TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESEL VÀ KHẢO NGHIỆM ĐỘNG CƠ KUBOTA 125 2X – GE TẠI XƯỞNG

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESEL KHẢO NGHIỆM ĐỘNG KUBOTA 125 2X GE TẠI XƯỞNG Sinh viên thực hiện:NGUYỄN THÀNH TUẤN ANH Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ơ TƠ Niên khóa: 2009 2013 TP.Hồ Chí Minh Tháng 2013     TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESEL KHẢO NGHIỆM ĐỘNG KUBOTA 125 2X GE TẠI XƯỞNG Tác giả NGUYỄN THÀNH TUẤN ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ Thi Hồng xuân Tháng năm 2012 i    LỜI CẢM ƠN Được thực luận văn niềm hãnh diện cho kỹ sư Với dẫn dắt tận tình Thầy Thạc Sĩ Thi Hồng Xn tơi hồn thành luận văn Tơi chân thành cảm ơn Thầy người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Trong suốt năm học trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tơi nhận nhiều kiến thức từ hướng dẫn tận tình quý thầy cô, giúp đỡ bạn bè lớp DH09OT Những kiến thức hành trang khơng thể thiếu để bước tiếp đường Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể cán bộ, giáo viên môn công nghệ ô tô , cám ơn khoa Khí Cơng Nghệ người Thầy trường ĐH NÔNG LÂM TPHCM truyền đạt kiến thức cho tơi khóa học Tơi gửi lời cám ơn đến Ban Giám Hiệu trường ĐH NÔNG LÂM TPHCM tạo điều kiện thuận lợi học tập q trình thực đề tài Tơi gửi lời tri ân đến cha me người nuôi dạy, động viên tạo điều kiện cho học tập Trong q trình làm đề tài tơi cố gắng kiến thức hạn nên khơng thể tránh khỏi sai xót Tơi mong nhận góp ý q thầy bạn bè để đề tài tơi hồn thiện Kính chúc q thầy sức khỏe dồi để dìu dắt hệ trẻ tương lai đất nước ngày tiến xa Kính chúc bạn nhiều sức khỏe ln thành cơng đường Xin chân thành cám ơn! Ngày 15 tháng năm 2013 NGUYỄN THÀNH TUẤN ANH ii    TÓM TẮT Tên đề tài “TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESELVÀ KHẢO NGHIỆM ĐỘNG KUBOTA 125 2X GE TẠI XƯỞNG” Thời gian địa điểm thực  Thời gian thực đề tài: từ 15/03/2013 đến 15/06/2013  Đề tài thực xưởng Bộ Mơn Cơng Nghệ Ơ Tơ- Khoa Khí Cơng Nghệ- Trường Nơng Lâm TPHCM Mục đích đề tàiTìm hiểu tính chất nhiên liệu e-Diesel  Sản xuất thử khảo nghiệm nhiên liệu e-Diesel động KUBOTA so sánh tính kinh tế,  Đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường nhiên liệu Phương pháp thực  Phương pháp lý thuyết: tra cứu sách báo, tham khảo tài liệu internet  Phương pháp thực nghiệm: Sử dụng dụng cụ xưởng hóa chất điều chế nhiên liệu e-Diesel Đo so sánh mức tiêu hao nhiên liệu nhiên liệu e-Diesel dầu DO động KUBOTA Dùng thiết bị đo độ mờ khói động Diesel OP 160 so sánh độ mờ khói loại nhiên liệu Kết  Hiểu biết thêm tính chất nhiên liệu e-Diesel, kết điều chế e-Diesel  Đánh giá kết mức tiêu hao nhiên liệu độ mờ khói loại nhiên liệu động KUBOTA iii    MỤC LỤC   TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương :MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương :TỔNG QUAN 2.1 Khái quát động Diesel hướng phát triển động Diesel tương lai 2.2 Khái quát nhiên liệu Diesel , ethanol nhiên liệu e- Diesel 2.2.1 Khái quát nhiên liệu Diesel 2.2.2 Nhiên liệu ethanol 2.2.3 Nhiên liệu e-Diesel 12 2.3 Sự hình thành trình phát triển 14 2.4 Khả thay nhiên liệu E-Diesel 15 2.4.1 Về môi trường 16 2.4.2 Về kinh tế 18 2.4.3 Về kỹ thuật 18 iv    2.5 Thực trạng sử dụng ethanol-Diesel giới Việt Nam 21 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN 23 3.1 Thời gian địa điểm thực tập 23 3.2 Phương tiện thực 23 3.2.1 Thiết bị cần dùng điều chế Ethanol –Diesel xưởng 23 3.2.2 Thiết bị cần khảo nghiệm nhiên liệu E-Diesel động KUBOTA 23 3.2.3 Thiết bị kiểm tra độ khói OP 160 động diesel 27 3.3 Phương pháp thực 27 3.3.1 Chuẩn bị 27 3.3.2 Thực 27 Chương 4:KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 4.1 Tiến hành điều chế ethanol-diesel xưởng 30 4.1.1 Chuẩn bị 30 4.1.2 Quan sát tượng 31 4.2 Kiểm tra tình trạng kỹ thuật động 34 4.3 Kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu nhiên liệu E-diesel so với nhiên liệu diesel động KUBOTA tính kinh tế nhiên liệu 35 4.1.1 Chuẩn bị: 35 4.1.2 Quá trình kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu 37 4.4 Kiểm tra độ mờ khói động KUBOTA sử dụng nhiên liệu e-diesel 43 4.4.1 Chuẩn bị 43 4.4.2 Q trình kiểm tra độ mờ khói 44 4.5 Nhận xét kết khảo nghiệm ý kiến cá nhân việc sử dụng nhiên liệu e-Diesel phương tiện giao thông 49 v    Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52   vi    DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 : Động diesel CRDi mẫu Hyundai Santa Fe nhập 5  Hình 2.2 :Động xe Mercedes-Benz C 250 CDI đời 2009 5  Hình 2.3: Sơ đồ chế hóa, chưng cất ứng dụng dầu mỏ.( Nguồn :thuvienvinhphuc.net) 6  Hình 2.4: Cấu trúc phân tử ethanol.( Nguồn : http://vi.wikipedia.org) 9  Hình 2.5 :Biểu đồ so sánh tỉ lệ phần trăm lượng khí thải NOx khói (Nguồn: “Report emission of fuel blend” nhóm sinh viên trường Đại học New South Wales, Australia) 17  Hình 3.1 Xưởng thực hành thí nghiệm tơ trường đại học NƠNG LÂM TPHCM 23  Hình 3.2: Động cơ, máy phát điện KUBOTA-ASK-150 bảng điều khiển 24  Hình 3.3: Đường đặc tính động KUBOTA-125-2X-GE 25  Hình 3.4: Thiết bị kiểm tra độ mờ khói OP 160 động Diesel 26  Hình 4.1: 500ml ethanol tinh khiết (95.7%) 29  Hình 4.2: Bộ dụng cụ pha chế nhiên liêu e-Diesel 30  Hình 4.3: Bình chứa e-Diesel 5%, e-Diesel 10%, e-Diesel 20% sau pha 31  Hình 4.4: Bình chứa nhiên liệu e-Diesel 5%, e-Diesel 10%, e-Diesel 20% sau pha 24 h 31  Hình 4.5: Bình chứa e-Diesel 5%, e-Diesel 10%, e-Diesel 20% sau pha 48 h 32  Hình 4.6: ống nghiệm chứa nhiên liệu tách pha sau 48h e-Diesel ; e-Diesel10; e diesel20 33  Hình 4.7: Động máy phát điện Kubota RX 125 2X-GE 34  Hình 4.8: Thiết bị phụ tải khảo nghiệm động KUBOTA 35  Hình 4.9: Thiết bị gia tải cho động điện trở 36  Hình 4.10 : Đồng hồ bấm giờ, ampe kế, volt kế dùng khảo nghiệm 36  Hình 4.11 : Tăng thêm chiều dày ống xả đo độ mờ khói động KUBOTA 43  Hình 4.13: Số vòng quay chế độ ga tăng ga đột ngột 44  Hình 4.14: Biểu đồ nồng độ khí thải HSU% với loại nhiên liệu 47  vii    DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1:Tính chất vật lý hợp chất hydrocacbon nhiên liệu Diesel 8  Bảng2.2: Sản lượng lý thuyết Ethanol sinh từ nguyên liệu khô đựơc tính theo sinh khối.( Nguồn: Trích dịch lại từ tài liệu Bộ Năng Lượng Mỹ) 11  Bảng 2.3: Bảng chất phụ gia thêm vào e-Diesel nhà cung cấp 13  Bảng :Đặc tính nhiên liệu Diesel e-Diesel.(Nguồn: Nhiên liệu ethanol-Diesel cháy nổ ô tô Ths Thi Hồng Xn trưởng Bộ mơn Cơng Nghệ Ơ Tơ –ĐH Nơng Lâm TPHCM) 20  Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật động Kubota 125 2X –GE 24  Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật máy phát điện ASK-R150-50 25 Bảng 4.1: Khảo nghiệm động mức công suất động 3,0 HP với t=315s 39  Bảng 4.2: Khảo nghiệm động mức công suất động 5,4HP với t=240s 40 Bảng 4.3: Khảo nghiệm động mức công suất động 8,2 HP với t=160s 41 Bảng 4.4 Mức tiêu hao nhiên liệu động KUBOTA mức công suất 3,0HP 41 Bảng 4.5: Mức tiêu hao nhiên liệu động KUBOTA mức công suất 5,4HP 42 Bảng 4.6:Mức tiêu hao nhiên liệu động KUBOTA mức công suất 8,2HP 42 Bảng 4.7 : Bảng tổng kết sau đo độ mờ khói động 46  Bảng 4.8: Bảng tổng kết sau đo độ mờ khói động KUBOTA 47  Bảng 4.9 : Tổng kết nồng độ khí thải HSU % 47  viii    Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nhu cầu lượng loài người diện cách hàng trăm ngàn năm, người biết dùng lửa hoạt động hàng ngày để nướng thịt, đuổi thú dữ, đốt rừng làm rẫy Vào kỷ 19, người tìm thấy nguồn nhiên liệu trầm tích than đá, dầu hỏa khí đốt, người tăng tốc sử dụng loại lượng không tái tạo chủ yếu ngành vận tải Theo tính tốn chuyên gia kinh tế lượng, dầu mỏ khí đốt chiếm khoảng 60-80% cán cân lượng giới Với tốc độ tiêu thụ trữ lượng dầu mỏ có, nguồn lượng nhanh chóng bị cạn kiệt vòng 40-50 năm Nguồn lượng ngày trở nên quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Vì sách phát triển kinh tế, xã hội bền vững, sách lượng nên đặt lên hàng đầu Để đối phó tình hình đó, cần tìm nguồn lượng thay thế, ưu tiên hàng đầu cho nguồn lượng tái sinh thân thiện với mơi trường Do đó, việc nghiên cứu phát triển nguồn lượng sinh học ý nghĩa to lớn vấn đề an ninh lượng giới nói chung Việt Nam nói riêng Nắm bắt xu hướng chung giới thực đạo phủ, tổ chức nghiên cứu thử nghiệm nhiên liệu sinh học Nguồn lượng sinh học xem lĩnh vực mẻ Tại 30 quốc gia trồng hàng loạt nông nghiệp ngắn ngày tạo nguồn nhiên liệu thay nguồn xăng dầu Theo đánh giá chuyên gia lượng nguồn lượng phong phú vô tận, mà người không bị ảnh hưởng khủng hoản nhiên liệu 1     Bước 3: Cho 100ml nhiên liệu vào ống nhỏ đo mức tiêu hao nhiên liệu, đồng thời đóng khóa nhiên liệu từ bình chứa nhiên liệu mở khóa nhiên liệu từ ống nhiên liệu nhỏ Cùng lúc bấm đồng hồ để tính thời gian cho lược đo  Bước 4: Bấm dừng đồng hồ, điều chỉnh khóa đường nhiên liệu cho máy chạy chậm lại tắt máy  Bước 5: Đọc ghi nhận lại số liệu công suất máy phát Một loại nhiên liệu tiến hành đo mức công suất, mức công suất đo lần Cứ lặp lại trình đo với loại nhiên liệu diesel, e-diesel 5, ediesel 10, e-diesel 15 mức công suất 1,5 KW, 3KW, 4,5KW bảng sau: Bảng 4.1: Khảo nghiệm động mức công suất động 3,0 HP với t=315s Công suất máy phát Nhiên liệu Diesel e-Diesel e-Diesel 10 e-Diesel 15 P(W) P(HP) 1540 1650 1540 1540 1540 1540 1650 1650 1540 1540 1540 1540 2,064 2,212 2,064 2,064 2,064 2,064 2,212 2,212 2,064 2,064 2,064 2,064 Công suất động (HP) Mức tiêu hao nhiên liệu GT(kg/h) Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge (g/ml.h) Lượng nhiên liệu sử dụng(ml) 2,867 3,072 2,867 2,867 2,867 2,867 3,072 3,072 2,867 2,867 2,867 2,867 0,899 0,913 0,927 0,971 0,956 0,962 0,857 0,857 0,850 0,884 0,866 0,871 313 297 323 339 333 335 279 279 296 308 302 304 93 94 95 100 98 99 88 88 88 91 89 90 39    Bảng 4.2: Khảo nghiệm động mức công suất động 5,4HP với t=240s Nhiên liệu Công suất máy phát Diesel e-Diesel e-Diesel 10 P(W) P(HP) 2970 2970 2970 2860 2860 2970 2970 2970 2860 3,981 3,981 3,981 3,834 3,834 3,981 3,981 3,981 3,834 Công suất động (HP) Mức tiêu hao nhiên liệu GT(kg/h) Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge (g/ml.h) Lượng nhiên liệu sử dụng(ml) 5,529 5,529 5,529 5,325 5,325 5,529 5,529 5,529 5,325 1,133 1,168 1,155 1,219 1,200 1,234 1,275 1,186 1,234 205 211 209 229 225 223 231 214 232 89 92 91 96 94 97 100 93 97 e-Diesel 15 Bảng 4.3: Khảo nghiệm động mức công suất động 8,2 HP với t=160s Nhiên liệu Diesel e-Diesel Công suất máy phát P(W) P(HP) Công suất Mức tiêu động hao nhiên (HP) liệu GT(kg/h) 4400 4510 4510 4510 4510 4510 5,898 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 8,192 8,397 8,397 8,397 8,397 8,397 e-Diesel 10 e-Diesel 15 40    1,672 1,913 1,628 1,700 1,811 1,759 Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge (g/ml.h) Lượng nhiên liệu sử dụng(ml) 204 228 194 203 216 209 87 100 85 89 95 92 Trong trình khảo nghiệm động mức công suất 3,0 HP khảo nghiệm loại nhiên liệu động hoạt động bình thường mức cơng suất thấp, tăng phụ tải động giảm cơng suất động tắt máy dần Ví dụ:ở mức phụ tải 3KW, khảo nghiệm nhiên liệu e-diesel 15 động giảm cơng suất số vòng quay khơng đạt 2200 vòng/phút, động dần tắt máy mức phụ tải 4,5 KW xảy tượng giảm công suất nhiên liệu khảo nghiệm e-diesel 10 e-diesel 15 Do xảy tượng giảm công suất động nên khảo sát suất tiêu hao nhiên liệu động Bảng 4.4 Mức tiêu hao nhiên liệu động KUBOTA mức công suất 3,0HP Loại nhiên liệu Mức tiêu hao nhiên Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge liệu GT(kg/h) Lượng nhiên liệu sử dụng (ml) (g/ml.h) Diesel 0,913 311 94 e-Diesel 0,963 336 99 e-Diesel 10 0,854 285 88 e-Diesel 15 0,874 305 90 Nhận xét: Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge mức công suất động 3,0HP nhiên liệu e-Diesel tăng 8,0% so với Diesel, e-Diesel 10 giảm 8,4 % so với Diesel, e-Diesel 15 giảm 3,2 % so với Diesel 41    Bảng 4.5: Mức tiêu hao nhiên liệu động KUBOTA mức công suất 5,4HP Loại nhiên liệu Mức tiêu hao nhiên Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge liệu GT(kg/h) Lượng nhiên liệu sử dụng (ml) (g/ml.h) Diesel 1,152 208 90 e-Diesel 1.218 226 96 e-Diesel 10 1,232 226 97 e-Diesel 15 Nhận xét: suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge mức công suất động 5,4HP eDiesel tăng 8,6% so với Diesel, e-Diesel 10 tăng 8,6% so với Diesel Bảng 4.6:Mức tiêu hao nhiên liệu động KUBOTA mức công suất 8,2HP Loại nhiên liệu Mức tiêu hao nhiên Suất tiêu hao nhiên liệu riêng ge liệu GT(kg/h) Lượng nhiên liệu sử dụng (ml) (g/ml.h) Diesel 1.737 208 90 e-Diesel 1.756 209 92 e-Diesel 10 e-Diesel 15 Nhận xét: Như qua mức công suất động ta thấy nhiên liệu eDiesel không làm giảm công suất động cơ, động hoạt động bình thường Suất tiêu hao nhiên liệu riêng e-Diesel tăng 2,2-6,6% so với Diesel 42    .Nguyên nhân làm công suất động giảm: Ethanol nhiệt trị thấp diesel nên nhiệt trị E-diesel thấp so với diesel cơng suất động giảm tăng chi phí nhiên liệu 4.4 Kiểm tra độ mờ khói động KUBOTA sử dụng nhiên liệu ediesel 4.4.1 Chuẩn bị  Động KUBOTA, máy tính chương trình để kết nối máy tính với thiết bị đo độ mờ khói động diesel OP 160  Thiết bị đo độ mờ khói động diesel OP 160:  Hiển thị qua kết màng hình LCD  Nguyên lý hoạt động diot quang nguồn sáng LED  cổng COM kết nối với máy tính Thiết bị đo độ mờ khói OP 160 loại lấy mẫu buồng đo thề tích khơng đổi chiều dài tiêu chuẩn 430mm Do ống thải động KUBOTA chiều dài khơng đủ nên tơi nối thêm vào để kết đo xác Hình 4.11 : Tăng thêm chiều dày ống xả đo độ mờ khói động KUBOTA 43    4.4.2 Q trình kiểm tra độ mờ khói  Sau lắp thiết bị vào vị trí ta tiến hành đo  Khởi động chương trình màng hình máy tính  Bật nguồn cho thiết bị OP 160  Thực theo hướng dẫn chương trình khai báo, để thiết bị làm nóng vòng phút tiến hành đo Đo chế độ cầm chừng Hình 4.12: số vòng quay chế độ cầm chừng Đo chế độ ga Hình 4.13: Số vòng quay chế độ ga tăng ga đột ngột Đo chế độ tăng ga đột ngột từ ga đến hết ga 5-7 s 44    Tiến hành đo loại nhiên liệu Diesel, e-Diesel 5, e-Diesel 10, e-Diesel 15, loại nhiên liệu đo lần : Bảng tổng kết sau đo: 45    Bảng 4.7 : Bảng tổng kết sau đo độ mờ khói động 46    Bảng 4.8 : Bảng tổng kết sau đo độ mờ khói động KUBOTA Kết kiểm tra độ mờ khói nhiên liệu Bảng 4.9 : Tổng kết nồng độ khí thải HSU % Loại nhiên liệu Lần Lần Lần Trung bình Diesel 63,3 76,8 49,2 63,10 Nồng độ khí thải HSU% e-Diesel e-Diesel 10 40,7 49,4 50,7 47,2 39,3 33,6 43,57 43,40 47    e-Diesel 15 32,9 29,9 28,3 30,36 70 60 50 40 Nồng độ khí thải HSU% 30 20 10 Diesel e‐Diesel 5 e‐Diesel 10 e‐Diesel 15 Hình 4.14: Biểu đồ nồng độ khí thải HSU% với loại nhiên liệu Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy nồng độ khí thải HSU% Diesel cao 63,1%và e-Diesel 15 thấp 30,36% Độ mờ khói e-Diesel giảm 19,53%, e-Diesel 10 giảm 19,70% e-Diesel 15 giảm 32,74% so với Diesel Như vậy, pha tỉ lệ ethanol vào Diesel nhiều lượng khí thải mơi trường gây ô nhiễm môi trường Chứng tỏ nhiên liệu Diesel pha thêm ethanol cháy tốt hơn, độ mờ khói giảm Giải thích: Do thành phần ethanol gốc oxi( C2H5OH) nên hỗn hợp pha cháy với lượng dư khơng khí bé, hỗn hợp cháy hồn tồn, cháy Vì phát thải khí độc hại mơi trường 48    4.5 Nhận xét kết khảo nghiệm ý kiến cá nhân việc sử dụng nhiên liệu e-Diesel phương tiện giao thông  Thông qua kết khảo nghiệm tơi vài nhận xét sau: Cơng suất động giảm, xảy tượng tắt máy lượng ethanol pha vào nhiên liệu Diesel tăng Mức độ gây nhiễm mơi trường nhiên liệu e-Diesel Diesel Nhiên liệu e-Diesel cháy tốt cháy  Khả sử dụng nhiên liệu e-Diesel phương tiện giao thông Việt Nam Giá thành ethanol cao Vì vậy, làm giá nhiên liệu e-Diesel cao (16,000-22,000vnd lít cồn cơng nghiệp Việt Nam Nguồn:  http://www.vatgia.com/home/c%E1%BB%93n+ethanol.spvg) Trong giá dầu diesel khoảng 21,250 vnd/lít Do đó, sử dụng nhiên liệu e-Diesel tính kinh tế khơng cao Nhiên liệu e-Diesel khơng đảm bảo tiêu chuẩn kỷ thuật nhiên liệu Diesel Gây khó khăn việc bảo quản nhiên liệu e-Diesel số tính chất đặc thù nhiên liệu Sử dụng nhiên liệu e-Diesel không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ, làm giảm tuổi thọ động phải thay đổi số chi tiết động cho phù hợp Nhiên liệu e-Diesel thử nghiệm số nước phát triển: HOA KỲ, nước châu Âu Chưa tiêu chuẩn kỷ thuật hệ thống pháp lý cho phép lưu hành, sử dụng nhiên liệu e-Diesel Việt Nam giới 49    Chính lý theo ý kiến cá nhân nhiên liệu e-Diesel khó mà phát triển Việt Nam tương lai 50    Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình thực đề tài rút số kết luận:  Hỗn hợp nhiên liệu e-Diesel sau pha chế không thêm chất phụ gia đặc biệt nhà sản suất, hỗn hợp hình thành lớp chất lỏng nhũ tương tách thành vùng riêng biệt sau 48 h pha chế  Khi sử dụng nhiên liệu e-Diesel tỷ lệ 5%, 10%, 15% khảo nghiệm động KUBOTA, xảy tượng giảm công suất động tỷ lệ 10% 15% mức công suất động 5,4HP 8,2HP  Độ mờ khói sử dụng nhiên liệu e-Diesel thấp Diesel chứng tỏ rẳng e-Diesel giảm phát thải ô nhiễm đáng kể e-Diesel nhiên liệu  Một số tính chất đặc trưng e-Diesel gây nguy hiểm sử dụng, làm khó khăn việc bảo quản nhiên liệu làm giảm tuổi thọ chi tiết động cơ, tăng chi phí bảo dưỡng 5.2 Đề nghị  Do thời gian thực đề tài lực hạn chế nên tìm hiểu tính chất nhiên liệu e-Diesel Vì tơi khơng thể tiến hành kiểm tra khảo nghiệm hư hỏng, ăn mòn chi tiết động ảnh hưởng nhiên liệu  Đề tài nhiều thiếu sót Tơi mong muốn khóa sau tìm hiểu kỹ hơn, tiến hành khảo nghiệm nhiều mức tỷ lệ % ethanol để đưa kết luận tỷ lệ nhiên liệu e-Diesel phù hợp phân tích , báo cáo xác % mức độ phát thải khí CO, CO2, HC, NO2, SO2 nhiên liệu e-Diesel Diesel 51    TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Giảng viên Văn Thị Bông giảng “ Nhiên liệu dầu mỡ chất lỏng chuyên dùng” trường Đại Học Bách Khoa TPHCM “NHIÊN LIỆU ETHANOL-DIESEL CHÁY NỔ Ô TÔ” Ths Thi Hồng Xuân giảng viên trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Đề tài “Tìm hiểu tính chất lý hóa- tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất biodiesel khảo nghiệm động KUBOTA 125 2X-GE xưởng” sinh viên Lê Việt Triều tháng 06/2012 Đề tài “Khảo tính động sử dụng nhiên liệu sinh học Biodiesel” sinh viên Nguyễn Ngọc Thu tháng 6/2012 Tài liệu nước ngoài: “FUEL SPECIFICATIONS AND FUEL PROPERTY ISSUES AND THEIR POTENTIAL IMPACT ON THE USE OF ETHANOL AS A TRANSPORTATION FUEL” Downstream Alternatives Inc.December 16, 2002 “Flame Arrester Evaluation for E-Diesel Fuel Tanks” September 3, 2002 May 28, 2003 N Weyandt and M.L Janssens Southwest Research Institute San Antonio, Texas “IESEL AEROSOL SAMPLING METHODOLOGY - CRC E-43 TECHNICAL SUMMARY AND CONCLUSIONS” University of Minnesota Department of Mechanical Engineering Minneapolis, MN 55455 Principal Investigator: David KittelsonCo-Principal Investigator: Winthrop Watts Project Manager: Jason Johnson “Short report from emission test using E-diesel fuel” March 2010, La Spezia BEST Deliverable No 3.14 52    Comments On Setting National Fuel Quality Standards Discussion Paper on Diesohol Paper Electronically Sumitted to Clean Fuels and Vehicles Section Department of the Environment and Heritage CANBERRA ACT July 01, 2004 “The effect of alcohol fumigation on diesel engine Performance and emissions “M.Abu-Qudais*,O.Haddad,M.Qudaisat Web side: http://www.tietkiemnangluong.com.vn/home/chinh-sach-nang-luong/420130/chinh-sach-nang-luong/kien-dinh-lo-trinh-su-dung-nhien-lieu-sinh-hoc-4201315099.html http://www.vatgia.com/2250/736199/lich_su_gia/ethanol-c%E1%BB%93n-tinhkh%E1%BA%BFt-99-6-ethyl-alcohol.html http://www.asiacreative.vn/lo-trinh-su-dung-xang-sinh-hoc-e5-kho-kha-thi/ http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=6116 53    ...TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESEL VÀ KHẢO NGHIỆM ĐỘNG CƠ KUBOTA 125 2X – GE TẠI XƯỞNG Tác giả NGUYỄN THÀNH TUẤN ANH Khóa luận đệ... 2013 NGUYỄN THÀNH TUẤN ANH ii    TÓM TẮT Tên đề tài “TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESELVÀ KHẢO NGHIỆM ĐỘNG CƠ KUBOTA 125 2X – GE TẠI XƯỞNG” Thời gian địa điểm thực  Thời gian thực đề... thực xưởng Bộ Mơn Cơng Nghệ Ơ Tơ- Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ- Trường Nơng Lâm TPHCM Mục đích đề tài  Tìm hiểu tính chất nhiên liệu e -Diesel  Sản xuất thử khảo nghiệm nhiên liệu e -Diesel động KUBOTA
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESEL VÀ KHẢO NGHIỆM ĐỘNG CƠ KUBOTA 125 2X – GE TẠI XƯỞNG , TÌM HIỂU VỀ TÍNH CHẤT NHIÊN LIỆU ETHANOL DIESEL VÀ KHẢO NGHIỆM ĐỘNG CƠ KUBOTA 125 2X – GE TẠI XƯỞNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay