XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TẠO CARD ONLINE VÀ CÁC TIỆN CH KHÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

338 8 0
  • Loading ...
1/338 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TẠO CARD ONLINE CÁC TIỆN ÍCH KHÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID Ngành : Cơng Nghệ Thơng Tin Niên khố : 2009-2013 Lớp : DH09DT Sinh viên thực : Hoàng Minh Hùng Đào Thị Ngọc Lan TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TẠO CARD ONLINE CÁC TIỆN ÍCH KHÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Mai Anh Thơ Hồng Minh Hùng Đào Thị Ngọc Lan TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Cán hƣớng dẫn: ThS Mai Anh Thơ Cán phản biện: ThS Nguyễn Thanh Phƣớc Luận văn cử nhân đƣợc bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 12 tháng năm 2013 Bộ Giáo Dục Đào Tạo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trƣờng ĐH NÔNG LÂM TpHCM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: HOÀNG MINH HÙNG Phái: Nam Ngày tháng năm sinh: 25/03/1991 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Ngành: Công Nghệ Thông Tin Họ tên sinh viên: ĐÀO THỊ NGỌC LAN Phái: Nữ Ngày tháng năm sinh: 14/10/1991 Nơi sinh: Quảng Bình Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Ngành: Công Nghệ Thông Tin I TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng tạo thiệp điện tử tiện ích điện thoại android II NHIỆM VỤ NỘI DUNG - Tìm hiểu nắm vững kiến thức xây dựng ứng dụng tảng android - Tìm hiểu thiết kế web ngôn ngữ PHP - Ứng dụng kiến thức tìm hiểu vào việc xây dựng ứng dụng tạo thiệp điện tử online tiện ích khác điện thoại android III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 01/12/2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 12/8/2013 V HỌ TÊN CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: Thạc sĩ Mai Anh Thơ Ngày…./…./… Ngày…./…./… Ngày…./…./… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH KHOA CNTT LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Công Nghệ thông tin trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, với kiến thức quý báu nhiệt huyệt, tận tụy mà thầy cô truyền đạt cho chúng em suốt năm học Chúng xin gởi đến cha mẹ lời ghi ơn sâu sắc, người sinh dạy bảo chúng trưởng thành đến ngày hôm Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn cô ThS.Mai Anh Thơ tận tình hướng dẫn chúng em suốt thời gian qua để chúng em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn anh Tâm giúp đỡ chúng em nhiều việc đưa yêu cầu kiến thức việc lập trình ứng dụng android Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành tốt luận văn phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót định Chúng em kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo q thầy bạn Chúng em kính gửi lời chúc sức khỏe dồi thành đạt đến quý thầy cô bạn DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT PHP GVHD: ThS Mai Anh Thơ Personal Home Page SVTH: Minh Hùng, Ngọc Lan DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Trang chủ JustWink Greeting Card Hình 2.2 Trang chủ Greeting card Hình 2.3 Trang chủ Greeting card – Swiss Codemonkeys Hình 2.5 Trang chủ HS18 Hình 2.6: Trang chủ Yebhi Hình 2.8: Trang chủ IKara 11 Hình 2.9: Trang chủ Android Karaoke 13 Hình 2.10: Trang chủ Red karaoke 14 Hình 3.5: Use case Actor 30 Hình 3.6: Use case Admin 31 Hình 3.7: Use case Chủ shop 32 Hình 3.7: Use case Khách 33 Hình 3.8: Use case Chủ quán karaoke 33 Hình 3.9: Tồn Use case 34 Hình 3.9: Use case Actor 35 Hình 3.10: Use case Ngƣời Dùng 36 Hình 3.11: Use case Khách Hàng 37 Hình 3.12: Tồn Use Case 38 Hình 3.13: Kiến trúc hệ thống 89 Hình 3.14 Kiến trúc phần mềm 91 Hình 3.15: Class diagram server 92 Hình 3.16: Class diagram client 93 Hình 3.17: Màn hình đăng nhập 94 Hình 3.18: Màn hình đăng ký 95 Hình 3.19: Màn hình tạo category mẫu thiệp admin 96 Hình 3.20: Màn hình quản lý category mẫu thiệp admin 96 Hình 3.21: Màn hình quản lý mẫu thiệp admin 97 Hình 3.22: Màn hình tạo category clipart admin 97 GVHD: ThS Mai Anh Thơ SVTH: Minh Hùng, Ngọc Lan Hình 3.23: Màn hình quản lý category clipart admin 98 Hình 3.24: Màn hình quản lý clipart admin 99 Hình 3.25: Màn hình quản lý giftshop admin 100 Hình 3.26: Màn hình quản lý ảnh ngƣời dùng admin 100 Hình 3.27: Màn hình trang chủ chủ shop 101 Hình 3.28: Màn hình đăng tin sản phẩm chủ shop 101 Hình 3.29: Màn hình chỉnh sửa thơng tin shop chủ shop 102 Hình 3.31: Màn hình xem chi tiết sản phẩm chủ shop 103 Hình 3.32: Màn hình quản lý đơn hàng chủ shop 104 Hình 3.33 : Màn hình giới thiệu 104 Hình 3.34: Màn hình trang chủ 105 Hình 3.35: Màn hình tạo thiệp 106 Hình 3.36: Màn hình xem category 107 Hình 3.37: Màn hình viết lời chúc 108 Hình 3.38: Màn hình ký tên 109 Hình 3.39: Màn hình chọn shape để chèn vào thiệp 110 Hình 3.40: Màn hình lƣu file thiệp thiết kế 111 Hình 3.41: Màn hình chia sẻ thiệp lên email facebook 112 Hình 3.42: Màn hình trang chủ 113 Hình 3.43: Màn hình danh sách sản phẩm shop 114 Hình 3.44: Màn hình chi tiết sản phẩm 115 Hình 3.45: Màn hình chi tiết phần mô tả sản phẩm 116 Hình 3.46: Màn hình xem hình ảnh sản phẩm 117 Hình 3.47: Màn hình shopping cart 118 Hình 3.48: Màn hình tìm kiếm sản phẩm 119 Hình 3.49: Màn hình tìm kiếm shop 120 Hình 3.50: Màn hình thơng tin shop 121 Hình 3.51: Màn hình đƣờng đến shop 122 Hình 3.52: Màn hình quản lý tài khoản 123 Hình 3.53: Màn hình chỉnh sửa tài khoản 124 Hình 3.54: Màn hình đăng nhập 125 Hình 3.55: Màn hình đăng ký 126 GVHD: ThS Mai Anh Thơ SVTH: Minh Hùng, Ngọc Lan Hình 3.56: Màn hình danh sách hát có hệ thống 127 Hình 3.57: Màn hình quán karaoke gần 128 Hình 3.58: Màn hình tìm kiếm quán karaoke, hát 129 Hình 3.59: Màn hình hát u thích 130 Hình 3.60: Màn hình chi tiết hát 131 Hình 3.61: Màn hình hát karaoke 132 Hình 3.62: Màn hình mơ tả chi tiết qn karaoke 133 Hình 3.63: Màn hình đƣờng đến quán karaoke 134 Hình 3.64: Màn hình chi tiết đƣờng đến quán karaoke 135 Hình 4.1: Cách làm việc PHP 138 Hình 4.2: Quá trình xử lý yêu cầu trang HTML tĩnh 139 Hình 4.3: Vòng đời PHP 140 Hình 4.4: Thơng báo lỗi chƣa cài đặt Java 158 Hình 4.5: Chọn thƣ mục cài đặt 159 Hình 4.6: Hoàn tất cài đặt Android JDK 159 Hình 4.7: Android SDK Manager 160 Hình 4.8: Cấu trúc thƣ mục Eclipse 160 Hình 4.9: Cài đặt ADT Plug-in 161 Hình 4.11: Tải Plug-in ADT Eclipse 162 Hình 4.12 AVD Manager.exe 163 Hình 4.13: AVD Manager : Danh sách máy ảo 164 Hình 4.14: Máy ảo AVD 166 Hình 4.15: Tạo dự án Android Eclipse 167 Hình 4.16: Tạo dự án Android 167 Hình 4.17: Xây dựng giao diện sử dụng Graphic Layout 169 Hình 4.18: Xây dựng giao diện sử dụng XML 169 Hình 4.19: Cửa sổ chọn thiết bị để chạy dự án Android 170 Hình 4.20: Kết ứng dụng HelloWorld 171 Hình 4.21: Cấu trúc thƣ mục dự án Android 172 Hình 4.22: Vòng đời Activity 176 Hình 4.23: Graphic Layout 177 Hình 4.24: Kết hiển thị Dialog đơn giản 179 GVHD: ThS Mai Anh Thơ SVTH: Minh Hùng, Ngọc Lan ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TẠO CARD ONLINE VÀ CÁC TIỆN CH KHÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID Giáo viên... TÀI: Xây dựng ứng dụng tạo thiệp điện tử tiện ch điện thoại android II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG - Tìm hiểu nắm vững kiến thức xây dựng ứng dụng tảng android - Tìm hiểu thiết kế web ngôn ngữ PHP - Ứng. .. Ngọc Lan Ch ơng TỔNG QUAN 2.1 Khảo sát trạng ứng dụng tạo card online, bán hàng online, karaoke Dƣới ứng dụng tạo thiệp online, bán hàng qua mạng ứng dụng karaoke điện thoại Android đƣợc sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TẠO CARD ONLINE VÀ CÁC TIỆN CH KHÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID , XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TẠO CARD ONLINE VÀ CÁC TIỆN CH KHÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay