TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA SỬA CHỮA CÁC BĂNG THỬ BƠM CAO ÁP VÀ DỤNG CỤ KIỂM TRA VÒI PHUN CỦA PHÒNG THỰC TẬP NHIÊN LIỆU DIESEL.

80 9 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA SỬA CHỮA CÁC BĂNG THỬ BƠM CAO ÁP DỤNG CỤ KIỂM TRA VÒI PHUN CỦA PHÒNG THỰC TẬP NHIÊN LIỆU DIESEL Họ tên sinh viên: LÊ NGÀN THÀNH VÕ QUỐC VIỆT Ngành: Cơng nghệ kỹ thuật ơtơ Niên khóa: 2009-2013 Tháng 05/2013 TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA SỬA CHỮA CÁC BĂNG THỬ BƠM CAO ÁP DỤNG CỤ KIỂM TRA VÒI PHUN CỦA PHÒNG THỰC TẬP NHIÊN LIỆU ĐỘNG DIESEL Tác giả LÊ NGÀN THÀNH VÕ QUỐC VIỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành KỸ THUẬT ÔTÔ Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ THI HỒNG XUÂN Tháng 05/2013 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ Chúng em quan tâm dạy đỗ đầy nhiệt huyết thầy cô, quan tâm giúp đỡ gia đình bạn bè, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích Đó hành trang q báu để chúng em bước vào đời Hôm chúng em xin gởi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến:  Trước tiên xin chân thành cảm ơn gia đình suốt trình học tập động viên tạo điều kiện cho học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho chúng tơi học tập thực tập để có nhiều kiến thức bổ ích  Q thầy Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt trình học tập trường  Thầy Th.S Thi Hồng Xuân tận tình dẫn chúng em trình học tập làm đề tài tốt nghiệp  Cuối xin cảm ơn tất bạn lớp DH09OT quan tâm, giúp đỡ suốt trình học tập Trong trình hoàn thành đề tài chúng em cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận quan tâm thông cảm góp ý thầy cơ, bạn để đề tài hoàn thiện Sinh Viên Thực Hiện: Lê Ngàn Thành Võ Quốc Việt i TÓM TẮT Tên đề tài: Tìm Hiểu Cấu Tạo Hoạt Động, Kiểm Tra Sửa Chữa Các Băng Thử Bơm Cao Áp Dụng Cụ Kiểm Tra Vòi Phun Của Phòng Thực Tập Nhiên Liệu DIESEL Thời gian địa điểm tiến hành: Từ ngày 4/3 đến ngày 15/6/2013 Tại trường xưởng thí nghiệm Bộ mơn cơng nghệ Kỹ Thuật Ơtơ thuộc khoa Cơ Khí_Cơng Nghệ, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Mục đích đề tài:  Hồn thành khóa học trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh  Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa model 600-1210, Trung quốc  Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động thiết bị băng thử bơm cao áp CDTA I CDTA II, Liên xô  Tiến hành kiểm tra, phục hồi số hư hỏng băng thử CDTA I CDTA II  Khảo nghiệm cân chỉnh hai bơm cao áp YTH-5 4TH-8,5*10 băng thử bơm cao áp CDTA II Nhận định chất lượng hoạt động băng thử bơm cao áp kiểm tra sửa chữa  Sắp xếp, bố trí lại vị trí thiết bị kiểm tra bơm cao áp vòi phun xưởng thực hành Phương pháp thực hiện:  Lý thuyết: tra cứu tài liệu hai thiết bị:  Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa model 600-1210, Trung quốc  Băng thử bơm cao áp CDTA I CDTA II, Liên xô  Thực nghiệm:  Khảo nghiệm cân chỉnh hai bơm cao áp YTH-5 4TH-8,5*10 băng thử bơm cao áp CDTA II  Lấy kết lần khảo nghiệm ii  Phân tích đánh giá kết thu được, đưa kết luận Kết quả:  Các thiết bị hoạt động tốt, phương tiện sử dụng thuận lợi  Kết thu hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá bơm Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực : Th.S Thi Hồng Xuân Lê Ngàn Thành Võ Quốc Việt iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt .ii Mục lục .iv Danh sách hình vii Danh sách bảng: ix Chương 1: Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài Chương 2: Tổng quan 2.1 Lịch sử phát triển động diesel 2.2 Nhiệm vụ hệ thống nhiên liệu diesel 2.3 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động 2.3.1 Cấu tạo .7 2.3.2 Nguyên lý hoạt động: 2.4 Tính năng, thơng số kỹ thuật cấu tạo thiết bị băng thử bơm cao áp đa 600 – 1210 2.4.1 Thông số kỹ thuật 10 2.4.2 Cấu tạo 10 2.4.3 Tính 12 2.5 Băng thử bơm cao áp CDTA II 16 2.5.1 Thông số kỹ thuật .17 2.5.2 Cấu tạo hoạt động băng thử bơm cao áp CDTA II: Mô tả cấu tạo hoạt động băng thử bơm cao ap CDTA II .17 2.6 Một số loại bơm cao áp thông dụng 20 2.6.1 Bơm nhiên liệu cao áp PE .20 2.6.1.1 Cấu tạo bơm cao áp PE 20 2.6.2.2 Các chi tiết tổ bơm PE .22 iv 2.6.1.3 Nguyên lý làm việc bơm cao áp PE 23 2.6.1.4 Bộ phun dầu sớm tự động bơm cao áp PE 26 2.6.1.5 Nguyên tắc hoạt động phun sơm li tâm hãng bosch 27 2.6.1.6 Bộ điều tốc 28 2.6.1.7 Giải thích kí hiệu ghi vỏ bơm cao áp PE .31 2.6.2 Bơm nhiên liệu cao áp VE .32 2.6.2.1 Cấu tạo bơm cao áp VE 33 2.6.2.2 Nguyên lý làm việc bơm cao áp VE 34 2.6.2.3 Bộ điều khiển phun sớm tự động 36 2.6.2.4 Cơ cấu điều chỉnh khí bơm VE 37 2.7 Thiết bị kiểm tra kim phun KII 1069 40 2.7.1 Cấu tạo .40 2.7.2 Điều chỉnh áp suất vòi phun nhiên liệu diesel 41 2.7.3 Đặc điểm vòi phun 43 Chương 3: Phương pháp phương tiện 45 3.1 Nơi thực 45 3.2 Phương tiện phục vụ đề tài 45 3.3 Công tác chuẩn bị: 45 3.3.1 Đối với thiết bị cân chỉnh bơm cao áp 600 – 1210: 45 3.3.2 Đối với thiết bị băng thử bơm cao áp CDTA II: .46 3.4 An toàn lao động vận hành kiểm tra hai thiết bị băng thử bơm cao áp CDTA II thiết bị cân chỉnh bơm cao áp model 600 – 1210: 46 3.5 Phương pháp tiến hành kiểm tra: 46 3.5.1 Đối với thiết bị kiểm tra vòi phun: 46 3.5.2 Đối với thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa model 600 – 1210: 48 3.5.3 Đối với thiết bị băng thử bơm cao áp CDTA II: 49 Chương : Kết thảo luận 51 4.1 Kiểm tra sửa chữa 51 4.1.1 Các hư hỏng băng thử CDTA I CDTA II .51 v 4.1.2 Các hư hỏng thường gặp thiết bị kiểm tra vòi phun chuyên dùng 53 4.1.3 Kết kiểm tra vòi phun 53 4.2 Nội dung kết khảo nghiệm .54 4.2.1 Bơm cao áp YTH-5 .54 4.2.1.1 Nội dung khảo nghiệm 54 4.2.1.2 Kết khảo nghiệm .56 4.2.2 Bơm 4TH-8,5*10 59 4.2.2.1 Nội dung khảo nghiệm 59 4.2.2.2 Kết khảo nghiệm .62 4.3 Sắp xếp lại vị trí phòng thực tập nhiên liệu động diesel .66 Chương 5: Kết luận đề nghị 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Đề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 : Hệ thống nhiên liệu diesel ban đầu chưa có ống rail chung Hình 2.2 : Hệ thống nhiên liệu Common Rail Hình 2.3 : Hệ thống nhiên liệu động diesel: Hình 2.4 : Thiết bị băng thử bơm cao áp đa 600 – 1210 Hình 2.5 : Bố trí chung băng thử bơm cao áp 10 Hình 2.6 : Bố trí chung băng thử bơm cao áp (tt) 11 Hình 2.7 : Cấu tạo truyền động cho bơm thử 12 Hình 2.8 : Hộp điều khiển 12 Hình 2.9 : Băng thử bơm cao áp CDTA II 16 Hình 2.10 : Sơ đồ khối băng thử 17 Hình 2.11 : Sơ đồ cấu tạo hoạt động băng thử 18 Hình 2.12 : Hộp điện điều khiển 18 Hình 2.13 : Bảng công tắc điều khiển thởi điểm phun 19 Hình 2.14 : Sơ đồ mạch điện điều khiển băng thử BCA CDTA II 19 Hình 2.15 : Cấu tạo bơm cao áp PE 21 Hình 2.16 : Cấu tạo tổ bơm cao áp PE 22 Hình 2.17 : Sơ đồ cơng tác bơm cao áp 23 Hình 2.18 : Vị trí tương đối lỗ với đỉnh piston 24 Hình 2.19 : Định lượng nhiên liệu bơm cao áp PE 25 Hình 2.20 : Cấu tạo đầu Piston bơm PE 25 Hình 2.21 : Bộ phun dầu sớm tự động bơm PE 26 Hình 2.22 : Nguyên lý làm việc phun dầu sớm PE 27 Hình 2.23 : Bộ điều tốc khí gắn bơm PE 29 Hình 2.24 : Bơm cao áp VE 33 Hình 2.25 : Sơ đồ làm việc bơm VE 34 Hình 2.26 : Khoảng chạy pittông bơm giai đoạn cung cấp nhiên liệu 35 Hình 2.27 : Bộ điều khiển phun sớm tự động 37 Hình 2.28 : Bộ điều chỉnh tốc độ 38 vii Hình 2.29 : Nguyên lý hoạt điều tốc bơm cao áp VE 39 Hình 2.30 : Thiết bị kiểm tra vòi phun cao áp 40 Hình 2.31 : Sơ đồ cấu tạo đường dầu thiết bị kiểm tra vòi phun 41 Hình 2.32 : Cấu tạo vòi phun 42 Hình 2.33 : Cấu tạo đầu vòi phun 42 Hình 2.34 : Cấu tạo đầu vòi phun(tt) 43 Hình 3.1 : Gá bơm cao áp lên băng thử 49 Hình 4.1 : Bảng mạch bị cháy điện trở số thủng diot 51 Hình 4.2 : Máy biến bị hư hỏng 52 Hình 4.3 : Hư hỏng tiếp điểm 52 Hình 4.4 : Kiểm tra chất lượng tia phun 53 Hình 4.5 : Bộ điều tốc bơm cao áp YTH-5 56 Hình 4.6 : Điều chỉnh lượng nhiên liệu 56 Hình 4.7 : Điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu 58 Hình 4.8: Cấu tạo bơm cao áp TH-8.5*10 60 Hình 4.9 : Điều chỉnh hành trình tay thước 62 Hình 4.10 : Thay đổi lực căng lò xo điều tốc 63 Hình 4.11 : Điều chỉnh lượng cung cấp nhiên liệu 63 Hình 4.12 : Điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu 64 Hình 4.13 : Điều chỉnh vít tựa cứng 65 Hình 4.14 : Điều chỉnh vít an tồn 65 Hình 4.15 : Bộ làm giàu bơm cao áp TH-8.5*10 65 Hình 4.16 : Sơ đồ bố trí lại phòng thực tập 66 viii điều chỉnh (13) khơng có hiệu ta phải thay đổi lực căng lò xo điều tốc (7) cách xoay khuyên móc lò xo để tăng giảm số vòng lò xo Một vòng lò xo tương ứng với 30 v/ph  Kiểm tra điều chỉnh lượng cung cấp số vòng quay tiêu chuẩn : đặt tay ga vị trí cực đại, cho trục bơm quay số vòng quay tiêu chuẩn 850 v/ph, đo lượng nhiên liệu cung cấp nhánh bơm thời gian phút Lượng cung cấp nhiên liệu nhánh bơm : 61 – 63 cm3/phút Nếu lượng nhiên liệu thấp cao ta phải điều chỉnh lại vị trí tương đối piston xylanh bơm cách nới vít hãm vòng bạc xoay, dùng dụng cụ có móc để dịch chuyển bạc xoay vị trí tăng giảm nhiên liệuKiểm tra lượng cung cấp không đồng nhánh bơm số vòng quay tiêu chuẩn ( 850 v/ph) : sau điều chỉnh lại lượng cung cấp số vòng quay tiêu chuẩn cho tất nhánh bơm ta kiểm tra lượng chênh lệch nhiên liệu cung cấp nhánh bơm với Lượng nhiên liệu chênh lệch không 3%  Kiểm tra điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu trước điểm chết trục cam : lắp ống thủy tinh có đường kính – mm vào nhánh bơm thứ nhất, quay trục bơm tay theo chiều định, quan sát ống thủy tinh nhiên liệu bắt đầu cung cấp đừng lại ghi nhận vị trí đĩa chia độ mâm dẫn động Tương tự quay trục bơm theo chiều ngược lại quan sát lượng nhiên liệu bắt đầu cung cấp dừng lại ghi nhận vị trí thứ hai Vì cam bơm đối xứng nên ta chia đơi góc xác định vị trí hai ta xác định góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu trước điểm chết cam bơm YTH – góc 57 - 10 sai lệch điều chỉnh lại cách nới ốc hãm đệm đẩy điều chỉnh vít điều chỉnh vít điều chỉnh sau xiết ốc hãm Sau điều chỉnh góc cần kiểm tra lại hành trình dự trữ piston cách quay cốt cam lên điểm chết dùng vặn vít dẹp đẩy piston lên dùng thước đo khe hở đuôi piston đội, khe hở không 0,3mm Đối với nhánh bơm lại ta sử dụng đèn hoạt nghiệm băng thử để kiểm tra, có nhánh bơm nên nhánh sai lệch với nhánh thứ góc 900, 1800, 2700 sai lệch ta thực điều chỉnh góc thứ 55  Kiểm tra lượng cung cấp số vòng quay chạy khơng ( 850 + 60 v/ph) : số vòng quay chạy khơng thường cao số vòng quay tiêu chuẩn khoảng 60 v/ph Cho trục bơm quay số vòng quay 910 v/ph đo lượng nhiên liệu cung cấp cho nhánh bơm Lượng nhiên liệu cung cấp phải nhỏ 25 cm3/ phút  Kiểm tra độ cung cấp không đồng nhánh bơm số vòng quay chạy khơng ( 910 v/ph) : độ cung cấp không đồng nhánh bơm không 30%  Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay cắt nhiên liệu hồn tồn : bơm cao áp thông thường ta điều chỉnh xác số vòng quay bắt đầu tác động điều tốc số vòng quay bắt đầu cắt nhiên liệu hoàn toàn thường nằm giới hạn cho phép Số vòng quay bắt đầu cắt nhiên liệu thường cao số vòng quay tiêu chuẩn 110 v/ph Cho trục bơm quay số vòng quay 960 v/ph nhiên liệu phải cắt hồn tồn, khơng phải điều chỉnh lại số vòng quay tác động điều tốc 4.2.1.2 Kết khảo nghiệm: 1) Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay bắt đầu tác động điều tốc: điều tốc hoạt động số vòng quay 860 v/ph Hình 4.5 Bộ điều tốc bơm cao áp YTH-5 2) Kiểm tra điều chỉnh lượng cung cấp số vòng quay tiêu chuẩn 850 v/ph: 56 Hình 4.6 Điều chỉnh lượng nhiên liệu Thứ tự nhánh Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm (cm3/phút) (cm3/phút) (cm3/phút) (cm3/phút) Lần 63 62 63 61 Lần 61 61 63 61 Lần 63 62 63 61 Lần 63 62 62 62 Lần phun Bảng 4.1 Lưu lượng phun số vòng quay tiêu chuẩn ( 850 v/ph) 3) Kiểm tra lượng cung cấp không đồng nhánh bơm số vòng quay tiêu chuẩn ( 850 v/ph) Dựa vào bước ta thấy chênh lệch lưu lượng phun nhánh bơm không vượt sai số 3% ( cm3) 4) Kiểm tra điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu trước điểm chết trục cam 57 Hình 4.7 Điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu Thứ tự nhánh Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm bơm Cùng chiều kim đồng hồ Ngược chiều kim đồng hồ Nhánh bơm 1300 2220 410 3100 2420 3320 1550 620 560 560 570 560 Góc cung cấp sớm Bảng 4.2: Góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu 5) Kiểm tra lượng cung cấp số vòng quay chạy không ( 850+60 v/ph): chuẩn 25 cm3/phút Thứ tự nhánh Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm Lần 15 18 14 21 Lần 16 17 16 22 Lần 15 18 16 21 Lần phun Bảng 4.3: Lưu lượng phun số vòng quay chạy khơng 58 6) Kiểm tra độ cung cấp không đồng nhánh bơm số vòng quay chạy khơng ( 910 v/ph): Dựa vào bước ta thấy chênh lệch lưu lượng phun nhánh bơm không vượt sai số 30% ( 7.5 cm3) 7) Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay cắt nhiên liệu hoàn toàn: điều tốc cắt nhiên liệu hồn tồn số vòng quay 950 v/ph Kết quả: - Motor M1 M2 hoạt động tốt - Hộp điều khiển hoạt động tốt, đèn timming light báo góc phun nhánh bơm - Kim phun đóng mở tiếp điểm tốt - Đồng hồ báo áp suất đồng hồ đo tốc độ hoạt động tốt Nhận xét:  Trong trình kiểm tra điều chỉnh băng thử hoạt động tốt 4.2.2 Bơm 4TH-8.5 *10 4.2.2.1 Nội dung khảo nghiệm: Bơm cao áp 4TH-8,5*10 lắp động máy kéo DT75 có số vòng quay tiên chuẩn 850 v/ph 59 Hình 4.8 : Cấu tạo bơm cao áp 4TH-8,5*10  Kiểm tra điều chỉnh hành trình tay thước ( Độ dịch chuyển tối đa tay thước nhiên liệu) Hành trình tay thuớc xác định khoảng cách từ mặt bích bơm đến mặt bên trái đưôi nhánh bơm thứ thước đẩy đến vị trí tận Khoảng cách 50mm, nhỏ ta điều chỉnh lại cách nới vít điều chỉnh đầu nỉa điều tốc  Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay bắt đầu tác động điều tốc (865-870 v/ph) Giữ tay ga vị trí cực đại, trục bơm tốc độ thấp Lúc vít nĩa điều tốc tì vào mặt vát xiên trục làm giàu Tăng dần số vòng quay trục bơm xác định thời điểm vít rời khỏi mặt vát xiên Để xác định xác ta đặt miếng giấy đầu mặt vít vát Tăng dần số vòng quay ta rút giấy khỏi mặt vát thời điểm bắt đầu tác động điều hòa Muốn thay đổi số vòng quay ta tăng giảm số đệm vít giới hạn tay ga bên ngồi điều tốc Nếu thay đổi đệm giới hạn mà không hiệu ta phải thay đổi lực căng lò xo điều tốc cách thay đổi số đệm đặt lò xo Thay đổi đệm lò xo thay đổi số vòng quay 30v/ph thay đổi đệm loxo ngồi thay đổi số vòng quay khoảng 60 10 v/ph Tăng số đệm lò xo ngồi làm tăng số vòng quay ngắt làm giàu Khi điều tốc khơng làm việc hành trình tự lò xo từ 34 mm  Kiểm tra điều chỉnh lượng cung cấp nhánh bơm độ không đồng nhánh bơm Giữ tay ga vị trí cực đại trục bơm quay số vòng quay tiêu chuẩn 850 v/ph, đo lượng cung cấp nhánh bơm thời gian phút Lượng cung cấp phải 83+1 cm3/phút Nếu không ta điều chỉnh cách dịch chuyển đuôi piston tay thước Nếu dịch trước tăng nhiên liệu ngược lại giảm nhiên liệu Độ không đồng điều nhánh bơm 3% Kiểm tra điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu nhánh bơm Ta lấy nhánh thứ làm chuẩn để điều chỉnh nhánh khác Trước hết quay trục cam nhánh thứ lên điểm chết trên, Kiểm tra hành trình dự trữ piston cách dùng vặn vít bẩy vào piston, hành trình dự trữ khơng 0,3 mm Dùng đèn hoạt nghiệm băng thử để kiểm tra nhánh bơm lại Dùng đĩa chia độ mâm dẫn động để xác định góc cung cấp nhánh lại phải cách nhánh thứ 90o,180o,2700 Nếu có sai lệch so với nhánh thứ ta điều chỉnh lại cách xoay vít điều chỉnh đội., xoay 1/6 vòng thay đổi góc phun khoảng 10 Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay ngắt nhiên liệu hồn tồn Giữ tay ga vị trí cực đại, tăng dần số vòng quay trục bơm nhiên liệu ngừng phun tất vòi phun Số vòng quay ngắt nhiên liệu hoàn toàn 950- 960v/ph Nếu điều chỉnh số vòng quay bắt đầu tác động điều tốc số vòng quay ngắt nhiên liệu hồn tồn thường khơng sai lệch  Điều chỉnh vít giới hạn tay ga Điều chỉnh vít giới hạn tay ga cho đẩy ta ga chạm vào vít giới hạn nhiên liệu ngừng cung cấp 61  Điều chỉnh vít tựa cứng.(Vít an tồn) Vít nằm phía sau nắp điều tốc Điều chỉnh cách cho bơm hoạt động số vòng quay tiêu chuẩn, vặn vít vào chạm vào nĩa điều tốc sau vặn trừ 2-2,5 vòng hãm chặt  Điều chỉnh số vòng quay tự động ngắt làm giàu Khi nâng số vòng quay trục bơm lên đến 350-550 v/ph phận làm giàu phải trả vị trí bình thường Nếu phận làm giàu không trả về, ta phải kiểm tra xem trục có bị kẹt khơng, lò xo trả đệm chắn dầu tốt khơng Trong trường hợp tất tốt ta phải điều chỉnh đệm lò xo ngồi điều tốc sau phải điều chỉnh lại số vòng quay bắt đầu tác động điều tốc 4.2.2.2 Kết khảo nghiệm: Kiểm tra điều chỉnh hành trình tay thước: khoảng cách từ mặt bích bơm đến mặt bên trái đuôi nhánh bơm thứ thước đẩy tới vị trí tận 50mm Hình 4.9 : Điều chỉnh hành trình tay thước Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay bắt đầu tác động điều tốc (865-870 v/ph): thay đổi lực căng lò xo cho số vòng quay 865v/ph vít nĩa điều tốc vừa chớm rời khỏi mặt vát xiên 62 Hình 4.10 : Thay đổi lực căng lò xo điều tốc Kiểm tra điều chỉnh lượng cung cấp nhánh bơm độ không đồng nhánh bơm: Hình 4.11 : Điều chỉnh lượng cung cấp nhiên liệu Thứ tự nhánh Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm Nhánh bơm cm3/phút cm3/phút cm3/phút cm3/phút Lần 84 83 82 82 Lần 83 82 82 82 Lần 84 82 82 84 Lần 83 83 83 82 Lần phun Bảng 4.4: Lưu lượng cung cấp số vòng quay tiêu chuẩn 850 v/ph Nhận xét: độ đồng nhánh bơm không vượt 3% (2,5mm3) Kiểm tra điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu nhánh bơm: 63 Hình 4.12 : Điều chỉnh góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu Sử dụng đèn timing light để kiểm tra góc bắt đầu cung cấp nhiên liệu nhánh bơm Cùng chiều kim đồng hồ Ngược chiều kim đồng hồ Nhánh Nhánh Nhánh Nhánh 1130 230 2030 2930 2030 1130 2930 230 Bảng 4.5: Góc cung cấp nhiên liệu Góc cung cấp nhiên liệu nhánh bơm cách 900 Kiểm tra điều chỉnh số vòng quay ngắt nhiên liệu hoàn toàn: điều tốc cắt nhiên liệu hồn tồn số vòng quay 960v/ph Điều chỉnh vít giới hạn tay ga 64 Hinh 4.13 : Điều chỉnh vít giới hạn tay ga Điều chỉnh vít tựa cứng ( vít an tồn) Hinh 4.14: Điều chỉnh vít an tồn Điều chỉnh số vòng quay tự động ngắt làm giàu: Hình 4.15: Bộ làm giàu bơm cao áp 4TH -8.5*10 Kết quả: - Motor M1 M2 hoạt động tốt - Hộp điều khiển hoạt động tốt, đèn timming light báo góc phun nhánh bơm - Kim phun đóng mở tiếp điểm tốt 65 - Đồng hồ báo áp suất đồng hồ đo tốc độ hoạt động tốt Nhận xét:  Trong trình kiểm tra điều chỉnh băng thử hoạt động tốt 4.3 Xắp xếp lại vị trí phòng thực tập nhiên liệu động diesel: Để an toàn thực tập cố định thiết bị thực tập, đồng thời xắp xếp, cất dọn thiết bị hư hỏng vào kho Chúng em tiến hành bắt vít hai thiết bị kiểm tra vòi phun vào bàn để dụng cụ thực tập Hình 4.16: Sơ đồ bố trí lại phòng thực tập Mục đích: Xắp xếp thiết bị thí nghiệm phòng thực tập để thuận tiện cho việc thực tập, có đủ khơng gian để sinh viên thực tập quan sát Khoan lắp hai thiết bị kiểm tra vòi phun chuyên dùng lên bàn thực tập, cho chắn, tránh lung lắc, gây sai số trình kiểm tra 66 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận  Đối với thiết bị cân chỉnh kim phun cao áp: sau sửa chữa hoạt động ban đầu, đo điều chỉnh áp suất vòi phun  Đã gá lắp chắn thiết bị vào bàn xắp xếp lại thiết bị phòng thực tập nhiên liệu diesel  Trong trình tìm hiểu vận hành thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa Model 600-1210 Trung quốc:  Thiết bị hoạt động tốt, điều khiển tương đối dễ dàng  Thiết bị cân chỉnh loại bơm cao áp có số nhánh bơm lớn đến 12 nhánh  Thiết bị cân chỉnh hoạt động với độ ổn định xác tương đối cao  Qua q trình vận hành khảo nghiêm thiết bị CDTA I CDTA II:  Sau trình sửa chữa hư hỏng, thiết bị hoạt động tốt, điều khiển tương đối dễ dàng  Thiết bị cân chỉnh hầu hết loại bơm cao áp PE, VE, CAV, Cummins,…  Có thể cân chỉnh loại bơm cao áp có số nhánh bơm lên đến nhánh bơm  Thiết bị cân chỉnh hoạt động ổn định, độ xác tương đối cao, có đèn timming light báo thời điểm phun cách xác Đối với bơm cao áp YTH-5 4TH-8,5*10 qua sử dụng thời gian dài, nên có sai số trình khảo nghiệm Sau điều chỉnh bơm hoạt động tốt đạt yêu cầu kỹ thuật đề Bơm khả hoạt động tốt 67 5.2 Đề nghị: Sau thời gian thực đề tài khả có hạn thời gian khơng cho phép nên chưa thể khảo sát phục hồi hết hư hỏng thiết bị, nên tơi có số đề nghị sau:  Đây thiết bị tương đối cũ, với khả có hạn nên chưa thể lắp đặt đồng hồ đo tốc độ với độ xác ±10 v/ph ( thiết bị có độ xác ±20 v/ph) Đề nghị sinh viên khóa sau nghiên cứu lắp đặt lại đồng hồ để khảo nghiệm có độ xác cao  Đề nghị cần có nhiều loại bơm cao áp hoạt động để sinh viên có nhiều thiết bị thực tập Do thời gian thực đề tài ngắn nên khơng tránh khỏi thiếu sót q trình thực hiện, nên mong khố sau tiếp tục nghiên cứu phát triển sâu Mong quí thầy cô thông cảm Chúng em chân thành cảm ơn 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Văn Khôi, giáo trình “ Cấu tạo chăm sóc điều chỉnh máy kéo tỉnh phía Nam” Nhà xuất Nơng nghiệp, năm 1981 Th.S Lê Xuân Tới, giáo trình “ Kỹ thuật sữa chữa động dầu” Nhà xuất : ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, năm 1994 Kỹ sư Lâm Quang Hưng Kỹ sư Lâm Chí Tín, đề tài “ vận hành khảo nghiệm thiết bị cân chỉnh bơm cao áp đa Model 600-1210 thiết bị kiểm tra vòi phun xăng Model CNC 602A” Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, năm 2007 ThS Nguyễn Duy Hướng, ThS Trần Mạnh Quý, giáo trình “ Cấu tạo ôtô máy kéo” I, II, Trường ĐH Nông Lâm, 1999 Th.S Thi Hồng Xuân, Bài giảng “Công nghệ bảo quản sửa chửa ô tô” Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, năm 2010 Th.S Bùi Cơng Hạnh, giáo trình “ Cơng nghệ kiểm định chuẩn đốn kỹ thuật ô tô” trường ĐH Nông Lâm Th.S Thi Hồng Xuân, Bài giảng “Công nghệ bảo quản sửa chửa ô tô” Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, năm 2010 Giáo trình “cấu tạo động đốt trong” Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM, năm 2008 TRANG WEB THAM KHẢO: http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Gi%C3%A1o_tr%C3%ACnh_%C4%90i%E1 %BB%87n_t%E1%BB%AD_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/C%C3%A1c_linh_ki%E 1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_c%C6%A1_b%E1%BA% A3n 10 http://www.oto-hui.com/diendan/f319/taii-lieiu-bom-cao-ap-pe-8761.html 11 http://www.oto-hui.com/a208/bom-cao-ap-ve.html 69 ... Viên Thực Hiện: Lê Ngàn Thành Võ Quốc Việt i TÓM TẮT Tên đề tài: Tìm Hiểu Cấu Tạo Hoạt Động, Kiểm Tra Sửa Chữa Các Băng Thử Bơm Cao Áp Và Dụng Cụ Kiểm Tra Vòi Phun Của Phòng Thực Tập Nhiên Liệu. ..TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA SỬA CHỮA CÁC BĂNG THỬ BƠM CAO ÁP VÀ DỤNG CỤ KIỂM TRA VÒI PHUN CỦA PHÒNG THỰC TẬP NHIÊN LIỆU ĐỘNG DIESEL Tác giả LÊ NGÀN THÀNH... Thi Hồng Xuân, chúng em thực đề tài: Tìm hiểu vận cấu tạo hoạt động, kiểm tra sửa chữa băng thử bơm cao áp dụng cụ kiểm tra vòi phun phòng thực tập nhiên liệu diesel Với mục đích sau:  Hồn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA SỬA CHỮA CÁC BĂNG THỬ BƠM CAO ÁP VÀ DỤNG CỤ KIỂM TRA VÒI PHUN CỦA PHÒNG THỰC TẬP NHIÊN LIỆU DIESEL. , TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA SỬA CHỮA CÁC BĂNG THỬ BƠM CAO ÁP VÀ DỤNG CỤ KIỂM TRA VÒI PHUN CỦA PHÒNG THỰC TẬP NHIÊN LIỆU DIESEL.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay