Văn kiện đại hội mặt trận

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:31

Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 Mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ THỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mỹ Thới, ngày 25 tháng 10 năm 2019 BÁO CÁO Kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 Mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 Nhiệm kỳ 2014 – 2019, tình hình kinh tế xã hội phường đạt nhiều kết khả quanvà toàn diện lĩnh vực, tình hình an ninh trị trật tự an tồn xã hội ln giữ vững, đời sống nhân dân ngày nâng lên, phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh ban ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên tham gia đơng đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng; công tác chăm lo cho hộ nghèo ngày quan tâm, đặc biệt công tác xã hội hóa xây dựng khu dân cư Đại đồn kết cho hộ nghèo, cận nghèocó nơi ổn định; thiết chế văn hóa xây dựng ngày hồn thiện tạo điều kiện cho nhân dân có sống tốt từ vật chất đến tinh thần Cơ sở hạ tầng xây dựng nâng cấp tạo thuận lợi cho nhân dân lại thuận tiện giao thương hàng hóa dễ dàng Những kết tạo điều kiện tiền đề quan trọng để mở rộng tăng cường khối đại đoàn kết tồn dân tộc, phát huy vai trò tập hợp, đồn kết động viên tầng lớp nhân dân Phần thứ TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐỒN KẾT TỒN DÂN TỘC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ THỚI NHIỆM KỲ 2014 – 2019 I TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐỒN KẾT TỒN DÂN TỘC Tình hình chung khối đại đồn kết địa phương Trong nhiệm kỳ qua, tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh hoạt động chào mừng kiện trị, văn hóa, ngày lễ lớn vận động Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phườngphát động đạt nhiều kết khả quan Nhân dân phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế thành phố phường; lĩnh vực văn hóa - xã hội; an sinh, phúc lợi xã hội quan tâm; công tác giải khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trọng; quốc phòng, an ninh trị trật tự an tồn xã hội giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân củng cố, tăng cường không ngừng phát huy Đặt biệt phường xây dựng khu nhà Đại đồn kết bố trí cho 26 hộ nghèo (trong phường Mỹ Thới 14 hộ, phường Mỹ Phước 08 hộ Mỹ Quý 04 hộ), phần giúp cho bà nơi an cư lạc nghiệp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với Đảng ủy, HĐND UBND phường tích cực triển khai Chương trình phối hợp thống hành động nhiệm kỳ qua đạt số kết phấn khởi sau: Sản lượng nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha/năm;giới thiệu việc làm năm 1.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo đến 12 hộ chiếm 0,18% dân số, phấn đấu đến cuối năm 2018 xóa hộ nghèo Tập hợp 82% quần chúng vào tổ chức đoàn thể Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, nhân dân phường nhiều lo lắng trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt giông lốc, sạt lởgây thiệt hại tài sản nhân dân; giá thu mua nông sản không ổn định, giá vật tư ngày tăng làm cho số người nơng dân gặp khó khăn Ngồi ra, nhân dân băn khoăn lo lắng: vấn đề ô nhiễm môi trường công ty, xí nghiệp ni trồng, chế biến thủy sản; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng chất lượng; tai nạn giao thơng, an tồn cháy nổ, trật tự đô thị.… làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống nhân dân Tình hình tầng lớp nhân dân - Công nhân, công chức, viên chức, người lao động tồn phườngcó 17.363 người, chiếm tỷ lệ 66,8% dân số tồn phường, ln tích cực sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn lực công tác, đầu việc tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội phường - Nông dân chiếm tỷ lệ 33,2% dân số, mạnh dạn ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tích cự làm tăng sản lượng nơng nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần bước cải thiện, tham gia tích cực xây dựng nơng thơn - Thanh niên chiếm 35% dân số, lực lượng xung kích, nhạy bén với mới, có tinh thần cầu tiến lý tưởng lập thân, lập nghiệp, ngày nhiều tài trẻ phong trào lao động sản xuất, lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước” Đoàn niên - Phụ nữ chiếm tỷ lệ 47,49% dân số, ngày khẳng định vai trò, vị trí xã hội, ngày có nhiều chị em phụ nữ thành đạt nghề nghiệp, kinh doanh có vị trí cao xã hội - Cựu chiến binhluôngương mẫu đầu phong trào hành động cách mạng địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng chống âm mưu “Diễn biến hồ bình” lực thù địch - Doanh nhân, trí thức thể nhiệt tình, có trách nhiệm, động, thích ứng nhanh với mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội phường - Đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ 31,27%dân số,ln đồn kết, tương trợ,giúp phát triển, tin tưởng thực tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nghĩa vụ công dân, an tâm tu hành, sống tốt đời đẹp đạo Nguyện vọng chung tầng lớp nhân dân muốn có cơng ăn, việc làm ổn định, bảo đảm sống, tham gia hoạt động xã hội, đóng góp nhiều vào phát triển địa phương II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG HIỆM KỲ 2014 - 2019 Nâng cao hiệu tuyên truyền, vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ủy ban MTTQVN phường tổ chức thành viên phối hợp ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; tập trung tuyên truyền, phối hợp tổ chức ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, kiện đất nước, tỉnh, thành phố: Đại hội Đảng cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng; mục đích thiết thực việc bầu cử HĐND cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021), bầu cử Trưởng, phó Trưởng khóm, nhiệm kỳ (2017 - 2020),nâng cao nhận thức biển, đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia cán bộ, đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân phường, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tình hình mới; kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.Riêng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống Việt Nam 18/11 hàng năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, hoạt động tổ chức chu đáo, tiết kiệm, tập trung vận động chăm lo, thăm hỏi gia đình có hồn cảnh khó khăn; hộ nghèo, hộ sách; chức sắc tơn giáo; bên cạnh nêu gương “Người tốt việc tốt”, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cơng tác tun truyền, vận động Song song đó, Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tầng lớp nhân dân thực việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem nội dung quan trọng, thường xuyên, thể qua công việc cụ thể hàng ngày thơng qua mơ hình tương trợ khóm, khu dân cư địa bàn - Thường xun trì cơng tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân thông qua buổi tiếp xúc cử tri, buổi đối thoại trực tiếp Đảng, quyền, MTTQVN phường, gặp gỡ Tổ trưởng tổ dân phố, để phản ánh đến quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận thành phố, phường định kỳ hàng tháng, quý để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tập hợp ý kiến, nguyện vọng kiến nghị nhân dân để phản ánh với cấp ủy, quyền - Ban Cơng tác Mặt trận khóm tích cực phối hợp ban ngành phường tổ chức nhiều đợt tuyên truyền,vận động đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phát huy tinh thần sáng tạo tự quản, triển khai vận động, phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cộng đồng dân cư nhiều hình thức phong phú thơng qua việc tổ chức hội thi như: Hội thi công tác Bảo vệ mơi trường, tìm hiểu trật tự thị, an tồn giao thơng nhằm sân khấu hóa nội dung tuyên truyền - Ban thường trực Mặt trận phường phối hợp với chức sắc, tôn giáo địa bàn thực tốt chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng ngày lễ trọng tôn giáo như: Đại lễ Phật đản, Lễ Giáng sinh,… phù hợp với tín ngưỡng phong tục tập quán với tinh thần vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm pháp luật Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, tín đồ tơn giáo, người có uy tín việc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân “sống tốt đời, đẹp đạo” Phát huy tinh thần sáng tạo tự quản nhân dân, triển khai vận động, phong trào thi đua yêu nước Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam phường, Ban Cơng tác Mặt trận khóm có nhiều đổi nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động địa bàn khu dân cư, thông qua nội dung vận động xây dựng chương trình thiết thực, cụ thể, ngày lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, với nhiều điển hình tiên tiến phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cấu vật nuôi, trồng, theo tinh thần Nghị số 95-NQ/ĐU Đảng ủy phường …; tập trung triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị văn minh, khóm tổ chức vận động 97% hộ gia đình 100% khu dân cư ký cam kết thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; xây dựng triển khai mơ hình“câu lạc xe Honda đầu phòng chống tội phạm”, mơ hình “Cơ sở lưu trú khơng tội phạm tệ nạn xã hội”, “Cổng rào phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”, “Đội tự quản an tồn giao thơng”, “Tổ cơng nhân tự quản an ninh trật tự” ; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm cộng đồng dân cư”… Kết thực vận động, 10 khóm cơng nhận khóm văn hóa, 97% gia đình cơng nhận gia đình văn hóa - Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa bàn phường phong trào “cải cách hành chính”,“Tồn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm cộng đồng dân cư” Phối hợp với Công an phường mở 05 lớp tuyên truyền an toàn giao thông cho cán Mặt trận; phối hợp với Trạm y tế phường mở 05 lớp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đặt biệt tuyên truyền cách phòng ngừa bệnh phong; phối hợp mở 05 lớp tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua có hàng ngàn lượt người tham dự - Về công tác chăm lo cho người nghèo: huy động nguồn lực tham gia đóng góp “Quỹ người nghèo” 1.804.000.000đồng để chăm lo chohộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, qua đãcất, sửa 45 nhà Đại đoàn kết; vận động đảng viên, cán bộ, cơng chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội, kết vận động 122.160.000đồng Bên cạnh đó, huy động tốt nguồn lực xã hội xây dựng cơng trình cầu đường, giao thông nông thôn như: xây dựng đưa vào sử dụng 12 cầu; lắp đặt hệ thống chiếu sáng 34 tuyến đường, hẻm; lắp đặt 77 camera an ninh truyến quốc lộ 91 tuyến đường nhánh khu dân cư Trần Quang Khải; vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng câp, cải tạo vĩa hè tuyến đường Trần Hưng Đạo,với tổng kinh phí 01tỷ đồng từ nguồn đóng góp nhân dân Tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình sách, cán lão thành cách mạng địa bàn phường; MTTQ Việt Nam phường tổ chức thành viên hoàn thành việc xây Khu dân cư Đại đồn kết bố trí cho 26 hộ nghèo, cận nghèo có nơi ổn định hỗ trợ nghèo bền vững Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng quyền vững mạnh - Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền đạt nhiều kết quan trọng thông qua đổi hoạt động, phương thức giám sát phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân cấp, nội dung tập trung gợi ý thảo luận xoay quanh vấn đề nhân dân quan tâm như: việc thực Quy chế dân chủ sở; cải cách thủ tục hành chính; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; triển khai cơng trình phúc lợi xã hội Nhà nước nhân dân làm; thu, chi loại quỹ đóng góp, vấn đề liên quan đến mơi trường, an tồn vệ sinh thực phẩm,… từ phát số vấn đề bất cập chế độ, sách, pháp luật, kịp thời kiến nghị tới quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo đồng thuận nhân dân - Trong thời gian qua Mặt trận phường thực tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội HĐND cấp Từ góp phần nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ cơng dân góp phần vào thành công chung công tác bầu cử Với kết có 6.622/6.688 cử tri đại diện hộ bầu, đạt tỷ lệ 99% - Ban Thanh tra nhân dân Ban giám sát đầu tư cộng đồng củng cố nâng chất ngày hoạt động có hiệu quả, phát hiện, kiến nghị 56 vụ việc liên quan đến cơng trình cầu đường, giao thơng nơng thơn, sách Pháp luật… có 95% số vụ việc cấp quyền xem xét giải Cơng tác kiện tồn đội ngũ cán tham gia hòa giải sở, bồi dưỡng kiến thức chun mơnđược trọng góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành hàng năm, giải tốt mâu thuẫn, tranh chấp sở Mở rộng nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác quốc tế Phối hợp với tổ chức thành viên, tiếp tục tuyên truyền tầng lớp nhân dân đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước, sách an sinh xã hội, tơn giáo, dân tộc, giúp nhân dân hiểu đúng, đường lối Đảng, Chính sách Pháp luật Nhà nước hoạt động đối ngoại với nhân dân, đề cao cảnh giác âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết lực thù địch, tạo nhận thức chung đồng thuận xã hội vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân Tổ chức triển khai cán Mật trận tổ chức thành viên, Tổ dân phố nội dung Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 07/4/2015 công tác thông tin đối ngoại Đảng ủy phường Hoàn thiện chế, nâng cao lực hoạt động MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn Công tác tổ chức máy Ban thường trực Mặt trận phường Ban công tác Mặt trận khóm Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đảng ủy phườngđặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn để nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán làm công tác mặt trận Đã xây dựng Quy chế hoạt động Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2014 – 2019, kịp thời củng cố kiện toàn, tổ chức máy thay đổi, bổ sung 06 vị Ban Thường trực luân chuyển, điều động cán nghỉ việc thay đổi địa bàn sinh sống, lớn tuổi Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm kỳ quan tâm, đưa 130 lượt cán Mặt trận thành viên từ phường đến khóm tham dự lớp tập huấn tỉnh thành phố tổ chức, từ tổ chức thành viên bước chuẩn hóa, nâng cao hiệu hoạt động III ĐÁNH GIÁ CHUNG Những kết đạt Trong nhiệm kỳ qua, Hoạt động MTTQ Việt Nam phường tổ chức thành viên có nhiều chuyển biến tích cực, thể vai trò nòng cốt thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Từ khơi dậy nguồn lực nhân dân, huy động sức dân đóng góp xây dựng cơng trình phúc lợi, cơng tác an sinh xã hội; phong trào người dân tham gia tố giác tội phạm ngày có hiệu quả, từ loại tệ nạn xã hội ngăn chặn đẩy lùi; tinh thần đoàn kết giúp đỡ cộng đồng dân cư, thể lối sống văn minh, góp phần xây dựng phường Mỹ Thới ngày văn minh, giàu mạnh Cụ thể: - Công tác phối hợp Mặt trận Tổ quốc với ban ngành, đoàn thể tổ chức thành viên ngày chặt chẽ có hiệu thiết thực hơn.Ban Thanh tra nhân dân Giám sát Đầu tư cộng đồng ngày hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để đưa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vào sốngtrong tham gia giám sát cơng trình phúc lợi, an sinh xã hội; giám sát việc thực sách ưu đãi người có cơng, người cao tuổi; quy trình rà sốt hộ nghèo; cơng tác phòng, chống tham nhũng; thái độ cán bộ, công chức thực thi công vụ… - Cơng tác tun truyền có đổi mới, rộng khắp chuyên sâu; truyên truyền có trọng tâm, trọng điểm Nội dung tuyên truyền triển khai đồng bộ, góp phần định hướng dư luận kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến tầng lớp nhân dân - Các vận động phong trào thi đua u nước với nhiều mơ hình mới, điển hình tiên tiến, bật mơ hình tự quản khu dân cư, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia - Việc thực Quy chế dân chủ sở quan tâm thực nề nếp, nhận thức dân chủ thực hành dân chủ nâng lên rõ rệt, dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện phát huy có hiệu * Nguyên nhân đạt được: - Công tác Mặt trận phường quan tâm lãnh đạo sâu sát cấp ủy Đảng, phối hợp đồng thống cán Ban Công tác Mặt trận tổ chức thành viên; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi quyền, hưởng ứng tích cực tầng lớp nhân dân thông qua việc thực công khai minh bạch, dân chủ nhân dân - Tình hình kinh tế xã hội địa phương phát triển ổn định phát triển, an ninh trị, trật tự an toàn xã hội ngày giữ vững tạo lòng tin nhân dân Khối đại đồn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường - MTTQ Việt Nam phường Ban Công tác Mặt trận khóm có nhiều nổ lực phấn đấu, đổi nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn Những hạn chế, yêu - Việc đổi nội dung, phương thức hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, chưa đồng bộ; việc đa dạng hóa hình thức tập hợp phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu đơi lúc hạn chế - Hoạt động giám sát phản biện xã hội MTTQ, đoàn thể trị - xã hội lúng túng việc lựa chọn nội dung phối hợp thực * Nguyên nhân khách quan: - Việc tập hợp phát huy vai trò nhân sĩ, tín đồ tơn giáo, cá nhân tiêu biểu nhân dân có lúc chưa kịp thời - Thành viên Ban Công tác Mặt trận khóm chế độ chưa cao, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, thường thay đổi nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, tiếp cận địa bàn * Nguyên nhân chủ quan: -Công tác tuyên truyền có đổi mới, song chưa có chiều sâu, chưa có thường xuyên liên tục - Việc phát huy quyền làm chủ nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Mặt trận ban ngành đoàn thể chưa thường xuyên thiếu chủ động Công tác, phản biện Mặt trận thiếu chủ động, có lúc chưa cụ thể mang tính hình thức - Nội dung tập hợp, xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đồn kết tồn dân tộc chưa có nhiều đổi mới, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên số tổ chức thành viên thấp, chất lượng chưa cao IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ thành đạt nhiệm kỳ qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường rút kết học kinh nghiệm sau: - Mặt trận Tổ quốc phường tranh thủ quan tâm lãnh đạo cấp ủy Đảng, để thống hành động hệ thống trị từ phường đến khóm - Giữ mối quan hệ chặt chẽ HĐND- UBND - UBMTTQVN tổ chức thành viên Mặt trận, tập hợp tư sáng tạo tập thể công tác vận động quần chúng, phát huy dân chủ, với nhiều hình thức, nội dung Từng cán bộ, đảng viên tăng cường trách nhiệm bám sát địa bàn, Tổ dân phố để kịp thời tiếp nhận giải đáp vướng mắc dân - Phát huy vai trò Trưởng Ban cơng tác Mặt trận khóm thơng qua việc tham mưu thực nhiệm vụ đơn vị mình, tổ chức triển khai đến Tổ dân phố, khu dân cư để thực chủ trương, sách pháp luật Nhà nước địa phương đề - Ban Thường trực Mặt trận Ban Cơng tác Mặt trận trì họp lệ tháng, kiểm điểm đánh giá kết thực đơn vị, qua nắm bắt tình hình dư luận xã hội địa bàn dân cư để kịp thời phản ánh cho cấp ủy MTTQ cấp Phần thứ hai MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2024 I BỐI CẢNH TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG Nhiệm kỳ 2019 – 2024, tình hình kinh tế - xã hội phường tiếp tục phát triển, gặp khơng khó khăn chịu tác động kinh tế chung tỉnh, thành phố Phường Mỹ Thới vùng ven, nửa thịcủa thành phố Long Xun, nơng nghiệp chiếm 70%, mạnh tiếp tục phát huy thơng mơ hình sản xuất nơng nghiệp, đặc biệt hướng mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất lúa cao sản, có cơng ty, xí nghiệp lớn thủy sản, may mặcđóng địa bàn, góp phần giải việc làm thuận lợi công tác huy động nguồn lực chổ đóng góp cho địa phương Bên cạnh đó, hệ thống trị tinh gọn hồn thiện, vai trò MTTQ phường nâng lên Đây tiền đề tốt cho việc phát huy vai trò củng cố, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tốt tiềm năng, nguồn lực nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thực giải pháp mang tính đột phá thực tiễn cao để tập trung phát triển kinh tế - xã hội địa phương II MỤC TIÊU CHUNG Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò MTTQ Việt Nam phường tổ chức thành viên, tăng cường, củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng địa bàn dân cư để triển khai vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng địa phương ngày giàu đẹp Công tác vận động “Quỹ người nghèo” vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quán triệt sâu rộng tầng lớp nhân dân Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Nâng cao hiệu hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, quyền hệ thống trị vững mạnh, củng cố tổ chức, đổi phương thức hoạt động Mặt trận, phát huy tốt quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực III CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2024 Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Mục tiêu: Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam nước ngồi chung sức, đồng lòng xây dựng phường Mỹ Thới văn minh,giàu đẹp Nội dung: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực Chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, chương trình hành động MTTQ Việt Nam thành phố, phường; vận động để nhân dân thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh địa phương Giải pháp: - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm Đảng, dân tộc, gắn với việc thực đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác việc thực Nghị Trung ương (khóa XII) Đảng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến, tự chuyển hóa” nội - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực Đề án “Đổi công tác thông tin tuyên truyền MTTQ Việt Nam” thông qua việc thay đổi phương thức, địa điểm tuyên truyền, gây ý cho nhân dân, khơi gợi tư duy, sáng tạo từ nhân dân từ tổ chức Hội nghề nghiệp, Câu lạc bộ, mơ hình điểm - Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy phối hợp với quyền việc cung cấp thơng tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh dư luận xấu, phức tạp địa phương - Duy trì, thực tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân kết hợp buổi tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân phản ánh đến quan đảng, quyền ngắn gọn, dễ hiểu Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương đất nước Mục tiêu: Thông qua vận động, phong trào thi đua phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo tầng lớp nhân dân để thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phường, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Nội dung: Động viên tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát huy sắc văn hóa dân tộc,chấp hành pháp luật,phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu đáng, chung sức Đảng, quyền thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trận an ninh nhân dân Giải pháp: - Thực Chương trình phối hợp MTTQ Việt Nam phường với HĐND, UBND phường, ban ngành, đồn thể việc xây dựng nơng thơn mới, đô thị văn minh địa bàn;triển khai đồng nội dung vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh”góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân khu vực đô thị;triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững - Tham mưu cấp ủy, phối hợp với quyền đề xuất giải pháp đẩy mạnh vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, động viên tầng lớp nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất phục vụ đời sống, thực tốt vai trò thành viên MTTQ phường việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ sung giải pháp thúc đẩy vận động.Phát để “nhân điển hình” “nêu gương sáng” phong trào thi đua, vận động Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, quyền giám sát phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm Mục tiêu: Thực tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ; giám sát phản 10 biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền sạch, vững mạnh Nội dung: Thực chức giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quyền Tham gia xây dựng sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến thực Pháp luật, cơng tác hòa giải; tạo mơi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị tâm tư nguyện vọng với Đảng, Nhà nước Giải pháp: - Tham gia thực công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục vận động nhân dân chấp hành pháp luật,phối hợp thực tốt cơng tác hòa giải sở; tham gia góp ý phản biện xã hội dự án luật, pháp lệnh nghị định -Tổ chức giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền;thực chương trình giám sát: bảo đảm an toàn thực phẩm; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ nghèo bền vững, xây dựng phường văn minh đô thị, quản lý trật tự đô thị, cất nhà hành lang sông kênh rạch - Thực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND cấp tiếp xúc cử tri - Tổ chức tiếp công dân, tham gia giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; theo dõi việc thực Quy chế dân chủ sở; việc tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị Chương trình Tăng cường đồn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân Mục tiêu: Tăng cường tình đồn kết, hữu nghị dân tộc, tôn giáo, kiều bào nước ngồi có thân nhân phường, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, vận động hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư địa bàn, tạo điều kiện mở rộng thị trường lao động cho người dân phường Nội dung: Tuyên truyền vận động nhân dân thực chủ trương đối ngoại Đảng, sách ngoại giao Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị; đảm bảo tốt tình hình an ninh trị trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho dân tộc, tôn giáo tiếp cận tốt sách Đảng, hoạt động theo quy định pháp luật Giải pháp: - Phối hợp với tổ chức thành viên, tiếp tục tuyên truyền tầng lớp nhân dân đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước, sách an sinh xã 11 hội, tôn giáo, dân tộc, giúp nhân dân hiểu đúng, đường lối Đảng, Chính sách Pháp luật Nhà nước hoạt động đối ngoại với nhân dân Vận động tuyên truyền sâu rộng nhân dân người định cư nước cư ngụ địa phương để bà hiểu rõ tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương chủ trương sách Đảng Nhà nước để bà an tâm đóng góp ý kiến xây dựng tham gia địa phương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương Lắng nghe ý kiến, kiến nghị mà bà Việt kiều động viên khuyến khích bà tham gia vào mặt công tác, xây dựng địa phương ngày văn minh tiến Chương trình Tăng cường củng cố tổ chức, đổi nội dung, phương thức, nâng cao hiệu hoạt động MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn Mục tiêu: Tham mưu cho Đảng ủy phường, quyền tạo điều kiện cho hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ban cơng tác Mặt trận khóm, xây dựng tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đổi phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo Nội dung: - Tham mưu, đề xuất cấp ủy công tác Mặt trận, chế phối hợp công tác Mặt trận với UBND phường nhằm đạt hiệu tốt - Xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóm với thành phần, cấu hợp lý, thực liên minh trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi, đại diện tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng nhân dân - Xây dựng đội ngũ cán ngang tầm với nhiệm vụ Mặt trận tình hình mới, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất lực phù hợp với yêu cầu công tác vận động quần chúng - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phối hợp MTTQ phường với tổ chức thành viên đơn vị tổ chức liên quan Giải pháp: -Tiếp tục đổi nội dung phương thức hoạt động Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân thông qua ý kiến Nhân dân cử tri; thực giám sát, phản biện xã hội; tổ chức vận động, phong trào Nhân dân - Nâng cao hiệu lực, hiệu việc thực chương trình phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với quan nhà nước Thực tốt vai trò chủ trì hiệp thương với tổ chức thành viên tổ chức thực chương trình hành động MTTQ Việt Nam thành phố phường Tổ chức sơ, tổng kết, triển khai chương trình phối hợp với quan, tổ chức liên quan 12 - Quan tâm cử cán tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao lực, kỹ tuyên truyền, vận động,củng cố, kiện toàn tổ chức máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu Phát huy vai trò Ủy ban MTTQVN phường tổ chức thành viên công tác Mặt trận, hiệu hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cộng tác viên Mặt trận - Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng mơ hình, điển hình tiên tiến kết hợpphát kịp thời xử lý sai phạm xảy - Thực sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận qua thời gian Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động hệ thống Mặt trận Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thới nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, đẩy mạnh toàn diện nghiệp đổi mới, tâm vượt qua khó khăn thách thức, thực thắng lợi nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng phường Mỹ Thới ngày văn minh giàu đẹp./ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 13 ... xử lý sai phạm xảy - Thực sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận qua thời gian Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động hệ thống Mặt trận Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thới nhiệm kỳ 2019... chức máy Ban thường trực Mặt trận phường Ban cơng tác Mặt trận khóm Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đảng ủy phườngđặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn để nâng cao lực,... nạn xã hội ngăn chặn đẩy lùi; tinh thần đoàn kết giúp đỡ cộng đồng dân cư, thể lối sống văn minh, góp phần xây dựng phường Mỹ Thới ngày văn minh, giàu mạnh Cụ thể: - Công tác phối hợp Mặt trận
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn kiện đại hội mặt trận, Văn kiện đại hội mặt trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay