TÍNH TOÁN MÁY SẤY LÚA DẠNG THÁP NGANG DÒNG CÓ ĐẢO LÚA NĂNG SUẤT 10 TẤNMẺ

67 5 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN MÁY SẤY LÚA DẠNG THÁP NGANG DỊNG CĨ ĐẢO LÚA NĂNG SUẤT 10 TẤN/MẺ Họ tên sinh viên: TRẦN ĐẠI THỦY TIÊN Ngành: CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Niên khóa: 2009-2013 Tháng 06/2013 TÍNH TỐN MÁY SẤY LÚA DẠNG THÁP NGANG DỊNG CĨ ĐẢO LÚA NĂNG SUẤT 10 TẤN/MẺ Tác giả TRẦN ĐẠI THỦY TIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công Nghệ Nhiệt Lạnh Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Hùng Tâm Tháng 06 năm 2013 i LỜI CẢM TẠ Trước tiên, em xin chân thành gởi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ em nên người đạt thành ngày hôm Trong suốt trình học tập rèn luyện trường, em nhận quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn dạy tận tình quý thầy Thông qua đề tài nghiên cứu khoa học này, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến:  Ban Giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh  Ban chủ nghiệm khoa khí Cơng nghệ  Thầy Nguyễn Hùng Tâm, thầy Nguyễn Hải Đăng hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài  Tất thầy mơn hết lòng truyền dạy cho em  Tất người bạn đồng hành ủng hộ em suốt trình học tập trường Cuối lời, em xin kính chúc quý thầy bạn lời chúc sức khoẻ, thành công, hạnh phúc lời cảm ơn chân thành Sinh viên thực hiện: Trần Đại Thủy Tiên ii MỤC LỤC Trang tựa Error! Bookmark not defined.  LỜI CẢM TẠ i  MỤC LỤC iii  DANH SÁCH CÁC HÌNH vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích đề tài 2  1.3 Thời gian địa điểm thực .2  Chương TỔNG QUAN .3  2.1 Lý thuyết sấy hạt /TL8/ 3  2.1.1 Ẩm độ hạt 3  2.1.1.1 Định nghĩa 3  2.1.1.2 Vai trò ẩm độ hạt 3  2.1.1.3 Đo ẩm độ hạt 3  2.1.1.4 Cơng thức tính lượng nước bốc 4  2.1.2 Quạt tác nhân sấy /TL8/ 4  2.1.2.1 Nghiệm vụ 4  2.1.2.2 Các thông số quạt 4  2.1.3 Lò đốt /TL8,TL3/ 6  2.1.3.1 Nhiên liệu đốt .6  2.1.3.2 Quá trình cháy thuận cháy ngược 7  2.1.3.3 Lò đốt trực tiếp gián tiếp .8  2.1.4 Chất lượng hạt trình sấy /TL8/ 8  2.1.4.1 Chất lượng hạt .8  2.1.4.2 Các tiêu chất lượng hạt 9  2.1.4.3 Các liên hệ chất lượng trình sấy .9  2.2 Vật liệu sấy tác nhân sấy /TL9, TL7/ 11  2.2.1 Vật liệu sấy – hạt lúa 11  2.2.1.1 Cấu tạo hạt lúa 11  iii 2.2.1.2 Đặc điểm hạt lúa 12  2.2.1.3 Tính chất hạt lúa .13  2.2.1.4 Các yêu cầu hạt lúa sau sấy 15  2.2.2 Tác nhân sấy 15  2.2.2.1 Khơng khí ẩm (KKA) .16  2.2.2.2 Khói lò 16  2.3 Chế độ sấy 16  2.4 Phân loại máy sấy tháp /TL12/ .16  2.4.1 Máy sấy tháp liên tục 17  2.4.2 Máy sấy tháp tuần hoàn .18  2.4.3 Máy sấy tháp ngang dòng /TL12, TL9/ .18  Chương PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 20  3.1 Phương pháp thực 20  3.1.1 Phương pháp tiến hành thí nghiệm sấy 20  3.1.2 Phương pháp tiến hành khảo nghiệm sấy 21  3.2 Phương tiện .22  3.2.1 Các dụng cụ đo 22  3.2.2 Các thiết bị phục vụ cho đề tài 23  3.2.2.1 Mơ hình sấy thí nghiệm 23  3.2.2.2 Máy sấy tháp 200i 23  3.2.3 Các phần mềm máy tính 23  Chương NỘI DUNG THỰC HIỆN 24  4.1 Các thí nghiệm sấy 24  4.1.1 Mục đích 24  4.1.2 Các kết 24  4.1.2.1 Thí nghiệm sấy 24  4.1.2.2 Thí nghiệm sấy 25  4.2 Các khảo nghiệm sấy lúa 26  4.2.1 Mục đích 26  4.2.2 Kết .27  4.2.2.1 Khảo nghiệm 1: ngày 25/09/2012 27  4.2.2.2 Khảo nghiệm 2: ngày 03/10/2012 28  4.2.2.3 Khảo nghiệm 3: ngày 16/10/2012 29  iv 4.2.2.4 Khảo nghiệm 4: ngày 02/11/2012 30  4.2.2.5 Khảo nghiệm 5: ngày 30/11/2012 31  4.2.3 Thảo luận – nhận xét 31  4.2.4 Tóm tắt kết sấy khảo nghiệm trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Tân Hồng, Đồng Tháp (thuộc Công ty Bảo Vệ Thực Vật An Giang) .33  4.3 Tính toán cho máy sấy tháp suất 10 tấn/mẻ 33  4.3.1 Chọn dạng thiết bị .33  4.3.2 Chọn chế độ sấy 33  4.3.3 Tính tốn 34  4.3.3.1 Xác định lượng nước cần bốc từ khối hạt 34  4.3.3.2 Khối lượng thể tích hạt γ 35  4.3.3.3 Xác định thể tích tháp sấy 35  4.3.3.4 Xác định diện tích buồng sấy 35  4.3.3.5 Xác định thông số tác nhân 36  4.3.3.6 Xác định chi phí tác nhân sấy 38  4.3.3.7 Tính chi phí nhiệt cho trình sấy 39  4.3.3.8 Lưu lượng tác nhân sấy qua lớp hạt 39  4.3.3.9 Tính tổn thất áp suất tác nhân sấy .39  4.3.3.10 Tính sơ cơng suất quạt chọn động vận hành 42  4.3.3.11 Tính chi phí khơng khí khả mang ẩm quạt 42  4.3.3.12 Thời gian sấy lý thuyết 43  4.3.3.13 Cơng suất lò đốt chi phí chất đốt .43  4.4 Tính chọn thiết bị nhập xuất cho hệ thống sấy /TL4/ 44  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45  5.1 Kết luận 45  5.2 Đề nghị 45  TÀI LIỆU THAM KHẢO .46  PHỤ LỤC 49  v DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Quạt thường dùng cho máy sấy 5  Hình 2.2 Kích thước moay-ơ cánh quạt .6  Hình 2.3 Các cơng đoạn sản xuất lúa gạo 9  Hình 2.4 Sản phẩm từ xay xát lúa (thóc) 10  Hình 2.5 Cấu tạo hạt lúa 11  Hình 2.6 Sơ đồ ngun lí hệ thống sấy khói lò 16  Hình 2.7 Phân loại máy sấy tháp 17  Hình 2.8 Nguyên lý làm việc loại MST ngang dòng 17  Hình 2.9 Sơ đồ máy sấy tháp ngang dòng thơng dụng 18  Hình 2.10 Sơ đồ máy sây tháp ngang dòng cải tiến đảo hạt 19  Hình 3.1 Bố trí thí nghiệm sấy .20  Hình 3.2 Sơ đồ ngun lý mơ hình máy sấy tháp 200i 22  Hình 4.1 Đồ thị theo dõi diễn biến MC nhiệt độ sấy, nhiệt độ hạt thí nghiệm 25  Hình 4.2 Đồ thị theo dõi diễn biến MC nhiệt độ sấy, nhiệt độ hạt thí nghiệm 25  Hình 4.3 Đồ thị diễn biến MC, nhiệt độ_200i_25/9/2012 28  Hình 4.4 Đồ thị diễn biến MC, nhiệt độ_200ar_03/10/2012 .29  Hình 4.5 Đồ thị diễn biến MC, nhiệt độ_16/10/2012 30  Hình 4.6 Đồ thị diễn biến MC, nhiệt độ_200i_2/11/2012 31  Hình 4.7 Đồ thị diễn biến MC, nhiệt độ_200i_2/11/2012 31  Hình 4.8 Hình vẽ sơ cấu tạo bố trí quạt, đường ống cho máy sấy tháp 10000i 34  Hình 4.9 Thơng số trạng thái điểm nút giai đoạn sấy 37  Hình 4.10 Thơng số trạng thái điểm nút giai đoạn sấy 38  Hình 4.11 Catalogue chọn gàu tải hãng Henan YaZhong machinery Manufacture CO.LTD 44  vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thời gian nhiệt độ chuẩn để xác định ẩm độ hạt 3  Bảng 2.2 Nhiệt trị số nhiên liệu 7  Bảng 2.3 Nhiệt độ hạt phụ thuộc vào mục đích sử dụng hạt 12  Bảng 2.4 Độ ẩm yêu cầu lúa với mục đích thời hạn sử dụng khác 13  Bảng 2.5 Phân loại dựa vào chiều dài hạt gạo tỷ lệ dài/ngang 13  Bảng 2.6 Góc nghiêng hạt nông sản .14  Bảng 2.7 Độ rỗng hạt nông sản 15  Bảng 4.1 So sánh kết thí nghiệm sấy 26  Bảng 4.2 Tóm tắt kết khảo nghiệm sấy từ 25/09/2012 đến 30/11/2012 31  Bảng 4.3 Tóm tắt kết khảo nghiệm 33  Bảng 4.3 Bảng tổng hợp kích thước tháp sấy 36  Bảng 4.4 Thông số tác nhân sấy 37  Bảng 4.5 Bảng tra số 40  vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng sản xuất lúa gạo lớn chiếm 50% sản lượng nước liên tục tăng qua năm.Tuy nhiên tổn thất sau thu hoạch mức cao, khâu phơi sấy Theo Tiến sĩ Phạm Văn Tấn-Phó Giám đốc Phân viện điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết, tổn thất sau thu hoạch lúa ĐBSCL lên đến 635 triệu USD/năm.Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch lúa cao, cao khâu phơi sấy 4,2% Những thiệt hại chất lớn, chưa xem xét hết.Bởi chất lượng lúa gạo phụ thuộc nhiều vào độ ẩm, phần trăm sai biệt lớn ảnh hưởng lớn đến chất lượng hạt gạo.Cụ thể chất lượng, thị trường xuất gạo Việt Nam thuộc cấp thấp chiếm đa số, giá bán thường thấp gạo Thái Lan Mỹ từ 80- 100 USD/tấn(năm 2011) Thêm nữa, vùng ĐBSCL chủ yếu sử dụng máy sấy tĩnh vỉ ngang, suất khơng cao, chiếm nhiều diện tích mặt bằng, khó khăn giới hóa khâu nhập xuất điều kiện thực tế lúa thu hoạch tập trung với chi phí nhân cơng cao; loại máy sấy khác nhập từ nước ngoài, giá cao dẫn đến chi phí đầu tư cao cơng nghệ chưa phù hợp với đặc điểm nguồn nguyên liệu nước, lúa vụ hè thu độ ẩm lớn tạp chất nhiều Với khó khăn nêu trên, nói, giải khâu phơi sấy góp phần giảm thiệt hại đó, đồng thời tăng chất lượng lúa gạo, giảm công lao động, mang lại hiệu kinh tế khơng nhỏ Vì vậy, hướng dẫn thầy Th.S Nguyễn Hùng Tâm kế thừa kết nghiên cứu tơi tiến hành thực thí nghiệm, khảo nghiệm sấy lúavới máy sấy tháp ngang dòng 200i tuần hồn đảo lúa cho vụ lúa Đơng Xn, Hè Thu tính tốn máy sấy lúa suất 10 tấn/mẻ 1.2 Mục đích đề tài Tính tốn máy sấy tháp ngang dòng đảo lúa suất 10 tấn/mẻ cụ thể gồm nội dung sau: - Thí nghiệm sơ nhằm chọn chế độ sấy hợp lý - Khảo nghiệm máy sấy tháp ngang dòng 200i tuần hồn đảo lúa - Tính tốn máy sấy tháp ngang dòng đảo lúa suất 10 tấn/mẻ 1.3 Thời gian địa điểm thực Thời gian: từ 25/02/2013 đến 28/06/2013 Địa điểm: Khoa khí-cơng nghệ, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Dựa tảng kế thừa kết nghiên cứu có, đề tài thực thu số kết nghiên cứu khả quan, từ đến số kết luận sau: - Khảo nghiệm với máy máy sấy tháp 200i ngang dòng tuần hồn đảo lúa cho kết sau:khi ẩm độ hạt nhỏ 18÷20%, với nhiệt độ sấy 45÷460C nhiệt độ hạt nhỏ 430C, tốc độ giảm ẩm nhỏ 2%/h; đồng thời thời gian sấy để giảm ẩm từ 30% xuống 12,5% rút ngắn 12 mở hướng cho sấy lúa giống Tuy nhiên kết bước đầu thăm dò cần khảo nghiệm sấy tiếp tục phân tích kiểm chứng tỷ lệ nẩy mầm - Các tính tốn sơ cho máy sấy tháp ngang dòng 10tấn/mẻ thực Tóm lại, với máy sấy tháp ngang dòng 200i, tùy theo mục đích u cầu mà sử dụng để sấy lúa lương thực sấy lúa giống với chế độ khác Và hồn tồn khả ứng dụng sản xuất 5.2 Đề nghị Cần tiếp tục thực khảo nghiệm sấy với chế độ sấy lúa giống phân tích kiểm tra tỷ lệ nẩy mầm từ kết luận hiệu sấy giống tìm chế độ sấy giống hợp lý 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng Việt Hoàng Văn Chước, 1999 Kỹ thuật sấy Nhà xuất khoa học kỹ thuật Lê Chí Hiệp, 2009 Giáo trình điều hòa khơng khí Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hùng Tâm, 2011 Bài giảng Kỹ thuật sấy Lưu hành nội Nguyễn Hùng Tâm, 2011 Các đề mục liên quan tới thiết bị sấy Lưu hành nội Nguyễn Hùng Tâm, 1995 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy bề dày lúa lượng gió đến đặc tính máy sấy tĩnh UAF-PHILRICE Luận văn thạc sĩ K.H.K.T, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Văn May Bơm quạt máy nén Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Nhiều tác giả, 2008 Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản Nhà xuất Đà Nẵng Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Lê Văn Bạn, Nguyễn Hùng Tâm, Trương Vĩnh, 2000 Máy sấy hạt Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Phạm Hồng Nhựt – Nguyễn Thành Tính, 2012 Tính tốn thiết kế máy sấy tháp ngang dòng 5T/mẻ Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 10 Trần Văn Phú, năm 2008 Kỹ thuật sấy Nhà xuất Giáo Dục 11 Trần Văn Phước – Nguyễn Hồng Thanh, 2010 Tính tốn thiết kế hệ thống sấy lúa 160T/mẻ Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  Tài liệu tiếng Anh 12 Dirk E Maier, F.W Bakker Arkema 2002 Grain Drying System Presentation at The 2002 Facility Design Conference of The Grain Elevator & Processing Society held July 28-31, 2002 in St Charles, Illinois, U.S.A  Tài liệu từ internet 46 13 Phạm Văn Tấn Giải pháp cho sấy lúa xu hướng phát triển mơ hình sấy lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, Phân Viện điện Nông nghiệp & Công nghệ Sau Thu hoạch Truy cậptháng 06 năm 2013 47 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảngtheo dõi thơng số q trình khảo nghiệm sấy Bảng P1 Bảng theo dõi diễn biến ẩm độ lúa ngày 25/09/2012 Số phút MC1_ng MC2_g MC3_tr MCtb 30,34 30,34 30,34 30,34 120 27,6 25,1 24,3 25,67 240 23,5 22 21,4 22,30 360 20,9 19,6 19 1983 480 19 18,6 18,5 18,70 600 17,9 17,6 17,9 17,80 720 16,8 16,4 16,5 16,57 840 15,8 15,5 15,7 15,67 900 15,3 15,3 15,4 15,33 Bảng P2 Theo dõi diễn biến nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ khí sấy nhiệt độ hạt ngày 25/09/2012 Số phút Tk Tu Ts Ts1 31 27 20 31 27 60 55 40 30 26 59 60 30 26,5 80 30 100 Ts2 Tng_1 Tg_2 T tr_3 33 33 33 52 32 33 43 55 52 32 38 47 56 52 50 32 34 45 26,5 58 53 52 32 35 45 31 26,5 58 54 52 33 34 43 120 30 27 58 53 51 33 34 46 140 30 26,5 59 54 52 33 33 45 160 29 26 58 54 51 33 34 46 180 28 26,5 57 52 50 34 37 44 200 27 25,5 56 52 50 33 37 45 220 26 25 57 52 50 34 37 45 240 27 25,5 58 53 50 33 36 43 260 28 26 58 53 52 34 37 44 280 29 26 56 52 51 35 38 45 300 29 25,5 56 52 51 35 38 44 320 26 24,5 56 51 48 31 32 340 26 25 56 51 49 32 37 45 360 27 25 57 52 50 35 38 44 380 27,5 25 56 52 50 35 37 43 400 28,5 26 57 53 50 35 39 45 420 27 25,5 56 52 50 36 42 46 440 28 26 52 48 47 37 40 43 460 29 26 51 48 46 36 39 43 480 28,5 26 51 49 47 37 39 43 500 29 26 51 48 47 37 40 43 520 28 26,5 51 49 46 37 41 43 540 28 26 50 48 46 38 40 43 560 31 27 52 50 48 39 41 44 580 32 27 54 51 49 39 41 45 600 29 26 52 50 48 38 40 43 620 28,5 26 52 49 47 38 40 43 640 28 25 50 48 46 39 40 43 660 27 25 50 48 46 38 40 42 680 26 25 50 47 46 39 41 42 700 24 23 50 48 46 39 41 43 720 24 23 52 48 46 39 40 43 740 24 23 55 50 48 39 42 44 760 24,5 23,5 52 49 46 39 42 44 780 25 24 52 49 47 40 42 44 800 25 24 53 47 49 40 42 44 820 25 24 52 49 46 39 42 44 840 25 24 52 49 47 39 42 44 860 25 24 54 50 47 40 43 44 880 25 24 54 50 48 41 43 45 900 25 24 52 48 46 39 42 44 Bảng P3 Bảng theo dõi diễn biến ẩm độ lúa ngày 03/10/2012 Số phút MC1_ng MC2_g MC3_tr 31,18 31,18 31,18 120 26,2 30,5 25,3 240 19,7 21,8 21,1 360 18,8 19,5 18,8 480 17,4 17,4 17,1 600 16,2 16,4 16,4 720 15,4 15,5 15,2 780 15,1 14,8 15,2 820 14,8 14,9 15,1 Bảng P4 Theo dõi diễn biến nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ khí sấy nhiệt độ hạt Số phút Tk Tu Ts Ts1 Ts2 Tng_1 Tg_2 T tr_3 23,5 23,5 20 23,5 23,5 60 55 53 30 31 40 40 25 24 60 55 54 31 31 37 60 24 24 60 55 54 31 31 40 80 26 25 62 56 55 32 32 43 100 27 25,5 58 53 53 32 31 42 120 27,5 25 62 56 56 32 31 43 140 28 25,5 62 56 56 33 32 43 160 28 26 63 57 56 33 32 44 180 28 26 61 56 56 33 32 45 200 28 25,5 62 57 56 33 34 45 220 28 25,5 62 57 56 33 32 44 240 28 26 61 56 56 35 35 44 260 28 26 60 56 56 34 34 45 280 29 26,5 60 54 54 34 34 44 300 29 26 60 54 54 34 34 44 320 28 26 59 54 54 35 35 44 340 28 26 61 54 54 35 35 43 360 28 24,5 60 54 54 36 36 46 380 25,5 23,5 54 48 47 34 34 42 400 24,5 23 52 48 47 34 37 42 420 25 23,5 53 48 47 35 37 43 440 24,5 23 54 48 47 34 36 42 460 25 23,5 54 48 48 35 38 43 480 25 24 500 25 24,5 52 47 46 32 36 42 520 25,5 24,5 54 52 50 34 39 46 540 25,5 24,5 54 50 48 34 36 44 560 26 25 53 48 47 38 40 43 580 26 25 54 49 48 38 40 44 600 26,5 25,5 54 50 49 40 42 45 620 27,5 25,5 54 50 49 40 42 45 640 28 26 52 48 47 40 42 45 660 28 26 50 48 48 39 41 44 680 29 26 52 49 48 40 42 45 700 29 26 53 50 49 40 42 45 720 30,5 27 52 50 50 39 43 46 740 29 26 52 48 47 39 42 44 760 28 25 52 48 47 41 42 45 780 28 25 52 48 48 39 42 44 800 26 24,5 52 48 47 38 40 43 Bảng P5.Bảng theo dõi diễn biến ẩm độ lúa ngày 16/10/2012 Thời gian Phút thứ MC_ng_1 MC_g_2 MC-tr_3 8h00 30,5 30,5 30,5 10h00 120 24,8 23,3 22,4 12h00 240 21 20,3 19,6 14h00 360 18,4 18 17,7 16h00 480 16,9 16,6 16,5 9h30 600 16,1 15,9 15,8 11h30 720 15,1 14,9 15 13h30 840 14,6 14,7 14,7 15h30 960 14,2 14,1 14,3 Bảng P6 Theo dõi diễn biến nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ khí sấy nhiệt độ hạt Thời gian Số phút Tk Tu Ts T1 T2 T3 T4 8h00 28 25 54 49 48 52 48 30 30 30 8h20 20 28 25,5 54 49 48 52 48,5 31 31 39 8h40 40 28,5 54 50 49 52 49 31 31 39 9h00 60 29 25,5 56 50 50 54 51 32 32 39 9h20 80 29,5 50 54 51 32 32 40 9h40 100 30 26,5 57 51 50,5 53 52 33 33 41 10h00 120 31 26,5 58 52 51 53 52,5 33 34 43 10h20 140 32 26,5 58 52 52 51 53,5 33 34 44 10h40 160 32 59 52 52 52 54 34 35 43 11h00 180 33 26,5 50 48 47 49 47,5 34 36 42 11h20 200 32 26 48 46 45 48 45 34 36 40 11h40 220 31 27 47 45 45 48 45 34 35 40 12h00 240 31 26,5 47 46 45 48 45 34 35 41 12h20 260 32 27 48 46 45 44 45,5 34 36 41 12h40 280 32,5 28 48 46 45,5 45 46 34 36 41 13h00 300 33 27 48 46 45,5 45 46 34 36 41 13h20 320 34,5 27 48 47 46,5 44 47 35 37 41 13h40 340 33 27 48 47 46 44 47 36 38 42 14h00 360 31 26,5 48 46 45 45 45,5 36 37 42 14h20 380 31 26,5 48 46 45 45 45,5 37 39 43 14h40 400 31 26,5 48 46 45 42 45 37 39 42 15h00 420 29,5 48 45 45 46 44 38 40 42 15h20 440 29 25,5 46 45 44 45 44 37 39 43 15h40 460 28,5 25,5 46 44 43 45 43 37 38 40 16h00 480 28 25 46 44 43 45 43 37 39 41 7h50 500 26 25 46 45 44 47 44 35 39 42 8h10 520 26 25 46 45 44 44 45 37 41 43 8h30 540 27 25 44 43 42 45 41 37 38 39 26 26 27 26 56 51 T_ng1 T_g2 T_tr3 8h50 560 28 26 48 47 46 45 45 37 40 43 9h10 580 28 26 44 43 43 45 43 38 40 40 9h30 600 29 27 46 44 43 45 44 39 40 41 9h50 620 29,5 26,5 48 46 44 46 45 38 40 41 10h10 640 31,5 46 45 44 47 45 38 39 40 10h30 660 31,5 27,5 47 46 45 47 45 39 41 42 10h50 680 31 27 46 46 44,5 47 45 38 39 41 11h10 700 31,5 27 48 46 45 46 46 39 40 42 11h30 720 32,5 27 48 46 46 47 46,5 39 42 43 11h50 740 32,5 27 46 44 44 46 44 38 41 42 12h10 760 32,5 27 46 44 44 44 44 39 40 41 12h30 780 34 28 45 44 44 44 45 39 40 40 12h50 800 34 27 46 45 44 46 44 38 39 42 13h10 820 34 28 47 45 44 44 45 40 41 42 13h30 840 33 27 45 44 44 44 45 40 41 42 13h50 860 34 27 46 45 45 44 45 40 41 42 14h10 880 33 27 44 44 44 44 44 41 42 42 14h30 900 33,5 26,5 45 44 44 45 44 38 39 40 14h50 920 33,5 26,5 46 44 44 44 44 38 39 41 15h10 940 33,5 25,5 45 44 44 44 44 39 40 41 15h30 960 44 44 39 40 41 33 27 25 46 44 43,5 Bảng P7 Bảng theo dõi diễn biến ẩm độ lúa 02/11/2012 Thời gian Số phút MC1_ng MC2_g MC3_tr MCtb 7h30 28,30 28,30 28,30 28,30 8h30 60 23,90 24,60 20,10 22,87 9h00 90 23,60 21,70 19,40 21,57 9h30 120 20,30 20,00 18,60 19,63 10h10 160 19,80 19,40 17,90 19,03 10h30 180 18,60 18,30 17,40 18,10 11h30 240 17,20 17,00 16,00 16,73 12h30 300 15,90 15,80 15,00 15,57 12h50 320 15,70 15,70 15,00 15,47 13h30 360 14,90 15,20 14,60 14,90 14h10 400 14,30 14,50 14,20 14,33 14h30 420 14,20 14,10 14,00 14,10 15h30 480 13,60 13,60 13,50 13,57 Bảng P8.Theo dõi diễn biến nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ khí sấy nhiệt độ hạt ngày 02/11/2012 Số Thời gian phú Tk Tu Ts Ts1 Ts2 Tng_1 Tg_2 T tr_3 29 29 29 t 7h30 26 24,5 7h50 20 26 25 53 50 49 31 32 43 8h10 40 26.5 25 54 50 49 31 33 43 8h30 60 27 25 52 49 48 32 32 41 8h50 80 27 25 52 49 48 31 31 38 9h10 100 28,5 25 53 49 48 32 32 42 9h30 120 30 26 52 49 49 32 32 42 9h50 140 30 25 52 49 50 32 33 42 10h10 160 31,5 26 52 50 49 32 32 42 10h30 180 31 26 54 50 50 32 33 42 10h50 200 32 26 50 48 47 32 34 41 11h10 220 52 48 48 34 35 43 11h30 240 33 26 50 48 47 33 35 41 11h50 260 34 26,5 52 49 48 34 35 42 12h10 280 35 27 50 48 47 34 36 42 12h30 300 35 28 50 48 47 34 38 44 12h50 320 35 28 48 46 46 35 38 41 13h10 340 47 46 45 35 36 41 13h30 360 33 26 46 45 45 34 36 40 13h50 380 35 27 48 46 46 35 38 42 14h10 400 33 27 46 45 44 35 37 40 14h30 420 32 27 46 45 44 35 38 40 14h50 440 32 27 46 45 44 36 38 41 15h10 460 30 25 44 43 42 35 37 40 15h30 480 29 24,5 44 42 41 34 37 39 32,5 26,5 34,5 26,5 Bảng P9 Bảng theo dõi diễn biến ẩm độ lúa ngảy 10/11/2012 Thời gian Số phút MC1_ng MC2_g MC3_tr MCtb 9h00 29,3 29,3 29,3 29,30 10h00 60 27,2 22,5 21,1 23,60 11h00 120 22,5 20,9 20 21,13 12h00 180 20,7 19,6 18,4 19,57 13h00 240 18,1 18 16,2 17,43 14h00 300 17 16,8 15,8 16,53 15h00 360 15,4 15,6 14,7 15,23 16h00 420 14,2 14,8 13,7 14,23 Bảng P10.Theo dõi diễn biến nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ khí sấy nhiệt độ hạt ngảy 10/11/2012 Thời gian Số phút Tk Tu Ts1 9h00 28,5 25 9h20 20 29,5 25 53 9h40 40 31 26 10h00 60 32 10h20 80 10h40 Ts2 Tng_1 Tg_2 T tr_3 29 29 29 53 29 30 41 54 54 31 31 44 26 52 52 31 32 43 32,5 25,5 48 49 30 30 40 100 34 27 48 49 30 30 43 11h00 120 34,5 26,5 48 49 31 31 41 11h20 140 35 27 48 49 31 31 40 11h40 160 35 27 48 49 31 31 42 12h00 180 35 28 48 49 31 31 42 12h20 200 35,5 26,5 49 50 31 32 43 12h40 220 34,5 27 48 49 32 32 43 13h00 240 36 28 49 50 33 34 43 13h20 260 36,5 28 50 50 32 34 43 13h40 280 27 27 45 46 31 32 40 14h00 300 36 26,5 45 46 32 32 42 14h20 320 35 26 44 45 32 34 42 14h40 340 35 27 44 45 32 34 41 15h00 360 35,5 27 44 45 33 34 41 15h20 380 35 27 44 45 33 35 42 15h40 400 34,5 27 44 45 33 35 42 16h00 420 33 27 43 44 33 35 40 Phụ lục 2: Một số hình ảnh trình khảo nghiệm Hình P2.1 Đo ẩm độ hạt máy Kett PM600 Hình P2.2 Máy sấy tháp 200i ngang dòng tuần hồn đảo lúa Hình P2.3 Một số dụng cụ đo sử dụng trình khảo nghiệm ... nghiệm sấy lúavới máy sấy tháp ngang dòng 200i tuần hồn có đảo lúa cho vụ lúa Đơng Xn, Hè Thu tính tốn máy sấy lúa suất 10 tấn/mẻ 1.2 Mục đích đề tài Tính tốn máy sấy tháp ngang dòng có đảo lúa suất. .. suất 10 tấn/mẻ cụ thể gồm có nội dung sau: - Thí nghiệm sơ nhằm chọn chế độ sấy hợp lý - Khảo nghiệm máy sấy tháp ngang dòng 200i tuần hồn có đảo lúa - Tính tốn máy sấy tháp ngang dòng có đảo lúa. .. thế, với máy sấy tháp, nhiệt độ dùng chế độ sấy tuần hoàn phải thấp chế độ sấy liên tục 2.4.3 Máy sấy tháp ngang dòng /TL12, TL9/ Máy sấy tháp ngang dòng thơng dụng có dạng tháp đứng dạng ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN MÁY SẤY LÚA DẠNG THÁP NGANG DÒNG CÓ ĐẢO LÚA NĂNG SUẤT 10 TẤNMẺ , TÍNH TOÁN MÁY SẤY LÚA DẠNG THÁP NGANG DÒNG CÓ ĐẢO LÚA NĂNG SUẤT 10 TẤNMẺ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay