PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NHÓM VI KHUẨN NITRITE HÓA VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNGPHÂN GIẢI AMMONIA TRONG NƯỚC AOTÔM THẺ CHÂN TRẮNG(Penaeus vannamei)

71 1 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NHÓM VI KHUẨN NITRITE HÓA THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNGPHÂN GIẢI AMMONIA TRONG NƯỚC AOTÔM THẺ CHÂN TRẮNG(Penaeus vannamei) Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : TRẦN PHÁP Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NHÓM VI KHUẨN NITRITE HÓA THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI AMMONIA TRONG NƯỚC AO TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS NGUYỄN THỊ THANH TRÚC TRẦN PHÁP ThS TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HỒNG Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Tơi chân thành cảm ơn gia đình tạo điều kiện cho học tập đến ngày hôm Con cảm ơn ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo cho nhiều điều, lànguồn động viên luônyêu thương, che chở lúc khó khăn Tơi gửi lời biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy cho nhiều kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, nhiều kỹ đạo đức học làm người Cảm ơn thầy Lê Đình Đơn vàcác thầy Bộ môn, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.Cảm ơn chủ nhiệm Tô Thị Nhã Trầm bảo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, đặc biệt em cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh Trúc cô Trương Phước Thiên Hồng người hướng dẫn trực tiếp, tận tình giúp em thực hoàn thành đề tài tốt nghiệp Cảm ơn chị Kim hỗ trợ tài cần thiết cho em thực đề tài Cảm ơn Tốt, Tình,anh Hiếu hộ dân nuôi tôm chia nhiều kinh nghiệm quý báu, cung cấp thông tin mẫu cho phục vụ nghiên cứu Tơi thật lòng cảm ơn bạn lớp DH09SH gắn bó, kề vai sát cánh tơi suốt trình học Đại học Cảm ơn anh Tuấn, anh Ngọc, bạn Châu, Huy, Đô, Cường, Quý, Trang làm đề tài chung phòng vi sinh với tơi Cảm ơn bạn Phương (DH09NH) bạn sinh viên khóa (Hồng Vân, Tuấn DH11SM;Lỷ CúaDH10SH) nhiệt tình phụ giúp tơi làm đề tài Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Trần Pháp i TÓM TẮT Đề tài: “Phân lập, tuyển chọn nhóm vi khuẩn nitrite hóa thử nghiệm khả phân giải ammonia nước ao tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)” Trong nămgần đây, việc ứng dụng công nghệ sinh học để cải thiện môi trường nước ao nuôi thủy sản nhận quan tâm lớn tính hiệu kinh tế Ao nuôi tôm thẻ chân trắng bổ sung vi khuẩn có lợi địa khơng giúp môi trường nước ao nuôi tốt mà trì hệ vi sinh, bảo vệ mơi trường Đề tài thực với mục đích làphân lập, tuyển chọn nhóm vi khuẩnnitrite hóaphân giải ammonia cao khảo sát mật độ vi khuẩn nitrite hóathích hợp cần bổ sung vào ao tôm thẻ chân trắng nhằm xử lý ammonia có hiệu tối ưu Từ mẫu bùn lắng ao nuôi tôm thẻ chân trắng khu nuôi tôm thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, phân lập nhóm vi khuẩn nitrite hóakhả phân giải ammonia Từ đây, tiếp tục khảo sát tuyển chọn2 nhóm vi khuẩn nitrite hóa có hoạt tính chuyển hóa ammonia cao để thực thử nghiệm khả cải thiện hiệu nước ao ni tơm thẻ chân trắng có dư lượng ammonia Thí nghiệm thực theo mật độ vi khuẩn khác từ 105 đến 109 (CFU/ml)với liều lượng dịch khuẩn bổ sung 0,1% bình 20 lít so với đối chứng (hồn tồn khơng bổ sung dịch khuẩn) điều kiện có sụt khí Kết cho thấyrằng mật độ vi khuẩn bổ sung từ 105 (CFU/ml) trở lên cho hiệu suất xử lý ammonia lớn 64% (p < 0,01) Hiệu suất xử lý đạt cao 83,33% (p < 0,01) bổ sung vi khuẩn với mật độ 109 (CFU/ml) Từ kết đó, đưa khuyến cáo mật độ vi khuẩn nitrite hóa có chế phẩm vi sinh dùng bón vào ao ni tơm cần cải thiện dư lượng ammonia phù hợp kinh tế 107 (CFU/ml) với mật độ hiệu suất xử lý đạt đến 77,5% (p < 0,01) ii SUMMARY The thesis entitled: “Isolation, selection of nitrication bacteriaand the trial capabilities ammonia resolutionin the white leg shrimp pond (Penaeus vannamei)” In recent years, the application of biotechnology to improve water aquaculture ponds is receiving great attention because of its effectiveness and economics If white leg shrimppond is added local useful bacteria local not only pond water environment will be better but also maintain microflora, environmental protection The study was implemented with the aim isto isolate and select of nitritying bacteriathat has activity of ammonia metabolic and to survey concentration of nitrityingbacteria added to white leg shrimp ponds to dispose of ammonia with optimum efficiency From sediment samples in the white leg shrimppondsat Khanh Hai Townlet, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province,five groups of nitritying bacteria that oxidize ammonia have been isolated.Then, two groups of nitritying bacteria that highof metabolic ammonia were selected to make interoperability testing to improve the efficiency water of White shrimp pond with excess ammonia The experiment was carried out at five different bacteria concentrations from 105 to 109 (CFU/ml) with additional doses of bacterial suspension is 0.1% in average 20 liters compared to control (absolutely no additional bacterial ooze)in blow air conditions.The results showed that the concentration of bacteria added 105 (CFU/ml) or higher, processor performance ammonia are for greater than 64% (p < 0.01) Performance reached the highest level handle is 83.33% (p < 0.01) when added bacteria at a concentration of 109 (CFU/ml).From the results, recommendations were given nitrication density of bacteria in biological products can be used as apply in the pond to improve residual ammonia the fit and the most economical is 107 (CFU/ml) because with this density processor performance reached 77.5% (p
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NHÓM VI KHUẨN NITRITE HÓA VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNGPHÂN GIẢI AMMONIA TRONG NƯỚC AOTÔM THẺ CHÂN TRẮNG(Penaeus vannamei) , PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NHÓM VI KHUẨN NITRITE HÓA VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNGPHÂN GIẢI AMMONIA TRONG NƯỚC AOTÔM THẺ CHÂN TRẮNG(Penaeus vannamei)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay