N NGHIÊN SINH N CỨU S H HỌC T SỬ SẢN XUẤ TỪ CÁC C Ử DỤNG ẤT CHẾ CHỦNG CHO ĐẬ PHẨM C G Bradyrh ẬU XAN CỐ ĐỊNH hizobium NH H ĐẠM spp.

95 6 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

BỘ B GIÁO D DỤC VÀ ĐÀO Đ TẠO TRƯỜN NG ĐẠI HỌ ỌC NÔNG LÂM THÀ ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH M BỘ MƠN CƠN NG NGHỆ Ệ SINH HỌ ỌC K KHÓA A LUẬ ẬN TỐ ỐT NG GHIỆP P N NGHIÊN N CỨU SẢN S XUẤ ẤT CHẾ PHẨM C CỐ ĐỊNH H ĐẠM SINH H HỌC TỪ T CÁC C CHỦNG G Bradyrh hizobium spp SỬ DỤNG CHO ĐẬ ẬU XAN NH Nggành học : CÔNG NGH HỆ SINH HỌC H Sin nh viên thự ực : N NGUYỄN THỊ T DƯỢC Kh hóa học : 20009 - 2013 Th háng 6/2013   BỘ B GIÁO D DỤC VÀ ĐÀO Đ TẠO TRƯỜN NG ĐẠI HỌ ỌC NƠNG LÂM THÀ ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH M BỘ MÔN CÔN NG NGHỆ Ệ SINH HỌ ỌC K KHÓA A LUẬ ẬN TỐ ỐT NG GHIỆP P N NGHIÊN N CỨU SẢN S XUẤ ẤT CHẾ PHẨM C CỐ ĐỊNH H ĐẠM SINH H HỌC TỪ T CÁC C CHỦNG G Bradyrh hizobium spp SỬ DỤNG CHO ĐẬ ẬU XAN NH Hướn ớng dẫn khooa học S Sinh viên th hực PGS S.TS LÊ ĐÌNH ĐƠN N NGUYẾN THỊ T DƯỢC C KS TRẦN TH HỊ QUỲNH DIỆP háng 6/2013 Th   LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời tri ân đến Thầy Lê Đình Đơn Thầy hết lòng dạy bảo, hướng dẫn tận tình để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn Ơng Nguyễn Kim Long giám đốc công ty TNHH An Phú Nông cung cấp giống đậu xanh ANP 208 hổ trợ kinh phí để em thực đề tài này.  Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Q Thầy môn Công Nghệ Sinh Học tất Thầy tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báo suốt trình em theo học học tập rèn luyện trường Em xin cảm ơn KS Trần Thị Quỳnh Diệp, Thầy Anh Chị công tác Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Môi Trường, hết lòng quan tâm, giúp đỡ hổ trợ vật chất tinh thần cho suốt trình thực đề tài Em xin cảm ơn chủ nhiệm Tô Thị Nhã Trầm, bạn sinh viên lớp DH09SH, lớp DH09BVvà em Ngô Thị Lệ Trinh hết lòng giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập trình thực đề tài tốt nghiệp Cuối em xin tri ân công ơn Cha Mẹ sinh thành, dưỡng dục Cha Mẹ bên cạnh yêu thương, dạy bảo tạo điều kiện tốt để em ngày hơm Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Dược             i   TĨM TẮT Tình trạng thối hóa đất nơng nghiệp diễn ngày nghiêm trọng việc lạm dụng phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật Việc cộng sinh vi khuẩn cố định đạm đất thực vật họ đậu hàng năm cung cấp lại cho đất 200- 300 kg/ha , ước tính năm, tồn giới 70 triệu nitơ tạo từ trinh cố định đạm cộng sinh Quan hệ cộng sinh vi khuẩn cố định đạm thực vật họ đậu vai trò quan trọng cải tạo đất, ổn định xuất trồng bền vững hệ sinh thái.Tuy nhiên, số lượng vi khuẩn cố định đạm đất hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu Việc sản suất tạo chế phẩm đạm sinh học vô cần thiết cho nông nghiệp nước ta Đề tài bao gồmcác thí nghiệm xác định số tối ưu yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men Bradyrhizobium, thử nghiệm sản xuất chế phẩm vi sinh học từ chủng Bradyrhizobium.Sử dụng chủng Bradyrhizobium xác định sinh hóa phân tử từ trước, khảo sát yếu tố: thời gian nuôi cấy, nhiệt độ ni cấy, nguồn cacbohydrate thích hợp, tỉ lệ nguồn cacbohydrate Khảo sát tỉ lệ than bùn:xơ dừa thích hợp làm chất mang tạo chế phẩm, khảo sát hoạt tính chế phẩm lên đậu xanh mơ hìnhbioassay, thử nghiệm hiệu chế phẩm đậu xanh trồng vườn ươm Với phương pháp xác định chủng vi khuẩn Bradyrhizobium sinh trưởng phát triển tốt điều kiện nhiệt độ từ 35 - 37oC.Mơi trường rỉ đường 0,5% thích hợp nuôi cấy chủng Bradyrhizobium quy mô lớn Thử nghiệm sản xuất thành công chế phẩm chất mang than bùn xơ dừa với tỉ lệ 3:1 Chế phẩm Bradyhizobium tác động tích cực đến hình thành nốt sần cố định đạm cung cấp cho đậu xanh mơ hình bioassayvà ngồi vườn ươm ii   SUMMARY Degradation of agricultural land is happening more seriously because of taking too much chemical fertilizers and plant protection chemicals Symbiotic nitrogen fixation is an important source of nitrogen, and the various legume crops and pasture species often fix as much as 200 to 300 kg nitrogen per hectare Globally, symbiotic nitrogen fixation has been estimated to amount to at least 70 million metric tons of nitrogen per year Symbiotic relationship between nitrogen fixing bacteria and legumes has an important role in soil improvement, stable plant productivity, and sustainable ecosystem However, the number of nitrogen-fixing bacteria in the soil is limited so they not meet enough the needs of plant The production of biological nitrogen product is essential for agriculture in our country On this basis, the thesis "Research on manufacturing biofertilizers from biological nitrogen fixation Bradyhizobium strains used for vigna radiata" was carried out The topic includes experiments to determine the optimal index of many factor that effect on the fermentation ofBradyrhizobium, the biological production from Bradyrhizobiumstrains Using fourBradyrhizobium strains were identified by biochemical and molecular earlier, survey indicators: time, temperature, carbon source suitable carbon source ratio Surveying appropriate rate of peatand coir to create the carrier for making biofertilizers, surveying the activity of preparations using bioassay, effective test of preparation on the field These methods identified four Bradyrhizobium strains which grew and developed in environmental temperature from 35 - 37oC Molasses 0,5% is appropriated to culture Bradyrhizobium strains in large-scale Producing and successful test preparations based carrier peat: coir with a 3:1 ratio Biofertilizers from Bradyrhizobiumpositive impact on the formation of nitrogen-fixing nodules and provide forvigna radiata both onbioassay model and on the field Key word: Bradyrhizobium, vigna radiata,bio-fetilizer, nitrogen fixation iii   MỤC LỤC Trang  Lời cảm ơn i Tóm tắc ii summary iii Chương MỞ ĐẦU 1.1Đặt vấn đề 1.2Yêu cầu đề tài 1.3Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Giới thiệu đậu xanh 2.1.1Khóa phân loại 2.1.2Đặc điểm đậu xanh 2.1.3Đặc điểm nốt sần đậu xanh 2.2.Quá trình cố định nitơ 2.2.1Vai trò nitơ thực vật 2.2.2Chu trình nitơ tự nhiên 2.2.3Quá trình cố định nitơ 2.3.Đại cương vi khuẩn cố định nitơ 2.3.1Phân loại vi khuẩn cố định nitơ 2.3.2Đặc điểm chung vi khuẩn cố định nitơ 2.3.3Vai trò vi khuẩn cố định nitơ tự nhiên 2.4.Sơ lược vi khuẩn Bradyrhizobium 2.4.1Phân loại khoa học 2.4.2Đặc điểm vi khuẩn Bradyrhizobium 2.4.3Cơ chế tạo thành nốt sần 2.5.Sơ lược chất mang than bùn 10 2.5.1Các tính chất cần thiết chất mang 10 2.5.2Sơ lược than mùn 10 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.2.Vật liệu nghiên cứu 13 iv   3.2.1Đối tượng nghiện cứu 13 3.2.2Thiết bị dụng cụ 13 3.2.3Hóa chất 13 3.3.Phương pháp nghiên cứu 14 3.3.1.Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men chủng vi khuẩn 14 3.3.1.1Nguyên tắc đếm mật số vi khuẩn phương pháp Drop plate Count 14 3.3.1.2Khảo sát ảnh hưởng thời gian nuôi cấy 15 3.3.1.3Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy 15 3.3.1.4Khảo sát ảnh hưởng nguồn cacbohydrate 15 3.3.1.5Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ nguồn cacbohydrate môi trường nuôi cấy 16 3.3.2 Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học từ chủng Bradyrhizobium 16 3.3.2.1Khảo sát tỉ lệ chất mang than bùn xơ dừa 16 3.3.2.2Khảo sát mật số chủng Bradyrhizobium chất mang 17 3.3.2.3So sánh hiệu chế phẩm với dịch tăng sinh mơ hình bioassay 18 3.3.2.4Đánh giá hiệu chế phẩm ngòai vườn ươm 18 3.4Xử lí số liệu 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1.Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 20 4.1.1Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian nuôi cấy 20 4.1.2Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy 21 4.1.3Kết khảo sát ảnh hưởng nguồn cacbonhydrate 22 4.1.4Kết khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ rỉ đường 23 4.2.Tạo chế phẩm vi sinh vật từ chủng vi khuẩn Bradyrhizobium 24 4.2.1Kết khảo sát tỉ lệ than bùn xơ dừa 24 4.2.2Kết khảo sát mật số chủng vi khuẩn Bradyrhizobiumtrên chất mang 25 4.2.3.Kết so sánh hiệu chế phẩm với dịch tăng sinh mơ hình bioassay 26 4.2.3.1 Kết theo dõi độ dài rễ đậu xanh mơ hình bioassay 27 4.2.3.2 Kết theo dõi chiều cao mơ hình bioassay 28 4.2.3.3 Kết theo dõi số lượng nốt sần mơ hình bioassay 29 4.2.4Kết đánh giá hiệu chế phẩm vườn ươm 31 4.2.4.1Kết khảo sát số lượng nốt sần đậu xanh trồng vườn ươm 31 4.2.4.2 Kết khảo sát chiều cao đậu xanh trồng vườn ươm 33 4.2.4.3 Kết khảo sát trọng lượng trái tươi hạt đậu khơ trồng ngồi vườn ươm 34 4.2.3.4 Kết kích thước đậu xanh trồng ngồi vườn ươm 35 v   Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1Kết luận 38 5.2Đề nghị 38 Tài liệu tham khảo 39 Phụ lục vi   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT YMA Yeast Manitol Agar YMB Yeast Manitol Broth CFU Colony-forming unit( đơn vị hình thành khuẩn lạc) ADP Adenosine Diphosphate ATP Adenosine Triphosphate STT Số thứ tự NT Nghiệm thức vii   DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kí hiệu mẫu địa thu thập mẫu 13 Bảng 4.1 Mật số vi khuẩn Bradyrhizobium sau 24, 36, 48 60 lắc tăng sinh 20 Bảng 4.2Mật số vi khuẩn nghiệm thức nhiệt độ khác 21 Bảng 4.3Mật số vi khuẩn nuôi cấy nguồn cacbohydrate khác 22 Bảng 4.4 Kết khảo sát mật số vi khuẩn nuôi cấy môi trường rỉ đường 23 Bảng 4.5Mật số vi khuẩn nghiệm thức sau 15 ngày 24 Bảng 4.6 Kết khảo sát mật số vi khuẩn chất mang 25 Bảng 4.7 Độ dài rễ qua lần theo dõi bioassay 27 Bảng 4.8 Chiều cao sau lần theo dõi bioassay 28 Bảng 4.9 Số lượng nốt sần sau lần theo dõi bioassay 29 Bảng 4.10 Chiều cao đậu xanh trồng vườn ươm theo thời gian 33 viii   c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function :_RANGE_ Error Mean Square = 0.4250 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.786 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 23.32 D Mean = 27.63 Mean = 26.52 AB Mean = 27.44 Mean = 25.08 BCD Mean = 26.52 Mean = 24.11 D Mean 6= 26.51 Mean = 24.30 CD Mean = 25.92 Mean = 26.51 AB Mean = 25.08 Mean = 25.92 ABC Mean = 24.30 Mean = 27.63 A Mean = 24.11 Mean = 27.44 A Mean = 23.32 A A AB AB ABC BCD CD D D 4.8 Số liệu theo dõi chiều cao bioassay 4.8.1 SAU ngày gieo a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Chiều cao (cm) Nghiệm thức REP REP ĐC 12,42 12,93 A3.2.I 11,42 11,67 X4 11,75 11,92 H1 12,08 10,92 H3 11,50 12,47 I-A3.2.I 11,50 12,47 I-X4 12,58 12,58 I-H1 11,75 12,20 I-H3 12,08 11,83 b) Bảng ANOVA ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.220 0.528 3.959 0.0073 Within 18 2.399 0.133 Total 26 6.619 Coefficient of Variation = 3.05%   REP 12,08 11,92 12,17 11,50 12,17 12,17 13,17 12,02 11,58 Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 37.430 12.477 0.43 0.21 3.00 35.010 11.670 0.25 0.21 3.00 35.840 11.947 0.21 0.21 3.00 34.500 11.500 0.58 0.21 3.00 34.700 11.567 0.31 0.21 3.00 36.140 12.047 0.50 0.21 3.00 38.330 12.777 0.34 0.21 3.00 35.970 11.990 0.23 0.21 3.00 35.490 11.830 0.25 0.21 -Total 27.00 323.410 11.978 0.50 0.10 Within 0.37 Bartlett's test;Chi-square = 3.657; Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.887 c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.1330 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9991 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 12.48 AB Mean = 12.78 A Mean = 11.67 B Mean = 12.48 AB Mean = 11.95 AB Mean = 12.05 AB Mean = 11.50 B Mean = 11.99 AB Mean = 11.57 B Mean = 11.95 AB Mean = 12.05 AB Mean = 11.83 AB Mean = 12.78 A Mean = 11.67 B Mean = 11.99 AB Mean = 11.57 B Mean = 11.83 AB Mean = 11.50 B 4.8.2 Sau ngày theo dõi a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Nghiệm thức ĐC A3.2.I X4 H1 H3 I-A3.2.I I-X4   REP 14,50 13,33 11,75 12,08 11,87 11,50 12,58 Chiều cao (cm) REP 14,87 13,25 11,92 10,92 11,25 12,47 12,58 REP 13,75 12,91 12,17 11,50 11,58 12,17 13,17 I-H1 I-H3 11,75 12,08 12,20 11,83 b) Bảng ANOVA ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9.974 1.247 12.068 0.0000 Within 18 1.860 0.103 Total 26 11.834 Coefficient of Variation = 2.34% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 43.120 14.373 0.57 0.19 3.00 39.490 13.163 0.22 0.19 3.00 39.670 13.223 0.18 0.19 3.00 37.910 12.637 0.39 0.19 3.00 41.750 13.917 0.36 0.19 3.00 41.490 13.830 0.25 0.19 3.00 44.260 14.753 0.22 0.19 3.00 41.830 13.943 0.17 0.19 3.00 41.160 13.720 0.31 0.19 -Total 27.00 370.680 13.729 0.67 0.13 Within 0.32 Bartlett's test; Chi-square = 4.581 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.801 c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.1030 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8793 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 14.37 AB Mean = 14.75 Mean = 13.16 CD Mean = 14.37 Mean = 13.22 CD Mean = 13.94 Mean = 12.64 D Mean = 13.92 Mean = 13.92 ABC Mean = 13.83 Mean = 13.83 BC Mean = 13.72   A AB ABC ABC BC BC 12,02 11,58 Mean = 14.75 A Mean = 13.22 CD Mean = 13.94 ABC Mean = 13.16 CD Mean = 13.72 BC Mean = 12.64 D 4.8.3 sau ngày theo dõi a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Chiều cao (cm) Nghiệm thức REP REP ĐC 16,58 16,25 A3.2.I 16,27 15,58 X4 15,83 15,43 H1 15,25 14,70 H3 15,83 15,67 I-A3.2.I 15,52 15,33 I-X4 16,77 17,00 I-H1 15,25 14,83 I-H3 15,97 15,83 b) Bảng ANOVA ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.518 0.815 8.511 0.0001 Within 18 1.723 0.096 Total 26 8.241 Coefficient of Variation = 1.96% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 49.000 16.333 0.22 0.18 3.00 48.110 16.037 0.40 0.18 3.00 46.840 15.613 0.20 0.18 3.00 45.870 15.290 0.61 0.18 3.00 47.430 15.810 0.13 0.18 3.00 46.790 15.597 0.31 0.18 3.00 50.220 16.740 0.28 0.18 3.00 45.080 15.027 0.21 0.18 3.00 47.800 15.933 0.09 0.18 -Total 27.00 427.140 15.820 0.56 0.11 Within 0.31 Bartlett's test Chi-square = 8.183 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.416   REP 16,17 16,26 15,58 15,92 15,93 15,94 16,45 15,00 16,00 c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function _RANGE_ Error Mean Square = 0.09600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8489 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 16.33 AB Mean = 16.74 Mean = 16.04 ABC Mean = 16.33 Mean = 15.61 BCD Mean = 16.04 Mean = 15.29 CD Mean = 15.93 Mean = 15.81 BCD Mean = 15.81 Mean = 15.60 BCD Mean = 15.61 Mean = 16.74 A Mean = 15.60 Mean = 15.03 D Mean = 15.29 Mean = 15.93 ABC Mean = 15.03 A AB ABC ABC BCD BCD BCD CD D 4.9 Số liệu theo dõi số lượng nốt sần bioassay 4.9.1 Sau ngày gieo a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Số lượng nốt sần Nghiệm thức REP REP ĐC 0 A3.2.I X4 H1 5 H3 I-A3.2.I I-X4 7 I-H1 I-H3 8   REP 7 b) Bảng xử lí thống kê ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 136.963 17.120 25.681 0.0000 Within 18 12.000 0.667 Total 26 148.963 Coefficient of Variation = 16.21% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.000 0.000 0.00 0.47 3.00 17.000 5.667 0.58 0.47 3.00 22.000 7.333 1.53 0.47 3.00 16.000 5.333 0.58 0.47 3.00 15.000 5.000 1.00 0.47 3.00 11.000 3.667 0.58 0.47 3.00 21.000 7.000 0.00 0.47 3.00 11.000 3.667 1.15 0.47 3.00 23.000 7.667 0.58 0.47 -Total 27.00 136.000 5.037 2.39 0.46 Within 0.82 Bartlett's test; Chi-square = 45.970; Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.6670 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.237 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.0000 E Mean = Mean = 5.667 ABCD Mean = Mean = 7.333 AB Mean = Mean = 5.333 BCD Mean = Mean = 5.000 CD Mean = Mean = 3.667 D Mean = Mean = 7.000 ABC Mean = Mean = 3.667 D Mean = Mean = 7.667 A Mean =   7.667 A 7.333 AB 7.000 ABC 5.667 ABCD 5.333 BCD 5.000 CD 3.667 D 3.667 D 0.0000 E 4.9.2 sau 14 ngày gieo a) Bảng số liệu sử dụng cho xử lí thống kê Nghiệm thức ĐC A3.2.I X4 H1 H3 I-A3.2.I I-X4 I-H1 I-H3 REP 11 10 10 12 15 Số lượng nốt sần REP 10 11 13 b) Bảng ANOVA ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 378.519 47.315 42.583 0.0000 Within 18 20.000 1.111 Total 26 398.519 Coefficient of Variation = 12.27% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.000 0.000 0.00 0.61 3.00 29.000 9.667 1.53 0.61 3.00 29.000 9.667 0.58 0.61 3.00 25.000 8.333 0.58 0.61 3.00 30.000 10.000 0.00 0.61 3.00 18.000 6.000 1.00 0.61 3.00 32.000 10.667 1.53 0.61 3.00 44.000 14.667 1.53 0.61 3.00 25.000 8.333 1.15 0.61 -Total 27.00 232.000 8.593 3.92 0.75 Within 1.05 Bartlett's test Chi-square = 47.160 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000   REP 10 10 10 16 c) Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : _RANGE_ Error Mean Square = 1.111 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.888 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.0000 D Mean = 14.67 A Mean = 9.667 B Mean = 10.67 B Mean = 9.667 B Mean = 10.00 B Mean = 8.333 BC Mean = 9.667 B Mean = 10.00 B Mean = 9.667 B Mean = 6.000 C Mean = 8.333 BC Mean = 10.67 B Mean = 8.333 BC Mean = 14.67 A Mean = 6.000 C Mean = 8.333 BC Mean = 0.0000 D 4.9.3 Sau 21 ngày gieo a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Nghiệm thức ĐC A3.2.I X4 H1 H3 I-A3.2.I I-X4 I-H1 I-H3 REP 20 32 26 23 23 14 21 Số lượng nốt sần REP 10 21 35 27 20 20 14 27 b) Bảng ANOVA ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2184.741 273.093 75.240 0.0000 Within 18 65.333 3.630 Total 26 2250.074 Coefficient of Variation = 9.93%   REP 11 18 30 23 24 24 16 26 Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1.000 0.333 0.58 1.10 3.00 30.000 10.000 1.00 1.10 3.00 59.000 19.667 1.53 1.10 3.00 97.000 32.333 2.52 1.10 3.00 76.000 25.333 2.08 1.10 3.00 67.000 22.333 2.08 1.10 3.00 70.000 23.333 1.53 1.10 3.00 44.000 14.667 1.15 1.10 3.00 74.000 24.667 3.21 1.10 -Total 27.00 518.000 19.185 9.30 1.79 Within 1.91 Bartlett's test; Chi-square = 6.083; Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.638 c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function : _RANGE_ Error Mean Square = 3.630 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.220 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.3333 F Mean = 32.33 A Mean = 10.00 E Mean = 25.33 B Mean = 19.67 CD Mean = 24.67 BC Mean = 32.33 A Mean = 23.33 BC Mean = 25.33 B Mean = 22.33 BC Mean = 22.33 BC Mean = 19.67 CD Mean = 23.33 BC Mean = 14.67 DE Mean = 14.67 DE Mean = 10.00 E Mean = 24.67 BC Mean = 0.3333 F   .10 Số liệu theo dõi chiều cao vườn theo thời gian a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Thời gian 10 15 20 25 30 35 40 Chiều cao (cm) Nghiệm thức ĐC Nghiệm thức M REP REP REP REP REP REP 9,23 9,29 9,37 10,68 11,69 10,40 10,30 9,92 9,72 12,31 12,40 11,53 12,77 12,42 11,07 14,83 16,35 15,75 16,19 15,81 14,80 22,96 21,89 19,94 21,04 20,08 19,50 26,96 25,07 24,83 23,00 21,50 21,18 27,72 27,64 26,42 23,55 22,84 21,80 29,31 28,00 26,69 b) Bảng ANOVA TABLE OF MEANS Total * * 15.940 334.750 * * 20.160 423.370 * * 10.110 60.660 * * 10.925 65.550 * * 13.865 83.190 * * 18.598 111.590 * * 22.913 137.480 * * 24.577 147.460 * * 25.365 152.190 * 1 9.297 27.890 * 9.770 29.310 * 12.087 36.260 * 15.600 46.800 * 20.207 60.620 * 21.893 65.680 * 22.730 68.190 * 10.923 32.770 * 2 12.080 36.240 * 15.643 46.930 * 21.597 64.790 * 25.620 76.860 * 27.260 81.780 * 28.000 84.000 Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design   Data case no to 42 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: lll) with values from to Factor A (Var 2: dc) with values from to Factor B (Var 3: m) with values from to Variable 4: Grand Mean = 18.050 Grand Sum = 758.120 Total Count = 42 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 186.988 186.988 235.0863 0.0000 Factor B 1508.296 251.383 316.0448 0.0000 AB 26.717 4.453 5.5982 0.0006 -7 Error 28 22.271 0.795 Total 41 1744.273 Coefficient of Variation: 4.94% s_ for means group 2: 0.1946 Number of Observations: 21 y s_ for means group 4: 0.3641 Number of Observations: y s_ for means group 6: 0.5149 Number of Observations: y c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Original Order Ranked Order Mean = 9.297 G Mean 14 = 28.00 A Mean = 9.770 G Mean 13 = 27.26 AB Mean = 12.09 F Mean 12 = 25.62 B Mean = 15.60 E Mean = 22.73 C Mean = 20.21 D Mean = 21.89 CD Mean = 21.89 CD Mean 11 = 21.60 CD Mean = 22.73 C Mean = 20.21 D Mean = 10.92 FG Mean 10 = 15.64 E Mean = 12.08 F Mean = 15.60 E Mean 10 = 15.64 E Mean = 12.09 F Mean 11 = 21.60 CD Mean = 12.08 F Mean 12 = 25.62 B Mean = 10.92 FG Mean 13 = 27.26 AB Mean = 9.770 G Mean 14 = 28.00 A Mean = 9.297 G Function : _RANGE_; Error Mean Square = 0.7950; Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test; LSD value = 2.012 at alpha = 0.010   4.11 Số liệu theo dõi số lượng nốt sần nghiệm thức vườnươm a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Số lượng nốt sần Nghiệm thức ĐC Nghiệm thức M Thời gian REP REP REP REP REP REP 10 0 12 11 11 15 1 15 12 13 20 0 15 18 17 25 1 18 18 16 30 12 13 15 b) Bảng ANOVA Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 30 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: lll) with values from to Factor A (Var 2: m) with values from to Factor B (Var 3: tg) with values from to Variable 4: ns Grand Mean = 7.467 Grand Sum = 224.000 Total Count = 30 TABLE OF MEANS Total * * 0.533 8.000 * * 14.400 216.000 * * 5.833 35.000 * * 7.000 42.000 * * 8.667 52.000 * * 9.000 54.000 * * 6.833 41.000 * 1 0.333 1.000 * 0.667 2.000 * 0.667 2.000 * 0.667 2.000 * 0.333 1.000 * 11.333 34.000 * 2 13.333 40.000 * 16.667 50.000 * 17.333 52.000 * 13.333 40.000 -   ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1442.133 1442.133 1272.4706 0.0000 Factor B 42.467 10.617 9.3676 0.0002 AB 34.200 8.550 7.5441 0.0007 -7 Error 20 22.667 1.133 Total 29 1541.467 Coefficient of Variation: 14.26% s_ for means group 2: 0.2749 Number of Observations: 15 y s_ for means group 4: 0.4346 Number of Observations: y s_ for means group 6: 0.6146 Number of Observations: y c) Bảng kết trắc nghiệm phân hạng Function : _RANGE_ Error Mean Square = 1.133; Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test; LSD value = 2.473 at alpha = 0.010_ Original Order Ranked Order Mean = 0.3333 C Mean = 17.33 A Mean = 0.6667 C Mean = 16.67 A Mean = 0.6667 C Mean 10 = 13.33 B Mean = 0.6667 C Mean = 13.33 B Mean = 0.3333 C Mean = 11.33 B Mean = 11.33 B Mean = 0.6667 C Mean = 13.33 B Mean = 0.6667 C Mean = 16.67 A Mean = 0.6667 C Mean = 17.33 A Mean = 0.3333 C Mean 10 = 13.33 B Mean = 0.3333 C 4.12 Số liệu theo dõi a) Bảng số liệu dùng cho xử lí thống kê Thời gian 10 15 20 25 30   Số lượng nốt sần Nghiệm thức ĐC Nghiệm thức M REP REP REP REP REP REP 1,50 0 1,63 1,12 1,54 1,00 1,50 2,40 2,33 2,17 0 1,30 2,64 2,54 2,52 2,00 2,00 3,98 3,32 3,60 2,00 4,50 3,68 3,65 b) Bảng ANOVA Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 30 Factorial ANOVA for the factors: Replication (Var 1: nt) with values from to Factor A (Var 2: a) with values from to Factor B (Var 3: b) with values from to Variable 4: kt Grand Mean = 1.864 Grand Sum = 55.910 Total Count = 30 TABLE OF MEANS Total * * 0.953 14.290 * * 2.775 41.620 * * 0.965 5.790 * * 1.567 9.400 * * 1.783 10.700 * * 2.483 14.900 * * 2.520 15.120 * 1 0.500 1.500 * 0.833 2.500 * 1.000 3.000 * 1.333 4.000 * 1.097 3.290 * 1.430 4.290 * 2 2.300 6.900 * 2.567 7.700 * 3.633 10.900 * 3.943 11.830 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 24.898 24.898 36.1432 0.0000 Factor B 10.302 2.576 3.7388 0.0198 AB 3.398 0.850 1.2333 0.3285 -7 Error 20 13.777 0.689 Total 29 52.375 Coefficient of Variation: 44.53%   s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y 0.2143 Number of Observations: 15 0.3388 Number of Observations: 0.4792 Number of Observations: 4.13 Số liệu theo dõi trọng lượng hạt trung bình 10 đậu xanh vườn ươm a) Bảng số liệu dùng cho xử lí trung bình Nghiệm thức ĐC Nghiệm thức M Chỉ tiêu REP REP REP REP REP REP Trái tươi ( g ) 13,187 10,780 11,193 14,165 15,326 18,864 Hạt khô ( g ) 5,716 4,249 4,289 8,692 8,019 9,287 Hiệu suất ( % ) 43,346 39,416 38,319 61,363 52,323 49,231 100 hạt (g) 8,15 7,85 8,27 8,13 8,56 8,38 b) Bảng số liệu xử lí trung bình Chỉ tiêu Nghiệm thức ĐC Trái tươi ( g ) 11,72± 0,74 Hạt khô ( g ) 4,75± 0,48 Hiệu suất ( % ) 40,36± 0,015 100 hạt (g) 8,09 ± 0,13 Nghiệm thức M 16,19± 1,41 8,67± 0,37 54,31± 0,36 8,36 ± 0,12 4.14Số liệu theo dõi kích thước hạt nghiệm thức vườnươm a) Bảng số liệu dùng xử lí trung bình Nghiệm thức ĐC Nghiệm thức M Chỉ tiêu REP REP REP REP REP REP Đường kính ( mm) 4,21 4,08 4,23 4,25 4,37 4,35 Chiều dài ( mm ) 5,78 5,63 5,98 5,97 6,33 5,94 b) Bảng số liệu xử lí trung bình Chỉ tiêu Đường kính ( mm) Chiều dài ( mm )   Nghiệm thức ĐC 4,17± 0,05 5,8± 0,01 Nghiệm thức M 4,32± 0,04 6,08± 0,13 ... X 4s dụngdịch t ng sinh chứa chủng vi khu n X4, NT A3.2.I s dụng dịch t ng sinh chứa chủngvi khu n A3.2.I, NT H1 s dụngdịch t ng sinh chứa chủng vi khu n H1 , NT H3 s dụng dịch t ng sinh chứachủng... Anh Chị c ng t c Bộ M n C ng Nghệ Sinh H c Vi n Nghi n C u C ng Nghệ Sinh H c Môi Trường, h t lòng quan t m, giúp đỡ h trợ v t ch t tinh th n cho su t tr nh th c đề t i Em xin c m n C chủ nhiệm... ngẫu nhi n nhiều c ng t c b t bu c S c đ nh nitơ t ơng t c tr nh sinh thái trung gian tr nh c đ nh nitơ c ng sinh t do.Vi khu n c đ nh nitơ t ơng t c bao g m vi khu n s ng t vùng l n c n rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: N NGHIÊN SINH N CỨU S H HỌC T SỬ SẢN XUẤ TỪ CÁC C Ử DỤNG ẤT CHẾ CHỦNG CHO ĐẬ PHẨM C G Bradyrh ẬU XAN CỐ ĐỊNH hizobium NH H ĐẠM spp. , N NGHIÊN SINH N CỨU S H HỌC T SỬ SẢN XUẤ TỪ CÁC C Ử DỤNG ẤT CHẾ CHỦNG CHO ĐẬ PHẨM C G Bradyrh ẬU XAN CỐ ĐỊNH hizobium NH H ĐẠM spp.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay