HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXÍT HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA ĐẾN 65 NGÀY TUỔI

71 10 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM A-XÍT HỮU TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA ĐẾN 65 NGÀY TUỔI Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ KIM LÝ Lớp : DH08DY Ngành : Dược Thú Y Niên khoá : 2008 - 2013 Tháng 09/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI-THÚ Y ************** NGUYỄN THỊ KIM LÝ HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM A-XÍT HỮU TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA ĐẾN 65 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN Tháng 09/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Kim Lý Tên khóa luận: “Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu phần thức ăn heo sau cai sữa đến 65 ngày tuổi” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Ngày…… tháng……năm… Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TỒN ii LỜI CẢM ƠN • Với tình cảm sâu sắc Con ghi nhớ cơng ơn ba má, người sinh thành nuôi dạy khơn lớn • Xin chân thành biết ơn TS Nguyễn Tất Tồn tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức hướng dẫn suốt trình thực đề tài Chú Nguyễn Minh Quang, Chú Đỗ Văn Trong, Chú Thái Văn Mùi tập thể chú, anh, chị công nhân trại giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho thời gian thực tập trại Chị Hồ Thị Kim Cúc công ty SuChiang Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd đồng hành hỗ trợ thực đề tài • Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm tồn thể thầy Khoa Chăn Ni Thú Y tận tình dạy hỗ trợ tơi suốt q trình học tập trường hồn thành khóa luận • Gửi lòng cảm ơn đến Các bạn thân yêu lớp DH08DY bên cạnh động viên, giúp đỡ chia sẻ tơi vui buồn, khó khăn suốt thời gian học tập thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Kim Lý iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu phần thức ăn heo sau cai sữa đến 65 ngày tuổi” tiến hành trại heo Phú Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ ngày 22/10/2012 đến ngày 06/02/2013 Thí nghiệm tiến hành 160 heo sau cai sữa từ 27 - 65 ngày tuổi theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố Heo chia làm lô: lơ đối chứng lơ thí nghiệm, lơ thí nghiệm bổ sung chế phẩm a-xít hữu Gustor XXI Monogastrics® với liều 2kg/ thức ăn Qua thời gian tiến hành đề tài, thu kết sau: Tỷ lệ tiêu chảy tỷ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm thấp lô đối chứng Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô đối chứng 6,58% lô thí nghiệm 4,23% (P0,05) Tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm tổng số E.coli phân lô đối chứng 6,33 (log10 MPN/1 g phân) lơ thí nghiệm 6,61 (log10 MPN/1 g phân) (P>0,05) Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm tổng số E.coli lơ thí nghiệm 5,33 (log10 MPN/1 g phân), lô đối chứng 5,6 (log10 MPN/1 g phân) (P>0,05) Tổng số E.coli lơ thí nghiệm vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm cao lô đối chứng 0,28 (log10 MPN/1 g phân), vào thời điểm kết thúc thí nghiệm lơ thí nghiệm tổng số E.coli thấp lơ đối chứng 0,27 (log10 MPN/1 g phân) Tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm, trọng lượng bình qn lơ khơng khác biệt mặt thống kê (P>0,05) Trọng lượng bình quân thời điểm kết thúc thí nghiệm lơ đối chứng lơ thí nghiệm 20 kg/con 19,83 kg/con Tăng trọng bình qn lơ đối chứng 12,66 kg/con lơ thí nghiệm 12,51 kg/con Tăng trọng tuyệt đối lô theo thứ tự 333,06 g/con/ngày 329,23 g/con/ngày (P>0,05) Hệ số chuyển biến thức ăn (giai đoạn 27 – 65 ngày tuổi) lơ thí nghiệm tốt lơ đối chứng Hệ số chuyển biến thức ăn lô đối chứng lô thí nghiệm 1,65 (kgTA/kgTT) 1,54 (kgTA/kgTT) (P>0,05) iv Lơ thí nghiệm giúp tăng lợi nhuận cho người chăn ni giảm 1.070 (VNĐ) chi phí sản xuất 1kg heo sau cai sữa so với lô đối chứng v MỤC LỤC TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN .iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG , HÌNH VÀ SƠ ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm sinh lý tiêu hóa heo sau cai sữa 2.1.1 Sự phát triển máy tiêu hóa heo 2.1.1.2 Sự phát triển hệ thống men tiêu hóa 2.2 Tiêu chảy heo 2.2.1 Khái niệm 2.2.3 Nguyên nhân 2.2.3.1 Do heo mẹ 2.2.3.2 Do heo 2.2.3.3 Do thức ăn, nước uống 2.2.3.4 Do ngoại cảnh chăm sóc ni dưỡng 2.2.3.5 Do vi sinh vật 2.3.4 Hậu sinh lý tiêu chảy 11 2.3.5 Một số bệnh tiêu chảy thường gặp heo 12 2.3.5.1 Tiêu chảy E.coli 12 2.3.5.2 Tiêu chảy Salmonella 13 vi 2.3.5.3 Tiêu chảy Clostridium perfringens heo 14 2.3.5.4 Tiêu chảy viêm dày ruột truyền nhiễm TGE 15 2.3.5.5 Dịch tiêu chảy Pocine Epidemic Diarrhoea (PED) 16 2.3.5.6 Tiêu chảy Rotavirus 17 2.3.5.7 Tiêu chảy cầu trùng 17 2.4 A-xít hữu 18 2.4.1 Khái quát a-xít hữu 18 2.4.2 Một số acid hữu thường dùng chăn nuôi 18 2.4.3 Tác dụng acid hữu chăn nuôi 19 2.4.4 chế kháng khuẩn acid hữu 19 2.6 Giới thiệu chế phẩm Gustor XXI Monogastrics® 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thời gian địa điểm thực 25 3.1.1 Thời gian 25 3.1.2 Địa điểm 25 3.2 Đối tượng nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Điều kiện thí nghiệm 25 3.4.1 Hệ thống chuồng trại 25 3.4.2 Chế độ dinh dưỡng 26 3.4.3 Chăm sóc, ni dưỡng heo thí nghiệm 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 27 3.5.2 Đánh giá khả phòng ngừa tiêu chảy giảm số lượng vi khuẩn 28 3.5.2.3 Khảo sát tổng số E.coli phân 29 3.5.3 Khảo sát tiêu tăng trọng hiệu kinh tế 29 3.5.2.1 Các tiêu tăng trọng 29 3.5.2.2 Hiệu kinh tế 29 vii Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Đánh giá khả phòng ngừa tiêu chảy giảm số lượng vi khuẩn E.coli đường ruột 32 4.1.1 Tỷ lệ tiêu chảy 32 4.1.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 33 4.1.3 Tỷ lệ nuôi sống 34 4.1.4 Khảo sát tổng số E.coli 36 4.2 Khảo sát tiêu tăng trọng hiệu kinh tế 37 4.2.1 Trọng lượng bình quân 37 4.2.2 Tăng trọng bình quân tăng trọng tuyệt đối 39 4.2.3 Hệ số chuyển biến thức ăn 40 4.2.4 Hiệu kinh tế 42 Chương KẾT LUẬN VÀ DỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 48 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chế phẩm G : Chế phẩm Gustor XXI Monogastrics® ĐC : Đối chứng FMD : Foot and Mouth Disease HSCBTA : Hệ số chuyển biến thức ăn LMLM : Lở mồm long móng MMA : Metritis Mastitis Agalactia NT : Ngày tuổi PRRS : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome TA : Thức ăn TB : Trung bình TGE : Transmissible Gastro Enteritis TLBQ : Trọng lượng bình quân TLCTC : Tỷ lệ tiêu chảy TLNCTC : Tỷ lệ ngày tiêu chảy TLNS : Tỷ lệ ni sống TN : Thí nghiệm TT : Tăng trọng TTBQ : Tăng trọng bình quân TTTĐ : Tăng trọng tuyệt đối VNĐ : Việt Nam Đồng ix 26 Nguyễn Hân Thiên Thu, 2007 Khảo sát tác dụng hiệu việc bổ sung chế phẩm a-xít hữu probiotics thay kháng sinh nhằm mục đích kích thích tăng trưởng phòng ngừa tiêu chảy heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 27 Trần Kim Thuỷ, 2003 Ảnh hưởng việc bổ sung Gustor XXI Monogastrics (Prebiotic), Esporafeed (Probiotic) lên sinh trưởng heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 28 Võ Thị Kiều Trinh, 2005 Ảnh hưởng chế phẩm Gustor lên sinh trưởng sức khoẻ heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 29 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh 30 Lê Thị Hải Yến, 2006 Bệnh cầu trùng heo cách phòng trị, Viện Chăn Nuôi 31 Phạm Thị Hải Yến, 2012 Điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi xã Hà Nam Luận văn tốt nghiệp 32 Tài liệu giới thiệu Chế phẩm Gustor XXI Monogastrics, 2012 Công ty SuChiang Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd 33 Viện Chăn Nuôi, 2007 Bổ sung kháng sinh thức ăn chăn nuôi & chất bổ sung thay Bản tin phục vụ lãnh đạo tháng 04 – 2007 46 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 34 Bergeland H.U., Fairbrother J.N., Nielsen N.O., Pohlenz J.F (1992) Escherichia coli infection Diseases of swine Iowa state University press/AMES, IOWA U.S.A.7th Edition, pp 487-488 35 Faibrother J.M., 1992 Enteric Colibacillosos Diseases of Swine IOWA State University press/amess IOWA USA.7 th edition, pp 489-497 36 Hampson and Kidder, 1986 Influence of creep feeding and weaning on brush border enzyme activities in the piglet small intestine Res.Vet.Sci 40 (1): 24-31 37 Kidder and Manner, 1978 Digestive physiology Animal Nutrition Handbook 38 Megan Edwards, 2010 Nutritional strategies to limit the post – weaning growth check in young pigs Grad Cert Rural Science, University of New England 47 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng Cơng thức số a-xít hữu A-xít Cơng thức phân tử Trọng lượng Phân tử Hằng số điện ly pK Formic HCOOH 46,02 3,77 Acetic CH3COOH 60,05 4,76 Propionic CH3CH2COOH 74,08 4,88 Butyric CH3CH2CH2COOH 88,10 4,82 Lactic CH3CH(OH)COOH 90,08 3,83 Sorbic CH3CH:CHCH:CHCOOH 112,12 4,76 Fumaric COOHCH:CHCOOH 116,07 3,03 Malic COOHCH2CH(OH)COOH 134,09 3,40 Tactaric COOHCH(OH)CH(OH)COOH 150,09 2,93 Citric COOHCH2C(OH)(COOH)CH2COOH 192,12 3,13 Phosphoric H3PO4 2,15;7,1;12,32 98 (Nguồn: Feed International, 2004 dẫn liệu Nguyễn Quế Hoàng) 48 Bảng Thành phân dinh dưỡng cám 6A0 6A0 chuyển tiếp trại Phú Sơn Amount DM 87% Amount 6A0 Nutrient 93.14 87.00 DM 87% 6A0 chuyển tiếp 91.96 87.00 Dry Matter (%) ME (Kcal/ Kg) 3300.00 3082.30 3300.00 3121.97 Crude Protein (%) 20.08 18.76 19.56 18.50 Oil (%) 7.22 6.74 6.98 6.60 Crude Fibre (%) 2.05 1.91 1.94 1.83 Lys Tổng Số (%) 1.60 1.49 1.52 1.43 Lys Tiêu Hóa (%) 1.49 1.39 1.40 1.32 Met Tiêu Hóa (%) 0.61 0.57 0.57 0.54 Met + Cys Tiêu Hóa (%) 0.85 0.79 0.80 0.76 Thr Tiêu Hóa (%) 0.93 0.87 0.80 0.76 Trp Tiêu Hóa (%) 0.21 0.20 0.21 0.20 Arginine (%) 0.72 0.67 0.78 0.74 Histidin (%) 0.32 0.30 0.32 0.31 Isoleucine (%) 0.53 0.49 0.56 0.53 Leucine (%) 1.04 0.98 1.04 0.98 Phe + Tyr (%) 0.79 0.73 0.91 0.86 Valin (%) 0.70 0.65 0.71 0.67 Calci (%) 0.90 0.84 0.90 0.85 Phosphorus (%) 0.70 0.65 0.70 0.66 Phosphorus.ava (%) 0.51 0.48 0.52 0.49 NaCl (%) 0.50 0.47 0.50 0.47 NE (Kcal/ kg) 2218.11 2071.79 2200.50 2081.78 (Nguồn: Nguyễn Minh Quang, Công ty CP CN Phú Sơn) 49 Bảng Thành phân dinh dưỡng cám 6A1 6A2 trại Phú Sơn Amount 6A1 Nutrient Dry Matter (%) ME (Kcal/ Kg) Crude Protein (%) Oil (%) Crude Fibre (%) Lys Tổng Số (%) Lys Tiêu Hóa (%) Met Tiêu Hóa (%) Met + Cys Tiêu Hóa (%) Thr Tiêu Hóa (%) Trp Tiêu Hóa (%) Arginine (%) Histidin (%) Isoleucine (%) Leucine (%) Phe + Tyr (%) Valin (%) Calci (%) Phosphorus (%) Phosphorus.ava (%) NaCl (%) NE (Kcal/ kg) DM 87% 91.68 3337.59 19.00 8.00 2.12 1.32 1.20 0.62 0.83 87.00 3167.23 18.03 7.59 2.01 1.25 1.14 0.59 0.79 Amount DM 87% 6A0 chuyển tiếp 88.40 3320.16 19.55 6.00 2.08 1.30 1.16 0.42 0.68 87.00 3267.40 19.24 5.90 2.04 1.28 1.15 0.42 0.67 0.86 0.82 0.71 0.70 0.20 0.19 0.21 0.21 0.89 0.84 1.05 1.03 0.36 0.34 0.40 0.39 0.63 0.60 0.70 0.69 1.15 1.09 1.27 1.25 1.02 0.96 1.25 1.23 0.72 0.68 0.70 0.69 1.00 0.95 0.90 0.89 0.58 0.55 0.60 0.59 0.40 0.38 0.42 0.41 0.60 0.57 0.30 0.30 2231.03 2117.15 2267.11 2231.09 (Nguồn: Nguyễn Minh Quang, Công ty CP CN Phú Sơn) 50 PHỤ LỤC Bảng Quy trình tiêm phòng cho đàn heo trại Phú Sơn Loại vaccin Loại heo Tuổi Dịch tả Theo ngày mẹ 14 ngày Cai sữa nhỏ dại LMLM Parvo virus phổi địa PRRS phương cọc sau cấp heo cai sữa X X X 42 ngày X X 49 ngày X X 12 ngày 13 ngày X 16 ngày X X 185 ngày X 190 ngày Hậu bị 195 ngày lớn 200 ngày 205 ngày X X X X 210 ngày X 70 ngày Mang thai 75 ngày X X 80 ngày X 85 ngày X 90 ngày Nuôi 15 ngày 21 ngày Bệnh chứng còi tiêu chảy 21 ngày 56 ngày Hậu bị Giả Hội Viêm X X (Nguồn: Công ty CP CN Phú Sơn) 51 Bảng Bảng kê chi phí thuốc thú y Đơn giá (VNĐ/1 liều) Tên sản phẩm Vắc xin Số liều LÔ ĐC LÔ TN2 Circumvent® 530 VNĐ 75 77 Aftopor® 500 VNĐ 72 74 Vắc xin dịch tả heo nhược 190 VNĐ 72 74 BIO GENTA - TYLOSIN 860 VNĐ 141 83 PENSTREP LA 1040 VNĐ độc chủng GPE-SWIVAC C Thuốc điều trị Tổng chi phí thú y 210.360 164.130 VNĐ VNĐ (Ghi chú:Bảng kê khơng bao gồm chi phí chất hỗ trợ: vitamin C, đường, ) 52 PHỤ LỤC Tỷ lệ tiêu chảy 1.1 Tỷ lệ tiêu chảy Chi-Square Test: SCTC; SCKTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts SCTC SCKTC 54 26 50,00 30,00 0,320 0,533 Total Total 46 34 50,00 30,00 0,320 0,533 100 60 80 80 160 Chi-Sq = 1,707; DF = 1; P-Value = 0,191 1.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy Chi-Square Test: SNCTC; SNCKTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts SNCTC Total SNCKTC 180 2556 147,45 2588,55 7,184 0,409 119 2693 151,55 2660,45 6,990 0,398 299 5249 Total 2736 2812 5548 Chi-Sq = 14,982; DF = 1; P-Value = 0,000 Tỷ lệ ni sống Chi-Square Test: LOẠI THẢI; SỐ CON NI SỐNG Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts LOẠI THẢI SỐ CON NUÔI SỐNG Total 72 7,00 73,00 0,143 0,014 74 7,00 80 80 73,00 53 0,143 Total 0,014 14 146 160 Chi-Sq = 0,313; DF = 1; P-Value = 0,576 Tổng số E.coli phân 3.1 Tổng số E.coli thời điểm 27 ngày tuổi Descriptive Statistics: Log E.coli27 Variable LÔ N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Log E.coli27 12 6,333 0,222 0,769 4,954 5,694 6,380 7,041 12 6,608 0,310 1,074 4,954 5,460 7,041 7,507 Variable LÔ Maximum Log E.coli27 7,663 8,041 One-way ANOVA: Log E.coli27 versus LÔ Source LÔ DF SS MS F P 0,52 0,477 0,456 0,456 Error 22 19,197 0,873 Total 23 19,653 S = 0,9341 R-Sq = 2,32% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 12 6,3327 0,7689 12 6,6084 1,0743 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -5,95 6,30 6,65 7,00 Pooled StDev = 0,9341 Grouping Information Using Tukey Method LÔ N Mean Grouping 12 6,6084 A 12 6,3327 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ Individual confidence level = 95,00% LÔ = subtracted from: LÔ Lower Center Upper -0,5152 0,2757 1,0666 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -0,50 0,00 54 0,50 1,00 3.2 Tổng số E.coli thời điểm 65 ngày tuổi Descriptive Statistics: Log E.coli65 Variable LÔ N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Log E.coli65 12 5,599 0,265 0,918 4,477 4,569 5,612 6,578 12 5,330 0,231 0,800 4,477 4,569 5,161 5,885 Variable LÔ Maximum Log E.coli65 7,041 7,041 One-way ANOVA: Log E.coli65 versus LÔ Source DF SS MS F P 0,432 0,432 0,58 0,453 Error 22 16,313 0,741 Total 23 16,744 LÔ S = 0,8611 R-Sq = 2,58% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 12 5,5988 0,9180 12 5,3305 0,8002 + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 4,90 5,25 5,60 5,95 Pooled StDev = 0,8611 Grouping Information Using Tukey Method LÔ N Mean Grouping 12 5,5988 A 12 5,3305 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ Individual confidence level = 95,00% LÔ = subtracted from: LÔ Lower Center Upper -0,9974 -0,2683 0,4607 + -+ -+ -+ ( * -) + -+ -+ -+ -1,00 -0,50 55 0,00 0,50 Các tiêu tăng trọng 4.1 Trọng lượng bình quân thời điểm 27 ngày tuổi Descriptive Statistics: TLBQ27 Variable Lô N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 TLBQ27 80 7,302 0,124 1,108 5,250 6,400 7,275 8,100 80 7,324 0,114 1,018 5,550 6,600 7,250 7,900 Lô A Maximum Variable TLBQ27 10,000 10,000 One-way ANOVA: TLBQ27 versus Lô Source DF Lô SS MS F P 0,02 0,900 0,02 0,02 Error 158 178,71 1,13 Total 159 178,73 S = 1,064 R-Sq = 0,01% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 80 7,302 1,108 ( -* ) 80 7,324 1,018 ( * -) -+ -+ -+ -+ 7,20 7,35 7,50 7,65 Pooled StDev = 1,064 Grouping Information Using Tukey Method Lô N Mean Grouping 80 7,324 A 80 7,302 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Lô Individual confidence level = 95,00% Lô Lô = subtracted from: Lower Center Upper -0,311 0,021 0,353 -+ -+ -+ -+-( * ) -+ -+ -+ -+ 0,20 0,00 56 0,20 0,40 4.2 Trọng lượng bình quân thời điểm 65 ngày tuổi Descriptive Statistics: TLBQ65 Variable Lô N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 TLBQ65 72 20,000 0,407 3,456 14,000 17,125 20,000 21,850 74 19,827 0,407 3,503 12,500 17,000 20,000 22,050 Variable Lô Maximum TLBQ65 28,400 30,000 One-way ANOVA: TLBQ65 versus Lô Source DF SS MS F P 1,1 1,1 0,09 0,764 144 1743,5 12,1 Lô C Error Total 145 S = 3,480 1744,6 R-Sq = 0,06% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 72 20,000 3,456 74 19,827 3,503 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 19,50 20,00 20,50 21,00 Pooled StDev = 3,480 Grouping Information Using Tukey Method Lô N Mean Grouping 72 20,000 A 74 19,827 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Lô C Individual confidence level = 95,00% Lô Lô C = subtracted from: Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -1,311 -0,173 0,966 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,70 57 0,00 0,70 1,40 4.3 Tăng trọng bình quân tăng trọng tuyệt đối Tăng trọng bình quân Descriptive Statistics: TTBQ 27 - 65 NT Variable LÔ TTBQ 27 - 65 NT Variable N Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median 72 12,656 0,348 2,950 6,400 10,750 12,150 74 12,511 0,349 3,000 4,700 10,688 12,525 LÔ TTBQ 27 - 65 NT N* Q3 Maximum 14,688 20,400 14,712 19,800 One-way ANOVA: TTBQ 27 - 65 NT versus LÔ Source DF SS MS F P 0,77 0,77 0,09 0,768 Error 144 1274,74 8,85 Total 145 1275,51 S = 2,975 R-Sq = 0,06% LÔ R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev Level 72 12,656 2,950 74 12,511 3,000 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ 12,00 12,40 12,80 13,20 Pooled StDev = 2,975 Grouping Information Using Tukey Method LÔ N Mean Grouping 72 12,656 A 74 12,511 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ 27 - 65 Individual confidence level = 95,00% LÔ 27 - 65 = subtracted from: LÔ Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -1,119 -0,145 0,828 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,60 58 0,00 0,60 1,20 Tăng trọng tuyệt đối Descriptive Statistics: TTTĐ 27 - 65 NT Variable Lô TTTĐ 27 - 65 NT Variable N N* SE Mean StDev Minimum Q1 Median 72 333,06 9,15 77,64 168,42 282,89 319,74 74 329,23 9,18 78,94 123,68 281,25 329,61 Lô TTTĐ 27 - 65 NT Mean Q3 Maximum 386,51 536,83 387,17 521,05 One-way ANOVA: TTTĐ 27 - 65 NT versus LÔ 27 - 65 Source DF SS MS F P 534 534 0,09 0,768 Error 144 882778 6130 Total 145 883312 S = 78,30 R-Sq = 0,06% LÔ R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 72 333,06 77,64 74 329,23 78,94 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -312 324 336 348 Pooled StDev = 78,30 Grouping Information Using Tukey Method Lô N Mean Grouping 72 333,06 A 74 329,23 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ 27 - 65 Individual confidence level = 95,00% LÔ = subtracted from: LÔ Lower Center Upper + -+ -+ -+ - -29,44 -3,83 21,79 ( * -) + -+ -+ -+ -30 -15 59 15 Hệ số chuyển biến thức ăn Descriptive Statistics: FCR Variable FCR LÔ N 2 N* 0 Mean 1,6450 1,5400 SE Mean 0,0350 0,0200 StDev 0,0495 0,0283 Minimum 1,6100 1,5200 Median 1,6450 1,5400 Maximum 1,6800 1,5600 One-way ANOVA: FCR versus LÔ Source LÔ Error Total DF SS 0,01102 0,00325 0,01427 S = 0,04031 Level N 2 MS 0,01102 0,00162 R-Sq = 77,23% Mean 1,6450 1,5400 F 6,78 P 0,121 R-Sq(adj) = 65,85% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+1,50 1,60 1,70 1,80 StDev 0,0495 0,0283 Pooled StDev = 0,0403 Grouping Information Using Tukey Method LÔ N 2 Mean 1,64500 1,54000 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ Individual confidence level = 95,00% LÔ = subtracted from: LÔ Lower Center -0,27845 -0,10500 Upper -+ -+ -+ -+ -0,06845 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 0,24 -0,12 0,00 0,12 60 ... tài: Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu phần thức ăn heo sau cai sữa đến 65 ngày tuổi 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá hiệu a–xít hữu lên tỷ lệ tiêu chảy tăng trọng bổ sung vào phần thức. .. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************** NGUYỄN THỊ KIM LÝ HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM A-XÍT HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA ĐẾN 65 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để... nghiên cứu: Hiệu bổ sung chế phẩm a-xít hữu phần thức ăn heo sau cai sữa đến 65 ngày tuổi tiến hành trại heo Phú Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ ngày 22/10/2012 đến ngày 06/02/2013 Thí
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXÍT HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA ĐẾN 65 NGÀY TUỔI , HIỆU QUẢ BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXÍT HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO CON SAU CAI SỮA ĐẾN 65 NGÀY TUỔI , Hệ số chuyển biến thức ăn (giai đoạn 27 – 65 ngày tuổi) ở lô thí nghiệm tốt hơn lô đối chứng. Hệ số chuyển biến thức ăn ở lô đối chứng và lô thí nghiệm lần lượt là 1,65 (kgTA/kgTT) và 1,54 (kgTA/kgTT) (P>0,05)., 2 Tiêu chảy trên heo con, Sơ đồ 2.2 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy, Bảng 2.4 Thành phần trong 1 kg sản phẩm Gustor XXI Monogastric®, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.8 Hiệu quả kinh tế, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Bảng 4 Quy trình tiêm phòng cho đàn heo của trại Phú Sơn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay