiếng Anh: Close W.H And D.J.A Cole, 2001 Nutrition of Sows and Boards NottinhghamUniversity Press Page 39 – 40 National Swine Improverment Federation (2004): http: www nsif Com/guidel/guidelines htm 43 PHỤ LỤC Phụ lục 1:Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu phân tích theo Giống One-way ANOVA: TĐLĐ versus Giống Source Giống Error Total DF 174 175 S = 24.82 Level LLY YLY N 134 42 SS 1177 107194 108370 MS 1177 616 F 1.91 P 0.169 R-Sq = 1.09% R-Sq(adj) = 0.52% Mean 384.33 378.26 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 375.0 380.0 385.0 390.0 StDev 24.51 25.81 Pooled StDev = 24.82 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY YLY N 134 42 Mean 384.33 378.26 Grouping A A Phụ lục : Bảng ANOVA tiêu khoảng cách hai lứa đẻ phân tích theo Giống One-way ANOVA: KC2LĐ versus Giống Source Giống Error Total DF 191 192 S = 33.57 Level LLY YLY N 169 24 SS 21 215200 215221 MS 21 1127 F 0.02 P 0.890 R-Sq = 0.01% R-Sq(adj) = 0.00% Mean 158.18 157.17 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -147.0 154.0 161.0 168.0 StDev 34.13 29.11 Pooled StDev = 33.57 Grouping Information Using Tukey Method 44 Giống LLY YLY N 169 24 Mean 158.18 157.17 Grouping A A Phụ lục 3: Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái/năm phân tích theo Giống One-way ANOVA: sln/n versus Giống Source Giống Error Total DF 191 192 S = 0.2705 Level LLY YLY N 169 24 SS 0.0012 13.9739 13.9751 MS 0.0012 0.0732 R-Sq = 0.01% Mean 2.3618 2.3693 F 0.02 P 0.899 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2.280 2.340 2.400 2.460 StDev 0.2705 0.2707 Pooled StDev = 0.2705 Grouping Information Using Tukey Method Giống YLY LLY N 24 169 Mean 2.3693 2.3618 Grouping A A Phụ lục 4: Bảng ANOVA tiêu số đẻ phân tích theo Giống One-way ANOVA: SCĐR versus Giống Source Giống Error Total DF 365 366 S = 1.925 Level LLY YLY N 301 66 SS 3.84 1352.54 1356.38 MS 3.84 3.71 R-Sq = 0.28% Mean 9.037 9.303 StDev 1.931 1.897 F 1.04 P 0.309 R-Sq(adj) = 0.01% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+-9.00 9.25 9.50 9.75 Pooled StDev = 1.925 Grouping Information Using Tukey Method Giống YLY LLY N 66 301 Mean 9.303 9.037 Grouping A A 45 Phụ lục 5: Bảng ANOVA tiêu số sống phân tích theo Giống One-way ANOVA: SCCSONG versus Giống Source Giống Error Total DF 365 366 S = 1.924 Level LLY YLY N 301 66 SS 5.83 1351.43 1357.26 MS 5.83 3.70 R-Sq = 0.43% Mean 8.748 9.076 StDev 1.960 1.748 F 1.58 P 0.210 R-Sq(adj) = 0.16% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 8.70 9.00 9.30 9.60 Pooled StDev = 1.924 Grouping Information Using Tukey Method Giống YLY LLY N 66 301 Mean 9.076 8.748 Grouping A A Phụ lục 6: Bảng ANOVA tiêu số sống điều chỉnh phân tích theo Giống One-way ANOVA: SCCSONGĐC versus Giống Source Giống Error Total DF 364 365 S = 1.897 Level LLY YLY N 300 66 SS 11.18 1310.21 1321.38 MS 11.18 3.60 F 3.10 P 0.079 R-Sq = 0.85% R-Sq(adj) = 0.57% Mean 9.654 10.108 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -9.60 9.90 10.20 10.50 StDev 1.926 1.757 Pooled StDev = 1.897 Grouping Information Using Tukey Method Giống YLY LLY N 66 300 Mean 10.108 9.654 Grouping A A Phụ lục : Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: SCĐR versus Lứa Source Lứa Error Total DF 363 366 SS 47.37 1309.02 1356.38 MS 15.79 3.61 F 4.38 P 0.005 46 S = 1.899 Level N 176 109 65 17 R-Sq = 3.49% R-Sq(adj) = 2.69% Mean 9.080 8.697 9.446 10.235 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+ 8.80 9.60 10.40 11.20 StDev 1.981 1.813 1.768 2.047 Pooled StDev = 1.899 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 65 176 109 Mean 10.235 9.446 9.080 8.697 Grouping A A B A B B Phụ lục 8: Bảng ANOVA tiêu số heo sống phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: SCCSONG versus Lứa Source Lứa Error Total DF 363 366 S = 1.899 Level N 176 109 65 17 SS 48.73 1308.53 1357.26 MS 16.24 3.60 F 4.51 P 0.004 R-Sq = 3.59% R-Sq(adj) = 2.79% Mean 8.722 8.505 9.215 10.059 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+8.80 9.60 10.40 11.20 StDev 2.091 1.730 1.625 1.784 Pooled StDev = 1.899 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 65 176 109 Mean 10.059 9.215 8.722 8.505 Grouping A A B B B Phụ lục 9: Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: SCCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 363 366 S = 1.314 SS 21.40 627.01 648.41 MS 7.13 1.73 R-Sq = 3.30% F 4.13 P 0.007 R-Sq(adj) = 2.50% 47 Level N 176 109 65 17 Mean 8.591 8.505 8.985 9.471 StDev 1.362 1.295 1.231 1.231 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -8.50 9.00 9.50 10.00 Pooled StDev = 1.314 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 65 176 109 Mean 9.471 8.985 8.591 8.505 Grouping A A B B B Phụ lục 10:Bảng ANOVA tiêu số cai sữa phân tích theo Giống One-way ANOVA: SCCS versus Giống Source Giống Error Total DF 365 366 S = 1.330 Level LLY YLY N 301 66 SS 2.84 645.57 648.41 MS 2.84 1.77 R-Sq = 0.44% Mean 8.635 8.864 StDev 1.349 1.239 F 1.61 P 0.206 R-Sq(adj) = 0.17% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 8.60 8.80 9.00 9.20 Pooled StDev = 1.330 Grouping Information Using Tukey Method Giống YLY LLY N 66 301 Mean 8.864 8.635 Grouping A A Phụ lục 11 : Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh phân tích theo Giống One-way ANOVA: TLSS versus Giống Source Giống Error Total DF 364 365 S = 0.1185 Level N SS 0.1288 5.1101 5.2389 MS 0.1288 0.0140 R-Sq = 2.46% Mean StDev F 9.17 P 0.003 R-Sq(adj) = 2.19% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ - 48 LLY YLY 300 66 1.4377 1.3889 0.1192 0.1150 ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 1.375 1.400 1.425 1.450 Pooled StDev = 0.1185 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY YLY N 300 66 Mean 1.4377 1.3889 Grouping A B Phụ lục 12:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh tòan ổ phân tích theo Giống One-way ANOVA: TLSSTO versus Giống Source Giống Error Total DF 364 365 S = 3.593 Level LLY YLY N 300 66 SS 1.8 4700.1 4701.9 MS 1.8 12.9 F 0.14 P 0.709 R-Sq = 0.04% R-Sq(adj) = 0.00% Mean 12.707 12.524 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+-12.00 12.50 13.00 13.50 StDev 3.860 1.942 Pooled StDev = 3.593 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY YLY N 300 66 Mean 12.707 12.524 Grouping A A Phụ lục 13 : Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: TLSS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 362 365 S = 0.1194 Level N 175 109 65 17 SS 0.0760 5.1628 5.2389 MS 0.0253 0.0143 R-Sq = 1.45% Mean 1.4313 1.4414 1.3994 1.4382 StDev 0.1238 0.1053 0.1309 0.1125 F 1.78 P 0.151 R-Sq(adj) = 0.63% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+1.400 1.435 1.470 1.505 Pooled StDev = 0.1194 49 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 109 17 175 65 Mean 1.4414 1.4382 1.4313 1.3994 Grouping A A A A Phụ lục 14: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh tòan ổ phân tích theo Lưá đẻ One-way ANOVA: TLSSTO versus Lứa Source Lứa Error Total DF 362 365 SS 63.8 4638.1 4701.9 MS 21.3 12.8 S = 3.579 R-Sq = 1.36% Level Mean 12.406 12.737 12.846 14.371 N 175 109 65 17 StDev 2.194 5.706 1.792 2.214 F 1.66 P 0.175 R-Sq(adj) = 0.54% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -12.0 13.2 14.4 15.6 Pooled StDev = 3.579 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 65 109 175 Mean 14.371 12.846 12.737 12.406 Grouping A A A A Phụ lục 15: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa phân tích theo Giống One-way ANOVA: TLCS versus Giống Source Giống Error Total DF 364 365 S = 0.4074 Level LLY YLY N 300 66 SS 0.054 60.427 60.481 MS 0.054 0.166 R-Sq = 0.09% Mean 7.1802 7.1485 StDev 0.4133 0.3796 F 0.33 P 0.567 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 7.050 7.100 7.150 7.200 Pooled StDev = 0.4074 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY N 300 Mean 7.1802 Grouping A 50 YLY 66 7.1485 A Phụ lục 16: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa tồn ổ phân tích theo Giống One-way ANOVA: TLCSTO versus Giống Source Giống Error Total DF 364 365 SS 90.9 31046.7 31137.7 MS 90.9 85.3 S = 9.235 R-Sq = 0.29% Level LLY YLY Mean 62.114 63.411 N 300 66 StDev 9.204 9.379 F 1.07 P 0.302 R-Sq(adj) = 0.02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -61.2 62.4 63.6 64.8 Pooled StDev = 9.235 Grouping Information Using Tukey Method Giống YLY LLY N 66 300 Mean 63.411 62.114 Grouping A A Phụ lục 17: Bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa heo phân tích theo Giống One-way ANOVA: TCS versus Giống Source Giống Error Total DF 362 363 SS 1.42 1748.78 1750.21 MS 1.42 4.83 S = 2.198 R-Sq = 0.08% Level LLY YLY Mean 28.268 28.106 N 298 66 StDev 2.150 2.406 F 0.29 P 0.587 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -27.60 27.90 28.20 28.50 Pooled StDev = 2.198 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY YLY N 298 66 Mean 28.268 28.106 Grouping A A Phụ lục 18: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: TLCS versus Lứa Source Lứa Error DF 362 SS 1.146 59.335 MS 0.382 0.164 F 2.33 P 0.074 51 Total 365 S = 0.4049 Level 60.481 R-Sq = 1.89% N 175 109 65 17 Mean 7.1438 7.1890 7.1708 7.4118 R-Sq(adj) = 1.08% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 7.20 7.35 7.50 7.65 StDev 0.4095 0.4151 0.3682 0.4241 Pooled StDev = 0.4049 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 109 65 175 Mean 7.4118 7.1890 7.1708 7.1438 Grouping A A B A B B Phụ lục 20: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa tồn ổ phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: TLCSTO versus Lứa Source Lứa Error Total DF 362 365 SS 1473.2 29664.5 31137.7 MS 491.1 81.9 S = 9.052 R-Sq = 4.73% Level Mean 61.547 61.299 64.249 70.041 N 175 109 65 17 StDev 8.855 9.861 8.243 8.558 F 5.99 P 0.001 R-Sq(adj) = 3.94% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -60.0 64.0 68.0 72.0 Pooled StDev = 9.052 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 65 175 109 Mean 70.041 64.249 61.547 61.299 Grouping A A B B B Phụ lục 21: Bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa heo phân tích theo Lứa đẻ One-way ANOVA: TCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 360 363 SS 8.68 1741.53 1750.21 MS 2.89 4.84 F 0.60 P 0.617 52 S = 2.199 R-Sq = 0.50% Level Mean 28.249 28.257 28.031 28.824 N 173 109 65 17 StDev 2.141 2.428 2.069 1.629 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 27.60 28.20 28.80 29.40 Pooled StDev = 2.199 Grouping Information Using Tukey Method Lứa N 17 109 173 65 Mean 28.824 28.257 28.249 28.031 Grouping A A A A Phụ lục 22: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi phân tích theo Giống One-way ANOVA: TLCS21NG versus Giống Source Giống Error Total DF 362 363 S = 0.4090 Level LLY YLY N 298 66 SS 0.000 60.564 60.564 MS 0.000 0.167 F 0.00 R-Sq = 0.00% Mean 5.8512 5.8510 P 0.997 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 5.750 5.800 5.850 5.900 StDev 0.4150 0.3804 Pooled StDev = 0.4090 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY YLY N 298 66 Mean 5.8512 5.8510 Grouping A A Phụ lục 23: Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái/năm phân tích theo Giống One-way ANOVA: SCCSN/N versus Giống Source Giống Error Total DF 191 192 S = 3.912 SS 0.2 2922.4 2922.6 MS 0.2 15.3 R-Sq = 0.01% F 0.01 P 0.910 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 53 Level LLY YLY N 169 24 Mean 20.666 20.569 StDev 3.869 4.209 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -19.20 20.00 20.80 21.60 Pooled StDev = 3.912 Grouping Information Using Tukey Method Giống LLY YLY N 169 24 Mean 20.666 20.569 Grouping A A 54 ... TS.Võ Thị Tuyết, v i hỗ trợ công ty ' 'TNHH San Miguel Hormel chúng thực đề t i: Khảo sát sức sinh sản hai nhóm n i lai hai máu Yorkshire_Landrace tr i I công ty ' 'TNHH San Miguel Hormel 1.2 Mục... CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Thị Loan Tên khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát sức sinh sản hai nhóm n i lai hai máu Yorkshire_Landrace tr i I Công Ty TNHH San Miguel Hormel, ... phòng cơng ty Tổ ph i giống Tổ sinh sản Văn phòng cơng ty Tổ heo cai sữa Tổ heo thịt Tr i heo II (như tr i I) Tr i heo III (như tr i I) Tr i heo IV (như tr i I) Tr i heo V (như tr i I) Nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HAI NHÓM NÁI LAI HAI MÁU YORKSHIRE_LANDRACE TẠI TRẠI I CỦA CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL HORMEL (VN) , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HAI NHÓM NÁI LAI HAI MÁU YORKSHIRE_LANDRACE TẠI TRẠI I CỦA CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL HORMEL (VN) , TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH, Trung bình hai nhóm nái lai khảo sát có số con đẻ ra trên ổ là 9,08 con, còn sống 8,81 con,với trọng lượng sơ sinh đạt 1,43 kg/con. Số con cai sữa đạt 8,68 con/ổ với trọng lượng lúc 21 ngày tuổi đạt 5,85 kg/con., Cung cấp giống heo cho các trại heo gia công, một số nơi trong tỉnh và các địa bàn lân cận., Chuồng mang thai (MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12) gồm 12 chuồng chia làm 2 khu, mỗi chuồng chia làm 2 dãy số (dãy số chẵn và dãy số lẻ) có 148 ô, mỗi ô có kích thước 0,7 x 2,1 m với kích thước mỗi chuồng 50 x 5,6 m. Tr..., Heo nái 21 ngày tuổi chích một mũi Parvo để phòng bệnh sảy thai truyền nhiễm. Sau khi sinh chích cho heo nái một mũi oxytoxin (3ml/con) trời càng nắng nóng thì giảm oxytoxin xuống và một mũi Tetra: 1ml/10-15 kg thể trọng., Đảm bảo tiểu khí hậu chuồng nuôi phù hợp và các điều kiện vệ sinh chăm sóc thú., Số heo con cai sữa nái năm phụ thuộc vào số heo con cai sữa và số lứa đẻ của nái năm. Số heo con cai sữa càng nhiều, số lứa đẻ trên năm càng cao thì số heo cai sữa càng cao., Cần chú ý khâu chăm sóc nuôi dưỡng heo con theo mẹ.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay