XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO VÀ CHẾ PHẨM TỪ HỖN HỢP CÁC DƯỢC LIỆU ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP

61 1 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO CHẾ PHẨM TỪ HỖN HỢP CÁC DƯỢC LIỆU ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẤP Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ DỊU HIỀN Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng /2013   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO CHẾ PHẨM TỪ HỖN HỢP CÁC DƯỢC LIỆU ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẤP Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS.DƯƠNG THỊ MỘNG NGỌC NGUYỄN THỊ DỊU HIỀN Tháng /2013   LỜI CÁM ƠN   Lời xin cám ơn cha mẹ cha mẹ hi sinh cho con, không ngại gian lao, cực khổ, ln tận tình ni dạy lòng để n tâm học tập, học hỏi trao dồi cho kiến thức hay để trưởng thành vững bước đường đời sau Tiếp theo, em gởi lời cám ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường, thầy Lê Đình Đơn, trưởng mơn Cơng nghệ sinh học, chủ nhiệm Trầm thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện giúp em học tập trao dồi cho nhiều kiến thức hay bổ ích chun ngành cc sống suốt năm học vừa qua PGS.TS Trần Công Luận, Giám Đốc Trung tâm Sâm Dược liệu TP.HCM tạo điều kiện cho em làm việc học tập kiến thức thực tế Trung tâm hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cô ThS Dương Thị Mộng Ngọc, chị Nguyễn Thị Ngọc Đan chị Lâm Bích Thảo người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích tận tình giúp đỡ em em gặp khó khăn cơng việc giúp em thực đề tài tốt Cô Nguyễn Thị Hoa, anh Bùi Thế Vinh quý thầy cô, anh chị em Trung tâm hết lòng giúp đỡ, động viên chia sẻ với em suốt thời gian em thực khóa luận Em xin cám ơn anh chị tạo cho em môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, ham học hỏi để làm tốt cơng việc Những ngày tháng làm việc trung tâm ghi nhớ tim em Các bạn sinh viên trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, trường Đại học Sư Phạm, bạn nhóm K8 tất bạn lớp DH09SH bên cạnh động viên, chia sẻ giúp Hiền vượt qua khó khăn sống thời gian Hiền làm đề tài Một lần em xin chân thành cám ơn tất người Sinh viên thực Nguyễn Thị Dịu Hiền i   TĨM TẮT Ngày nay, mơi trường ngày bị nhiễm, khơng khí vào bên thể đồng thời mang theo mầm bệnh virus, vi khuẩn, khói bụi chất độc hại khác Đây nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh đường hấp ngày gia tăng Hiện có nhiều loại thuốc thị trường giúp hỗ trợ sức khỏe chữa trị bệnh Các loại thuốc tổng hợp hóa học có tác dụng nhanh, hiệu cao, nhiên có khơng tác dụng phụ Vì xu hướng người quay với thiên nhiên Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đề tài “Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao chế phẩm từ hỗn hợp dược liệu để điều trị bệnh hấp” thực Nội dung thực gồm xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm hai loại cao phối trộn từ dược liệu có tác dụng chữa trị bệnh hấp, xạ can, bọ mắm, quế, dâu tằm Sau tương tự thực xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm hai loại chế phẩm từ hai loại cao phối trộn Các tiêu chí kiểm nghiệm gồm: cảm quan, thử độ tinh khiết, định tính thành phần hóa thực vật phương pháp hóa học sắc ký lớp mỏng, cuối định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần loại cao chế phẩm theo chuẩn rutin phương pháp đo quang UV-Vis Kết đạt sau trình nghiên cứu lập bốn bảng tiêu chuẩn sở kiểm nghiệm chất lượng hai loại cao phối hai loại chế phẩm gồm tiêu chí ii   SUMMARY Today, the environment is increasingly polluted, the air enters the body also carry pathogens such as virus, bacteria, dust and other harmful substances This is the condition causes respiratory diseases is increasing There are many drugs on the market to help support health or treat disease The synthetic chemical drugs are fast acting, highly effective, but also have side effects So now the human tendency is to return to nature To meet practical needs, titled "Building high standards and tested products from mixtures of pharmaceuticals for the treatment of respiratory disease" is done Contents include building performance testing standards of the two highblended from herbal treatment effects are respiratory diseases, such as radiation can, beetle sauce, cinnamon, mulberry Then perform the same test standard formulation of the two preparations of these two types of high-mix The test criteria include: sensory, test the purity, chemical composition of the plant by chemical methods and thin layer chromatography, the final concentration of total flavonoids in each high and preparations rutin standard method by UV-Vis spectrophotometer The results achieved after the study table is set for four basic standards for quality testing of two high and two coordinating the preparations of the above criteria Keyword: rutin, flavonoids, thin layer chromatography, UV-Vis iii   MỤC LỤC Lời cám ơn i  Tóm tắt ii  Summary iii  Mục lục iv  Danh mục chữ viết tắt vii  Danh sách bảng viii  Danh sách hình ix Chương Mở đầu 1  1.1  Đặt vấn đề .1  1.2  Mục tiêu đề tài 2  1.3  Nội dung thực .2  Chương Tổng quan tài liệu 3  2.1  Tổng quan dược liệu .3  2.1.1 Bọ mắm .3  2.1.2 Dâu tằm .4  2.1.3 Quế .5  2.1.4 Xạ Can 6  2.2  Đại cương số hợp chất hữu tự nhiên 8  2.2.1  Alkaloid 8  2.2.2  Flavonoid 8  2.2.3  Saponin 9  2.3  Các phương pháp chiết 9  2.3.1  Chiết lỏng – lỏng 10  2.3.2  Chiết siêu âm 10  2.3.3  Chiết soxhlet .10  2.4  Định tính phương pháp hóa học 10  2.5  Phương pháp sắc ký lớp mỏng 10  2.6  Quang phổ hấp thu tử ngoại khả kiến (UV – vis) 11  2.6.1  Khái niệm 11  2.6.2  Đặc điểm .12  iv   Chương Vật liệu & phương pháp nghiên cứu 13  3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13  3.2  Vật liệu nghiên cứu 13  3.2.1  Đối tượng nghiên cứu 13  3.2.2  Dung mơi – hóa chất – trang thiết bị 13  3.3  Phương pháp nghiên cứu 14  3.3.1  Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chất lượng cao phối 14  Cảm quan 14  Độ ẩm 14  Độ tro toàn phần 14  Định tính thành phần hóa học cao phản ứng hóa học 15  Định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần phương pháp UV-Vis 16  3.3.2  Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chất lượng chế phẩm 19  Cảm quan 19  Độ ẩm 19  Độ tro toàn phần 19  Định tính thành phần hóa học phương pháp hóa học 19  Xác định diện phương pháp sắc ký lớp mỏng 20  Định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần phương pháp UV-Vis 24  Chương Kết thảo luận .26  4.1  Tiêu chuẩn hóa kiểm nghiệm cao phối I chế phẩm A 26  4.1.1  Cảm quan 26  4.1.2  Độ ẩm 26  4.1.3  Độ tro 27  4.1.4  Định tính phản ứng hóa học 27  Định tính thành phần hóa học cao phối I 27  Định tính thành phần hóa học chế phẩm A 28  4.1.5  Định tính sắc ký lớp mỏng .28  Xác định diện nguyên liệu quế 28  Xác định diện nguyên liệu xạ can .29  Xác định diện nguyên liệu dâu tằm chất rutin 30  v   4.1.6  Định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần theo chuẩn rutin 31  4.2  Tiêu chuẩn hóa kiểm nghiệm cao phối II chế phẩm B 32  4.2.1  Cảm quan 32  4.2.2  Độ ẩm 32  4.2.3  Độ tro 33  4.2.4  Định tính thành phần hóa học 33  Định tính thành phần hóa học cao phối II 33  Định tính thành phần hóa học chế phẩm A 34  4.2.5  Định tính sắc ký lớp mỏng .34  Xác định diện bọ mắm .34  Xác định diện xạ can 35  Xác định diện dâu tằm chất rutin 36  4.2.6  Định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần theo chuẩn rutin 377  Chương Kết luận đề nghị .388  5.1  Kết luận 388  5.2  Đề nghị .39  Tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối I Error! Bookmark not defined.  Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm A Error! Bookmark not defined.  Tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối II 402  Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm B 413  Tài liệu tham khảo .434  vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT (CH3CO)2O Anhydric acetic AlCl3 Nhôm clorid Anisal Dung dịch anisaldehyd ethanol CH3COOH Acid acetic CHCl3 Chloroform dd Dung dịch DĐVN Dược điển Việt Nam Et2O Diethyl ether EtOAc Ethyl acetat FeCl3 Sắt (III) clorid H2O Nước cất H2SO4 Acid sulfuric HCl Acid chlohydric HCOOH Acid formic MeOH Methanol NaOH Natri hydroxyd n-BuOH n- butanol PE Petroleum ether (60-90o), ether dầu hỏa PL Phụ lục Rf Ratio of flow RSD Relative standard deviation, độ lệch chuẩn tương đối SD Standard deviation, độ lệch chuẩn SKLM Sắc ký lớp mỏng TT Thuốc thử UV Ultraviolet vii   DANH SÁCH CÁC BẢNG     Bảng 3.1 Dung môi – hóa chất – trang thiết bị .13  Bảng 3.2 Định tính hợp chất flavonoid 16  Bảng 3.3 Định tính hợp chất alkaloid 16  Bảng 3.4 Định tính hợp chất saponin 16  Bảng 4.1 Kết độ ẩm cao phối I .26  Bảng 4.2 Kết độ ẩm chế phẩm A 26  Bảng 4.3 Số liệu độ tro cao phối I .27  Bảng 4.4 Số liệu độ tro chế phẩm A .27  Bảng 4.5 Kết định tính cao phối I 27  Bảng 4.6 Kết định tính chế phẩm A .28  Bảng 4.7 Kết định lượng hàm lượng flavonoid có cao phối I 31  Bảng 4.8 Kết định lượng hàm lượng flavonoid có chế phẩm A 31  Bảng 4.9 Kết độ ẩm cao phối II .32  Bảng 4.10 Kết độ ẩm chế phẩm B 32  Bảng 4.11 Số liệu độ tro cao phối II .33  Bảng 4.12 Số liệu độ tro chế phẩm B 33  Bảng 4.13 Kết định tính cao phối II .33  Bảng 4.14 Kết định tính chế phẩm B .34  Bảng 4.15 Kết định lượng hàm lượng flavonoid có cao phối II 37  Bảng 4.16 Kết định lượng hàm lượng flavonoid có chế phẩm B 37  Bảng 5.1 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối I 39  Bảng 5.2 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm A 400  Bảng 5.3 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối II 411  Bảng 5.4 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm B 422    viii     4.2.5.3 Xác định diện dâu tằm chất rutin ethyl acetat – acid acetic – acid formic – nước (100 : 11 : 11 : 26 , lớp giữa) A A A A Phun thuốc thử FeCl3 cồn quan sát ánh sáng thường Hình 4.9 SKLM xác định diện dâu tằm chất rutin cao II chế phẩm B 1: Dâu tằm ; 2: Cao phối II; 3: Chế phẩm B; 4: chuẩn rutin; A: Vết tương đồng dâu tằm, cao phối II, chế phẩm B chuẩn rutin Quan sát ánh sáng thường Quan sát đèn tử ngoại bước sóng 365 nm Quan sát đèn tử ngoại bước sóng 254 nm Quan sát sắc ký đồ ba dung dịch thử chiết từ cao dâu tằm, cao phối II chế phẩm B, giá trị Rf = 0,47 xuất vết có màu sắc giống Vậy ta kết luận cao phối II chế phẩm B có nguyên liệu dâu tằm Bên cạnh đó, ta thấy giá trị Rf này, ba vết tương đồng ba mẫu thử có màu sắc giống với vết chuẩn rutin Vậy ba mẫu thử: dâu tằm, cao phối II chế phẩm B có diện rutin Dựa kết trên, thực định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần cao phối II chế phẩm B theo chuẩn rutin phương pháp UV-Vis 36     4.2.6 Định lượng hàm lượng flavonoid tồn phần có cao phối trộn II chế phẩm B theo chuẩn rutin Kết sau scan mẫu chuẩn với mc = 60 µg, Ac = 0,341, max = 422 nm Bảng 4.15 Kết định lượng hàm lượng flavonoid có cao phối II phương pháp UV-Vis đo bước sóng 422 nm Lần lặp lại m At A’t N 0,950 0,389 0,187 400 Hàm lượng flavonoid toàn phần (%) 1,422 0,934 0,379 0,184 400 1,396 0,923 0,369 0,182 400 1,355 Kết luận: Hàm lượng flavonoid tồn phần trung bình cao phối II 1,391% với SD = 0,034, RSD = 2,433 Bảng 4.16 Kết định lượng hàm lượng flavonoid có chế phẩm B phương pháp UV-Vis đo bước sóng 422 nm Lần lặp lại m At A’t N 9,470 0,782 0,507 250 Hàm lượng flavonoid toàn phần (%) 0,121 9,558 0,765 0,488 250 0,121 9,535 0,771 0,498 250 0,120 Kết luận: Hàm lượng flavonoid toàn phần trung bình chế phẩm B 0,121% với SD = 0,001, RSD = 0,764 37     Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực nghiệm làm quen với cơng tác nghiên cứu khoa học, thực vấn đề sau: - Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối I chế phẩm A theo chuyên luận Dược Điển Việt Nam : Cảm quan Thử độ tinh khiết: độ ẩm, độ tro toàn phần Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt định tính hai phương pháp: phản ứng hóa học (định tính hợp chất alkaloid, flavonoid, saponin) sắc ký lớp mỏng (xác định diện nguyên liệu quế, xạ can, dâu tẳm cao phối I chế phẩm A) Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt định lượng: Định lượng hàm lượng flavonoid tồn phần tính theo rutin cao phối I chế phẩm A phương pháp quang phổ tử ngoại - khả kiến - Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối II chế phẩm B theo chuyên luận Dược Điển Việt Nam : Cảm quan Thử độ tinh khiết: độ ẩm, độ tro toàn phần Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt định tính hai phương pháp: phản ứng hóa học (định tính hợp chất alkaloid, flavonoid, saponin) sắc ký lớp mỏng (xác định diện nguyên liệu bọ mắm, xạ can, dâu tẳm cao phối II chế phẩm B) Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt định lượng: Định lượng hàm lượng flavonoid tồn phần tính theo rutin cao phối II chế phẩm B phương pháp quang phổ tử ngoại - khả kiến 38     5.2 Đề nghị Qua trình xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối chế phẩm, xin đề nghị bảng tiêu chuẩn sở để kiểm nghiệm sau: Bảng 5.1 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối I STT Các tiêu chí Yêu cầu Phương pháp thử Cảm quan Cao đặc, màu nâu đen TCCS Độ ẩm Không 20 % DĐVN IV Độ tro tồn phần Khơng q 6% Định tính  Phản TCCS TCCS ứng hóa Mẫu cao phối I phải cho phản học ứng dương tính với hợp chất alkaloid, flavonoid, saponin  Sắc ký lớp mỏng Các vết thu sắc kí đồ mẫu cao phối I phải có giá trị Rf màu sắc tương đồng với vết thu mẫu đối chiếu: nguyên liệu quế, xạ can, dâu tằm chất chuẩn rutin Định lượng Hàm lượng flavonoid toàn phần cao phối I tính theo chuẩn rutin khoảng 0,82% - 1,07% 39   TCCS   Bảng 5.2 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm A STT Các tiêu chí Yêu cầu Phương pháp thử Cảm quan Dạng bột, màu nâu nhạt TCCS Độ ẩm Không 9,0% DĐVN IV Độ tro tồn phần Khơng 0,6% TCCS Định tính TCCS  Phản ứng hóa học Mẫu chế phẩm A phải cho phản ứng dương tính với hợp chất alkaloid, flavonoid, saponin  Sắc ký lớp mỏng Các vết thu sắc kí đồ mẫu chế phẩm A phải có giá trị Rf màu sắc tương đồng với vết thu mẫu đối chiếu: cao phối I, nguyên liệu quế, xạ can, dâu tằm chất chuẩn rutin Định lượng Hàm lượng flavonoid toàn phần chế phẩm A tính theo chuẩn rutin khoảng 0,07% - 0,10 % 40   TCCS   Bảng 5.3 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao phối II  STT Các tiêu chí Yêu cầu Phương pháp thử Cảm quan Cao đặc, màu xanh đen TCCS Độ ẩm Không 20% DĐVN IV Độ tro tồn phần Khơng q 24% TCCS Định tính TCCS  Phản ứng hóa học Mẫu cao phối II phải cho phản ứng dương tính với alkaloid, flavonoid, saponin  Sắc ký lớp mỏng Các vết thu sắc kí đồ mẫu cao phối II phải có giá trị Rf màu sắc tương đồng với vết thu mẫu đối chiếu: nguyên liệu bọ mắm, xạ can, dâu tằm chất chuẩn rutin Định lượng Hàm lượng flavonoid tồn phần cao phối II tính theo chuẩn rutin khoảng 1,1% - 1,6%   41   TCCS   Bảng 5.4 Tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm B  STT Các tiêu chí Yêu cầu Phương pháp thử Cảm quan Cao đặc, màu xanh nhạt TCCS Độ ẩm Không 9% DĐVN IV Độ tro tồn phần Khơng q 3% TCCS Định tính TCCS  Phản ứng hóa học Mẫu chế phẩm B phải cho phản ứng dương tính với alkaloid, flavonoid, saponin  Sắc ký lớp mỏng Các vết thu sắc kí đồ mẫu chế phẩm B phải có giá trị Rf màu sắc tương đồng với vết thu cao phối II, nguyên liệu bọ mắm, xạ can, dâu tằm chất chuẩn rutin Định lượng Hàm lượng flavonoid toàn phần chế phẩm B tính theo chuẩn rutin khoảng 0,10% - 0,14%       42   TCCS   TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Đỗ Tất Lợi 2004 Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học Hội Đồng Dược Điển Việt Nam 2009 Dược điển Việt Nam IV Nhà xuất Y học, Hà Nội Ngô Văn Thu 2011 Bài giảng dược liệu Trường đại học Dược, Hà Nội Nguyễn Kim Phi Phụng 2001 Các phương pháp nhận danh; trích ly lập hợp chất hữu Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Nguyễn Ngọc Giáp, Nguyễn Văn Thế 2008 Khảo sát hợp chất họ flavonoid Rau Má Lá Sen Hydrocotyle bonariensis L Hydrocotyle vulgaris L Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ Phạm Thanh Kì 1998 Bài giảng dược liệu Trường đại học Dược, Hà Nội Trần Hùng 2006 Phương pháp nghiên cứu dược liệu Trường Đại học Y Dược, TP.HCM Trần Tích 2007 Kiểm nghiệm thuốc Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Viện Dược liệu 2004 Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Tài liệu tham khảo nước 10 Camila B Pereira, Aline Marin, Tiago D T Maki, Raquel M M.Necchi, Melania Palermo Manfron 2011 Physico-chemical quality control and dosage of total polyphenols, flavonoids of Morus alba Leaves (MORACEAE) Saúde (Santa Maria), Ahead of Print 37:57-68 11 Constantza Sava and Rodica Sirbu 2010 Analytical study of the determination of flavonoids in Black Sea algae Ovidius University Annals of Chemistry 21:29-34 12 Gordana S Cetkovics, Sonja M Đilas, Jasna M Canadanovics-Brunet and Vesna T Tumbas 2003 Thin-layer chromatography analysis and scavenging activity of marigold (Calendula officinalisL.) extracts 13 Mohamed Bouaziz, Abdelhafidh Dhouib, Slim Loukil, Makki Boukhris and Sami Sayadi 2009 Polyphenols content, antioxidant and antimicrobial 43     activities of extracts of some wild plants collected from the south of Tunisia African Journal of Biotechnology 8:7017-7027 14 Shreeda S.Adhyapak 2011 Comparison of extraction techniques for quantitative determination of Rutin from morus Alba Linn by reverse phase high performance liquid chromatography International Journal of Pharma and Bio Sciences 2:751-752 15 Venkatesh Kumar R and Seema Chauhan 2008 Mulberry: Life enhancer Journal of Medicinal Plants Research 2:271-278 16 Chinese Pharmacopoeia Commission 2005 Pharmacopaeia of the people’s republic of China People’s Medical Publishing House, China       44     PHỤ LỤC Bảng Số liệu xác định độ ẩm cao phối I II Mẫu Khối lượng bì Khối lượng cao (g) trước sấy (g) Khối lượng bì có cao sau sấy tiếng(g) Khối lượng bì có cao sau sấy tiếng(g) 1.1 4,1768 0,4147 4,5549 4,5554 1.2 4,5728 0,4025 4,9423 4,9415 1.3 4,4464 0,4050 4,8166 4,8161 2.1 4,2307 0,3059 4,5041 4,5037 2.2 4,7244 0,3065 4,9991 4,9989 2.3 4,2878 0,3098 4,5656 4,5651 Mẫu 1.1, 1.2, 1.3 mẫu cao phối I với lần lặp lại Mẫu 2.1, 2.2, 2.3 mẫu cao phối II với lần lặp lại Bảng Số liệu xác định độ ẩm chế phẩm A B Mẫu Khối lượng bì Khối lượng cao khơng cao (g) trước sấy (g) Khối lượng bì có cao sau sấy tiếng(g) Khối lượng bì có cao sau sấy tiếng(g) A1 4,3072 1,0118 5,2687 5,2683 A2 5,2109 1,0071 6,1712 6,1712 A3 4,8788 1,0049 5,8358 5,8357 B1 4,2913 1,0262 5,2623 5,2619 B2 4,3691 1,0329 5,3477 5,3473 B3 4,2890 1,0004 5,2343 5,2338 Mẫu A1, A2, A3 mẫu chế phẩm A với lần lặp lại; mẫu B1, B2, B3 mẫu chế phẩm B với lần lặp lại   Bảng Số liệu xác định độ tro cao phối I II Mẫu Khối lượng bì Khối lượng Khối lượng bì có Khối lượng bì có Khối lượng bì có khơng cao (g) cao dùng (g) cao sau nung cao sau nung cao sau nung tiếng (g) tiếp tiếng(g) tiếp tiếng(g) 1.1 34,7540 0,5039 34,7765 34,7758 34,757 1.2 32,1930 0,5037 32,2165 32,2153 32,2153 1.3 33,4692 0,5050 33,4925 33,4919 33,4918 2.1 35,4568 0,4999 35,5521 35,5515 35,5514 2.2 32,4389 0,5057 32,5498 32,5488 32,5484 2.3 38,0428 0,5057 38,1438 38,1431 38,1418 Mẫu 1.1, 1.2, 1.3 mẫu cao phối I với lần lặp lại Mẫu 2.1, 2.2, 2.3 mẫu cao phối II với lần lặp lại Bảng Số liệu xác định độ tro chế phẩm A B Mẫu Khối lượng bì Khối lượng Khối lượng bì có Khối lượng bì có Khối lượng bì có khơng cao (g) cao dùng (g) cao sau nung cao sau nung cao sau nung tiếng (g) tiếp tiếng (g) tiếp tiếng (g) A1 34,2393 5,0045 34,2629 34,2622 34,2623 A2 38,0445 5,0023 38,0670 38,0667 38,0666 A3 32,1936 5,0139 32,2181 32,2174 32,2174 B1 34,7541 5,0071 34,8605 34,8594 34,8592 B2 33,4695 5,0098 33,5780 33,5775 33,5773 B3 35,3827 0,5009 34,4901 34,4894 55,4893 Mẫu A1, A2, A3 mẫu chế phẩm A với lần lặp lại; mẫu B1, B2, B3 mẫu chế phẩm B với lần lặp lại   Bảng Kết định lượng hàm lượng flavonoid có cao phối I cao phối II pha loãng phương pháp UV-Vis đo bước sóng 422 nm Nghiệm thức 1.1 Khối lượng cao ban đầu (g) 1,018 Độ hấp thu mẫu thử Lặp lần Lặp lần Lặp lần 0,474 0,462 0,491 Độ hấp thu mẫu trắng thử 0,257 1.2 1,017 0,445 0,440 0,459 0,233 1.3 1,016 0,416 0,417 0,426 0,208 2.1 1,063 0,382 0,389 0,396 0,187 2.2 1,045 0,372 0,378 0,386 0,184 2.3 1,033 0,362 0,370 0,376 0,182 Nghiệm thức 1.1, 1.2, 1.3 lần lặp lại mẫu cao phối I Nghiệm thức 2.1, 2.2, 2.3 lần lặp lại mẫu cao phối II Bảng Kết định lượng hàm lượng flavonoid có chế phẩm A chế phẩm B pha loãng phương pháp UV-Vis đo bước sóng 422 nm Nghiệm thức A1 Khối lượng cao ban đầu (g) 10,029 Độ hấp thu mẫu thử Lặp lần Lặp lần Lặp lần 0,531 0,541 0,533 A2 10,047 0,535 0,542 0,539 0,347 A3 10,010 0,527 0,521 0,529 0,332 B1 10,012 0,780 0,783 0,784 0,507 B2 10,105 0,759 0,765 0,770 0,488 B3 10,081 0,772 0,763 0,778 0,498 Độ hấp thu mẫu trắng thử 0,344 Nghiệm thức A1, A2, A3 lần lặp lại mẫu chế phẩm A Nghiệm thức B1, B2, B3 lần lặp lại mẫu chế phẩm B   Bảng Kết thống kê độ ẩm cao phối I chế phẩm A Cao phối I Chế phẩm A Mean 8,681 Mean 0,073 Standard Error 0,125 Standard Error 0,000 Median 8,642 Median 0,073 Standard Deviation 0,217 Standard Deviation 0,001 Sample Variance 0,047 Sample Variance 0,000 Skewness 0,788 Skewness 1,723 Range 0,429 Range 0,001 Minimum 8,486 Minimum 0,073 Maximum 8,916 Maximum 0,074 Sum 0,219 Sum 26,044 Count Confidence Level (95.0%) 0,540 Count Confidence Level (95,0%) 0,001 Bảng Kết thống kê độ ẩm cao phối II chế phẩm B Cao phối II Mean Standard Error Median Chế phẩm B 10,617 0,105 10,645 Mean 0,105 Standard Error 0,001 Median 0,105 Standard Deviation 0,182 Standard Deviation 0,001 Sample Variance 0,033 Sample Variance 0,000 Skewness Range -0,668 0,361 Skewness -1,113 Range 0,002 Minimum 10,423 Minimum 0,104 Maximum 10,784 Maximum 0,106 Sum 31,852 Sum 0,315 Count Confidence Level (95,0%) 0,452 Count Confidence Level (95,0%) 0,002   Bảng Kết thống kê độ tro cao phối I chế phẩm A   Cao phối I Chế phẩm A Mean 4,849 Mean 0,468 Standard Error 0,069 Standard Error 0,007 Median 4,780 Median 0,462 Standard Deviation 0,120 Standard Deviation 0,012 Sample Variance 0,014 Sample Variance 0,000 Skewness 1,732 Skewness 1,731 Range 0,207 Range 0,020 Minimum 4,780 Minimum 0,462 Maximum 4,987 Maximum 0,482 Sum 1,405 Sum 14,547 Count Confidence Level (95,0%) 0,297 Count Confidence Level (95,0%) 0,029 Bảng 10 Kết thống kê độ tro cao phối II chế phẩm B Cao phối II Mean Standard Error Median Chế phẩm B 21,604 0,285 21,889 Mean 2,237 Standard Error 0,012 Median 2,237 Standard Deviation 0,494 Standard Deviation 0,020 Sample Variance 0,244 Sample Variance 0,000 Skewness 0,032 Range 0,041 Skewness Range -1,732 0,856 Minimum 21,033 Minimum 2,217 Maximum 21,889 Maximum 2,258 Sum 64,811 Sum 6,712 Count Confidence Level (95,0%) 1,228 Count Confidence Level (95,0%) 0,051   Bảng 11 Kết thống kê định lượng hàm lượng flavonoid tồn phần có cao phối I chế phẩm A theo chuẩn rutin phương pháp UV-Vis Cao phối I Chế phẩm A Mean 0,969 Mean 0,0842 Standard Error 0,009 Standard Error 0,0005 Median 0,967 Median 0,0839 Standard Deviation 0,015 Standard Deviation 0,0008 Sample Variance 0,000 Sample Variance 0,0000 Skewness 0,449 Skewness 1,4702 Range 0,029 Range 0,0015 Minimum 0,955 Minimum 0,0836 Maximum 0,984 Maximum 0,0851 Sum 2,906 Sum 0,2525 Count Confidence Level (95,0%) 0,037 Count Confidence Level (95,0%) 0,0019 Bảng 12 Kết thống kê định lượng hàm lượng flavonoid toàn phần có cao phối trộn II chế phẩm B theo chuẩn rutin phương pháp UV-Vis Cao phối II Chế phẩm B Mean 1,391 Mean 0,121 Standard Error 0,020 Standard Error 0,001 Median 1,396 Median 0,121 Standard Deviation 0,034 Standard Deviation 0,001 Sample Variance 0,001 Sample Variance 0,000 Skewness -0,674 Skewness -1,598 Range 0,067 Range 0,002 Minimum 1,355 Minimum 0,120 Maximum 1,422 Maximum 0,121 Sum 4,172 Sum 0,362 Count Confidence Level (95,0%) 0,084 Count Confidence Level (95,0%) 0,002 ... tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao chế phẩm từ hỗn hợp dược liệu để điều trị bệnh hô hấp thực Nội dung thực gồm xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm hai loại cao phối trộn từ dược liệu có tác dụng chữa trị bệnh. .. Sâm Dược Liệu TP.HCM nghiên cứu sản phẩm điều trị bệnh hô hấp từ dược liệu Để nối tiếp nghiên cứu triển khai, tiến hành nghiên cứu đề tài Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao chế phẩm từ hỗn hợp. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO VÀ CHẾ PHẨM TỪ HỖN HỢP CÁC DƯỢC LIỆU ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO VÀ CHẾ PHẨM TỪ HỖN HỢP CÁC DƯỢC LIỆU ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP , XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO VÀ CHẾ PHẨM TỪ HỖN HỢP CÁC DƯỢC LIỆU ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay