KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH CÓ KHÁNG THỂ ĐỦ BẢO HỘ VỚI VIRÚT LỞ MỒM LONG MÓNG TÝP O TRÊN BÒ SỮA VÀ HEO THỊT SAU TIÊM PHÒNG Ở CỦ CHI VÀ HÓC MÔN, TP. HCM

73 6 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH KHÁNG THỂ ĐỦ BẢO HỘ VỚI VI-RÚT LỞ MỒM LONG MĨNG TÝP O TRÊN BỊ SỮA HEO THỊT SAU TIÊM PHỊNG CỦ CHI HĨC MÔN, TP HCM Sinh viên thực hiện: PHẠM VIẾT VƯƠNG Lớp: DH08TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2008 – 2013 Tháng 09/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ***************** PHẠM VIẾT VƯƠNG KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH KHÁNG THỂ ĐỦ BẢO HỘ VỚI VI-RÚT LỞ MỒM LONG MĨNG TÝP O TRÊN BỊ SỮA HEO THỊT SAU TIÊM PHÒNG CỦ CHI HĨC MƠN, TP.HCM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú y Giáo viên hướng dẫn TS ANH PHỤNG ThS HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Tháng 09/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Phạm Viết Vương Tên luận văn: “KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH KHÁNG THỂ ĐỦ BẢO HỘ VỚI VI-RÚT LỞ MỒM LONG MĨNG TÝP O TRÊN BỊ SỮA HEO THỊT SAU TIÊM PHỊNG CỦ CHI HĨC MƠN, TP.HCM” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Thủ Đức, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS Anh Phụng ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu , cùng toàn thể quý thầy khoa Chăn nuôi – Thú y và tồn thể cá n cơng nhân viên Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu cho tơi suốt khóa học Chân thành cảm ơn sâu sắc đến: TS Anh Phụng ThS Huỳnh Thị Thu Hương tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bước, chi tiết cho suốt thời gian thực đề tài, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn: Tồn thể cán cơng nhân viên phòng Siêu vi – Huyết Trạm Chẩn đoán – Xét nghiệm Điều Trị thuộc Chi cục Thú y Tp.HCM nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Suốt đời ghi nhớ công ơn cha – mẹ: Là người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên cho vượt qua khó khăn gian khổ sống học tập để hành trang vững bước vào đời vươn lên ngày hơm Xin cảm ơn: Tất bạn lớp DH08TY giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, đặc biệt em trai em gái chia sẻ ủng hộ Xin chân thành cảm ơn! Phạm Viết Vương iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Khảo sát tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút lở mồm long móng týp O sữa heo thịt sau tiêm phòng Củ Chi Hóc Mơn, TP.HCM” thực từ ngày 25/02/2013 đến ngày 25/06/2013 trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị thuộc CCTY TP.HCM phương pháp “ELISA kẹp chả” sử dụng để phát kháng thể kháng bệnh LMLM týp O sữa heo thịt Sau xét nghiệm 380 mẫu huyết sữa 492 mẫu huyết heo thịt dựa yêu cầu phải đạt bảo hộ quần thể (≥ 80 %), chúng tơi ghi nhận sau: Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O sữa chung huyện (Củ Chi, Hóc Mơn) 92,89 %, Củ Chi (90,22 %) Hóc Mơn (100 %) Kết cho thấy quy mô chăn nuôi 20 (96,59 %) đạt cao so với quy mô 10 (92,86 %) quy mô 10 – 20 (87,76 %) Trong hệ lai F2 (93,96 %) tỷ lệ cao F3 (92,00 %) F1 (91,30 %) Nhóm năm tuổi (86,11 %) tỷ lệ bảo hộ thấp nhóm – năm tuổi (97,01 %), nhóm ≥ năm tuổi (93,33 %) Tỷ lệ huyết heo thịt kháng thể đủ bảo hộ sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O cho thấy tỷ lệ bảo hộ chung Củ Chi Hóc Mơn 81,91 % Trong đó, huyện Củ Chi 80,29 % huyện Hóc Mơn 85,92 % Theo quy mô chăn nuôi: quy mô 50 (84,21 %) cao quy mô 50 (78,19 %), theo lứa tuổi: tháng (90,20 %), – tháng (83,33 %), tháng (80,29 %) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách hình x Danh sách bảng xi Danh sách biểu đồ xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm chung lịch sử phát bệnh LMLM 2.1.1 Đặc điểm chung 2.1.2 Lịch sử phát bệnh LMLM 2.2 Căn bệnh học 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Hình thái cấu trúc 2.2.3 Tính chất kháng nguyên 2.2.4 Sức đề kháng vi-rút 2.2.5 Nuôi cấy vi-rút LMLM 2.3 Đặc điểm dịch tễ học bệnh LMLM 2.3.1 Địa bệnh lý 2.3.2 Động vật cảm nhiễm v 2.3.3 Chất chứa vi-rút 2.3.4 chế sinh bệnh 2.3.5 Đường truyền lây 10 2.4 Đáp ứng miễn dịch bệnh LMLM 11 2.4.1 Miễn dịch dịch thể 11 2.4.2 Miễn dịch qua trung gian tế bào 13 2.5 Triệu chứng bệnh tích 13 2.5.1 Triệu chứng 13 2.5.2 Bệnh tích 14 2.6 Chẩn đoán 15 2.6.1 Chẩn đoán lâm sàng 15 2.6.2 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 16 2.7 Phòng kiểm sốt bệnh LMLM 18 2.7.1 Vệ sinh phòng bệnh LMLM 18 2.7.2 Phòng bệnh vắc-xin 18 2.7.3 Kiểm soát dịch bệnh 19 2.8 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu bệnh LMLM TP.HCM 19 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm 21 3.2 Vật liệu 21 3.2.1 Mẫu xét nghiệm 21 3.2.2 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 21 3.2.3 Bộ kít dùng chẩn đốn 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp lấy mẫu 22 3.4.2 Bảo quản mẫu xét nghiệm 22 3.4.3 Bố trí lấy mẫu xét nghiệm 22 3.4.4 Phương pháp xét nghiệm 23 vi 3.5 Chỉ tiêu theo dõi 26 3.5.1 Đối với mẫu huyết sữa 27 3.5.2 Đối với mẫu huyết heo thịt 27 3.6 Xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết khảo sát sữa 28 4.1.1 Nhận xét chung tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ sữa sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 28 4.1.2 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ sữa sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O theo địa bàn 30 4.1.3 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ sữa theo quy mơ chăn ni sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 31 4.1.4 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ theo lứa tuổi sữa sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 34 4.1.5 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ theo hệ lai sữa sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 35 4.2 Kết khảo sát heo thịt 36 4.2.1 Nhận xét chung tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ heo thịt sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 36 4.2.2 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ heo thịt theo địa bàn sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 38 4.2.3 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ heo thịt sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O theo quy mô chăn nuôi 39 4.2.4 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ theo lứa tuổi heo thịt sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O 40 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 vii PHỤ LỤC 50 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVIS The Advanced Veterinary Information System BHK Baby hamster kidney CCTY Chi Cục Thú Y CPE Cytopathological effect ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Essay FMDV Foot and Mouth Disease Virus Ig Immunoglobulin IFN Interferon KN Kháng nguyên KT Kháng thể LMLM Lở Mồm Long Móng HF Holstein Friesian OD Optical Density OPD Ortho phenylenediamine OIE Office International des Epizooties P Probability PBS Phosphate buffer saline PI Percentage inhibition QMCN Quy mô chăn nuôi RNA Ribonucleic acid RT – PCR Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction SEAFMD Southeast Asia Foot and Mouth Disease TCID50 Tissue Culture Infectious Dose 50 TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh VP Viral protein WRLFMD World Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease ix luận tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 14 Vũ Thị Diệu Hương, 2006 Khảo sát tỷ lệ huyết hiệu giá kháng thể đủ bảo hộ virus LMLM serotype O đàn heo quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 15 Phan Hạnh Nguyên, 2010 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ heo sau tiêm phòng vaccin Aftopor phòng bệnh lở mồm long móng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Khố luận tốt nghiệp khoa Chăn ni – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 16 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm virus heo Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP HCM 17 Anh Phụng, 2006 Bệnh truyền nhiễm trâu Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 18 Hàn Yến Phương, 2009 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vaccin LMLM type O heo số quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Ni-Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 19 Thái Thị Thủy Phượng, 2005 Khảo sát só đặc điểm dịch tễ học biện pháp khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang Luận án Tiến sĩ Nông Nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 20 Thái Thị Thủy Phượng, 2006 Bệnh lở mồm long móng gia súc Nhà xuất Nông nghiệp 21 Ngô nhựt Tân, 2008 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng type O đàn sữa số quận huyện thuộc TP.HCM Tiểu luận tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 22 Nguyễn Thị Thương, 2013 Một số yếu tố liên quan tình trạng bảo hộ virút lở mồm long móng týp O trâu sau tiêm phòng tỉnh Tây Ninh Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM 46 23 Minh Trí, 2010 Một số yếu tố liên quan mức bảo hộ bệnh lở mồm long móng type O heo sau tiêm phòng huyện Củ Chi Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 24 Phan Minh Trung, 2005 Tình hình nhiễm đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh dịch tả heo lở mồm long móng khu vực xây dựng an toàn dịch quận 12 huyện Củ Chi TP.HCM Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 25 Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2005 Tình hình bệnh LMLM trâu bò, heo giết mổ ni TP HCM đánh giá khả bảo hộ qui trình tiêm phòng Chi cục Thú y áp dụng Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm TP HCM 26 Trần Đình Từ , 1999 Giáo trình giảng dạy bệnh truyền nhiễm Lớp cao học thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 27 Xuân Vinh, 2007 Khảo sát tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ vi-rút LMLM týp O đàn heo sau tiêm phòng số quận huyện Tp.HCM Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM TÀI LIỆU TIẾNG ANH 28 Alexandersen S and Donaldson A.I., 2002 Further studies to quantify the dose of natural aerosols of foot-and-mouth disease virus for pigs Epidemiol Infect 128: 313 – 323 29 AVIS, 2002a FMD virus capsid structure < http://aleffgroup.com/avisfmd/A010-fmd/tools/0-diag-capsid.html> 30 AVIS, 2002b Virus production 31.AVIS, 2002c Infection and immunity 32 Bessell P.R., Shaw D.J., Savill N.J and Woolhouse M.E.J, 2010 Estimating risk factors for farm-level transmission of disease: foot and mouth disease during the 2001 epidemic in Great Britain Epidemics 2: 109 – 115 47 33.Burnham S and Suzanne J.; 2001, Foot and mouth disease, Texas A&M University College of Veterinary Medicine, May 15th 2013 < http://www.cvm.tamu.edu/FADR/Files/Foot-and-Mouth%20Disease> 34 Doel T.R., 2003 FMD vaccines Virus Res 91: 81 – 99 35 Donaldson A.I., 1999 Airborne spread of foot-and-mouth disease Microbiology Today 26: 118 – 119 36 Donaldson A.I., 1998 Food and mouth disease in swine Selezione Veteriaria, pp 189 – 195 37 ELISA kit for FMDV serology (type O) Protocol – Pirbright laboratories, England, 2012 38 Goloster J and Alexandersen S., 2004 New directions: Airbore transmisstion of foot-and-mouth disease virus Atmos Environ 38: 503 – 505 39 Grubman J.M., Baxt B., 2004 Foot and mouth disease Clinical Microbiology Reviews, pp 465 – 495 40 Grubman M.J., Moraes M.P., Segundo F.D., Pena L and Santos T.L., 2008 Evading the host immune response: how foot-and-mouth disease virus has become an effective pathogen FEMS Immunol Med Microbiol 53: – 17 41 Knowles N.J Samuel A.R., 2000 Molecular epidemiology of an Asian Pandemic strain of foot and mouth disease type O virus 42 Lubroth J., Rodriguez L and Dekker A., 2006 Vesicular disease In Disease of swine (B.E Straw, J.I Zimmerman, S D’ Allaire and D.J Taylor) Blackwell Iowa, USA, pp 517 – 525 43 OIE, 2011 Foot and mouth disease 44 OIE, 2012 Foot and mouth disease 45 Press Release 20 - 22 June 2000, Tokyo Japan OIE Emergency Meeting on Foot And Mouth Disease in East Asia OIE Regional Representation for Asia and the Pacific OIE Press Release Heart Inn Nogizaka 22 June 2000 48 46 West G.P., 1985 FMD Black’ s Veterinary dictionnary, pp.224 – 258 47 WRLFMD, 2011 Foot-and-mouth disease And 48 WRLFMD, 2012 Foot-and-mouth disease 49 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các bước tiến hành xét nghiệm với ELISA kit - FMDV týp O Thành phần kít Kháng nguyên vi-rút LMLM týp O Huyết đối chứng: C++ (đối chứng dương mạnh), C+ (đối chứng dương yếu), C- (đối chứng âm) Kháng thể bắt giữ vi-rút LMLM chế từ thỏ (kháng thể bắt giữ) Kháng thể chống vi-rút LMLM chế từ chuột lang (kháng thể phát hiện) Kháng thể chống lại kháng thể chuột lang gắn enzyme (conjugate) Dung dịch tạo màu phản ứng:30 µl H2O2 + ml dung dịch OPD Dung dịch dừng phản ứng H2SO4 1,25 M Tiến hành xét nghiệm Giai đoạn 1: Phủ đĩa phản ứng ủ huyết Phủ kháng thể bắt giữ vi-rút LMLM vào đĩa phản ứng Pha loãng kháng thể tỷ lệ 1/1000 (6 µl kháng thể pha với 6ml dung dịch coating buffer dùng cho phản ứng này) Phân phối 50 µl kháng thể pha loãng vào tất giếng đĩa phản ứng Dùng miếng film mỏng dán kín lại ủ đĩa qua đêm nhiệt độ – oC Ủ huyết kiểm tra huyết đối chứng Huyết kiểm tra pha loãng nồng độ 1/25 dịch buffer A Phân phối 50µl huyết pha lỗng vào vị xác định trước đĩa ủ mẫu (mỗi mẫu huyết bố trí vào giếng) Mỗi mẫu huyết đối chứng (C++, C+, C-) pha loãng nồng độ 1/16 với dung dịch buffer A, phân phối 50 µl huyết đối chứng pha lỗng vào giếng đĩa ủ mẫu (mỗi mẫu huyết phân phối vào giếng), riêng đối chứng kháng nguyên (Ca) gồm giếng giếng chứa 50 µl dung dịch buffer A 50 Pha loãng kháng nguyên vi-rút LMLM týp O với tỷ lệ 1/100 dung dịch buffer A, phân phối 50 µl dung dịch kháng nguyên pha loãng vào tất giếng đĩa ủ mẫu Ủ đĩa ủ mẫu qua đêm với nhiệt độ từ – oC Giai đoạn 2: Chuyển huyết từ đĩa ủ mẫu sang đĩa phản ứng Lấy đĩa phản ứng đĩa ủ mẫu để nhiệt độ phòng phút Rửa đĩa phản ứng lần với dung dịch rửa Chuyển 50 µl hỗn hợp huyếtkháng nguyên từ đĩa ủ mẫu sang đĩa phản ứng theo vị trí thích hợp Ủ lắc liên tục 37 oC 60 phút Giai đoạn 3: Cho kháng thể phát vào đĩa phản ứng Kết thúc thời gian ủ tiến hành rửa Pha loãng kháng thể phát chế từ chuột lang với nồng độ 1/100 dung dịch buffer B Phân phối 50 µl kháng thể pha loãng vào tất giếng Tiếp tục ủ lắc Sau ủ xong, tiếp tục rửa đĩa giống Giai đoạn 4: Cho conjugate vào đĩa phản ứng Pha loãng cojugate nồng độ 1/200 dung dịch buffer B Phân phối 50 µl cojugate pha lỗng vào tất giếng đĩa phản ứng Tiến hành ủ rửa giống Giai đoạn 5: Cho OPD (dung dịch tạo màu phản ứng) vào đĩa phản ứng Nhỏ 50 µl dung dịch OPD vào tất giếng, ủ đĩa nhiệt độ phòng 15 phút Giai đoạn 6: Cho dung dịch dừng phản ứng Nhỏ 50 µl dung dịch dừng phản ứng vào tất giếng Giai đoạn 7: Đọc xử lý kết Đo OD bước sóng 492 nm 51 Phụ lục 2: Một số loại vắc-xin sử dụng công tác phòng bệnh LMLM Việt Nam Tên sản phẩm Thành phần Loại vaccin Thể Liều dùng Nơi sản xuất Nhập Liên bang Nga Cơng ty Ghi tích Monovalent O Manisa, Kháng nguyên vi-rút 10, 20, Heo: tiêm bắp type O1 O Manisa + LMLM nuôi 50, 100 (2 ml/con) Manisa A22, O Manisa cấy tế bào BHK- ml Trâu, bò, dê + Asia 21, bất hoạt cừu: tiêm Shamir, 1,2 da (2 ml/con) O Manisa + aminoethyleneimine A22 + Asia sử dụng nhũ dầu Shamir làm chất bổ trợ NAVETCO Amay 97 (Cục Thú y yêu cầu) POSI-FMD O1, A, Asia (TRIVALENT) Vắc-xin vô hoạt, 30, 50, Trâu, bò, bê dạng dầu 200 ml heo: ml/con Công ty Pfizer Công ty Chủng ngừa lần đầu tiên: tháng tuổi (trâu, Pfizer bò, dê, cừu), tháng tuổi (heo) Cừu, dê: Chủng tăng cường: tháng sau tiêm mũi ml/con đầu tái chủng 12 tháng sau (trâu, bò, dê, cừu) Đối với heo: tái chủng sau tháng DECIVAC O1, A17/82 Vắc-xin vơ hoạt, chất 20, 50, Trâu, bò, heo: FMD DOE Asia bổ trợ nhũ dầu kép 100 ml ml/con Dê, (TRIVALENT) dầu khoá cừu: ml/con Intervet Cơng ty Tiêm phòng mũi đầu: trường hợp NAVETCO kháng thể mẹ truyền: - tháng tuổi (trâu bò), - tháng tuổi (heo) Khơng kháng thể mẹ truyền: - tuần tuổi (trâu, bò, heo) Tiêm nhắc lại lần 1: - tuần sau tiêm mũi đầu Tiêm nhắc lại lần 2: - tuần sau tiêm nhắc lại lần Tiêm định kỳ: năm lần AFTOVAX O (O Manisa Vắc-xin vô hoạt ) 3039), A (A22 khiết, chất bổ cừu: tiêm A Malaysia trợ hydroxyd da 97), Asia alumunium ngừa 2,5 tuần tuổi mẹ chủng ngừa Shamir saponine vùng dịch, lần tiêm cần 50 ml Trâu, bò, dê, Cơng ty Merial Công ty Chủng ngừa lần đầu: tiêm hai lần cách NAVETCO - tuần Gia súc non tuần tuổi mẹ chưa chủng thực tất gia súc từ tuần tuổi, sớm tốt Chủng nhắc lại: theo tình hình dịch bệnh địa phương, bình thường tháng chủng lại lần AFTOPOR Đơn giá: O ( O Vắc-xin vô hoạt, nhũ Manisa O dầu kép 50 ml Cơng ty Merial Cơng ty 1.Vùng nguy nhiễm bệnh LMLM NAVETCO thấp: 3039); A ( A22 Chủng ngừa lần đầu cho động vật sinh từ A Malaysia mẹ không chủng ngừa: heo, cừu, dê: 97) tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi: mũi tiêm; Nhị giá: O A mũi thứ cách - tuần; tái chủng: ( O Manisa O tháng/lần Dê, cừu lớn năm tuổi: năm 3039, A22 A tái chủng lần Malasia 97, Bê: tiêm toàn đàn lúc 14 ngày tuổi: mũi Asia Shamir) cách - tuần; tái chủng: tháng/lần Chủng ngừa lần đầu cho động vật sinh từ mẹ chủng ngừa: heo, cừu, dê (tiêm toàn đàn lúc 2,5 tháng tuổi: mũi tiêm; mũi thứ cách - tuần; tái chủng: tháng/lần Dê, cừu lớn năm tuổi: năm 53 tái chủng lần Bê: tiêm toàn đàn lúc 2,5 tháng tuổi: mũi cách - tuần; tái chủng: tháng/lần 2.Vùng nguy nhiễm bệnh LMLM cao: Chủng ngừa lần đầu cho động vật sinh từ mẹ không chủng ngừa: tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi; mũi thứ cách - tuần; tái chủng: tháng/lần (heo, bò); tháng/lần (dê, cừu) Chủng ngừa lần đầu cho động vật sinh từ mẹ chủng ngừa: tiêm toàn đàn từ tháng tuổi; mũi thứ cách - tuần; tái chủng: tháng/lần (heo, bò); tháng/lần (dê, cừu) (Nguồn: Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, 2008) 54 Phụ lục 3: Các bước tiến hành xét nghiệm phát kháng thể kháng vi-rút LMLM Cho 50 µl kháng thể thỏ kháng lại vi-rút FMD týp O vào đĩa phản ứng Cho 50 µl huyết xét nghiệm huyết đối chứng + KN vào đĩa ủ mẫu (polypropylen) Ủ – oC qua đêm Ủ – oC qua đêm Lấy để nhiệt độ phòng phút Rửa đĩa phản ứng lần với dung dịch rửa PBS Cho 50 µl hỗn hợp huyết kháng nguyên từ đĩa ủ sang dĩa phản ứng (dán kín đĩa phản ứng lại) Ủ lắc 37 oC/60 phút Rửa đĩa phản ứng lần với dung dịch rửa PBS (300 µl/lần) Cho 50µl kháng thể phát (KT chuột lang) vào đĩa phản ứng Cho 50µl conjugate (kháng kháng thể IgG chuột lang gắn enzyme horseradish peroxidase) vào đĩa phản ứng Ủ lắc 37 oC/60 phút Rửa đĩa phản ứng lần với dung dịch rửa (300 µl/lần) Cho 50 µl dung dịch tạo màu phản ứng subtrate/chromogen Ủ nhiệt độ phòng 15 phút Cho 50 µl dung dịch ngừng phản ứng (H2SO4 1,25 M) Đo mật độ quang (bước sóng 492 nm) Tính tốn kết 55 Phụ lục 4: PHIẾU XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ KHÁNG VI-RÚT FMD BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA Ngày phủ đĩa: Ngày đọc kết quả: Nơi gởi mẫu: MSNM: Số mẫu XN Người thực hiện: Type: Đĩa XN: 10 11 12 A B C D E F G H Đĩa XN: 10 11 12 A B C D E F G H Tên kit: Date: Hộp số: Phương pháp rửa: rửa tay  rửa máy  Phương pháp ủ: Pha lỗng Rabbit (tỷ lệ 1/1000)… µl kháng thể Rabbit + ….ml Coating Buffer Pha loãng mẫu bước (1/5): µl Diluent + µl huyết Pha lỗng mẫu bước (1/50): µl Diluent + µl mẫu bước Pha loãng đối chứng C2+: µl đối chứng C2+ + … µl Buffer A Pha lỗng đối chứng C+: µl đối chứng C+ + … µl Buffer A Pha lỗng đối chứng C- µl đối chứng C- + … µl Buffer A Pha lỗng kháng ngun (tỷ lệ 1/100): µl kháng nguyên + µl Buffer A Pha loãng Guinea Pig ( tỷ lệ 1/100): ml Buffer B + µl Guinea Pig Pha lỗng Conjugate (tỷ lệ 1/200): ml Buffer B + µl Conjugate Pha lỗng OPD (tỷ lệ 1/200): …… ml OPD + µl H2O2 Thời gian ủ Subtrate: 56 Phụ lục 5: Xử lý thống kê Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O sữa theo địa bàn khảo sát Chi-Square Test: Củ Chi, Hóc Mơn Củ Chi 249 256.39 0.213 Hóc Mơn 104 96.61 0.565 Total 353 27 19.61 2.784 7.39 7.389 27 Total 276 104 380 Chi-Sq = 10.952, DF = 1, P-Value = 0.001 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O sữa theo QMCN Chi-Square Test: Dưới 10, 10 - 20, Trên 20 Dưới 10 26 26.01 0.000 10 - 20 129 136.56 0.418 Trên 20 198 190.43 0.301 Total 353 2 1.99 0.000 18 10.44 5.465 14.57 3.930 27 Total 28 147 205 380 Chi-Sq = 10.114, DF = 2, P-Value = 0.006 Chi-Square Test: Dưới 10, 10 - 20 Dưới 10 26 24.80 0.058 10 - 20 129 130.20 0.011 Total 155 2 3.20 0.450 18 16.80 0.086 20 Total 28 147 175 Chi-Sq = 0.605, DF = 1, P-Value = 0.437 57 Chi-Square Test: 10 - 20, Trên 20 10 - 20 129 136.56 0.418 Trên 20 198 190.44 0.300 Total 327 18 10.44 5.474 14.56 3.925 25 Total 147 205 352 Chi-Sq = 10.118, DF = 1, P-Value = 0.001 Chi-Square Test: Dưới 10, Trên 20 Dưới 10 26 26.92 0.031 Trên 20 198 197.08 0.004 Total 224 2 1.08 0.780 7.92 0.107 Total 28 205 233 Chi-Sq = 0.922, DF = 1, P-Value = 0.337 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O sữa theo lứa tuổi Chi-Square Test: < năm, - năm, ≥ năm < năm 93 100.33 0.535 - năm 162 155.13 0.304 ≥ năm 98 97.54 0.002 Total 353 15 7.67 6.995 11.87 3.973 7.46 0.028 27 Total 108 167 105 380 Chi-Sq = 11.837, DF = 2, P-Value = 0.003 Chi-Square Test: < năm, - năm < năm 93 100.15 0.510 - năm 162 154.85 0.330 Total 255 15 7.85 6.500 12.15 4.204 20 Total 108 167 275 Chi-Sq = 11.544, DF = 1, P-Value = 0.001 58 Chi-Square Test: - năm, ≥ năm - năm 162 159.63 0.035 ≥ năm 98 100.37 0.056 Total 260 7.37 0.761 4.63 1.210 12 Total 167 105 272 Chi-Sq = 2.062, DF = 1, P-Value = 0.151 Chi-Square Test: < năm, ≥ năm < năm 93 96.85 0.153 ≥ năm 98 94.15 0.157 Total 191 15 11.15 1.325 10.85 1.363 22 Total 108 105 213 Chi-Sq = 2.998, DF = 1, P-Value = 0.083 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O sữa theo hệ lai Chi-Square Test: F1, F2, F3 F1 21 21.37 0.006 F2 171 169.07 0.022 F3 161 162.57 0.015 Total 353 2 1.63 0.082 11 12.93 0.289 14 12.43 0.197 27 Total 23 182 175 380 Chi-Sq = 0.611, DF = 2, P-Value = 0.737 59 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O heo thịt theo địa bàn khảo sát Chi-Square Test: Củ Chi, Hóc Mơn Củ Chi 281 286.69 0.113 Hóc Môn 122 116.31 0.278 Total 403 69 63.31 0.511 20 25.69 1.259 89 Total 350 142 492 Chi-Sq = 2.161, DF = 1, P-Value = 0.142 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O heo thịt theo QMCN Chi-Square Test: Dưới 50, Trên 50 Dưới 50 256 249.01 0.196 Trên 50 147 153.99 0.317 Total 403 48 54.99 0.889 41 34.01 1.437 89 Total 304 188 492 Chi-Sq = 2.840, DF = 1, P-Value = 0.092 Tỷ lệ huyết kháng thể đủ bảo hộ với vi-rút LMLM týp O heo thịt theo lứa tuổi Chi-Square Test: Dưới tháng, - tháng, Trên tháng Dưới tháng 46 41.77 0.427 - tháng 80 78.63 0.024 Trên tháng 277 282.59 0.111 9.23 1.935 16 17.37 0.107 68 62.41 0.501 89 Total 51 96 345 492 Total 403 Chi-Sq = 3.106, DF = 2, P-Value = 0.212 60 ... huyết có kháng thể đủ b o hộ với vi-rút lở mồm long móng týp O bò sữa heo thịt sau tiêm phòng Củ Chi Hóc Mơn, TP .HCM 1.2 Mục đích Đánh giá tỷ lệ bò sữa heo thịt có đủ khả b o hộ với vi-rút LMLM týp. .. 4.2.3 Tỷ lệ huyết có kháng thể đủ b o hộ heo thịt sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O theo quy mô chăn nuôi 39 4.2.4 Tỷ lệ huyết có kháng thể đủ b o hộ theo lứa tuổi heo thịt sau tiêm phòng. .. 4.8 Tỷ lệ huyết có kháng thể đủ b o hộ heo thịt sau tiêm phòng vắc-xin LMLM týp O theo quy mô chăn nuôi 39 Bảng 4.9 Tỷ lệ huyết có kháng thể đủ b o hộ theo lứa tuổi heo thịt sau tiêm phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH CÓ KHÁNG THỂ ĐỦ BẢO HỘ VỚI VIRÚT LỞ MỒM LONG MÓNG TÝP O TRÊN BÒ SỮA VÀ HEO THỊT SAU TIÊM PHÒNG Ở CỦ CHI VÀ HÓC MÔN, TP. HCM , KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH CÓ KHÁNG THỂ ĐỦ BẢO HỘ VỚI VIRÚT LỞ MỒM LONG MÓNG TÝP O TRÊN BÒ SỮA VÀ HEO THỊT SAU TIÊM PHÒNG Ở CỦ CHI VÀ HÓC MÔN, TP. HCM , 1 Đặc điểm chung và lịch sử phát hiện bệnh LMLM, 3 Đặc điểm dịch tễ học của bệnh LMLM, 4 Đáp ứng miễn dịch trong bệnh LMLM, 7 Phòng và kiểm soát bệnh LMLM, 4 Phương pháp nghiên cứu, 1 Kết quả khảo sát trên bò sữa, 2 Kết quả khảo sát trên heo thịt, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay