KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEO CÓ ĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VÀ LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HÓC MÔN – TPHCM.

77 2 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THƯ Y *********** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEOĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHỊNG LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HĨC MƠN TPHCM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HUỆ Lớp: TC07TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2007 2012 Tháng 05/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THƯ Y ************* NGUYỄN THỊ HUỆ KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEO ĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HĨC MƠN TPHCM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS ANH PHỤNG ThS HUỲNH THỊ THU HƢƠNG Tháng 05/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: NGUYỄN THỊ HUỆ Tên khóa luận: “KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEO ĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÕNG LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HĨC MƠN TP.HCM” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi Thú y Ngày tháng năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS ANH PHỤNG ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn: ể cán công nhân viên Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức q báu cho tơi suốt khóa học Chân thành cảm ơn sâu sắc đến:Ts Anh Phụng Ths Huỳnh Thị Thu Hương tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bước, chi tiết cho tơi suốt thời gian thực đề tài, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn: Tồn thể cán cơng nhân viên phòng Siêu vi Huyết Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm Điều trị thuộc Chi cục Thú y Tp.HCM nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Suốt đời ghi nhớ công ơn cha mẹ: Là người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên cho vượt qua khó khăn gian khổ sống học tập để hành trang vững bước vào đời vươn lên ngày hơm Xin cảm ơn: Tất bạn lớp TC07TY giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, đặc biệt em trai em gái chia sẻ ủng hộ Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Huệ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tỷ lệ huyết heo đủ bảo hộ sau tiêm phòng lƣu hành bệnh dịch tả heo Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Mơn Tp.HCM” thực 1314 mẫu huyết heo Thời gian thực đề tài từ 01/09/2012 01/01/2013 Bằng cách sử dụng kít PrioCHECK®CFSV Ab (Hà Lan) để xét nghiệm tìm kháng thể kháng gp55 virus DTH Đồng thời sử dụng kít SERELISA®HCV Ag (Pháp) để xét nghiệm tìm kháng nguyên p125 Các kết trình bày sau: Kết khảo sát tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dịch tả heo cho thấy tỷ lệ huyết heo đủ bảo hộ đạt chung 71,92 % Trong đạt cao Củ Chi (76,52 %), Hóc Mơn (75,35 %) Bình Chánh (55,72 %) Kết cho thấy quy mơ chăn ni vừa (85,26 %) đạt cao so với quy mô chăn nuôi lớn (75,18 %) quy mô chăn nuôi nhỏ (54,83 %) Trong hạng heo sinh sản (89,05 %) đạt cao hạng heo thịt (52,21 %) Vaccine pest vac (86,46 %) cho hiệu bảo hộ cao so với vaccine DTH (75,47 %) vaccine coglapest (68,87 %), bảo hộ thấp không rõ vaccine tiêm (57,64 %) Heo tỷ lệ đạt bảo hộ cao sau tiêm phòng từ tháng (từ 75,47 % đến 79,19 %) tháng (61,54 %), tháng (66,36 %) tháng (61,54 %) thấp thời gian không rõ (57,64 %) Kết khảo sát tỷ lệ nhiễm virus DTH khu vực khảo sát cho thấy không phát trường hợp bị nhiễm virus DTH (0%) iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Các chữ viết tắt ix Danh mục bảng .x Danh mục hình xi Danh mục sơ đồ xii Danh mục biểu đồ xii Chƣơng MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích .2 1.2.2 Yêu cầu .2 Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh Dịch tả heo (DTH) 2.1.1 Khái niệm bệnh DTH 2.1.2 Tình hình bệnh DTH giới .3 2.1.3 Tình hình bệnh DTH Việt Nam .4 2.2 Căn bệnh .6 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Đặc điểm hình thái cấu tạo virus DTH 2.2.3 Tính chất kháng nguyên v 2.2.4 Tính sinh miễn dịch .8 2.3 Dịch tễ học .9 2.3.1 Địa bệnh .9 2.3.2 Phân bố theo mùa vụ 2.3.3 Loài vật mắc bệnh .9 2.3.4 Chất chứa mầm bệnh 10 2.3.5 Đường xâm nhập .10 2.3.6 Cách sinh bệnh virus DTH 11 2.3.7 Phương thức truyền lây .11 2.4 Triệu chứng bệnh DTH 12 2.4.1 Thể cấp tính 12 2.4.2 Thể cấp tính .12 2.4.3 Thể mãn tính .13 2.4.4 Thể khơng điển hình 13 2.5 Bệnh tích bệnh DTH 14 2.5.1 Bệnh tích đại thể 14 2.5.2 Bệnh tích vi thể 15 2.6 Chẩn đoán bệnh DTH 15 2.6.1 Phương pháp phân lập virus DTH 15 2.6.2 Phương pháp đếm số lượng bạch cầu .15 2.6.3 Phương pháp miễn dịch huỳnh quang (Immuno Fluorescent Test IFT) 15 2.6.4 Phương pháp tiêm động vật thí nghiệm 16 2.6.5 Phương pháp chẩn đoán sinh học phân tử .16 2.6.6 Phương pháp xét nghiệm bệnh DTH kỹ thuật ELISA .17 2.7 Phòng chống bệnh DTH .17 2.7.1 Nguyên tắc chung 17 2.7.2 Vệ sinh phòng bệnh 18 2.7.3 Phòng bệnh vaccine 19 2.7.3.1 Vaccine chết 19 vi 2.7.3.2 Vaccine nhược độc 20 2.7.4 Biện pháp chống bệnh DTH 21 Chƣơng NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.2 Đối tượng khảo sát vật liệu thí nghiệm 23 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Bố trí lấy mẫu huyết heo xét nghiệm 24 3.4.2 Phương pháp thực kỹ thuật ELISA tìm kháng thể kháng virus DTH (xét nghiệm 1) 25 3.4.2.1 Nguyên tắc chế kỹ thuật ELISA tìm kháng thể kháng virus DTH 25 3.4.2.2 Các bước tiến hành 28 3.4.3.Phương pháp thực kỹ thuật ELISA tìm kháng nguyên p125 (xét nghiệm 2) 30 3.4.3.1 Nguyên tắc chế kỹ thuật ELISA tìm kháng nguyên p125 .30 3.4.3.2 Các bước tiến hành 32 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Kết khảo sát tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH .35 4.1.1 Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo khu vực .35 4.1.2 Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo quy mô chăn nuôi .38 4.1.3 Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo hạng heo .39 4.1.4 Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo loại vaccine 41 4.1.5 Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo thời gian tiêm phòng 43 vii 4.2 Kết khảo sát tỷ lệ nhiễm virus DTH heo nuôi khu vực khảo sát 45 Chƣơng KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 52 viii CÁC CHỮ VIẾT TẮT BDV Border Disease Virus BDVD Bovine Viral Diarrhoea Virus CPE Cyto Pathogenic Effect CSFV Classical Swine Fever Virus DNA Deoxyribonucleic acid DTH Dịch tả heo ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay FITC Fluorescence Isothiocyanate GPE Japanese Guinea Pig Exaltation HRP Horse Radish Peroxidase HCV Hog Cholera Virus ICTV International Committee on Taxonomy of virus IFT Immuno Fluorescent Test IgG Immunoglobulin Gamma Mab Monoclonal antibody NCR Non - coding region OD Optical density OIE Office International des Epizooties PCR Polymerase Chain Reaction PK15 Pig Kidney 15 RNA Ribonucleic acid RT PCR Reverse Trainscriptase Polymerase Chain Reaction TMB 3,3,5,5 Tetra methyl benzidine ix 10 Nguyễn Thị Thu Hồng, 2003 Xác định thời điểm tiêm vaccine lần đầu thích hợp cho heo từ đàn nái trại chăn nuôi heo sinh sản qui mô lớn Luận văn thạc sĩ Khoa Học Nông Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 11 Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2012 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus Dịch tả heo huyết kháng thể sau tiêm phòng sở xây dựng an toàn dịch TPHCM Luận văn tốt nghiệp BSTY Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 12 Huỳnh Thị Thu Hương, 2007 Qui trình chẩn đốn mơn siêu vi huyết Phòng siêu vi huyết thanh, Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm Điều trị, Chi cục Thú y Tp.HCM 13 Lâm Thị Thu Hương Bài giảng Miễn dịch học Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 14 Lâm Hoàng Kiệt, 2009 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus Dịch tả heo đánh giá hiệu bảo hộ sau tiêm phòng bệnh Dịch tả heo huyện Củ Chi TP.HCM Tiểu luận tốt nghiệp BSTY Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM 15 Trần Thị Bích Liên Anh Phụng, 2001 Virus thú y chuyên biệt Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 16 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm virus DTH Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 17 Anh Phụng, 1996 Giáo trình Dịch tễ học Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 18 Phạm Thị Tuyết Sương, 2006 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus dịch tả đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng heo nái sinh sản khu vực xây dựng an toàn dịch thuộc TP.HCM Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 19 Nguyễn Văn Thơng, 2005 Tình hình nhiễm đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh dịch tả heo lở mồm long móng khu vực an tồn dịch Huyện Bình Chánh Huyện Hóc Mơn TP.HCM Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM 50 20 Minh Trí, 2004 Khảo sát đặc tính sinh học số chủng virus Dịch tả heo phân lập từ số tỉnh phía Nam Luận văn tốt nghiệp BSTY Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM 21 Phan Minh Trung, 2005 Tình hình nhiễm đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh DTH LMLM khu vực xây dựng an toàn dịch Quận 12 Huyện Củ Chi TP.HCM Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 22 Nguyễn Ngọc Tuân, 2002 Giáo trình Vệ sinh thịt Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 23 Phạm Phong Vũ, 2005 Ứng dụng kỹ thuật Rt nPCR ống chẩn đoán bệnh dịch tả heo Luận văn thạc sĩ Khoa Học Nông Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Tài liệu tiếng Anh 24 Prionics Lelystad PrioCHECK® CSFV Ab: ELISA for invitro detection of antibodies against Classical Swine Fever Virus in serum or plasma of pigs, B.V.Netherland 25 Synbiotics Europe SERELISA® HCV Ag Mono Indirect, kit for the ditection of Hog Cholera Virus (HCV) antigen in swine (individual), France 51 PHỤ LỤC PHẦN 1: BỘ KÍT SỬ DỤNG TRONG CHẨN ĐỐN Bộ kít sử dụng phát kháng thể Sử dụng kít PrioCHECK CSFV Ab hãng Prionic Lelystad Hà Lan để phát kháng thể chống lại virus DTH Điều kiện bảo quản kít nhiệt độ 8ºC chưa sử dụng Bộ kít gồm có: Đĩa xét nghiệm 96 giếng (5 đĩa) phủ sẵn kháng thể đơn dòng Kháng nguyên DTH đông khô Conjugate đậm đặc Huyết (HT) đối chứng (S1) HT đối chứng (S2) HT đối chứng (S3) HT đối chứng (S4) Một lọ nước cất Dung dịch đệm dùng pha loãng Dung dịch rửa đậm đặc Dung dịch Chromogen / Substrate Dung dịch dừng phản ứng (Stop solution) miếng dán đĩa Bộ kít sử dụng phát kháng ngun SERELISA®HCV Ag kit Synbiotics (xét nghiệm DTH, tìm kháng nguyên p125 virus DTH Nguồn gốc kít: Pháp) Bộ kít gồm có: Đĩa phản ứng 96 giếng phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng HCV (p125) Conjugate (CJ): kháng huyết dê kháng kháng thể thỏ 10X Dung dịch nước rửa 10X Dung dịch dùng để pha loãng conjugate antiserum (CD) lọ đối chứng dương 52 lọ đối chứng âm Dung dịch dùng để pha loãng mẫu SD (Blood sample diluent - SD, dùng cho mẫu huyết thanh, huyết tương máu) Dung dịch đệm peroxidase (Buffer peroxidase substrate PS) Kháng huyết thỏ kháng HCV (p125) 10X (AS) Dung dịch dừng phản ứng (Stop solution) Film dán đĩa 53 PHẦN 2: PHỤ LỤC THỐNG KÊ Bảng 4.1: Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo khu vực Chi-Square Test: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Mơn Bình Chánh Củ Chi Hóc Mơn Total Total 151 528 266 194.90 496.23 253.87 9.887 2.034 0.580 120 162 87 76.10 193.77 99.13 25.321 5.208 1.484 271 690 353 945 369 1314 Chi-Sq = 44.513, DF = 2, P-Value = 0.000 So sánh Bình Chánh Củ Chi Chi-Square Test: Bình Chánh, Củ Chi Bình Chánh Củ Chi Total Total 151 528 191.48 487.52 8.556 3.361 120 162 79.52 202.48 20.602 8.092 271 690 679 282 961 Chi-Sq = 40.611, DF = 1, P-Value = 0.000 54 So sánh Bình Chánh Hóc Mơn Chi-Square Test: Bình Chánh, Hóc Mơn Bình Chánh Hóc Môn Total Total 151 266 181.10 235.90 5.003 3.841 120 87 89.90 117.10 10.079 7.737 271 353 417 207 624 Chi-Sq = 26.660, DF = 1, P-Value = 0.000 So sánh Củ Chi Hóc Mơn Chi-Square Test: Củ Chi, Hóc Mơn Củ Chi Total Hóc Mơn Total 528 266 525.27 268.73 0.014 0.028 162 87 164.73 84.27 0.045 0.088 690 353 794 249 1043 Chi-Sq = 0.175, DF = 1, P-Value = 0.676 55 Bảng 4.2: Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo quy mơ chăn nuôi Chi-Square Test: Lớn, Vừa, Nhỏ Lớn Vừa Nhỏ Total 509 243 193 945 486.88 204.97 253.15 1.005 7.058 14.292 168 42 159 190.12 80.03 98.85 2.573 18.075 36.602 677 285 352 Total 369 1314 Chi-Sq = 79.605, DF = 2, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Lớn, Vừa Lớn Vừa Total 509 243 752 529.21 222.79 0.772 1.834 168 42 147.79 62.21 2.765 6.568 677 285 Total 210 962 Chi-Sq = 11.939, DF = 1, P-Value = 0.001 56 Chi-Square Test: Lớn, Nhỏ Lớn Nhỏ Total 509 193 702 461.86 240.14 4.811 9.254 168 159 215.14 111.86 10.329 19.866 677 352 Total 327 1029 Chi-Sq = 44.260, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Vừa, Nhỏ Vừa Nhỏ Total 243 193 436 195.07 240.93 11.776 9.535 42 159 89.93 111.07 25.545 20.683 Total 285 352 201 637 Chi-Sq = 67.539, DF = 1, P-Value = 0.000 57 Bảng 4.3: Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo hạng heo Chi-Square Test: Sinh Sản, Thịt Sinh Sản Total 626 Thịt Total 319 945 505.58 439.42 28.681 32.999 77 292 197.42 171.58 73.451 84.510 703 611 369 1314 Chi-Sq = 219.641, DF = 1, P-Value = 0.000 Bảng 4.4: Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo loại vaccine Chi-Square Test: Coglapest, DTH, Pest - vac Coglapest Total DTH Pest-vac 219 526 83 237.00 519.46 71.55 1.367 0.082 1.834 99 171 13 81.00 177.54 24.45 3.999 0.241 5.365 318 697 96 Total 828 283 1111 Chi-Sq = 12.887, DF = 2, P-Value = 0.002 58 So sánh vaccine Coglapest DTH Chi-Square Test: Coglapest, DTH Coglapest Total DTH Total 219 526 233.41 511.59 0.889 0.406 99 171 84.59 185.41 2.454 1.120 318 697 745 270 1015 Chi-Sq = 4.869, DF = 1, P-Value = 0.027 So sánh vaccine Coglapest Pest vac Chi-Square Test: Coglapest, Pest - vac Coglapest Total Pest-vac Total 219 83 231.97 70.03 0.725 2.403 99 13 86.03 25.97 1.956 6.478 318 96 302 112 414 Chi-Sq = 11.562, DF = 1, P-Value = 0.001 59 So sánh vaccine DTH Pest vac Chi-Square Test: DTH, Pest - vac DTH Pest-vac 526 83 535.27 73.73 0.161 1.167 171 13 161.73 22.27 0.532 3.862 Total 697 96 Total 609 184 793 Chi-Sq = 5.721, DF = 1, P-Value = 0.017 Bảng 4.5 Tỷ lệ huyết đủ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine DTH theo thời gian tiêm phòng Chi-Square Test: tháng, tháng, tháng, tháng 1 tháng tháng tháng tháng Total 56 446 255 71 828 67.82 440.46 239.98 79.74 2.060 0.070 0.940 0.959 Total 35 145 23.18 150.54 6.027 0.204 91 591 67 36 82.02 27.26 2.751 2.805 322 107 283 1111 Chi-Sq = 15.817, DF = 3, P-Value = 0.001 So sánh tháng tháng Chi-Square Test: tháng, tháng 60 1 tháng tháng Total 56 446 502 66.98 435.02 1.801 0.277 35 145 24.02 155.98 5.022 0.773 Total 91 591 180 682 Chi-Sq = 7.873, DF = 1, P-Value = 0.005 So sánh tháng tháng Chi-Square Test: tháng, tháng 1 tháng tháng Total 56 255 311 68.53 242.47 2.289 0.647 Total 35 22.47 6.981 91 67 79.53 1.973 102 322 413 Chi-Sq = 11.890, DF = 1, P-Value = 0.001 So sánh tháng tháng Chi-Square Test: tháng, tháng tháng tháng Total 56 71 127 58.37 68.63 0.096 0.082 Total 35 32.63 0.172 36 38.37 0.146 71 91 107 198 61 Chi-Sq = 0.496, DF = 1, P-Value = 0.481 So sánh tháng tháng Chi-Square Test: tháng, tháng tháng tháng Total 446 255 701 453.77 247.23 0.133 0.244 145 137.23 0.440 Total 591 67 74.77 0.807 212 322 913 Chi-Sq = 1.624, DF = 1, P-Value = 0.203 So sánh tháng tháng Chi-Square Test: tháng, tháng tháng tháng Total 446 71 517 437.75 79.25 0.156 0.860 145 153.25 0.445 Total 591 36 27.75 2.455 181 107 698 Chi-Sq = 3.915, DF = 1, P-Value = 0.048 So sánh tháng tháng Chi-Square Test: tháng, tháng tháng tháng Total 255 71 326 244.69 81.31 0.434 1.307 67 36 103 62 77.31 1.375 Total 322 25.69 4.138 107 429 Chi-Sq = 7.254, DF = 1, P-Value = 0.007 63 PHẦN 3: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH CÁC LOẠI VACCINE Vaccine Pest vac (Brazil) Vaccine Coglapest (Pháp) Vaccine Dịch tả heo (Navetco Việt Nam) 64 ... Khảo sát tỷ lệ huyết heo có đủ bảo hộ sau tiêm phòng lƣu hành bệnh Dịch Tả Heo Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Mơn – Tp.HCM” 1.2 Mục đích – u cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá tỷ lệ bảo hộ heo sau tiêm phòng. .. Tên khóa luận: “KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEO CÓ ĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÕNG VÀ LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HĨC MƠN – TP.HCM” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên... ủng hộ Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Huệ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu Khảo sát tỷ lệ huyết heo có đủ bảo hộ sau tiêm phòng lƣu hành bệnh dịch tả heo Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn –
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEO CÓ ĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VÀ LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HÓC MÔN – TPHCM. , KHẢO SÁT TỶ LỆ HUYẾT THANH HEO CÓ ĐỦ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VÀ LƢU HÀNH BỆNH DỊCH TẢ HEO TẠI BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, HÓC MÔN – TPHCM.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay