KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I TẠI CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG THY

124 7 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I TẠI CÔNG TY TNHH ANH HỒNG THY NGƠ THỊ THÙY LINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH **************** KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I TẠI CÔNG TY TNHH ANH HỒNG THY NGƠ THỊ THÙY LINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế Toán Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp đại học thuộc khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế tốn xác định kết sản xuất kinh doanh quý I cơng ty TNHH Anh Hồng Thy “ Ngơ Thị Thùy Linh, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày: Nguyễn Thị Minh Đức Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký Họ tên) (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để có sống tri thức ngày hôm không dựa vào phấn đấu thân mà bên cạnh yêu thương chăm sóc cha mẹ, tận tình dạy bảo quý thầy cô giúp đỡ người xung quanh Xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người sát cánh bên Xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể q thầy trường đại học Nơng Lâm TP.HCM nói chung q thầy khoa kinh tế nói riêng hết lòng dạy bảo truyền đạt cho em kiến thức quý giá suốt năm qua Xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Minh Đức, cảm ơn cô suốt thời gian qua tận tình dạy giúp đỡ em để em hồn thành luận Xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị cơng ty TNHH Anh Hồng Thy, đặc biệt anh, chị phận kế toán giúp đỡ tạo điều kiện giúp em tìm hiểu tiếp cận thực tế, qua làm sở để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Ngơ Thị Thùy Linh NỘI DUNG TĨM TẮT Ngô Thị Thùy Linh Tháng …năm 2012 “ Kế Toán Xác Định Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Trong Q I Tại Cơng Ty TNHH Anh Hồng Thy “ Ngo Thi Thuy Linh……….2012 “ Determined Business Result Acounting at ANH HOANG THY Company Limited “ Kể từ gia nhập WTO kinh tế thị trường nước ta ngày động, phát triển không phần cạnh tranh gây gắt doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường đòi hỏi phải có chiến lược kinh doanh hiệu để mang lợi nhuận cao cho công ty Biết kết kinh doanh lỗ lãi để có biện pháp, thay đỗi kịp thời chìa khóa thành cơng cho doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng đó, việc tổ chức tốt máy kế toán vấn đề xác định kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp điều quan trọng Nhận thức quan trọng vấn đề em định chọn đề tàiKế toán xác định kết sản xuất kinh doanh q I cơng ty TNHH Anh Hồng Thy” Thơng qua q trình nghiên cứu trực tiếp tình hình mua bán xác định kết sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Anh Hồng Thy kết hợp với kiến thức học trường số tài liệu tham khảo giúp em xem xét đưa nhận định tổ chức hoạt động công ty Cụ thể : xem xét công ty vận dụng đầy đủ phù hợp chế độ kế toán hay chưa, cơng tác kế tốn xác định kết sản xuất kinh doanh có yếu Từ đưa ý kiến, nhận xét để giúp cơng ty hồn thiện hoạt động hiệu Bằng việc sử dụng phương pháp thu thập, phân tích liệu phương pháp mơ tả thể nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ kế tốn, trình tự ln chuyển chứng từ cách thức ghi chép sổ sách công ty giúp em nghiên cứu đưa nhận xét xác MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1.Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.3.Phạm vi nghiên cứu 2  1.4.Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 3  2.1.Tổng quan lịch sử hình thành phát triển công ty 3  2.2.Chức năng, nhiệm vụ mục tiêu hoạt động công ty 3  2.2.1 Chức 3  2.2.2 Nhiệm vụ mục tiêu hoạt động 4  2.3.Cơ cấu tổ chức máy cơng ty 5  2.4.Tổ chức máy kế tốn cơng ty 6  2.5 Hình thức kế tốn áp dụng công ty 7  2.5.1 Hệ thống chứng từ sử dụng: 7  2.5.2 Hệ thống tài khoản sử dụng 7  2.5.3 Hệ thống sổ sách đơn vị 7  2.5.4 Trình tự ghi sổ 7  2.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán 9  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Cơ sở lý luận 10  10  3.1.1 Khái niệm ý nghĩa kết sản xuất kinh doanh 10  3.1.2 Khái niệm, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết sản xuất kinh doanh 11  3.1.3 Nội dung kế toán xác định kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp12  3.2 Phương pháp nghiên cứu 33  v 3.2.1 Phương pháp thu thập 33  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 33  3.2.3 Phương pháp mô tả 33  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kế toán doanh thu bán hàng 34  34  4.1.1 Tài khoản sử dụng 37  4.1.2 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 37  4.1.3 Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ chủ yếu 37  4.2 Kế toán giá vốn hàng bán 43  4.2.1 Tài khoản sử dụng 43  4.2.2 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 43  4.2.3 Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ chủ yếu 43  4.3 Kế tốn chi phí bán hàng: 53  4.3.1 Tài khoản sử dụng 53  4.3.2 Chứng từ sổ sách kế toán: 53  4.3.3 Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ chủ yếu 54  4.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp: 61  4.4.1 Tài khoản sử dụng 61  4.4.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 61  4.4.3 Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ phát sinh chủ yếu: 61  4.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 70  4.5.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 70  4.5.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 72  4.5.3 Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 72  4.6 Kế toán chi phí khác: 77  4.6.1 Tài khoản sử dụng 77  4.6.2 Chứng từ sổ sách sử dụng 77  4.6.3 Phương pháp hạch toán 77  4.7 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 82  4.7.1 Tài khoản sử dụng 82  4.7.2 Chứng từ sổ sách sử dụng 82  vi 4.7.3 Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 4.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 82  85  4.8.1 Tài khoản sử dụng 85  4.8.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 85  4.8.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 85  CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét 89  89  5.1.1 Nhận xét cấu tổ chức công ty 89  5.1.2 Nhận xét xơng tác kế tốn cơng ty 89  5.1.3 Nhận xét hiệu kinh doanh công ty 90  5.2 Kiến nghị 91  5.2.1 Kiến nghị cơng tác kế tốn cơng ty 91  5.2.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 91  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KQKD: Kết kinh doanh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TM: Thương Mại DV: Dịch vụ GĐ: Giám đốc PGĐ: Phòng kinh doanh BCTC: Báo cáo tài DT: Doanh thu DN: Doanh nghiệp HĐ: Hóa đơn TK: Tài khoản TSCĐ: Tài sản cố định GTGT: Giá trị gia tăng TNDN: Thu nhập doanh nghiệp KH: Khách Hàng BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BCTC: Báo cáo tài viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Cơng Ty 5  Hình 2.2 Sơ Đồ Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty 6  Hình 2.3 Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Nhật Ký Chung 8  Hình 3.1 Sơ đồ hạch tốn TK 511: 14  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 5211 15  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 5212 16  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 5213 17  Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 632 18  Hình 3.6 Sơ đồ hạch tốn tài khoản 632 19  Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 6421 20  Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 6422 21  Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 515 23  Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 635 25  Hình 3.11 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 711 27  Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 811 29  Hình 3.13 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 8211 30  Hình 3.14 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 911 32  Hình 4.1 Sơ Đồ Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Hàng 36  Hình 4.2 Sơ Đồ Tài Khoản Chữ T Tài Khoản 911 87  ix ... khuyết i m công tác kế toán xác định kết sản xuất kinh doanh công ty Đồng th i đưa ý kiến giúp hồn thiện máy kế tốn công ty để công ty hoạt động hiệu Nhận xét kết sản xuất kinh doanh quý I năm 2012... xác định kết sản xuất kinh doanh cho hiệu phù hợp v i chế độ kế toán hành i u kiện tiên giúp doanh nghiệp đứng vững thành cơng Và lý em chọn đề t i “ Kế toán xác định kết sản xuất kinh doanh quý. .. em định chọn đề t i “ Kế toán xác định kết sản xuất kinh doanh quý I công ty TNHH Anh Hồng Thy Thơng qua q trình nghiên cứu trực tiếp tình hình mua bán xác định kết sản xuất kinh doanh cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I TẠI CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG THY , KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I TẠI CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG THY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay