ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT BENZOIC TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO CON SAU CAI SỮA

59 9 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT BENZOIC TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG SỨC KHỎE CỦA HEO CON SAU CAI SỮA Sinh viên thực hiện: ĐỒNG ĐỨC ĐOÀN Lớp: DH09CN Ngành: Chăn ni Niên khóa: 2009-2013 Tháng 09/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** ĐỒNG ĐỨC ĐOÀN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT BENZOIC TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG SỨC KHỎE CỦA HEO CON SAU CAI SỮA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS CHẾ MINH TÙNG Tháng 09/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : Đồng Đức Đoàn Tên luận văn : “Ảnh hưởng việc bổ sung axit benzoic thức ăn đến khả tăng trưởng sức khỏe heo sau cai sữa” Đã hoàn thành khóa luận theo đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và ý kiến nhận xét, đóng góp của Hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn TS Chế Minh Tùng ii LỜI CẢM TẠ Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh đã tận tình hướ ng dẫn và chỉ giúp em lĩnh hội những kiến thức bổ ích suốt năm học qua Xin chân thành cảm ơn thầy Ch ế Minh Tùng , anh Phan Ngọc Quý và bạn Thông , những người giúp đỡ nhiệt tình đồng hành cùng em śt thời gian thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám đốc cùng các anh chị em cơng nhân viên chức tại Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này Cảm ơn cha mẹ đã ủng hộ, quan tâm và chăm sóc Cảm ơn tập thể lớp DH09CN bạn khoa Chăn nuôi - Thú y giúp đỡ chia sẻ kiến thức bổ ích suốt năm học vừa qua Đờng Đức Đoàn iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng việc bổ sung axit benzoic thức ăn đến khả tăng trưởng sức khỏe heo sau cai sữa” thực Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, từ 14/02/2013 đến 09/05/2013 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên một yếu tố có lặp lại khối 480 heo cai sữa (7,6 ± 0,8 kg) ở 28 ngày tuổi, giống Duroc (Yorkshire x Landrace), ô chuồng được chia thành khối dựa vào trọng lượng ban đầu Heo khối đồng giới tính nguồn gốc ổ đẻ Mỡi khới gờm ô chuồng chia ngẫu nhiên vào nghiệm thức (thức ăn) Thức ăn được sử dụng gồm loại: khẩu phần bản và khẩu phần bản bổ sung 0,3% axit benzoic Kết thí nghiệm cho thấy, việc bổ sung axít benzoic thức ăn với tỷ lệ 0,3% không cải thiện tăng trưởng sức khỏe heo sau cai sữa Cụ thể, tăng trọng ngày lơ thí nghiệm lơ đối chứng 408,5 g/con/ngày 400,6 g/con/ngày (P = 0,39) Thức ăn tiêu thụ ngày lơ đối chứng lơ thí nghiệm 480,2 g/con/ngày 480,9 g/con/ngày (P = 0,88) Hệ số biến chuyển thức ăn lơ đối chứng thí nghiệm 1,20 1,22 (P = 0,40) Tỷ lệ ngày tiêu chảy lơ đối chứng thí nghiệm 1% 1,1% (P = 0,7) Tỷ lệ heo tiêu chảy lơ đối chứng thí nghiệm 21,3% 17,5% (P = 0,3) Tỷ lệ nuôi sống lơ thí nghiệm đạt 99% lơ đối chứng đạt 97,5% (P = 0,15) Tần suất sử dụng kháng sinh lơ thí nghiệm 0,13% thấp 0,13% so với lô đối chứng (P = 0,11) pH phân thời điểm 28 ngày tuổi lơ thí nghiệm thấp so với lơ thí nghiệm 0,09 (P = 0,43) thời điểm 56 ngày tuổi pH lô đối chứng thấp lơ thí nghiệm 0,06 (P = 0,59) Nghiên cứu rằng, việc bổ sung axit benzoic thức ăn tiết kiệm 200 đồng tổng chi phí cho kg tăng trọng so với lơ đối chứng iv MỤC LỤC TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Hoạt động tiêu hóa heo giai đoạn cai sữa 2.1.1 Tầm quan trọng của pH dày heo cai sữa 2.1.2 Hoạt động enzyme tiêu hóa cai sữa 2.1.3 Hệ vi sinh vật đường tiêu hóa 2.2 Các chất axit hóa dinh dưỡng động vật 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Cơ chế tác dụng chất axit hóa dinh dưỡng động vật 2.2.2.1 Giảm pH dày 2.2.2.2 Giảm số lượng vi khuẩn gây bệnh 10 2.2.2.3 Axit nguồn lượng dày-ruột 12 2.2.2.4 Giảm tốc độ làm trống dày 13 2.2.2.5 Kích thích phân tiết enzyme nội sinh hình thái dày - ruột 13 2.2.2.6 Cải thiện hấp thu chất khoáng 14 2.2.2.7 Kích thích hoạt động biến dưỡng trung gian 14 v 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng hiệu sử dụng chất axit hóa 15 2.2.3.1 Đặc tính mức độ chất axit hóa sử dụng 15 2.2.3.2 Thành phần tính chất phần 16 2.2.3.3 Đối tượng động vật sử dụng 18 2.2.3.4 Các yếu tố khác 18 2.2.4 Axit benzoic sản phẩm VivoVitall® 19 2.2.4.1 Axit benzoic 19 2.2.4.2 VivoVitall® 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian và địa điểm 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Đối tượng thí nghiệm 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 20 3.4.2 Điều kiện thí nghiệm 21 3.4.2.1 Heo thí nghiệm 21 3.4.2.2 Thức ăn thí nghiệm 21 3.4.2.3 Chuồng trại 24 3.4.2.4 Chăm sóc nuôi dưỡng 24 3.4.2.5 Vệ sinh thú y 24 3.4.3 Các chỉ tiêu theo dõi 25 3.5 Phương pháp đo lường, lấy mẫu theo dõi tiêu 25 3.5.1 Tăng trọng ngày, tiêu thụ thức ăn ngày hệ số biến chuyển thức ăn 25 3.5.2 Tỷ lệ tiêu chảy tần suất sử dụng kháng sinh 26 3.5.3 Tỷ lệ nuôi sống 26 3.5.4 Đo pH phân xác định E coli gây dung huyết 26 3.6 Các công thức tính tốn 27 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 27 vi Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tăng trọng ngày, tiêu thụ thức ăn ngày, hệ số biến chuyển thức ăn 28 4.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy tỷ lệ heo tiêu chảy 29 4.3 Tỷ lệ nuôi sống 30 4.4 Tần suất sử dụng kháng sinh 31 4.5 pH phân 31 4.6 Tình trạng nhiễm E.coli gây dung huyết 32 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT SCS : Sau cai sữa VSV : Vi sinh vật XNCNH : Xí nghiệp chăn nuôi heo HMB : 2-hydroxy-4-(methylthio) butanoic viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ảnh hưởng tuổi đến hoạt lực enzyme tuyến tụy heo Bảng 2.2 Ảnh hưởng bổ sung axit vào thức ăn pH chất chứa đường tiêu hóa heo cai sữa Bảng 2.3 Ảnh hưởng bổ sung axit formic thức ăn đến số lượng vi khuẩn phần đường ruột heo (log10 CFU/g chất chứa) 10 Bảng 2.4 Tính chất lý hóa số axit hữu muối 15 Bảng 2.5 Đợ tinh khiết của VivoVitall® 19 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 21 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm cho heo sau cai sữa giai đoạn 28 – 56 ngày tuổi 22 Bảng 3.3 Thành phần thực liệu thức ăn thí nghiệm có và không có bổ sung axit 23 Bảng 4.1 Ảnh hưởng của khẩu phần bổ sung axit benzoic lên tăng trưởng của heo SCS 28 Bảng 4.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy tỷ lệ heo tiêu chảy 29 Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống 30 Bảng 4.4 Tần suất sử dụng kháng sinh 31 Bảng 4.5 Tình trạng nhiễm E coli gây dung huyết 33 Bảng 4.6 Hiệu kinh tế 33 ix Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu kết luận rằng, việc bổ sung axit benzoic vào thức ăn với tỷ lệ 0,3% không cải thiện tăng trưởng sức khỏe heo SCS Tỷ lệ có lẽ thấp chưa phù hợp, XNCNH Đồng Hiệp cần xem xét lại việc bổ sung axit benzoic thay đổi tỷ lệ bổ sung để việc bổ sung axit benzoic có hiệu 5.2 Đề nghị Thực thí nghiệm với mức bổ sung axit benzoic khác để xác định mức bổ sung thích hợp axit benzoic phần Bổ sung axit benzoic vào phần khơng chứa chất có khả ảnh hưởng đến tăng trưởng heo kháng sinh, ZnO, chất chống oxy hóa Điều giúp làm rõ tác dụng axit benzoic 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Chế Minh Tùng Quách Tuyết Anh, 2011 Tổng quan ảnh hưởng việc bổ sung axit thức ăn heo Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi 8: 8-17 Hoàng Nhật Quang , 2010 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Biomin P E.P thức ăn lên sự tăng trưởng của heo cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm,TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Dân, 2004 Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nông nghiệp, Tp.HCM, trang 66-103 Tài liệu tiếng Anh Barrow P A., Fuller R and Newport M J., 1977 Changes in the microflora and physiology of the anteriorintestinal tract of pigs weaned at days with special reference to the pathogenesis of diarrhea Infection and Immunity 18: 586-595 Bergstrom J R., Nelssen J L., Tokach M D., Goodband R D., Loughmiller J A., Musser R E and Nessmith W B Jr., 1996 An evaluation of several diet axitifers com-monly used in pig starter diets to improve growth performance Kansas Agri-cultural Experiment Station Progress Report 772: 74-78 Blank R., Mosenthin R., Sauer W C and Huang S., 1999 Effect of fumaric acid and dietary buffering capacity on ileal and fecal amino acid digestibilities in early-weaned pigs Journal of Animal Science 77: 2974-2984 Bolduan G., 1988 The regulation of the intestinal flora in piglets and sows - a new feeding strategy In: From Research and Practical Experience No 23 pp 1-17 Ludwigshafen: BASF Bridges, J.W.R.French, R.L Smith, and R.T.Williams,1970 The fate of benzoic acid in various species Biochem J 118: 47-51 Canibe N., Steien S H., Øverland M and Jensen B B., 2001 Effect of Kdiformate in starter diets on acidity, microbiotia, and the amount of organic 35 acids in the digestive tract of piglet, and on gastric alterations Journal of Animal Science 79: 2123-2133 10 Corthier G., Muller M C., Elmer G W., Lucan F and Dubos-Ramare F., 1989 Interrelationships between digestive proteolytic activities and production and quantitation of toxins in pseudo-membranous colitis inducted by Clostridium difficile in gnotobiotic mice Infection and Immunity 57: 3922–3927 11 Cranwell P D and Moughan P J., 1989 Biological limitations imposed by the digestive system to the growth performance of weaned pigs In: Manipulating Pig Production 11 (eds J L Barnett and D P Hennessy) Werribee, Victoria, Australia: Australian Pig Science Association, pp 140159 12 Cromwell,G L, T S Stahly, K A Dawson,T J Monegue and K Newman,1991 Probiotics and antibiobarterial agents for weanling pigs, J.Anim Sci 69 (suppl.1):114(abstr) 13 Dibner J J and Buttin P., 2002 Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism Journal Applied Poultry Resreach 11: 453-463 14 Ducluzeau R., 1983 Implantation and developenzymet of the gut flora in the newborn animal Annales de Recherches Veterinaires 14: 354-359 15 Easter R A., 1988 Acidification of diets for pigs In: Recent Advances in Animal Nutrition (eds W Haresign and D J A Cole) Butterworths, London UK pp 61-72 16 Ettle T., Mentschel K and Roth F X., 2004 Effect of organic acids on dietary self-selection by the piglet Proceedings of the Society of Nutrition Physiology 13: 125 17 Foster J W., 1991 Salmonella acid shock proteins are required for the adaptative acid tolerance response Journal of Bacteriology 73 (21): 6896 – 6902 18 Fuller R., 1977 The importance of lactobacilli in maintaining normal microbial balance in the crop British Poultry Science 18: 89-94 19 Gabert V M and Sauer W C., 1994 The effects of supplementing diets for weanling pigs with organic acids A review Journal of Animal and Feed Sciences 3: 73-87 36 20 Galfi P and Bokori J., 1990 Feeding trial in pigs with a diet containing sodium n-butyrate Acta Veterinaria Hungarica 38: 3-17 21 Gauthier R., 2002 Intestinal health, the key to productivity - the case of organic acids Precongreso Cientifico Avicola IASA XXVII convencion ANECA-WPDC Puerto Vallarta, Jal Mexico 22 Gedek B., 1993 Probiotics as bioregulators In: Vitamine und weitere Zusatzstoffe in der Ernährung von Mensch und Tier (eds G Flachowsky and R Schubert) Symposium (30/09-01/10), Jena, Thüringen, pp 253-262 23 Giesting D W and Easter R A., 1985 Response of starter pigs to supplementation of corn soybean meal diets with organic acids Journal of Animal Science 60 (5): 1288-1294 24 Giesting D W., Roos M A and Easter R A., 1991 Evaluation of the effect of fumaric acid and sodium bicarbonate addition on performance of starter pigs fed diets of different types Journal of Animal Science 69: 2489-2496 25 Grassmann E., Roth F X and Kirchgessner M., 1992 Metabolic effects of formic acid in daily use: Nutritive value of organic acids in piglet rearing Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 67: 250-257 26 Harada E., Kiriyama H., Kobayashi E and Tsuchita H., 1988 Postnatal development of biliary and pancreatic exocrine secretion in piglets Comparative Biochemistry and Physiology 91: 43-51 27 Harada E., Niiyama M and Syuto B., 1986 Comparison of pancreatic exocrine secretion via endogenous secretin by intestinal infusion of hydrochloric acid and monocarboxyic acid in anesthetized piglets The Japanese Journal of Physiology 36: 843-856 28 Hartman P A., Hays W E., Baker R O., Neage L W and Carton D V., 1961 Digestive enzyme development in the young pigs Journal of Animal Science 20: 114-123 29 Inoue R., Tsukahara T., Nakanishi N and Ushida K., 2005 Development of the intestinal microbiota in piglet Journal of General and Applied Microbiology 51: 257- 265 30 Jasaitis D K., Wohlt J E and Evans J L., 1987 Influence of feed-ion content on buffering capacity of ruminant feedstuffs in vitro Journal of Dairy Science 70: 1391 - 1403 37 31 Jensen M S., Jensen S K and Jakobsen K., 1997 Development of digestive enzymes in pigs with emphasis on lipolytic activity in the Stomach and Pancreas Journal of Animal Science 75: 437-445 32 Jongbloed A W., 1987 In: Phosphorus in the feeding of pigs Agricultural University of Wageningen, p 343 33 Jongbloed A W., Mroz Z., Weij-Jongbloed R van der and Kemme P A., 2000 The effects of mircobial phytase, organic acid and their interaction in diets for growing pigs Livestock Production Science 67: 113-122 34 Kidder D E and Manners M J., 1978 Digestibility In: Digestion in the pig (eds D E Kidder and M J Manners) Kingeton Press, Bath, UK, page 190 35 Kim, B.G., and Lindermann, 2007 A spreadsheet method for experimental animal allotment J Anim Sci 85 (suppl 2): 112 36 Kirchegessner M and Roth F X., 1982 Fumaric acid as a feed additive in pig nutrition Pig News and Information 3: 259 37 Kirchgessner M and Roth F X., 1988 Nutritive effects of organic acids in piglet rearing and pig fattening Übersichten zur Tierernährung 16: 93-108 38 Kluge H., Broz J and Eder K., 2006 Effect of benzoic acid on growth performance, nutrient digestibility, nitrogen balance, gastrointestinal microflora and parameters of microbial metabolism in piglets Jounal of animal physiol and animal nutrient 90: 316-324 39 Lambert R J and Stratford M., 1999 Weak acid perservatives: modeling microbial inhibition and response Journal of Applied Microbiology 86: 157164 40 Lawlor P G., Lynch P B., Caffrey P J., O’Reilly J J and O’Connell M K., 2005 Measurements of the acid-binding capacity of ingredients used in pig diets Irish Veterinary Journal 58 (8): 447 - 452 41 Lewis C J., Hartman P A., Lin C H., Baker R O and Carton D V., 1957 Digestive enzyme development in the young pigs Journal of Animal Science 20: 114 42 Lupton J R and Krutz P P., 1993 Relationship of colonic luminal short-chin fatty acids and pH to in vivo cell proliferation in rats Journal of Nutrition 123: 1522-1530 38 43 Mahan D C., Newton E A and Cera K R., 1996 Effect of supplemental sodium chloride, sodium phosphate, or hydrochlorich acid in starter pig diets containing dried whey Journal of Animal Science 74:1217-1222 44 Maki T, Suzuki Y,1985 Benzoic acid and derivatives In : Unllman’s encyclopedia of industrial chemistry Vol A3 Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH,pp.555-568 45 Mathew A G., Franklin M A., Upchurch W G and Chattin S E., 1996 Influence of weaning age on ileal microflora and fermentation acids in young pigs Nutrition Research 16 (5): 817-827 46 Mayer E A., 1994 The physiology of gastric storage and emptying In: Physiology of the Gastrointestinal Tract 3rd ed vol (ed L R Johnson) Lippencott Raven Press, New York, pp 929-976 47 Mroz, Z., A W Jongbloed, K Vreman, T T Canh, J Th M van Duepen, P A Kemme , J Kogut, and A J A Aernink, 1996 The effect of different dietary cation-anion supply on excreta composition and nutrient balance in growing pigs Institite for Animal Science and Health Report 96.028 , Lelystad , The Netherlands, p 58 48 Mroz Z., 2000 Supplementary organic acids and their interactive effects with microbial phytase in diets for pigs and poultry In: Phytase in Animal Nutrition Proc nnu.Conf, Lublin, Poland page 49 Øverland M., Granli T., Kjos N P., Fjetland O., Steien S H and Stokstad M., 2000 Effect of dietary formates on growth performance, carcass traits, sensory quality, intestinal microflora, and stomach alterations in growingfinishing pigs Journal of Animal Science 78: 1875-1884 50 Papatsiros V G., Tassis P D., Tzika E.D., Papaopannou D.S, Petridou E., Alexopoulos C., Kyriakis S.C., 2011 Effect of benzoic acid and combination of benzoic acid with a probiotic containing Bacillus Cereus var toyoi in weaned pig nutrition Polish J of Veterinary Sci Vol 14, No , 117-125 51 Partanen K H and Mroz Z., 1999 Organic acids for performance enhancement in pig diets Nutrition Research Reviews 12: 117 - 145 52 Pratt V C., Tappenden K A., McBurney M I and Field C J., 1996 Short chain fatty acid-supplemented total parenteral nutrition improves nonspecific 39 immunity after intestinal resection in rats Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 20: 264-271 53 Radecki S V., Juhl M R and Miller E R., 1988 Fumaric and citric acids as feed additives in starter pig diets: Effect on performance and nutrient balance Journal of Animal Science 66: 2598-2605 54 Ravindran V and Kornegay E T., 1993 Acidification of weaner pig diets: A review Journal of the Science of Food and Agriculture 62: 313-322 55 Reither B., Marshal V M and Philips S M., 1980 The antibiotic acitivity of the lactoperoxidase-thiocyanate-hydrogen peroxide system in the calf abomasum Research in Veterinary Science 28: 116-122 56 Risley C R., Kornegay E T., Lindemann M D., Wood C M and Eigel W N., 1992 Effect of feeding organic acids on selected intestinal content measurements at varying times postweaning in pigs Journal of Animal Science 70: 196-206 57 Roe A J., McLaggan D., Davidson I., Oayrne C and Booth I R., 1998 Perturbation of anion balance during inhibition of growth of Escherichia coli by weak acids Journal of Bacteriology 180 (4): 767-772 58 Roselli M., Finamore A., Britti M.S., Bosi P., Oswald I and Enzymegheri E., 2005 Alternatives to in-feed antibiotics in pigs: Evaluation of probiotics, zinc or organic acids as protective agents for the intestinal mucosa A comparison of in vitro and in vivo results Animal Research 54: 203-218 59 Roth F X., Kirchgessner M and Paulicks B R., 1996 Nutritive use of feed additives based on diformates in the rearing and fattening of pigs and their effects on performance Agricultural and Biological Research 49 (4): 307317 60 Sakata T., Adachi M., Hashida M., Sato N and Kojima T., 1995 Effect of nbutyric acid on epithelial cell proliferation of pig colonic mucosa in shortterm culture Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 102: 163-164 61 Schoenherr W D., 1994 Phosphoric acid-based acidifiers explored for starter diets Feedstuffs 66 (40, Sept 26) 62 Sciopini R., Zaghini G and Biavati B., 1978 Researches on the use of acidified diets for early weaning of piglets Zootechnol Nutr Anim 4: 201-218 40 63 Sissons J W., 1989 Potential of probiotic organisms prevent diarrhea and promote digestion in farm animals - A review Journal of the Science of Food and Agriculture 49: 1-13 64 Smith H W and Jones J E T., 1963 Observations on the alimentary tract and its bacterial flora in healthy and diseased pigs Journal of Pathology & Bacteriology 86: 387-412 65 Smulders A C M J., Veldman A., and Enting H., 1999 Effect of antimicrobial growth promoter in feeds with different levels of undigestible protein on broiler performance Proc World's Poultry Science Association WPSA, Veldhoven, The Netherlands 66 Stonerock R., 2009 Possibilities of Salmonella control with the aid of acidifiers In: Acidifiers in Animal Nutrition: A Guide for Feed Preservation and Acidification to Promote Animal Performance 2nd edition (ed C Lückstädt) Nottingham University Press, Erber AG, Austria, pp 21 - 29 67 Tang, M., B Laarveld, A D Kessel, D L Hamilton,A.Estrada,and J.F.Patiece.1999 Effect of segregated early weaning on post-weaning small intestinal development in pigs J.Anim.Sci.77:3191-3200 68 Taylor W H., 1959 Studies on gastric proteolysis Biochemical Journal 71: 627-632 69 Thaela M J., Jensen M S., Pierzynowski S G., Jakob S and Jensen B B., 1998 Effect of lactic acid supplementation on pancreatic secretion in pigs after weaning Journal of Animal and Feed Sciences (1): 181-183 70 Tschierschwitz A., Grassmann E., Kirchgessner M and Roth F X., 1982 The effect of fumaric acid supplements on activities of liver enzymes (GOT, GPT, SUCCDH) with different supplies of energy and protein to growing rats Zeitschrift fur Tierphysiologie, Tierernahrung und Futtermittelkunde 48: 253-259 71 Zimmermann, D R 1986 Role of sub-therapeutic antimicrobials in animal production J Anim Sci.62 (suppl 3):6.(abstr) 72 Walsh M C., Sholly D M., Hinson R B., Saddoris K L., Sutton A L., Radcliffe J S., Odgaard R., Murphy J and Richert B T., 2007 Effects of water and diet acidification with anh without antibiotics on weanling pig growth ang microbial shedding Journal of Animal Science 85: 1799-1808 41 PHỤ LỤC Thành phần dinh dưỡng thức ăn tập ăn ngày đầu sau cai sữa Thành phần di nh dưỡng Tỉ lệ (%) Đạm thô tối thiểu 18,5 Ẩm độ tối đa 10 Tro tối đa Xơ thô tối đa Chất béo tối đa Lysine tối thiểu 1,5 Kết quả bố trí heo thí nghiệm Ơ ch̀ng Nghiệm thức TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC Đợt Khối Trọng lượng ban đầu (kg) 8,43 8,33 8,45 8,43 7,20 7,14 7,17 7,17 Đợt 8,87 8,80 8,87 8,83 7,40 7,40 7,37 7,40 42 Độ lệch chuẩn (kg) 0,66 0,61 0,62 0,60 0,48 0,44 0,41 0,41 0,64 0,65 0,64 0,62 0,47 0,54 0,52 0,43 Đợt 3 TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 5 5 6 6 7,81 7,93 7,90 7,87 6,57 6,53 6,57 6,55 0,51 0,53 0,57 0,44 0,49 0,48 0,46 0,54 Đợt TN 8,03 0,62 ĐC 8,07 0,59 TN 8,03 0,59 ĐC 8,04 0,58 TN 6,50 0,53 ĐC 6,51 0,52 TN 6,57 0,43 ĐC 6,55 0,46 Mỗi chuồng có 15 heo con; Nghiệm thức ĐC = Đối chứng, TN = Thí nghiệm Danh mục thuốc thú y sử dụng heo SCS tại XNC NH Đồng Hiệp Tên Hoạt chất Công dụng Liều thuốc Citius 5% Đặc trị các vi khuẩn nhạy cảm với 1-3cc/50kg haemophilus,pasteurella,actinobacillus,e.coli,streptococcus thể trọng Ceptiofur 5g Spira- Spiramycin và Viêm phế quản, viêm phổi, viêm ruột , tụ huyết trùng, viêm 1cc/7kg thể Colistin Colistin đa khớp, viêm vú, tiêu chảy E.coli, salmonella trọng Sulfadiazine Phòng trị tiêu chảy phân trắng , thương hàn, viêm ruộ t , Phòng sodium 40.000mg viêm phổi :1g/20kg thể 200.000UI TMPS 48% Amoxicillin Trimethoprim trọng 8000mg Trị : gấp đôi Amoxicillin 50g Phòng trị các bệnh tiêu chảy phân trắng , vàng, tụ huyết trùng, phó thương hàn 50% Phòng:1g/2kg thức ăn Trị: gấp đôi B-complex Vitamin Tăng cường sinh lực , kích thích thèm ăn, tăng trọng nhanh 43 1cc/15kg thể fort trọng B2,B6,B12; Pantenol; Pirodoxine;… Vita- Vitamin, điện giải, Chống suy dinh dưỡng , thiếu vitamin, tăng sức đề kháng , 1g/2L nước electrolyte khoáng giảm stress hoặc 1g/20kg thể trọng Electroject Sorbitol,Na,K,Mn Chống mất nước, chất điện giải, giải độc 1cc/1-2kg thể trọng Sát trùng mạnh Bioxide Theo hướng dẫn Virkon Peroxygen, acid Sát trùng đường sinh dục, dụng cụ, thú nuôi, … hữu , vô cơ, Theo hướng dẫn sulfat Ioguard 1000 Iodine 10% Sát trùng đường sinh dục, dụng cụ, thú nuôi, … Theo hướng dẫn Lịch tiêm phòng áp dụng tại XNCNH Đồng Hiệp Loại heo Tuần tuổi Loại bệnh Tên Vaccin Heo theo mẹ Mycoplasma Respisure 1/M-Pac Heo cai sữa Dịch tả Coglapest FMD Aftopor ½ 10 Dịch tả Coglapest 11 FMD Aftopor ½ 12 Aujesky P.Bergonia/Akipor 24 Dịch tả Coglapest 26 FMD Aftopor 27 Parvo-Lepto Farrowsure B/PPV 29 Aujesky P.Bergonia/Akipor 31 Parvo-Lepto Farrowsure B/PPV 10 Dịch tả Coglapest 11 FMD Aftopor 1/Decivac tuần trước đẻ Dịch tả Coglapest Heo hậu bị Heo thịt Heo nái 44 tuần trước đẻ FMD Aftopor 1/Decivac tuần trước đẻ Aujesky P.Bergonia/Akipor lần/năm Dịch tả Coglapest lần/năm FMD Aftopor 2 lần/năm Aujesky P.Bergonia/Akipor lần/năm Parvo-Lepto Farrowsure B/PPV lần/năm Mycoplasma Respisure 1/M-Pac Heo đực làm việc Aftopor 1: vaccin FMD type O, Aftopor : vaccin FMD type O và A ; Tất cả vaccin cấp bằng cách tiêm bắp liều 2cc/con, riêng Farrowsue B liều 5cc/con; Vaccin nhược độc là Colapest , P.Bergonia/Akipor, các loại khác là vaccin vô hoạt (Theo phòng kĩ tḥt XNCNH Đờng Hiệp) Bảng phân tích phương sai (ANOVA) tiêu 5.1 Tăng trọng ngày Two-way ANOVA: Tăng trọng ngày versus nghiệm thức, khối Source nghiệm thức khối Interaction Error Total S = 24.83 nghiệm thức DC TN DF 7 16 31 SS 491.4 21716.1 4388.7 9862.6 36458.8 MS 491.39 3102.30 626.96 616.41 R-Sq = 72.95% Mean 400.631 408.469 F 0.80 5.03 1.02 P 0.385 0.004 0.456 R-Sq(adj) = 47.59% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -390 400 410 420 5.2 Thức ăn tiêu thụ ngày Two-way ANOVA: thức ăn tiêu thụ versus nghiệm thức, khối Source nghiệm thức khối Interaction Error Total S = 13.15 DF 7 16 31 SS 103569 2642 2765 108980 MS 4.0 14795.6 377.4 172.8 R-Sq = 97.46% F 0.02 85.62 2.18 P 0.881 0.000 0.093 R-Sq(adj) = 95.08% 45 nghiệm thức DC TN Mean 480.158 480.864 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+-476.0 480.0 484.0 488.0 5.3 Hệ số biến chuyển thức ăn Two-way ANOVA: FCR versus nghiệm thức, khối Source nghiệm thức khối Interaction Error Total S = 0.06427 nghiệm thức DC TN DF 7 16 31 SS 0.003056 0.260145 0.050193 0.066089 0.379483 MS 0.0030564 0.0371635 0.0071704 0.0041306 R-Sq = 82.58% Mean 1.21616 1.19661 F 0.74 9.00 1.74 P 0.402 0.000 0.171 R-Sq(adj) = 66.26% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -1.175 1.200 1.225 1.250 5.4 pH phân thời điểm 28 ngày tuổi Two-way ANOVA: pH pha truoc versus Nghiệm thức pH phân, Khối pH phân Source Nghiệm thức pH phân Khối pH phân Interaction Error Total S = 0.2920 Nghiệm thức pH phân ĐC TN DF 7 16 31 SS 0.05611 1.59844 0.44554 1.36450 3.46459 R-Sq = 60.62% Mean 7.29750 7.21375 MS 0.056113 0.228348 0.063648 0.085281 F 0.66 2.68 0.75 P 0.429 0.049 0.638 R-Sq(adj) = 23.69% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 7.10 7.20 7.30 7.40 5.5 pH phân thời điểm 56 ngày tuổi Two-way ANOVA: ph phan sau versus Nghiệm thức pH phân, Khối pH phân Source Nghiệm thức pH phân Khối pH phân Interaction DF 7 SS 0.03063 0.94445 0.22325 MS 0.030628 0.134921 0.031892 46 F 0.31 1.35 0.32 P 0.588 0.292 0.935 Error Total 16 31 S = 0.3164 Nghiệm thức pH phân ĐC TN 1.60145 2.79977 R-Sq = 42.80% Mean 6.40500 6.46687 0.100091 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 6.30 6.40 6.50 6.60 Bảng trắc nghiệm “Khi bình phương”(Chi-Square Test) 6.1 Tỉ lệ ngày tiêu chảy Chi-Square Test: Tiêu chảy, Không tiêu chảy Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Tiêu chảy 73 70.74 0.072 Không tiêu chảy Total 6555 6628 6557.26 0.001 69 71.26 0.071 6607 6604.74 0.001 6676 Total 142 13162 13304 Chi-Sq = 0.145, DF = 1, P-Value = 0.703 6.2 Tỉ lệ heo tiêu chảy Chi-Square Test: Heo tieu chảy, Heo không tiêu chảy Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Heo tieu Heo không chảy tiêu chảy Total 51 189 240 46.50 193.50 0.435 0.105 42 46.50 0.435 198 193.50 0.105 240 Total 93 387 480 Chi-Sq = 1.080, DF = 1, P-Value = 0.299 6.3 Tần suất sử dụng kháng sinh Chi-Square Test: khang sinh, khong khang sinh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 47 khang sinh 17 12.95 1.264 khong khang sinh 6611 6615.05 0.002 13.05 1.255 6667 6662.95 0.002 6676 Total 26 13278 13304 Total 6628 Chi-Sq = 2.525, DF = 1, P-Value = 0.112 6.4 Tỉ lệ nuôi sống Chi-Square Test: heo chết, heo sống Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts heo chết heo sống Total 234 240 4.00 236.00 1.000 0.017 2 4.00 1.000 238 236.00 0.017 240 Total 472 480 Chi-Sq = 2.034, DF = 1, P-Value = 0.154 cells with expected counts less than 48 ... axit benzoic thức ăn đến khả tăng trưởng sức khỏe heo sau cai sữa 1.2 Mục đích Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung axit benzoic thức ăn đến khà tăng trưởng sức khỏe heo sau cai sữa (SCS) 1.3 Yêu... HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** ĐỒNG ĐỨC ĐOÀN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT BENZOIC TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO CON SAU CAI SỮA Khóa luận đệ trình... trung vào việc tìm loại thức ăn bổ sung có tác dụng kích thích tăng trưởng, hỗ trợ sức khỏe heo cai sữa an toàn với người sử dụng nhằm thay kháng sinh thức ăn chăn nuôi Bổ sung axit hữu vào thức ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT BENZOIC TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO CON SAU CAI SỮA , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT BENZOIC TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO CON SAU CAI SỮA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay