BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN:VẬN DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL ĐỂ TÍNH ĐIỂM

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:34

PHÒNG GIÁO DỤC VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS TAM PHÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sang kiến: VẬN DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL ĐỂ TÍNH ĐIỂM Tên tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Bích Thuỷ Mã: 40 MỤC LỤC 1.Lời giới thiệu Tên sáng kiến Tác giả sáng kiến Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử Mô tả chất sáng kiến 7.1 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 7.2 Các giải pháp 7.2.1 Đối với học sinh 7.2.2 Đối với giáo viên 7.3 Vận dụng bảng tính Excel 7.3.1 Khởi động 7.3.2.Màn hinh làm việc 7.3.3 Thao tác bảng tính excel 7.3.4 Cách sử dụng hàm bảng tính Excel 7.3.5 Lỗi nhập hàm 7.3.6.Các loại tính điểm học kỳ 7.4 Sử dụng hàm hay cơng thức tính điểm 7.4.1.Hàm tính tổng 7.4.1.1.Ví dụ 7.4.2 Hàm tính trung bình cộng 7.4.2.1 Ví dụ 7.4 2.2 Ví dụ 7.4.3 Hàm xác định giá trị lớn 7.4.3.1 Ví dụ 7.4.4 Hàm xác định giá trị nhỏ 7.4.4.1 Ví dụ Những thơng tin cần bảo mật Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 9.1 Đối với nhà trường cần chuẩn bị 9.2 Đối với giáo viên học sinh 10 Đánh giá lợi ích thu được sáng kiến 10.1 Đánh giá lợi ích thu sáng kiến theo ý kiến tác giả 10.2 Đánh giá lợi ích thu sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu Trang 4 4 4 5 7 8 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 17 17 17 17 18 18 CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Các cụm từ đầy đủ Viết tắt Trung học sở THCS Công nghiệp hố CNH Hiện đại hố HĐH Phòng học môn PHBM Khoa học tự nhiên KHTN Công nghệ thông tin CNTT Học sinh Ghi HS BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1.Lời giới thiệu Trong thời đại chúng ta, bùng nổ CNTT tác động lớn đến công phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng tin học CNTT, truyền thông yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, mở cửa hội nhập, hướng tới kinh tế tri thức nước ta nói riêng Thế giới nói chung Chính xác định tầm quan trọng nên Đảng Nhà nước ta đạo đưa môn tin học vào nhà trường từ tiểu học học sinh tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo móng sở ban đầu để học phần nâng cao cấp Nhất năm học 2013- 2014 này, năm học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT Đối với môn tin học giúp cho em nhiều kiến thức bổ ích cho thân ứng dụng nhiều q trình tính điểm, ứng dụng sống hàng ngày Ví dụ tính điểm trung bình mơn học, tính tổng điểm cho mơn thi, tìm điểm lớn nhất, điểm nhỏ cho mơn học Khi em biết cách tính điểm việc áp dụng bảng tính để bảng lương cho cán giáo viên, tính tốn hóa đơn cho cửa hàng khơng có khó khăn Về gia đình em làm kế tốn nhỏ tuổi giúp bố mẹ số lĩnh vực có sử dụng đến tính tốn Chính sử dụng bảng tính excel cần thiết để học sinh phải nắm sử dụng bảng tính excel Qua thực tế giảng dạy mơn tin học khối lớp thấy môn tin học mang lại nhều kiến thức nhiều lĩnh vực Ở lớp học sinh biết cách soạn thảo, lớp học sinh biết cách dùng bảng tính để tính điểm cho mơn học lớp 8, biết cách sử dụng mạng Nhưng em dường khơng biết đến tác dụng Đặc biệt kiến thức chương trình tin học lớp bảng tính trọng tâm suốt q trình học, bảng tính áp dụng để tính điểm mơn học cho em Chính q trình giảng dạy môn tin hoc nhận thấy em yếu việc vận dụng bảng tính excel vào việc tính điểm trung bình học kì mơn học năm học chưa biết cách tìm điểm lớn nhất, nhỏ Để cho em nắm vững lại cách tính cộng điểm học kỳ, mạnh dạn lựa chọn đề tài Tên sáng kiến Vận dụng bảng tính Excel để tính điểm Tác giả sáng kiến - Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Địa chỉ: Trường THCS Tam Phúc - Số điện thoại: 09185165848 E_mail: ngthuytpvt@gmai.com 4.Chủ đầu tư sáng kiến Nguyễn Thị Bích Thủy-Trường thcs Tam phúc Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Tin học lớp Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử Ngày 09 tháng năm 2015 Mô tả chất sáng kiến 7.1 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 7.1.1 Tình trạng ban đầu -Đa số học sinh nắm vững kiến thức phép tính (như cộng, trừ, nhân, chia ) số tự nhiên -Các kĩ bản: Biết vận dụng kiến thức phép tính như: cộng, trừ, nhân, chia vào bảng tính excel -Tuy nhiên học sinh chưa thực hứng thú việc vận dụng bảng tính excel vào tính điểm trung bình học kì mơn học - Trước thực chuyên đề, khảo sát khối lớp thông qua dạy lý thuyết, dạy thực hành, thông qua kiểm tra cũ Khi tổng hợp kết thu được: Trước thực chuyên đề Kết Số Hs yếu/tổng số hs Tỷ lệ Giỏi 4/47 9% Khá 22/47 47% Trung bình 20/47 42% Yếu 1/47 2% 7.2 Các giải pháp Để giúp học sinh áp dụng bảng tính Excel để tính điểm trung bình mơn học học kì, ta áp dụng giải pháp sau: 7.2.1 Đối với Học sinh : Các em cần nắm lại kí hiệu hàm chương trình bảng tính sau: -Phép tính cộng: (+) -Phép tính trừ: (-) -Phép tính nhân: (*) -Phép tính chia: (/) -Phép tính lũy thừa: (^) -Phép lấy phần trăm: (%) -Hàm tính trung bình cộng: (AVERAGE) -Hàm tính tổng: (SUM) -Hàm xác định giá trị lớn nhất: (MAX) - Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: (MIN) -Hàm Làm tròn đến cột số lẽ quy định.(ROUND) 7.2.2 Đối với Giáo viên Cần nhấn mạnh cho học sinh biết phần quan trọng để vận dụng vào tính điểm trung bình mơn học học kì năm học Bước 1: Cho học sinh trình bày lại kí hiệu hàm chương trình bảng tính -Phép tính cộng: (+), ví dụ (21+7) -Phép tính trừ: (-), ví dụ ( 21-5) -Phép tính nhân: (*), ví dụ (5*6) -Phép tính chia: (/), ví dụ (18/2) -Phép tính lũy thừa: (^), ví dụ (6^2) -Phép lấy phần trăm: (%), ví dụ: Tính % số hs giỏi lớp 7A 4/21=19% - Hàm tính trung bình AVERAGE Ví dụ:Tính trung bình số 15,24,25: =AVERAGE(15,24,45) -Hàm tính tổng: (SUM), ví dụ: Tính tổng số: 15,24,45 =SUM(15,24,45) cho kết 84 -Hàm xác định giá trị lớn nhất: (MAX) ví dụ:Tìm giá trị lớn số 45,5,87,65,38 =MAX(47,5,87,65,38) cho kết 87 - Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: (MIN)Ví dụ:Tìm giá trị nhỏ số 47,5,87,65,38 =MIN(47,5,87,65,38) cho kết Bước : Cho học sinh làm vài tập theo chủ định Giáo viên nhằm kiểm tra hiểu biết học sinh, khắc phục sai sót học sinh thường mắc phải, rèn luyện số kĩ thuật tốn cho học sinh mà giáo viên cho cần thiết thời điểm 7.3.Vận dụng bảng tính excel tính điểm 7.3.1 Khởi động Excel Khởi động bảng tính EXCEL: Có hai cách để khởi động bảng tính Excel Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu trượng có sẳn hình Desktop Cách 2: Nháy vào nút Start/ Program/ Microsoft Office/ Microsoft Excel 2003 7.3.2 Màn hình làm việc chương trình bảng tính Excel Thanh bảng chọn Tên cột Thanh công cụ Tên hàng Trang tính 7.3.3 Thao tác bảng tính Excel +) Mở bảng tính - Nháy nút lệnh New +) Lưu bảng tính cơng cụ - Nháy nút lệnh Save công cụ Chú ý: Nếu muốn lưu văn tên khác file-save as +) Mở bảng tính có máy - Nháy nút lệnh open File- open 7.3.4 Cách sử dụng hàm bảng tính Excel - Để sử dụng hàm ta phải nhập theo bước + Chọn ô cần nhập + Gõ dấu bằng(=) + Gõ hàm theo cú pháp + Nhấn phím Enter 7.3.5 Lỗi nhập hàm - Nếu không gõ dấu = không tính kết - Trong tính có kí hiệu #### điều có nghĩa cột chứa có độ rộng q hẹp nên khơng hiển thị hết chữ số.(khắc phục giãn cột ra) -Khi đánh số thứ tự ta cần nhập số để chuột gốc phải ô số trỏ xuất dầu + bấm phím Ctrl kéo xuống ta số thứ tự tăng dần 7.3.6 Các loại điểm cần tính học kỳ + Tính tổng điểm thi mơn khảo sát =Điểm + Điểm + Điểm 3+…… +Điểm n + Điểm trung bình mơn thi khảo sát =( Điểm 1+ Điểm 2+…….+ Điểm n)/n + Tính điểm trung bình mơn hết học kỳ - Để vận dụng bảng tính Excel vào tính điểm học kì người giáo viên phải cho học sinh biết cơng thức tính điểm cụ thể sau: M +15 phút + tiết *2 + HK*3 Điểm TB môn Tổng hệ số - GV hướng dẫn cho học sinh cách tạo bảng tính trước, có điểm học sinh nhập vào bảng tính + Tìm điểm lớn nhất, nhỏ - Đưa điểm trung bình lớn hay nhỏ lớp, đưa tổng điểm lớn hay nhỏ bạn tham gia dự thi… vv 7.4 Sử dụng hàm cơng thức để tính điểm 7.4.1.Hàm tính tổng : có tên SUM - Mục đích: Dùng tính tổng dãy số - Cú pháp: = Sum(a,b,c… ) - Trong biến a,b,c ….được đặt cách dấu phảy a,b,c số hay địa tính Số lượng biến a,b,c khơng hạn chế 7.4.1.1 Ví dụ - Cho bảng tính sau, tính tổng điểm ↲ Cách 1: Dùng hàm = Sum(d4:i4) Cách 2: Dùng công thức 10 =C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4 ↲ 7.4.2 Hàm trung bình cộng: có tên AVERAGE - Mục đích: Dùng tính trung bình cộng dãy số - Cú pháp: = AVERAGE(a,b,c….) 11 Trong đó: Các biến a,b,c,… Là số hay địa tính 7.4.2.1 Ví dụ 1: Cho bảng tính sau, sử dụng cách học tính điểm trung bình em đạt kỳ thi khảo sát ↲ Cách 1: Dùng hàm = AVERAGE(D4:I4) Cách 2: Dùng cơng thức 12 = (D4+E4+F4+G4+H4+I4)/6 ↲ 7.4.2.2 Ví dụ 2: Hãy tính trung bình mơn tin học học kỳ I cách: 13 M +15 phút + tiết *2 + HK*3 Điểm TB môn Tổng hệ số ↲ - Bài toán em nên sử dụng cơng thức tính trung bình Nếu dùng hàm Excel không hiểu hệ số nhân nhân việc tính trung bình mơn sai 7.4.3 Hàm xác định giá trị lớn nhất: Có tên MAX - Mục đích: Xác định giá trị lớn dãy số 14 - Cú pháp: = MAX(a,b,c…….) Trong đó: a,b,c… số hay địa tính Số lượng biến khơng hạn chế 7.4.3.1 Ví dụ - Cho bảng tính sau Tìm giá trị điểm tổng lớn ↲ 7.4.4 Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: Có tên MIN - Mục đích: Xác định giá trị nhỏ dãy số - Cú pháp: =MIN(a,b,c………) Trong đó: a, b, c…… số hay địa tính Số lượng biến khơng hạn chế 15 7.4.4.1 Ví dụ Tìm giá trị tổng điểm nhỏ bảng tính ↲ Những thơng tin cần bảo mật Khơng có thơng tin cần bảo mật 16 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 9.1 Đối với nhà trường cần chuẩn bị Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho học sinh có đủ số máy tính để học PHBM Tin học, học sinh có 01 máy Máy tính đảm bảo chất lượng, cài đặt phần mềm ứng dụng có liên quan đến chương trình dạy học đổi 9.2 Đối với giáo viên học sinh - Giáo viên phải chuẩn bị tốt chuyên môn phương pháp dạy học - Học sinh nghiêm túc, hiểu tầm quan trọng việc áp dụng kiến thức học vào sống thực tiễn 10 Đánh giá lợi ích thu được sáng kiến 10.1 Đánh giá lợi ích thu sáng kiến theo ý kiến tác giả - Học sinh biết cách vận dụng cách thực tính tốn bảng tính Excel vào việc tính điểm, tính tiền điện gia đình,… - Chất lượng học tập mơn Tin học học sinh nâng lên, kết khảo sát học sinh trước sau thực sáng kiến: Qua trình giảng dạy tin học khối 7, trước viết chuyên đề so sánh với bảng tổng hợp sau thực viết chuyên đề thu kết sau: Trước thực chuyên đề Sau thực chuyên đề Kết Tỷ lệ tăng giảm Số Hs yếu/Tshs Tỷ lệ Số Hs yếu/Tshs Tỷ lệ Giỏi 4/47 9% 5/47 11% Tăng: 2% Khá 22/47 47% 25/47 54% Tăng: 7% Trung bình 20/47 42% 15/47 35% Giảm: 7% Yếu 1/42 2% 0/42 0% Giảm: 0% 17 Từ bảng kết cho thấy sau thực viết chuyên đề “ Vận dụng bảng tính Excel để tính điểm” áp dụng vào giảng dạy học sinh lớp thu kết đáng mừng 10.2 Đánh giá lợi ích thu sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân Tổ khoa học tự nhiên quan tâm thường xun tạo điều kiện để tơi hồn thiện sáng kiến Tôi báo cáo kết nghiên cứu sáng kiến trước đơn vị tổ vào thời điểm kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016, tổ thống đánh giá nhận xét: - Nội dung sáng kiến bổ ích, giúp học sinh lớp nhà trường vận dụng vào học tập tính toán, áp dụng vào sống hàng ngày gia đình - Khi dạy chương trình bảng tính Excel giáo viên Tin học hướng dẫn học sinh khai thác tính tối ưu sử dụng địa cơng thức để áp dụng tính tốn vào tốn cụ thể - Giáo viên Tin học cần tiếp tục áp dụng sáng kiến để giảng dạy sử dụng công thức nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Tin học cho học sinh nhà trường THCS - Với khả có hạn, đầu tư thời gian trí tuệ để viết sáng kiến chưa nhiều tác giả tâm nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo để hoàn thành sáng kiến với chất lượng tốt, tổ viên tổ KHTN cần tham khảo học tập 11 Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu: Số TT Tên tổ chức, cá nhân Học sinh khối Tam phúc, ngày Địa Trường THCS Tam Phúc tháng 10 năm 2016 Phạm vi, lĩnh vực áp dụng sáng kiến Phạm vi trường THCS Tam Phúc, lĩnh vực tự chọn môn Tin học Tam Phúc, ngày 15 tháng 10 năm 2016 18 Thủ trưởng đơn vị Tác giả sáng kiến (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Bích Thuỷ 19
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN:VẬN DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL ĐỂ TÍNH ĐIỂM, BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN:VẬN DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL ĐỂ TÍNH ĐIỂM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay