ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SUNZYME VÀ SUNPHASE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP

61 2 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SUNZYME SUNPHASE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG THỊT CÔNG NGHIỆP Sinh viên thực : LÊ TRUNG HỊA Lớp : DH09TA Ngành : Chăn ni Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 9/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** LÊ TRUNG HÒA ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SUNZYME SUNPHASE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNGTRƯỞNG THỊT CƠNG NGHIỆP Khóa luận đệ trình để đáp ứng theo yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 9/2013 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: “Ảnh hưởng việc bổ sung Sunzyme Sunphase thức ăn lên tăng trưởng thịt công nghiệp” tiến hành từ ngày 06/09/2012 – 18/10/2012 trại thực nghiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, 320 Cobb 500 nuôi từ 0-42 ngày tuổi với lô thí nghiệm, lơ có lần lặp lại có 10 cho lần lặp lại lơ I nuôi với phần thức ăn (đối chứng dương), lô II với phần bổ sung chế phẩm Sunzyme +Sun phase, lô III với phần giảm chuẩn 4% dưỡng chất (đối chứng âm) lô IV với phần giảm chuẩn 4% dưỡng chất bổ sung chế phẩm Sunzyme + Sunphase Sau tuần ni, trọng lượng bình qn cao lô thức ăn (2284,2g/con), lô thức ăn giảm chuẩn 4% dưỡng chất bổ sung enzyme (2265,8g/con) thấp lô thức ăn bổ sung enzyme (2217,0g/con), có khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê TTTĐ thức ăn giảm chuẩn 4% dưỡng chất có bổ sung enzyme (52,61g/con/ngày) cao nhất, thấp lô thức ăn giảm chuẩn (51,49g/con/ngày) khơng có ý nghĩa mặt thống kê Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân lô thức ăn bổ sung enzyme cao (110,84 g/con/ngày), thấp lô thức ăn giảm chuẩn (110,27 g/con/ngày) Lơ thức ăn giảm chuẩn có bổ sung enzyme cho hệ số chuyển hóa thức ăn tốt (lô IV: 2,19 kgTA/ kgTT) so với lô enzyme (lơ I: 2,20 kgTA/ kgTT, lơ III: 2,21 kgTA/kgTT) Kết mổ khảo sát cho thấy tỉ lệ % quầy thịt lơ có bổ sung enzyme (lô II: 72,9%, lô IV: 69,7%) cao lô không bổ sung enzyme (lô I: 68,9%, lô III: 66,8%) khác biệt có ý nghĩa với P0,05 34 Biểu đồ 4.5Tỉ lệ nuôi sống (%) 4.5 Khảo sát quầy thịt Bảng 4.6 Kết mổ khảo sát thí nghiệm (6 con/1 lô) Lô TA Ezyme Tiết Lông QT I Căn Không 2,5 ± 0,2 4,1 ± 0,33 68,9± 1,53 II Căn Có 4,3 ± 2,4 3,6 ± 0,39 72,9 ±3,90 Không 3,3 ± 1,0 4,3 ± 0,30 66,8 ± 1,45 Có 3,5 ± 0,9 3,8 ± 0,29 69,7 ± 5,18 ->0,05 >0,05 ->0,05 Thức ăn 3,42 ± 1,9 3,85 ± 0,12 70,9 ± 3,50 Th.ăn giảm chuẩn 3,38 ± 0,9 4,05 ± 0,39 68,2 ± 3,92 ->0,05 >0,05 >0,05 Không enzyme 2,91 ± 1,8 4,19 ± 0,34 67,8 ± 1,80 Có enzyme 3,89 ± 0,8 3,71 ± 0,09 71,3 ± 1,35 ->0,05 -0,05 - Thức ăn 28,7 ± 1,55 21,5 ± 1,86 0,274 Th.ăn giảm chuẩn 28,7 ± 2,54 22,2 ± 1,83 0,272 ->0,05 ->0,05 Không enzyme 29,2 ± 1,91 22,4 ± 0,82 0,270 Có enzyme 28,2 ± 2,09 21,4 ± 2,47 0,275 -0,05 PTA*Enzyme PTA PEnzyme Số liệu bảng trình bày theo kiểu: Trọng lượng ± SD Kết xử lý thống kê cho thấy tỷ lệ huyết lô II cao với 4,341% lơ I lô thấp với 2,52% Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tỷ lệ lông lô III cao với 4,308% lơ II lô thấp với 3,622% Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tỷ lệ quầy thịt lơ II cao với 72,87% lô III lô thấp với 66,79% Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Tỷ lệ trọng lượng tụy tạng lơ chênh lệch ít, cao lô IV 0,29%, lô I 0,28%, lô II 0,27%, cuối lô III 0,26% Như việc bổ sung enzyme khơng có tác động nhiều lên trọng lượng tụy tạng Kết mổ khảo sát cho thấy tiêu tỷ lệ huyết, tỷ lệ lông, tỷ lệ quầy thịt tỷ lệ thịt đùi khác biệt khơng nhiều tỷ lệ thịt ức lơ có bổ sung enzyme khơng cao so với lô không bổ sung enzyme khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P >0,05 36 Theo Đặng Thụy Tường Vy (2004), thử nghiệm phần bổ sung enzyme phytase thay kháng sinh thức ăn công nghiệp cho kết tỷ lệ lông đạt 4,66%, tỷ lệ quầy thịt 67,27%, tỷ lệ thịt ức đạt 21,79%, tỷ lệ thịt đùi 21,57% Về tỷ lệ lơng kết thấp (tỷ lệ lông 3,95%) kết tỷ lệ quày thịt, tỷ lệ thịt ức tỷ lệ thịt đùi chúng tơi cao ( tỷ lệ quày thịt 69,6%, tỷ lệ thịt ức 28,7%, tỷ lệ thịt đùi 21,9%) Sự chênh lệch giống thí nghiệm, điều kiện nuôi dưỡng, phần thức ăn enzyme bổ sung 4.6 Kết phân tích phospho phân Bảng 4.7 Kết phân tích photpho phân (Dựa vào tỷ lệ Phospho tổng số phân/vật chất khô mẫu phân) Lô I Lô II Lô III Lô IV (TACB) (TACB+Enzyme) (TAGC) (TAGC+Enzyme) Tuần đầu(%) 1,98 1,55 1,44 1,42 Tuần cuối(%) 1,59 1,35 1,54 1,46 Thời điểm Do điều kiện hạn chế nên tiến hành lấy nhiều mẫu nên bảng 4.7 kết trung bình đại diện cho lơ thí nghiệm Theo kết lơ thức ăn khơng có enzyme hỗ trợ tiêu hóa phospho nên lượng phospho đào thải qua phân là: tuần đầu 1,98% cao nhiều so với 1,55% lô thức ăn có enzyme; tuần cuối 1,59% so với 1,35% lô thức ăn bổ sung enzyme Trung bình tỷ lệ phần trăm phospho thải qua phân lơ thí nghiệm tuần đầu cao 0,45% so với kết thu tuần cuối cho thấy lúc lớn hỗ trợ enzyme việc tiêu hóa phospho tốt Nhìn chung tác động enzyme lên tiêu hóa phospho thức ăn có tác dụng hiệu 37 4.7 Kết phân tích phospho xương đùi Bảng 4.8 Tỷ lệ phospho xương đùi (Dựa vào tỷ lệ Phospho tổng số xương/vật chất khô mẫu xương) Đơn vị(%) Lô I Lô II Lô III Lô IV (TACB) (TACB+Enzyme) (TAGC) (TAGC+Enzyme) 4,12 3,65 4,84 3,84 Do điều kiện hạn chế nên tiến hành lấy nhiều mẫu nên bảng 4.8 kết trung bình đại diện cho lơ thí nghiệm Theo kết lơ thức ăn giảm chuẩn tỷ lệ phospho xương đùi cao (4,84%) thấp lô thức ăn bổ sung enzyme (3,65%) Hai lô thức ăn thức ăn giảm chuẩn bổ sung enzyme có tỷ lệ 4,12% 3,84% Như việc bổ sung enzyme không giúp tăng lượng phospho xương đùi So với kết Lê Thị Bạch Vân (2008) lượng Phospho xương đùi 2,60% kết cao 4,11% 4.8 Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm Ở phần hiệu kinh tế dựa vào giá enzyme thức ăn (70000 VNĐ/kg Sunzyme, 80000 VNĐ/kg Sunphase) với FCR để tính hiệu kinh tế Bảng 4.9 Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng (vnđ/kg) Lô Giá thức ăn (vnđ/kg TA) FCR Giá enzyme (vnđ/kg TA) Chi phí thức ăn (vnđ) So sánh (%) I II III IV 10227 10227 9751 9751 2,20 2,23 2,21 2,19 43 43 22499,4 22849,21 21549,71 21397,69 100 101,6 95,8 95,1 38 Chi phí thức ăn cho lơ II cao 22902,1 vnđ, thấp lô IV 21448,86 vnđ.Nếu lấy chi phí thức ăn lơ I 100% lơ IV chi phí thức ăn/1kg TT nhỏ lô I 4,9%, nhỏ hơnlô III 0,7%, nhỏ lô II 6,5% lô IV sử dụng thức ăn giảm chuẩn làm giảm bớt chi phí với enzyme cải thiện tốt FCR nên làm tổng chi phí giảm đáng kể Chi phí thức ăn nhóm lơ khơng bổ sung cao chi phí thức ăn cho nhóm lơ bổ sung enzyme 0,9% Chi phí thức ăn nhóm lơ thức ăn cao nhóm lơ thức ăn giảm chuẩn 10,7% 39 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thí nghiệm thu thập kết tiêu theo dõi chúng tơi có số kết luận sau đây: Ở phần giảm chuẩn bổ sung chế phẩm enzyme cải thiện HSCBTA tốt so với lô không bổ sung enzyme thức ăn giảm chuẩn Enzyme tác động tích cực lên TTTĐ TLTL Cụ thể TTTĐ lô bổ sung enzyme 52,17g/com/ngày so với lô không bổ sung enzyme 52,02g/con/ngày TTTL lơ có bổ sung enzyme cho phần giảm chuẩn cao so với lô đối chứng tương ứng âm ngang với lô đối chứng dương TTTL lơ có khơng có enzyme: lơ II (2284 g/con), lơ I (2225 g/con), lơ giảm chuẩn có bổ sung enzyme có TTTL cao lơ giảm chuẩn khơng có enzyme: 2265 g/con so với 2217 g/con Tóm lại: Bổ sung enzyme vào thức ăn giảm chuẩn cho kết khả quan, ngược lại bổ sung enzyme vào thức ăn không mang lại tác động tốt lên trọng lượng sống, tăng trọng tuyệt đối, hệ số chuyển biến thức ăn Những lơ có bổ sung enzyme cho kết mổ khảo sát tỷ lệ quày thịt, tỷ lệ ức cao so với lơ khơng có enzyme lơ có bổ sung enzyme có khả tiêu hóa phospho tốt lơ khơng có enzyme 5.2 Đề nghị Dựa vào kết nêu xin đề nghị: - Không cần bổ sung enzyme vào thức ăn thịt - Bổ sung enzyme vào thức ăn dinh dưỡng để hạn chế loại thải phospho phân tăng hấp thụ phospho vào xương 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng việt Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nông Nghiệp Đặng Thị Thu, Lê Ngọc Tú, Tô Kim Anh, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Xuân Sâm, 2004 Công Nghệ Enzyme, nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội Đặng Thụy Tường Vy, 2004 Thử nghiệm sử dụng acid formic enzyme phytase thay toàn phần kháng sinh thức ăn thịt công nghiệp Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y- Đại học Nông Lâm TP HCM Đỗ Hữu Phương, 2004 Thức ăn chăn nuôi-Đặc san khoa học kỹ thuật thức ăn chăn nuôi-số 1/2004 Lê Thị Bạch Vân, 2008 Ảnh hưởng việc sử dụng enzyme phytase thức ăn lên khả tăng trọng thịt công nghiệp Luận văn tốt nghiệp BSTY chuyên ngành Dược, trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Mai Anh Tuấn, 2011 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất xơ và tác dụng của enzyme ngoại sin h (β-mannanase) lên tốc độ tăng trưởng và khả tiêu hóa của cá tra, luận án thủy sản Nguyễn Kim Thuận, 2006 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung enzyme tiêu hóa Allzyme SSF thức ăn thịt Luận văn tốt nghiệp BSTY, khoa Chăn Nuôi Thú Y-Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Phước Nhuận, Phan Thế Đồng, Lê Thị Phượng Hồng, Đỗ Hiếu Liêm Đinh Ngọc Loan, 2000 Giáo trình sinh hóa học Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP HCM Vũ Duy Giảng, 2009, Sử dụng enzyme để tăng hiệu sử dụng lượng giảm giá thành thức ăn chăn nuôi, Đại Học Nơng Nghiệp Hà Nội 41 Phần tiếng nước ngồi 10 ChemGen, 2006 Summary of Hemicell studies in pigs, Bayer Vietnam 11 Daskiran M, Teeter RC, Fodge DW, and Hsiao H.Y, 2004 An evalution of endo- β-D-mannanase (Hemicell) effects on broiler performance and energy use in diets varying in β-mannancontent Poultry Science 12 Jackson M.E, Fodge D.W, and Hsiao H.Y, 1999 Effects of beta-mannanase in Corn-Soybean Diets on laying hen performance 13 McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD and Morgan CA, 2002 Animal nutrition Nguồn Internet 14 Broiler performance and nutrition supplement, 2012, www.cobb-vantress.com Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2012 15 Feed Enzyme-Phytase http://www.sunhy.cn/html/2009/99/145.shtml Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2012 16 SunHy phytase– Acidphytic.http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=8821 Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2012 17 18 Sunzyme for Poultry http://www.sunhy.cn/html/2009/99/152.shtml Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2012 42 PHỤ LỤC Tăng trọng tích lũy bình qn (g/con) 0, 21 42 ngày tuổi General Linear Model: P0 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for P0, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 0,0313 1,5313 0,0313 20,3750 21,9688 Adj SS 0,0313 1,5313 0,0313 20,3750 Adj MS 0,0313 1,5313 0,0313 0,7277 F 0,04 2,10 0,04 P 0,837 0,158 0,837 General Linear Model: P21 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for P21, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 116 1582 6815 57242 65755 Adj SS 116 1582 6815 57242 Adj MS 116 1582 6815 2044 F 0,06 0,77 3,33 P 0,813 0,387 0,079 General Linear Model: P42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for P42, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 1493 186 22978 512842 537500 Adj SS 1493 186 22978 512842 43 Adj MS 1493 186 22978 18316 F 0,08 0,01 1,25 P 0,777 0,921 0,272 Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) – 21, 21 – 42 - 42 ngày tuổi General Linear Model: TTTD0-21 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for TTTD0-21, using Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS TA 0,272 0,272 0,272 ENZYME 3,368 3,368 3,368 TA*ENZYME 15,388 15,388 15,388 Error 28 129,323 129,323 4,619 Total 31 148,351 Adjusted SS for F 0,06 0,73 3,33 P 0,810 0,400 0,079 General Linear Model: TTTD22-42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for TTTD22-42, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 0,41 4,74 3,45 909,96 918,56 Adj SS 0,41 4,74 3,45 909,96 Adj MS 0,41 4,74 3,45 32,50 F 0,01 0,15 0,11 P 0,912 0,705 0,747 0-42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for TTTD0-42, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 0,074 0,195 7,405 275,282 282,957 Adj SS 0,074 0,195 7,405 275,282 44 Adj MS 0,074 0,195 7,405 9,832 F 0,01 0,02 0,75 P 0,931 0,889 0,393 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (g/con/ngày) – 21, 21 – 42 - 42 ngày tuổi General Linear Model: TATT0-21 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for TATT0-21, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 1,571 0,283 82,722 167,365 251,941 Adj SS 1,571 0,283 82,722 167,365 Adj MS 1,571 0,283 82,722 5,977 F 0,26 0,05 13,84 P 0,612 0,829 0,001 General Linear Model: TATT22-42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for TATT22-42, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 3,3 1,7 84,3 6099,5 6188,9 Adj SS 3,3 1,7 84,3 6099,5 Adj MS 3,3 1,7 84,3 217,8 F 0,02 0,01 0,39 P 0,902 0,930 0,539 General Linear Model: TATT0-42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for TATT0-42, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 0,47 0,86 0,39 1586,23 1587,95 Adj SS 0,47 0,86 0,39 1586,23 45 Adj MS 0,47 0,86 0,39 56,65 F 0,01 0,02 0,01 P 0,928 0,903 0,935 Hệ số chuyển biến thức ăn (kgTA/kgTT) – 21, 21 – 42 - 42 ngày tuổi General Linear Model: FCR0-21 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for FCR0-21, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 0,00008 0,00622 0,00204 0,39146 0,39981 Adj SS 0,00008 0,00622 0,00204 0,39146 Adj MS 0,00008 0,00622 0,00204 0,01398 F 0,01 0,45 0,15 P 0,940 0,510 0,706 General Linear Model: FCR22-42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for FCR22-42, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P TA 0,01036 0,01036 0,01036 0,19 0,666 ENZYME 0,00347 0,00347 0,00347 0,06 0,803 TA*ENZYME 0,00975 0,00975 0,00975 0,18 0,676 Error 28 1,52551 1,52551 0,05448 Total 31 1,54910 General Linear Model: FCR0-42 versus TA, Enzyme Analysis of Variance for FCR0-42, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 28 31 Seq SS 0,00369 0,00006 0,00500 0,67491 0,68367 Adj SS 0,00369 0,00006 0,00500 0,67491 46 Adj MS 0,00369 0,00006 0,00500 0,02410 F 0,15 0,00 0,21 P 0,698 0,959 0,652 Các tiêu mổ khảo sát General Linear Model: % tiết versus TA; Enzyme Analysis of Variance for % tiết, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total 23 DF 1 20 Seq SS 0,016 5,876 4,186 38,076 Adj SS 0,016 5,876 4,186 38,076 Adj MS 0,016 5,876 4,186 1,904 F 0,01 3,09 2,20 P 0,929 0,094 0,154 48,154 General Linear Model: % lông versus TA; Enzyme Analysis of Variance for % lông, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 20 23 Seq SS 0,2505 1,3941 0,0080 2,1639 3,8164 Adj SS 0,2505 1,3941 0,0080 2,1639 Adj MS 0,2505 1,3941 0,0080 0,1082 F 2,32 12,88 0,07 P 0,144 0,002 0,789 General Linear Model: % QT versus TA; Enzyme Analysis of Variance for % QT, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 20 23 Seq SS 69,93 42,56 1,80 232,74 347,04 Adj SS 69,93 42,56 1,80 232,74 Adj MS 69,93 42,56 1,80 11,64 F 6,01 3,66 0,15 P 0,024 0,070 0,698 General Linear Model: % ty le uc/P sống versus TA; ENZYME Analysis of Variance for ty le uc, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME DF 1 Seq SS 0,005 6,306 4,347 Adj SS 0,005 6,306 4,347 47 Adj MS 0,005 6,306 4,347 F 0,00 1,46 1,01 P 0,973 0,241 0,328 Error Total 20 23 86,417 97,075 86,417 4,321 General Linear Model: % đùi/P sống versus TA; Enzyme Analysis of Variance for % đùi/P sống, using Adjusted SS for Tests Source TA ENZYME TA*ENZYME Error Total DF 1 20 23 Seq SS 2,595 6,501 2,861 65,249 77,206 Adj SS 2,595 6,501 2,861 65,249 48 Adj MS 2,595 6,501 2,861 3,262 F 0,80 1,99 0,88 P 0,383 0,173 0,360 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** LÊ TRUNG HÒA ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SUNZYME VÀ SUNPHASE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNGTRƯỞNG GÀ THỊT CƠNG NGHIỆP... chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 9/2013 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung Sunzyme Sunphase thức ăn lên tăng trưởng gà thịt công nghiệp tiến hành từ ngày... significant iii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: LÊ TRUNG HÒA Tên luận văn: Ảnh hưởng việc bổ sung Sunzyme Sunphase thức n lên tăng trưởng gà thịt cơng nghiệp Đã hồn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SUNZYME VÀ SUNPHASE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SUNZYME VÀ SUNPHASE TRONG THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP , Giới thiệu một số enzyme tiêu hóa chất xơ và enzyme tiêu hóa phospho, Một số thí nghiệm bổ sung enzyme vào thức ăn gia súc gia cầm, Qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng, Số liệu trong bảng trình bày theo kiểu:TLTLBQ ± SD, Biểu đồ 4.5Tỉ lệ nuôi sống của gà (%), Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay