NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN MOKARA TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR NGẬP CHÌM CÁCH QUÃNG VÀ HỆ THỐNG ĐÈN LED

76 5 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN MOKARA TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR NGẬP CHÌM CÁCH QUÃNG HỆ THỐNG ĐÈN LED Ngành hoc : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thưc : NGUYỄN THỊ TÌNH Niên khóa : 2011 - 2013 Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNG PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN MOKARA TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR NGẬP CHÌM CÁCH QUÃNG HỆ THỐNG ĐÈN LED Hướng dẫn khoa học: Sinh viên thực hiện: ThS MAI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ TÌNH KS.NGUYỄN ĐỨC MINH HÙNG Tháng 12/2013 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập Viện Sinh học Nhiệt đới, quan tâm, hướng dẫn tận tình cán Phòng PILOT Thực Vật với cở sở phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị, em có hội tiếp cận mơi trường làm việc chuyên nghiệp, trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện cho chúng em có nhìn cụ thể, xác thực nhiệm vụ sau Qua trình thực tập, em tìm hiểu học hỏi nhiều kinh nghiệm q báu, từ giúp ích chúng em nhiều việc áp dụng kiến thức học vào thực tiễn, xa rèn cho em kỹ tác phong làm việc thực tế Trong thời gian qua, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình quý thầy cô hỗ trợ Viện để đợt thực tập hoàn thành tốt đẹp, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:  Quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cho em tảng kiến thức sở để em lấy làm tiền đề cho trình học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sau  Thạc sĩ Mai Trường thầy Nguyễn Đức Minh Hùng theo sát, giải đáp thắc mắc cho em, cung cấp nhiều tài liệu sách quý bảo, hướng dẫn em suốt trình thực tập Viện Sinh học Nhiệt đới  Cô Lương Thanh Hồng truyền đạt nhiều kinh nghiệm làm việc tạo khơng khí thoải mái, thân thiết suốt thời gian làm việc  Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ - người giúp đứng vững sau lần vấp ngã, động viên lần thấy nản chí, ln tin tưởng tạo hội điều kiện tốt cho học tập trưởng thành hôm Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014 i TÓM TẮT Hoa lan ví nữ hồng sắc đẹp đài các, vương giả nhành hoa tuyệt đẹp, màu sắc sặc sỡ hương thơm nồng nàn, hoa lan nguồn đam mê nhiều người Hiện giới đèn LED (viết tắt Light Emiting Diode, có nghĩa điốt phát quang) có nhiều ứng dụng thực tiễn Việc áp dụng đèn LED nông nghiệp rút ngắn thời gian cần thiết để đưa giống có khả cho suất cao, ổn định phẩm chất vào trồng quy mô lớn Hệ thống ni cấy ngập chìm tạm thời (Bioreactor) giúp tạo mơi trường ni cấy thống khí, khỏe mạnh, tỉ lệ sống sót cao, giảm chi phí nhân công, tiết kiệm, hệ số nhân gia tăng nhiều lần so với nhân giống hệ thống nuôi cấy thông thường Những lý nêu sở đời nghiên cứu “Nghiên cứu nhân giống lan Mokara hệ thống Bioreactor ngập chìm cách quãng hệ thống đèn LED” Mục đích nguyên cứu ảnh hưởng tỷ lệ màu chiếu sáng khác đèn LED đến phát triển lan Mokara Đề tài có thí nghiệm: thí nghiệm nhân giống cụm chồi lan Mokara môi trường agar so sánh đèn LED Thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara môi trường agar so sánh đèn LED Thí nghiệm nhân giống cụm chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED Thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED Qua trình theo dõi quan sát ta rút kết luận sau: thí nghiệm lan Mokara giai đoạn phát sinh chồi thí nghiệm lan Mokara giai đoạn tạo rễ, nuôi hộp nuôi cấy Magenta nghiệm thức (tỷ lệ ánh sáng xanh 25% + 75% đỏ) tốt Thí nghiệm lan Mokara giai đoạn phát sinh chồi thí nghiệm lan Mokara giai đoạn tạo rễ, nuôi hệ thống Bioreactor ngập chìm cách quãng nghiệm thức (tỷ lệ ánh sáng xanh 25% +75% đỏ) tốt Kết phân tích Chlorophyll nghiệm thức (tỷ lệ ánh sáng xanh 25% + 75% đỏ) tốt ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề, tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Nội dung thực .2 1.4 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu .3 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật (nhân giống in vitro) 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Lịch sử nuôi cấy mô .4 2.1.3 Hiện trạng nuôi cấy mô Việt Nam 2.1.4 Các giai đoạn q trình ni cấy mơ tế bào thực vật 2.1.5 Ưu nhược điểm phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.1.6 Môi trường nhân giống in vitro 2.2 Giới thiệu hoa lan kỹ thuật nhân giống hoa lan 13 2.2.1 Lịch sử trồng lan giới Việt Nam .13 2.2.2 Tình hình sản xuất hoa lan giới Việt Nam 14 2.2.3 Giới thiệu hoa lan Mokara 15 2.3 Giới thiệu hệ thống Bioreactor nuôi cấy mô 18 2.3.1 Giới thiệu chung 18 2.3.2 Nguyên tắc vận hành cấu trúc hệ thống bioreactor .19 iii 2.3.3 Ưu điểm khuyết điểm hệ thống bioreactor .22 2.3.4 Một số thành tựu hệ thống bioreactor .24 2.3.5 Thuận lợi khó khăn ni cấy hệ thống bioreactor 24 2.4 Tổng quan đèn LED .25 2.4.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 25 2.4.2 Cấu tạo đèn LED 26 2.4.3 Ứng dụng đèn LED .27 2.4.4 Cơ sở việc sử dụng đèn LED nuôi cấy mô tế bào thực vật 27 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 29 3.2 Vật liệu 29 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 3.2.3 Thiết bị dụng cụ 30 3.2.4 Hóa chất .30 3.2.5 Điều kiện nuôi cấy .31 3.3 Bố trí thí nghiệm 31 3.3.1 Thí nghiệm 1: Nhân giống cụm chồi lan Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led 31 3.3.2 Thí nghiệm 2: Ni cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led 31 3.3.3 Thí nghiệm 3: Nhân giống cụm chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED .32 3.3.4 Thí nghiệm 4: Ni cấy phát sinh rễ Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED .32 3.3.5 Đo hàm lượng chlorophyll .33 3.4 Phân tích thống .34 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Thí nghiệm 1: Nhân giống cụm chồi lan Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led 35 4.2 Thí nghiệm 2: Nuôi cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led 37 iv 4.3 Thí nghiệm 3: Nhân giống cụm chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED .39 4.4 Thí nghiệm 4: Ni cấy phát sinh rễ Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED .42 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN .46 5.2 KIẾN NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC .49 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABA Abscisic acid AVG Aminoethoxyvinyl glycine AOV Amino oxyacetic acid ACC Acid 1- amino-cyclopropan-1-carboxylic BA 6-benzylaminopurine CW Nước dừa 2,4D 2,4D Dichloro phenoxy acetic acid DPU Diphenylurea EDTA Ethylene diaminetetraacetic acid EDDHA Ethylene diamine-di (o-hydroxyphenyl) acetic acid GA Gibberellin GA3 Gibberellie acid LED Light Emitting Diode MS1 Macro MS2 Micro MS3 Vitamin MS4 Sắt ETDA MS5 Inositol MS Murashige Skoog (1962) NAA α – naphthalenescetic acid PLB Protocom –like body TIS Temporary Immersion System TIBA 2,3,5 – Tri – iodobenzoic acid TDZ Tthidiazuro vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các vitamin thường dùng (mg/l) 10 Bảng 4.1 Nuôi cấy phát sinh chồi lan Mokara 35 Bảng 4.2 Nuôi cấy lan Mokara giai đoạn tạo rễ sau tuần 37 Bảng 4.3 Kết nuôi cấy phát sinh chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED sau tuần .40 Bảng 4.4 Kết nuôi cấy phát sinh rễ lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED 42 Bảng 4.5 Kết phân tích chlorophyll lan Mokara sau tuần ni cấy đèn LED .44 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ phương thức tạo hoàn chỉnh nhân giống in vitro .8 Hình 2.2 Sơ đồ phận dùng nuôi cấy in vitro lan .13 Hình 2.4 Hệ thống RITA® 20 Hình 2.5 Hệ thống bình sinh đơi BIT® 21 Hình 2.6 Các thành phần hệ thống Plantima 22 Hình 2.7 Hệ thống Plantima với hệ thống điều khiển chu kỳ ngập 22 Hình 2.8 Các loại đèn LED 26 Hình 2.9 Cấu tạo bóng đèn LED .26 Hình 3.1 Bản mạch dùng thí nghiệm 29 Hình 3.2 Tủ cấy .30 Hình 3.3 Hệ thống Bioreactor .30 Hình 4.1 Chồi lan Mokara sau tuần nuôi cấy đèn LED 36 Hình 4.2 Sơ đồ so sánh số chồi chiều cao chồi lan Mokara sau tuần nuôi đèn LED .37 Hình 4.3 Cây lan Mokara sau tuần nuôi đèn LED 38 Hình 4.4 Sơ đồ so sánh phát triển lan Mokara sau tuần nuôi đèn LED .39 Hình 4.5 Chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED sau tuần .41 Hình 4.6 Sơ đồ so sánh số chồi chiều cao chồi trọng lượng tươi lan Mokara nuôi bioreactor ngập cách quãng đèn LED sau tuần 42 Hình 4.7 Cây lan Mokara ni bioreactor ngập cách quãng đèn LED sau tuần 43 Hình 4.8 Sơ đồ so sánh phát triển lan Mokara nuôi bioreactor ngập cách quãng đèn LED 44 Hình 4.9 Sơ đồ so sánh chlorophyll tổng số 45 viii Bảng 8: Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led (số lá) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 8,52 8,83 7,97 8,44 6,22 7,66 7,45 7,11 5,91 7,62 6,96 6,83 6,95 8,00 8,72 7,89 9,50 8,11 8,22 8,61 6,66 7,83 7,32 7,27 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Mean Squares Square F-value Prob Between Within 8.08 1.61 12 5.022 0.419 3.865* 0.0256 Total 17 Var 13.109 Coefficient of Variation = 8.41% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 25.32 8.44 0.44 0.37 3.00 21.33 7.11 0.78 0.37 3.00 20.49 6.83 0.86 0.37 3.00 23.67 7.89 0.19 0.37 3.00 25.83 8.61 0.77 0.37 3.00 21.81 7.27 0.59 0.37 -Total 18.00 138.498 7.694 0.88 0.21 Within 0.65 Bảng 10 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm kết bảng LSD value = 1.152 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 8.44 A Mean = 8.61 A Mean = 7.11 B Mean = 8.44 A Mean = 6.83 B Mean = 7.89 AB Mean = 7.89 AB Mean = 7.28 B Mean = 8.61 A Mean = 7.11 B Mean = 7.28 B Mean = 6.83 B Bảng 11 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led (chiều cao cây) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 3,19 3,26 3,06 3,17 2,98 2,88 2,96 2,94 3,25 2,90 2,631 2,92 2,91 2,93 2,41 2,75 3,25 3,31 3,07 3,21 3,05 3,16 3,09 3,10 Bảng 12 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 11 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 0.429 0.086 12 0.467 0.039 2.203NS 0.1218 Total Var 17 0.896 Coefficient of Variation = 6.56% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 9.51 3.17 0.11 0.11 3.00 8.82 2.94 0.05 0.11 3.00 8.76 2.92 0.31 0.11 3.00 8.25 2.75 0.29 0.11 3.00 9.63 3.21 0.13 0.11 3.00 9.09 3.03 0.14 0.11 -Total 18.00 54.13 Within 3.007 0.23 0.05 0.20 Bảng 13 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led (sồ rễ) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 3,33 3,66 3,33 3,44 3,22 2,27 2,34 2,61 4,68 3,11 3,36 3,72 3,83 2,66 2,66 3,05 3,99 3,66 4,17 3,94 3,16 3,33 2,99 3,16 Bảng 14 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 13 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 3.487 0.697 12 8.307 0.692 1.007NS 0.4545 Total 17 11.794 Coefficient of Variation = 25.03% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 10.32 3.44 0.97 0.48 3.00 7.83 2.61 0.95 0.48 3.00 11.16 3.72 0.85 0.48 3.00 9.15 3.05 0.67 0.48 3.00 11.82 3.94 0.25 0.48 3.00 9.48 3.16 1.04 0.48 -Total 18.00 59.831 Within 3.324 0.83 0.20 0.83 Bảng 15 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led (chiều dài rễ) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 1,81 1,88 1,74 1,81 0,91 0,96 0,89 0,92 1,33 1,29 1,28 1,37 1,03 1,33 1,27 1,21 1,88 1,90 2,22 2,00 1,52 1,61 1,66 1,60 Bảng 16 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 15 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 2.434 0.487 12 0.149 0.012 39.134** 0.0000 - Total 17 Var 2.584 Coefficient of Variation = 7.56% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.43 1.81 0.08 0.06 3.00 2.76 0.92 0.04 0.06 3.00 4.11 1.37 0.03 0.06 3.00 3.63 1.21 0.16 0.06 3.00 6.00 2.00 0.19 0.06 3.00 4.80 1.60 0.08 0.06 -Total 18.00 26.551 Within 1.475 0.39 0.09 0.11 Bảng 17 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm kết bảng 15 LSD value = 0.2732 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.81 AB Mean = 0.92 Mean = 2.00 A D Mean = 1.81 AB Mean = 1.30 C Mean = 1.61 B Mean = 1.21 C Mean = 1.30 C Mean = 2.00 A Mean = 1.21 C Mean = 1.61 B Mean = 0.920 D Bảng 18 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm nuôi cấy phát sinh rễ Mokara hộp nuôi cấy Magenta đèn Led (trọng lượng tươi) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 0,697 0,520 0,490 0,569 0,402 0,393 0,333 0,376 0,462 0,307 0,398 0,389 0,423 0,472 0,437 0,444 0,886 0,815 0,702 0,801 0,892 0,793 0,673 0,786 Bảng 19 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 18 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Mean Squares Square F-value Prob Between Within 0.549 0.110 12 0.061 0.005 21.442** 0.0000 Total 17 Var 0.611 Coefficient of Variation = 12.72% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1.707 0.569 0.04 0.04 3.00 1.128 0.376 0.04 0.04 3.00 1.167 0.389 0.08 0.04 3.00 1.368 0.456 0.03 0.04 3.00 2.403 0.801 0.09 0.04 3.00 2.358 0.786 0.11 0.04 -Total 18.00 10.131 Within 0.563 0.19 0.04 0.07 Bảng 20 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm kết bảng 18 LSD value = 0.2087 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5700 B Mean = 0.8000 A Mean = 0.3800 B Mean = 0.7900 A Mean = 0.3900 B Mean = 0.5700 B Mean = 0.4400 B Mean = 0.4400 B Mean = 0.8000 A Mean = 0.3900 B Mean = 0.7900 A Mean = 0.3800 B Bảng 21 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm nhân giống cụm chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED (số chồi) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 4,45 3,90 5,54 4,63 Đ/C 4,00 4,54 4,45 4,33 4,54 4,90 4,54 4,63 3,81 6,27 5,19 5,09 4,81 5,90 5,28 5,33 4,27 3,54 4,07 3,93 Bảng 22 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 22 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Mean Squares Square F-value Prob Between Within 3.800 0.760 12 5.667 0.472 1.610NS 0.2311 Total 17 Var 9.467 Coefficient of Variation = 14.74% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.89 4.63 0.83 0.40 3.00 12.99 4.33 0.43 0.40 3.00 13.89 4.63 0.55 0.40 3.00 15.27 5.09 1.23 0.40 3.00 15.99 5.33 0.24 0.40 3.00 11.79 3.93 0.29 0.40 -Total 18.00 83.908 4.662 0.75 0.18 Within 0.69 Bảng 23 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm nhân giống cụm chồi lan Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED (chiều cao cụm chồi) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 1,96 1,67 1,73 1,78 1,89 1,70 1,78 1,79 1,60 1,67 1,71 1,66 2,13 2,00 2,07 2,07 2,06 1,87 1,77 1,90 1,65 1,70 1,69 1,68 Bảng 24 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 23 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 0.354 0.071 12 0.124 0.010 6.851** 0.0031 Total 17 Var 0.478 Coefficient of Variation = 5.60% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.34 1.78 0.16 0.06 3.00 5.37 1.79 0.03 0.06 3.00 4.98 1.66 0.15 0.06 3.00 6.21 2.07 0.06 0.06 3.00 5.70 1.90 0.04 0.06 3.00 5.04 1.68 0.10 0.06 -Total 18.00 32.678 1.815 Within 0.17 0.04 0.10 Bảng 25 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm kết bảng 23 LSD value = 0.2494 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.78 B Mean = 2.07 A Mean = 1.68 B Mean = 1.90 AB Mean = 1.90 AB Mean = 1.78 B Mean = 2.07 A Mean = 1.79 B Mean = 1.66 B Mean = 1.68 B Mean = 1.79 B Mean = 1.66 B Bảng 26 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 0.035 0.007 12 0.029 0.002 2.961NS 0.0573 Total 17 Var 0.064 Coefficient of Variation = 17.27% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.884 0.295 0.04 0.03 3.00 0.616 0.205 0.01 0.03 3.00 1.039 0.346 0.03 0.03 3.00 0.949 0.316 0.06 0.03 3.00 0.781 0.260 0.07 0.03 3.00 0.834 0.278 0.06 0.03 Total 18.00 5.103 0.283 Within 0.06 0.01 0.05 Bảng 27 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED (chiều cao cây) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 2,67 2,55 2,49 2,57 2,07 2,38 2,42 2,29 2,75 2,58 2,47 2,60 2,66 2,63 2,63 2,64 2,82 3,16 2,78 2,92 2,502 2,45 2,34 2,43 Bảng 28 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 27 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 0.693 0.139 12 0.253 0.021 6.564** 0.0037 Total 17 Var 0.946 Coefficient of Variation = 5.65% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 7.71 2.57 0.10 0.08 3.00 6.87 2.29 0.20 0.08 3.00 7.80 2.60 0.14 0.08 3.00 7.92 2.64 0.03 0.08 3.00 8.76 2.92 0.22 0.08 3.00 7.29 2.43 0.10 0.08 -Total 18.00 46.296 Within 2.572 0.24 0.06 0.15 Bảng 29 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm bảng số liệu bảng 27 LSD value = 0.3614 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.57 AB Mean = 2.92 A Mean = 2.29 B Mean = 2.64 AB Mean = 2.60 AB Mean = 2.60 AB Mean = 2.64 AB Mean = 2.57 AB Mean = 2.92 A Mean = 2.43 B Mean = 2.43 B Mean = 2.29 B Bảng 30 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm (số lá) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 7,75 7,50 7,13 7,46 7,00 7,41 7,37 7,26 5,77 6,41 6,51 6,23 4,66 5,66 3,99 4,77 6,67 7,16 6,84 6,89 7,10 6,91 7,58 7,20 Bảng 31 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 30 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 12 14.979 2.486 2.996 14.460** 0.0001 0.207 Total 17 17.465 Coefficient of Variation = 6.87% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 22.38 7.46 0.22 0.26 3.00 21.78 7.26 0.26 0.26 3.00 18.69 6.23 0.40 0.26 3.00 14.31 4.77 0.85 0.26 3.00 20.67 6.89 0.36 0.26 3.00 21.6 7.20 0.34 0.26 -Total 18.00 119.229 Within 6.624 1.01 0.24 0.46 Bảng 32 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm bảng số liệu bảng 30 LSD value = 1.135 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.260 AB Mean = 7.460 A Mean = 6.890 AB Mean = 7.260 AB Mean = 6.230 B Mean = 7.200 AB Mean = 4.770 C Mean = 6.890 AB Mean = 7.460 A Mean = Mean = 7.200 AB 6.230 B Mean = 4.770 C Bảng 33 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm (số rễ) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 2,83 1,66 1,69 2,06 1,90 1,75 1,83 1,82 1,82 2,00 1,67 1,83 2,83 2,00 1,86 2,23 3,08 2,83 3,00 2,97 2,98 1,91 2,61 2,50 Bảng 34 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 32 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Mean Squares Square F-value Prob Between Within 2.898 0.580 12 2.139 0.178 3.252* 0.0437 Total 17 Var 5.037 Coefficient of Variation = 18.90% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 6.18 2.06 0.67 0.24 3.00 5.46 1.82 0.08 0.24 3.00 5.49 1.83 0.17 0.24 3.00 6.69 2.23 0.53 0.24 3.00 8.91 2.97 0.13 0.24 3.00 7.50 2.50 0.54 0.24 -Total 18.00 40.203 Within 2.234 0.54 0.13 0.42 Bảng 35 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm bảng số liệu bảng 33 LSD value = 0.7506 Original Order at alpha = 0.050 Ranked Order Mean = 2.06 B Mean = 2.97 A Mean = 1.82 B Mean = 2.50 AB Mean = 1.83 B Mean = 2.23 AB Mean = 2.23 AB Mean = 2.00 B Mean = 2.97 A Mean = 1.82 B Mean = 2.50 AB Mean = 1.83 B Bảng 36 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm ni cấy phát sinh rễ Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED (chiều dài rễ) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 1,65 1,08 0,60 1,11 1,03 0,88 0,79 0,90 0,95 1,13 1,19 1,09 1,86 1,31 0,94 1,37 1,50 1,86 1,83 1,73 1,16 0,98 1,49 1,21 Bảng 37 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 36 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Mean Squares Square F-value Prob Between Within 1.294 0.259 12 1.251 0.104 2.482NS 0.0914 Total 17 Var 2.546 Coefficient of Variation = 26.14% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.33 1.11 0.53 0.19 3.00 2.70 0.90 0.14 0.19 3.00 3.27 1.09 0.12 0.19 3.00 4.11 1.37 0.46 0.19 3.00 5.19 1.73 0.21 0.19 3.00 3.63 1.21 0.25 0.19 -Total 18.00 22.236 1.235 0.39 0.09 Bảng 38 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm nuôi cấy phát sinh rễ Mokara bioreactor ngập cách quãng đèn LED (trọng lượng tươi) Nghiệm thức Lần Lặp lại Trung bình Đ/C 0,462 0,290 0,190 0,314 0,297 0,303 0,345 0,315 0,329 0,325 0,333 0,329 0,288 0,351 0,309 0,316 0,433 0,369 0,329 0,377 0,322 0,300 0,314 0,312 Bảng 37 Bảng ANOVA thí nghiệm bảng số liệu bảng 36 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 0.009 0.002 12 0.047 0.004 0.484NS 0.0512 Total 17 Var 0.057 Coefficient of Variation = 19.14% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.942 0.314 0.14 0.04 3.00 0.945 0.315 0.03 0.04 3.00 0.987 0.329 0.00 0.04 3.00 0.948 0.316 0.03 0.04 3.00 1.131 0.377 0.05 0.04 3.00 0.936 0.312 0.01 0.04 -Total 18.00 5.889 0.327 0.06 0.01 ... sở đời nghiên cứu Nghiên cứu nhân giống lan Mokara hệ thống Bioreactor ngập chìm cách quãng hệ thống đèn LED 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ màu chiếu sáng khác đèn LED đến... cứu Nghiên cứu nhân giống lan Mokara hệ thống Bioreactor ngập chìm cách quãng hệ thống đèn LED Mục đích nguyên cứu ảnh hưởng tỷ lệ màu chiếu sáng khác đèn LED đến phát triển lan Mokara Đề tài... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNG PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN MOKARA TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR NGẬP CHÌM CÁCH QUÃNG VÀ HỆ THỐNG
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN MOKARA TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR NGẬP CHÌM CÁCH QUÃNG VÀ HỆ THỐNG ĐÈN LED , NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN MOKARA TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR NGẬP CHÌM CÁCH QUÃNG VÀ HỆ THỐNG ĐÈN LED

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay