KHẢO SÁT MÔ BỆNH HỌC PHỔI VIÊM VÀ TỶ LỆ NHIỄM CSFV, PCV2 TRÊN HEO SAU CAI SỮA MẮC BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO Ở KHU VỰC NAM BỘ

64 1 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ‫٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭‬ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH HỌC PHỔI VIÊM TỶ LỆ NHIỄM CSFV, PCV2 TRÊN HEO SAU CAI SỮA MẮC BỆNH HẤP PHỨC HỢP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO KHU VỰC NAM BỘ Sinh viên thực hiện: THỊ BÍCH THỦY Lớp: DH08DY Ngành: DƯỢC THÚ Y Niên khóa: 2008 – 2013 Tháng 9/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ‫٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭‬ THỊ BÍCH THỦY KHẢO SÁT BỆNH HỌC PHỔI VIÊM TỶ LỆ NHIỄM CSFV, PCV2 TRÊN HEO SAU CAI SỮA MẮC BỆNH HẤP PHỨC HỢP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO KHU VỰC NAM BỘ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn ThS ĐỖ TIẾN DUY TS NGUYỄN TẤT TOÀN i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: THỊ BÍCH THỦY Tên đề tài: “Khảo sát bệnh học phổi viêm tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 heo sau cai sữa mắc bệnh hấp phức hợp số trại heo khu vực Nam Bộ” Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp, nhận xét hội đồng chấm thi tốt nghiệp ngày …………… Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn ThS Đỗ Tiến Duy TS Nguyễn Tất Toàn ii LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời biết ơn: đến ba mẹ, người hết lòng chăm lo, ni dưỡng khơn lớn Xin cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi – Thú Y tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng biết ơn: tất quý thầy cô Khoa Chăn nuôi – Thú Y truyền đạt cho sinh viên chúng em kiến thức quý giá kinh nghiệm bổ ích Xin khắc ghi: công ơn dạy dỗ ThS Đỗ Tiến Duy với TS Nguyễn Tất Tồn hết lòng dìu dắt, tận tình hướng dẫn động viên em hồn tất đề tài Xin cảm ơn: Ban giám đốc Bệnh viện Thú Y, thầy cô anh chị làm việc Bệnh viện Thú Y giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho em thực đề tài tốt nghiệp Cuối cùng: cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ, chia sẻ vui buồn, khó khăn suốt thời gian học tập thực tập iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát bệnh học phổi viêm tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 heo sau cai sữa mắc bệnh hấp phức hợp số trại heo khu vực Nam Bộ” tiến hành Phòng xét nghiệm, Bệnh viện thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ 1/03/2013 đến 1/08/2013 Mục đích nghiên cứu nhằm khảo sát biến đổi bệnh học phổi viêm xác định diện CSFV, PCV2 heo mắc bệnh hấp phức hợp 23 heo có dấu hiệu hấp đặc trưng thu thập mẫu phổi ghi nhận triệu chứng lâm sàng xuất với tỷ lệ cao thở khó (56,52%), viêm khớp (52,17%), tiêu chảy (34,78%) ho (34,78%) Bệnh tích thường gặp phổi heo mổ khám viêm phổi kẽ (91,30%), nhục hóa (52,17%) Phổi ghép dạng bệnhphổi cao (100% viêm kẽ xuất phổi PRDC, 72,72% viêm phế quản phổi, 45,45% viêm phổi nghi ngờ MH, viêm màng phổi 18,18%) Trong ca bệnh PRDC, tổn thương phổi ghi nhận cao viêm phế quản, tiểu phế quản hay tiểu phế quản hấp (84,62%), bệnh lý hư hại biểu tiểu phế quản biến đổi hình thái, kích thước tiểu phế quản, phế nang đơng đặc tích tụ nhiều bạch cầu đơn nhân phế nang (76,92%), tăng sinh lympho xung quanh tiểu phế quản (61,53%), phế nang đông đặc tích tụ nhiều bạch cầu trung tính, dịch viêm có fibrin phế nang, phù thũng/ viêm kẽ/ vách liên tiểu thùy (53,84%), tăng sinh vách phế nang (46,15%), phù thủng phế nang, xơ hóa/ tăng sinh sợi kẽ/ vách gian tiểu thùy (38,45%) Tỷ lệ nhiễm PCV2 CSFV 23 heo khảo sát 91,30% (60,87% phổi PRDC, 30,43% phổi viêm kẽ) 39,13% (21,74% phổi PRDC, 17,39% phổi viêm kẽ) tỷ lệ nhiễm ghép PCV2 CSFV 21,74% phổi PRDC, 8,7% phổi viêm kẽ iv MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Cấu tạo phổi sinh lý bệnh đường hấp heo 2.1.1 Cấu tạo phổi 2.1.2 Sinh lý bệnh hấp 2.1.2.1 Cơ chế sinh bệnh hấp 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đường hấp 2.2 Bệnh hấp phức hợp (PRDC) 2.2.1 Cơ chế sinh bệnh 2.2.2 Nguyên nhân gây bệnh 2.2.2.1 Căn nguyên vi-rút 2.2.2.2 Căn nguyên vi khuẩn 11 v 2.2.3 Triệu chứngPRDC 13 2.2.4 Bệnh tích PRDC 14 2.2.5 Chẩn đoán 15 2.2.6 Điều trị 16 2.2.7 Phòng ngừa 16 2.3 Phương pháp PCR 17 2.3.1 Giới thiệu lược PCR 17 2.3.2 Nguyên tắc phương pháp PCR 17 2.3.3 Thành phần phản ứng PCR 18 2.3.4 Ưu nhược điểm kỹ thuật PCR 19 2.3.5 Phương pháp điện di gel 20 2.4 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu bệnh hấp heo kỹ thuật PCR/ RT - PCR tìm nguyên 21 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Đối tượng nghiên cứu 23 3.3 Dụng cụ vật liệu thí nghiệm 23 3.3.1 Dụng cụ 23 3.3.2 Vật liệu 23 3.4 Nội dung khảo sát 24 3.5 Phương pháp tiến hành 24 3.5.1 Bố trí khảo sát 24 3.5.2 Đánh giá triệu chứng lâm sàng bệnh hấp heo mổ khám 25 3.5.3 Khảo sát bệnh học phổi heo nghi ngờ mắc bệnh hấp phức hợp 25 3.5.4 Xác định tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 kỹ thuật PCR/RT-PCR 26 3.5.4.1 Mục đích 26 3.5.4.2 Quy trình ly trích 27 vi 3.5.3.3 PCR/RT-PCR 28 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết đánh giá triệu chứng lâm sàng bệnh hấp heo mổ khám 29 4.2 Phân loại dạng phổi viêm mức độ hư hại 30 4.2.1 Kết đánh giá dạng phổi viêm qua bệnh tích đại thể 30 4.2.2 Kết đánh giá biến đổi bệnh phổi viêm qua bệnh tích vi thể 32 4.3 Kết xác định nguyên phương pháp PCR/ RT - PCR 38 4.3.1 Tỷ lệ nhiễm vi-rút CSFV, PCV2 theo dạng phổi viêm 38 4.4 Tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 theo bệnh tích quan nội tạng khác 39 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AND APP ARN CSFV Deoxyribonucleic acid Actinobacillus pleuropneumoniae Ribonucleic acid Classical Swine Fever Virus ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay HPS MH PCV2 PCR PRCV Haemophilus parasuis Mycoplasma hyopneumoniae Pocine Circovirus type Polymerase Chain Reaction Postweaning multisystemic wasting syndrome Porcine Respiratory Coronavirus PRDC Porcine respiratory disease complex PRRSV Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus PRV Pseudorabies Virus SIV Swine influenza Virus PMWS viii Vi-Rút Dịch tả heo Kỹ thuật miễn dịch hấp phụ kết nối enzyme Hội chứng gầy còm heo sau cai sữa Phức hợp bệnh hấp heo Vi-rút tai xanh Vi-rút gây bệnh giả dại Vi-rút cúm heo DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 3.1 Nguồn gốc thu thập mẫu 25 Bảng 3.2 Tên trình tự đoạn mồi 28 Bảng 4.1 Tỷ lệ triệu chứng lâm sàng heo mổ khám (n=23) 29 Bảng 4.2 Bệnh tích thường gặp phổi heo (n=23) 30 Bảng 4.3 Tỷ lệ phổibệnh tích ghép theo đại thể 32 Bảng 4.4 Các dạng viêm xuất phổi PRDC 33 Bảng 4.5 học vi thể phổi PRDC (n=13) 34 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm vi-rút CSFV, PCV2 theo dạng phổi viêm 38 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 theo bệnh tích quan nội tạng khác 39 ix hấp phức hợp trại heo không áp dụng quy trình tiêm phòng đầy đủ cho heo sau sinh Ngoài ra, nghiên cứu nước cho thấy PCV2 vi-rút phân bố khắp nơi giới lưu hành với tỷ lệ cao heo mắc bệnh heo khỏe mạnh (Huỳnh Thị Mỹ Lệ ctv., 2012) PCV2 cần yếu tố cộng hợp khác tình trạng miễn dịch thú, yếu tố bất lợi môi trường, mầm bệnh hội khác hay nồng độ nhiễm PCV2 cao để gây biểu lâm sàng bệnh 4.4.Tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 theo bệnh tích quan nội tạng khác Trong khảo sát nhiều trường hợp heo bệnh hấp kèm theo triệu chứng tồn thân nghiên cứu tiến hành đánh giá tỷ lệ bệnhviêm quan nội tạng khác từ 23 ca bệnh Kết bệnh lý quan mầm bệnh phát trình bày Bảng 4.7 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 theo bệnh tích quan nội tạng khác Kèm theo bệnh lý Dạng phổi viêm PRDC Dương tính PCR Bệnh tích viêm quan nội tạng Toàn thân Tiêu chảy n % n % n % n % n % n 15 100 33,33 10 66,67 11 73,33 13 86,67 50 37,50 87,50 87,50 19 82,61 34,78 17 73,91 18 78,26 19 n1=15 Gan Hạch RT-PCR Lách Thận PCV2 CSFV % n % n % 12 80,00 14 93,33 38,46 75,00 75,00 87,50 50,00 82,61 18 78,26 21 91,30 39,13 Viêm kẽ n2=8 N= 23 Qua bảng 4.7 cho thấy tỷ lệ bệnh tích tổn thương viêm quan nội tạng phổi cao khảo sát Cụ thể, tỷ lệ cao hạch bạch huyết (82,61%), tiếp đến lách thận (78,26%), sau gan (73,91%) Các tỷ lệ hư hại quan nội tạng phản ánh bệnh lý toàn thân kèm theo 82,61% Tiêu chảy bệnh lý xuất với tỷ lệ cao khảo sát (34,78%) 39 Kết học tổn thương quan phản ánh tính đa dạng bệnh lý lâm sàng ca bệnh hấp phức hợp Tỷ lệ nhiễm PCV2 (91,30%), CSFV (39,13%) cho thấy loại vi-rút có tỷ lệ dương tính cao liên quan đến quan nội tạng bị tổn thương hạch bạch huyết, lách, gan thận PCV2 mầm bệnh xuất thường xuyên với tỷ lệ cao bệnh lý hạch bạch huyết hạch bẹn can (Lâm Thị Thu Hương, 2012; Huỳnh Thị Mỹ Lệ ctv, 2012) Tuy nhiên, khác biệt tỷ lệ phát vi-rút quan hư hại chưa thể đưa kết luận cụ thể lẽ có đồng nhiễm chúng cá thể heo tương tác để gây tổn thương quan khó để đánh giá (Brogden and Guthmiller, 2003; Opriessnig ctv, 2011) 40 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian khảo sát triệu chứng lâm sàng, bệnh phổi viêm xét nghiệm CSFV, PCV2 PCR/RT-PCR heo sau cai sữa bị bệnh hấp phức hợp, nghiên cứu rút kết luận sau: Các triệu chứng lâm sàng hấp thường xuất thở khó (56,52%), ho (34,78%), thở bụng (26,09%) Phổi viêm dạng hấp phức hợp chiếm tỷ lệ cao 65,22% (bệnh tích đại thể) 86,67% (bệnh tích vi thể) phổi bệnh khảo sát Sự biến đổi bệnh học phổi PRDC có phức tạp đồng ghép nhiều dạng bệnh tích với tỷ lệ cao viêm phế quản/ tiểu phế quản/ tiểu phế quản hấp (84,62%), hư hại biểu tiểu phế quản biến đổi hình thái/ kích thước tiểu phế quản, phế nang đơng đặc tích tụ nhiều bạch cầu đơn nhân phế nang (76,92%), tăng sinh lympho xung quanh tiểu phế quản (61,53%) Tỷ lệ nhiễm PCV2 CSFV phổi viêm PRDC cao so với phổi viêm kẽ PCV2 (60,87% PRDC, 30,43% viêm kẽ), CFSV (21,74% PRDC, 17,39% viêm kẽ) 5.2 Đề nghị Tiến hành chấm điểm phổi sau heo mổ khám để đánh giá xác mức độ hư hại phổi Cần khảo sát nhiều trại quy chăn nuôi khác vùng, khảo sát nhiều vùng để có thơng tin đa dạng Chạy PCR nên chạy riêng mẫu phổi không nên gộp với quan khác nhằm xác định nguyên gây bệnh phổi 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng Việt Quách Tuyết Anh, 2003 Một số kinh nghiệm ứng dụng kỹ thuật PCR để phát Mycoplasma hyoneumoniae mẫu bệnh tích phổi heo nhục hóa Luận văn tốt nghiệp ngành Bác sỹ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, trang 17 – 23 Phan Quang Bá, 2006 Cơ thể học I Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM Tơ Minh Châu Trần Thị Bích Liên, 2001 Vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách Đại học Nông Lâm TP HCM Lương Thị Dung, 2010 Khảo sát biểu hấp hiệu điều trị số loại kháng sinh heo giai đoạn cai sữa đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp ngành Bác sỹ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, trang 18 – 22 Đỗ Tiến Duy, 2004 Chẩn đoán Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể, vi thể kỹ thuật ELISA heo thịt giết mổ xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong Luận văn tốt nghiệp ngành Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Đỗ Tiến Duy Nguyễn Tất Toàn, 2013 Khảo sát biểu lâm sàng bệnh học phổi viêm heo có dấu hiệu “Hô hấp phức hợp” khảo sát trại chăn ni khu vực Nam Bộ Tạp chí khoa học số 2/2013 42 Phan Thanh Đoàn, 2012 Điều tra bệnh phân lập số vi khuẩn hội heo mắc hội chứng gầy còm sau cai sữa Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Văn Đình Hoa Nguyễn Ngọc Lanh, 2007 Sinh lý bệnh miễn dịch Nhà xuất Y học, Hà Nội Lâm Thị Thu Hương, Đường Chỉ Mai, Trần Hoàng Vũ, 2005 Bước đầu ghi nhận diện porcine circovirus type heo biểu còi cọc số trại heo công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 3/2005, trang 107 – 109 10 Đặng Thị Thu Hường, 2005 Khảo sát bệnh tích phổi ứng dụng kỹ thuật PCR để phát Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt đưa đến giết mổ sở chế biến thực phẩm Nam Phong Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp ngành Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, trang 25- 28 11 Nguyễn Văn Khanh, 2010 Thú y bệnh học chuyên khoa Tái lần Nhà xuất Nông Nghiệp, TP.HCM 12 Bùi Thị Hương Linh, 2013 Khảo sát bệnh học phân lập số vi trùng gây bệnh phổi heo cai sữa bị bệnh hấp phức hợp số trại heo tỉnh Phí Nam Luận văn tốt nghiệp ngành Bác sỹ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Phước Ninh, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, 2006 Phân lập Mycoplasma hyopneumoniae số 43 vi khuẩn liên quan đến bệnh hấp phổi heo Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y (tập XIII – số 3/2006) Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 14 Đặng Minh Nhật, Nguyễn Minh Hòa Nguyễn Hữu Bách, 1997 Những bệnh thường gặp gia súc gia cầm.Nhà xuất bảng Nông Nghiệp 15 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách Đại học Nông Lâm TP HCM 16 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễmdo virus heo Tủ sách Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Nguyễn Vĩnh Phước, 1978 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc Nhà xuất bảng nơng nghiệp 18 Trương Thị Phượng, 2009 Đánh giá hiệu vaccine circumvent PCV việc phòng procine circumvirus type heo Luận văn tốt nghiệp ngành dược thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 19 Dương Ngọc Vân Thanh, 2008 Khảo sát kháng thể thụ động dịch tả heo mối liên quan với kháng thể thụ động kháng PCV2 heo Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 20 Nguyễn Ngọc Hoa Xuân, 2009 Chẩn đoán bệnh Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể, phân lập kết hợp với kỹ thuật PCR phổi heo thịt có bệnh tích nghi ngờ Luận văn tốt nghiệp ngành Bác sỹ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Phần tiếng nước 44 21 Corinne Marois, Marcelo Gottschalk, Herve Morvan, Christelle Fablet, Francois Madec and Marylene Kobisch, 2008 Experimental infection of SPF pigs with Actynobacllus pleuropneumonae serotype alone or in association with Mycoplasma hyopneumoniae.Can Vet J September 2003; 44 (9), 735737 22 Eileen Thacker and Roongroje Thanawongnuwech, 2002 Porcine Respiratory disease complex.Vet Pathol 38: 528-539 23 Hansen M.S., Pors S.E., Jensen H.E., Bille – Hansen V., Bisgaard M., Flachs E.M and Nielsen O.L., 2010 An Investigation of the Pathology and Pathogens Associated with Porcine Repiratory Disease Complex in Denmark Journal Veterinary Science (3), 210-207 24 William, G VanAlstine, 2012 Respiratory System Textbook of Disease of Swine 10th edition Blackwell Publishing.(chủ biên Jeffery, J Zimmerman, Locke A Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J Schwartz, Gregory W Stevenson) Trang 1273-1331 Phần tài liệu từ Internet 25 Bochev I., 2007, “Porcine respiratory disease complex (PRDC): A review I Etiology, epidemiology, clinical forms and pathoanatomical features”, April 2rd, 2013 26 Susan L Brockmeier, Patrick G Halbur and Eileen L Thacker, 2002, “Polymicrobial Diseases”, February 20th, 2013 45 27 Trần Bá Nhân, 2013, “Tổng kết tình hình chăn ni heo năm 2012 dự đoán năm 2013”, 23/04/2013 http://www.heo.com.vn/?x/=newsdetail&n=4206&/c/=70&/g/=4&/2/1/2013/ tong-ket-tinh-hinh-chan-nuoi-heo-nam-2012-va-du-doan-nam-2013 reviewthe-situation-of-livestock-in-2012-and-forecast-2013.html 46 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP MỔ KHÁM Sau quan sát triệu chứng lâm sàng cố định thú, cắt tiết Tiếp theo đặt thú nằm ngửa, cắt hai khớp vai hai khớp đùi kiểm tra khớp, dịch khớp, hạch bẹn ghi nhận trường hợp bất thường Dùng dao mổ đường thẳng từ xương hàm đến bẹn, lột da lật qua hai bên Cắt dọc theo phần sụn tiếp giáp xương ức xương sườn đến hạch bẹn để mở xoang ngực xoang bụng Khi lật lên kiểm tra xoang ngực có bất thường khơng, ví dụ phổi dính sườn, có tích dịch, bao tim tích nước…Cắt dọc theo xương hàm kéo lưỡi khỏi xoang miệng, sau lấy tồn khí quản, thực quản, phổi, tim ngoài, tiến hành kiểm tra lấy mẫu quan có bệnh tích Tiếp tục cắt hồnh lấy toàn nội quan xoang bụng bên ngồi kiểm tra lấy mẫu Ghi nhận bệnh tích, dọn vệ sinh xử lý heo mổ khám 47 PHỤ LỤC BIÊN BẢN MỔ KHÁM I Thông tin trại: Họ tên trại: Địa chỉ: Người liên hệ: Số điện thoại: Loại gia súc: Trọng lượng: Giới tính: .Sốthú khám: Tình trạng thú: II Bệnh sử Tổng đàn thú có bệnh: Số thú bệnh:… .Tỷ lệ bệnh: Số thú chết: .Tỷ lệ chết: Tỷ lệ loại: Tỷ lệ điều trị khỏi: Triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, da, lông, hạch…): Thời gian điều trị bệnh cho heo: Kháng sinh điều trị: Quy trình chủng ngừa vaccin trại: Hệ thống chuồng trại: III Kết mổ khám Bệnh tích mổ khám Hạch bẹn (sưng/ màu vàng đồng/ khác) .điểm Hạch phổi (sưng/ phù nề/ xuất huyết/ khác) điểm Phổi có loại bệnh tích xuất hiện: điểm bệnh tích (… /100%) Viêm kẽ Hóa gan Nhục hóa mủ Viêm dính sườn Xẹp Khí thũng Thủy thũng Dịch chất lòng phế quản/tiểu phế quản: nhiều….trung bình….ít… 48 Cơ quan khác: +Tim: +Não: +Gan: +Ruột/hạch màng treo ruột: +Thận: +Não: +Khớp: Các ghi nhận khác: Loại bệnh phẩm thu thập Phổ Gan Ruột Lách Dạ dày Các quan khác Thận Hạch (bẹn/ phổi/ ruột) Yêu cầu xét nghiệm (vi thể, PCR, nuôi cấy phân lập, kháng sinh đồ…): Kết xét nghiệm Ngày…tháng năm Người mổ khám 49 PHỤ LỤC QUY TRÌNH CẮT MẪU VI THỂ (Nguồn: Bệnh viện Thú Y, trường Đại học Nông Lâm TP HCM) Cố định mẫu (Tissue fixation) dung dịch formalin 10 % Cắt mẫu vào vùng bệnh tích với kích thước mỏng vừa với cassette (độ dày < 0,5 cm), đặt vào cassette Xử lý (Tissue processing, parafin embeding) Nén parafin vào xử lý: ngâm mẫu vào parafin tan chảy (58 – 600C; giữ tủ sấy) Đóng khối parafin (parafin blocking), làm lạnh 00C (hoặc giữ ngăn mát – 80C nhiều giờ) Cắt mỏng dán slide (Sectioning) Trước cắt làm lạnh khối parafin gắn Tạo mặt phẳng cắt khối Cắt – 10 µm (thơng thường µm) Đặt lát cắt vào nước ấm 42 – 450C Dán lame kính (đã xử lý bề mặt dán keo) Để khô tự nhiên giá nghiêng, nhiệt độ phòng 24 Nhuộm Hematoxylin Eosin Dán keo: để khơ tự nhiên, làm vết dơ lame xylen 50 PHỤ LỤC CÁC SO SÁNH BẰNG PHẦN MỀM MINITAB 16 Sự khác biệt tỷ lệ thể trạng Bảng 4.1 có ý nghĩa mặt thống kê (p < 0,001) Chi-Square Goodness-of-Fit Test for Observed Counts in Variable: số heo biểu Using category names in Thể trạng Category gầy gầy bình thường mập N DF 23 Observed 14 Test Proportion 0.25 0.25 0.25 0.25 Expected 5.75 5.75 5.75 5.75 Contribution to Chi-Sq 2.4457 11.8370 0.2717 5.7500 Chi-Sq P-Value 20.3043 0.000 Sự khác biệt tỷ lệ triệu chứng lâm sàng Bảng 4.1 khơng có ý nghĩa mặt thống kê (p > 0,05) Chi-Square Goodness-of-Fit Test for Observed Counts in Variable: Heo biểu Using category names in Triệu chứng Category Ho Ho + thở thể bụng thở khó chảy mũi xuất huyết da viêm khớp tiêu chảy N DF 54 Observed 13 12 Test Proportion 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 Expected 7.71429 7.71429 7.71429 7.71429 7.71429 7.71429 7.71429 Chi-Sq P-Value 11.0741 0.086 51 Contribution to Chi-Sq 0.01058 0.38095 3.62169 2.88095 1.78836 2.38095 0.01058 Tỷ lệ xuất loại bệnh tích phổi khảo sát Bảng 4.2 có ý nghĩa mặt thống kê (p < 0,001) Chi-Square Goodness-of-Fit Test for Observed Counts in Variable: Số lần xuất Using category names in Bệnh tích Category Viêm phổi kẽ Khí phế tích dịch viêm Nhục hóa, xẹp Hóa gan Viêm dính Thủy thũng Xuất huyết mủ bệnh tích khác N DF 70 Test Proportion 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 Observed 21 12 10 3 Expected 7.77778 7.77778 7.77778 7.77778 7.77778 7.77778 7.77778 7.77778 7.77778 Contribution to Chi-Sq 22.4778 0.1921 2.2921 0.6349 0.9921 0.4063 2.9349 5.9063 2.9349 Chi-Sq P-Value 38.7714 0.000 Tỷ lệ phổibệnh tích ghép theo đại thể Bảng 4.3 có ý nghĩa mặt thống kê (p < 0,05) Chi-Square Goodness-of-Fit Test for Observed Counts in Variable: Số phổi Using category names in Tính chất Category Phổi có loại bệnh tích Phổi có hai loại bệnh tích Phổi có ba loại bệnh tích Phổi có ba loại bệnh tích N DF 23 Observed 12 Test Proportion 0.25 0.25 0.25 0.25 Expected 5.75 5.75 5.75 5.75 Contribution to Chi-Sq 1.31522 0.09783 6.79348 1.31522 Chi-Sq P-Value 9.52174 0.023 Tỷ lệ dương tính vi-rút Bảng 4.4 có ý nghĩa mặt thống kê (p < 0,05) Chi-Square Goodness-of-Fit Test for Observed Counts in Variable: dương tính 52 Using category names in vi-rút Category PCV2 CSFV N 30 DF Observed 21 Chi-Sq 4.8 Test Proportion 0.5 0.5 Expected 15 15 P-Value 0.028 53 Contribution to Chi-Sq 2.4 2.4 ... THỊ BÍCH THỦY Tên đề tài: Khảo sát mô bệnh học phổi viêm tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 heo sau cai sữa mắc bệnh hô hấp phức hợp số trại heo khu vực Nam Bộ Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng... suốt thời gian học tập thực tập iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Khảo sát mô bệnh học phổi viêm tỷ lệ nhiễm CSFV, PCV2 heo sau cai sữa mắc bệnh hô hấp phức hợp số trại heo khu vực Nam Bộ tiến hành... phức hợp số trại khu vực Nam Bộ 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định biến đổi mô học phổi viêm tỷ lệ nhiễm vi-rút CSFV, PCV2 heo sau cai sữa mắc bệnh hô hấp phức hợp góp phần làm sở cho
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MÔ BỆNH HỌC PHỔI VIÊM VÀ TỶ LỆ NHIỄM CSFV, PCV2 TRÊN HEO SAU CAI SỮA MẮC BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO Ở KHU VỰC NAM BỘ , KHẢO SÁT MÔ BỆNH HỌC PHỔI VIÊM VÀ TỶ LỆ NHIỄM CSFV, PCV2 TRÊN HEO SAU CAI SỮA MẮC BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO Ở KHU VỰC NAM BỘ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay