THU THẬP VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH BẢO TỒN IN VITRO VÀ EX VITRO CÂY LÚA HOANG  

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP SINH HỌC PHÒNG TRỪ NHỆN, NÂNG CAO NĂNG SUẤT NẤM MÈO (Auricularia polytricha) TẠI XÃ SÔNG TRẦU – TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : TRỊNH THỊ NHƯ NGUYỆT Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 06/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP SINH HỌC PHÒNG TRỪ NHỆN, NÂNG CAO NĂNG SUẤT NẤM MÈO (Auricularia polytricha) TẠI XÃ SÔNG TRẦU – TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực GV LÊ DUY THẮNG TRỊNH THỊ NHƯ NGUYỆT CN PHẠM MINH TÂM Tháng 06/2013 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện suốt thời gian học tập Quý Thầy, Cô thuộc Bộ môn Công nghệ sinh học Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy suốt bốn năm qua Thầy Lê Duy Thắng Cơ Phạm Minh Tâm tận tình hướng dẫn, động viên nghiên cứu khoa học, đặc biệt Thầy, Cô truyền đạt bảo nhiều kinh nghiệm sống quý báu Gia đình Nguyễn Văn Phán, anh Lê Văn Toản xã Sông Trầu – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện để hồn thành khóa luận Cảm ơn Hàng Châu Trang, chị Xuân Thanh, bạn Võ Hà Sang hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực tập tốt nghiệp Tập thể lớp Cơng nghệ Sinh học khóa 09 chia sẻ khó khăn vất vả, vui buồn q trình học tập hết lòng hỗ trợ thời gian thực đề tài Sinh viên thực Trịnh Thị Như Nguyệt i TÓM TẮT Đồng Nai tỉnh có phong trào trồng nấm mèo lớn nước với làng nấm 1.300 hộ nuôi trồng, cung cấp sản lượng tương đương 35.000 nấm mèo tươi năm Tuy trồng nấm phát triển mạnh, người trồng ln gặp khó khăn phát triển mức đối tượng sâu hại ruồi, tuyến trùng đặc biệt nhện làm giảm suất gây thiệt hại kinh tế cho người trồng Trên sở đề tài đặt ra: “Nghiên cứu biện pháp sinh học phòng trừ nhện hại nấm mèo (Auricularia polytricha) xã Sông Trầu – Trảng Bom – Đồng Nai” nhằm điều tra nhện hại nấm mèo xã có truyền thống trồng nấm mèo lâu đời xã Sông Trầu – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai, đồng thời tìm giải pháp tổng hợp việc phòng trừ nhện tốt Đề tài thực với nội dung: khảo sát tình hình sản xuất nấm mèo xã Sơng Trầu – huyện Trảng Bom – Đồng Nai; ảnh hưởng số loại thuốc sinh học đến phòng trị nhện nấm mèo; thiết lập quy trình trồng nấm hiệu quả, hạn chế nhện hại nâng cao suất nấm Kết bước đầu xây dựng quy trình phòng trừ nhện nấm mèo cách nâng cao khả đề kháng nấm điều kiện an toàn vệ sinh canh tác hộ trồng nấm xã Sông Trầu – Trảng Bom – Đồng Nai kết hợp việc sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu sinh học Vimatox 5.5 SG 1o/oo nhằm kiểm soát tốt nhện hại nấm mèo, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng làm tảng thiết lập quy trình sản xuất nấm theo hướng GAP ii SUMMARY Dong Nai is a province of the first rank about growing movement has mushroom villages and more than 1.300 cultivate families, provide yield almost 35.000 tons of fresh wood ear mushroom every year Although planting mushroom is developing strongly, farmers usually meet with difficulties because of over development of pests such as flies, nematodes, special mites makes to reduce productivity and damage economic effects for grower The thesis “The study for biological method in controlling the mites on wood ear mushrooms (Auricularia polytricha) in Song Trau village – Trang Bom – Dong Nai” aimed at surveying the mites harmful situation in a tradition villages is Song Trau village – Trang Bom – Dong Nai and find a general solution for preventing mites The specific contents of the thesis are: surveying the manufacturable situation wood ear mushrooms in Song Trau – Trang Bom – Đong Nai; finding out the influence of the biological pesticide on protecting mushroom against from mites on wood ear mushrooms; establishing an effective planting process for wood ear mushrooms, to restrain mites, to raise productivity As the preliminary results, the thesis sets up processing of preventive mites on wood ear mushrooms by enhanced to resist mushrooms, hygiene conditions in cultivation techniques of mushroom grower household in Song Trau village – Trang Bom district – Dong Nai province, used of combine biological pesticide Vimatox 5.5 SG 1o/oo aimed the best control mites on wood ear mushrooms, ensured safety for consumers, which is used for being base to establish process of fresh mushroom produce as GAP Keywords: biological method, mites, Auricularia polytricha, process, GAP iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt .ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu để tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sinh học nấm mèo 2.1.1 Đặc điểm hình thái nấm mèo 2.1.2 Đặc điểm sinh dưỡng nấm mèo 2.1.3 Vị trí phân loại nấm mèo 2.1.4 Giá trị nấm mèo 2.1.5 Đặc điểm sinh sản nấm mèo 2.1.6 Khái quát nấm mèo lông (Auricularia polytricha) 2.2 Tình hình trồng nấm 2.2.1 Tình hình sản xuất nấm giới 2.2.2 Tình hình sản xuất nấm nước 2.2.3 Tình hình trồng nấm Đồng Nai iv 2.2.4 Tình hình trồng nấm xã Sông Trầu – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai 2.2.4.1 Đặc điểm khí hậu thủy văn Sông Trầu – Trảng Bom – Đồng Nai 2.2.4.2 Đặc điểm kinh tế xã hội Sông Trầu – Trảng Bom – Đồng Nai 2.2.4.3 Tình hình ni trồng nấm Sông Trầu – Trảng Bom – Đồng Nai 2.3 Kỹ thuật trồng nấm mèo 10 2.3.1 Kỹ thuật trồng nấm gỗ khúc 10 2.3.2 Kỹ thuật trồng nấm mèo túi mạt cưa 12 2.4 Một số sâu hại thường gặp nấm 13 2.4.1 Sâu hại nấm 13 2.4.2 Bệnh hại nấm 135 2.5 Một số loại thuốc phòng trừ sâu hại nấm 16 2.6 Một số nghiên cứu nhện hại nấm giới nước 18 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Vật liệu 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Khảo sát tình hình sản xuất nấm mèo xã Sông Trầu – Trảng Bom 20 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng thuốc sinh học phòng trừ nhện hại nấm mèo 20 3.3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng số thuốc sinh học trị nhện hại nấm mèo 21 3.3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng số thuốc sinh học phòng nhện hại nấm mèo 22 3.3.2.3 Đánh giá ảnh hưởng phun phòng, phun trị đến suất nấm mèo 23 3.3.3 Nghiên cứu quy trình phòng trừ nhện hại đạt hiệu nấm mèo 23 3.3.4 Phương pháp xử lí số liệu 23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Tình hình sản xuất nấm mèo, biện pháp phòng trừ nhện hại nấm mèo 24 v 4.2 Ảnh hưởng số thuốc sinh học phòng trừ nhện hại nấm mèo 27 4.2.1 Ảnh hưởng số thuốc sinh học trị nhện hại nấm mèo 27 4.2.2 Ảnh hưởng số thuốc sinh học phòng nhện nấm mèo 29 4.2.3 Đánh giá hiệu phòng, trị nhện dựa vào suất, đặc điểm nấm mèo 30 4.3 Nghiên cứu quy trình phòng nhện hại nấm mèo đạt hiệu 33 4.3.1 Phân lập hoạt hóa giống meo nấm mèo 33 4.3.2 Thiết lập quy trình phòng nhện hại đạt hiệu nấm mèo 34 4.3.3 Đánh giá suất thu hoạch từ quy trình phòng trừ nhện hại nấm mèo 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AI: Active Ingredient EC: Emulsifiable Concentrate GAP: Good Agricultural Practice L: Liquyd NPS: Ngày sau phun NT: Nghiệm thức PGA: Potato Glucose Agar PTNT: Phát triển nông thôn SC: Suspensive Concentrate SG: Water soluble Granule STT: Số thứ tự TP: Trước phun UBND: Ủy Ban Nhân Dân WP: Wettable Powder PGAY: Potato Glucose Agar Yeast vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Điều kiện môi trường cần cho tăng trưởng phát triển nấm mèo 10 Bảng 2.2 Một số loại thuốc phòng trừ sâu hại, bệnh hại nấm 16 Bảng 3.1 Ảnh hưởng số thuốc sinh học trị nhện hại nấm mèo 20 Bảng 3.2 Ảnh hưởng số thuốc sinh học phòng nhện hại nấm mèo 22 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất nấm mèo, biện pháp phòng trừ nhện hại nấm mèo 26 Bảng 4.2 Biến động mật độ trứng nhện/ cm2 nấm mèo sau phun trị 27 Bảng 4.3 Hiệu lực phun trị số thuốc sinh học với nhện hại nấm mèo 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ tai nấm mèo nhện đẻ trứng sau 15 ngày phun phòng 29 Bảng 4.5 Năng suất nấm mèo phun phòng, phun trị nhện hại 30 Bảng 4.6 Mô tả đặc điểm tai nấm mèo sau trị nhện hại NSP 32 Bảng 4.7 Mô tả đặc điểm tai nấm mèo sau phun phòng nhện hại 15 NSP 33 Bảng 4.8 Khảo sát ảnh hưởng giống công thức phun đến suất nấm mèo 34 Bảng 4.9 Kết ảnh hưởng giống, công thức phun đến suất nấm mèo 36 Bảng 4.10 Tương tác giống công thức phun đến suất nấm mèo 37 viii Bảng Bảng ANOVA tỷ lệ tai nấm mèo nhiễm trứng nhện trước phun phòng Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: % A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 nt 0.00 0.000 Error 10 0.00 0.000 -Total 17 0.00 -Grand Mean= 0.710 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.780 Total Count= 18 0.00% Bảng 10 Bảng ANOVA tỷ lệ tai nấm mèo nhiễm trứng nhện sau ngày phun phòng Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: 5nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.002 2.24 0.1569 nt 26.17 5.235 5802.30 0.0000 Error 10 0.01 0.001 Non-additivity 0.01 0.006 22.25 Residual 0.00 0.000 -Total 17 26.19 -Grand Mean= 1.532 Grand Sum= 27.580 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 1.96% Bảng 11 Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ tai nấm nhiễm trứng nhện sau ngày phun phòng RANGE Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.08183 s_ = 0.01826 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 3.700 2.600 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A Mean Mean Mean Mean Mean Mean B C C C C = = = = = = 3.700 2.600 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A B C C C C Bảng 12 Bảng ANOVA tỷ lệ tai nấm nhiễm trứng nhện sau 10 ngày phun phòng Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: 10nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.002 2.24 0.1569 nt 26.17 5.235 5802.30 0.0000 Error 10 0.01 0.001 Non-additivity 0.01 0.006 22.25 Residual 0.00 0.000 -Total 17 26.19 -Grand Mean= 1.532 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.96% 27.580 Total Count= 18 Bảng 13 Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ tai nấm nhiễm trứng nhện sau 10 ngày phun phòng RANGE Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.08183 s_ = 0.01826 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 3.700 2.600 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A Mean Mean Mean Mean Mean Mean B C C C C = = = = = = 3.700 2.600 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A B C C C C Bảng 14 Bảng ANOVA tỷ lệ tai nấm nhiễm trứng nhện sau 15 ngày phun phòng nhện hại Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 6: 15nsp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 117.19 58.593 28.40 0.0001 nt 11482.95 2296.591 1113.35 0.0000 Error 10 20.63 2.063 Non-additivity 9.43 9.432 7.58 Residual 11.20 1.244 -Total 17 11620.77 -Grand Mean= 38.853 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.70% 699.360 Total Count= 18 Bảng 15 Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ tai nấm nhiễm trứng sau 15 ngày phun phòng nhện RANGE Error Mean Square = 2.063 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.717 s_ = 0.8293 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 33.33 72.84 60.98 1.670 12.50 51.31 Ranked Order D Mean Mean Mean Mean Mean Mean A B F E C = = = = = = 72.84 60.98 51.31 33.33 12.50 1.670 A B C D E F Bảng 16 Bảng ANOVA suất nấm mèo sau phun phòng nhện hại Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ns A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.18 3.089 0.20 0.8217 nt 563.35 112.669 7.31 0.0040 Error 10 154.23 15.423 Non-additivity 30.81 30.813 2.25 Residual 123.42 13.714 -Total 17 723.76 -Grand Mean= 42.307 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.28% 761.520 Total Count= 18 Bảng 17 Bảng trắc nghiệm phân hạng suất nấm mèo sau phun phòng nhện hại RANGE Error Mean Square = 15.42 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.16 s_ = 2.267 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 40.00 38.00 37.50 57.50 48.00 36.67 BC BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean A AB C = = = = = = 57.50 48.00 40.00 38.00 37.50 36.67 A AB BC BC BC C Bảng 18 Bảng ANOVA suất nấm mèo sau phun trị nhện hại Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 36.19 18.096 1.27 0.3236 NT 326.29 65.257 4.56 0.0199 Error 10 142.97 14.297 Non-additivity 10.46 10.456 0.71 Residual 132.52 14.724 -Total 17 505.45 -Grand Mean= 23.408 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.15% 421.340 Total Count= 18 Bảng 19 Bảng trắc nghiệm phân hạng suất nấm mèo sau phun trị nhện hại RANGE Error Mean Square = 14.30 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.784 s_ = 2.183 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 21.67 20.00 20.83 26.00 32.00 20.00 B B B AB A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 32.00 26.00 21.67 20.83 20.00 20.00 A AB B B B B Bảng 20 Bảng ANOVA suất nấm mèo sau thực quy trình ảnh hưởng giống công thức phun Title: ns Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 18 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: lll) with values from to Factor A (Var 2: A) with values from to Factor B (Var 3: B) with values from to Variable 4: NS Grand Mean = 23.472 Grand Sum = 422.500 T A B L E O F Total Count = 18 M E A N S Total * * 24.444 220.000 * * 22.500 202.500 - * * 19.167 115.000 * * 27.917 167.500 * * 23.333 140.000 * 1 20.000 60.000 * 30.000 90.000 * 23.333 70.000 * 18.333 55.000 * 2 25.833 77.500 * 23.333 70.000 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 17.014 17.014 24.4996 0.0003 Factor B 229.861 114.931 165.4974 0.0000 AB 13.194 6.597 9.4998 0.0034 -7 Error 12 8.333 0.694 -Total 17 268.403 Coefficient of Variation: 3.55% s_ for means group 2: y 0.2778 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.3402 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.4811 Number of Observations: Bảng 21 Bảng trắc nghiệm phân hạng cơng thức phun phòng nhện hại ảnh hưởng đến suất RANGE Error Mean Square = 0.6940 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.078 s_ = 0.4810 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 19.17 27.91 23.33 Ranked Order C Mean Mean Mean A B = = = 27.91 23.33 19.17 A B C Bảng 22 Bảng trắc nghiệm phân hạng tương tác giống công thức phun ảnh hưởng đến suất RANGE Error Mean Square = 0.4960 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.756 s_ = 0.4066 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 20.00 30.00 23.33 18.33 25.83 23.33 Ranked Order D A C D B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.00 25.83 23.33 23.33 20.00 18.33 A B C C D D Phiếu điều tra nông hộ TRƯỜNG ĐH NƠNG LÂM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRÊN NẤM MÈO I Điều tra nông hộ Họ tên: Địa chỉ: ………… Số điện thoại: ………………………………………………………………………… Đã dự lớp khuyến nông trồng nấm: I.1 Đặc điểm trang trại a/ Quy mô trang trại: - Diện tích chung: m2 - Số nhà trồng: …………………… - Diện tích nhà trồng: ………………… m2 b/ Đặc điểm xung quanh nhà trồng - Cây xanh  - Nhà cửa  - Thống Khơng nhà cửa, cỏ  - Khác  c/ Thời gian vụ nấm khảo sát: - Bắt đầu: - Kết thúc: Các khu vực khác bố trí riêng biệt khơng? I.2 Kỹ thuật canh tác Giống a) Nguồn gốc giống: Tự làm  Mua hộ cá thể  Mua doanh nghiệp Mua Viện, Trường  Qua phân phối  b) Điều kiện cất giữ giống: Trên kệ tủ: Riêng  Chung với vật dụng khác  Dưới sàn nhà: Gạch  Xi măng Gạch tàu  Vệ sinh: Sạch  Nhiều bụi  Khác  Bẩn  Rất bẩn  c) Khả nhận biết meo giống bị nhiễm: Dễ dàng  Khó  d) Thời gian tơ lan đầy bịch phơi: ≤ 25 ngày  25 – 30 ngày  ≥ 30 ngày  Mạt cưa tạp  Khác  Nguyên liệu a) Nguồn nguyên liệu chủ yếu: Mạt cưa cao su  b) Tình trạng mạt cưa: Mới, vừa cưa xong  Mới, để thời gian  Cũ, qua vài tháng  Cũ, qua năm  c) Nơi chứa ngun liệu: Ngồi trời: Khơng che đậy  Che đậy kỹ  Không che đậy  Che đậy kỹ  Trong nhà: d) Mạt cưa có sàng rây để loại bỏ giăm bào trước đóng bịch khơng? Có  Khơng  e) Mạt cưa có nhiễm mốc q trình cất giữ chưa sử dụng khơng? Có  Khơng  f) Nếu ngun liệu (mạt cưa) bị nhiễm mốc xử lý: Loại bỏ toàn Loại bỏ chổ nhiễm  g) Nếu mạt cưa khơng sử dụng hết có tiến hành phơi khơ khơng? Có  Chuẩn bi bịch phơi, cấy giống: Không  Vẫn sử dụng  a) Xử lý nguyên liệu: Trộn vôi bột, nồng độ : ≤ 1%  Trộn nước vôi, nồng độ: ≤ 1%  Không dùng vôi  1% - %  ≥2%  1% - %  ≥2%  Khác : ………………………………………………… b) Có bổ sung dinh dưỡng vào nguyên liệu: Cám gạo: Có  Khơng  Bột bắp: Có  Khơng  Bột đậu nành: Có  Khơng  Bột nhẹ: Có  Khơng  Khác: …………………………………………………… c) Có bổ sung phân bón hố học vào ngun liệu: Urê: Có  Khơng  D.A.P: Có  Khơng  S.A: Có  Khơng  N-P-K: Có  Khơng  Khác: …………………………………………………… d) Có bổ sung khống vào ngun liệu: Tro trấu, rơm: Có  Khơng  Tro gỗ, mạt cưa: Có  Khơng  Kali, phosphat: Có  Khơng  Khác: …………………………………………………… e) Phối trộn nguyên liệu bằng: Cuốc xẻng  Máy  f) Đống ủ có tăng nhiệt q trình ủ khơng ? Có  Khơng  g) Thời gian ủ nguyên liệu dài có thể: 12  24  48  > 48  h) Khu vực xử lý ngun liệu gần lò hấp khơng? Có  Khơng  i) Nếu bịch phơi khơng hấp kịp để bao lâu: Khơng q12  Khơng 24  > 24  j) Việc cấy meo có thực điều kiện: Phòng kín, chắn gió, có đèn cồn  Khơng phòng kín, ngồi bàn, có đèn cồn  Phòng kín, chắn gió, đứng cấy bịch kệ  Khơng phòng kín, đứng cấy bịch kệ  Khác: ……………… k) Sau cấy có vệ sinh khu vực cấy khơng? Có  Khơng  Q trình ni ủ, tưới đón nấm: a) Có vệ sinh khu vực ủ trước đưa bịch phơi vào cách: Qt dọn sạch: Có  Khơng  Rắc vơi bột nhà: Có  Khơng  Xịt thuốc diệt trùng: Có  Khơng  Xơng khử trùng: Có  Khơng  Khác ………………………………………… b) Điều kiện ánh sáng trình ủ Tối hoàn toàn  Ánh sáng yếu  Ánh sáng mạnh  c) Sau ủ có tưới nước rửa bịchtrước rạch mở miệng khơng? Có  Khơng  d) Trong giai đoạn tưới đón nấm, nhà trồng có cửa sổ khơng? Có  Khơng  e) Trong nhà trồng có lúc nhiều đợt nấm khác khơng? Có  Khơng  f) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo: Hướng dẫn cán khuyến nơng  Theo thơng tin từ đại lí  Từ sách báo tài liệu  Kinh nghiệm cá nhân  Kinh nghiệm người trồng khác  g) Sau phun thuốc, kết thường thấy: Bệnh bị tiêu diệt, không ảnh hưởng tới tai nấm  Bệnh tiêu diệt phần, nấm bị hư hỏng  Bệnh không hết, nấm bị hư hỏng hồn tồn  Bệnh khơng hết, nấm bình thường  h) Số lần phun thuốc vụ nấm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I.3 Tình hình sâu bệnh hại nấm Mức độ hiểu biết sâu bệnh hại nấm mèo a) Khi sâu bệnh xuất có khả nhận biết không? Không biết  Biết  b) Người chăm sóc có hạn chế lại phòng bệnh xuất khơng? Có  Khơng  Điều tra sâu hại nấm chủ yếu: Bảng Tình hình sâu hại chủ yếu nấm mèo biện pháp phòng trừ Giai đoạn thực Cách xử lý Dịch hại phổ biến Nơi đóng bịch Nơi cấy giống Nơi ủ bịch Nhà nuôi trồng ( Vách mái trại) Nơi bỏ phế thải Thời gian xuất bệnh nhiều năm (tháng): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Giai đoạn hay xuất bệnh Nuôi ủ tơ  Lúc thể  Lúc thu hoạch  Tỷ lệ bịch nhiễm bệnh/ bịch nuôi trồng/ vụ (%): 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  Mức độ thiệt hại kinh tế vụ (%): 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  Biện pháp đối phó: Biện pháp vật lí  Biện pháp hóa học  Biện pháp sinh học  Khơng có biện pháp  Có sử dụng thuốc đặc trị cho bệnh khơng? Có  Khơng  II Chỉ tiêu đánh giá dựa khảo sát: - Địa điểm nuôi trồng nấm - Cách thiết kế sở sản xuất nấm - Kỹ thuật chăm sóc nấm - Kiến thức người trồng phòng bệnh trị bệnh nấm III Phương pháp thiết lập quy trình trồng nấm mèo an tồn hiệu Mục đích: Hợp lý hóa quy trình trồng nấm nhằm hạn chế đến mức thấp tình hình sâu hại nấm mèo khơng sử dụng thuốc phòng trừ Phương pháp tiến hành dựa quan sát ghi nhận từ thực tế 3.3.1 đưa quy trình trồng nấm hiệu thơng qua tiêu Bảng Chỉ tiêu để hợp lý hóa quy trình trồng nấm mèo STT (1) Chỉ tiêu (2) Địa diểm trồng, điều kiện xung quanh Nguồn giống tốt khu vực Xử lý nơi giữ giống Kỹ thuật trồng biện pháp phòng trừ sâu hại Xử lí ngun liệu Nồng độ vơi Bổ sung chất khác Cách xử lý hạn chế Yêu cầu đặc điểm (3) (1) (2) Cấy giống Dụng cụ thiết bị Điều kiện chắn gió Cách xử lý khu vực Phòng ủ Cách xử lí phòng trước đưa vào ni ủ Q trình ủ sử dụng biện pháp hạn chế sâu bệnh Tưới đón thu hái Xử lý phòng trước đưa bịch phơi vào tưới đón chăm sóc Xử lí bịch trước rạch Cách tưới đón nấm (lượng / lần /ngày) Xử lí phòng q trình Cách thu hái Xử lí phế liệu Khả tách biệt phòng (3) ... Nai; ảnh hưởng số loại thu c sinh học đến phòng trị nhện nấm mèo; thiết lập quy trình trồng nấm hiệu quả, hạn chế nhện hại nâng cao suất nấm Kết bước đầu xây dựng quy trình phòng trừ nhện nấm... and find a general solution for preventing mites The specific contents of the thesis are: surveying the manufacturable situation wood ear mushrooms in Song Trau – Trang Bom – Đong Nai; finding... out the influence of the biological pesticide on protecting mushroom against from mites on wood ear mushrooms; establishing an effective planting process for wood ear mushrooms, to restrain mites,
- Xem thêm -

Xem thêm: THU THẬP VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH BẢO TỒN IN VITRO VÀ EX VITRO CÂY LÚA HOANG  , THU THẬP VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH BẢO TỒN IN VITRO VÀ EX VITRO CÂY LÚA HOANG  

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay