Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:29

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: VOI NHÀ I MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ chỗ, đọc rõ lời nhân vật - Hiểu nội dung: Voi rừng nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho người - Trả lời câu hỏi SGK II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh minh họa , - Bảng phụ viết câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Kiểm tra - Kiểm tra học sinh đọc trả lời câu hỏi - Hai em lên bảng đọc trả lời câu tập đọc : “ Nội quy Đảo Khỉ ” hỏi giáo viên - Nhận xét, đánh giá cho điểm 2.Bài - Phần giới thiệu : - Muông thú vẻ; khỉ hay - Hs lắng nghe bắt chước, voi có sức khỏe phi thường Những vật nuôi dạy thành vật có ích, phục vụ cho người Trong tiết học hôm nay, em biết thêm câu chuyện thú vị voi nhà với sức khỏe phi thường dùng vòi kéo xe ơ-tơ khỏi vũng lầy -Vài em nhắc lại đề giúp người, qua Voi nhà * Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc 1/Đọc mẫu -Lớp lắng nghe đọc mẫu - Đọc mẫu toàn + Giọng đọc rõ, rành mạch mục - hs K-G đọc, lớp đọc thầm theo - Y/c hs K-G đọc toàn 2) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: a) Yêu cầu đọc câu - Lần lượt nối tiếp đọc câu cho hết - Hs đọc cá nhân, đồng từ: * Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, tự giới thiệu tập đọc học lừng lững, lúc lắc, quặp chặt vòi tiết trước * Hướng dẫn ngắt giọng : + Nhưng kìa,/ voi quặp chặt vòi - GV hướng dẫn yêu cầu hs đọc cách vào đầu xe/ co lơi ngắt giọng, nhấn giọng số câu dài , mạnh vũng lầy.// lơi xong,/ huơ nhấn giọng số từ thống cách đọc vòi lùm cây/ lững thững câu lớp Tun.// * Giải nghĩa từ: Y/c hs đọc phần giải nghĩa - Hs đọc cá nhân : Voi nhà: Voi từ SGK người nuôi, dạy để làm số việc Khựng lại: dừng lại đột ngột tác động bất ngờ Rú ga : tăng thêm ga cho máy nổ mạnh Vục: (xuống vũng) chúi ngập hẳn xuống) Thu lu: thu người gọn nhỏ b) Đọc đoạn : -Yêu cầu đọc tiếp nối đoạn trước lớp - Lắng nghe chỉnh sửa cho học sinh lại Lừng lững: to lớn từ đầu trước mắt, gây ấn tượng mạnh -Từng em đọc nối tiếp đoạn c)Yêu cầu đọc đoạn nhóm trước lớp - GV hs nhận xét bạn đọc - Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm - Các em khác lắng nghe nhận - Mời nhóm thi đua đọc xét bạn đọc - Đại diện nhóm đọc trước lớp - Các nhóm đọc - Lắng nghe nhận xét ghi điểm - Đại diện nhóm đọc - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt * Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung - Hs lắng nghe -Yêu cầu lớp đọc thầm & TLCH: - CH1: Vì người xe phải ngủ - Lớp đọc thầm đêm rừng ? - Hs trả lời: ( Vì xe bị sa xuống - Yêu cầu học sinh đọc vũng lầy, không được.) - CH2: Mọi người lo lắng - Đọc thầm thấy voi đến gần xe ? - Hs trả lời: ( người sợ voi đập tan xe Tứ lấy súng định - CH3: Con voi giúp họ ? bắn Cần ngăn lại.) - Luyện đọc lại truyện : - Hs trả lời ( Voi quặp chặt vòi vào - Theo dõi luyện đọc nhóm - Yêu cầu nhóm thi đọc - Nhận xét, tuyên dương Củng cố dặn dò : đầu xe, co mình, lơi mạnh xe qua khỏi vũng lầy.) - Hs luyện đọc nhóm - Đại diện nhóm đọc trước lớp - Hs theo dõi - Y/c hs nêu lại nội dung học - Gv cho hs xem số hình ảnh voi nhà giúp người làm việc nặng nhọc.GV nói thêm: Lồi voi ngày khơng nhiều rừng việt Nam, nhà nước ta có - Voi rừng ni dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho người nhiều biện pháp bảo vệ loài voi - Giáo viên nhận xét đánh giá - Chuẩn bị sau: Sơn Tinh, Thủy Tinh - Hs lắng nghe - Hs theo dõi ... qua Voi nhà * Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc 1 /Đọc mẫu -Lớp lắng nghe đọc mẫu - Đọc mẫu toàn + Giọng đọc rõ, rành mạch mục - hs K-G đọc, lớp đọc thầm theo - Y/c hs K-G đọc toàn 2) Luyện đọc. .. voi ngày khơng nhiều rừng việt Nam, nhà nước ta có - Voi rừng ni dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho người nhiều biện pháp bảo vệ loài voi - Giáo viên nhận xét đánh giá - Chuẩn bị sau:... lớp - GV hs nhận xét bạn đọc - Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm - Các em khác lắng nghe nhận - Mời nhóm thi đua đọc xét bạn đọc - Đại diện nhóm đọc trước lớp - Các nhóm đọc - Lắng nghe nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay