NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MÁY SẤY TẦNG SÔI 10 TẤNGIỜ

86 6 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MÁY SẤY TẦNG SÔI 10 TẤN/GIỜ Họ tên sinh viên: CAO XUÂNƯỚC HỒ MINH THỨC Ngành: CƠĐIỆN TỬ Niên khóa: 2009-2013 Tháng 06 năm 2013 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MÁY SẤY TẦNG SÔI 10 TẤN/GIỜ TÁC GIẢ CAO XUÂNƯỚC – HỒ MINH THỨC Khóa luận tốt nghiệp đệ trình đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Cơ Điện Tử Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.NGUYỄN VĂN HÙNG KS.NGUYỄN TRUNG TRỰC Tháng 06 năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn tất quý thầy cô trường đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh q Thầy Cơ khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ trang bị cho em kiến thức quý báu giúp đỡ em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn thầy cô môn Cơ Điện Tử giúp đỡ chúng em nhiệt tình thời gian thực đề tài Em xin bày tỏ biết ơn chân thành thầy Nguyễn Văn Hùng anhNguyễn Trung Trực tận tình hướng dẫn em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, em xin cảm ơn quý thầy cô hội đồng dành thời gian nhận xét góp ý để luận văn em hồn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến người thân bạn bè động viên, ủng hộ tạo cho em điều kiện thuận lợi suốt q trình hồn thành luận văn TPHCM, ngày tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực CAO XUÂNƯỚC HỒ MINH THỨC ii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu điều khiển tự động hệ thống máy sấy tầng sôi 10 tấn/ giờ” thựchiện trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cơng ty lương thực Vĩnh Long, xí nghiệp lương thực Trà Ôn ( xã Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long ), thời gian từ tháng đến tháng năm 2013 Đề tài thực đạt số kết sau:  Thiết kế mạch điều khiển động lực cho hệ thống sấy tầng sôi 10 tấn/giờ  Mạch điều khiển cấu trấu lò đốt  Mạch điều khiền gàu tải tầng sôi  Mạch điều khiển cấu liệu tầng sôi  Mạch điều khiển nhiệt độ lò đốt  Thiết kế chương trình giám sát, điều khiển máy sấy tầng sôi với chế độ tự động tay  Chương trình giám sát nhiệt độ lò đốt  Chương trình giám sát cấp liệu lò đốt máy sấy tầng sôi  Lưu chuyển liệu qua internet iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG x  Chương 1  MỞ ĐẦU 1  1.1  Đặt Vấn Đề 1  1.2  Mục đích 1  Chương 2  TỔNG QUAN 2  2.1  Lý thuyết máy sấy tầng sôi điều khiển lò đốt .2  2.1.1  Nguyên lý hoạt động máy sấy tầng sôi 2  2.1.2  Ưu nhược điểm sấy tầng sôi 3  2.1.3  Điều khiển nhiệt độ lò đốt .3  2.2  Các thiết bị đóng cắt điều khiển 4  2.2.1  Aptomat 4  2.2.1.1  Phân loại 4  2.2.1.2  Thông số kỹ thuật 5  2.2.2  Công tắc tơ .5  2.2.2.1  Phân loại 6  2.2.2.2  Thông số kỹ thuật 6  2.2.3  Rơ le nhiệt 7  2.2.4  Rơ le thời gian 8  2.2.5  Rơ le bán dẫn SSR 9  2.2.6  Biến tần 9  2.2.6.1  Định nghĩa .9  2.2.6.2  Nguyên lý làm việc 10  2.3  Tổng quan PLC S7 200 module EM235 .10  iv 2.3.1  Hình dáng PLC S7 200 11  2.3.2  PLC S7-200 11  2.4  Giới thiệu Module EM235 13  2.4.1  Giới thiệu chung 13  2.4.2  Nguyên lý hoạt động chung cảm biến tín hiệu đo chuẩn công nghiệp 14  2.5  Giới thiệu cảm biến PT 100 17  2.6  Giao thức Modbus RTU 18  2.7  Giới thiệu tổng quan Autobase 20  2.7.1  Giới thiệu 20  2.7.2  Cấu hình Autobase 20  2.7.2.1  Animation Editor 20  2.7.2.2  Autobase 20  2.7.2.3  Autobase Studio 20  2.7.2.4  Bitmap Editor 20  2.7.2.5  Communication Server 21  2.7.2.6  Language tool 21  2.7.2.7  Line Printer Manager 21  2.7.2.8  Network Client .21  2.7.2.9  Network server .21  2.7.2.10 OPC client 21  2.7.2.11 Project Manager 21  2.7.2.12 Running Server .22  2.7.2.13 SMS Manager 22  2.7.2.14 Watchdog .22  Chương 3  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23  3.1  Địa điểm thời gian thực đề tài 23  3.1.1  Địa điểm .23  3.1.2  Thời gian .23  3.2  Nội dung phương pháp nghiên cứu 23  3.2.1  Nội dung nghiên cứu 23  v 3.2.2  Phương pháp nghiên cứu .23  3.3  Thiếp bị khảo nghiệm 24  Chương 4  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25  4.1  Khảo sát hệ thống máy sấy tầng sôi công ty lương thực Vĩnh Long 25  4.1.1  Nguyên lý hoạt động 25  4.1.2  Gàu tải tầng sôi 26  4.1.3  Bộ phận cấp liệu tầng sôi : 27  4.1.4  Buồng sấy tầng sôi 28  4.1.5  Tháo liệu tầng sôi .29  4.1.6  Bộ phận cấp trấu lò đốt .29  4.1.7  Quạt lò đốt 30  4.1.8  Buồng đốt 30  4.1.9  Vít lấy tro lò đốt 31  4.1.10  Quạt tầng sôi 31  4.2  Thiết kế phận điều khiển tự động máy sấy tầng sôi 32  4.2.1  Sơ đồ khối 32  4.2.2  Thiết kế mạch tính tốn thiết bị 33  4.2.2.1  Thiết kế mạch 33  4.2.2.2  Tính tốn lựa chọn thiết bị cho tủ điều khiển 35  4.2.3  Giải thuật điều khiển 40  4.2.4  Thiết kế phận điều khiển 42  4.2.5  Xây dụng chương trình mơ Autobase PLC S7 200 47  4.3  Kết khảo nghiệm 52  4.3.1  Khảo nghiệm chương trình đọc nhiệt độ truyền liệu 52  4.3.2  Khảo nghiệm chương trình điều khiển nhiệt độ 53  Chương 5  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62  5.1  Kết luận 62  5.2  Đề nghị .62  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HMI: Human Machine Interface PLC: Programmable Logic Controller LAD: Ladder Logic STL: Statement List FBD: Function Block Diagram RS 232: Recommended Standard 232 RS 485: Recommended Standard 485 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Hình ảnh máy sấy tầng sơi 2  Hình 2.2 Aptomat khối 4  Hình 2.3 cơng tắc tơ 6  Hình 2.4 Rơ le nhiệt 7  Hình 2.5 Rơ le thời gian 8  Hình 2.6 Rơ le bán dẫn SSR 9  Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý SSR loại xoay chiều chiều 9  Hình 2.8 Biến tần hãng LS .10  Hình 2.9 Nguyên lý làm việc biến tần 10  Hình 2.10 PLC S7 200 CPU 222 .11  Hình 2.11 Vòng qt chương trình PLC 12  Hình 2.12 Chế độ hoạt động PLC S7 200 13  Hình 2.13Nguyên lý hoạt động chung cảm biến .15  Hình 2.14 Cách kết nối Module EM 235 15  Hình 2.15Cài đặt tầm họat động cho Module EM 235 16  Hình 2.16 Chọn độ phân giản cho Module EM 235 .16  Hình 2.17Mạch ngõ vào Module EM235 17  Hình 2.18 Định dạng liệu vào cho Module EM 235 .17  Hình 2.19 Cảm biến nhiệt độ PT 100 18  Hình 3.1Máy đo ẩm độ KETT F-511 24  Hình 3.2 Đồng hồ nhiệt Standard ST-8811 .24  Hình 4.1 Sơ đồ hoạt động hệ thống sấy tầng sôi cơng ty lương thực Vĩnh Long 25  Hình 4.4Hình gàu tài tầng sôi .26  Hình 4.2 Hình ảnh lúa sơi q trình sấy 26  Hình 4.3 Hình ảnh buồng sấy tầng sôi .26  Hình 4.5Cấp liệu tầng sơi .27  Hình 4.6Buồng sấy tầng sôi 28  Hình 4.7Tháo lúa tầng sôi .29  Hình 4.8Bộ phận cấp trấu tầng sơi 29  viii Hình 4.9Quạt lò đốt 30  Hình 4.10Buồng lò đốt 30  Hình 4.11Vít cào tro lò đốt 31  Hình 4.12 Quạt tầng sơi 31  Hình 4.13Sơ đồ khối chương trình hệ thống máy sấy tầng sơi 32  Hình 4.14 Mạch động lực động vít tải quạt lò đốt 33  Hình 4.15 Mạch điều khiển động vít tải quạt lò đốt 33  Hình 4.16 Mạch điều khiển quạt tầng sôi .34  Hình 4.17 Mạch động lực quạt tầng sôi 34  Hình 4.18 Mạch động lực hệ thống sấy tầng sôi 35  Hình 4.19 Mạch điều khiển hệ thống sấy tầng sơi 35  Hình 4.20 Giải thuật điều khiển nhiệt độ lò đốt 40  Hình 4.21 Giải thuật điều khiển vít tải trấu 41  Hình 4.22 Bố trí cảm biến thùng chứa trấu 41  Hình 4.23 Giải thuật điều khiển gàu tải lúa .42  Hình 4.24 Bố trí cảm biến thùng chứa lúa 42  Hình 4.25 Kết nối thiết bị qua giao thức Modbus RTU 43  Hình 4.26 Giao diện phần mền SKWorkshop Touch Screen 47  Hình 4.27 Màn hình điều khiển nhiệt độ lò đốt 47  Hình 4.28 Màn hình điều khiển quạt tầng sơi vít tải 47  Hình 4.29 Giao diện điền khiểnsấy tầng sơi .48  Hình 4.30 Giao diện cài đặt thông số cho chế độ tự động 48  Hình 4.31 Giao diện xem gửi liệu .49  Hình 4.32 Sơ đồ đấu dây cảm biến PT 100 .49  Hình 4.33 Mạch chuyển đổi RS232 sang RS485 50  Hình 4.34 Đồ thị so sánh nhiệt độ đo PT 100 với Standard ST-8811 52  Hình 4.35 Đồ thị khảo nghiệm chương trình điều khiển nhiệt độ lò đốt lần 54  Hình 4.36 Đồ thị khảo nghiệm chương trình điều khiển nhiệt độ lò đốt lần .55  Hình 4.37 Đồ thị khảo nghiệm chương trình điều khiển nhiệt độ lò đốt lần 59  Hình 4.38 Đồ thị khảo nghiệm ẩm độ lúa vào máy sấy tầng sôi .60  ix Nhận xét trình khảo nghiệm: Dựa vào bảng số liệu khảo nghiệm bảng 4.3, 4.4, 4.5 quan sát trực quan biểu đồ hình 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 thấy độ vượt ngưỡng nhiệt độ nhỏ, thời gian đáp ứng để khống chế nhiệt độ vào ngưỡng chậm Tuy nhiên,có thể thấy giải thuật điều khiển nhiệt độ đáp ứng yêu cầu thực tế khống chế nhiệt độ ngưỡng (td; tt) dải nhiệt độ từ 60 oC tới 95 oC Do vậy, hệ thống đáp ứng yêu cầu thực tế: điều khiển giám sát trình sấy chế độ tự động tay, sấy lúa với suất lớn10 tấn/giờ 61 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Vì vốn kiến thức hạn chế mức độ rộng lớn đề tài nên đạt số kết sau:  Đã thiết kế phận điều khiển nhiệt độ lò đốt tầng sôi khoảng nhiệt độ từ 60 đến 95 oC  Đã thiết kế chương trình giám sát điều khiển máy sấy tầng sôi với chế độ tự động tay  Chương trình điều khiển có khả lưu chuyển liệu qua internet 5.2 Đề nghị  Đề điều khiển lò đốt, cần kết hợp thêm thông số đầu vào độ ẩm áp suất để đưa giải thuật tốt cho việc điều khiển  Để nâng cao chất lượng hạt lúa sau sấy, trang bị cho buồng sấy cảm biến đo lưu lượng gió, để người giám sát kiểm sốt va đập hạt với 62 Tài Liệu Tham Khảo Tài liệu tiếng Việt Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Lê Văn Bạn, Nguyễn Hùng Tâm, Trương Vĩnh, 2000 Máy sấy hạt Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp ĐẶNG QUANG LỘC,1996 – Bảo quản nông sản – Trường Đại Học Nơng Lâm,Thành Phố Hồ Chí Minh NGUYỄN HAY - Giáo trình sau thu hoạch- Trường Đại Học Nơng Lâm,Thành Phố Hồ Chí Minh Bùi Hồng Huế, 2003 Giáo Trình điện Cơng Nghiệp Nhà xuất Xây Dựng Tài liệu tiếng Anh: SIEMENS S7-200 Programmable Controller MODICON.Modbus Protocol Reference Guide Tài liệu Internet: Trang chủ Autobase: http://autobase.biz 63 Phụ Lục Phụ lục 1: Thiết kế giao diện người dùng (HMI) Studio chương trình soạn thảo Tag đối tượng dùng để kết nối liệu với chương trình truyền thông, nhận liệu để hiển thị đồ họa chương trình giám sát Tag làm việc với liệu Bit Tag DI,DO; Word tag AI,AO; String Tag ST; Group Tag DO Group Các Tag quản lý thành nhóm loại Tag Khởi động Tag editor Để khởi động ta chọn Start/Programs/AutoBase 10.0.4 English/AutoBase Studio Click kép vào biểu tượng Studio ( ) 64 Font Vùng hiển thị Mỗi nhóm Tag chọn từ khóa Tạo Tag hiển thị kh hiể thị Vùng hiển thị Có thể chọn lựa tất cácTag ứng dụng phím Shift Ctrl, muốn tạo nhiều Tag loại ta sử dụng chức Copy Paste Tag tạo sau gán tên với chữ số liên tiếp Thiết lập Tag Khi tạo dự án Tag tạo theo loại, Tag chế độ Disabled Nhấn lên nút / nhấn lên gốc Tag tạo sử dụng nút để tạo thêm Tag, hộp thoại Add Tag xuất ta đặt Tag Type Link Type, sau nhấn Tag tạo Để chỉnh sửa Tag click lần vào Tag click vào nút hộp thoại Tag Properties xuất ta thiết lập thuộc tính Tag PLC_SCAN : Đọc liệu từ chương trình truyền thơng DDE : Kết nối data với chương trình khác (VD:lấy data từ Excell) Memory : Tag dung cho hoạt động nội Indirect : Sử dụng làm Tag trung gian System : Tag để đọc trạng thái truyền thông chương trình mạng lưới server / client OPC : Truyền thơng thiết lập đề mục, nhóm, máy chủ OPC chương trình máy khách OPC a AI Tag 65 Chọn Tab AI, Click Double vào Tag AI tạo Click vào hộp thoại chỉnh sửa Tag xuất Lựa chọn thiết lập điều kiện báo động Thông thường lựa chọn báo động: Cao > High; thấp > Low thiết lập Trên điểm ý xuất cảnh báo, thời gian ngắn giá trị thay đổi lớn hỗn xuất cảnh báo Vùng giá trị đầu vào tối thiểu, tối đa cho đồ hoạ Nhập địa chỉ, Full, Base giá trị sử dụng AI Max, cổng chương trình truyền thông PlcFull, PlcBase giá trị AI Max, Min đầu vào thiết bị Thiết lập phương pháp tính giá trị từ giá trị đo lường Phương pháp hiển thị giá trị vượt mức giá trị vùng full, Base Thiết lập số để làm giảm giá trị trung bình đo lường giá trị Thiết lập số lần hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirm) có giá trị AO SV Ngăn chặn xuất nhiều cảnh báo cách thiết lập giá trị thu hồi cảnh báo theo giá trị lên xuống xuất cảnh báo HiHi / LoLo DO – giá trị AI mức thiết lập HiHi / LoLo Tag DO ON AO Tag – Giá trị đầu AO thay đổi giá trị AI thay đổi AO SV - Thiết lập giá trị đầu cho Tag AO Khi chọn Scrip “Calc Filter” tạo hàm số sử dụng khơng có giá trị trả phép tính số học (Ví du: Value/100) 66 Xuất cảnh báo thay đổi (%) giá trị thiết lập Thông số thiết lập Nội dụng thiết lập Chọn kết nối Tag kiểu PLC- SCAN WORD : Vùng nhớ WORD (16 bit, 0~65534) HiByte : Byte cao WORD (0 ~ 255) LoByte : Byte thấp WORD (0 ~ 255) Float : Vùng nhớ FLOAT(32 bit, giá trị thực) DWORD : Vùng nhớ DWORD (32 bit, ~ 4294967295) int : Vùng nhớ WORD phân chia +/- từ (-32768 ~ 32767) Long : Vùng nhớ DWORD phân chia +/- từ (-2147483648 ~ 2147483647) word HL : Nội dung DWORD xếp theo WORD Hi/Lo nhận giá trị (0 ~ 4294967295) Ví dụ) Địa Tag PLC-SCAN = 0, giá trị Word =1, giá trị Word1 =2, Như word HL = 1x65536+2 MEMORY TYPE Word LH : Nội dung DWORD xếp theo WORD Lo/Hi nhận giá trị (0 ~ 4294967295) Lo/Hi Ví dụ) Địa Tag PLC-SCAN = 0, giá trị word =1, giá trị word1 = 2, Word HL = 2x65536+1 DWORD HL : Nội dung DWORD nhận giá trị 64 bit theo xếp Hi/Lo DWORD LH: Nội dung DWORD nhận giá trị 64 bit theo xếp Lo/Hi BCD : Giá trị WORD, DWORD thiết lập theo dạng BCD (BinaryCoded Decimal) (sử dụng địa 16 nhị phân chuyển đổi thành 10 nhị phân) Ví dụ) thiết lập giá trị thập phân word 1024 (16 nhị phân = 0400), BCD kiểm tra 400, không kiểm tra giá trị đo lường 1024 Sub Type : sử dụng kết hợp với nhớ WORD thiết lập theo kiểu nhớ WORD Unit Nhập vòng chữ số (V, mA, m, km, g, kg) đơn vị mẫu tự tiếng Hàn, tiếng Anh, số Tag AI 67 Thông số thiết lập Nội dụng thiết lập Giá trị đầu vào analog hình đồ hoạ hiển thị theo số, phương pháp hiển thị số cách nhập theo 7.3, 10.1, 12.4 Là số trước dấu thập phân toàn số ( bao gồm dấu thập phân) số sau dấu thập Format phân phương thức hiển thị {0:C0}, {0:C1}, … : Hiển thị số thập phân, đơn vị tỷ lệ 1000, hiển thị tiền tệ (\, $) {0:N0}, {0:N1}, … : hiển thị số thập phân, đơn vị tỷ lệ 1000 Proportion - Phép toán theo tỷ lệ thuận giá trị Full, Base, PlcFull, PlcBase COS(-90~90) Sử dụng phép toán số dạng COS Calculate the filter Nocalculate – Giá trị đầu vào sử dụng giá trị Power ratio - Chỉ số tăng, giảm tuyến tính Power origin – Chỉ số giá trị đo lường sử dụng theo giá trị gốc Scipt – Tạo cơng thức tính tốn cách sử dụng Script Alarm Wav file Chọn âm đầu FILE WAV xuất cảnh báo Alarm graphics files Nhập tên module đồ hoạ hiển thị xuất cảnh báo Nhập ưu tiên cảnh báo từ ~ 999 thiết lập Tag sử dụng cảnh báo Có thể thiết lập âm cảnh báo khác nhau, hình cảnh báo, in dòng, mục ưu tiên cảnh báo (Settings | Alarm set priority) Trong chương Alarm priority trình quản lý SMS người sử dụng thiết lập vị trí đầu ưu tiên cảnh báo Tức thấy Tag gộp thành nhóm theo lịch trình đầu ưu tiên cảnh báo Chu kỳ đọc giá trị nhập theo đơn vị (mSec) chương trình Scan time truyền thơng Using the alarm Save Data Thiết lập xuất cảnh báo Thiết lập lưu liệu Nội dung thông số thiết lập Tab AI thuộc tính Tag 68 b Tag AO Nhấp lần vào Tag AO tạo nhấp vào nút xuất hộp thoại chỉnh sửa Tag Cách lấy giá trị đầu giá trị đầu vượt giá trị Full, Base Khi kiểu Tag kết nối DDE Float string: Thiết lập giá trị đầu kiểu String Integer string : Thiết lập giá trị đầu kiểu số nguyên Thiết lập đầu sử dụng BCD Tag AO (Binary Coded Decimal ) Của Tag AO Port : Port số thiết lập chương trình truyền thơng Station : Trạm thiết bị Controller PLC Address : Địa Driver truyền thông Extra1 : Vùng nhớ Driver truyền thông (B,M,K) Extra2: Nhập mục thiết lập thêm Driver truyền thông (tham khảo trợ giúp Driver truyền thông) Thiết lập phương pháp chuyển đổi giá trị đầu No calc : Cho giá trị đầu không thay đổi Propertional : Tỷ lệ đầu thay đổi tuỳ thuộc theo nội dung tạo giá trị thay đổi Script : Đầu theo nội dung tạo tập lệnh soạn thảo (Script ) c DI Tag Nhấp chuột lần vào Tag DI tạo nhấp vào nút xuất hộp thoại chỉnh sửa Tag Chọn Tab DI Nhập địa Port, vị trí, kiểu liệu chương trình truyền Nhập kí tự hiển thị trạng thái ON/OFF Tag DO thiết lập kết nối Tag DI ON DO, OFF DO thiết lập giá trị đầu Tag DO tag DI ON/OFF Out1, Out2 thiết lập Tag DO kết nối DI 69 d DO Tag Nhấp chuột lần vào Tag DO Click vào nút xuất hộp thoại chỉnh sửa Tag Chọn Tab DO Port: Port thiết lập chương trình truyền thơng Station: Trạm PLC điều khiển Adress: Địa Driver truyền thông Extra1 : Vùng nhớ Driver truyền thông (B,M,K) Extra2: Nhập mục thiết lập thêm Driver truyền thông (tham khảo trợ giúp Driver truyền thông) Chọn loại Relay Digitag đầu theo Latch Pulse Latch: Thiết lập thời gian trì hỗn đầu thiết lập ON/OFF ứng dụng khơng sử dụng trì hoãn đầu điểm khác (nút đối tượng đầu digital ) Pluse: Đầu ON sau thiết lập thời gian xung (Pluse) theo đơn vị giây, đầu OFF (khi muốn đầu trạng thái xung (pluse) PLC Controler e Tag String Nhấp lần vào Tag string tạo click vào nút xuất hộp thoại chỉnh sửa Tag Chọn Tab ST Nhập địa Port, địa bắt đầu vùng nhớ chương trình truyền thơng Scan từ PLC điều khiển Phương pháp thiết lập tag String theo kiểu nhớ WORD Đọc giá trị String theo xếp Hi+Lo+Hi+Lo+… : số Chọn kích thước vùng nhớ định Memory WORD Hi/Lo byte, số định +1 cho ST kiểu vùng nhớ Hi/Lo byte… Word (0 ~ 100) Đọc giá trị String theo xếp Lo+Hi+Lo+Hi+… : số định Memory WORD Lo/Hi byte, số định +1 Lo/Hi byte Đọc giá trị String theo xếp Lo+Lo+Lo+Lo+… : số Kiểu Tag kết nối PLCchỉ định Memory WORD Lo byte, số định +1 Lo SCAN chương trình byte… truyền thơng Chọn loại Đọc giá trị String theo xếp Hi+Hi+Hi+Hi+… : số nhớ (WORD, định MemoryWORD Hi byte, số định +1 Hi STRING) byte… 70 Phụ lục 2: Gửi Email Gửi Email Autobase @MailSend(string mail_server, string username, string password, int ssl, string mail_to, string mail_from, string title, string text, int text_format, string filename) Trong đó: - string mail_server : tên mail server - string username : ID email người gửi - string password : password email người gửi - int ssl : chức bí mật [not use(0), use(1)] - string mail_to : Email người nhận - string mail_from : Email người nhận - string title : tiêu đề Email - string text : nội dung Email - int text_format : Định dạng nội dung [Text(0), HTML(1)] - string filename : đường dẫn file đính kèm Gửi Email tay: @MailSend("smtp.mail.yahoo.com", "caouoc_cdt@yahoo.com", "09153035", 0, "caouoc_cdt@yahoo.com","caouoc_cdt@yahoo.com", "Mail chứa liệu từ hệ thống sấy", "Đây Email gửi liệu từ hệ thống sấy!", 0, "D:\\thesis\\sayvinhlong\\reportsay.xls"); Gửi Email tự động: h=@GetTimeHour(); m=@GetTimeMin(); s=@GetTimeSec(); if(h==$gio && m==$phut && s==$giay) { @MailSend("smtp.mail.yahoo.com", "caouoc_cdt@yahoo.com", "09153035", 0, "caouoc_cdt@yahoo.com","caouoc_cdt@yahoo.com", "Tự động gửi Mail", "Đây Email gửi liệu tự động từ hệ thống sấy!", 0, "D:\\thesis\\sayvinhlong\\reportsay.xls"); } 71 Phụ lục 3: Chương trình điều khiển nhiệt độ Autobase: thoigiangiam=$thoi_gian_giam; thoigiantang=$thoi_gian_tang; s0= @GetTimeSec(); if($chon0==1 && $nhiet_do > $nguong_tren) { if($f_cap_lieu_tang_soi0) { if(s0
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MÁY SẤY TẦNG SÔI 10 TẤNGIỜ , NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MÁY SẤY TẦNG SÔI 10 TẤNGIỜ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay