KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH DA DO DEMODEX, SARCOPTES, NẤM VÀ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y MODERN PET

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH DA DO DEMODEX, SARCOPTES, NẤM BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y MODERN PET Sinh viên thực : LÊ THỊ THU SƯƠNG Lớp : DH08DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2008 – 2013 Tháng 09/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y LÊ THỊ THU SƯƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH DA DO DEMODEX, SARCOPTES, NẤM BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y MODERN PET Khóa luận tốt nghiệp dùng để đệ trình cấp bác sỹ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUANG THÔNG Tháng 09/2013 PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Sương Tên luận văn: “khảo sát tình hình bệnh da ký sinh trùng, nấm bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp bệnh viện thú y Modern Pet” Sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y Ngày…… tháng…… năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUANG THÔNG iii LỜI CẢM ƠN *Kính dâng cha mẹ Những cố gắng phấn đấu con, niềm kính u biết ơn vơ hạn trước khó khăn, vất vả cha mẹ n tâm học tập có ngày hơm *Thành kính ghi ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Ban Chủ Nhiệm khoa Chăn Ni – Thú Y tồn thể q Thầy Cơ khoa tận tình dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt khóa học *Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Quang Thông Dr Surasit Dechom Đã hết lòng bảo, động viên, tạo điều kiện thực hành hướng dẫn suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận *Chân thành cảm ơn Các bác sĩ công tác Bệnh viện thú y Modern Pet tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập bệnh viện Lê Thị Thu Sương iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nguyên cứu “Khảo sát tình hình bệnh da ký sinh trùng, nấm bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp bệnh viện thú y Modern Pet” tiến hành thời gian từ ngày 01/12/2013 đến ngày 30/06/2013 Qua thời gian khảo sát, kết hợp phương pháp chẩn đoán lâm sàng phi lâm sàng để xác định bệnh, đồng thời theo dõi dấu hiệu lâm sàng biến đổi cận lâm sàng máu chó nghi bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp, cách ghi số liệu trực tiếp ca bệnh theo ngày, ghi nhận kết sau: Trong tổng số 2347 chó đến khám điều trị bệnh viện thú y Modern Pet có 421 trường hợp chó bệnh da, chiếm tỷ lệ 17,94% Tiến hành xét nghiệm 219 tổng số 421 chó bị bệnh da cho thấy tỷ lệ nhiễm Demodex var canis cao (26,94%), tỷ lệ nhiễm nấm 15,98 % tỷ lệ nhiễm Sarcoptes scabiei thấp (7,31%), lứa tuổi từ – năm tuổi nhiễm Demodex var canis chiếm tỷ lệ 36,92% Trong tổng 51 chó có dấu hiệu nghi ngờ bệnh da thiểu tuyến giáp kiểm tra cho kết 15 chó có tiêu T3, T4 giảm, chiếm tỷ lệ 29,41% Tần suất biểu lâm sàng chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp: lâm sàng lừ đừ/ chậm chạp/ lười vận động (73,33%), ; cận lâm sàng: tăng cholesterol (40%), giảm glucose (60%), giảm protein toàn phần/ máu (33,33%) Ngoài ra, yếu tố tuổi, giới tính ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh da thiểu tuyến giáp v MỤC LỤC PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương Tổng quan 2.1 Tổng quan da 2.1.1 Sơ lược cấu tạo da 2.1.2 Chức da 2.2 Các nguyên nhân gây bệnh da chó 2.2.1 Ngoại ký sinh trùng 2.2.2 Nhiễm trùng 2.2.3 Dinh dưỡng 2.2.4 Miễn dịch – gián tiếp 2.2.5 Di truyền 2.2.6 Rối loạn nội tiết tố 10 2.2.7 Các nguyên nhân khác 12 2.3 Các tiêu sinh lý máu chó 12 2.4 Các tiêu sinh hóa 13 2.5 Hormon tuyến giáp 13 vi 2.5.1 Triiodothyronine (T3) 13 2.5.2 Tetraiodothyronine (T4) 14 2.5.3 Tetraiodothyronine tự (FT4) 14 2.5.4 Kích thích tố ảnh hưởng tuyến giáp (TSH) 14 2.6 Một số nghiên cứu nước 15 2.6.1 Nghiên cứu nước 15 2.6.2 Nghiên cứu nước 16 Chương Nội dung phương pháp 18 3.1 Thời gian địa điểm thực 18 3.2 Đối tượng khảo sát 18 3.3.1 Nội dung 18 3.3.2 Nội dung 18 3.4 Hóa chất dụng cụ sử dụng 19 3.5 Phương pháp tiến hành 19 3.5.1 Lập bệnh án theo dõi 19 3.5.2 Chẩn đoán lâm sàng 19 3.5.3 Chẩn đoán phi lâm sàng 20 3.5.4 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 21 3.6 Xử lí số liệu 22 Chương Kết thảo luận 23 4.1 Tình hình bệnh da chó ngoại ký sinh trùng nấm 23 4.1.1 Tỷ lệ chó bị bệnh da 23 4.1.2 Tỷ lệ chó bị bệnh Demodex, Sarcoptes nấm tổng số chó xét nghiệm 24 4.1.3 Tỷ lệ chó bị bệnh Demodex, Sarcoptes, nấm theo lứa tuổi 27 4.1.4 Tỷ lệ chó bị bệnh Demodex, Sarcoptes nấm da theo giới tính 29 4.1.5 Tỷ lệ chó bị bệnh Demodex, Sarcoptes nấm da theo giống 30 4.2 Bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp chó 33 4.2.1 Tỷ lệ bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp chó 33 vii 4.2.2 Tỷ lệ chó bị bệnh da theo nồng độ T3, T4 35 4.2.3 Tần suất biểu lâm sàng chó bị viêm da liên quan thiểu tuyến giáp 36 4.2.4 Những thay đổi thành phần máu chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp 39 4.2.5 Những yếu tố nguy bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp chó 47 Chương Kết luận đề nghị 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 56 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt tiếng Anh AMP: adenosine mono phosphate FT4: free tetraiodothyronine Hb: hemoglobin Hct: hematocrit MSH: melanocyte releasing hormone STH: stimulation of thyroid hormone T3: triiodothyronine T4: tetraiodothyronine TBG: thyroxine – binding globulin TRH: thyrotropin releasing hormone TSH: thyroid stimulating hormone TSH – RF: thyroid stimulating hormone – releasing factor ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tần số xuất triệu chứng chó bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp 11 Bảng 2.2 Những giá trị huyết học bình thường xét nghiệm máu 13 Bảng 2.3 Giá trị tiêu sinh hóa máu chó tham khảo 13 Bảng 4.1 Tỷ lệ chó bị bệnh da Demodex, Sarcoptes, nấm da, nguyên nhân khác tổng số chó xét nghiệm (n = 219) 25 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó bị bệnh Demodex, Sarcoptes nấm da theo lứa tuổi 27 Bảng 4.3 Tỷ lệ chó nhiễm Demodex, Sarcoptes nấm da theo giới tính 29 Bảng 4.4 Tỷ lệ chó bị bệnh Demodex, Sarcoptes nấm da theo giống 31 Bảng 4.5 Tỷ lệ chó bị nhiễm Demodex, Sarcoptes nấm theo nhóm chó lơng ngắn chó lơng dài 32 Bảng 4.6 Tỷ lệ chó bị bệnh da theo nồng độ T3, T4 35 Bảng 4.7 Tần suất biểu lâm sàng chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp 37 Bảng 4.8 Tỷ lệ chó có biến đổi tiêu sinh lý 40 Bảng 4.9 Tỷ lệ chó có biến đổi tiêu sinh hóa 41 Bảng 4.10 Biến động tiêu sinh lý máu theo giống chó bị bệnh da kiên quan đến thiểu tuyến giáp 44 Bảng 4.11 Biến động tiêu sinh hóa máu theo nhóm chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp 46 Bảng 4.12 Tỷ lệ chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp theo tuổi 47 Bảng 4.13 Tỷ lệ chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp theo giới tính 48 Bảng 4.14 Tỷ lệ chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp theo giống 49 x 3,91 2,163 24,09 0,351 37 Total 43 Chi-Sq = 7,206; DF = 1; P-Value = 0,007 cells with expected counts less than MỘT SỐ BIẾN ĐỔI CẬN LÂM SÀNG CỦA CHÓ CÓ NỒNG ĐỘ T3, T4 GIẢM CHĨ KHƠNG BỊ BỆNH DA GIẢM HỒNG CẦU Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 4,71 2,290 Không bệnh 10,29 1,050 6,29 1,718 17 13,71 0,787 20 Total 11 24 35 Total 15 Chi-Sq = 5,844; DF = 1; P-Value = 0,016 cells with expected counts less than GIẢM Hct Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 11 7,29 1,894 Không bệnh 7,71 1,788 9,71 1,420 14 10,29 1,341 20 Total 17 18 35 Total 15 Chi-Sq = 6,443; DF = 1; P-Value = 0,011 TĂNG CHOLESTEROL Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Không 58 Bệnh 3,43 1,929 bệnh 11,57 0,571 Total 15 2 4,57 1,446 18 15,43 0,429 20 Total 27 35 Chi-Sq = 4,375; DF = 1; P-Value = 0,036 cells with expected counts less than TỶ LỆ CHÓ BỊ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP THEO LỨA TUỔI Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 2,65 1,025 Không bệnh 6,35 0,427 2 4,71 1,556 14 11,29 0,648 16 12 7,65 2,478 14 18,35 1,032 26 Total 15 36 51 Total Chi-Sq = 7,166; DF = 2; P-Value = 0,028 cells with expected counts less than TỶ LỆ CHÓ BỊ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP GIỮA NHÓM TRÊN TUỔI DƯỚI TUỔI Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 7,35 2,577 Không bệnh 22 17,65 1,074 12 7,65 2,478 14 18,35 1,032 26 Total 15 36 51 Total 25 Chi-Sq = 7,161; DF = 1; P-Value = 0,007 MỨC ĐỘ LIÊN QUAN LỨA TUỔI TRÊN NĂM TUỔI ĐỐI VỚI BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TRÊN CHÓ 59 OR = (12*22)/(14*3) = 6,29 TỶ LỆ CHÓ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP THEO GIỚI TÍNH (ĐỰC - CÁI) Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 8,24 1,271 Không bệnh 23 19,76 0,530 10 6,76 1,547 13 16,24 0,645 23 Total 15 36 51 Total 28 Chi-Sq = 3,993; DF = 1; P-Value = 0,046 MỨC ĐỘ LIÊN QUAN CỦA GIỚI TÍNH CÁI ĐỐI VỚI BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TRÊN CHÓ OR = (10*23)/(13*5) = 3,54 TỶ LỆ CHÓ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP GIỮA CHÓ CÁI THIẾN CHĨ CÁI BÌNH THƯỜNG Chi-Square Test: Bệnh; Không bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 4,35 1,618 Không bệnh 5,65 1,244 5,65 1,244 10 7,35 0,957 13 Total 10 13 23 Total 10 Chi-Sq = 5,064; DF = 1; P-Value = 0,024 cells with expected counts less than MỨC ĐỘ LIÊN QUAN CỦA YẾU TỐ THIẾN ĐỐI VỚI BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TRÊN CHÓ CÁI OR = (7 * 10)/(3*3) = 7,78 Giá trị tiêu phi lâm sàng nhóm chó có nồng độ T3, T4 thấp Descriptive Statistics: hồng cầu; hemoglobin; Hct; bạch cầu; cholesterol; Variable hồng cầu hemoglobin Hct bạch cầu N 3 3 N* 0 0 Mean 5,68 10,98 35,9 20,53 SE Mean 2,37 4,92 16,7 7,54 StDev 4,11 8,53 28,9 13,06 60 Minimum 1,49 2,78 7,3 10,90 Median 5,83 10,37 35,4 15,29 Maximum 9,71 19,80 65,1 35,40 cholesterol glucose protein 3 0 250,9 57,2 5,37 84,1 18,9 1,36 145,7 32,7 2,35 95,2 19,9 2,70 273,5 70,4 6,32 384,0 81,2 7,10 Giá trị tiêu phi lâm sàng nhóm chó có nồng độ T4 thấp Descriptive Statistics: hồng cầu; hemoglobin; Hct; bạch cầu; cholesterol; Variable hồng cầu hemoglobin Hct bạch cầu cholesterol glucose protein N 7 7 7 N* 0 0 0 Mean 5,351 11,79 32,54 19,254 189,1 48,40 6,709 SE Mean 0,734 1,72 4,19 0,944 25,5 8,74 0,528 StDev 1,941 4,56 11,08 2,497 67,4 23,11 1,397 Minimum 2,980 6,70 20,80 16,200 105,0 21,40 5,450 Median 5,320 11,58 33,20 19,080 168,1 45,30 6,230 Maximum 7,990 17,10 53,70 22,670 258,2 78,10 8,780 Giá trị tiêu phi lâm sàng nhóm chó có nồng độ T3 thấp Descriptive Statistics: hồng cầu; hemoglobin; Hct; bạch cầu; cholesterol; Variable hồng cầu hemoglobin Hct bạch cầu cholesterol glucose protein N 5 5 5 N* 0 0 0 Mean 5,522 11,72 33,90 32,92 168,8 66,0 6,968 SE Mean 0,425 1,19 3,49 8,85 34,9 23,1 0,588 StDev 0,951 2,65 7,80 19,79 78,1 51,7 1,315 Minimum 4,150 8,61 26,80 13,90 89,0 6,9 5,400 Median 5,600 12,23 31,70 29,60 135,2 82,3 7,180 Maximum 6,730 14,52 46,30 61,30 263,1 119,2 8,270 Giá trị tiêu phi lâm sàng nhóm chó có nồng độ T3, T4 cao Descriptive Statistics: hồng cầu; hemoglobin; Hct; bạch cầu; cholesterol; Variable hồng cầu hemoglobin Hct bạch cầu cholesterol glucose protein N 8 8 8 N* 0 0 0 Mean 6,071 10,72 34,80 33,62 174,5 57,87 6,331 SE Mean 0,950 1,64 5,11 5,67 15,8 8,18 0,303 StDev 2,687 4,64 14,45 16,03 44,8 23,14 0,856 Minimum 1,310 3,25 12,80 7,34 121,3 22,30 5,410 Median 6,690 11,71 33,65 36,91 166,7 57,05 6,035 Maximum 9,100 16,70 56,50 56,90 253,8 89,70 7,750 Giá trị tiêu phi lâm sàng nhóm chó có nồng độ T3, T4 khơng bệnh Descriptive Statistics: hồng cầu; hemoglobin; Hct; bạch cầu; cholesterol; Variable hồng cầu hemoglobin Hct bạch cầu cholesterol glucose protein N 20 20 20 20 20 20 20 N* 0 0 0 Mean 6,546 13,629 45,85 19,88 178,8 66,95 6,719 SE Mean 0,290 0,536 2,56 2,72 12,4 4,54 0,248 StDev 1,297 2,398 11,46 12,16 55,3 20,30 1,107 Minimum 3,560 8,110 28,30 7,05 116,3 29,10 4,800 Median 6,760 14,225 45,10 15,12 164,6 67,45 6,605 Maximum 8,430 16,790 62,70 44,25 320,6 95,50 8,580 Giá trị tiêu phi lâm sàng nhóm chó có nồng độ T3, T4 bình thường Descriptive Statistics: hồng cầu; hemoglobin; Hct; bạch cầu; cholesterol; Variable N N* Mean SE Mean 61 StDev Minimum Median Maximum hồng cầu hemoglobin Hct bạch cầu cholesterol glucose protein 28 28 28 28 28 28 28 0 0 0 5,876 13,424 44,22 29,21 181,6 64,25 7,222 0,165 0,478 1,42 1,85 10,4 5,68 0,276 62 0,875 2,532 7,52 9,79 55,1 30,07 1,458 3,480 7,890 23,80 6,89 100,1 6,30 4,600 5,930 14,070 47,15 28,90 177,8 70,35 6,700 7,070 16,320 52,10 43,63 372,4 97,20 10,800 HỒ SƠ BỆNH ÁN Love & Trust Name: ………………………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Phone: ………………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………… 63 Modern Pet Hospital Thank you for giving Modern Pet Hospital the opportunity to care for your pet To help us better serve your pet, please complete the following: Owner(s): ……………………………………………………………………… Pet name: ………………………… Species: ………………………………… Breed: ………………… Birth: ………………… Age: ……………………… Address: ……………………………………………………………………… Street/ Mailing City Zip Code: ………………………………………………… Home phone: ……………………………Mobile phone: ……………………… In care of an emergency, please call: …………………………………………… How did you first hear of our hospital ? Yellow Pages Saw Sign Another Veterinarian Internet Web Site Pet Shop Other:………………………………………………… Referral from friend – someone we may thank ? ……………………………… In your pet is the patient of another veterinarian hospital, and you have come to Modern Pet for overnight Emergency or Critical Care Services, we want to coordi – nate a return back to your regular veterinarian in the morning Please give us the name of your regular veterinarian or veterinary hospital: ……………………………………………………………………………………… I not have another veterinarian 64 Modern Pet Hospital Owner name:…………………………………………….HN……………………… Pet name:……………………………………………… SPP…………………… Breed:………………………….Birth:………………… SEX…………………… Address :…………………………………………………………………………… Tel :………………………………………………………………………………… Date History /Clinical sign /Treament Vet A12 – A13 Tan Phong – Kim Son Residental Zone, Tan Phong Ward, District 7, HCM City Tel: (84.8)6298.9203 – 6298.9204 – Fax: (84.8)6298.9205 65 66 Bảng số liệu chó có nồng độ T3, T4 thấp (n = 3) Tham số thống kê Mẫu 13 Ngày 31/3/2013 5/2/2013 22/1/2013 Giống Ngoại Nội Ngoại Giới tính Cái Đực Đực Triệt sản Thiến Thiến Không Tuổi (tháng) 30 39 T3 (0,7 – 2,3 nmol) 0,2 0,22 0,16 T4 (20 – 55 nmol) 6,8 7,1 7,2 Hồng cầu (106/mm3) 1,49 9,71 5,83 Hemoglobin (g%) 2,78 19,8 10,37 Hct (%) 7,3 65,1 35,4 Bạch cầu (103/mm3) 35,4 10,9 15,29 Cholesterol (mg/100mL) 384 95,2 273,5 Glucose (mg%) 19,9 81,2 70,4 Protein (g%) 2,7 7,1 6,32 67 Bảng số liệu T3 thấp (n = 5) Tham thống kê số Mẫu 11 21 32 1/4/2013 29/1/2013 26/2/2013 Ngày 26/1/2013 Giống Ngoại Nội Ngoại Ngoại Ngoại Giới tính Đực Cái Cái Cái Cái Triệt sản Không Thiến Không Không Thiến Tuổi (tháng) 37 53 98 75 125 T3 (0,7 – 2,3 0,25 nmol) 0,14 0,22 0,19 0,21 T4 (20 – 55 24 nmol) 45 32 51 39 Hồng cầu 5,2 (106/mm3) 5,6 5,93 6,73 4,15 Hemoglobin (g%) 13,9 12,23 9,34 14,52 8,61 Hct (%) 36,2 28,5 31,7 26,8 46,3 Bạch cầu 29,6 (103/mm3) 16,3 43,52 13,9 61,3 Cholesterol (mg/100mL) 115,7 241,05 135,2 89 263,1 Glucose (mg%) 105,8 82,3 15,8 119,2 6,9 Protein (g%) 8,16 7,18 5,83 8,27 5,4 68 Bảng số liệu T4 thấp Tham số thống kê Mẫu 51 12 38 42 63 55 Ngày 17/3/2013 28/1/2010 26/2/2013 25/3/2013 8/2/2013 5/3/2013 26/4/2013 Giống Nội Ngoại Ngoại Ngoại Ngoại Ngoại Ngoại Giới tính Đực Cái Đực Cái Cái Cái Cái Triệt sản Thiến Không Thiến Thiến Thiến Thiến Thiến Tuổi (tháng) 51 101 122 69 58 80 115 T3 (0,7 – 2,3 nmol) 1,1 0,9 2,1 1,8 2,0 1,4 1,5 T4 (20 – 55 nmol) 6,6 9,3 11,5 8,9 15,6 17,3 18,1 Hồng cầu (106/mm3) 2,98 7,99 3,25 4,39 5,32 6,18 7,35 Hemoglobin (g%) 6,7 17,1 8,36 11,58 6,95 15,09 16,72 Hct (%) 20,8 53,7 34,9 35,2 28,5 21,5 33,2 Bạch cầu (103/mm3) 17,2 21,98 16,2 22,67 20,3 19,8 17,35 Cholesterol (mg/100mL) 105 258,2 256,19 258,09 157,8 168,09 120,45 Glucose (mg%) 21,4 78,1 33,9 45,3 59,7 25,3 75,1 Protein (g%) 5,45 8,78 5,47 5,48 8,15 6,23 7,4 69 Bảng số liệu T3, T4 chó khơng bệnh (n = 20 con) Tham số thống kê Mẫu 26 23 60 68 30 Ngày 20/1/2013 4/5/2013 3/3/2013 4/2/2013 25/5/2013 9/4/2013 Giống Ngoại Ngoại Nội Ngoại Ngoại Nội Ngoại Giới tính Cái Đực Cái Đực Cái Đực Đực Triệt sản Không Không Không Không Không Không Không Tuổi (tháng) 77 31 56 55 72 54 60 0,8 1,2 2,1 0,9 1,3 1,8 1,4 T4 (20 – 55 nmol) 30,1 51,5 48,3 35,8 26,1 41,2 29,7 Hồng (106/mm3) 3,56 5,32 5,82 6,91 7,81 8,12 8,35 Hemoglobin (g%) 8,11 10,9 11,82 14,82 15,73 16,02 16,55 Hct (%) 28,3 36,8 29,5 61,5 48,9 43,5 46,7 7,05 18,91 35,80 8,19 15,21 15,03 12,94 Cholesterol (mg/100mL) 320,6 193,20 135,08 232,20 165,32 125,35 163,85 Glucose (mg%) 29,1 45,6 59,1 69,1 93,7 94,3 73,5 Protein (g%) 4,8 8,58 6,3 8,36 5,73 7,53 6,51 T3 (0,7 – nmol) Bạch (103/mm3) 2,3 cầu cầu 70 18 Bảng số liệu T3, T4 chó khơng bệnh (n = 20 )(tiếp theo) Tham số Mẫu thống kê 71 Ngày 53 47 11/5/2013 25 15 40 22/1/2013 25/3/2013 31/5/2013 5/2/2013 Giống Ngoại Ngoại Nội Ngoại Ngoại Ngoại Ngoại Giới tính Cái Đực Đực Cái Cái Đực Cái Triệt sản Không Không Không Không Không Không Không Tuổi (tháng) 56 37 30 45 61 21 56 T3 (0,7 – 2,3 2,3 2,2 1,7 0,9 1,5 1,13 1,05 22,3 34,5 53,4 34,5 26,7 44,3 25,8 8,43 5,60 6,03 5,72 6,70 7,05 7,67 16,79 9,32 12,35 13,05 14,35 15,01 15,8 62,7 35,4 32,8 39,1 62,3 55,8 47,5 44,25 21,52 40,82 13,82 9,35 13,81 16,70 116,3 130,5 141,72 119,09 215,33 180,8 143,18 60,7 50,9 38,5 64,8 71,8 88,1 81,6 5,4 5,7 6,5 6,35 8,25 7,09 6,7 nmol) T4 (20 – 55 nmol) Hồng cầu (10 /mm ) Hemoglobin (g%) Hct (%) Bạch cầu (10 /mm ) Cholesterol (mg/100mL) Glucose (mg%) Protein (g%) 71 Bảng số liệu T3, T4 chó khơng bệnh (n = 20 ) (tiếp theo) Tham số Mẫu thống kê 58 65 34 28 10 Ngày 26/4/2013 10/5/2013 26/3/2013 8/4/2013 7/3/2013 17/5/2013 Giống Ngoại Nội Ngoại Ngoại Ngoại Ngoại Giới tính Cái Đực Đực Cái Cái Cái Triệt sản Khơng Không Không Không Không Không Tuổi (tháng) 41 26 33 45 39 52 T3 (0,7 – 2,3 0,7 1,3 2,1 1,9 0,8 1,6 51,3 43,2 27,9 38,1 21,4 50,2 4,31 6,25 5,91 6,82 7,21 7,67 11,25 13,9 12,8 14,1 14,7 15,21 Hct (%) 36,5 38,5 40,3 60,8 58,9 51,3 Bạch cầu (103/mm3) 41,8 33,9 16,91 7,81 10,25 14,35 Cholesterol (mg/100mL) 273,09 147,9 151,3 250,89 193,45 176,7 Glucose (mg%) 32,9 95,5 62,5 65,8 70,9 90,7 Protein (g%) 4,9 7,52 7,15 8,01 6,15 6,85 nmol) T4 (20 – 55 nmol) Hồng cầu (10 /mm ) Hemoglobin (g%) 72 ... CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y LÊ THỊ THU SƯƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH DA DO DEMODEX, SARCOPTES, NẤM VÀ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y MODERN PET Khóa luận tốt nghiệp... liên quan thiểu tuyến giáp chó bệnh viện thú y Modern Pet 1.2 Mục tiêu y u cầu 1.2.1 Mục tiêu Đánh giá tình hình bệnh da chó ký sinh trùng, nấm mối liên quan bệnh da thiểu tuyến giáp 1.2.2 Y u... viêm da liên quan thiểu tuyến giáp 36 4.2.4 Những thay đổi thành phần máu chó bị bệnh da liên quan thiểu tuyến giáp 39 4.2.5 Những y u tố nguy bệnh da liên quan thiểu tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH DA DO DEMODEX, SARCOPTES, NẤM VÀ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y MODERN PET , KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH DA DO DEMODEX, SARCOPTES, NẤM VÀ BỆNH DA LIÊN QUAN THIỂU NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y MODERN PET , 2 Các nguyên nhân gây bệnh da trên chó, Theo Lê Hữu Khương (2010), ngoại ký sinh phổ biến trên chó gồm các loài như sau:, 6 Một số nghiên cứu trong và ngoài nước, 5 Phương pháp tiến hành, 1 Tình hình bệnh da trên chó, bệnh da do ngoại ký sinh trùng và nấm, 2 Bệnh da liên quan thiểu năng tuyến giáp trên chó, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay