ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO THỊT

57 7 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO THỊT Sinh viên thực : TRẦN DUY VẠN Lớp : DH09TA Ngành : Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn ni Niên khóa : 2009-2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** TRẦN DUY VẠN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO THỊT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi Chuyên ngành : Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN QUANG THIỆU Tháng 08/2013 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Duy Vạn Tên luận văn: “Ảnh hưởng việc bổ sung acid hữu thức ăn heo thịt” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày ……………… Giáo viên hướng dẫn TS.NGUYỄN QUANG THIỆU i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Ban Chủ Nhiệm tồn thể quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi - Thú Y tận tình dạy hỗ trợ tơi suốt thời gian học tập trường hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin dâng lòng biết ơn lên Cha mẹ, anh chị em gia đình, người tận tụy lo lắng hy sinh để có ngày hơm Xin chân thành biết ơn TS Nguyễn Quang Thiệu tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Văn Chiểu chủ trại; anh chị em công nhân trại heo Nguyễn Văn Chiểu tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian thực tập trại Gửi lòng cảm ơn Tập thể lớp TA35 động viên, giúp đỡ thời gian qua đặc biệt bạn Nguyễn Tuấn Viên đồng hành, chia xẻ buồn vui, khó khăn lúc thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Trần Duy Vạn ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Thí nghiệm “Ảnh hưởng việc bổ sung acid hữu thức ăn heo thịt” thực trại heo Nguyễn Văn Chiểu, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ ngày 24/04/2013 đến ngày 04/08/2013 Thí nghiệm trên277 heo thịt lai máu (Yorkshire x Landrace x Duroc x Pietrain) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố với lơ thí nghiệm, lần lặp lại: lơ A (TA đối chứng, 92 heo), lô B (TA có bổ sung kháng sinh Flodoxy kg/tấn, 92 heo) và lơ C (TA có bổ sung acid hữu Gustor 1,5 kg/tấn, 93 heo) Trọng lượng bình quân lúc xuất chuồng (kg/con) heo lô 95,05 kg,96,65 kg, 97,50 kg Trong đó, trọng lượng bình qn heo lơ C 97,50 kg/con cho kết cao nhất, lô B 96,65 kg/con thấp lơ A 95,05 kg/con (P > 0,05) Tăng trọng tích lũy heo lô A, B, C 69,97 kg/con, 70,92 kg/con,71,25 kg/con (P > 0,05) Khi kết thúc thí nghiệm tăng trọng tuyệt đối heo lô C cao với 691,75 g/con/ngày, lô B với 688,60 g/con/ngày thấp lô A với 679,40 g/con/ngày(P > 0,05) FCR tồn kỳ lơ A, B, C 2,58, 2,58, 2,61 (kg TA/kg TT) Tỷ lệ ngày hô hấp thấp lô B (6,9%), lô C (7,3%) cao lô A (7,6%) Tỷ lệ ngày tiêu chảy thấp lô A (0,79%), lô C (1,42%) cao lô B (2%) Hiệu kinh tế cao lô bổ sung acid hữu Gustor iii MỤC LỤC TRANG XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH x DANH SÁCH BIỂU ĐỒ xi Chương 1MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2TỔNG QUAN 2.1 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ TIÊU HÓA HEO THỊT 2.1.1 Đặc điểm tiêu hóa heo 2.1.2 Thành phần hệ vi sinh vật đường ruột 2.1.3 Mối liên hệ hệ vi sinh vật đường ruột sức khỏe động vật 2.2 ĐẶC ĐIỂM HEO THỊT 2.3 KHÁNG SINH SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI 2.3.1 Kháng sinh bổ sung thức ăn iv 2.3.2 Tác hại của kháng sinh bổ sung thường xuyên thức ăn đến hệ vi sinh vật đường ruột 2.4 ACID HỮU CƠ 2.4.1 Giới thiệu chung 2.4.2 Tác dụng acid hữu 2.4.3 Cơ chế kháng khuẩn acid hữu 10 2.4.4 Hiệu sử dụng acid hữucơ 13 2.5 SƠ LƯỢC VỀ ACID HỮU CƠ GUSTOR MONOGASTRICS 14 2.5.1 Mô tả sản phẩm 14 2.5.2 Cơ chế tác động 15 2.5.3 Lợi ích 15 Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THÍ NGHIỆM 16 3.1.1 Thời gian thí nghiệm 16 3.1.2 Địa điểm 16 3.2 SƠ LƯỢC VỀ TRẠI CHĂN NUÔI HEO NGUYỄN VĂN CHIỂU 16 3.2.1 Vị trí địa lí 16 3.2.2 Chuồng trại 16 3.2.3 Cơ cấu tổ chức 16 3.2.4 Công tác giống cấu đàn 17 3.2.5 Nhiệm vụ trại 17 3.2.6 Vệ sinh phòng bệnh 17 3.2.7 Quy trình tiêm phòng 18 3.3 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 18 v 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.3.2 Thức ăn thí nghiệm 19 3.3.3 Nước uống 19 3.3.4 Chuồng trại 19 3.3.5 Ni dưỡng chăm sóc 20 3.3.6 Một số loại thuốc dùng điều trị 21 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT TĂNG TRỌNG 22 3.4.1 Khả tăng trọng 22 3.4.2 Tăng trọng bình quân 22 3.4.3 Tăng trọng tích lũy (TTTL) 22 3.4.4 Tăng trọng tuyệt đối (TTTĐ) 22 3.4.5 Khả sử dụng thức ăn 22 3.4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 23 3.4.7 Tỷ lệ ngày hô hấp 23 3.4.8 Tỉ lệ chết 23 3.4.9 Tỷ lệ tách loại 23 3.4.10 3.5 Tính hiệu kinh tế 23 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT QUẦY THỊT 23 3.5.1 Trọng lượng móc hàm (kg) 23 3.5.2 Tỉ lệ móc hàm (%) 23 3.5.3 Trọng lượng quầy thịt xẻ (kg) 23 3.5.4 Tỷ lệ quầy thịt xẻ (%) 24 3.5.5 Trọng lượng đầu (kg) 24 3.5.6 Tỷ lệ đầu (%) 24 vi 3.5.7 Trọng lượng lòng (kg) 24 3.5.8 Tỷ lệ lòng (%) 24 3.5.9 Dày mỡ lưng (mm) 24 3.5.10 3.6 Diện tích thịt thăn (cm2) 24 XỬ LÝ SỐ LIỆU 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 4.1.1 TRỌNG LƯỢNG 26 Trọng lượng bình quân 26 4.2 KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN 28 4.3 TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 30 4.3.1 Tỷ lệ tiêu chảy lơ thí nghiệm 30 4.3.2 Tỷ lệ hơ hấp lơ thí nghiệm 31 4.3.3 Tỷ lệ loại thải tỷ lệ chết lơ thí nghiệm 31 4.4 KHẢO SÁT PHẨM CHẤT QUẦY THỊT 32 Bảng 4.7 Tỷ lệ mổ khảo sát phẩm chất quầy thịt heo thí nghiệm 33 4.5 HIỆU QUẢ KINH TẾ 33 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 KẾT LUẬN 35 5.2 ĐỀ NGHỊ 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 39 vii CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chú thích CSCBTĂ Chỉ số chuyển biến thức ăn FCR Hệ số chuyển biến thức ăn TĂTT Thức ăn tiêu thụ TTBQ Tăng trọng bình quân TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối TTTL Tăng trọng tích lũy VCK Vật chất khơ viii Biểu đồ 4.3 Lượng ăn ngày hệ số chuyển biến thức ăn heo thí nghiệm lúc 60 ngày tuổi lúc xuất chuồng Qua bảng 4.2, biểu đồ 4.3 ta thấy: Lượng ăn ngày lô C cao 1,80 kg/con/ngày, tiếp lơ B với 1,77 kg/con/ngày thấp lô A với 1,76 kg/con/ngày Qua xử lý thống kê, khác biệt khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Lượng ăn ngày lơ C cao lơ có bổ sung acid hữu Gustor kích thích tiêu hóa heo, có mùi đặc trưng làm tăng tính thèm ăn FCR lơ A, B, C 2,58, 2,58, 2,61 (kg TA/kg TT) FCR lô A lô B cao lượng thức ăn ngày lơ tương đương nhau, lơ C cao có bổ sung acid hữu Gustor kích thích tính thèm ăn heo Trong suốt thời gian thí nghiệm ta thấy việc bổ sung acid hữu Gustor liều lượng 1,5 kg/tấn làm tăng tính ngon miệng, kích thích thèm ăn heo giúp phần cải thiện tăng trọng 4.3 TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 4.3.1 Tỷ lệ tiêu chảy lơ thí nghiệm Bảng 4.3Theo dõi bệnh tiêu chảy heo thí nghiệm Lơ thí nghiệm Chỉ tiêu Số ngày theo dõi Số ngày tiêu chảy Tỉ lệ tiêu chảy A B C 9406 9247 9383 74 185 133 0,79 1,42 χ2 0,000 Tỷ lệ ngày tiêu chảy thấp lô A (0,79%), lô C (1,42%) cao lô B (2%) 30 4.3.2 Tỷ lệ hô hấp lơ thí nghiệm Bảng 4.4Theo dõi hơ hấp heo thí nghiệm Lơ thí ghiệm Chỉ tiêu Số ngày theo dõi Số ngày hô hấp Tỉ lệ hô hấp A B C 9406 9247 9383 715 638 685 7,6 6,9 7,3 χ2 0,18 Tỷ lệ ngày hô hấp thấp lô B (6,9%), lô C (7,3%) cao lô A (7,6%) 4.3.3 Tỷ lệ loại thải tỷ lệ chết lơ thí nghiệm Tỷ lệ ni sống đánh giá khả thích nghi với mơi trường đàn heo ni trình độ chăm sóc ni dưỡng người chăn nuôi Mặc khác tiêu phần ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi Bảng 4.5 Theo dõi tỷ lệ loại thải suốt thời gian thí nghiệm Chỉ tiêu Lơ A B C 92 92 93 Số heo bị loại (con) Tỷ lệ bị loại thải (%) 2,17 5,43 7,53 0 1,09 0 Tổng số heo ban đầu (con) Số heo chết (con) Tỷ lệ chết (%) 31 Tỷ lệ loại thải heo thí nghiệm lô A (2,17%) thấp nhất, lô C cao (7,53%) Tỷ lệ loại thải lô C cao heo lơ C hay đánh nên tỷ lệ loại thải cao 4.4 KHẢO SÁT PHẨM CHẤT QUẦY THỊT Bảng 4.6Kết mổ khảo sát phẩm chất quầy thịt heo thí nghiệm Lơ Chỉ tiêu A B C 4 74,88 ±3,90 77,38 ±10,03 80 ±2,83 4,0 ± 0,41 4,5± 0,41 4,5±0,71 11,38 ± 1,65 10,63 ± 0,48 10,5±0,71 9,33± 1,49 9,7 ± 1,56 8,93± 1,23 56,35 ± 5,32 52,23 ± 2,67 59,20 ± 6,80 Số heo mổ khảo sát (n) Trọng lượng móc hàm (kg) Trọng lượng đầu (kg) Trọng lượng lòng (kg) Độ dày mỡ lưng (mm) Diện tích mặt cắt thịt thăn (cm2) Qua bảng 4.6 rút kết luận: Trọng lượng móc hàm lơ có khác biệt, cao lô C ( 80 kg) thấp lô A (74,88 kg) Qua sử lý thống kê, khác biệt khơng có ý nghĩa với P >0,05 Trọng lượng đầu, trọng lượng lòng lơ A, B, C khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P >0,05 Độ dày mỡ lưng, diện tích thịt thăn lơ A, B, C khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 32 Bảng 4.7 Tỷ lệ mổ khảo sát phẩm chất quầy thịt heo thí nghiệm Lơ Chỉ tiêu A B C 4 91 95,25 98,5 82,29 81,24 81,22 Tỷ lệ đầu (%) 4,39 4,72 4,57 Tỷ lệ lòng (%) 12,51 11,16 10,66 Số heo mổ khảo sát (n) Trọng lượng trung bình (kg) Tỷ lệ móc hàm (%) Qua bảng 4.6 chúng tơi rút kết luận Tỷ lệ móc hàm lơ 82,29 %, 81,24 %, 81,22 %, tỷ lệ móc hàm cao lô A (82,29 %), thấp lô C (81,22 %) Tỷ lệ đầu cao lô B (4,72 %), lô C (4,57 %) thấp lơ A (4,39 %) Tỷ lệ lòng thấp lô C (10,66 %), lô B (11,16 %) cao lô A (12,35 %) 4.5 HIỆU QUẢ KINH TẾ Hiệu kinh tế loại thức ăn mang lại tính tốn dựa chi phí thức ăn, phí chế phẩm, chi phí thuốc thú y để có kg tăng trọng Vì vậy, hiệu kinh tế luận văn mang giá trị tham khảo Trong thời gian thí nghiệm, giá tiền loại chi phí giá heo ghi nhận sau: Tiền heo thịt: 600.000 đồng/con Tiền thức ăn cho heo từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng: 10.000 đồng/kg thức ăn (thức ăn tự trộn) Tiền thuốc thú y: 33 Lô A: thuốc ngừa điều trị bệnh: 8.740.000 đồng/lô Lô B: tiền kháng sinh 6.719.200 đồng, thuốc dùng phòng ngừa điều trị bệnh 8.740.000 đồng/lơ Lô C: tiền acid hữu Gustor 3.990.690 đồng/lô, thuốc dùng phòng ngừa điều trị bệnh 8.835.000 đồng/lơ Giá heo thời điểm kết thúc thí nghiệm: 44.000 đồng/kg Tổng trọng lượng lô A 8.496,45 kg/91con, lô B 8.627,55 kg/92con, lô C 8.857,50 kg/93con Bảng 4.8 Hiệu kinh tế heo ni thí nghiệm Danh mục Lơ A Lô B Lô C 91 92 93 Tổng tiền chi (1) 230.044.000 238.639.500 241.305.000 Tiền giống 55.200.000 55.200.000 55.800.000 Tiền thức ăn 166.500.000 167.980.000 172.680.000 8.740.000 15.459.500 12.825.690 373.843.800 379.612.200 389.708.000 143.799.800 141.972.700 148.403.000 100 98,73 103,20 Số heo nuôi thịt (con) Tổng tiền thuốc thú y Tổng tiền thu (2) (đồng/lô) Chênh lệch thu chi (2)(1) (đồng/lô) So sánh (%) Qua bảng 4.8 ta nhận thấy: Nếu xem lơ A 100% hiệu kinh tếcao lô C (103,20%) cho thấy việc bổ sung acid hữu Gustor mang lại lợi nhuận 3,20%so với lơ A Điều có lẽ acid hữu Gustor giúp cải thiện tiêu như: tăng trọng tuyệt đối, tiêu thụ thức ăn 34 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau thời gian thí nghiệm đề tài: “Ảnh hưởng việc bổ sung acid hữu thức ăn heo thịt” trại chăn nuôi heo Nguyễn Văn Chiểu Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Chúng tơi có số kết luận sau: Trọng lượng bình quân lúc xuất chuồng (kg/con) heo lơ có khác biệt Trong đó, trọng lượng bình quân heo lô C 97,50 kg/con cho kết cao nhất, lô B 96,65 kg/con thấp lô A 95,05 kg/con Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tăng trọng tích lũy heo lô A, B, Clần lượt 69,97 kg/con, 70,92 kg/con,71,25 kg/con Qua sử lý thống kê, khác biệt khộng có ý nghĩa với P > 0,05 Khi kết thúc thí nghiệm tăng trọng tuyệt đối heo lô C cao với 691,75 g/con/ngày, lô B với 688,60 g/con/ngày thấp lô A với 679,40 g/con/ngày Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 FCR toàn kỳ lô A, B, C 2,58, 2,58, 2,61 (kg TA/kg TT) Tỷ lệ ngày hô hấp thấp lô B (6,9%), lô C (7,3%) cao lô A (7,6%) Tỷ lệ ngày tiêu chảy thấp lô A (0,79%), lô C (1,42%) cao lô B (2%) Hiệu kinh tế lơ C cao (103,20 %), lơ A (100 %) thấp lô B (98,73 %) 35 5.2 ĐỀ NGHỊ Qua kết thí nghiệm cho thấy sử dụng acid hữu Gustor chăn nuôi heo thịt, nhiên cần đánh giá thêm theo giai đoạn phát triển như: từ 30 – 60 kg từ 60 kg tới xuất chuồng để đánh giá lại mặt hiệu kinh tế sử dụng sản phẩm 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC GS Vũ Duy Giảng, Acid hữu vào thức ăn ý sử dụng, đăng Tạp chí KHKT Thức ăn Chăn nuôi số 6, 2008 (29) – Hiệp hội TACNVN) Hồ Thị Cẩm (2001) Khảo sát tiêu giết mổ heo lò mổ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp BSTY Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=4494 Nguyễn Ngọc Tuân (2000) Bài giảng môn vệ sinh thịt Trường đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Nhà xuất nông nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 39 trang Nguyễn Thanh Tâm (2004) Khảo sát tiêu giết mổ heo lò mổ huyện Long Hồ, tỉnh vĩnh Long Phạm Duy Phẩm, Hiệu việc bổ sung chế phẩm acid hữu Ultracid Lac Dry Adimix Butyrate thức ăn cho lợn sau cai sữa đến 60 ngày tuổi, Viện chăn nuôi – tạp chí khoa học cơng nghệ chăn ni – Số 14 – Tháng 10-2008 Trần Văn Chính, 2003, Các phương pháp đo lường, đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phẩm chất thịt heo Chuyên đề nghiên cứu sinh trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Trần Văn Chính, 2003, Hướng dẫn thực tập phần mềm Minitab 12.12 for Windows, tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM 10 Võ Văn Ninh, 2007 Bài giảng môn chăn nuôi heo, khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM 37 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI Mroz, Z (2003), "Organic acid of various origin and physicochemical forms as potential growth promoters for pigs", Digestive Physiology in Pigs, Proc, 9th Symposium, pp 267-293 Morz, Z, (2005), "Organic Acids as Potential Alternative to Antibiotic Growth Promoters for pigs", Advance in pork Production, volume 16 Roth, F.X and Kirchgessner, M (1998), “Organic acids as feed additives for young pigs”, Nutritional and gastrointestinal effects, Journal of Animal and Feed Sciences, 7: pp.25-33 Schöner F.J (2001), “Nutritional effects of organic acids”, Feed manufacturing in the Mediterranean region, Improving safety: From feed to food Jensen, B.B (1998) The impact of feed additives on the microbial ecology of the gut in young pigs, Journal of Animal and Feed Sciences 7: 45-64 38 PHỤ LỤC Phục lục 1: Bảng trọng lượng heo thí nghiệm Descriptive Statistics: IW, FW, WG, ADG Variable Treatment IW FW WG ADG Mean SE Mean StDev Minimum Maximum 25.075 0.420 2.654 20.000 30.000 25.725 0.437 2.764 21.000 30.000 26.250 0.455 2.880 20.000 30.000 95.05 1.46 9.25 84.00 128.00 96.65 1.44 9.08 82.00 118.00 97.500 0.918 5.809 87.000 111.000 69.98 1.41 8.90 60.00 102.00 70.93 1.33 8.39 57.00 90.00 71.250 0.976 6.176 58.000 87.000 679.4 13.7 86.4 582.5 990.3 688.6 12.9 81.4 553.4 873.8 691.75 9.48 59.96 563.11 844.66 General Linear Model: IW, FW, BFT, WG, ADG versus Treatment Factor Type Levels Treatment fixed Values 1, 2, Analysis of Variance for IW, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 27.717 27.717 13.858 1.81 0.168 Error 117 896.250 896.250 7.660 Total 119 923.967 Treatment 39 Analysis of Variance for FW, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 123.80 123.80 61.90 0.92 0.401 Error 117 7869.00 7869.00 67.26 Total 119 7992.80 Treatment Analysis of Variance for WG, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 35.12 35.12 17.56 0.28 0.756 Error 117 7321.25 7321.25 62.57 Total 119 7356.37 Treatment Analysis of Variance for ADG, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 3311 3311 1655 0.28 0.756 Error 117 690100 690100 5898 Total 119 693411 Treatment Phụ lục : Bảng khả sử dụng thức ăn heo thí nghiệm Descriptive Statistics: LAHN, TTTD, FCR Variable Lo Mean LAHN 1.7571 0.0722 0.1444 1.5766 1.8953 1.7727 0.0444 0.0889 1.6631 1.8552 1.9153 0.0319 0.0638 1.8438 1.9966 679.37 5.72 11.44 664.08 691.26 688.6 11.7 23.3 654.4 703.9 691.7 13.7 27.5 660.2 727.2 TTTD FCR 2.5844 2.5752 2.6089 SE Mean 0.0878 0.0595 0.0447 StDev 0.1757 0.1190 0.0895 40 Minimum 2.3741 2.3992 2.5019 Maximum 2.7730 2.6571 2.7161 General Linear Model: LAHN, FCR versus Lo Factor Lo Type Levels fixed Values 1, 2, Analysis of Variance for LAHN, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lo 0.06085 0.06085 0.03042 2.78 0.115 Error 0.09848 0.09848 0.01094 Total 11 0.15933 Analysis of Variance for FCR, using Adjusted SS for Tests Source Lo Error Total DF 11 Seq SS 0.00243 0.15905 0.16148 S = 0.132936 Adj SS 0.00243 0.15905 R-Sq = 1.51% Adj MS 0.00122 0.01767 F 0.07 P 0.934 R-Sq(adj) = 0.00% Phụ lục 3: Bảng trắc nghiệm Chi – Square tỉ lệ ngày tiêu chảy tồn kỳ heo thí nghiệm Chi-Square Test: TC, KTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TC 74 131.51 25.153 KTC 9332 9274.49 0.357 Total 9406 185 129.29 24.003 9062 9117.71 0.340 9247 133 131.19 0.025 9250 9251.81 0.000 9383 Total 392 27644 28036 Chi-Sq = 49.878, DF = 2, P-Value = 0.000 Phụ lục 4: Bảng trắc nghiệm Chi – Square tỉ lệ ngày hơ hấp tồn kỳ Chi-Square Test: HH, KHH Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HH 715 KHH 8691 Total 9406 41 683.74 1.429 8722.26 0.112 638 672.19 1.739 8609 8574.81 0.136 9247 685 682.07 0.013 8698 8700.93 0.001 9383 Total 2038 25998 28036 Chi-Sq = 3.429, DF = 2, P-Value = 0.180 Phụ lục 5: Bảng trắc nghiệm Chi – Square tỉ lệ heo loại thải toàn kỳ Chi-Square Test: lại, loại Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts lại loại Total 90 92 87.35 4.65 0.080 1.510 87 87.35 4.65 0.001 0.026 86 88.30 4.70 0.060 1.125 263 14 Total 92 93 277 Chi-Sq = 2.803, DF = 2, P-Value = 0.246 cells with expected counts less than Phụ lục 6: Bảng khảo sát quầy thịt Descriptive Statistics: DDML, DTTT, TLMH, TLĐ, TL LỊNG Variable lơ Mean SE Mean StDev 42 Minimum Maximum DDML 8.500 7.750 9.00 0.645 0.479 1.00 1.291 0.957 1.41 7.000 7.000 8.00 10.000 9.000 10.00 DTTT 56.35 52.23 59.20 2.66 1.34 4.80 5.32 2.67 6.80 51.12 49.00 54.39 62.02 55.50 64.00 TLMH 74.88 77.38 80.00 1.95 5.01 2.00 3.90 10.03 2.83 71.50 67.00 78.00 80.50 91.00 82.00 TLĐ 4.000 4.500 4.500 0.204 0.204 0.500 0.408 0.408 0.707 3.500 4.000 4.000 4.500 5.000 5.000 TL LÒNG 11.375 10.625 10.500 0.826 0.239 0.500 1.652 0.479 0.707 9.500 10.000 10.000 13.500 11.000 11.000 General Linear Model: DDML, DTTT, TLMH, TLĐ, TL LÒNG versus lô Factor lô Type fixed Levels Values 1, 2, Analysis of Variance for DDML, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF S = 1.18019 Seq SS 2.350 9.750 12.100 Adj SS 2.350 9.750 R-Sq = 19.42% Adj MS 1.175 1.393 F 0.84 P 0.470 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for DTTT, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF S = 4.66778 Seq SS 72.52 152.52 225.04 Adj SS 72.52 152.52 R-Sq = 32.23% Adj MS 36.26 21.79 F 1.66 P 0.256 R-Sq(adj) = 12.86% Analysis of Variance for TLMH, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF Seq SS 36.53 355.38 391.90 Adj SS 36.53 355.38 Adj MS 18.26 50.77 F 0.36 43 P 0.710 S = 7.12516 R-Sq = 9.32% R-Sq(adj) = 0.00% Unusual Observations for TLMH Obs TLMH 91.0000 Fit 77.3750 SE Fit 3.5626 Residual 13.6250 St Resid 2.21 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for TLĐ, using Adjusted SS for Tests Source lô Error Total DF Seq SS 0.6000 1.5000 2.1000 S = 0.462910 Adj SS 0.6000 1.5000 Adj MS 0.3000 0.2143 R-Sq = 28.57% F 1.40 P 0.308 R-Sq(adj) = 8.16% Analysis of Variance for TL LỊNG, using Adjusted SS for Tests Source lơ Error Total DF Seq SS 1.525 9.375 10.900 S = 1.15728 Adj SS 1.525 9.375 Adj MS 0.762 1.339 R-Sq = 13.99% F 0.57 P 0.590 R-Sq(adj) = 0.00% Unusual Observations for TL LÒNG Obs TL LÒNG 13.5000 Fit 11.3750 SE Fit 0.5786 Residual 2.1250 St Resid 2.12 R R denotes an observation with a large standardized residual 44 ... Quang Thiệu, thực đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung acid hữu thức ăn heo thịt 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung acid hữu thức ăn heo thịt từ cai sữa đến xuất... HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** TRẦN DUY VẠN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO THỊT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi Chuyên ngành... vui, khó khăn lúc thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Trần Duy Vạn ii TĨM TẮT LUẬN VĂN Thí nghiệm Ảnh hưởng việc bổ sung acid hữu thức ăn heo thịt thực trại heo Nguyễn Văn Chiểu, Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO THỊT , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN HEO THỊT , Bảng 2.2 Nhu cầu nước cho heo thịt, Cơ chế kháng khuẩn của acid hữu cơ, Hình 2.4 :Sự phân ly của acid butyric, lactic và formic ở pH khác nhautrong ống tiêu hóa, Bảng 3.6Một số loại thuốc dùng trong điều trị bệnh, Bảng 4.8 Hiệu quả kinh tế của heo nuôi thí nghiệm, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay