ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ, DINH DƯỠNG, ACID SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP HOẠT CHẤT THỨ CẤP CỦA CÂY BẠC HÀ CHÂU Á (Mentha arvensis Linn.)

95 3 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ, DINH DƯỠNG, ACID SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG TỔNG HỢP HOẠT CHẤT THỨ CẤP CỦA CÂY BẠC CHÂU Á (Mentha arvensis Linn.) Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THÁI BÌNH Niên khóa : 2011 – 2013 Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ, DINH DƯỠNG, ACID SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG TỔNG HỢP HOẠT CHẤT THỨ CẤP CỦA CÂY BẠC CHÂU Á (Mentha arvensis Linn.) Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS TRẦN THỊ LỆ MINH NGUYỄN THÁI BÌNH Tháng 12/2013 LỜI CẢM ƠN Tơi chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ Mơn Cơng Nghệ Sinh Học, tất Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập Trường Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Lệ Minh hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tơi thời gian thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn đến cha mẹ kính u tơi ni dạy tơi đến ngày hôm tất anh chị em tạo động lực giúp đỡ suốt thời gian qua Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp LT11SH động viên cỗ vũ suốt thời gian thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013 Nguyễn Thái Bình i TĨM TẮT Đề tài thực nhằm khảo sát giá thể, mơi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng, phát triển ảnh hưởng acid salicylic lên tổng hợp hoạt chất thứ cấp giống bạc châu Mentha arvensis Linn trồng thủy canh kiểu mao dẫn Thí nghiệm tiến hành phòng thí nghiệm nghiên cứu dược liệu A314 nhà A1 thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Môi trường, trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài gồm thí nghiệm Thí nghiệm khảo sát giá thể thích hợp cho sinh trưởng, phát triển giống bạc châu Á Mentha arvensis Linn trồng thủy canh kiểu mao dẫn Thí nghiệm khảo sát mơi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng, phát triển giống bạc châu Á Mentha arvensis Linn trồng thủy canh kiểu mao dẫn Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng acid salicylic lên tổng hợp hoạt chất thứ cấp giống bạc châu Á Mentha arvensis Linn trồng thủy canh kiểu mao dẫn Kết thí nghiệm cho thấy sinh trưởng phát triển giống bạc châu Á trồng thủy canh giá thể vỏ đậu phộng môi trường MS sau 60 ngày đạt cao Ở giá thể vỏ đậu phộng giống bạc châu Á đạt chiều cao, số chồi số đạt 67,3 cm; 20,1 chồi; 140,6 Trong điều kiện thí nghiệm giống bạc châu Á trồng môi trường MS đạt chiều cao, số chồi số 70,0 cm; 46,3 chồi; 88,5 Khi trồng bạc châu Á môi trường MS phun acid salicylic nồng độ 800 ppm vào giai đoạn 45 ngày sau trồng sau 15 ngày thu hoạch cho hàm lượng tinh dầu 5,1 % cao gấp 1,4 lần so với không phun acid salicylic cao gấp 1,2 lần so với trồng đất Đối với hàm lượng menthol đạt 83,7% cao gấp 1,6 lần so với không phun xịt acd salicylic cao gấp 1,1 lần so với trồng đất ii SUMMARY Thesis was conducted aim to found a suitable substrate and nutrient solution to help for the growth, development and the influence of salicylic acid on the synthesis of secondary metabolism of Asia's mint Mentha arvensis Linn grown in capillary action technique hydroponics system This study was conducted at the herbal plants laboratory room A314 of the research institute Biotechnology and Environment, Nong Lam University, Ho Chi Minh City The thesis consisted experiments The first experiment and the second experiment studied to determine a kind of suitable substrate and nutrient solution to help for the growth, development of Asia's mint Mentha arvensis Linn grown in capillary action technique hydroponics system The third experiment studied to determine the affect of salicylic acid on the synthesis of secondary metabolism of Asia's mint Mentha arvensis Linn grown in capillary action technique hydroponics system After 60 days, the results of experiment revealed that the growth and the development of Asia's mint Mentha arvensis Linn reached the highest on shell peanuts substrate and MS medium With peanut hulls substrate, height, shoots and leaves, which were reached respectively 67,3; 20,1; 140,6 In the same experimental conditions, height, shoots and leaves of Asia's mint species planted on MS medium respectively reached 70,0; 46,3; 88,5 At stage after 45 days, Asia's mint planted on MS medium and sprayed at a concentration of 800 ppm salicylic acid, and mint would be harvest for 15 days after which was sprayed Oil content reaches 5,1%, which was higher than 1,4 times with untreated salicylic acid and higher than 1,2 times if mint planted in the soil Menthol concentration levels reaches 83,7%, which was higher than untreated salicylic acid 1,6 times and higher than 1,1 times when comparing with mint planted in the soil iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan bạc 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Đặc điểm sinh vật học 2.1.4 Tổng quan tinh dầu 2.1.4.1 Giới thiệu tinh dầu bạc 2.1.4.2 Thành phần hóa học tinh dầu bạc châu Á (Mentha arvensis L.) 2.2 Tổng quan phương pháp thủy canh 2.2.1 Lịch sử hình thành phương pháp thủy canh 2.2.1.1 Định nghĩa thủy canh 2.2.1.2 Lịch sử hình thành phương pháp thủy canh trồng 2.2.2 Những loại dễ trồng khó trồng phương pháp thủy canh 2.2.2.1 Những loại dễ trồng phương pháp thủy canh 2.2.2.2 Những khó trồng phương pháp thủy canh 10 2.2.3 Các hình thức thủy canh trồng 10 2.2.3.1 Phương pháp thủy canh hồi lưu 10 a Kỹ thuật màng dinh dưỡng (N.F.T - Nutrient Film Technique) 10 b Kỹ thuật dòng sâu (Deep Folow Technique)/ hệ thống ống 11 2.2.3.2 Phương pháp thủy canh không hồi lưu 11 a Kỹ thuật ngâm rễ (Root Dipping Technique) 11 b Kỹ thuật mao dẫn (Capillary Action Technique) 12 2.2.3.3 Phương pháp khí canh (Aeroponics) 12 2.2.4 Một số ưu khuyết điểm việc ứng dụng phương pháp thủy canh vào sản xuất thương mại 12 2.3.4.1 Ưu điểm 12 2.3.4.2 Nhược điểm 13 2.2.5 Các điều kiện tác động trực tiếp đến trồng thủy canh 13 iv 2.2.5.1 Ảnh hưởng điều kiện bên đến hút chất dinh dưỡng hệ rễ 13 a Ảnh hưởng nồng độ CO2 lên hút chất dinh dưỡng hệ rễ 13 b Ảnh hưởng độ thống khí đến hút chất dinh dưỡng 13 c Ảnh hưởng ngập úng hệ rễ 14 d Ảnh hưởng nhiệt độ đến hút khoáng 14 e Ảnh hưởng ánh sáng đến hút dinh dưỡng 14 f Ảnh hưởng nấm bệnh dung dịch dinh dưỡng 14 2.2.6 Tình hình sản xuất thủy canh giới nước 15 2.2.6.1 Tình hình sản xuất thủy canh giới 15 2.2.6.2 Tình hình sản xuất thủy canh nước ta 16 2.3 Tổng quan giá thể 17 2.3.1 Nguyên tắc lựa chọn giá thể dùng thủy canh 17 2.3.2 Giá thể phi hữu 17 2.3.2.1 Rockwool (giá thể nhân tạo) 17 2.3.2.2 Perlite 18 2.3.2.3 Vermiculite 18 2.3.2.4 Cát (Sand) sỏi 18 2.3.3 Giá thể hữu 18 2.3.3.1 Rêu 18 2.3.3.2 Mùn cưa (Sawdust) 19 2.3.3.3 Mụn dừa (Coir) 19 2.3.3.4 Trấu (Rice hulls) 19 3.3.3.5 Vỏ đậu phộng 20 2.4 Tổng quan acid salicylic 20 2.4.1 Giới thiệu acid salicylic 20 2.4.2 Một số nghiên cứu nước tính kháng tập nhiễm SAR acid salicylic (SA) 21 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Đánh giá giá thể thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc châu Á 23 3.4.2 Đánh giá môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc châu Á 24 3.4.3 Đánh giá ảnh hưởng acid salicylic đến sinh tổng hợp hoạt chất thứ cấp giống bạc châu Á 25 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 v 4.1 Đánh giá giá thể thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc châu Á 28 4.1.1 Ảnh hưởng giá thể đến chiều cao bạc 30 4.1.2 Ảnh hưởng giá thể đến phân cành bạc 32 4.2.3 Ảnh hưởng môi trường đến 33 4.2 Đánh giá mơi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc châu Á 35 4.2.1 Ảnh hưởng môi trường đến chiều cao bạc 37 4.2.2 Ảnh hưởng giá thể đến phân cành bạc 38 4.2.3 Ảnh hưởng môi trường đến 39 4.2.4 Hàm lượng menthol sau 60 ngày trồng 40 4.3 Đánh giá ảnh hưởng acid salicylic đến sinh tổng hợp hoạt chất thứ cấp giống bạc châu Á trồng môi trường MS 41 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VĐP: MD: VĐP:MD: SA: OD: SD: NT: Viện CNSH&MT: Vỏ đậu phộng Mụn dừa Vỏ đậu phộng:mụn dừa Salicylic acid Optical Density Standard deviation Nghiệm thức Viện công nghệ sinh học môi trường vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Cách bố trí thí nghiệm giá thể 23 Bảng 3.2 Cách bố trí thí nghiệm mơi trường 25 Bảng 3.3 Cách bố trí thí nghiệm acid salicylic 26 Bảng 4.1 Sinh trưởng bạc giai đoạn 60 ngày trồng thủy canh 28 Bảng 4.2 Chiều cao bạc trồng giá thể qua giai đoạn (cm) 31 Bảng 4.3 Số cành bạc trồng giá thể qua giai đoạn (cành) 32 Bảng 4.4 Số bạc trồng giá thể qua giai đoạn (lá) 33 Bảng 4.5 Sinh trưởng bạc giai đoạn 60 ngày trồng thủy canh 35 Bảng 4.6 Chiều cao bạc qua giai đoạn (cm) 37 Bảng 4.7 Số cành bạc qua giai đoạn theo dõi (cành) 38 Bảng 4.8 Số bạc qua giai đoạn theo dõi (lá) 39 Bảng 4.9 Trọng lượng tươi/khô, hàm lượng tinh dầu/menthol sau 60 ngày trồng 40 Bảng 4.10 Khối lượng đa lượng sử dụng NT qua 60 ngày (g) 40 Bảng 4.11 Trọng lượng tươi/khô, hàm lượng tinh dầu/menthol bạc sau 60 ngày trồng 42 viii 2.2.4 Số cành bạc sau 60 ngày trồng thủy canh Bảng 20 Số cành bạc sau 60 ngày trồng loại môi trường Lần lập lại NT Tổng 47,9 46,2 44,9 139,0 25,8 27,1 24,7 77,6 40,5 39,9 38,8 119,2 34,3 35,6 33,8 103,7 Tổng/TB 439,5 Trung bình 46,3 25,9 39,7 34,6 36,6 Bảng Anova số cành bạc sau 30 ngày trồng loại môi trường A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 671.676 223.892 168.551 0.0000 Within 10.627 1.328 Total 11 682.303 Coefficient of Variation = 3.15% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.157 s_ = 0.6653 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 46.3 25.9 39.7 34.6 Ranked Order A D B C Mean Mean Mean Mean = = = = 46.3 39.7 34.6 25.9 A B C D 2.3 Kết số bạc 2.3.1 Số bạc sau 15 ngày trồng thủy canh Bảng 21 Số bạc sau 15 ngày trồng loại môi trường Lần lập lại NT Tổng 31,8 29,5 31,9 93,2 11,2 13,1 13,7 38,0 22,9 23,7 24,1 70,7 20,7 24,2 18,5 63,4 Tổng/TB 265,3 Trung bình 31,1 12,7 23,6 21,1 22,1 * Bảng Anova số bạc sau 15 ngày trồng loại môi trường A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 517.422 172.474 56.626 0.0000 Within 24.367 3.046 Total 11 541.789 Coefficient of Variation = 7.89% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.781 s_ = 1.008 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 31.1 12.7 23.6 21.1 Ranked Order A C B B Mean Mean Mean Mean = = = = 31.1 23.6 21.1 12.7 A B B C 2.3.2 Số bạc sau 30 ngày trồng thủy canh Bảng 22 Số bạc sau 30 ngày trồng loại môi trường Lần lập lại NT Tổng 59,9 61,4 58,6 179,9 19,7 20,8 21,5 62,0 38,7 40,1 38,3 117,1 44,9 47,8 50,2 142,9 Tổng/TB 501,9 Trung bình 60,0 20,7 39,0 47,6 41,8 * Bảng Anova số bạc sau 30 ngày trồng loại môi trường A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2454.976 818.325 305.250 0.0000 Within 21.447 2.681 Total 11 2476.423 Coefficient of Variation = 3.91% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.486 s_ = 0.9453 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 60.0 20.7 39.0 47.6 Ranked Order A D C B Mean Mean Mean Mean = = = = 60.0 47.6 39.0 20.7 A B C D 2.3.3 Số bạc sau 45 ngày trồng thủy canh Bảng 23 Số bạc sau 45 ngày trồng loại môi trường Lần lập lại NT Tổng 71,6 72,8 70,9 215,3 29,9 29,4 28,1 87,4 65,1 64,7 64,5 194,3 63,6 63,9 62,2 189,7 Tổng/TB 686,7 Trung bình 71,8 29,1 64,8 63,2 57,2 * Bảng Anova số bạc sau 45 ngày trồng loại môi trường A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3284.176 1094.725 619.073 0.0000 Within 14.147 1.768 Total 11 3298.323 Coefficient of Variation = 2.32% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.643 s_ = 0.7677 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 71.8 29.1 64.8 63.2 A C B B Mean Mean Mean Mean = = = = 71.8 64.8 63.2 29.1 A B B C 2.3.4 Số bạc sau 60 ngày trồng thủy canh Bảng 24 Số bạc sau 60 ngày trồng loại môi trường Lần lập lại NT Tổng 87,8 88,2 89,4 265,4 38,9 41,2 39,8 119,9 83,9 81,9 83,3 249,1 76,5 75,9 76,8 229,2 Tổng/TB 863,6 Trung bình 88,5 40,0 83,0 76,4 72,0 * Bảng Anova số bạc sau 60 ngày trồng loại môi trường A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4315.127 1438.376 1743.485 0.0000 Within 6.600 0.825 Total 11 4321.727 Coefficient of Variation = 1.26% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.488 s_ = 0.5244 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 88.5 40.0 83.0 76.4 A D B C Mean Mean Mean Mean = = = = 88.5 83.0 76.4 30.0 A B C D 2.4 Kết bạc sau 60 ngày trồng thủy canh 2.4.1 Trọng lượng tươi bạc sau 60 ngày trồng (g) Bảng 25 Trọng lượng tươi bạc sau 60 ngày trồng (g) Lần lập lại NT 38,2 39,9 39,7 28,6 26,2 29,7 35,9 38,6 39,7 33,3 35,6 34,2 Tổng/TB Tổng Trung bình 117,7 84,5 114,2 103,1 419,5 39,2 28,2 38,1 34,4 35,0 * Bảng Anova trọng lượng tươi bạc sau 60 ngày trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 224.130 74.710 32.449 0.0001 Within 18.419 2.302 Total 11 242.549 Coefficient of Variation = 4.34% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.173 s_ = 0.8794 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 39.2 28.2 38.1 34.4 Ranked Order A C AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 39.2 38.1 34.4 28.2 A AB B C 2.4.2 Trọng lượng khô bạc sau 60 ngày trồng (g) Bảng 26 Trọng lượng khô bạc sau 60 ngày trồng (g) Lần lập lại NT 33,5 32,9 33,0 17,6 22,8 33,0 29,2 32,9 33,0 24,6 32,9 33,0 Tổng/TB Tổng Trung bình 99,4 73,4 95,0 90,5 358,3 33,1 24,5 31,7 30,2 29,9 * Bảng Anova trọng lượng khô bạc sau 60 ngày trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 262.257 87.419 55.508 0.0000 Within 12.599 1.575 Total 11 274.856 Coefficient of Variation = 4.32% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.438 s_ = 0.7246 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 33.1 24.5 31.7 30.2 Ranked Order A B A A Mean Mean Mean Mean = = = = 33.1 31.7 30.2 24.5 A A A B 2.4.3 Trọng lượng tinh dầu bạc sau 60 ngày trồng (g) Bảng 27 Trọng lượng tinh dầu bạc sau 60 ngày trồng (g) Lần lập lại NT 3,4 3,6 3,8 1,6 1,5 1,7 2,3 2,7 2,5 2,6 2,5 2,8 Tổng/TB Tổng Trung bình 10,8 4,8 7,5 7,9 31,0 3,6 1,6 2,5 2,6 2,6 * Bảng Anova trọng lượng tinh dầu bạc sau 60 ngày trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.161 2.054 26.223 0.0002 Within 0.626 0.078 Total 11 6.787 Coefficient of Variation = 10.73% * Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7651 s_ = 0.1612 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.6 1.6 2.5 2.6 A C B B Mean Mean Mean Mean = = = = 3.6 2.6 2.5 1.6 A B B C 2.4.4 Hàm lượng tinh dầu bạc sau 60 ngày trồng (%) Bảng 28 Hàm lượng tinh dầu bạc sau 60 ngày trồng (%) Lần lập lại NT 3,3 3,3 3,3 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 Tổng/TB Tổng Trung bình 9,8 6,1 7,1 6,3 29,3 3,3 2,0 2,4 2,1 2,5 * Bảng Anova trọng tinh dầu bạc sau 60 ngày trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.946 0.982 1246.677 0.0000 Within 0.006 0.001 Total 11 2.952 Coefficient of Variation = 1.16% * Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.08664 s_ = 0.01826 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.3 2.0 2.4 2.1 Ranked Order A C B C Mean Mean Mean Mean = = = = 3.3 2.4 2.1 2.0 A B C C 2.4.5 Hàm lượng menthol bạc sau 60 ngày trồng (%) Bảng 29 Hàm lượng menthol bạc sau 60 ngày trồng (%) Lần lập lại NT 54,9 53,9 52,4 23,7 24,9 28,5 52,7 52,7 49,2 45,3 47,6 48,6 Tổng/TB Tổng Trung bình 161,3 77,0 154,7 141,5 534,5 53,8 25,7 51,6 47,2 44,6 * Bảng Anova hàm lượng menthol bạc sau 60 ngày trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1487.918 495.973 135.761 0.0000 Within 29.226 3.653 Total 11 1517.144 Coefficient of Variation = 4.29% * Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.236 s_ = 1.103 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 53.8 25.7 51.6 47.2 A C AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 53.8 51.6 47.2 25.7 A AB B C Thí nghiệm ảnh hưởng acid salicylic lên tổng hợp hoạt chất thứ cấp giống bạc châu Á trồng hệ thống thủy canh kiểu mao dẫn 3.1 Trọng lượng tươi sau 60 ngày trồng (g/cây) Bảng 28 Trọng lượng tươi bạc sau 60 ngày trồng nồng độ acid salicylic (g/cây) Lần lập lại NT Tổng Trung bình 41,1 37,2 40,4 118,6 39,5 44,6 47,3 46,0 137,9 46,0 48,1 45,8 47,5 141,4 47,2 50,2 48,7 50,2 149,1 49,7 52,9 51,4 50,9 155,2 51,7 55,0 54,2 52,3 161,5 53,9 Tổng/TB 863,8 48,0 * Bảng Anova trọng lượng tươi bạc sau 60 ngày trồng nồng độ acid salicylic (g/cây) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 349.389 69.878 10.371 0.0005 Within 12 80.854 6.738 Total 17 430.243 Coefficient of Variation = 5.42% * Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD value = 6.474 Least Significant Difference Test at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 39.5 46.0 47.2 49.7 51.7 Ranked Order D BCD CD ABC AB 53.9 Mean Mean Mean Mean Mean A = = = = = Mean 53.9 51.7 49.7 46.0 47.2 A AB ABC BCD CD = 39.5 D 3.2 Trọng lượng khô sau 60 ngày trồng (g/cây) Bảng 29 Trọng lượng khô bạc sau 60 ngày trồng nồng độ acid salicylic (g/cây) Lần lập lại NT Tổng Trung bình 32.25 32.77 30.23 95.3 31.8 37.21 36.83 37.92 112.0 37.3 41.52 32.27 39.31 113.1 37.7 39.58 42.71 41.92 124.2 41.4 46.72 48.98 50.52 146.2 48.7 52.71 50.93 48.65 152.3 50.8 Tổng/TB 743.0 41.3 * Bảng Anova trọng lượng khô bạc sau 60 ngày trồng nồng độ acid salicylic (g/cây) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1004.863 200.973 19.024 0.0000 Within 12 126.767 10.564 Total 17 1131.630 Coefficient of Variation = 7.99% * Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD value = 8.106 Least Significant Difference Test at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 31.8 37.3 37.7 41.4 48.7 50.8 Ranked Order D C C BC A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 50.8 48.7 41.4 37.7 37.3 31.8 A AB BC C C D 3.3 Hàm lượng tinh dầu 50 g bạc khô Bảng 30 Trọng lượng tinh dầu 50g bạc khô (g/efendrop) Lần lập lại NT 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,8 2,0 1,6 2,6 2,5 2,7 2,2 2,2 2,2 Tổng/TB Tổng Trung bình 3,4 3,8 4,1 5,3 7,8 6,7 31,1 1,1 1,3 1,4 1,8 2,6 2,2 1,7 * Bảng Anova trọng lượng tinh dầu 50 g bạc khô (g/efendrop) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.013 1.003 117.704 0.0000 Within 12 0.102 0.009 Total 17 5.115 Coefficient of Variation = 5.35% * Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.2366 Least Significant Difference Test at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.1 1.3 1.4 1.8 2.6 2.2 Ranked Order D D D C A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.6 2.2 1.8 1.4 1.3 1.1 A B C D D D 3.4 Hàm lượng tinh dầu có 50 g bạc khô Bảng 31 Hàm lượng phần trăm tinh dầu 50 g bạc khô (%) Lần lập lại NT Tổng 3,5 3,5 3,8 10,8 3,4 3,5 3,3 10,3 3,1 4,3 3,5 11,0 4,5 4,6 3,8 12,8 4,9 4,9 5,6 15,4 4,8 4,6 4,3 13,7 Tổng/TB 73,9 Trung bình 3,6 3,4 3,7 4,3 5,1 4,6 4,1 * Bảng Anova hàm lượng phần trăm tinh dầu 50 g bạc khô (%) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 8.254 1.651 7.653 0.0019 Within 12 2.589 0.216 Total 17 10.843 Coefficient of Variation = 11.50% * Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.159 Least Significant Difference Test at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.6 3.4 3.7 4.3 5.1 4.6 Ranked Order BC C BC AB A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.1 4.6 4.3 3.7 3.6 3.1 A AB AB BC BC C 3.5 Hàm lượng menthol có tinh dầu Bảng 32 Hàm lượng menthol có tinh dầu (%) Lần lập lại NT 53,0 54,4 51,8 43,9 30,9 43,8 47,6 47,7 47,9 72,9 75,3 74,7 82,0 85,9 83,3 93,4 88,3 92,1 Tổng/TB Tổng Trung bình 159,1 118,7 143,2 223,0 251,2 273,8 1168,9 53,0 39,6 47,7 74,3 83,7 91,3 64,9 * Bảng Anova hàm lượng menthol có tinh dầu (%) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6649.534 1329.907 113.603 0.0000 Within 12 140.480 11.707 Total 17 6790.013 Coefficient of Variation = 5.27% * Bảng Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 8.533 Least Significant Difference Test at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 53.0 39.6 47.7 74.3 83.7 91.3 Ranked Order C D CD B A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 91.3 83.7 74.3 53.0 47.7 39.6 A A B C CD D ... giá mơi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc hà châu Á Mentha arvensis L - Đánh giá ảnh hưởng acid salicylic đến sinh tổng hợp hoạt chất thứ cấp giống bạc hà châu Á. .. hoạt chất thứ cấp bạc hà châu Á (Mentha arvensis Linn.) thực 1.2 Yêu cầu đề tài Đánh giá loại giá thể, dinh dưỡng thích hợp nồng độ acid salicylic đến sinh trưởng tổng hợp hoạt chất thứ cấp (menthol)... 3.4.1 Đánh giá giá thể thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc hà châu Á 23 3.4.2 Đánh giá môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống bạc hà châu Á
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ, DINH DƯỠNG, ACID SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP HOẠT CHẤT THỨ CẤP CỦA CÂY BẠC HÀ CHÂU Á (Mentha arvensis Linn.) , ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ, DINH DƯỠNG, ACID SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỔNG HỢP HOẠT CHẤT THỨ CẤP CỦA CÂY BẠC HÀ CHÂU Á (Mentha arvensis Linn.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay