KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP

110 1 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ LOAN Lớp : DH08DY Ngành : DƯỢC THÚ Y Niên khóa : 2008 - 2013 Tháng 05/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN THỊ LOAN KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sĩ Thú Y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 05 năm 2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ LOAN Tên đề tài: “Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp” Đã hồn thành đề tài theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa, ngày……… tháng…… năm…… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian năm học trường ĐH Nông Lâm TP HCM khoảng thời gian em học hỏi nhiều kiến thức trưởng thành sống Đó nhờ tận tình thầy, cô giảng dạy truyền đạt kiến thức chuyên môn kiến thức thực tế để em có thành ngày hơm Thành kính tri ân Cha, mẹ sinh thành, ni dưỡng, động viên nâng đỡ lúc gặp khó khăn, ln dạy đường đời để vững bước lên có ngày hơm Trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ mơn Giống Động Vật Cùng tồn thể quý Thầy Cô khoa Chăn Nuôi Thú Y tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện cho chúng em suốt trình học tập Trân trọng sâu sắc biết ơn TS Trần Văn Chính tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo cho em suốt thời gian thực đề tài để hồn thành khóa luận tốt ngiệp Chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp tồn thể anh, chị em cơng nhân viên nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập trại Cảm ơn Tất bạn bè tập thể lớp DH08DY chia giúp đỡ suốt thời gian qua NGUYỄN THỊ LOAN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 24/09/2012 đến ngày 25/12/2012 Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Nội dung khóa luận khảo sát đánh giá số tiêu sinh sản số giống heo nái nghiệp, nhằm đóng góp sở liệu cho công tác giống để cải thiện nâng cao suất sinh sản đàn heo nái nghiệp Với 231 nái khảo sát thuộc giống gồm: giống Landrace: 170 ; giống Yorkshire: 51 con; giống Duroc: 10 Kết trung bình chung số tiêu sinh sản heo nái giống ghi nhận sau: Tuổi phối giống lần đầu: 248,57 (ngày); tuổi đẻ lứa đầu: 366,64 (ngày); số heo đẻ ổ: 10,23 (con/ổ); số heo sinh sống điều chỉnh: 10,02 (con/ổ); trọng lượng tồn ổ heo sinh sống: 14,17(kg/ổ); số heo chọn ni: 9,02 (con/ổ); trọng lượng tồn ổ heo cai sữa điều chỉnh: 60,48 (kg/ổ); số lứa đẻ nái năm: 2,37 (lứa/năm); số heo cai sữa nái năm: 19,92 (con/nái/năm) Dựa vào tính tốn số sinh sản heo nái SPI (Sow Productivity Index) theo phương pháp Mỹ (NSIF, 2004) khả sinh sản đàn heo nái khảo sát xếp hạng sau:  Hạng I: Giống Landrace (102,39 điểm)  Hạng II: Giống Yorkshire (94,31 điểm)  Hạng III: Giống Duroc (80,20 điểm) Hầu hết cặp tính trạng sinh sản có hệ số tương quan dương cao cho thấy mức độ tương quan từ tương đối chặt chẽ đến chặt chẽ như: tuổi đẻ lứa đầu tuổi phối giống lần đầu, số heo đẻ ổ số heo sinh sống, số heo đẻ ổ số heo chọn nuôi, số heo giao nuôi số heo cai sữa iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv  MỤC LỤC .v  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix  DANH SÁCH CÁC BẢNG x  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục đích yêu cầu .2  1.2.1 Mục đích .2  1.2.2 Yêu cầu .2  Chương TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp 3  2.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.2 Lịch sử hình thành 3  2.1.3 Nhiệm vụ nghiệp .3  2.1.4 Cơ cấu tổ chức 3  2.1.5 Cơ cấu đàn heo .4  2.1.6 Chương trình cơng tác giống 5  2.1.6.1 Nguồn gốc giống 5  2.1.6.2 Quy trình chọn hậu bị 5  2.1.6.3 Công tác giống 5  2.2 Các tiêu đánh giá khả sinh sản heo nái 7  2.2.1 Tuổi thành thục 7  2.2.2 Tuổi phối giống lần đầu .8  2.2.3 Tuổi đẻ lứa đầu 9  2.2.4 Số heo đẻ ổ 9  v 2.2.5 Số lứa đẻ nái năm 10  2.2.6 Số heo cai sữa nái năm 10  2.2.7 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa sản xuất nái năm 10  2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái 11  2.3.1 Yếu tố di truyền 11  2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 11  2.4 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản nái 12  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 14  3.1 Thời gian địa điểm 14  3.1.1 Thời gian 14  3.1.2 Địa điểm 14  3.2 Phương pháp khảo sát 14  3.3 Nội dung khảo sát 14  3.4 Đối tượng khảo sát 14  3.5 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng đàn heo khảo sát 16  3.5.1 Chuồng trại 16  3.5.2 Trang thiết bị chuồng trại 16  3.5.3 Thức ăn 17  3.5.4 Nước uống 18  3.5.5 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 18  3.5.6 Quy trình vệ sinh tiêm phòng 20  3.5.6.1 Vệ sinh 20  3.5.6.2 Quy trình tiêm phòng 20  3.6 Các tiêu khảo sát 22  3.6.1 Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 22  3.6.2 Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 22  3.6.3 Số heo đẻ ổ (con/ổ) 22  3.6.4 Số heo sinh sống (con/ổ) 22  3.6.5 Số heo sinh sống điều chỉnh (con/ổ) 22  vi 3.6.6 Số heo sinh chọn nuôi (con/ổ) 23  3.6.7 Số heo sinh giao nuôi (con/ổ) 23  3.6.8 Trọng lượng toàn ổ heo sinh sống (kg/ổ) (TLTOHCSS) 23  3.6.9 Trọng lượng bình qn heo sinh sống (kg/con) (TLBQHCSSCS) 23  3.6.10 Tuổi cai sữa heo (ngày) 23  3.6.11 Số heo cai sữa (con/ổ) (SHCCS) 23  3.6.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (kg/ổ) (TLTOHCCS) 23  3.6.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa (kg/con) (TLBQHCCS) 23  3.6.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh (kg/ổ) 23  3.6.15 Khoảng cách hai lứa đẻ (ngày) 25  3.6.16 Số lứa đẻ nái năm (lứa) (SLĐNN) 25  3.6.17 Số heo cai sữa nái năm (con/nái/năm) (SHCCSNN) 25  3.6.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản 25  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27  4.1 Tuổi phối giống lần đầu 27  4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 28  4.3 Số heo đẻ ổ 29  4.3.1 So sánh giống 29  4.3.2 So sánh lứa đẻ 30  4.3.3 Số heo sinh sống 32  4.3.4 Số heo sinh sống điều chỉnh 34  4.3.5 Số heo chọn nuôi 35  4.3.6 Số heo giao nuôi 38  4.4 Trọng lượng tồn ổ heo sinh sống 40  4.5 Trọng lượng bình qn heo sinh sống 42  4.6 Tuổi cai sữa heo 44  4.7 Số heo cai sữa 46  4.8 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 48  4.9 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 50  vii 4.10 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 52  4.11 Khoảng cách hai lứa đẻ 54  4.12 Số lứa đẻ nái năm 55  4.13 Số heo sinh sống nái năm 56  4.14 Số heo cai sữa nái năm 57  4.15 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản 58  4.16 Hệ số tương quan tiêu sinh sản 60  4.16.1 Hệ số tương quan tuổi đẻ lứa đầu tuổi phối giống lần đầu 60  4.16.2 Ma trận hệ số tương quan số heo đẻ ổ, số heo sinh sống số heo chọn nuôi 60  4.16.3 Ma trận hệ số tương quan số heo sinh sống, trọng lượng tồn ổ heo sinh sống trọng lượng bình qn heo sinh sống 61  4.16.4 Ma trận hệ số tương quan số heo cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa trọng lượng bình quân heo cai sữa 63  4.16.5 Hệ số tương quan số heo giao nuôi số heo cai sữa 64  4.16.6 Hệ số tương quan trọng lượng bình quân heo cai sữa tuổi cai sữa65  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66  5.1 Kết luận 66  5.2 Đề nghị 67  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68  PHỤ LỤC 72  viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TLTOHCSSCS : Trọng lượng tồn ổ heo sinh sống TLBQHCSSCS : Trọng lượng bình quân heo sinh sống SHCCS : Số heo cai sữa TLTOHCCS : Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa TLBQHCCS : Trọng lượng bình quân heo cai sữa SLĐNN : Số lứa đẻ nái năm SHCCSNN : Số heo cai sữa nái năm Ctv : Cộng tác viên NSIF : Liên đoàn cải thiện giống heo quốc gia Mỹ TSTK : Tham số thống kê X : Trung bình SD : Độ lệch chuẩn (Standard deviation) CV : Hệ số biến dị (Coefficient of variation) SPI : Chỉ số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index) LL : Heo Landrace YY : Heo Yorkshire DD : Heo Duroc TC : Tính chung TP.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh ix SHCGN versus NGIONG NAI Source DF SS MS F P 54,16 27,08 11,58 0,000 Error 228 533,22 2,34 Total 230 587,38 NGIONG NAI Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping LL 170 8,894 A YY 51 8,784 A DD 10 6,500 B Phụ bảng 12 Bảng ANOVA số heo giao nuôi theo lứa SHCGN versus LUA Source DF SS MS F P 38,24 4,78 1,93 0,056 Error 222 549,14 2,47 Total 230 587,38 LUA Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean Grouping 25 9,360 A 15 9,267 A 39 9,051 A 12 9,000 A 28 8,857 A 17 8,765 A 41 8,610 A 38 8,263 A 16 7,938 A 84 Phụ bảng 13 Bảng ANOVA trọng lượng tồn ổ heo sinh sống theo giống TLTOHCSS versus NGIONG NAI Source DF SS MS F P 465,5 232,7 13,29 0,000 Error 950 16638,8 17,5 Total 952 17104,3 NGIONG NAI Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping LL 722 14,520 YY 201 13,310 B DD 30 11,410 B A Phụ bảng 14 Bảng ANOVA trọng lượng tồn ổ heo sinh sống theo lứa One-way ANOVA: TLTOHCSS versus LUA Source DF SS MS F P 624,3 78,0 4,47 0,000 Error 944 16480,0 17,5 Total 952 17104,3 LUA Grouping Information Using Tukey Method LUA LUA N Mean Grouping Grouping N Mean 165 15,299 A 85 14,812 A B 124 14,727 A B 60 14,375 A B 193 13,977 A B 231 13,496 B 48 13,156 B 31 12,955 A B 16 11,313 B 85 Phụ bảng 15 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sinh sống theo giống TLBQHCSS versus NGIONG NAI Source DF NGIONG NAI SS MS F P 1,53 0,217 0,0718 0,0359 Error 950 22,2750 0,0234 Total 952 22,3468 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping LL 722 1,5193 A DD 30 1,5045 A YY 201 1,4984 A Phụ bảng 16 Bảng ANOVA trọng lượng bình qn heo sinh sống theo lứa TLBQHCSS versus LUA Source DF SS MS F P 0,6271 0,0784 3,41 0,001 Error 944 21,7197 0,0230 Total 952 22,3468 LUA Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean 124 1,5472 Grouping A 165 1,5396 A 193 1,5290 A 31 1,5289 A B 85 1,5057 A B 16 1,5011 A B 60 1,4893 A B 48 1,4877 A B 86 231 1,4808 B Phụ bảng 17 Bảng ANOVA tuổi heo cai sữa theo giống TCS versus NGIONG NAI Source DF SS MS F P 14,95 7,47 1,72 0,180 Error 899 3912,01 4,35 Total 901 3926,95 NGIONG NAI Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping DD 27 26,148 A LL 682 25,820 A YY 193 25,549 A Phụ bảng 18 Bảng ANOVA tuổi heo cai sữa theo lứa TCS versus LUA Source DF SS MS F P 139,12 17,39 4,10 0,000 Error 893 3787,84 4,24 Total 901 3926,95 LUA Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean 84 26,548 A 60 26,300 A B 123 26,073 A B 31 26,000 A B 16 25,875 A B 48 25,813 A B 160 25,800 A B 185 25,384 B 195 25,374 B Grouping Phụ bảng 19 Bảng ANOVA số heo cai sữa theo giống 87 SHCCS versus NGIONG NAI Source DF NGIONG NAI SS MS F P 8,18 0,000 61,66 30,83 Error 899 3387,07 3,77 Total 901 3448,73 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping LL 682 8,318 A YY 193 8,275 A DD 27 6,778 B Phụ bảng 20 Bảng ANOVA số heo cai sữa theo lứa SHCCS versus LUA Source DF LUA SS MS F P 1,54 0,141 46,81 5,85 Error 893 3401,92 3,81 Total 901 3448,73 Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean 31 8,710 A 48 8,479 A 160 8,419 A 185 8,395 A 84 8,298 A 60 8,283 A 123 8,260 A 195 7,928 A 16 7,500 A Grouping Phụ bảng 21 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo giống TLTOHCCS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI DF SS MS F P 6308 3154 9,24 0,000 88 Error 899 306712 Total 901 313020 341 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean LL 682 61,77 Grouping YY 193 57,50 B DD 27 49,15 B A Phụ bảng 22 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa TLTOHCCS versus LUA Source DF LUA SS MS F P 3,33 0,001 9058 1132 Error 893 303961 340 Total 901 313020 Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean Grouping 48 65,50 A 31 63,35 A B 123 62,43 A 160 62,18 A 84 61,95 A B 185 61,36 A 60 60,85 A B 195 55,01 B 16 54,88 A B Phụ bảng 23 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống TLBQHCCS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI DF SS MS F P 9,82 0,000 31,22 15,61 Error 899 1429,58 1,59 Total 901 1460,80 89 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping LL 682 7,349 A DD 27 7,253 A B YY 193 6,894 B Phụ bảng 24 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống TLBQHCCS versus LUA Source DF SS MS F P 44,95 5,62 3,54 0,000 Error 893 1415,85 1,59 Total 901 1460,80 LUA Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean 48 7,724 Grouping A 123 7,452 A 84 7,395 A 60 7,326 A B 160 7,301 A 16 7,291 A B 31 7,269 A B 185 7,236 A B 195 6,881 B 90 Phụ bảng 25 Bảng ANOVA Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh TLTOHCSDC versus NGIONG NAI Source DF NGIONG NAI SS MS F P 2,82 0,061 636 318 Error 228 25662 113 Total 230 26298 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean LL 170 65,57 Grouping A YY 51 62,57 A DD 10 59,44 A Phụ bảng 26.Bảng ANOVA khoảng cách hai lứa đẻ TBKC versus NGIONG NAI Source DF NGIONG NAI SS MS F P 0,95 0,389 328 164 Error 190 32887 173 Total 192 33215 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean YY 48 156,94 Grouping A LL 137 154,21 A DD 152,05 A Phụ bảng 27 Bảng ANOVA số lứa đẻ nái năm SLDNN versus NGIONG NAI 91 Source NGIONG NAI DF SS MS F P 0,70 0,498 0,0400 0,0200 Error 190 5,4289 0,0286 Total 192 5,4689 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping DD 2,4080 A LL 137 2,3778 A YY 48 2,3492 A Phụ bảng 28 Bảng ANOVA số heo sinh sống nái năm SCSSCSNN versus NGIONG NAI Source DF NGIONG NAI SS MS F P 5,91 0,003 187,6 93,8 Error 190 3017,9 15,9 Total 192 3205,5 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean Grouping LL 137 22,791 A YY 48 21,257 A B DD 18,710 B Phụ bảng 29 Bảng ANOVA số heo cai sữa nái năm SCCSNN versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI DF SS MS F P 6,50 0,002 93,09 46,55 Error 190 1360,10 7,16 Total 192 1453,20 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG 92 NAI N Mean Grouping LL 137 20,150 A YY 48 19,794 A DD 16,658 B Phụ bảng 30 Bảng ANOVA số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản SPI versus NGIONG NAI Source DF NGIONG NAI SS MS F P 4,16 0,017 6980 3490 Error 228 191150 838 Total 230 198130 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI N Mean LL 170 102,87 Grouping YY 51 94,31 A B DD 10 80,18 B A Phụ bảng 31 hệ số tương quan tuổi đẻ lứa đầu tuổi phối giống lần đầu Correlations: TUOI PGLD TUOI DLD (chung) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0,812 P-Value = 0,000 Correlations: TUOI PGLD TUOI DLD ( giống DUROC) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0,996 P-Value = 0,000 93 Correlations: TUOI PGLD TUOI DLD ( giống LANDRACE) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0,792 P-Value = 0,000 Correlations: TUOI PGLD TUOI DLD ( giống YORKSHIRE) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0,849 P-Value = 0,000 Phụ bảng 32.Ma trận hệ số tương quan số heo đẻ ổ, số heo sinh sống số heo chọn ni Correlations: SHCDRTO SHCSSCS SHCCN (CHUNG) SHCDRTO SHCSSCS SHCSSCS 0,844 0,000 SHCCN 0,802 0,954 0,000 0,000 Correlations: SHCDRTO SHCSSCS SHCCN ( giống DUROC ) SHCDRTO SHCSSCS SHCSSCS 0,991 0,000 SHCCN 0,971 0,988 0,000 0,000 Correlations: SHCDRTO SHCSSCS SHCCN (giống LANDRACE) SHCDRTO SHCSSCS SHCSSCS 0,834 0,000 SHCCN 0,801 0,961 0,000 0,000 94 Correlations: SHCDRTO SHCSSCS SHCCN ( giống YORKSHIRE) SHCDRTO SHCSSCS SHCSSCS 0,862 0,000 SHCCN 0,777 0,926 0,000 0,000 Phụ bảng 33 Ma trận hệ số tương quan số heo sinh sống, trọng lượng tồn ổ heo sinh sống trọng lượng bình qn heo sinh sống Correlations: SHCSSCS TLTOHCSS TLBQHCSS ( CHUNG) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0,965 0,000 TLBQHCSS -0,331 -0,082 0,000 0,212 Correlations: SHCSSCS TLTOHCSS TLBQHCSS ( giống DUROC) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0,989 0,000 TLBQHCSS -0,345 -0,208 0,330 0,565 Correlations: SHCSSCS TLTOHCSS TLBQHCSS ( giống LANDRACE) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0,962 0,000 TLBQHCSS -0,300 -0,038 95 0,000 0,623 Correlations: SHCSSCS TLTOHCSS TLBQHCSS ( giống YORKSHIRE) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0,974 0,000 TLBQHCSS -0,516 -0,321 0,000 0,022 Phụ bảng 34 Ma trận hệ số tương quan số heo cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa trọng lượng bình quân heo cai sữa Correlations: SHCCS TLTOHCCS TLBQHCCS (CHUNG) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0,819 0,000 TLBQHCCS 0,044 0,594 0,502 0,000 Correlations: SHCCS TLTOHCCS TLBQHCCS ( giống DUROC) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0,857 0,002 TLBQHCCS -0,348 0,162 0,324 0,655 Correlations: SHCCS TLTOHCCS TLBQHCCS ( giống LANDRACE) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0,805 0,000 TLBQHCCS 0,110 0,663 0,152 0,000 96 Correlations: SHCCS TLTOHCCS TLBQHCCS ( giống YORKSHIRE) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0,820 0,000 TLBQHCCS -0,083 0,495 0,560 0,000 Phụ bảng 35 Hệ số tương quan số heo giao nuôi số heo cai sữa Correlations: SHCGN SHCCS (chung) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0,932 P-Value = 0,000 Correlations: SHCGN SHCCS ( giống DUROC) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0,935 P-Value = 0,000 Correlations: SHCGN SHCCS ( giống LANDRACE) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0,924 P-Value = 0,000 Correlations: SHCGN SHCCS ( giống YORSHIRE) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0,928 P-Value = 0,000 Phụ bảng 36 Hệ số tương quan trọng lượng bình quân heo cai sữa tuổi cai sữa Correlations: TLBQHCCS TCS (CHUNG) Pearson correlation of TLBQHCCS and TCS = 0,152 P-Value = 0,021 97 Correlations: TLBQHCCS TCS ( giống DUROC) Pearson correlation of TLBQHCCS and TCS = 0,042 P-Value = 0,909 Correlations: TLBQHCCS TCS ( giống LANDRACE) Pearson correlation of TLBQHCCS and TCS = 0,183 P-Value = 0,017 Correlations: TLBQHCCS TCS ( giống YORSHIRE) Pearson correlation of TLBQHCCS and TCS = 0,055 P-Value = 0,702 98 ... trường, xí nghiệp thành lập sở sát nhập xí nghiệp cũ:  Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp  Xí nghiệp chăn ni heo Khang Trang  Xí nghiệp chăn ni heo Dưỡng Sanh Và xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp. .. suất sinh sản từ lứa đến lứa 3.3 Nội dung khảo sát So sánh sức sinh sản số giống heo nái xếp hạng khả sinh sản heo nái 3.4 Đối tượng khảo sát Tất heo nái đẻ nuôi con, heo theo mẹ đến cai sữa Số. .. Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Nội dung khóa luận khảo sát đánh giá số tiêu sinh sản số giống heo nái có xí nghiệp, nhằm đóng góp sở liệu cho công tác giống để cải thiện nâng cao suất sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay