ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA GIAI ĐOẠN TỪ 28 NGÀY TUỔI ĐẾN 72 NGÀY TUỔI

60 7 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA GIAI ĐOẠN TỪ 28 NGÀY TUỔI ĐẾN 72 NGÀY TUỔI Sinh viên thực hiện: TRẦN MINH VƯƠNG Lớp: DH09TA Ngành: Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Niên khóa: 2009 – 2013 8/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** TRẦN MINH VƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA GIAI ĐOẠN TỪ 28 NGÀY TUỔI ĐẾN 72 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi chuyên ngành thức ăn Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN QUANG THIỆU 8/2013 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, trau dồi kiến thức trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, với bao cố gắng, tơi có hội thực khóa luận tốt nghiệp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cơ, bạn bè để hồn thành trọn vẹn việc học, xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tất thầy tận tình dạy dỗ, giúp đỡ thời gian theo học trường Cảm ơn thầy Nguyễn Quang Thiệu hết lòng học trò, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt q trình thực khóa luận Chân thành cám ơn Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn tồn thể anh chị cơng nhân Công Ty Cảm ơn bạn sinh viên lớp DH09TA, người giúp đỡ, góp ý chia sẻ tơi khó khăn thời gian học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tất người quan tâm, hướng dẫn hỗ trợ Chúc nhà trường, khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày phát triển lớn mạnh Sau chân thành gửi lời cảm ơn đến ba mẹ nuôi dưỡng, ủng hộ, tạo cho điều kiện tốt chỗ dựa vững để có hơm Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Trần Minh Vương iii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Minh Vương Tên luận văn: “Ảnh hưởng Primos 25 lên sinh trưởng heo cai sữa giai đoạn 28 ngày tuổi đến 72 ngày tuổi” Đã hoàn thành luận văn theo đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và các ý kiến nhận xét, đóng góp của Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày ………….…… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Quang Thiệu iv TÓM TẮT Tên luận văn: “Ảnh hưởng chế phẩm Primos 25 lên sinh trưởng heo cai sữa giai đoạn 28 ngày tuồi đến 72 tuổi” thí nghiệm thực công ty CP Chăn Nuôi Phú Sơn xã Bắc Sơn,Trảng Bơm, Đồng Nai, Thời gian 15/7/2012 – 18/9/2012 Bố trí thí nghiệm theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố 400 heo cai sữa thí nghiệm chia thành đợt (tương ứng lần lặp lại), đợt chia thành lô, đồng giới tính trọng lượng, đợt thí nghiệm theo dõi thời gian 44 ngày Thí nghiệm bố trí sau: Lơ đối chứng sử dụng TĂCB Lơ thí nghiệm 1: sử dụng TĂCB bổ sung primos 25 với liều 500 g/tấn Lơ thí nghiệm 2: sử dụng TĂCB bổ sung primos 25 với liều 1000 g/tấn Lơ thí nghiệm 3: sử dụng TĂCB bổ sung primos 25 với liều 1500 g/tấn Lơ thí nghiệm 4: sử dụng TĂCB bổ sung primos 25 với liều 2000 g/tấn Kết thu Trọng lượng bình qn đầu vào thí nghiệm lơ ĐC 7,25 kg/con, lô 7,06 kg/con, lô 7,30 kg/con, lô 7,18 kg/con, lô 7,11 kg/con Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P>0,05 Trọng lượng bình qn cuối thí nghiệm lơ ĐC 20,52 kg/con, lô 22 kg/con, lô 20,89 kg/con, lô 22,16 kg/con, lô 21,10 kg/con, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P>0,05 Tăng trọng tuyệt đối: lô ĐC 517,50 g/con, lô 562,50 g/con, lô 522,50 g/con, lô 545 g/con, lô 545 g/con, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P>0,05 Hệ số chuyển biến thức ăn lô ĐC 1,67 kgta/kg tt, lô 1,65 kgta/kg tt, lô 1,65 kgta/kgtt, lô 1,63 kg ta/kgtt, lô 1,66 kgta/kgtt, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tỉ lệ chết lô ĐC 2,5%, lô 1,25%, lô 5%, lô 1,25%, lô 6,25%, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 v Tỉ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC 6,07%, lô 6,94%, lô 6,17%, lô 3,54%, lô 5,19%, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tỉ lệ ngày hô hấp lô ĐC 0,09%, lô 0,095%, lô 0,09%, lô 0,06%, lô 0,09%, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tỷ lệ tách bệnh lô ĐC cao 13,75%, lô 12,5%, lô lô 11,5% thấp lô 7,5% nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với (P>0,05) vi MỤC LỤC Trang tựa LỜI CẢM ƠN i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số đặc điểm sinhsinh trưởng heo 2.1.1 Sự sinh trưởng nhanh heo 2.1.2 Sự phát triển cấu trúc chức máy tiêu hóa 2.1.3 Sự thay đổi pH đường tiêu hoá 2.2 Hệ vi sinh vật đường ruột 2.3 Các bệnh thường gặp heo cai sữa 2.3.1 Bệnh tiêu chảy 2.3.2 Bệnh đường hô hấp 2.3.3 Các nguyên nhân gây viêm khớp heo cai sữa 2.3.4 Dinh dưỡng heo cai sữa 2.4 Probiotic Prebiotic 10 2.4.1 Probiotic 10 2.4.2 Prebiotic 12 2.5 Nấm men 13 2.6 Tổng quan chế phẩm Primos 25 14 vii 2.6.1 Đặc điểm thành phần Primos 25 14 2.6.2 Ưu điểm Primos 25 15 2.6.3 Liều dùng định 15 2.6.4 Một vài điểm ý sử dụng Primos 25 15 2.6.5 Tình hình nguyên cứu Primos 25 15 2.7 Tổng quan Công Ty Cồ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn 16 2.7.1 Vị trí địa lý 16 2.7.2 Lịch sử hình thành 16 2.7.3 Nhiệm vụ Công Ty 17 2.7.4 Cơ cấu đàn 17 2.7.5 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 3.1.1 Thời gian 19 3.1.2 Địa điểm 19 3.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 19 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 19 3.2.2 Bố trí thí nghiệm 19 3.3 Điều kiện thí nghiệm 20 3.3.1 Chuồng heo thí nghiệm 20 3.3.2 Chăm sóc quản lý 20 3.3.3 Vệ sinh thú y 21 3.3.4 Thức ăn thí nghiệm 21 3.4 Cách tiến hành thí nghiệm 23 3.5 Các tiêu theo dõi 24 3.5.1 Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi 24 3.5.2 trọng lượng lúc đầu thí nghiệm trọng lượng kết thúc thí nghiệm 24 3.5.3 Tăng trọng tích lũy 24 3.5.4 Tăng trọng tuyệt đối 24 3.5.5 Hệ số chuyển biến thức ăn 24 3.5.6 Tỷ ngày tiêu chảy hô hấp 24 3.5.7 Tỷ lệ chết 24 viii 3.5.8 Tỷ lệ tách bệnh 24 3.5.9 Hiệu kinh tế 24 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi 25 4.2 Các tiêu trọng lượng heo thí nghiệm 28 4.2.1 Trọng lượng bình qn đầu vào thí nghiệm 28 4.2.2 Trọng lượng bình quân kết thúc thí nghiệm 28 4.2.3 Tăng trọng tích lũy tăng trọng tuyệt đối 29 4.3 Chỉ tiêu chuyển hóa thức ăn, thức ăn tiêu thụ 31 4.4 theo dõi tình trạng sức khỏe 32 4.4.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 33 4.4.2 Tỷ lệ ngày hô hấp 34 4.4.3 Tỷ lệ chết 34 4.4.4 Tỷ lệ tách bệnh 35 4.5 Hiệu kinh tế 36 4.6 Tổng kết tiêu theo dõi 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADG Average daily Gain CFU Clony Forming Unit ( đơn vị khuẩn lạc) CP Cổ phần ĐC Đối chứng FCR Feed conversion ratio ( hệ số chuyển biến thức ăn) HSCHTĂ Hệ số chuyển hóa thức ăn TĂ Thức ăn TĂCB Thức ăn TL Trọng lượng TN Thí nghiệm TT Tăng trọng TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối VSV Vi sinh vật x Biểu đồ 4.7 Tỉ lệ ngày tiêu chảy 4.4.2 Tỷ lệ ngày hô hấp Tỷ lệ ngày hô hấp lô cao 0,095%, lô ĐC 0,09%, lô 0,089%, lô 0,086% thấp lô 0,059% Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với (P > 0,05) % 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.09 0.095 0.089 0.086 0.059 lô ĐC lô lô lô lô Biểu đồ 4.8 Tỷ lệ ngày hô hấp 4.3 Tỷ lệ chềt Tỷ lệ chết cao lô 6,25%, lô 5%, lô ĐC 2,5%, thấp lô lô 1,25% Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P>0,05 Vậy việc bổ sung Primos 25 với liều 500 g/ 1500 g/ giúp heo tăng sức đề kháng làm giảm tỉ lệ chết tỷ lệ chết 34 % 6.25 5 2.5 1.25 1.25 lô ĐC lô lô lô lô Biểu đồ 4.9 Tỷ lệ chết 4.4.4 Tỷ lệ tách bệnh Tỷ lệ tách bệnh lô ĐC cao 13,75%, lô TN 12,5%, lô TN lô TN 11,5% thấp lô TN 7,5% nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với (P > 0,05) Viêc bổ sung Primos 25 với mức 1500g/tấn cải thiện tình trạng sức khỏe tăng sức đề kháng heo làm giảm tỉ lệ bệnh % 14 13.25 12.5 11.25 11.25 12 10 7.5 lô ĐC lô lô lô Biểu đồ 4.10 Tỷ lệ tách bệnh 35 lô 4.5 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế đánh giá dựa chi phí cần cho kg tăng trọng lô dựa vào giá thức ăn, kháng sinh chế phẩm Primos 25 thời điểm thí nghiệm Bảng 4.6 Hiệu kinh tế Các tiêu Số heo thí nghiệm (con) Tổng thức ăn tiêu thụ (kg) Giá chế phẩm Primos 25 (đ) Lô ĐC Lô TN Lô TN Lô TN Lô TN 80 80 80 80 80 1729 1916 1757 1896 1788 259.000 581.000 768.000 965.000 27.105.000 25.920.000 Tổng chi phí thức ăn tồn 25.071.000 27.780.000 25.477.000 đợt (đ) FCR (kgTĂ/kgtt) 1,67 1,65 1,65 1,63 1,66 517,5 562,5 522,5 545 545 24.000 23.940 23.835 23.205 24.472 Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) Chi phí cho 1kg tăng trọng (đ) Qua bảng ta thấy việc bổ sung Primos 25 với liều 1500 g/tấn mang lại hiệu kinh tế cho nhà chăn nuôi tiết kiệm 795 đ/kg so với lô ĐC 36 4.6 Tổng kết tiêu theo dõi Bảng 4.7 Tổng kết tiêu theo dõi Các tiêu theo dõi Lô ĐC Lô Lô Lô Lô Số heo đầu kỳ (con) 80 80 80 80 80 Số heo cuối kỳ(con) 78 79 76 79 75 7,25 7,06 7,30 7,18 7,11 20,52 22 20,89 22,16 21,10 12,78 14,24 12,98 14,25 13,38 517,5 562,5 522,5 545 545 1729 1916 2154 1896 1787 Trọng lượng bình quân đầu kỳ (kg) Trọng lượng bình quân cuối kỳ (kg) Tăng trọng bình quân(kg/con) Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kg) 61 FCR (kgTĂ/kgTT) 1,67 1,655 1,65 1,63 1,66 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 6,07 6,94 6,17 3,54 5,19 (%) 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình tiến hành thí nghiệm chúng tơi rút kết luận sau: Khơng có khác biệt tiêu tăng trọng, hệ số chuyển biến thức ăn, tỷ lệ ngày tiêu chảy liều bổ sung thí nghiệm nhiên việc bổ sung Primos 25 với liều 1500 g/tấn đem lại hiệu kinh tế cao 5.2 Đề nghị Để cho thí nghiệm xác hơn, chúng tơi có đề nghị sau - Bố trí thí nghiệm khác heo theo mẹ, heo cai sữa heo thịt, để thấy kết rõ Tuy kết tiêu thí nghiệm khơng có ý nghĩa mặt thống kê thực tế ta thấy việc bổ sung Primos 25 phần mang lại hiệu tốt Do chúng tơi đề nghị nên áp dụng bổ sung Primos 25 phần với liều 1500 g/tấn phần heo cai sữa 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Chiến, 2002 Khảo sát ảnh hưởng probiotic đến bệnh tiêu chảy sức sống heo theo mẹ văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái heo Nhà xuất trẻ Nguyễn Thị Hoa, 2012 Đánh giá ảnh hưởng symbiotic lên sức sinh trưởng heo cai sữa từ 28 đến 65 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hường, 2002 Khảo sát tác dụng probiotic việc phòng ngừa tiêu chảy heo cai sữa Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Lã Lăng Kính ,1998 Những tiến khao học kỹ thuật công nghiệp sản xuất gia súc vai trò Probiotic động vật Sở khoa học công nghệ môi Trường Tp Hồ Chí Minh Dương Thanh Liêm, 1999 Nguyên lý dinh dưỡng Tủ sách trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Dương Thanh Liêm, 2005, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Võ Văn Ninh, 1995 Kinh nghiệm nuôi heo Nhà xuất nơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh Võ Văn Ninh, 1998 Bài giảng chăn nuôi heo Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Hoàng Nhật Quang , 2009 Khảo sát ảnh Hưởng chế phẩm Biomin P E P 1000 thức ăn lên sinh trưởng heo cai sữa Luận văn tốt nghiệp , Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Như Pho,1995 Giáo trình bệnh nội khoa gia súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 39 12 Nguyễn Thị Lan Phương, 2006 Khảo sát ảnh hưởng probiotic lên sinh trưởng tỷ lệ tiêu chảy heo cai sữa văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Thanh Trúc, 2010 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo sau cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc nhóm heo giống xí nghiệp chăn nuôi thân cửu nghĩa Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Văn Tuấn, 2010 Đánh giá hiệu việc sử dụng sản phẩm Seapak thay bột cá Peru thức ăn heo từ 30-60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp , Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp Tp Hồ Chí Minh 16 Trần Lương Hồng Vân, 2007 Khảo sát tác dụng Probiotic thảo dược đến sinh trưởng tiêu chảy heo cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Thị Hải Yến, 2005 Ảnh hưởng chế phẩm Biotronic P lên sinh trưởng đề kháng bệnh heo sau cai sữa.Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 40 PHỤ LỤC Chỉ tiêu trọng lượng ban đầu Variable klbđ Total Count 80 80 80 80 80 lô ĐC Mean 7,2500 7,0625 7,3000 7,1750 7,1125 SE Mean 0,0862 0,0841 0,0861 0,0903 0,0907 StDev 0,7713 0,7521 0,7697 0,8078 0,8112 Minimum 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 Maximum 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 General Linear Model: Khối lượng ban đầu versus lô Factor lô Type fixed Levels Values Đc; 1; 2; 3; Analysis of Variance for klbđ, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF 395 399 Seq SS 3,0150 242,0250 245,0400 Adj SS 3,0150 242,0250 Adj MS 0,7537 0,6127 F 1,23 SE Mean 0,715 0,698 0,673 0,630 0,780 StDev 6,392 6,246 6,023 5,638 6,978 P 0,297 Chỉ tiêu khối lượng kết thúc Variable klkt Total Count 80 80 80 80 80 lô ĐC Mean 20,512 22,000 20,887 22,163 21,100 Minimum 6,000 6,000 5,000 7,000 6,000 General Linear Model: Khối lượng kết thút versus lô Factor lô Type fixed Levels Values ĐC; 1; 2; 3; Analysis of Variance for klkt, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF 395 399 S = 6,27110 Seq SS 164,71 15534,06 15698,78 Adj SS 164,71 15534,06 R-Sq = 1,05% Adj MS 41,18 39,33 F 1,05 P 0,383 R-Sq(adj) = 0,05% Maximum 31,000 31,000 30,000 31,000 32,000 Chỉ tiêu tăng trọng tích lũy Variable tt Total Count 80 80 80 80 80 lô Đc Mean SE Mean 12,775 0,677 14,238 0,670 12,975 0,654 14,250 0,598 13,375 0,743 StDev 6,055 5,990 5,846 5,350 6,647 Minimum 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Maximum 24,000 23,000 22,000 22,000 23,000 General Linear Model: Tăng trọng versus lô Factor lô Type fixed Levels Values Đc; 1; 2; 3; Analysis of Variance for tt, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF 395 399 Seq SS 153,66 14182,14 14335,80 S = 5,99201 Adj SS 153,66 14182,14 R-Sq = 1,07% Adj MS 38,41 35,90 F 1,07 P 0,371 R-Sq(adj) = 0,07% 4.Chỉ tiêu tăng trọng tuyệt đối Variable tttđ lô_1 ĐC Total Count 4 4 Mean SE Mean 517,5 22,5 562,5 14,4 522,50 6,29 545,0 13,2 545,0 22,2 StDev 45,0 28,7 12,58 26,5 44,3 Minimum 480,0 520,0 510,00 520,0 500,0 Maximum 580,0 580,0 540,0 580,0 600,0 General Linear Model: Tăng trọng tuyệt đối versus lô_1 Factor lô_1 Type fixed Levels Values ĐC; 1; 2; 3; Analysis of Variance for tttđ, using Adjusted SS for Tests Source lô_1 Error Total DF 15 19 Seq SS 5430 17025 22455 Adj SS 5430 17025 Adj MS 1357 1135 F 1,20 P 0,353 S = 33,6898 R-Sq = 24,18% R-Sq(adj) = 3,96% Chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn g/con/ngày lô_2 ĐC Total Mean 311,0 342,3 316,0 337,5 333,3 Count 4 4 SE Mean 11,0 21,2 9,67 17,3 26,2 StDev 22,0 42,4 19,34 34,5 52,4 Minimum 292,0 301,0 297,0 294,0 276,0 Maximum 331,0 397,0 343,0 375,0 397,0 General Linear Model: Tiêu tốn thức ăn /g/con/ngày versus lô_2 Factor lô_2 Type fixed Levels Values ĐC; 1; 2; 3; Analysis of Variance for ttta/g/con/ngày, using Adjusted SS for Tests Source lô_2 Error Total DF 15 19 Seq SS 3015 19797 22812 Adj SS 3015 19797 Adj MS 754 1320 F 0,57 P 0,688 SE Mean 69,2 77,4 36,6 86,1 128 StDev 138,5 154,9 73,2 172,2 255 Minimum 1478,0 1458,0 1570,0 1411,0 1409 tiêu FCR lô_3 ĐC Count 4 4 Total Mean 1664,3 1653,0 1652,8 1625,0 1659 Maximum 1777,0 1819,0 1746,0 1768,0 1939 General Linear Model: FCR versus lô_3 Factor lô_3 Type fixed Levels Values ĐC; 1; 2; 3; Analysis of Variance for FCR, using Adjusted SS for Tests Source lô_3 Error Total DF 15 19 Seq SS 3690 430332 434021 Adj SS 3690 430332 Theo dõi tình trạng sức khỏe Adj MS 922 28689 F 0,03 P 0,998 Chi-Square Test: lô; số ngày tiêu chảy; số ngày không tiêu chảy Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts số ngày số ngày con tiêu không tiêu lô chảy chảy Total ĐC ĐC 203 3139 3343 2,95 202,21 3137,84 1,289 0,003 0,000 1 3,02 0,343 237 206,75 4,426 3179 3208,23 0,266 3418 2 2,98 0,000 208 204,15 0,073 3164 3167,87 0,005 3375 3 2,97 0,356 199 203,66 0,107 3164 3160,36 0,004 3367 4 3,08 1,193 181 211,23 4,325 3306 3277,69 0,244 3492 Total 15 1028 15952 16995 Chi-Square Test: lô1; số heo chết; số heo sống Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts lô1 ĐC ĐC 2,93 1,269 số heo chết 2,54 0,114 số heo sống 78 75,53 0,080 Total 81 1 2,96 0,313 2,57 0,958 79 76,47 0,084 82 2 3,00 0,000 2,60 0,754 76 77,40 0,025 83 3 3,04 0,306 2,63 1,011 79 78,33 0,006 84 4 3,07 1,210 2,66 2,052 75 79,27 0,229 85 Total 15 13 387 415 Chi-Sq = 8,412; DF = 8; P-Value = 0,394 10 cells with expected counts less than Chi-Square Test: lô 2; số heo tách bệnh; số heo không tách bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts số heo lô tách bệnh ĐC ĐC 11 2,95 8,84 1,287 0,526 số heo không tách bệnh 67 67,21 0,001 Total 79 1 3,02 0,346 9,07 0,000 70 68,91 0,017 81 2 2,95 0,001 10 8,84 0,151 66 67,21 0,022 79 3 3,10 0,263 9,29 1,166 73 70,61 0,081 83 4 2,99 1,360 8,96 0,000 66 68,06 0,062 80 Total 15 45 342 402 Chi-Sq = 5,284; DF = 8; P-Value = 0,727 cells with expected counts less than Chi-Square Test: lô 3; số ngày hô hấp; số ngày không hô hấp Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ĐC lô ĐC 3,04 1,367 số ngày số ngày hô không hấp hô hấp Total 3339 3343 2,84 3337,13 0,010 0,001 1 2,86 0,259 2,67 0,041 3143 3142,47 0,000 3148 2 2,87 0,006 2,68 0,039 3151 3151,45 0,000 3157 3 3,06 0,289 2,86 0,256 3361 3361,08 0,000 3367 4 3,17 1,052 2,96 0,000 3484 3485,87 0,001 3492 Total 15 14 16478 16507 Chi-Sq = 3,321; DF = 8; P-Value = 0,913 10 cells with expected counts less than QUY TRÌNH TIÊM PHỊNG CỦA CƠNG TY LOẠI VACCIN Loại Tuổi Heo Dịch Giả tả dại Lở mồm long móng Parvo Virus Theo mẹ Viêmph ổi địa phương Hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản 14 21 42 56 ngày X X 12 X ngày Hậu 13 X bị nhỏ ngày 16 ngày X 185 Hậu bị lớn X ngày 190 ngày 195 cai sữa heo X chảy cấp X ngày sữa còi cọc sau X ngày 49 Bệnh tiêu X ngày Cai Hội chứng X X ngày 200 X ngày 205 ngày X 210 X ngày 70 X ngày 75 ngày Mang 80 thai ngày X X 85 X ngày 90 X ngày 15 Nuôi ngày 21 ngày X X ... tài ảnh hưởng Primos 25 lên sinh trưởng heo cai sữa giai đoạn từ 28 ngày tuổi đến 72 ngày tuổi 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Khảo sát đánh giá ảnh hưởng chế phẩm Primos 25 thức ăn lên sinh. .. NI - THÚ Y **************** TRẦN MINH VƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA GIAI ĐOẠN TỪ 28 NGÀY TUỔI ĐẾN 72 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp... DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Minh Vương Tên luận văn: Ảnh hưởng Primos 25 lên sinh trưởng heo cai sữa giai đoạn 28 ngày tuổi đến 72 ngày tuổi Đã hoàn thành luận văn theo đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA GIAI ĐOẠN TỪ 28 NGÀY TUỔI ĐẾN 72 NGÀY TUỔI , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PRIMOS 25 LÊN SINH TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA GIAI ĐOẠN TỪ 28 NGÀY TUỔI ĐẾN 72 NGÀY TUỔI , Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3, 1 Thời gian và địa điểm, ( công ty CP Chăn Nuôi Phú Sơn), 6 Phương pháp xử lý số liệu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay