Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:29

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC VOI NHÀ I.Mục đích u cầu: - Đọc trơi chảy tồn bài, Ngắt nghỉ chỗ Biết đọc từ ngữ: khựng lại, nhúc, nhích, vũng lầy, lừng lững, lúc lắc, quặp chặt vòi, biết chuyển giọng phù hợp với nội dung -Hiểu từ khó: khựng lại, rú ga, thu lu -Hiểu nội dung bài: voi rừng ni dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích giúp người II.Đồ dùng dạy – học: - GV:Tranh minh hoạ SGK - HS: SGK, đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (5P) G: Gọi học sinh đọc - Quả tim khỉ H: Trả lời câu hỏi nội dung H+G: Nhận xét B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu – ghi tên 2,Luyện đọc: (17P) a-Đọc mẫu G: Đọc mẫu toàn b-Luyện đọc – kết hợp giải nghĩa từ G: Hướng dẫn học sinh cách đọc *Đọc câu: H: Đọc nối tiếp câu theo hàng ngang - Từ khó: khựng lại, nhúc, nhích, vũng lầy, lừng lững, lúc lắc, quặp chặt vòi, *Đọcđoạn Nhưng kìa/con đầu xe/và lầy.// Lơi xong/nó cây/ theo Tun.// G: Phát ghi bảng từ khó - Luyện phát âm từ khó cho học sinh H: Đọc nối tiếp đoạn (2H) G: Đưa bảng phụ ghi câu khó H: Phát cách đọc H: Đọc cá nhân Đọc nhóm đơi H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toàn (1H) *Đọc tồn bài: 3,HD tìm hiểu nội dung 10P H: Lần lượt đọc đoạn G: Nêu câu hỏi SGK, HD học sinh trả lời - Xe sa lầy không - Sự xuất voi thái độ H: Phát biểu người H+G: Nhận xét, bổ sung - Voi giúp người kéo xe khỏi vũng lầy G: Chốt ý * Voi rừng ni dạy thành voi H: Nêu nội dung nhà, làm nhiều việc có ích giúp người Luyện đọc lại H: Đọc lại toàn 7P G: HD cách đọc diễn cảm H: Luyện đọc nhóm theo HD GV - Thi đọc trước lớp 5.Củng cố – dặn dò: 3P H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc tên ND (1H) G: Nhận xét học - Chuẩn bị sau ... khó H: Phát cách đọc H: Đọc cá nhân Đọc nhóm đơi H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toàn (1H) *Đọc tồn bài: 3,HD tìm hiểu nội dung 10P H: Lần lượt đọc đoạn G: Nêu... voi thái độ H: Phát biểu người H+G: Nhận xét, bổ sung - Voi giúp người kéo xe khỏi vũng lầy G: Chốt ý * Voi rừng ni dạy thành voi H: Nêu nội dung nhà, làm nhiều việc có ích giúp người Luyện đọc. .. ích giúp người Luyện đọc lại H: Đọc lại toàn 7P G: HD cách đọc diễn cảm H: Luyện đọc nhóm theo HD GV - Thi đọc trước lớp 5.Củng cố – dặn dò: 3P H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc tên ND (1H) G: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay