KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉPKHẢI HOÀN QUẬN 8 TP.HCM (QUÝ II2013)

156 1 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉPKHẢI HỒN QUẬN TP.HCM (Q II/2013) NGƠ THỊ BÚP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉPKHẢI HỒN QUẬN TP.HCM (Q II/2013) NGÔ THỊ BÚP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN Người hướng dẫn: LÊ VĂN HOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP KHẢI HỒN” Ngơ Thị Búp sinh viên khóa 36, ngành kế tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày GV: LÊ VĂN HOA Người hướng dẫn Ký tên, ngày Chủ tịch hội đồng chấm khảo Ký tên, ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm khảo Ký tên, ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Để đạt kết ngày hôm nay, trước hết em xin chân thành cảm ơn ba mẹ, người sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ em nên người, động viên giúp đỡ em sống Bằng lòng cảm ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn thầy khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm truyền đạt cho em kiến thức quý báu đặc biệt giáo viên Lê Văn Hoa tận tình hướng dẫn bảo em hồn thành báo cáo cách tốt Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty,cùng anh chị em phòng kế tốn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em thời gian em thực tập công ty Cuối em xin cảm ơn tất người bạn động viên giúp đỡ em thời gian học tập trường Em kính chúc người lời chúc sức khỏe, niềm vui gặt hái nhiều thành công cơng việc sống TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực tập NGÔ THỊ BÚP NỘI DUNG TĨM TẮT NGƠ THỊ BÚP Tháng 12 năm 2013 “Kế Tốn Doanh Thu - Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thép Khải Hoàn” NGO THI BUP “Turnover - Expenses And Determined Business Result Accounting At Steel Khai Hoan Stock Company” Đề tài thực dựa nguồn liệu thu thập tất phòng ban cơng ty, đặc biệt phòng kế tốn Nội dung chủ yếu đề tài tìm hiểu kế tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh công ty Từ kết đạt đưa ví dụ nhằm làm bật nội dung khóa luận, đưa nhận định thân nhằm hồn thiện cơng tác kế toán doanh nghiệp Đề tài bao gồm: - Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu - Phương pháp hạch tốn giá vốn hàng bán,chi phí quản lí kinh doanh thực tế phát sinh công ty - Phương pháp hạch tốn doanh thu tài chính, doanh thu khác - Phương pháp hạch tốn chi phí tài chi phí khác Q trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh Doanh công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.2 Chức nhiệm vụ chiến lược phát triển công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Chiến lược phát triển 2.3 Thuận lợi khó khăn cơng ty 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.4 Chiến lược phương hướng phát triển tương lai 2.5 cấu tổ chức máy quảncông ty 2.5.1 Bộ máy quản 2.5.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.6 cấu tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 2.6.1 Bộ máy kế toán 2.6.2 Nhiệm vụ máy kế toán 2.7 Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng 2.7.1 Hình thức kế tốn v 2.7.2 Trình tự phương pháp ghi sổ 10 CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 sở lý luận 12 3.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13 3.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 15 3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 17 3.5 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 19 3.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 20 3.6.1 Doanh thu tài 22 3.6.2 Chi phí tài 23 3.7 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 24 3.7.1 Thu nhập khác 24 3.7.2 Chi phí khác 26 3.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 28 3.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 29 3.10 Phương pháp nghiên cứu 29 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 4.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 31 4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 39 4.2.1 Chiết khấu thương mại 40 4.2.2.Hàng bán bị trả lại 43 4.2.3 Giảm giá hàng bán 46 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 49 4.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 53 4.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 60 4.5.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 60 4.5.2 Kế tốn chi phí tài 63 4.6 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 66 4.6.1 Kế toán thu nhập khác 66 4.6.2 Kế tốn chi phí khác 69 4.7 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 72 vi 4.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 75 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 1: PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Cơng cụ dụng cụ CK Chứng khốn CKTM Chiết khấu thương mại CP Chi phí CPQLKD Chi phí quản lí kinh doanh CPTC Chi phí tài DTBH Doanh thu bán hàng DTTC Doanh thu tài GGHB Giảm giá hàng bán GTHH Giá trị hàng hóa GTGT Giá trị gia tăng GTTP Giá trị thành phẩm GVHB Giá vốn hàng bán HĐBH Hợp đồng bán hàng HH Hàng hóa KC Kết chuyển KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NK Nhập NVBH Nhân viên bán hàng NVL Nguyên vật liệu PC Phiếu chi PS Phát sinh viii PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho SP Sản phẩm TTĐB Tiêu thụ đặt biệt TP Thành phẩm TS Tài sản TNDN Thu nhập doanh nghiệp VP Văn phòng ix nghiệp Vì chứng từ phải thiết lập, phân quyền nhằm quản lý chặt chẽ hồ sơ chứng từ  Về tài khoản liên quan đến kế toán doanh thu chi phí, xác định kết kinh doanh Lương phận bán hàng nên hạch toán vào TK 6421 “ Chi phí bán hàng” Phần mềm kế toán ACSoft cần thường xuyên kiểm tra nâng cấp để phù hợp với đặc điểm kế tốn cơng tykhi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải đảm bảo phản ánh xác cập nhập xác để cơng tác kế tốn hiệu  Về sách cơng tydoanh nghiệp thương mại doanh thu chủ yếu từ hoạt động mua bán lại Vì doanh nghiệp cần tìm hiểu nhiều nguồn cung khác để mua với giá hợp lý, chất lượng mở rộng thị trường tiêu thụ để phát triển Doanh thu chủ yếu doanh nghiệp mặt hàng Thép.Với lợi nước phát triển nên nhu cầu xây dựng chung cư cao tầng nhu cầu cần thiết doanh nghiệp phải tìm kiếm khách hành tiềm cơng ty xây dựng để tăng doanh thu Nên tăng cường việc chiết khấu thương mại cho khách hàng quen mua với số lượng lớn Giảm giá hàng bán với hàng tồn lâu Để kiểm sốt thay đổi CKTM GGHB gây ra, doanh nghiệp nên tạo quỹ dự phòng cho khoản để chủ động tình Đối với khách hàng số Nợ lớn phát sinh Nợ nhiều lần kỳ cuối kỳ Kế Tốn u cầu khách hàng xác nhận văn để đến ngày đáo hạn đòi Nợ nhanh chóng dễ dàng Biểu mẫu báo cáo kết kinh doanh lập theo mẫu năm điều làm cho người hiểu sai Vì doanh nghiệp nên lập theo biếu mẫu quý theo quy định 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận văn tốt nghiệp để tàiDoanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” anh chị khóa trước thư viện điện tử Quyết định số 15/2006 QĐ – BTC ban hành ngày 20/3/2006 Bộ Tài Chính việc ban hành chế dộ kế tốn doanh nghiệp Quyết định số 48/2006 QĐ – BTCban hành ngày 14/9/2006 Bộ Tài Chính việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp LÊ VĂN HOA.Bài giảng mơn Kế Tốn Doanh Nghiệp Giáo trình giảng dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh BÙI XN NHÃ Bài giảng mơn Kế Tốn Đại Cương.Giáo trình giảng dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh BÙI CƠNG LUẬN Bài Giảng mơn Kế Tốn Thương Mại Dịch Vụ Giáo trình giảng dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Bài Giảng mơn Kế Tốn Tài Chính 2, Kế Tốn Tài Chính Giáo trình giảng dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 83 PHỤ LỤC 1: Chứng từ GVHB bao gồm: - Sổ chi tiết TK 156 - Sổ TK 156 PHỤ LỤC Chứng từ vế chi phí bán hàng gồm: - Phiếu chi ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉPKHẢI HỒN QUẬN TP.HCM (Q II/2013) NGƠ THỊ... kế tốn doanh thu, chi phí xác định kế kinh doanh công ty CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY 2.1.Tổng quan cơng ty 2.1.1.Giới thiệu chung công ty Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Thép Khải Hồn Địa cơng ty: ... đề tài “ Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 1.2.Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu: Tìm hiểu thực tế vận dụng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉPKHẢI HOÀN QUẬN 8 TP.HCM (QUÝ II2013) , KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉPKHẢI HOÀN QUẬN 8 TP.HCM (QUÝ II2013)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay