Xây dựng bộ giải pháp bán hàng trực tuyến có CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại

126 11 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại Ngành Niên khoá Lớp Sinh viên thực : Công nghệ thông tin : 2009 – 2013 : DH09DT : 09130071 Bùi Minh Quốc TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Phạm Công Thiện Bùi Minh Quốc TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: ThS Phạm Công Thiện Cán phản biện: ThS Nguyễn Thị Tú Mi Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 16 tháng 09 năm 2013 I Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐH NƠNG LÂM TpHCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: BÙI MINH QUỐC Ngày tháng năm sinh: 30/07/1991 Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Phái: Nam Nơi sinh: Thuận Hải Ngành: Công nghệ thông tin I TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Tìm hiểu điện tốn đám mây Chọn hạ tầng điện toán đám mây để triển khai dịch vụ server phục vụ cho giải pháp bán hàng trực tuyến Xây dựng giải pháp hạ tầng hỗ trợ lập trình Web Application cho thiết bị di động điện toán đám mây kể Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến để làm ví dụ cho sức mạnh hạ tầng Phát triển ứng dụng thiết bị di động để thực thao tác mua, bán, giao dịch Tìm kiếm phát triển thư viện Tăng cường thưc ảo (Augmented Reality) cho phép dùng thiết bị di động để tìm kiếm thơng tin sản phẩm thơng qua camera thiết bị III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 19/02/2013 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 27/08/2013 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS Phạm Công Thiện Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ngày / / CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH II Ngày / / KHOA CNTT LỜI CẢM TẠ Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Cơng Thiện tận tình hướng dẫn, bảo em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy khoa Cơng nghệ thơng tin tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu năm vừa qua Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thơng cảm, góp ý tận tình bảo q Thầy bạn TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Bùi Minh Quốc III DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CNTT Công Nghệ Thông Tin ASEAN Association of SouthEast Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á TMĐT Thương Mại Điện Tử CC Cloud Computing Điện toán đám mây IaaS Infrastructure as a Service Dịch vụ hạ tầng PaaS Platform as a Service Dịch vụ tảng SaaS Software as a Service Dịch vụ phần mềm AR Augmented Reality Tăng cường thực ảo EC2 Amazon Elastic Compute Cloud Dịch vụ điện toán Amazon IV DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1: Điện toán đám mây Hình 2: Mơ hình ĐTĐM Hình 3: Cấu trúc ĐTĐM Hình 4: Cách thức hoạt động ĐTĐM 11 Hình 5: Mơ hình dịch vụ ĐTĐM 12 Hình 6: Màn hình Amazon EC2 19 Hình 7: Màn hình khởi tạo thể 19 Hình 8: Màn hình chọn AMI 20 Hình 9: Màn hình nhập thơng tin số lượng kiểu thể 20 Hình 10: Màn hình chọn kiến trúc thể 21 Hình 11: Màn hình cấu hình thiết bị lưu trữ 22 Hình 12: Màn hình nhập tag thể 22 Hình 13: Màn hình khởi tạo key pair 23 Hình 14: Màn hình cấu hình firewall 24 Hình 15: Màn hình tổng quan thể 24 Hình 16: Màn hình sử dụng thể 25 Hình 17: Màn hình Amazon RDS 26 Hình 18: Màn hình chọn hệ sở liệu 26 Hình 19: Màn hình cấu hình sản phẩm sở liệu 27 Hình 20: Màn hình thiết lập hệ sở liệu 27 Hình 21: Màn hình cấu hình sở liệu sử dụng 28 Hình 22: Màn hình thiết lập lưu sở liệu 28 Hình 23: Màn hình tổng quan hệ sở liệu 29 Hình 24: Màn hinh sử dụng hệ sở liệu 29 Hình 25: Kiến trúc Android 32 Hình 26: Vòng đời Activity 38 Hình 27: Ứng dụng AR vào đời sống 40 V Hình 28: Ví dụ AR Browser 42 Hình 29: Ví dụ Marker 42 Hình 30: Ứng dụng AGirl 43 Hình 31: Số lượng người dùng Wikitude 44 Hình 32: Wikitude chạy nhiều tảng 45 Hình 33: Ứng dụng tìm kiếm thơng tin 45 Hình 34: Ứng dụng đánh giá sản phẩm 46 Hình 35: Các ứng dụng trò chơi dùng công nghệ AR 46 Hình 36: Ứng dụng thiết kế kiến trúc 47 Hình 37: Kiến trúc Wikitude 48 Hình 38: Wikitude ARchitect API 49 Hình 39: Màn hình chương trình AMV 50 Hình 40: Cấu hình thư viện wikitude 52 Hình 41: Sửa lỗi thêm thư viện wikitude 53 Hình 42: Sơ đồ use case chung 57 Hình 43: Sơ đồ usecase khách hàng 64 Hình 44: Sơ đồ usecase nhà bán lẻ 65 Hình 45: Sơ đồ ERD ứng dụng 69 Hình 46: Sơ đồ lớp ứng dụng 76 Hình 47: Khách hàng đăng ký 81 Hình 48: Nhà bán lẻ đăng ký 81 Hình 49: Đăng nhập hệ thống 82 Hình 50: Khách hàng cập nhật tài khoản 82 Hình 51: Nhà bán lẻ cập nhật tài khoản 83 Hình 52: Đăng xuất khỏi hệ thống 83 Hình 53: Liệt kê sản phẩm 84 Hình 54: Liệt kê thơng tin sản phẩm 84 Hình 55: Mua sản phẩm 85 Hình 56: Cập nhật số lượng mặt hàng giỏ hàng 86 Hình 57: Xóa giỏ hàng 86 VI Hình 58: Khách hàng liệt kê hóa đơn 87 Hình 59: Nhà bán lẻ liệt kê hóa đơn 87 Hình 60: Khách hàng liệt kê thơng tin hóa đơn 88 Hình 61: Nhà bán lẻ liệt kê thơng tin hóa đơn 88 Hình 62: Khách hàng xác nhận hóa đơn 89 Hình 63: Nhà bán lẻ xác nhận hóa đơn 89 Hình 64: Đặt hàng sản phẩm 90 Hình 65: Liệt kê sản phẩm nhà bán lẻ 91 Hình 66: Liệt kê thông tin mặt hàng 91 Hình 67:Cập nhật thơng tin mặt hàng 92 Hình 68: Liệt kê danh sách mặt hàng hệ thống 92 Hình 69: Liệt kê thông tin mặt hàng 93 Hình 70: Thêm mặt hàng 93 Hình 71: Liệt loại sản phẩm 94 Hình 72: Liệt kê thơng tin sản phẩm 94 Hình 73: Tạo sản phẩm 95 Hình 74: Liệt kê khuyến 95 Hình 75: Liệt kê thơng tin khuyến 96 Hình 76: Cập nhật khuyến 96 Hình 77: Liệt kê sản phẩm 97 Hình 78: Nhập thông tin khuyến 97 Hình 79: Tạo khuyến 98 Hình 80: Mơ hình kiến trúc hệ thống triển khai 99 Hình 81: Màn hình đăng nhập 103 Hình 82: Màn hình đăng ký 103 Hình 83: Màn hình tài khoản 104 Hình 84: Màn hình menu 104 Hình 85: Màn hình danh sách sản phẩm 105 Hình 86: Màn hình sản phẩm 105 Hình 87: Màn hình thông tin sản phẩm 106 VII Hình 88: Màn hình nhập giá sản phẩm 106 Hình 89: Màn hình loại sản phẩm 106 Hình 90: Màn hình tạo sản phẩm 107 Hình 91: Màn hình danh sách khuyến 107 Hình 92: Màn hình thơng tin khuyến 108 Hình 93: Màn hình sản phẩm thêm khuyến 108 Hình 94: Màn hình tạo chương trình khuyến 109 Hình 95: Màn hình danh sách hóa đơn 109 Hình 96: Màn hình thơng tin hóa đơn 109 Hình 97: Màn hình báo cáo doanh thu 110 Hình 98: Màn hình menu 110 Hình 99: Màn hình danh sách sản phẩm 111 Hình 100: Màn hình thơng tin sản phẩm 111 Hình 101: Màn hình danh sách nhà bán lẻ 112 Hình 102: Màn hình giỏ hàng 112 Hình 103: Màn hình đặt hàng 112 Hình 104: Màn hình danh sách hóa đơn 113 Hình 105: Màn hình thơng tin hóa đơn 113 VIII 6.4 Kiến trúc hệ thống Hình 80: Mơ hình kiến trúc hệ thống triển khai 99 CHƢƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 7.1 Về mặt lý thuyết Tìm hiểu rõ khái niệm, mơ hình hoạt động điện tốn đám mây Ngồi đề tài tìm hiểu ưu điểm nhược điểm sử dụng điện toán đám mây so với kiến server cổ điển Phân loại mơ hình điện toán đám mây khác Về tảng hệ điều hành Android, đề tài tìm hiểu rõ khái niệm kiến trúc hệ điều hành Android Các mạnh tảng hệ điều hành Android Hiểu rõ cách lập trình ứng dụng Android chu kỳ sống ứng dụng Android Đề tài tìm hiểu rõ khái niệm ứng dụng công nghệ AR vào đời sống hàng ngày Phân loại ứng dụng sử dụng công nghệ AR 7.2 Về mặt ứng dụng Đề tài xây dựng ứng dụng tận dụng khả mạnh mẽ điện tốn đám mây lập trình Android Ứng dụng triển khai server tảng điện tốn đám mây Amazon EC2, nâng cấp tài nguyên ứng số lượng truy cập phát triển Đề tài tận dụng mạnh dịch vụ mà tảng điện toán đám mây Amazon cung cập, ứng dụng sử dụng dịch vụ RDS Amazon để xây dựng, quản lý, lưu sở liệu cách dễ dàng thuận lợi Để người dùng sử dụng ứng dụng mà khơng phụ thuộc vào vị trí địa lý phải phải cố định chỗ sử dụng máy tính để bàn cồng kềnh mang theo máy tính xách tay Việc xây dụng chương trình chạy tảng Android giúp người dùng sử dụng ứng dụng cách nhanh chóng, thuận tiện dễ dàng cho người dùng Tìm hiểu ứng dụng thư viện AR Wikitude vào chương trình tảng hệ điều hành Androird, để tăng cường tính tương tác người dùng với thơng tin ứng dụng cung cấp 100 Tìm hiểu sử dụng framework JQueryMobile để phát triển giao diện HTML5, CSS3, JavaScript cho ứng dụng Tân dụng mạnh JQueryMobile để cung cấp ứng dụng môi trường, Android, iOS, Windows, Linux… 7.3 Các mặt hạn chế Đề tài chưa đủ thời gian để triển khai gói thư viện hỗ trợ AR Một số chức web bán hàng mức bắt đầu, chưa nhiều thử nghiệm thực tế nên chưa so sánh, nâng cấp hợp lý 101 Tài liệu tham khảo [1] Reto Meuer, Professional Android Application development, Wrox, 2012, ISBN-10: 1118102274 [2] Satya Komatineni and Dave Maclean, Pro Android 4, Apress, 2012, ISBN-10: 1430239301 [3] Rob Stephens, Beginning Database Design Solutions, Wrox, 2008, ISBN-10: 0470385499 [4] Alexis Goldstein, Louis Lazaris and Estelle Weyl, HTML5 & CSS3 For The Real World, SitePoint, 2011, ISBN-10: 0980846900 [5] Trang wikipedia Cloud Computing: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing [6] Trang wikipedia Augmented reality: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality [7] Trang Amazon web service: http://www.aws.amazon.com [8] Trang wikitude: http://www wikitude.com 102 PHỤ LỤC A DEMO ỨNG DỤNG A.1 Nhà bán lẻ Nhà bán lẻ vào thăm trang web địa http://ec2-54-213-122-246.us-west2.compute.amazonaws.com:8080/MarketOnline/nbl/login.jsp Hình 81: Màn hình đăng nhập Nếu nhà bán lẻ chưa tài khoản đăng ký nút đăng ký Hình 82: Màn hình đăng ký Sau đăng ký đăng nhập vào hệ thống 103 Hình 83: Màn hình tài khoản Trang menu cung cấp chức cho nhà bán lẻ quản lý việc kinh doanh sản phẩm Hình 84: Màn hình menu Liệt kê danh sách sản phẩm 104 Hình 85: Màn hình danh sách sản phẩm Xem thêm sản phẩm CSDL hệ thống Hình 86: Màn hình sản phẩm Xem thông tin sản phẩm trước nhập thơng tin giá, thời gian bảo hành, tình trạng, xuất xứ sản phẩm 105 Hình 87: Màn hình thơng tin sản phẩm Nhập thơng tin giá sản phẩm Hình 88: Màn hình nhập giá sản phẩm Tạo thơng tin sản phẩm chưa CSDL hệ thống, nhà bán lẻ chọn loại sản phẩm tạo Hình 89: Màn hình loại sản phẩm 106 Tiếp tục nhập thơng tin giá, tình trạng xuất xứ, thời gian bảo hành, thơng tin kỹ thuật sản phẩm Hình 90: Màn hình tạo sản phẩm Nhà bán lẻ liệt kê danh sách chương trình khuyến Hình 91: Màn hình danh sách khuyến Và cập nhật thời gian phần trăm giảm sản phẩm chương trình khuyến 107 Hình 92: Màn hình thơng tin khuyến Để tạo chương trình khuyến nhà bán lẻ chọn sản phẩm thêm vào chương trình khuyến Hình 93: Màn hình sản phẩm thêm khuyến Sau nhà bán lẻ nhập thơng tin tên chương trình, mơ tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, phần trăm giảm sản phẩm 108 Hình 94: Màn hình tạo chương trình khuyến Liệt kê danh sách hóa đơn Hình 95: Màn hình danh sách hóa đơn Xem thơng tin chi tiết hóa đơn Hình 96: Màn hình thơng tin hóa đơn 109 Và nhà bán lẻ biết tình hình số lượng sản phẩm bán theo tháng Hình 97: Màn hình báo cáo doanh thu A.2 Khách hàng Khách hàng ghé thăm ứng dụng qua địa http://ec2-54-213-122-246.us-west2.compute.amazonaws.com:8080/MarketOnline/front/menu.jsp Hình 98: Màn hình menu Tại trang menu khách hàng chọn loại sản phẩm muốn xem/mua 110 Hình 99: Màn hình danh sách sản phẩm Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua hệ thống hiển thị trang thông tin sản phẩm Hình 100: Màn hình thơng tin sản phẩm Khách hàng muốn xem giá/mua sản phẩm cách chọn tab Nhà bán lẻ 111 Hình 101: Màn hình danh sách nhà bán lẻ Khách hàng chọn nhà bán lẻ bán sản phẩm hệ thống hiển thị trang giỏ hàng khách hàng Hình 102: Màn hình giỏ hàng Sau chọn sản phẩm mua xong khách hàng click nút Đặt hàng để hoàn tất trình mua hàng Hình 103: Màn hình đặt hàng 112 Sau đặt hàng thành công sản phẩm, khách hàng xem thơng tin hóa đơn tramg danh sách hóa đơn Hình 104: Màn hình danh sách hóa đơn Và thơng tin chi tiết hóa đơn Hình 105: Màn hình thơng tin hóa đơn 113 ... TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến có CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Tìm hiểu điện tốn đám mây Chọn hạ tầng điện toán đám mây để triển... vụ cho giải pháp bán hàng trực tuyến Xây dựng giải pháp hạ tầng hỗ trợ lập trình Web Application cho thiết bị di động điện toán đám mây kể Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến để làm ví dụ cho. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến có CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bộ giải pháp bán hàng trực tuyến có CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại , Xây dựng bộ giải pháp bán hàng trực tuyến có CSDL đám mây cho khách hàng sử dụng điện thoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay