TÍNH TOÁN THIẾT KẾTHIẾT BỊ CẤP ĐÔNG ĐẬU HÒA LAN THEO NGUYÊN LÝ CẤP ĐÔNG TẦNG SÔI – LIÊN TỤC

78 8 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN THIẾT KẾTHIẾT BỊ CẤP ĐƠNG ĐẬU HỊA LAN THEO NGUYÊN CẤP ĐÔNG TẦNG SÔI LIÊN TỤC Họ tên sinh viên: LƯƠNG MAI QUỲNH Ngành: CƠKHÍ CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NSTP Niên khóa: 2009 - 2013 Tháng /2013 TÍNH TỐN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CẤP ĐƠNG ĐẬU HỊA LAN THEO NGUN CẤP ĐƠNG TẦNG SƠI LIÊN TỤC Tác giả Lương Mai Quỳnh Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu kỹ sư ngành Cơ Khí Chế Biến Bảo Quản Nơng Sản Thực Phẩm Giáo viên hướng dẫn: TS Bùi Ngọc Hùng TS Lê Anh Đức Tháng năm 2013 i   LỜI CẢM TẠ Sau thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đến em hồn thành chương trình đào tạo đại học hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Cơ Khí Cơng Nghệ, với thầy giảng dạy Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy TS Bùi Ngọc Hùng thầy TS Lê Anh Đức người trực tiếp hướng dẫn tận tình để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp hạn Sau cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ người thân toàn thể bạn bè giúp đỡ, động viên em suốt thời gian học tập thực đề tài Em xin chúc thầy cơ, anh chị tồn thể bạn bè sức khỏe dồi dào, đạt nhiều thành công công việc, học tập nghiên cứu ii   TĨM TẮT Thiết bị cấp đơng theo ngun tầng sôi sử dụng thực tế nhiều công ty để cấp đông cho thực phẩm, thay sấy nhiệt Điều kiện để cấp đơng cho sản phẩm quan trọng nhiệt độ, độ ẩm tương đối thích hợp Mục đích Tính tốn thiết kế thiết bị cấp đơng đậu Hòa Lan theo ngun cấp đông tầng sôi liên tục 500 kg/h Nội dung thực  Nghiên cứu tổng quan, thông tin cần thiết phục vụ đề tài  Lựa chọn nguyên tắc làm việc đề mơ hình máy thiết kế  Tính tốn, thiết kế theo mơ hình máy chọn Kết đạt Tính tốn thiết kế thiết bị cấp đơng đậu Hòa Lan theo ngun cấp đông tầng sôi liên tục, với thông số sau:  Khối lượng: 500kg/h  Buồng đơng hình chữ nhật, kích thước dài x rộng x cao: 2100 x 1000 x 1550mm  Máy nén lạnh có cơng suất: 10,64kW  Công suất dàn lạnh: 17,05kW  Công suất dàn nóng: 26,5kW  Trở lực đường ống: 38mmH2O  Công suất quạt: 17,87kW Thời gian thực : Từ tháng 04 /2013 đến tháng 06 /2013 iii   MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Nguồn gốc phân bố đậu Hoà Lan 2.1.2 Quy trình chế biến đậu Hòa Lan 2.1.3 Cơng nghệ cấp đơngđậu Hòa Lan 2.1.4 Tiêu chuẩn đánh giá đậu Hòa Lan cấp đơng 2.2 Các vấn đề cấp đông thực phẩm 2.2.1 Phân loại giới hạn làm lạnh 2.2.2 Mục đích ý nghĩa 10 2.2.3 Sự kết tinh nước thực phẩm 11 2.2.3.1 Nước thực phẩm 11 2.2.3.2 Cơ chế đóng băng thực phẩm cấp đông 12 2.2.3.3 Tác động kết tinh nước thực phẩm 12 2.2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết tinh nước thực phẩm 12 2.2.4 Thời gian cấp đông thực phẩm 14 2.2.5 Sự biến đổi thực phẩm q trình cấp đơng 16 2.2.5.1 Biến đổi vật 16 iv   2.2.5.3 Biến đổi vi sinh 16 2.3 Các phương pháp kết đông thực phẩm 17 2.3.1 Kết đông chậm 17 2.3.2 Kết đông nhanh 18 2.3.3 Kết đông cực nhanh 18 2.4 Các thiết bị kết đông thực phẩm 18 2.4.1 Kết đơng buồng gió lạnh 19 2.4.2 Kết đông tiếp xúc 25 2.4.3 Kết đơng phun khí hóa lỏng (nitơ lỏng) 26 2.5 Ưu, nhược điểm phương pháp cấp đông 28 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 30 3.1 Phương pháp nghiên cứu thuyết 30 3.2 Phương pháp lựa chọn mô hình 30 3.3 Phương pháp tính tốn, thiết kế 31 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Các liệu thiết kế ban đầu 32 4.2 Lựa chọn mơ hình thiết bị cấp đông thiết kế 32 4.2.1 Mơ hình cấu tạo máy thiết bị cấp đông kiểu tầng sôi 33 4.2.2 Nguyên hoạt động 33 4.3 Tính thiết kế thiết bị cấp đông kiểu tầng sôi 34 4.3.1 Tính tốn thiết kế băng tải lưới 34 4.3.1.1 Tính chọn băng tải lưới 34 4.3.1.2 Tính tốn lựa chọn thơng số băng tải 34 4.3.1.3 Xác định tải trọng mét dài 35 4.3.1.4 Tính tốn phận dẫn động 36 4.3.2 Tính tốn kết cấu thiết bị cấp đông 37 4.4 Lưu lượng khơng khí cần thiết cho q trình cấp đơng 41 4.5 Tính chọn quạt cho hệ thống 41 4.6 Tính tốn tổn thất nhiệt 42 4.6.1 Chi phí làm lạnh cho q trình làm đơng (Qsp) 42 4.6.2 Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che buồng cấp đông 45 v   4.6.3 Tổn thất nhiệt khơng khí bên xâm nhập vào 46 4.7 Chu trình làm việc hệ thống 47 4.7.1 Các thông số ban đầu 47 4.6.2 Lựa chọn chu trình 49 4.6.3 Tính cơng suất máy nén 51 4.6.4 Tính chọn thiết bị bay 53 4.6.5 Tính chọn thiết bị ngưng tụ 55 4.7 Tính toán trở lực hệ thống 58 4.7.1 Trở lực ma sát 58 4.7.2 Trở lực cục đường ống dẫn, trở lực qua buồng cấp đông 59 4.7.3 Trở lực qua dàn ngưng dàn bay 60 4.7.4 Trở lực qua lưới băng tải lớp vật liệu cấp đông 62 4.7.4 Công suất quạt 63 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Một số hình ảnh đậu Hồ Lan 3  Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng đậu Hòa Lan tính 100 g đậu khơ 6  Hình 2.2 Máy kết đơng tầng sôi 9  Bảng 2.2 Khả phân giải mỡ lipaza 11  Hình 2.3 Sơ đồ phân loại máy kết đơng 19  Hình 2.4 Tủ kết đơng gió Searefico 20  Hình 2.5 Thiết bị kết đông tầng sôi Searefico 21  Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật thiết bị cấp đơng tầng sơi 22  Hình 2.6 Máy kết đơng tầng sơi kiểu tunnel 23  Hình 2.7 Hệ thống cấp đơng có băng chuyền dạng xoắn 24  Hình 2.8 Hệ thống cấp đơng có băng chuyền dạng thẳng 24  Hình 2.9 Tủ cấp đơng tiếp xúc 25  Hình 2.10 Ngun làm việc máy cấp đông kiểu tiếp xúc 26  Hình 2.11 Sơ đồ ngun tắc hầm kết đơng sử dụng nitơ phun lỏng 27  Hình 4.1 Mơ hình máy thiết bị cấp đông kiểu tầng sôi thiết kế 33  Hình 4.2 Băng tải lưới 34  Hình 4.3 Cấu tạo cách nhiệt 38  Bảng 4.1 Các thông số kỹ thuật cuả cách nhiệt panel 38  Hình 4.4 Buồng cấp đơng 40  Bảng 4.2 Kích thước buồng cấp đơng 40  Bảng 4.3 Kích thước tồn buồng lớp cách nhiệt 41  Hình 4.5 Giản đồ t - d 41  Hình 4.6 Sơ đồ nguyên chu trình với mơi chất NH3 50  Bảng 4.4 Các điểm chu trình nhiệt động 51  Hình 4.7 Dàn bay 55  Hình 4.8 Dàn ngưng tụ 57  vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng đậu Hòa Lan tính 100 g đậu khô Bảng 2.2 Khả phân giải mỡ lipaza 11 Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật thiết bị cấp đông tầng sôi 22 Bảng 4.1 Các thông số kỹ thuật cuả cách nhiệt panel 38 Bảng 4.2 Kích thước buồng cấp đơng 40 Bảng 4.3 Kích thước toàn buồng lớp cách nhiệt 41 Bảng 4.4 Các điểm chu trình nhiệt động 51 viii   Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần với công đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngành kỹ thuật lạnh phát triển mạnh mẽ Việt Nam ứng dụng nhiều ngành như: Công nghiệp thực phẩm, chế biến thịt cá, rau quả, sinh học, đánh bắt xuất thủy, hải sản, khí xác, y tế,… Việt Nam khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩmvà đất đai thuận lợi cho phát triển thực vật nói chung rau nói riêng, rau ngày đa dạng phong phú với nhiều chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người Đậu Hoà Lan trồng Việt Nam hàng kỷ nay, đậu Hoà Lan số rau có nhiều dinh dưỡng, khống chất tốt cho người, sử dụng dạng non, hạt tươi, hạt khơ, ngun liệu dùng để chế biến đóng hộp mặt hàng xuất số nước giới Để giảm mát chất lượng số lượng nông sản sau thu hoạch nên vấn đề đặt cần phải xử để giải tình trạng thiếu hụt, đồng thời đảm bảo giá trị kinh tế, chất lượng dinh dưỡng, cung cấp thường xuyên cho người tiêu dùng Do điều kiện công nghệ bảo quản nhiều hạn chế nên để giữ sản phẩm tươi thời gian dài khó khăn Chính đậu Hòa Lan cần chế biến để sử dụng lâu dài Ngồi mục đích để chế biến thức ăn, đậu Hòa Lan cung cấp nhiều chất dinh dưỡng vitamin cho phát triển thể Nhằm giải tình trạng đáp ứng nhu cầu thị trường đồng ý ban chủ nhiệm khoa Cơ Khí Cơng nghệ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, hướng dẫn thầy TS Bùi Ngọc Hùng thầy TS Lê Anh Đức em thực đề tài:   LDN  F 7,41   9m F2 0,828  Số ống dàn bay hơi: n F 7,41   185 ống  d1.l 3,14.0,0085.1,5 Bố trí số ống hàng là: m = 46 ống Vậy số hàng ống là: z = hàng ống Kích thước dàn bay hơi: 1500 100 1150 50 30 Ø10 Hình 4.7 Dàn bay  Chiều cao: H  m.S1  46.0,025  1,15m  Chiều rộng: B  z.S  4.0,025  0,1m  Chiều dài: L = 1,5m 4.6.5 Tính chọn thiết bị ngưng tụ Cơng suất dàn ngưng tụ: Qnt  Q0  Ne  17,665  8,87  26,5kW  Nhiệt độ khơng khí vào dàn: tf1 = 37,30C  Nhiệt độ khơng khí khỏi dàn: tf2 = 400C 55    Nhiệt độ môi chất ngưng tụ ống: tk = 1050C  Phương trình trao đổi nhiệt dàn ngưng tụ: Qnt  k.Fk t k (W) Trong đó: k: Hệ số trao đổi nhiệt dàn ngưng tụ với khơng khí, W/m2K Fk: Tổng diện tích trao đổi nhiệt dàn ngưng tụ, m2 t0: Độ chênh nhiệt độ trung bình khơng khí NH3  Hiệu nhiệt độ trung bình logarit khơng khí thiết bị ngưng tụ: tk  tmax  tmin t ln max tmin Trong đó: ∆tmax: Hiệu nhiệt độ lớn ∆tmin: Hiệu nhiệt độ nhỏ Vậy ta có: tk  tmax  tmin 67,7  65   660 C tmax 67,7 ln ln tmin 65  Xác định bề mặt trao đổi nhiệt: F Qnt k t k (m2) Ta có hệ số truyền nhiệt k = 30W/m2.K Vậy diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: F Qnt 26,5.103   13,38m k ttb 30.66  Lưu lượng khơng khí qua dàn ngưng tụ Vk  Qnt C. tw Trong đó: Qnt: Tải nhiệt thiết bị ngưng tụ, kW 56   C: Nhiệt dung riêng khơng khí, C = 1kJ/kg.K : Khối lượng riêng khơng khí,  = 1,08kg/m3 tw: Độ tăng nhiệt độ thiết bị ngưng tụ, tw = 10K Lưu lượng khơng khí qua dàn ngưng tụ: Vk  Qnt 26,5.10   2453m / h  0,68m / s C. t w 1.1,08.10 Ta chọn dàn trao đổi nhiệt cho thiết bị ngưng tụ thuộc loại ống đồng có cánh nhôm với thông số giống thiết bị bay  Tổng chiều dài ống dàn ngưng tụ: LDN  F 13,38   16,16m F2 0,828  Số ống dàn ngưng tụ: n F  d1.l  13,38  334 ống 3,14.0,0085.1,5 Ta chọn số ống là: n = 334 ống Bố trí số ống hàng là: m = 42 ống Vậy số hàng ống là: z = hàng ống Kích thước dàn ngưng tụ: 1500 1050 50 30 Ø10 Hình 4.8 Dàn ngưng tụ 57   200  Chiều cao: H  m.S1  42.0,025  1,05m  Chiều rộng: B  z.S  8.0,025  0,2m  Chiều dài: L=1,5m 4.7 Tính tốn trở lực hệ thống 4.7.1 Trở lực ma sát Trở lực đường ống PÔng  f p 2l 2d Trong đó: ΔPống: Tổn thất áp suất ma sát, mmH2O f: Hệ số trở lực ma sát, f = 0,015 Hệ số tra theo đồ thị Moody f = 0,010,02 (với khơng khí ống) p = 1,08 lấy nhiệt độ môi trường t = 37,30C l: Chiều dài ống dẫn, l = 3m d: Đường kính ống dẫn, d = 0,5m ω: Vận tốc chuyển động khơng khí ống dẫn, m/s Ta có lưu lượng khơng khí cần thiết V = 5,88m3/s Vận tốc khơng khí ống:  5,88 V   30m / s 3,14.0,5  d 4 Vậy: Pms  f l.  3.1,08 30  0,015  43,74mmH O d 0,5 58   4.7.2 Trở lực cục đường ống dẫn, trở lực qua buồng cấp đơng  Tại cút trơn: Trong đó: R = 0,6m , D = 0,5m, R  1,2 D Trở lực tính theo cơng thức: Pcb   . 2 Trong : Pcb : Trở lực cục bộ, Pa  : Hệ số trở lực cục  : Khối lượng riêng khơng khí, kg/m3  : Vận tốc m/s Tra bảng 4.3, trang 129, Nguyễn Văn May (Bơm, quạt, máy nén) NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội, tìm  = 0,24 Trở lực cút trơn : Pcb1  2.   2  2.0,24 1,08.30  233,28Pa  Đột mở vào buồng cấp đông Tra bảng ta  = 0,9 Pcb     2  0,9 1,08.7  23,8Pa  Thu hẹp buồng cấp đông: Tương tự trên, tra bảng ta  = 0,24 59   Pcb3     2  0,24 1,08.30  116,64 Pa Vậy tổng trở lực cục bộ: Pcb = Pcb1 + Pcb2 + Pcb3 = 373,72Pa = 38mmH2O 4.7.3 Trở lực qua dàn ngưng dàn bay Trở lực qua dàn ống có cánh xác định cơng thức: P   z..2 Trong : ∆P: Trở lực qua dàn, mmH2O ω : Vận tốc dòng khí qua khe hẹp, m/s  0 d 2.h. c  1    s1 s c   s1 Với ω0 : Vận tốc khơng khí vào dàn, m/s z: Số hàng ống ξ: Hệ số trở lực xác định theo công thức  s 0,72 Re f0, 245   Re f    d2   sc  0,9  s  d2     d2  0, d  E  d2    0,9  s  d2     s2  d2  0,1 .d E  υ hệ số nhớt động học tra theo nhiệt độ trung bình khơng khí qua dàn a Dàn ngưng tụ  0 d 2.h. c  1    s1.sc   s1  1,85m / s 60   F0 d  Fc dE  Fc 2.nc F0  Fc  0,02m Nhiệt độ trung bình dòng khơng khí qua dàn ngưng tụ: t wtb  0,5.(t f  t f )  0,5.(37,3  40)  390 C Tra bảng Thông số vật khơng khí khơ 390C, ta có: λw= 2,363.10-2 W/m2.độ ρ = 1,131kg/m3 υ = 16,864.10-6 m2/s Thay giá trị ω, dE, υ vào công thức ta được: Re f  1,85.0,02 .d E   2194 16,864.106  Vậy ta được: 0,9  NT  0,72 Re 0 , 245 f 0,9 ,9  0,025  0,01   0,025  0,01   0,02   0,025  0,01           0,01  0,002     0,01   0,025  0,01   NT  2,22 Trở lực qua dàn ngưng: Pn   NT z.  8.1,131.1,852  2,22  34mmH 2O 2 Tính tốn tương tự thu kết sau: b Dàn bay Nhiệt độ trung bình dòng khơng khí qua dàn bay hơi: t wtb  0,5.(t w1  t w )  0,5.( 35  40)  37,50 C Tra bảng Thơng số vật khơng khí khơ -37,50C, ta có: 61   0 ,1 λw= 2,14.10-2W/m2.độ ρ = 1,4995kg/m3 υ = 10,23.10-6m2/s 0,9  NT  0,72 Re  , 245 f 0,9 0,9  0,025  0,01   0,025  0,01   0,02   0,025  0,01           0,01  0,002     0,01   0,025  0,01  0 ,1  NT  2,46 Trở lực qua dàn bay hơi: Pn   NT z.  4.1,4995.1,852  2,46  25mmH 2O 2 Trở lực qua dàn nóng dàn lạnh: PBH+NT = 34 + 25 = 59mmH2O 4.7.4 Trở lực qua lưới băng tải lớp vật liệu cấp đông  Trở lực qua lớp lưới băng tải Qua thực nghiệm ta có trở lực qua lớp lưới băng tải Pl = 10mmH2O  Tổn thất áp suất qua lớp vật liệu cấp đông Pv  h.(1    ).(  p   a ).g  0,1.(1  0,4).(780  1,515).9,81  457,7 Pa  46,7 mmH O Trong đó: h: Chiều cao lớp hạt, h = 0,1m μ: Độ rỗng, μ = 0,4 (hạt cầu) p: Khối lượng riêng vật liệu, p = 780kg/m3 a: Khối lượng riêng không khí lấy -400C, a = 1,515kg/m3 Vậy tổng trở lực hệ thống: Ptổng  Póng  Pcb  PNT  BH  Pl  Pv = 43,74 + 38 + 59 + 10 +46,7 = 197,44mmH2O = 1935Pa 62   4.7.4 Công suất quạt Với tổng trở lực trên, chọn hiệu suất quạt 0,7 K: Hệ số dự phòng thường lấy k = (1,1 1,2) Vậy công suất quạt cần thiết : N  1,1 Q.P 5,88.1935  1,1  17,87kW 1000. 1000.0,7 63   Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài hoàn thành mục tiêu nghiên cứu thiết bị cấp đơng đậu hòa lan theo ngun cấp đơng tầng sơi liên tục.Việc thiết kế, tính tốn dựa nhiều vào cơng thức thực nghiệm, cho nhiều tài liệu khác Qua trình tính tốn thiết kế xác định tính chất cần thiết đậu hòa lan q trình cấp đông, vận tốc cân hạt q trình tầng sơi Qua tính tốn thiết kế đề tài xác định công suất cần thiết thiết bị cần cho q trình cấp đơng 500kg đậu Hòa Lan theo ngun tầng sơi liên tục, công suất máy nén, dàn ngưng tụ, dàn bay hơi, trở lực đường ống công suất quạt thiết kế để làm sôi hạt 5.2 Đề nghị Kết lựa chọn, tính tốn đề tài đưa vào chế tạo để kiểm tra lại 64   TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Đức Ba-Lê Vi Phúc-Nguyễn Văn Quan [1990].Kỹ thuật chế biến lạnh Nhà xuất đại học giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội Nguyễn Xuân Phương [2004] Kỹ thuật lạnh thực phẩm Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy [2002].Kỹ thuật lạnh sở Nhà xuất giáo dục Nguyễn Đức Lợi [2002] Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh Nhà xuất khoa học kỹthuật Hà Nội Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy [2003].Kỹ thuật lạnh ứng dụng.Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy [2003] Máy thiết bị lạnh.Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Trần Thanh Kỳ Máy lạnh Nhà xuất đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh Hồng Đình Tín - Bùi Hải Giáo trình kỹ thuật nhiệt Nhà xuất giáo dục TS Lê Xuân Hòa Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc, [2005] thuyết thực hành BƠM QUẠT MÁY NÉN Nhà xuất Đà Nẵng 10 Nguyễn Văn May.Bơm, quạt, máy nén NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội 11 Tài liệu tạp chí nghiên cứu khoa học ứng dụng, kỹ thuật công nghệ S Gursoy E Guzel, viện Đông Nam Á Aantolia nghiên cứu nông nghiệp, P Box 72, Digarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các tính chất nhiệt vật khơng khí khô T, 0C -50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 500   , kg/m3 1,584 1,515 1,453 1,395 1,342 1,293 1,247 1,205 1,165 1,128 1,093 1,060 1,029 1,000 0,972 Cp, Kcal/kg K 0,242 0,242 0,242 0,241 0,241 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,241 0,241 0,241 0,946 0,241 0,898 0,241 0,854 0,242 0,815 0,243 0,779 0,244 0,746 0,245 0,674 0,248 0,615 0,250 0,566 0,253 0,524 0,255 0,456 0,261 , a.102, Kcal/m.h m2/h μ.106, Kg.s/s2 v.106, m2/s Pr 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,10 2,16 2,23 2,30 2,37 2,43 2,49 2,55 2,62 2,69 4,57 4,96 5,37 5,83 6,28 6,77 7,22 7,71 8,23 8,75 9,26 9,79 10,28 10,87 11,48 1,49 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,19 9,23 10,04 10,80 12,79 12,43 13,28 14,16 15,06 16,00 16,96 17,95 18,97 20,02 21,09 22,10 0,728 0,728 0,723 0,716 0,712 0,707 0,705 0,703 0,701 0,699 0,698 0,696 0,694 0,692 0,690 2,76 2,87 3,00 3,13 3,25 3,38 3,67 3,96 4,22 4,48 4,94 12,11 13,26 14,52 15,80 17,10 18,49 21,96 25,76 29,47 33,52 41,51 2,23 2,33 2,42 2,50 2,58 2,65 2,79 3,03 3,20 3,37 3,69 23,13 25,45 27,80 30,09 32,49 31,85 40,61 48,33 55,46 63,09 79,38 0,688 0,686 0,684 0,682 0,681 0,680 0,677 0,674 0,676 0,678 0,687 Phụ lục 2: Các tính chất nhiệt vật NH3 lỏng bão hồ T, 0C , , a.102, μ.106, Cp, kg/m Kcal/kg.K Kcal/m.h m2/h Kg.s/s2 -77,9 1,032 0,473 0,663 -70 725,3 1,036 0,473 6,295 0,483 -60 713,8 1,044 0,475 6,374 0,388 -50 702,0 1,053 0,475 6,426 0,330 -40 690,0 1,060 0,474 6,481 0,291 -30 677,7 1,067 0,472 6,527 0,260 -20 665,0 1,077 0,468 6,534 0,237 -10 652,0 1,087 0,462 6,519 0,210 638,6 1,098 0,451 6,432 0,191 10 624,7 1,110 0,438 6,316 0,172 20 610,3 1,125 0,425 6,190 0,155 30 595,2 1,146 0,408 5,982 0,140 40 579,5 1,170 0,391 5,779 0,128 50 562,8 1,199 0,372 5,513 0,116 60 544,0 1,230 0,353 5,276 0,105 70 524,8 1,270 0,094 80 504,2 1,321 0,084 90 481,6 0,075 100 456,3 1,481 0,065 132,4 242,0 0,027   v.106, σ.104,  104 Pr m2/s kg/m 1/độ 58,2 0,653 56,0 15,6 3,73 0,533 52,4 16,1 3,01 0,461 49,1 16,9 2,58 0,414 45,7 17,7 2,30 0,376 42,5 18,3 2,07 0,342 39,2 19,3 1,88 0,316 36,0 20,2 1,74 0,293 33,0 21,1 1,64 0,270 29,9 22,5 1,54 0,249 26,9 23,9 1,45 0,230 23,9 25,7 1,38 0,216 21,0 27,9 1,34 0,202 18,1 30,3 1,32 0,189 15,2 33,2 1,29 0,176 36,8 0,163 42,3 0,153 0,140 0,109 - Phụ lục 3: Các tính chất nhiệt vật NH3 bão hoà T, 0C , kg/m3 , a.102, Cp, Kcal/kg.K Kcal/m.h m2/h -70 0,121 -60 0,213 -50 0,381 -40 0,645 -30 1,038 -20 1,604 -10 2,390 3,452 10 4,859 20 6,694 30 9,034 40 12,005 50 15,75 60 20,35 70 26,36 80 33,90 90 43,60 100 56,10 110 120 130 132,4 -   0,51 0,52 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,69 0,73 0,79 0,85 0,92 1,00 1,10 1,29 1,36 1,52 1,74 2,01 2,53 1,30 1,37 1,44 1,51 1,51 1,69 1,78 1,90 2,04 2,19 2,36 2,57 2,88 - 12,64 7,17 4,32 2,71 1,78 1,20 0,85 0,61 0,45 0,33 0,25 0,20 - μ.106, Kg.s/m 0,714 0,748 0,780 0,816 0,852 0,886 0,928 0,975 1,010 1,065 1,153 1,199 1,332 1,522 1,747 2,073 2,662 v.106, m2/s Pr 63,12 34,46 20,07 12,41 8,04 5,42 3,81 2,77 2,04 1,56 1,28 0,98 0,83 0,73 0,65 0,60 0,11 - 0,93 1,01 1,04 1,07 1,10 1,14 1,18 1,21 1,25 1,34 1,40 1,50 - Phụ lục 4: Đồ thị lgp I NH3   ... làm việc đề mơ hình máy thiết kế  Tính tốn, thiết kế theo mơ hình máy chọn Kết đạt Tính tốn thiết kế thiết bị cấp đơng đậu Hòa Lan theo ngun lý cấp đơng tầng sôi – liên tục, với thông số sau:... – liên tục ” 1.2 Mục đích đề tài Tính tốn thiết kế thiết bị cấp đơng đậu Hòa Lan phương pháp tầng sơi – liên tục, suất 500kg/h 1.3 Nội dung thực Nghiên cứu tổng quan đậu Hoà Lan phương pháp thiết. .. thiết bị cấp đơng Tính tốn thiết kế thiết bị cấp đơng đậu Hòa Lan phương pháp tầng sôi – liên tục   Chương TỔNG QUAN 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Nguồn gốc phân bố đậu Hoà Lan a Nguồn gốc Đậu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾTHIẾT BỊ CẤP ĐÔNG ĐẬU HÒA LAN THEO NGUYÊN LÝ CẤP ĐÔNG TẦNG SÔI – LIÊN TỤC , TÍNH TOÁN THIẾT KẾTHIẾT BỊ CẤP ĐÔNG ĐẬU HÒA LAN THEO NGUYÊN LÝ CẤP ĐÔNG TẦNG SÔI – LIÊN TỤC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay