ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SINH KHỐI Acetobacter xylinum LÀM GIÁ THỂ TRONG NHÂN GIỐNG THỰC VẬT

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SINH KHỐI Acetobacter xylinum LÀM GIÁ THỂ TRONG NHÂN GIỐNG THỰC VẬT Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ LIỄU Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SINH KHỐI Acetobacter xylinum LÀM GIÁ THỂ TRONG NHÂN GIỐNG THỰC VẬT Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS BÙI MINH TRÍ NGUYỄN THỊ LIỄU ThS TRẦN THỊ THU HÀ Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường Đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy,Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn TS Bùi Minh Trí tận tình hướng dẫn em từ bước khóa luận Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo giúp đỡ tận tình Thầy, em nghĩ khó để hồn thành đề tài Một lần em xin chân thành cảm ơn Thầy Em xin chân thành cảm ơn ThS Trần Thị Thu Hà tận tình giúp đỡ em suốt trình làm hồn thành đề tài Cơ cho em lời khuyên lời động viên mà em nghĩ giúp em vượt qua nỗi lo sợ thân em q trình làm đề tài Em xin chân thành cảm ơn Cô Con xin cảm ơn Ba Má sinh cho sống với điều kiện tốt Ba Má phải thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả Ba Má cho niềm tin niềm hy vọng vào tương lai, gia đình cho tổ ấm hạnh phúc chỗ dựa vững cho gặp khó khăn Em xin cảm ơn Cô Tô Thị Nhã Trầm tập thể lớp DH09SH bên cạnh, ủng hộ giúp đỡ em suốt năm đại học Xin chúc tất Thầy, Cô tất bạn sức khỏe dồi thành công lĩnh vực! Tp.HCM, tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Liễu i TÓM TẮT Đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng sinh khối Acetobacter xylinum làm giá thể nhân giống thực vật Đề tài thực nhằm tìm cơng thức tối ưu cho việc sản xuất bacterial cellulose (thạch dừa) đánh giá hiệu sử dụng sinh khối bacterial cellulose làm giá thể nuôi cấy thực vật Đề tài thực gồm thí nghiệm Thí nghiệm khảo sát tìm lượng rỉ đường mật ong bổ sung vào môi trườngsao cho khối lượng bacterial cellulose thu cao Thí nghiệm đánh giá hiệu sử dụng bacterial cellulosecùng tỉ lệ bacterial cellulose môi trường nuôi cấy lúa hoang tìm loại bacterial cellulose cho hiệu cao Thí nghiệm đánh giá hiệu sử dụng bacterial cellulose làm giá thể nuôi cấy cà chua đối chứng với môi trường sử dụng giá thể agar mơi trường sử dụng giá thể bơng gòn Kết nghiên cứucho thấybổ sung 80ml/1lít lượng rỉ đường vào mơi trường hoặcbổ sung 80ml/1lít lượng mật ong vào mơi trường nuôi cấy vi khuẩn A.xylinum cho khối lượng bacterial cellulose thu cao Các loại BCtrên môi trường bổ sung rỉ đường môi trường bổ sung mật ong sử dụng làm giá thể ni cấy Loại BC5% ẩm độcho hiệu sử dụng làm giá thể cho lúa hoang tốt BC3 lớp cho hiệu sử dụng làm giá thể nuôi cấy lúa hoang tốt BC lớp cần nuôi cấy thời gian dài Đối với cà chua, môi trường sử dụng giá thể BC tươi rút ngắn thời gian nảy mầm so với môi trường sử dụng giá thể agar môi trường sử dụng giá thể gòn Sử dụng BC làm giá thể ni cấy cho thấy có hiệu kinh tế giá thể agar giá thể bơng gòn BC thành phẩm rẻ agar tái sử dụng cho lần ni cấy Ngồi ra, sử dụng giá thể BC để điều khiển độ ẩm môi trường tùy theo mục đích ni cấy ii SUMMARY Evaluating the effectiveness of using biomass Acetobacter xylinum as the substrate in tissue culture The thesis was researched in order to find outthe most optimal formula for producing bacterial cellulose and to evaluate the effectiveness of using bacterial cellulose as the substrate for tissue cultured.The thesis included4 experiments Experiment surveyed of molasses and honey added to the media Experiments and evaluated the effectiveness of using bacterial cellulose as the substrate for wild rice cultivar and find out what kind of bacterial cellulose and water ratio for the highest efficiency Experiments evaluate the effectiveness of using bacterial cellulose as the substrate cultured tomato plants in media using agar substrate and using cotton.The result indicated that 80 ml/1 liter of molasses added into the media or 80 ml/1 liter of honey gave highest result on the growth of BC biomass The BC on the media of molasses supplementation and honey could be used as a culture base BC was squeezed to 5% water use obtained highest efficiency for wild rice layers BC was more cost effectively for growing wild rice than BC and class when cultured plants for long time For the tomato plants, the media used BC shorten germination time as compared with using agar and cotton.BC used as the substrate got higher economic efficiency than agar and cotton BC was cheaper and reusable for subsequent culture In addition, could control humidity environment based on target culture Keyword: bacterial cellulose, biomass Acetobacter xylinum, wild rice, agar, cotton iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summary iii Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1Đặt vấn đề 1.2Yêu cầu đề tài .1 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nuôi cấy mô tế bào thực vật .3 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Ý nghĩa tầm quan trọng nuôi cấy mô 2.1.3 Các thành phần nuôi cấy mô .4 2.1.4 Giá thể nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.1.4.1 Khái niệm công dụng giá thể 2.1.4.2 Các tác nhân làm đặc môi trường 2.1.4.3 Giá thể môi trường lỏng .9 2.1.4.4 Những vật liệu xốp làm giá thể 10 2.1.4.5 Giá thể từ BC .11 2.2 Đặc điểm cấu tạo giống vi khuẩn Acetobacter 11 2.2.1 Đặc điểm cấu tạo chung .11 2.2.2Tình hình nghiên cứu màng BC Việt Nam giới 12 2.2.3 Đặc điểm chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum 13 2.2.3.1 Đặc điểm hình thái vi khuẩn Acetobacter xylinum .13 2.2.3.2 Đặc điểm sinhsinh hoá vi khuẩn Acetobacter xylinum 13 2.2.3.3 Một vài đặc điểm BC 13 2.2.3.4 Bản chất sinh hóa q trình hình thành BC 15 iv 2.3.1 Nước dừa già 15 2.3.2 Rỉ đường .17 2.3.3 Mật ong 18 2.3.4 Các nguyên liệu khác từ công nghiệp thực phẩm .19 2.4 Các ứng dụng BC 19 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình hình thành BC 20 2.5.1 Ảnh hưởng (NH4)2SO4 (NH4)2PO4 20 2.5.2 Ảnh hưởng nồng độ chất khô 21 2.5.3 Ảnh hưởng loại đường .21 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm thực .24 3.2 Vật liệu - hóa chất - trang thiết bị 24 3.2.1 Vật liệu 24 3.2.1.1 Nguồn giống vi khuẩn 24 3.2.2 Hóa chất 24 3.2.3 Dụng cụ - Trang thiết bị .24 3.3 Phương pháp tiến hành 24 3.3.1 Nội dung 1: Tìm công thức tối ưu cho việc sản xuất sinh khối BC 24 3.3.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nguồn đường đến sản xuất sinh khối BC 25 3.3.2 Nội dung 2: Thử nghiệm dùng BC làm giá thể nuôi cấy thực vật 27 3.3.2.1 Thí nghiệm 2.1: Xác định loại giá thể BC phù hợp cho q trình ni cấy 27 3.3.2.2 Thí nghiệm 2.2: Xác định tỷ lệ BC phù hợp sử dụng làm giá thể ni cấy 28 3.3.2.3 Thí nghiệm 2.3: Xác định giá thể phù hợp cho q trình ni cấy cà chua 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Nội dung 1: Tìm cơng thức tối ưu cho việc sản xuất sinh khối BC 32 4.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nguồn đường đến sản xuất sinh khối BC 32 4.2 Nội dung 2: Thử nghiệm dùng BC làm giá thể nuôi cấy thực vật 35 4.2.1 Thí nghiệm 2.1: Xác định loại giá thể BC phù hợp cho trình ni cấy .35 4.2.2 Thí nghiệm 2.2: Xác định tỷ lệ BC phù hợp để sử dụng làm giá thể ni cấy 37 4.2.3 Thí nghiệm 2.3: Xác định giá thể phù hợp cho q trình ni cấy cà chua 39 4.2.4 Đánh giá hiệu kinh tế việc sử dụng rỉ đường, mật ong sản xuất BC 42 4.2.5 Đánh giá hiệu kinh tế việc sử dụng BC làm giá thể nuôi cấy thực vật 43 v Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Acetobacter xylinum: A xylinum ADP: Adenosine diphosphate ATP: Adenosine triphosphate BC: Bacterial cellulose Ctv: Cộng tác viên DAP: Diammonium hydrogen phosphate EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid FAD : Flavin Adenine Dinucleotide HM pectin: Hight methoxyl pectin LM pectin: Low methoxyl pectin MS: Murashige Skoog, 1962 NADP: Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NT: Nghiệm thức PC: Plant cellulose SA: Sulfate ammonium VSV: Vi sinh vật vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Ảnh hưởng loại đường đến hình thành BC nước dừa pH = 5,0 22 Bảng 2.2 Ảnh hưởng nồng độ sucrose đến trạng thái cấu trúc BC 22 Bảng 2.3 Ảnh hưởng pH đến hình thành BC .22 Bảng 2.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hình thành BC pH = 5,0 22 Bảng 3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 25 Bảng 4.1 Sinh khối BC thu sau 10 ngày nuôi cấy loại môi trường 32 Bảng 4.2 Số liệu thu môi trường sử dụng loại giá thể khác 35 Bảng 4.3 Số liệu thu môi trường sử dụng loại giá thể khác 37 Bảng 4.4 Số liệu thu môi trường sử dụng loại giá thể khác 39 Bảng 4.5 Chi phí nguyên liệu bổ sung cho 100 lít mơi trường lên men thu nhận BC 42 Bảng 4.6 Các chi phí trang thiết bị vật tư tính dựa chi phí nguyên liệu 42 Bảng 4.7 Chi phí sản xuất BC loại môi trường sử dụng giá thể khác 42 Bảng 4.8 Chi phí loại giá thể cho lít mơi trường ni cấy thực vật 43 viii Bảng Số liệu trọng lượng tươi BC dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm Nghiệm thức A1 240,1 Lần lặp lại (g) 248,7 246,4 245,067 A2.1 126,3 130,1 126,6 127,667 A2.2 206,4 207,2 210,9 208,167 A2.3 263,2 267,1 267,4 265,900 A2.4 285,4 280,9 284,6 283,633 A2.5 224,7 220,5 225,5 223,567 A2.6 210,3 212,7 215,8 212,933 A3.1 178,7 175,7 180,5 178,300 A3.2 207,7 208,5 205,0 207,067 A3.3 212,5 211,8 215,6 213,300 A3.4 225,8 224,9 223,8 224,833 A3.5 200,5 203,6 201,6 201,900 A3.6 187,4 189,2 185,1 187,233 Trung bình (g) Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm dựa số liệu Bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 12 lll Error 55171.50 4597.625 793.74 0.0000 15.28 24 Non-additivity Residual 23 7.642 1.32 0.2860 139.02 5.792 1.58 1.575 137.44 0.26 5.976 Total 38 55325.80 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm dựatrên kết Bảng LSD value = 5.496 s_ = 1.389 x at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 245.1 C Mean 5= 283.6 A Mean = 127.7 J Mean 4= 265.9 B Mean = 208.2 Mean = 265.9 B Mean 11 = 224.8 D Mean = 283.6 A Mean D Mean = 223.6 Mean = 212.9 Mean = 178.3 I Mean = 207.1 FG Mean 9= 207.1 FG Mean 10 = 213.3 E Mean 12 = 201.9 G Mean 11 = 224.8 D Mean 13 = 187.2 H EF Mean = 245.1 C 6= 223.6 D Mean 10 = 213.3 E Mean 7= E 212.9 E Mean = 208.2 EF Mean 12 = 201.9 G Mean 8= 178.3 I Mean 13 = 187.2 H Mean 2= 127.7 J Bảng 4Số liệu trọng lượng khô BC dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm Nghiệm thức A1 7,6958 Lần lặp lại (g) 6,2251 7,4029 7,108 A2.1 4,3116 3,8692 3,7697 3,984 A2.2 9,0863 8,3960 8,6507 8,711 A2.3 10,0787 12,6311 13,1111 11,940 A2.4 17,3836 16,2498 16,5662 16,733 A2.5 19,2588 20,4629 20,9872 20,236 A2.6 26,0615 24,2600 23,4817 24,601 A3.1 1,3542 2,4009 2,0269 1,927 A3.2 1,5345 1,8346 2,3701 1,913 A3.3 2,6292 3,1415 3,4798 3,083 A3.4 3,3940 5,1767 4,6117 4,394 A3.5 3,6214 3,2838 3,2209 3,752 A3.6 3,1551 3,9353 4,1645 3,375 Trung bình (g) Bảng 5Bảng ANOVA thí nghiệm dựatrên số liệu Bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 12 lll Error 2041.38 0.71 0.353 24 Non-additivity Residual 170.115 23 15.59 0.54 261.91 0.0000 0.5879 0.650 1.07 1.069 1.69 14.52 0.631 Total 38 2057.67 Bảng 6Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 1dựa kết Bảng LSD value = 1.841 s_ = 0.4655 x at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.110 E Mean = 24.60 A Mean = 3.980 F Mean = 20.24 B Mean = 8.710 E Mean = 16.73 C Mean = 11.94 D Mean = 11.94 D Mean = 16.73 C Mean = 8.710 E Mean = 20.24 B Mean = 7.110 E Mean = 24.60 A Mean 11 = 4.390 Mean = 1.930 G Mean Mean = 1.910 G Mean 12 = 3.750 Mean 10 = 3.080 FG Mean 11 = 4.390 F Mean 12 = 3.750 Mean 13 = 3.380 = 3.980 Mean 13 = 3.380 F F FG FG Mean 10 = 3.080 FG FG Mean = 1.930 G FG Mean = 1.910 G Bảng 7Số liệu độ dày BC dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm Nghiệm thức A1 2,6 Lần lặp lại (g) 2,5 2,6 2,600 A2.1 1,6 1,5 1,6 1,567 A2.2 1,9 1,9 1,8 1,867 A2.3 2,6 2,6 2,6 2,600 A2.4 2,7 2,6 2,7 2,667 A2.5 2,2 2,2 2,1 2,167 A2.6 2,0 2,0 2,1 2,033 A3.1 1,8 1,8 1,7 1,767 A3.2 2,0 2,1 1,9 2,000 A3.3 2,1 2,2 2,1 2,133 A3.4 2,2 2,1 2,3 2,200 A3.5 1,9 1,9 1,933 A3.6 1,9 1,8 1,8 1,833 Trung bình (g) Bảng 8Bảng ANOVA thí nghiệm dựatrên số liệu Bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 12 lll Error 4.20 0.350 0.00 0.002 24 Non-additivity Residual 23 72.14 0.0000 0.37 0.6946 0.12 0.005 0.00 0.002 0.38 0.11 0.005 Total 38 4.32 Bảng 9Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm dựatrên kết Bảng LSD value = 0.1615 s_ = 0.04082 x at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.600 A Mean = 2.670 A Mean = 1.570 G Mean = 2.600 A Mean = 1.870 Mean = 2.600 A Mean 11 = 2.200 B Mean = 2.670 A Mean Mean = 2.170 BC Mean = 2.030 BCD Mean = 1.770 Mean = 2.000 CDE DEF F Mean 10 = 2.130 BC Mean 11 = 2.200 B Mean 4= = 2.170 BC Mean 10 = Mean Mean 2.600 A 7= 2.130 BC 2.030 BCD = 2.000 CDE Mean 12 = 1.930 Mean 3= 1.870 Mean 13 = 1.830 Mean 12 = 1.930 DEF Mean 13 = 1.830 EF Mean = 1.770 Mean = 1.570 DEF DEF EF F G Bảng 10 Số liệu số hạt nảy mầm lúa dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.1 Nghiệm thức Tổng số hạt nảy mầm/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 21 22 19 B 19 19 20 C1 15 17 18 C2 23 22 22 C3 23 21 23 C4 10 12 13 Bảng 11Bảng ANOVA thí nghiệm 2.1về số hạt nảy mầm lúa dựatrên số liệu bảng 10 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt lll Error 252.50 1.33 0.667 10 16.67 Non-additivity Residual 50.500 30.30 0.40 9.53 0.6806 1.667 7.14 7.139 0.0000 6.74 1.059 Total 17 270.50 Bảng 12 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.1 số hạt nảy mầm lúa dựatrên kết bảng 10 LSD value = 3.341 s_ = 0.7454 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 20.67 A Mean Mean = 19.33 AB Mean = 16.67 B Mean = 20.67 A Mean = 22.33 A Mean = 19.33 AB Mean = 22.33 A Mean = 16.67 B Mean = 11.67 C Mean = 11.67 C Mean = 22.33 A = 22.33 A Bảng 13 Số liệu chiều cao thân lúa dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.1 Nghiệm thức Tổng chiều cao thân trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 10 11 10,5 B 7,5 7,5 C1 8,5 C2 7,5 8,5 C3 9,5 C4 7,5 Bảng 14Bảng ANOVA thí nghiệm 2.1 chiều cao lúadựatrên số liệu bảng 13 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 26.17 lll 2.33 1.167 Error 10 5.00 Non-additivity Residual 5.233 10.47 0.0010 2.33 0.500 0.04 0.038 4.96 0.1473 0.07 0.551 -Total 17 33.50 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.1 chiều cao lúa dựatrên kết bảng 13 LSD value = 1.830 s_ = 0.4082 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 10.50 A Mean Mean = 7.670 BC Mean = 8.830 AB Mean = 7.830 BC Mean = 7.830 BC Mean = 7.330 BC Mean = 7.670 BC Mean = 8.830 AB = 7.330 BC Mean = 6.830 C Mean Mean = 10.50 A = 6.830 C Bảng 16 Số liệu chiều dài rễ lúa dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.1 Nghiệm thức Tổng chiều dài rễ trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 5 B 7 C1 1,5 C2 C3 2,5 C4 2 2,5 Bảng 17Bảng ANOVA thí nghiệm 2.1 chiều dài rễ lúa dựatrên số liệu bảng 16 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 60.90 lll 0.19 0.097 Error 10 2.64 Non-additivity Residual 12.181 46.16 0.0000 0.37 0.264 0.19 0.187 2.45 0.7008 0.69 0.272 Total 17 63.74 Bảng 18Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.1 số chiều dài rễ lúa dựatrên kết bảng 16 LSD value = 1.330 s_ = 0.2966 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 5.330 B Mean = 6.670 A Mean = 6.670 A Mean = 5.330 B Mean = 1.830 C Mean = 2.500 C Mean = 2.330 C Mean = 2.330 C Mean = 2.500 C Mean = 2.170 C Mean = 2.170 C Mean = 1.830 C Bảng 19 Số liệu số hạt nảy mầm lúa dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.2 Nghiệm thức Tổng số hạt nảy mầm trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 24 23 22 B 20 19 21 T1 23 22 23 T2 23 23 24 T3 22 23 24 Bảng 20Bảng ANOVA thí nghiệm 2.2 số hạt nảy mầm lúa dựatrên số liệu bảng 19 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 22.27 lll 1.60 0.800 Error 7.77 1.12 0.0073 0.3736 5.73 0.717 Non-additivity Residual 5.567 0.87 0.873 4.86 1.26 0.694 Total 14 29.60 Bảng 21Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.2 số hạt nảy mầm lúa kết bảng 19 LSD value = 2.320 s_ = 0.4889 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 23.00 A Mean = 23.33 A Mean = 20.00 B Mean = 23.00 A Mean = 22.67 A Mean = 23.00 A Mean = 23.33 A Mean = 22.67 A Mean = 23.00 A Mean = 20.00 B Bảng 22 Số liệu chiều cao thân lúa dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.2 Nghiệm thức Tổng chiều cao thân trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 10 11 11 B 7,5 T1 T2 8,5 T3 10 8,5 Bảng 23Bảng ANOVA thí nghiệm 2.2 chiều cao lúa dựatrên kết bảng 22 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 16.83 lll 0.23 0.117 Error 10.31 0.0030 0.29 0.7588 3.27 0.408 Non-additivity Residual 4.208 0.01 0.006 3.26 0.01 0.466 Total 14 20.33 - Bảng 24Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.2 số chiều cao lúadựa kết bảng 22 LSD value = 1.750 s_ = 0.3688 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 10.67 A Mean = 10.67 A Mean = 7.500 B Mean = 9.170 AB Mean = 8.330 B Mean = 8.500 B Mean = 8.500 B Mean = 8.330 B Mean = 9.170 AB Mean = 7.500 B Bảng 25 Số liệu chiều dài rễ lúa dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.2 Nghiệm thức Tổng chiều dài rễ trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A B 7 T1 2 2,5 T2 1,5 2,5 T3 2 2,5 Bảng 26Bảng ANOVA thí nghiệm 2.2 chiều dài rễ lúa kết bảng 25 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 70.23 lll 0.90 0.450 Error 110.89 0.0000 2.84 0.1168 1.27 0.158 Non-additivity Residual 17.558 0.00 0.000 1.27 0.00 0.181 Total 14 72.40 Bảng 27Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.2 số chiều dài rễ lúa dựatrên kết bảng 25 LSD value = 1.089 s_ = 0.2295 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 5.330 B Mean = 7.330 A Mean = 7.330 A Mean = 5.330 B Mean = 2.170 C Mean = 2.170 C Mean = 2.000 C Mean = 2.170 C Mean = 2.170 C Mean = 2.000 C Bảng 28 Số liệu số hạt nảy mầm cà chua dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm 2.3 Nghiệm thức Tổng số hạt nảy mầm trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 24 23 24 B 23 23 23 TD 24 24 23 Bảng 29Bảng ANOVA thí nghiệm 2.3 số hạt nảy mầm cà chua dựatrên kết bảng 28 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 0.89 0.444 1.60 0.3086 lll 0.22 0.111 0.40 0.6944 Error 1.11 0.278 Non-additivity Residual 0.11 0.111 1.00 0.33 0.333 Total 2.22 Bảng 30Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.3 số hạt nảy mầm lúa dựatrên kết bảng 28 LSD value = 1.982 s_ = 0.3044 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 23.67 A Mean = 23.67 A Mean = 23.00 A Mean = 23.67 A Mean = 23.67 A Mean = 23.00 A Bảng 31 Số liệu chiều cao thân cà chua dùng xử lý thống kê thí nghiệm 2.3 Nghiệm thức Tổng số chiều cao thân trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 8,5 7,5 B TD 8,5 9,5 Bảng 32Bảng ANOVA thí nghiệm 2.3 chiều cao cà chuatrên kết bảng 31 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt 13.56 6.778 12.84 0.0182 lll 1.56 0.778 1.47 Error 2.11 0.528 Non-additivity Residual 0.3315 1.26 1.257 0.85 4.41 0.285 Total 17.22 Bảng 33Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.3 chiều cao cà chua dựatrên kết bảng 31 LSD value = 2.732 s_ = 0.4195 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 7.670 AB Mean Mean = 6.000 B Mean = 7.670 AB Mean = 9.000 A Mean = 9.000 A = 6.000 B Bảng 34 Số liệu chiều dài rễ cà chua dùng xử lý thống kê thí nghiệm 2.3 Nghiệm thức Tổng số chiều dài rễ trung bình/ lần lặp lại Lần Lần Lần A 15 14 13 B 7 TD 4,5 5 Bảng 35Bảng ANOVA thí nghiệm 2.3 chiều dài rễ cà chua dựatrên kết bảng 34 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob nt lll Error 141.17 70.583 0.17 0.083 0.12 0.8858 2.67 0.667 Non-additivity Residual 105.87 0.0003 0.32 0.321 2.35 0.41 0.782 Total 144.00 Bảng 36Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm 2.3 chiều dài rễ cà chua dựatrên kết bảng 34 LSD value = 3.070 s_ = 0.4715 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 14.00 A Mean = 14.00 A Mean = 6.670 B Mean = 6.670 B Mean = 4.830 B Mean = 4.830 B ... môi trường sử dụng giá thể agar môi trường sử dụng giá thể bơng gòn Sử dụng BC làm giá thể ni cấy cho thấy có hiệu kinh tế giá thể agar giá thể bơng gòn BC thành phẩm rẻ agar tái sử dụng cho lần... dụng BC, dựa vào đặc tính hút giữ nước với tỉ lệ cao vànhằm thử nghiệm dùng BC làm giá thể nuôi cấy mô thực vật, đề tài Đánh giá hiệu sử dụng sinh khối Acetobacter xylinum làm giá thể nhân giống. .. vực! Tp.HCM, tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Liễu i TÓM TẮT Đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng sinh khối Acetobacter xylinum làm giá thể nhân giống thực vật Đề tài thực nhằm tìm công thức tối
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SINH KHỐI Acetobacter xylinum LÀM GIÁ THỂ TRONG NHÂN GIỐNG THỰC VẬT , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SINH KHỐI Acetobacter xylinum LÀM GIÁ THỂ TRONG NHÂN GIỐNG THỰC VẬT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay