Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:29

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC VOI NHÀ A-Mục đích u cầu: -Đọc trơi tồn Ngắt nghỉ Đọc từ ngữ: khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, lững thững, quặp chặt -Biết chuyển giọng phù hợp với nội dung đoạn -Hiểu nghĩa từ khó: khựng lại, rú ga, -Hiểu nội dung bài: Voi rừng nuôi thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho người -HS yếu: Đọc trơi toàn Ngắt nghỉ B-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Quả tim khỉ -Nhận xét-Ghi điểm Đọc trả lời câu hỏi (2 HS) II-Hoạt động (30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em biết thêm câu chuyện thú vị voi nhà  Ghi 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu -Gọi HS đọc câu đến hết Nối tiếp -Luyện đọc từ khó: rét, lùm cây, lừng lững, lo lắng, vội vã,… Cá nhân, đồng -Gọi HS đọc đoạn đến hết Nối tiếp  Rút từ mới: khựng lại, rú ga, Giải thích -Hướng dẫn cách đọc -HS đọc đoạn theo nhóm -Thi đọc nhóm -Đọc tồn 3-Tìm hiểu bài: -Vì người xe lại ngủ đêm rừng? -Mọi người lo lắng ntn voi đến gần xe? -Con voi giúp họ nào? 4-Luyện đọc lại: Hướng dẫn HS đọc theo vai III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Qua ta thấy voi vật ntn? -Về nhà đọc trả lời câu hỏi lại bài-Nhận xét HS đọc nhóm(HS yếu đọc nhiều) Cá nhân Đồng Vì xe bị sa xuống vũng lầy Sợ voi đập tan xe Tứ định bắn, Cần ngăn lại Quặp chặt vòi vào đầu xe khỏi vùng lầy Cá nhân Thơng minh, giúp ích cho người ...-HS đọc đoạn theo nhóm -Thi đọc nhóm -Đọc tồn 3-Tìm hiểu bài: -Vì người xe lại ngủ đêm rừng? -Mọi người lo lắng ntn voi đến gần xe? -Con voi giúp họ nào? 4-Luyện đọc lại: Hướng dẫn HS đọc theo... phút): Củng cố-Dặn dò -Qua ta thấy voi vật ntn? -Về nhà đọc trả lời câu hỏi lại bài-Nhận xét HS đọc nhóm(HS yếu đọc nhiều) Cá nhân Đồng Vì xe bị sa xuống vũng lầy Sợ voi đập tan xe Tứ định bắn, Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay