THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN BÃ MÌ TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÃ MÌ VIÊN

75 9 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN TRONG CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN VIÊN Họ tên sinh viên: ĐẶNG THẾ ANH Ngành: CƠ KHÍ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN NSTP Niên khóa: 2009-2013 Tháng 3/2013 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN TRONG CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN VIÊN Tác giả ĐẶNG THẾ ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thanh Phong Tháng năm 2013 i    CẢM TẠ Kính gửi đến cha mẹ lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ khôn lớn hôm nay, động viên, ủng hộ suốt trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, q thầy Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ dạy dỗ, truyền thụ kiến thức cho em thời gian học tập trường Xin gửi đến thầy ThS Nguyễn Thanh Phong lòng biết ơn chân thành sâu sắc truyền đạt nhiều kiến thức quý báu suốt trình học trực tiếp hướng dẫn tận tình em thực đề tài Cám ơn bạn lớp DH09CC, người bạn bên cạnh động viên tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài ii    TÓM TẮT 1.Tên đề tài, thời gian, địa điểm thực đề tài Đề tài nghiên cứu “Thiết kế, chế tạo máy trộn cơng nghệ chế biến viên” tiến hành xưởng Bộ môn Công nghệ Thiết bị nhiệt lạnh, khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thực từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2013 Đề tài thực nhu cầu tận thu từ nhà máy sản xuất tinh bột khoai làm nguồn thức ăn cung cấp chất xơ phần chất đạm – thành phần giữ vai trò quan trọng thức ăn gia súc Mục tiêu đề tài nhằm thiết kế, chế tạo máy trộn đạt suất tấn/giờ đưa vào sử dụng thực tế sản xuất 2.Nội dung thực - Tổng quan mì, tìm hiểu lý hóa tính - Tổng quan loại máy trộn - Lựa chọn mơ hình máy trộn - Tính tốn, thiết kế phận làm việc máy theo mơ hình chọn để xác định kích thước, thơng số động học động lực học máy - Viết quy trình công nghệ chế tạo số chi tiết - Chế tạo lắp ráp máy - Khảo nghiệm máy 3.Kết thu Đã hoàn chỉnh thiết kế chế tạo máy trộn dây chuyền sản xuất viên phù hợp với suất yêu cầu Máy lắp đặt vào hệ thống hoạt động xưởng Bộ môn Công nghệ thiết bị nhiệt lạnh iii    MỤC LỤC Trang CẢM TẠ .ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC HÌNH vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  Chương 1.MỞ ĐẦU 1  Chương 2.TỔNG QUAN 4  2.1.Tổng quan khoai 4  2.1.1.Nguồn nguyên liệu khoai 4  2.1.2.Các thông số khoai 5  2.1.3.Tình hình xử lý, giá trị kinh tế khoai 7  2.2.Cơng nghệ sản xuất viên 9  2.3.Cơ sở lý thuyết trình trộn vật liệu ẩm 11  2.3.1.Mục đích cơng dụng 11  2.3.2.Các tiêu đánh giá chất lượng trình trộn hỗn hợp 12  2.4.Cấu tạo phạm vi sử dụng kiểu máy trộn vật liệu ẩm 14  2.4.1.Máy trộn có thùng chứa thẳng đứng 14  2.4.2.Máy trộn có thùng chứa nằm ngang 17  2.5.Đề xuất mơ hình máy 20  2.6.Lý thuyết tính tốn máy để trộn vật liệu dạng ẩm 20  2.6.1.Tính tốn thơng số hình học động học máy trộn 20  2.6.2.Xác định suất máy trộn cánh 21  2.6.3.Xác định công suất cần thiết máy trộn cánh 21  Chương 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24  3.1.Nội dung nghiên cứu 24  3.2.Phương pháp thiết kế chế tạo 24  3.3.Phương pháp khảo nghiệm xử lý số liệu 25  iv    3.3.1.Vật liệu gia công 25  3.3.2.Dụng cụ đo 26  3.3.3.Phương pháp đo 26  3.3.4.Bố trí thí nghiệm xử lý số liệu 27  Chương 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28  4.1.Cơ sở thiết kế 28  4.1.1.Cơ sở thiết kế 28  4.1.2.Yêu cầu kĩ thuật máy 28  4.1.3.Các thông số thiết kế ban đầu 28  4.2.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy thiết kế sơ đồ truyền động 29  4.2.1.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy thiết kế 29  4.2.2.Sơ đồ truyền động 30  4.3.Tính tốn thiết kế máy trộn cánh 30  4.3.1.Tính tốn kích thước hình học 30  4.3.2.Tính tốn thơng số động học 31  4.3.3.Tính công suất máy trộn 32  4.3.4.Xác định công suất trục, momen số vòng quay trục 35  4.3.5.Tính tốn truyền xích 37  4.3.6.Tính tốn lực tác dụng lên trục cánh trộn 40  4.3.7.Tính bền trục cánh trộn 40  4.3.8.Tính tốn chọn ổ lăn 47  4.4.Công nghệ chế tạo (xem phụ lục 2) 48  4.5.Khảo nghiệm 48  4.5.1.Mục đích việc khảo nghiệm 48  4.5.2.Chạy rà khảo nghiệm không tải 49  4.5.3.Khảo nghiệm máy chạy có tải 49  Chương 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51  5.1.Kết luận 51  5.2.Đề nghị 51  TÀI LIỆU THAM KHẢO 52  PHỤ LỤC 53  v    Phụ lục 1.Các thơng số tính tốn máy trộn 53  Phụ lục 2.Công nghệ chế tạo 55  Phụ lục 3.Một số hình ảnh máy trộn 64  vi    DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Quy trình sản xuất tinh bột khoai 5  Hình 2.2: Dây chuyền cơng nghệ sản xuất viên cải tiến 9  Hình 2.3: Máy sấy băng tải 10  Hình 2.4: Sản phẩm viên khơng có cơng đoạn trộn 10  Hình 2.5: Sản phẩm viêncông đoạn trộn 11  Hình 2.6: Các đường cong động học trình trộn 14  Hình 2.7: Máy trộn có phận làm việc thẳng đứng 16  Hình 2.8: Các cánh thay máy trộn có phận làm việc thẳng đứng 17  Hình 2.9: Máy trộn rơto có hai phận làm việc 17  Hình 2.10: Bộ phận trộn ẩm máy ép viên cối vòng lăn 18  Hình 2.11: Máy trộn dải băng xoắn 19  Hình 2.12: Máy trộn trục vít 20    Hình 3.1: Dụng cụ đo số vòng quay DT – 2234B 26  Hình 3.2: Ampe kìm HIOKI 3282 26    Hình 4.1: Cấu tạo máy trộn thiết kế 29  Hình 4.2: Sơ đồ truyền động 30  Hình 4.3: Kích thước thùng trộn 31  Hình 4.4: Chiều sâu nhúng chìm cánh trộn sản phẩm 32  Hình 4.5: Sơ đồ phân bố lực trục 41  Hình 4.6: Biểu đồ momen tác dụng lên trục cánh trộn 42  Hình 4.7: Kích thước ống trục rỗng 45  Hình 4.8: Kích thước bán trục trái 45  Hình 4.9: Kích thước bán trục phải 45  vii    DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tính chất vật lý 5  Bảng 2.2: Thành phần hóa học 5  Bảng 2.3: Tỷ lệ bã/củ độ ẩm theo kiểu chế biến tinh bột khoai 6  Bảng 2.4: Tỷ lệ kích thước cỡ hạt theo kiểu chế biến tinh bột khoai (%) 7    Bảng 4.1: Cơng suất, momen xoắn, phân phối tỷ số truyền số vòng quay trục 36  Bảng 4.2: Kết khảo nghiệm xác định thông số làm việc tiêu kinh tế kỹ thuật 50  viii    Chương MỞ ĐẦU Nước ta đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, theo sản lượng ngành công nghiệp, nông nghiệp ngày tăng Sản lượng lương thực hàng năm nước ta đáp ứng nhu cầu sử dụng dự trữ nước mà xuất nước với số lượng lớn Chính mà ngành chế biến lương thực ngày phát triển, hàng loạt nhà máy chế biến tinh bột đời với nguồn nguyên liệu loại ngũ cốc, đóng góp phần không nhỏ vào công phát triển đất nước Tuy vậy, phế phẩm ngành chế biến tinh bột làm ô nhiễm môi trường xung quanh gây nguy hại tới sức khỏe người, đặc biệt ngành chế biến tinh bột khoai Trong dây chuyền cơng nghệ chế biến tinh bột khoai mì, thải chứa lượng lớn chất dinh dưỡng, chủ yếu glucid giá trị sử dụng sử dụng làm nguồn nguyên liệu cho dây chuyền công nghệ sản xuất thức ăn gia súc Việc tận dụng vừa tránh gây lãng phí vừa làm giảm nguy gây độc hại cho mơi trường sống lượng lớn độc tố acid cyanic tập trung lõi xơ mì, đồng thời để lâu ngày gây mùi khó chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường xung quanh Trước kia, nhà máy sản xuất tinh bột phần phơi trực tiếp ngồi trời đóng bánh để phân phối cho nhà sản xuất – chế biến thức ăn gia súc Tuy nhiên đóng bánh có ẩm độ tâm bánh cao khơng bảo quản lâu nên sử dụng thời gian ngắn, thời gian sau khơng có thiếu để trì sản xuất Và phần lại mang chôn để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh Do đó, việc nghiên cứu dây chuyền sản xuất bảo quản yêu cầu cấp thiết xã hội 1    TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, 2010 Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, tập Nhà xuất giáo dục Việt Nam Phan Đức Chiến, 2010 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy sấy sắn làm thức ăn gia súc Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp Phan Tấn Đạt, 2008 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt máy ép viên thức ăn chăn nuôi suất 1000kg/h Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Hữu Lộc, 2010 Cơ sở thiết kế máy Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Bùi Văn Miên, 1995 Máy chế biến thức ăn gia súc Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh, 2000 Máy gia công học nông sản – thực phẩm Nhà xuất giáo dục Phạm Minh Thảo, 1995 Thiết kế chế tạo máy trộn vi lượng cánh đảo Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 8.Nguyễn Như Thung, 1987 Máy thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Th.S Đỗ Hữu Toàn, 2000 Sức bền vật liệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Trần Minh Vượng, Nguyễn Thị Minh Thuận, 1999 Máy phục vụ chăn nuôi Nhà xuất giáo dục 11 A.IA.XOKOLOV, 1976 Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Nguyễn Trọng Thể dịch) Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 52    PHỤ LỤC Phụ lục 1.Các thơng số tính tốn máy trộn Bảng P1.1: Các thơng số hình học động học máy trộn Các máy trộn Hệ số chứa Tỷ số đường Số vòng quay kính chiều dài phút thùng trộn L/D Thùng quay trụ: - Trục ngang 0,35 – 0,5 – 1,5 - Trục chéo 0,35 – 0,5 – 1,5 - Chữ V 0,3 – 0,4 1,5 – Trộn cánh gián đoạn 0,3 – 0,4 – 2,5 (10 – 20)/dt Trộn vít tải liên tục 0,3 – 0,4 – 25 (20 – 40)/dt Trộn ly tâm 0,5 – 0,75 1,8 – 350 – 400 Trộn lớp sơi có cánh 0,2 – 0,4 3–5 20 – 60 (15 – 25)/D đảo Trong bảng P1.1: D – đường kính thùng trộn, m; L – chiều dài thùng trộn, m; dt – đường kính vòng đầu mút cánh trộn, m Bảng P1.2: Trị số hiệu suất loại truyền ổ Tên gọi Hiệu suất η truyền ổ Được che kín Để hở Bộ truyền bánh trụ 0,96 – 0,98 0,93 – 0,95 Bộ truyền bánh côn 0,95 – 0,97 0,92 – 0,94 0,2 – 0,3 Bộ truyền trục vít - Tự hãm 0,3 – 0,4 - Không tự hãm với z1 = 0,7 – 0,75 z1 = 0,75 – 0,82 53    z1 = 0,87 – 0,92 Bộ truyền xích 0,95 – 0,97 0,9 – 0,93 Bộ truyền bánh ma sát 0,90 – 0,96 0,7 – 0,88 Bộ truyền đai 0,95 – 0,96 Một cặp ổ lăn 0,99 – 0,995 Một cặp ổ trượt 0,98 – 0,99 Bảng P1.3: Sự phụ thuộc q vào đường kính ngồi Dv vít (theo Nguyễn Như Thung, 1987 Máy thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội) Dv (mm) 200 300 400 500 600 q (N/m) 132 236 314 412 537 Bảng P1.4: Cơ tính loại thép carbon theo GOST Mác thép σb σch σ-1F τ-1 ds, % N/mm2 (MPa) 08 (CT1) 340 420 210 - - 34 10 (CT2) 360 450 220 - - 32 15 (CT3) 400 490 240 170 220 100 130 29 20 (CT4) 440 540 260 - - 26 30 (CT5) 520 620 300 220 300 130 180 22 12A 450 600 240 180 - - C35 560 660 320 230 320 140 190 21 C40 600 720 340 250 310 150 200 19 C45 640 760 360 270 350 160 210 17 C50 680 800 380 290 360 170 220 15 20Mn 480 580 380 - - 25 40Mn 640 760 360 - - 18 50Mn 730 850 400 290 360 - 14 40Mn2 750 870 460 310 400 180 220 13 54    Phụ lục 2.Cơng nghệ chế tạo  Quy trình cơng nghệ chế tạo vỏ thùng  Quy trình cơng nghệ chế tạo phần hình trụ - Chọn vật liệu chế tạo: thép CT3 - Chọn phôi: chọn phôi thép CT3, dày mm - Các nguyên công tiến hành: + Ngun cơng 1: Cắt phơi thép theo kích thước khai triển tính 254 394 2500 933   Hình P2.1: Khai triển phơi vỏ thùng + Ngun cơng 2: Cuốn tròn phần (2) với đường kính 254 mm máy trục + Nguyên công 3: Kht lỗ tháo liệu  Quy trình cơng nghệ chế tạo hai mặt bích - Chọn vật liệu chế tạo: thép CT3 - Chọn phôi: chọn phôi thép CT3, dày mm 328 431 328 431 394 254   Hình P2.2: Phơi thép chế tạo bích - Các nguyên công tiến hành: + Nguyên công 1: Cắt phôi thép theo kích thước định 55    + Nguyên cơng 2: Khoan lỗ vị trí lắp bu lơng mặt bích chữ U + Nguyên cơng 3: Hàn đính phớt vào mặt bích cho đồng tâm lỗ lắp trục trộn + Nguyên công 4: Hàn đính mặt bích bên trái chữ U vào phần vỏ hình trụ cuốn, gắn mặt bích bên phải với chữ U mối ghép bulông 254 328 294 25 328 260 25 34 l? Ø14 Ø65 14 30 R1 Ø54 Ø80 Ø54 Ø80 Ø65 431 121 Ø157 l? Ø14 431 121 267 Ø157 121 l? Ø12 121 l? Ø12 14 34 R127 R147 R147   Hình P2.3: Hai mặt bích chữ U  Quy trình cơng nghệ chế tạo ống trục 169 Ø42 118 20 lô Ø14 19 lô Ø14 Ø60 Ø50 100 110 118 2470 100 110   Hình P2.4: Thứ tự bước gia cơng ống trục - Nguyên công 1: Cắt phôi từ thép CT3 dạng ống 60 dày mm + Chiều dài phôi cắt: 2470 mm + Thiết bị cắt: máy cắt đá - Nguyên công 2: Kiểm tra độ uốn phôi ống bàn mát để nắn sửa với thứ tự: + Đặt phôi ống lên gối đỡ chữ V bàn mát + Dùng đồng hồ thị kiểm tra độ uốn ống Yêu cầu độ uốn y  0,2 mm + Tiến hành nắn sửa máy ép thuỷ lực theo yêu cầu - Nguyên công 3: tiện mặt đầu thứ 56      Hình P2.5: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị gia công mặt đầu thứ - Nguyên công 4: Ø60 Ø50±0,05 100 Dao tiên   Hình P2.6: Sơ đồ gia cơng sơ đồ định vị tiện tinh lỗ ống + Tiện thơ lỗ ống với L2 = 100mm, đạt kích thước 2 = 48  0,1mm + Tiện tinh lỗ ống với L2 = 100mm, đạt kích thước 2 = 50  0,05mm - Nguyên công 5: Đổi đầu ống, tiến hành gá lắp gia công mặt đầu thứ hai Tiện mặt đầu thứ hai để đạt kích thước toàn chiều dài trục là: L = 2470+0,1 mm - Nguyên công 6: + Tiện thô lỗ ống với L4 = 100mm, đạt kích thước 2 = 48  0,1mm + Tiện tinh lỗ ống với L4 = 100mm, đạt kích thước 2 = 50  0,05mm - Ngun cơng 7: tiến hành khoan 39 lỗ 14 ống trục  Quy trình cơng nghệ chế tạo hai bán trục - Công dụng chi tiết: hai bán trục chi tiết họ trục, lắp chặt với ống trục để thành trục trộn Như bán trục dùng để đặt hai gối đỡ, chi tiết bắt chặt với ống trục mối ghép hàn 57    - Yêu cầu kỹ thuật: bán trục lắp với ống trục để tạo thành trục vừa làm nhiệm vụ dẫn động vừa làm nhiệm vụ vận tải Vì yêu cầu bán trục có độ đồng tâm với ống trục cao - Tính cơng nghệ chi tiết: Chi tiết thuộc lọai trục ngắn, nên chế tạo gá mâm cặp kiểu conson Chi tiết có đường kính nhỏ nên thuận tiện cho việc tháo lắp, gá đặt - Xác định dạng sản xuất: đơn  Quy trình công nghệ chế tạo bán trục trái - Chọn vật liệu chế tạo: thép CT3 - Chọn phơi: thép tròn CT3 có đường kính  60 chiều dài 185mm - Chọn tiến trình gia cơng bề mặt phơi: bề mặt gia công bề mặt chuẩn xác định vẽ đánh số hình P2.7: +0.050 Ø50+0.034 Ø55±0,05 Ø52±0,05 +0.018 Ø50+0.002 60±0,5 100±0,5 1x45° 5±0,5 16±0,5   Hình P2.7: Hình vẽ đánh số phơi bán trục trái - Phương pháp gia công bề mặt phôi: + Các mặt đầu dùng phương pháp gia công tiện + Do lượng dư gia công nhỏ nên thực tiện hai lần tiện thô tiện tinh + Tiến hành tiện tinh xong trở lại gia công mặt đầu thứ hai - Các nguyên công tiến hành: + Nguyên công 1: tiện mặt đầu thứ 58      Hình P2.8: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị gia công mặt đầu thứ + Nguyên công 2: Tiện thô suốt chiều dài trục: L = L2 + L3 = 105  0,5mm,  = 56  0,1mm Tiện thô bề mặt: L2 = 100  0,5 mm, 2 = 51  0,1mm Ø56±0,1 Ø51±0,1 105±0,5 100±0,5 10 Dao tiên   Hình P2.9: Sơ đồ gia cơng sơ đồ định vị nguyên công + Nguyên công 3: Tiện tinh suốt chiều dài trục: L3 =  0,5 mm, 3 = 55  0,05mm Tiện tinh suốt chiều dài trục: L2 = 100  0,5 mm, 2 = 50 Vát mép cho bề mặt x 45o 59    , , mm 5±0,5 +0.050 Ø50+0.034 Ø55±0,05 100±0,5 Dao tiên   Hình P2.10: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị nguyên công +Nguyên công 4: Trở đầu trục Tiện mặt đầu thứ hai cho đạt kích thước tồn chiều dài trục L = 181  0,5mm Tiện thô suốt chiều dài trục: L = L5 + L6 = 76  0,5mm,  = 53  0,1mm Tiện thô bề mặt: L5 = 60  0,5 mm, 5 = 51  0,1mm Ø51±0,1 Ø53±0,1 76±0,5 60±0,5 Dao tiên   Hình P2.11: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị nguyên công + Nguyên công 5: Tiện tinh suốt chiều dài trục: L6 = 16  0,5 mm, 6 = 52  0,05mm Tiện tinh suốt chiều dài trục: L5 = 60  0,5 mm, 5 = 50 Vát mép cho bề mặt x 45o 60    , , mm +0.018 Ø50+0.002 Ø52±0,05 16±0,5 60±0,5 Dao tiên   Hình P2.12: Sơ đồ gia cơng sơ đồ định vị ngun cơng  Quy trình cơng nghệ chế tạo bán trục phải - Chọn vật liệu chế tạo: thép CT3 - Chọn phơi: thép tròn CT3 có đường kính  60 chiều dài 245mm - Chọn tiến trình gia cơng bề mặt phơi: bề mặt gia công bề mặt chuẩn xác định vẽ đánh số hình P2.13: +0.050 Ø50+0.034 60±0,5 Ø55±0,05 60±0,5 Ø52±0,05 +0.018 Ø50+0.002 +0.018 Ø40+0.002 100±0,5 5±0,5 16±0,5   Hình P2.13: Hình vẽ đánh số phơi - Phương pháp gia công bề mặt phôi: + Các mặt đầu dùng phương pháp gia công tiện + Do lượng dư gia công nhỏ nên thực tiện hai lần tiện thô tiện tinh + Tiến hành tiện tinh xong trở lại gia công mặt đầu thứ hai - Các nguyên công tiến hành: + Nguyên công 1: tiện mặt đầu thứ 61      Hình P2.14: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị gia công mặt đầu thứ + Nguyên công 2: Tiện thô suốt chiều dài trục: L = L2 + L3 = 105  0,5mm,  = 56  0,1mm Tiện thô bề mặt: L2 = 100  0,5 mm, 2 = 51  0,1mm Ø56±0,1 Ø51±0,1 105±0,5 100±0,5 10 Dao tiên   Hình P2.15: Sơ đồ gia cơng sơ đồ định vị nguyên công + Nguyên công 3: Tiện tinh suốt chiều dài trục: L3 =  0,5 mm, 3 = 55  0,05mm Tiện tinh suốt chiều dài trục: L2 = 100  0,5 mm, 2 = 50 Vát mép cho bề mặt x 45o 62    , , mm 5±0,5 +0.050 Ø50+0.034 Ø55±0,05 100±0,5 Dao tiên   Hình P2.16: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị nguyên công +Nguyên công 4: Trở đầu trục Tiện mặt đầu thứ hai cho đạt kích thước tồn chiều dài trục L = 241  0,5mm Tiện thô suốt chiều dài trục: L = L5 + L6 + L7 = 136  0,5mm,  = 53  0,1mm Tiện thô suốt chiều dài trục: L = L5 + L6 = 120  0,5mm,  = 51  0,1mm Tiện thô bề mặt: L4 = 60  0,5 mm, 4 = 41  0,1mm 136±0,5 120±0,5 Ø41±0,1 Ø51±0,1 Ø53±0,1 60±0,5 Dao tiên   Hình P2.17: Sơ đồ gia cơng sơ đồ định vị nguyên công + Nguyên công 5: Tiện tinh suốt chiều dài trục: L7 = 16  0,5 mm, 7 = 52  0,05mm Tiện tinh suốt chiều dài trục: L6 = 60  0,5 mm, 6 = 50 , , Tiện tinh suốt chiều dài trục: L5 = 60  0,5 mm, 5 = 40 , , 63    mm mm Vát mép cho bề mặt x 45o +0.018 +0.018 Ø40+0.002 60±0,5 Ø50+0.002 Ø52±0,05 16±0,5 60±0,5 Dao tiên   Hình P2.18: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị nguyên công +Nguyên công 6: phay rãnh then l = 50 mm, b = 12 mm, t1 = mm   Hình P2.19: Sơ đồ gia công sơ đồ định vị ngun cơng Phụ lục 3.Một số hình ảnh máy trộn Hình P3.1: Phễu cấp liệu 64    Hình P3.2: Máy trộn 65    Hình P3.3: Trục trộn phần cửa cấp liệu Hình P3.4: Trục trộn Hình P3.5: Bộ truyền xích 66    ...THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN BÃ MÌ TRONG CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÃ MÌ VIÊN Tác giả ĐẶNG THẾ ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ khí chế biến bảo quản nông... điều cần thiết trước cho vào ép viên Trên thị trường có nhiều loại máy trộn chưa có máy trộn thiết kế phù hợp với đặc tính bã mì Chính việc thiết kế chế tạo máy trộn bã mì nhu cầu cấp thiết Được... công Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ hướng dẫn tận tình ThS Nguyễn Thanh Phong, em Đặng Thế Anh tiến hành thực đề tài: Thiết kế, chế tạo máy trộn bã mì cơng nghệ chế biến bã mì viên Mục tiêu đề tài thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN BÃ MÌ TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÃ MÌ VIÊN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN BÃ MÌ TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÃ MÌ VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay