Chuyên đề Số I4.0 và thách thức cho doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững

19 1 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:06

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trung tâm Thông tin – Tư liệu - Chuyên đề Số 17: I4.0 thách thức cho doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững Hà Nội – 2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) MỤC LỤC MỤC LỤC .2 Tin quốc tế 1.1 Cơng bố số đổi sáng tạo tồn cầu (GII) 2018 1.2 Malaysia khẩn trương ban hành Chiến lược quốc gia 4.0 1.3 IGEM 2018: Nền kinh tế xanh & Công nghiệp 4.0: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững .5 1.4 Hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số ASEAN 2018 - “Kinh tế 4.0” mang lại nhờ Blockchain 1.5 Chính sách cơng nghiệp để chuyển đổi Ấn Độ thành nhà lãnh đạo toàn cầu ngành công nghệ I4.0 1.6 I4.0: Chính sách khác biệt tùy vào địa điểm 1.7 Hội thảo Làm sống lại kinh tế khu vực thơng qua chun mơn hóa thơng minh I4.0 1.8 Diễn đàn Xã hội 4.0: Định hình kinh tế kỹ thuật số với giá trị tốt 10 Nghiên cứu sách 11 2.1 Digital Manufacturing – escaping pilotpurgatory = Sản xuất kỹ thuật số - Vượt qua giai đoạn thử nghiệm/ Digital McKinsey, 2018 11 2.2 Smart industry – a strategy for new industrialisation for Sweden = Công nghiệp thông minh – chiến lược cơng nghiệp hóa cho Thụy Điển/Ministry of Enterprise and Innovation, 2016 13 2.3 Smart Industry Implementation Agenda 2018-2021: Dutch industry fit for the future = Chương trình thực Cơng nghiệp thơng minh2018-2021: Để cơng nghiệp Hà Lan phù hợp với xu hướng tương lai/Smart Industry Programme, 2018 14 Nguồn: https://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2018/03/SI-Implementation -Agenda-2018English.compressed.pdf .15 2.4 Development 4.0: Opportunities and Challenges for Accelerating Progress towards the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific = Phát triển 4.0: Cơ hội thách thức để đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững châu Á Thái Bình Dương/UNDP, 2018 16 Nguồn: http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/sustainable-development/AsiaPacific-Development-40.html 17 2.5 Cybersecurity for Industry 4.0: Cybersecurity implications for government, industry and homeland security = An ninh mạng cho Công nghiệp 4.0: Khuyến nghị an ninh mạng cho phủ, ngành cơng nghiệp an ninh quốc gia/EY & ASSOCHAM, 2018 17 Nguồn: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cybersecurity-for-industry-4-0/$File/eycybersecurity-for-industry-4-0.pdf 18 2.6 Concept of SME Business Model for Industry 4.0 Environment = Nền tảng để xây dựng mơ hình kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa I4.0/Leos Safar, Jakub Sopko, Slavomir Bednar, Robert Poklemba, 2018 18 19 Như vậy, mơ hình kinh doanh I4.0 coi liệu yếu tố tiên hàng đầu Khi đó, giải pháp phần mềm đám mây trở nên cần thiết DNNVV Điều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) đồng từ yếu tố bên doanh nghiệp để triển khai hoạt động kinh doanh cách tinh gọn hiệu 19 Nguồn: Safar, L., Sopko, J., Bednar, S & Poklemba, R (2018) Concept of SME Business Model for Industry 4.0 Environment.TEM Journal, 7(3), 626-637, DOI: 10.18421/TEM73-20, http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_626_637.pdf 19 Tin quốc tế 1.1 Cơng bố số đổi sáng tạo tồn cầu (GII) 2018 Theo kết báo cáo công bố, Singapore quốc gia châu Âu xếp hạng cao với vị trí thứ tính tất trụ cột đầu vào (sau Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Vương quốc Anh) đạt thứ hạng cao nguồn nhân lực nghiên cứu Như vậy, Singapore tăng hai bậc so với năm 2017 Ngồi ra, Singapore ca ngợi “Phòng thí nghiệm sống cho lượng tái tạo” giữ vị trí thứ tiêu mức độ phức tạp kinh doanh với số điểm 65,08 Về trụ cột đầu đổi sáng tạo, Singapore trì vị trí thứ 11 kết đầu công nghệ tri thức, tụt bậc đầu sáng tạo (hạng 35 với 39,60 điểm) dù giữ vị trí cao mơi trường trị (94,65 điểm), mơi trường pháp lý giáo dục đại học Ngoài ra, Singapore đứng vị trí thứ đầu tư năm Ngồi lĩnh vực này, Singapore giữ vị trí số nhiều tiêu khác, bao gồm hiệu phủ, chất lượng quy định, luồng vốn FDI vào - ra, ổn định trị an tồn, vốn hóa thị trường, xuất cơng nghệ cao… Báo cáo lạc quan phát triển đổi sáng tạo toàn cầu Vấn đề lúc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào đổi sáng tạo trì tốc độ ổn định vài năm tới sau đạt tiến định Trong thập kỷ qua, đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D) toàn cầu tăng gấp đôi, công ty hàng đầu R&D không ngừng đẩy mạnh đầu tư Mặt khác, đầu tư vào đột phá đổi lượng điều cần thiết cho phát triển toàn cầu ngăn chặn khủng hoảng môi trường Theo dự báo, vào năm 2040, nhu cầu lượng giới tăng 30% so với Điều đòi hỏi cần thêm đột phá công nghệ tất khâu chuỗi giá trị lượng, từ bên cung với nguồn lượng bên cầu với thành phố thông minh, nhà máy phương tiện sử dụng lượng hiệu quả, công nghệ truyền tải, lưu trữ cho phép tối ưu hóa hệ thống lượng Các kinh tế có thu nhập trung bình khác khơng đứng ngồi xu đổi sáng tạo Ví dụ, Trung Quốc vươn lên vị trí 17 năm nay, Malaysia chiếm vị trí thứ 35 Báo cáo 20 quốc gia có bước tiến vượt bậc đổi sáng tạo so với trình độ phát triển, có gia nhâp lần đầu Thái Lan Ấn Độ có tiềm lớn thời gian tới Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Một thực tế khác nước giàu hơn, với nhiều ngành công nghiệp danh mục xuất đa dạng hơn, có xu hướng đạt điểm cao Tuy nhiên, chuyển đổi khoản đầu tư cho đầu vào đổi sáng tạo thành kết quả, nước khác thu hẹp dần khoảng cách Một vấn đề đáng lo ngại cân lớn đổi sáng tạo khu vực tiếp diễn kìm hãm phát triển kinh tế người Khoảng cách khu vực phát triển Bắc Mỹ, châu Âu lớn so với châu Phi Những khu công nghệ khoa học hàng đầu tập trung nước Mỹ, Trung Quốc Đức Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam xếp hạng thứ 45, tăng bậc so với năm 2017 xếp thứ khu vực Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan Đáng lưu ý, Thái Lan nhảy vọt bậc lên xếp thứ 44 Nguồn: https://www.opengovasia.com/global-innovation-index-2018-names-singapore -the-most-innovative-country-outside-of-europe/; Cornell University, INSEAD & WIPO (2018).The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation Ithaca, Fontainebleau, and Geneva 1.2 Malaysia khẩn trương ban hành Chiến lược quốc gia 4.0 Malaysia dự kiến cơng bố Chính sách quốc gia 4.0 vào ngày 31/10/2018, kế hoạch vốn kỳ vọng tạo tảng để đất nước chuyển sang kinh tế mở, có thu nhập cao, sử dụng cơng nghệ tiên tiến, có khả cạnh tranh toàn cầu hứa hẹn tạo “cơng việc tương lai” có chất lượng Cụ thể, sách có bốn mục tiêu cụ thể gồm: thúc đẩy tăng trưởng GDP ngành sản xuất, tăng suất quốc gia, tạo nhiều hội việc làm đòi hỏi kỹ cao tăng khả đổi khả cạnh tranh Chính phủ đóng vai trò người thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số lĩnh vực sản xuất dịch vụ có liên quan; qua đảm bảo Malaysia trìđược triển vọng hấp dẫn cho ngành cơng nghệ cao, sáng tạo có giá trị cao năm tới Trong giai đoạn thực sách, phủ tiếp tục thu hút tham gia bên liên quan nhiều để đảm bảo tất người dân Malaysia chia sẻ cơng lợi ích kinh tế q trình chuyển đổi I4.0 Ngồi ra, Malaysia có kế hoạch đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt vào ngành cơng nghiệp có giá trị gia tăng sử dụng công nghệ cao Đây phần chiến lược nâng tầm quốc giatrong chuỗi giá trị, từ kinh tế dựa vào đầu vào đến kinh tế thúc đẩy suất.Một phiên đối thoại tư vấn toàn diện với bên liên quan tổ chức quý năm 2019 Đây tảng để thảo luận vấn đề kinh doanh công nghiệp liên quan biện pháp để đảm bảo mang lại lợi ích cho tất bên liên quan mơi trường kinh doanh Mặt khác, phủcũng có kế hoạch xây dựng kế hoạch tổng thể công nghiệp sau năm 2020 với trọng tâm phát triển bền vững ngành công nghiệp, bao gồm sáng kiến công nghệ xanh dọc theo chuỗi giá trị ngang dọc ngành sản xuất Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Hiện nay, dù phủ giai đoạn xem xét sách tơ quốc gia nhận 14 đề xuất từ khu vực tư nhân để phát triển dự án ô tơ quốc gia lần thứ ba Cũng có khoảng công ty ô tô Đức quan tâm đến việc mở rộng kinh doanh tăng sản lượng Malaysia Sdn Bhd, nhiên chưa có đề nghị thức mà tìm kiếm hội, kể nước láng giềng Bên cạnh đó, hơm 23/10, phủ Malaysia thành lập trung tâm cao cấp công nghệ thông minh (ACES)đặt Cybercentre Pahang Technology Park.ACES thành lập Hội đồng phát triển kinh tế vùng dun hải phía đơng (ECERDC) TUM International GmbH, trung tâm lực I 4.0 khu vực, phù hợp với mục tiêu 4.0 phủ Tổng số tiền phân bổ để xây dựng trang bị sở vật chất cho trung tâm lên tới 12 triệu RM (tương đương khoảng 67 tỷ VNĐ) Trung tâm bắt đầu hoạt động vào tháng năm sau, cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo cấp chứng I4.0về công nghiệp thông minh cho đối tác không Malaysia mà cảtrong khu vực ASEAN châu Á-Thái Bình Dương.Các đối tác ACES bao gồm IJM Corp Bhd, Công viên công nghiệp Malaysia-Trung Quốc Kuantan, Kuantan Port Consortium, Đại học Malaysia Pahang (UMP) Siemens Malaysia Trung tâm kỳ vọng giúp nâng cao lực nhân lực địa phương để đáp ứng yêu cầu công việc tương lai, đặc biệt ngành nghề liên quan đến kỹ thuật số tự động hóa Nguồn: https://themalaysianreserve.com/2018/10/24/industry-4-0-policy-launch-on-oct31/; http://www.thesundaily.my/news/2018/08/13/industry-40-policy-completed 1.3 IGEM 2018: Nền kinh tế xanh & Công nghiệp 4.0: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Triển lãm Hội nghị quốc tế sản phẩm sinh thái sản phẩm công nghệ xanh Malaysia (IGEM) lần thứ diễn Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur từ 17-20/10 với 250 đơn vị triển lãm ước tính 30.000 người tham dự đến từ 35 quốc gia Được tổ chức Bộ Năng lượng, Khoa học, Cơng nghệ, Mơi trường Biến đổi khí hậu (MESTECC) thơng qua Tập đồn Cơng nghệ xanh Malaysia (GreenTech Malaysia), IGEM diễn đàn đổi kinh doanh công nghệ xanh lớn khu vực, thu hút cơng ty đầu ngành tồn giới giới thiệu đột phá công nghệ xanh Tại kiện, nhà cung cấp giải pháp doanh nghiệp lượng xanh trình diễn sáng kiến tới nhà hoạch định sách, nhà đầu tư tổ chức phủ cơng ty tư nhân, qua tạo hội mở rộng thị trường Với phát triển nhanh chóng ngành cơng nghiệp xanh ASEAN, IGEM hội tốt để giúp doanh nghiệp khai thác tiềm to lớn tiếp tục củng cố vị Malaysia trung tâm công nghệ xanh tạo doanh nghiệp dẫn đầu đầu tư vào lĩnh vực xanh IGEM 2017 thu hút 34.000 du khách đến từ 38 quốc gia bao gồm đại biểu, chức sắc công ty từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ nước thành viên ASEAN, dẫn đến nhiều hội kinh doanh với tổng giá trị triệu Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) RM (tương đương 50 tỷ VNĐ) IGEM 2017 giới thiệu cải tiến công nghệ tiên tiến lượng tái tạo, thành phố bền vững giao thông xanh IGEM 2018 tập trung vào thành phố bền vững, làm bật đổi năm lĩnh vực cơng nghệ xanh, bao gồm lượng tái tạo, hiệu lượng, công nghệ quản lý chất thải sản xuất xanh IGEM 2018 có tham gia Tokyo Metropolitan, Viện Cơng nghệ Kỹ thuật mơi trường Hàn Quốc (KEITI), Phòng Thương mại Công nghiệp EU-Malaysia (EUMCCI) gian hàng quốc tế Bên cạnh có cơng ty lượng mặt trời Jinko Solar, Ditrolic, Hanwa Q Cells, Path Green Plus, Solar Solar, Gading Kencana với nhà triển lãm mới, Cenviro Cenergi IGEM 2018 tích hợp chương trình kết nối kinh doanh phổ biến để thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh Các quan hỗ trợ kể đến MIDA, Matrade, MaGIC, MDV, CradleFund Hội đồng chứng nhận gỗ Malaysia;về phía Quốc hội cóDewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), EUMCCI, Ban Phát triển Công nghiệp Xây dựng (CIDB), Liên minh Xây dựng Xanh Malaysia (MGBC), Trung tâm Bảo tồn Đổi Môi trường Sdn Bhd (EPIC, thị trường vốn Malaysia, Đại sứ quán Hàn Quốc…) Sự kiện có thảo luận sâu sắc phiên kết nối với diễn giả quốc tế nhà lãnh đạo tư tưởng tương lai phát triển khu đô thị bền vững IGEM hội tốt doanh nghiệp xanh để tìm kiếm khơng hội kinh doanh mà giải pháp hữu ích thời đại I4.0 Nguồn: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/igem-2018-green-economyindustry-4-0-achieving-development-sustainable-goals-1027560614 1.4 Hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số ASEAN 2018 - “Kinh tế 4.0” mang lại nhờ Blockchain Kinh tế kỹ thuật số động lực thúc đẩy kinh tế đất nước cách đưa CNTT công nghệ kỹ thuật số vào trình làm việc để tăng suất, tiêu tốn thời gian lại tăng thêm giá trị cho sản phẩm dịch vụ để có khả cạnh tranh thương mại tốt Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị thông minh điện thoại thơng minh máy tính bảng để giao tiếp qua mạng không dây tốc độ cao giúp việc trở nên dễ dàng hơn, tạo hội kinh doanh hầu hết ngành kinh tế Khơng đứng ngồi xu đó, Chính phủ Thái Lan cân nhắc sử dụng kinh tế kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước cách ban hành sách Thailand 4.0 để biến kinh tế truyền thống thành kinh tế theo hướng đổi mang lại cho Thái Lan hội trở thành quốc gia có thu nhập cao Nhờ đó, năm 2018, Thái Lan chuyển thành kinh tế kỹ thuật số đầy đủ Nền kinh tế kỹ thuật số tạo giá trị kinh tế lên đến 3,25 nghìn tỷ THB (tương đương 2,3 triệu tỷ VNĐ) cho Thái Lan, với mức tăng 24,62% so với kỳ năm ngoái, chiếm 19,42% GDP đất nước Đây xem mức tăng trưởng cao năm qua Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Những kết ấn tượng trình bày Hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số ASEAN (ADES2018) diễn Thái Lan vào ngày 09/08/2018 với 500 người tham dự 45 quan truyền thơng báo chí.ADES2018 tổ chức Viện nghiên cứu đổi kinh tế kỹ thuật số ASEAN (ASEAN Digital Economic Innovation Research Institute) đơn vị: Hiệp hội hữu nghị Thái-Trung, Hiệp hội nhà báo Trung Quốc - Thái Lan (TCJA), China Report ASEAN, Trung tâm hợp tác đổi CAS (Bangkok) Các chủ đề ADES2018 đổi mới, cơng nghệ đầu tư xoay quanh sách hội Thailand 4.0 Hành lang kinh tế phía Đơng (EEC), vốn kế hoạch phát triển thuộc đề án Thailand 4.0, nhằm phục hồi tăng cường đầu tư nước vào việc nâng cao đổi sáng tạo công nghệ tiên tiến cho hệ tương lai Nguồn: https://chinareportasean.com/2018/08/10/2018-asaen-digital-economy-summiteconomy-4-0-brought-by-blockchain-china-asean/ 1.5 Chính sách cơng nghiệp để chuyển đổi Ấn Độ thành nhà lãnh đạo tồn cầu ngành cơng nghệ I4.0 Trong buổi mắt Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thiết lập tổ chức New Delhi, Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp Hàng không dân dụng Ấn Độ, Suresh Prabhu, khẳng định sách cơng nghiệp Bộ Thương mại Ấn Độ xây dựng dựa góp ý tất bộ, ngành, quyền địa phương, đại diện ngành công nghiệp tất bên liên quan, bước tiến quan trọng quốc gia Chính sách cho thấy rõ ý định phủ Ấn Độ “gắn chặt” nước với công nghệ máy bay giao hàng khơng người lái (drone), trí tuệ nhân tạo Blockchain Chính sách phù hợp với thách thức hội Ấn Độ công nghệ I4.0 mang lại vị vững cho quốc gia Nam Á chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp thứ tư thúc đẩy công nghệ kỹ thuật số, thấy Ấn Độ hướng để áp dụng công nghệ kỹ thuật số khía cạnh quản trị Ví dụ, Bộ Hàng không dân dụng cho mắt Digi Yatra, cho phép hành khách nhận diện khuôn mặt bay, qua tiến tới giảm thiểu sử dụng giấy tờ Điều không giúp Ấn Độ nhảy vọt vào chuỗi cung ứng tồn cầu mà cho thấytầm nhìn chuyển đổi thành xã hội ứng dụng kỹ thuật số mạnh mẽ Còn Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư WEF thiết lập Maharashtra, trung tâm thứ saucác trung tâm San Francisco, Mỹ, Nhật Bản Trung Quốc Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain máy bay giao hàng không người lái ba dự án trung tâm Ấn Độ WEF hợp tác với NITI Aayog, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, học viện công ty khởi nghiệp dự án Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Nguồn: https://www.expresscomputer.in/artificial-intelligence-ai/new-industrial-policy-totransform-india-into-global-leader-in-industry-4-0-technologies-suresh-prabhu /29472/ 1.6 I4.0: Chính sách khác biệt tùy vào địa điểm Vào ngày 7/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu sách châu Âu (Centre for European Policy Studies – CEPS) tổ chức buổi hội thảo bàn luận khác biệt, thách thức đặt sách chuyển đổi nước thành viên EU trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư Hội thảo có tham gia nhà hoạch định sách, chuyên gia học giả thảo luận cụ thể ngụ ý sách cơng nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho khu vực ngành công nghiệp EU Rõ ràng, sức mạnh chuyển đổi Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư định hình lại công ty ngành công nghiệp châu Âu Những lợi ích công nghệ giải pháp dự kiến thể mơ hình kinh doanh mới, ngành công nghiệp thị trường, sản xuất quy mơ lớn, quy trình sản xuất linh hoạt nhanh hơn, hệ thống sản xuất không carbon bền vững Tuy nhiên, tác động công nghệ công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ thần kinh, công nghệ xanh lượng tái tạo, công nghệ thông tin di động, công nghệ đám mây, liệu lớn, in 3D, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), rơ-bốt, cảm biến, công nghệ không gian máy bay giao hàng không người lái khác ngành khu vực Điều đồng nghĩa sách có vai trò quan trọng việc kết nối cơng nghệ, lĩnh vực địa điểm diễn Chính sách khu vực EU công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thịnh vượng tất khu vực EU cách hỗ trợ tạo việc làm, khả cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống phát triển bền vững Các khu vực định hình đường tăng trưởng cách thiết kế thực chiến lược chun mơn hóa thơng minh Tuy nhiên, bên cạnh việc nắm giữ lợi ích tiềm khổng lồ dài hạn, cải tiến cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt thách thức ngắn hạn Các vấn đề mà nhà hoạch định sách EU cần phải giải bao gồm: Chính sách xanh tạo ngành việc làm để đạt tăng trưởng kinh tế bền vững? Những loại kỹ đào tạo cần có để giúp cơng ty thích nghi tận dụng công nghệ mới? Các điều kiện để thúc đẩy sách chuyển đổi tùy vào đặc điểm vùng thành phố gì? Những cách tiếp cận sách hỗ trợ chuyển đổi khu vực sản xuất dịch vụ? Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Làm để sách hỗ trợ việc đưa hoạt động sản xuất từ nước trở nước để tăng cường khả cạnh tranh toàn cầu chuỗi giá trị EU? Nguồn: https://www.ceps.eu/events/industry-40-transformative-place-based-policy 1.7 Hội thảo Làm sống lại kinh tế khu vực thơng qua chun mơn hóa thơng minh I4.0 Hội thảo diễn vào ngày 09/10/2018 quan Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với Hiệp hội nghiên cứu khu vực (Regional Studies Association)tổ chức nhằm xác định cách thức mà khu vực tận dụng chương trình chun mơn hóa thơng minh EU, hội từ kỹ thuật số mơ hình sản xuất mới, I4.0 Các chun gia xem xét cách thức khai thác sách phép khu vực thu hút doanh nghiệp mới, (tái) xây dựng lực địa phương huy động nguồn lực địa phương trở nên sáng tạo Ngoài ra, hội thảo đề cập đến cách khu vực tụt hậu khai thác giao diện thị trường thông qua việc áp dụng công nghệ dịch vụ sản xuất Chuyên môn thông minh (3S) phương pháp tiếp cận tăng trưởng khu vực tùy theo địa điểm; cấu phần chương trình Đổi sáng tạo 2020 EU rộng sách gắn kết 2014-2020 hay Chiến lược nghiên cứu đổi cho chuyên môn thông minh (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) Chiến lược chủ trương can thiệp sách để hỗ trợ khu vực vượt lên lợi có, tiến tới đổi tạo ngành đặc thù khu vực để có lợi cạnh tranh kinh tế toàn cầu Hiện nay, đời kỹ thuật số, phổ biến công nghệ tính chất đột phá I4.0 mang lại hội cho tăng trưởng khu vực mà thực khn khổ RIS3 Tuy vậy, thách thức sách làm khu vực tụt hậu hưởng lợi từ RIS3 I4.0 Điều đặc biệt khó khăn vùng tụt hậu thường bắt đầu với tảng thấp nhân kinh doanh tài năng, kỹ lực công nghệ; khó để tạo ý tưởng mới, áp dụng cơng nghệ có chuyên ngành Tại Hội thảo, Tiến sĩ Anastasiia Konstantynova (Steinbeis-Europa-Zentrum) cách khu vực tận dụng kinh nghiệm RIS3 liên tục đánh giá/giám sát ưu tiên nhận địnhnhững bên liên quan tham gia vào việc thực RIS3 Tiến sĩ Peter Wostner (Văn phòng Chính phủ Slovenia Phát triển Chính sách Liên kết Châu Âu) khẳng định chuyển đổi sang I4.0 tránh khỏi cho khu vực hàng đầu khu vực tụt hậu Theo đề xuất Tiến sĩ Sandrine Labory (Đại học Ferrara), việc áp dụng công nghệ S3 I4.0 vùng châu Âu tụt hậu đẩy mạnh cách thúc đẩy hợp tác khu vực Tuy nhiên, Tiến sĩ Phil Tomlinson (Đại học Bath) cho điều thách thức lớn RIS3 ưu đãi cho khu vực hàng đầu tụt hậu tham gia vào sáng kiến dựa cộng tác H2020/Interreg thường không tương xứng Hiện nay, khisự động đổi sáng tạo thay đổi nhanh, hoạt động lại thiếu lan tỏa châu Âu Vì vậy, Giáo sư Lisa De Propris (Đại học Chuyên đề Số 17/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Birmingham) cho nhà lãnh đạo quốc gia cần hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp khu vực thông qua thay đổi đột phá Các chuyên gia khác nhấn mạnhphải dự đoán chuẩn bị cho thay đổi vậy, tính đến tác động nhóm xã hội dễ bị ảnh hưởng Bên cạnh đó, cần chỉnh sáng kiến I4.0 khu vực tích hợp R&D vào mơ hình sản xuất Nhìn chung, doanh nghiệp lực lượng lao động cần phải nắm lấy sợ công nghệ Tóm lại, RIS3 cho phép (tái) xây dựng lực địa phương, huy động nguồn lực khả có để khu vực trở nên sáng tạo Các khu vực tụt hậu hưởng lợi từ việc hình thành liên kết hợp tác với tác nhân khu vực dẫn đầu Tuy nhiên, ưu đãi để tham gia vào hợp tác chưa đối xứng khung sách có cần phải tính đến điều Về I4.0, điều quan trọng phải chỉnh sáng kiến sách theo khu vực tích hợp mơ hình R&D vào sản xuất Nguồn: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/16_en 1.8 Diễn đàn Xã hội 4.0: Định hình kinh tế kỹ thuật số với giá trị tốt Diễn đàn tổ chức ngày mùng 8-9/11/2018 Australia Viện Nghiên cứu Đổi Xã hội, Viện Nghiên cứu Swinburne, Family Life Ltd, Cơ quan theo dõi phân tích sách, SAP Pro Bono phối hợp tổ chức Diễn đàn xem xét vấn đề mà I4.0 đặt xã hội, cơng việc, cách thức phối hợp bên để đảm bảo hệ thống quản trị, quản lý tác động mang lại bình đẳng thay vìchỉ tập trung vào hiệu khứ, vốn lúc tốt cho người dân, người lao động ngành công nghiệp Các chủ đề trao đổi bao gồm: (1) Thiết kế hệ thống quản trị liệu, hệ thống thông tin phân tích liên quan đến liệu cơng dân dịch vụ phù hợp nguyên tắc đạo đức; (2) Xây dựng giá trị xã hội giá trị thay thiết kế hệ thống; (3) Cách thức để cộng đồng, dịch vụ nhân sự, ngành công nghiệp phủ tận dụng tốt tiềm phân tích liệu; (4) Đảm bảo kinh tế kỹ thuật số tốt cho công việc, lực lượng lao động nơi làm việc,tránh tác động tiêu cực đến bình đẳng xã hội hòa nhập xã hội; (5) Thời gian làm việc; (6) Thúc đẩy nỗ lực hướng tới xã hội tốt - thấm nhuần giá trị công cộng, xã hội thay vào công nghệ, hệ thống quản trị; (7) Các giới hạn triển vọng phân tích liệu xã hội Một số nội dung cụ thể phiên thảo luận gồm: - Quản lý trí tuệ nhân tạo: Cân đổi sáng tạo thực thi pháp luật; - Cách tiếp cận dựa liệu để tìm hiểu tính bền vững xã hội vùng lân cận; - Tận dụng AI để chuyển đổi phủ theo hướng dựa vào liệu: Giới thiệu mơ hình dự báo, trường hợp sử dụng điển hình Australia quốc tế; Chia sẻ mơ hình Maturity SAP….; Chuyên đề Số 17/2018 10 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) - Lợi cạnh tranh người lao động kỷ nguyên đột phá thay đổi theo cấp số mũ; - Thực tế mở rộng: Truyền thông nhập vai thay đổi xã hội giới thiệu ngắn gọn cách tạo thực tế tăng cường riêng cá nhân; - I4.0 Lộ trình cho doanh nghiệp;… Nguồn: https://www.swinburne.edu.au/research-institutes/social-innovation/events/ Nghiên cứu sách 2.1 Digital Manufacturing – escaping pilotpurgatory = Sản xuất kỹ thuật số Vượt qua giai đoạn thử nghiệm/ Digital McKinsey, 2018 Kết khảo sát McKinsey khoảng cách lớn số công ty thử nghiệm chiến lược sản xuất kỹ thuật số số công ty áp dụng chúng thành công Khảo sát tiến hành với 700 công ty quốc gia, cơng ty có 50 nhân viên 10 triệu USD doanh thu hàng năm Trong khảo sát này, I4.0 xem xét ba lĩnh vực: (i) Kết nối: sử dụng quản lý hiệu suất kỹ thuật số thực tế tăng cường để chuyển thông tin phù hợp đến người thời gian thực; (ii) Trí thơng minh: sử dụng kỹ thuật phân tích nâng cao trí tuệ nhân tạo để định tốt hơn, ví dụ quản lý chất lượng kỹ thuật số dự báo nhu cầu AI; (iii) Tự động hóa linh hoạt: sử dụng cơng nghệ robot an toàn cải thiện suất Kết khảo sát cho thấy 2/3 số doanh nghiệp coi việc số hóa chuỗi giá trị sản xuất ưu tiên hàng đầu 92% cho dẫn đầu ngang với đối thủ cạnh tranh chiến lược sản xuất I4.0 Con số tính riêng nhà sản xuất phụ tùng ô tô gốc 100% Theo quốc gia, Trung Quốc, Ấn Độ Mỹ đánh giá dẫn đầu cạnh tranh sản xuất kỹ thuật số Tuy nhiên, Đức, Mỹ, Nhật Bản Trung Quốc, lạc Chuyên đề Số 17/2018 11 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) quan sản xuất kỹ thuật số giảm sau mức cao Bản đánh giá tiềm khả sản xuất kỹ thuật năm 2017 xuống 75%, mức giảm nhiều hẳn thành công việc triển khai giải pháp I4.0 Trung Quốc Mỹ trì trệ Đức kỷ lục hồi năm 2017 Nhật số giảm từ 90% nước khác Mặc dù vậy, tăng đáng kể Nhật Bản, Một kết khác, sản xuất kỹ thuật số đứng đầu chương trình chiến lược hoạt động 68% công ty Các công ty thí điểm trung bình giải pháp I4.0 khác Ấn Độ dẫn đầu với 10,6 thí điểm, theo sau Trung Quốc (10,2), Brazil (8,9), Mỹ (8,5) Điểm đáng lưu ý so sánh chương trình thí điểm thực tế triển khai diện rộng, thấy sụt giảm lớn Theo đó, 30% số thử nghiệm triển khai cho tồn cơng ty Tự động hóa cơng nghiệp, phần mềm chất bán dẫn ngành dẫn đầu, theo sau chăm sóc sức khỏe, linh kiện tơ giấy bao bì Hình 1: Kết khảo sát thực tế ứng dụng sản xuất kỹ thuật số sau giai đoạn thử nghiệm Nguồn: McKinsey Digital Manufacturing Global Expert Survey 2018 Khoảng cách chênh lệch lớn kể diễn với ngành sản xuất ô tô Khảo sát 50 nhà sản xuất cung cấp phụ tùng ô tô gốc quốc gia cho thấy 92% số công ty sản xuất phụ tùng ô tô gốc thử nghiệm việc phân tích để quản lý chất lượng xác định nguyên nhân gốc rễ, 31% triển khai hoạt động diện rộng 54% số công ty sản xuất thử nghiệm in 3D có 4% thực quy mô lớn Việc áp dụng nhà cung cấp cao hơn, mức 25% Chuyên đề Số 17/2018 12 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) 54% số công ty sản xuất thử nghiệm sử dụng thực tế tăng cường vận hành đào tạo 15% dùng quy mô lớn Đối với nhà cung cấp, 63% thử nghiệm 8% sử dụng rộng rãi Nguồn: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/howdigital-manufacturing-can-escape-pilot-purgatory; http://www.greencarcongress.com/ 2018/08/20180807-mckinsey.html; https://advancedmanufacturing.org/mckinsey-cofinds-gap-between-trying-and-applying-digital-manufacturing/; https://3dprintingindustry.com/news/mckinsey-global-institute-identifies-gap-in-industry4-0-adoption-136842/ 2.2 Smart industry – a strategy for new industrialisation for Sweden = Công nghiệp thông minh – chiến lược cơng nghiệp hóa cho Thụy Điển/Ministry of Enterprise and Innovation, 2016 Chiến lược cơng nghiệp hóa Thụy Điển nhằm nâng cao lực cạnh tranh thay đổi doanh nghiệp, lựa chọn trọng tâm bao gồm: I4.0: Các công ty công nghiệp Thụy Điển trở thành nhà tiên phong chuyển đổi kỹ thuật số tận dụng tiềm từ kỹ thuật số Sản xuất bền vững: Tăng tường lực ngành công nghiệp sản xuất bền vững sử dụng hiệu tài nguyên, góp phần vào việc tạo giá trị, công ăn việc làm lực cạnh tranh ngành công nghiệp Tăng cường lực ngành công nghiệp: Cung cấp kỹ đáp ứng nhu cầu ngành thúc đẩy phát triển dài hạn Môi trường thử nghiệm: Tạo môi trường đổi sáng tạo thu hút Thụy Điển Chiến lược cụ thể hóa kế hoạch hành động thường xuyên cập nhật theo dõi số: việc tận dụng phần khác chuỗi giá trị; suất; tổng đầu tư; đầu tư cho đổi sáng tạo Các tiêu cho biết chiến lược phát triển Đối với lĩnh vực tâm, Thụy Điển đề định hướng chủ đạo bao gồm: I4.0: (1) Thúc đẩy phát triển, phổ biến ứng dụng công nghệ kỹ thuật số có tiềm lớn việc chuyển đổi ngành công nghiệp (2) Tận dụng tốt tiềm ký thuật số, ngành, quy mơ doanh nghiệp vị trí địa lý (3) Khuyến khích mơ hình kinh doanh mới, mơ hình tổ chức để tiếp cận tiềm công nghệ (4) Đáp ứng yêu cầu kiến thức từ phát Chuyên đề Số 17/2018 13 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) triển kỹ thuật số (5) Thích nghi điều kiện khung sở hạ tầng thời đại kỹ thuật số Sản xuất bền vững: Phát triển công nghệ, sản phẩm dịch vụ theo hướng giảm phát thải, nâng cao hiệu sử dụng tài nguyên lượng; tái sử dụng tái chế tốt hơn; chất lượng môi trường tốt (2) Tận dụng tiềm từ kỹ thuật số để thúc đẩy chuyển sang kinh tế tuần hồn, khơng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (3) Đảm bảo quy định, chế nhà nước hỗ trợ cho sản xuất bền vững Tăng cường lực ngành công nghiệp: (1) Tăng cường quan tâm khoa học kỹ thuật, khả thu hút chương trình học có liên quan đến công nghiệp (2) Nâng cao khả kết nối yêu cầu nhân lực ngành công nghiệp với hệ thống giáo dục tất cấp (3) Đảm bảo hệ thống giáo dục cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức phù hợp, có lực kỹ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi thời kỳ kỹ thuật số kinh tế tuần hoàn (4) Phát triển điều kiện cho việc học tập trọn đời (5) Thúc đẩy việc thay đổi, lưu chuyển nghề nghiệp khối đào tạo bậc cao khối kinh doanh Môi trường thử nghiệm: (1) Tập trung đầu tư nghiên cứu đổi sáng tạo lĩnh vực có tiềm đóng góp lớn cho cơng nghiệp hóa lực cạnh tranh dài hạn (2) Mở cửa khu vực công để ngành cơng nghiệp có hội thử nghiệm, giải thách thức xã hội, hợp tác sâu với bên liên quan địa phương khu vực (3) Tăng cường thực tiễn mua sắm cơng thân thiện với hình thức đổi sáng tạo (4) Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khối học thuật ngành công nghiệp (5) Đưa Thụy Điển hấp dẫn nhà nghiên cứu (6) Đưa Thụy Điển trở thành địa điểm hấp dẫn cho công ty đầu tư vào tiến hành hoạt động R&D Nguồn: https://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a 7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf 2.3 Smart Industry Implementation Agenda 2018-2021: Dutch industry fit for the future = Chương trình thực Cơng nghiệp thơng minh2018-2021: Để công nghiệp Hà Lan phù hợp với xu hướng tương lai/Smart Industry Programme, 2018 Chương trình thực Cơng nghiệp thông minh 2018-2021 mô tả hành động cần thiết để đảm bảo Hà Lan đầu I4.0 Chương trình soạn thảo Chuyên đề Số 17/2018 14 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) liên minh doanh nghiệp, sở học thuật quan phủ xây dựng hoạt động thực khuôn khổ Chương trình hành động Cơng nghiệp thơng minh 2014-2017 Kế hoạch phối hợp chặt với ngành vật liệu công nghệ cao hàng đầu (HTSM) ICT có liên kết với ngành hàng đầu khác, bao gồm hóa chất, nơng nghiệp thực phẩm, làm vườn vật liệu thơ Ngồi có hợp tác chặt chẽ kế hoạch Hiệp ước Cơng nghệ Quốc gia Mục tiêu chương trình tăng tốc số hóa doanh nghiệp Hà Lan Đây thách thức lớn DNNVV nói riêng, giải pháp thiết thực từ Công nghiệp thông minhcho phép doanh nghiệp áp dụng Bằng cách tập trung vào phát triển chương trình tham vọng có tầm quốc tế tiếp tục xây dựng hệ sinh thái độc đáo, tích hợp doanh nghiệp, giới học thuật phủ phối hợp chặt chẽ với Điều mang lại tăng trưởng kinh tế lớn tăng suất, tăng trưởng việc làm số lượng công việc hấp dẫn, giải pháp cho vấn đề xã hội, ví dụ tiêu thụ nguyên vật liệu lượng vấn đề biến đổi cơng nghiệp xác định, định hướng nội dung dự án, hoạt động thực để tăng tốc số hóa doanh nghiệp Các vấn đề bao gồm: sản xuất tiên tiến để khơng có sản phẩm lỗi; sản xuất linh hoạt để tạo sản phẩm khác với thời gian chờ ngắn có thể; tạo sản phẩm thông minh thân thiện với người dùng kết nối kỹ thuật số; xây dựng nhà máy thông minh, ứng dụng kỹ thuật số sử dụng lượng; đảm bảo liệu kỹ thuật số trao đổi hiệu an toàn với doanh nghiệp khác… Từ đó, dự án dự kiến triển khai để tăng tốc độ chuyển đổi công nghiệp Để đầu số hóa, Hà Lan cần xây dựng liên minh động doanh nghiệp, ngành, vùng, tổ chức học thuật quyền để thực hoạt động cụ thể tổ chức riêng rẽ hợp tác với Các hoạt động nên đưa vào ngành trọng tâm, đồng thời tập trung đảm bảo vị quốc tế mạnh mẽ liên kết chặt chẽ với châu Âu thông qua Trung tâm đổi kỹ thuật số, mạng đổi châu Âu, sáng kiến Vanguard Nguồn: https://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2018/03/SIImplementation -Agenda-2018-English.compressed.pdf Chuyên đề Số 17/2018 15 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) 2.4 Development 4.0: Opportunities and Challenges for Accelerating Progress towards the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific = Phát triển 4.0: Cơ hội thách thức để đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững châu Á Thái Bình Dương/UNDP, 2018 Những tiến nhanh công nghệ ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội châu Á-Thái Bình Dương Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư - đặc trưng sáng kiến trí tuệ nhân tạo, tự động hóa cơng nghệ sinh học - có khả chuyển đổi hệ thống sản xuất, quản lý quản trị có Việc nước có nắm lấy thích ứng với thay đổi công nghệ tới hay không xác định liệu quốc gia có đáp ứng cam kết Chương trình 2030 Phát triển bền vững đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững (SD Gs) hay không Trong nghiên cứu này, UNDP Economist Intelligence Unit (EIU) xem xét tác động có cách mạng cơng nghệ tiến trình hướng tới SDGs khu vực châu Á-Thái Bình Dương Phân tích kết xác định điểm rủi ro khu vực, kênh mà qua rủi ro hạn chế tiến độ SDG, cách thức mà cơng nghệ tận dụng, khai thác thay cản trở phát triển bền vững Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đa dạng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ảnh hưởng đến quốc gia theo cách khác Dù vậy, báo cáo khuyến nghị sách UNDP kèm nêu bật lĩnh vực quan trọng mànhững hành động thúc đẩy khả tận dụng hội có từ thay đổi công nghệ tránh khỏi tất quốc gia Trên sở đó, phủ phát triển giải pháp phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội nước Báo cáo đề xuất UNDP nhằm mục đích hỗ trợ q trình này, chủ yếu cách xác định chủ đề để phân tích sâu hướng dẫn thiết kế, xây dựng sách thể chế giúp quốc gia nắm lấy hội từ thay đổi công nghệ, quản lý hậu tiêu cực có Các sách quan trọng mà báo cáo đề xuất bao gồm: (1) tăng cường sách bảo trợ xã hội sử dụng AI tự động hóa để tối ưu hóa dịch vụ công; (2) thúc đẩy việc sử dụng công nghệ để giải thách thức tài nguyên sinh thái; (3) tối đa hóa lợi ích cơng nghệ để hỗ trợ lĩnh vực tăng trưởng kinh tế xanh tuần hồn, cơng nghệ kỹ thuật số “nền tảng mạng”, ứng dụng kinh doanh dịch vụ gọi xe kinh tế chia sẻ, vốn cho thấy tăng trưởng nhanh châu Á toàn cầu Quan điểm đa chiều nàycho mặt tích cực tiêu cực cơng nghệ cách tác động đến việc đạt SDGs, giúp cộng đồng phát triển phủ ý đến rủi ro chủ động nắm lấy hội, đẩy nhanh thay đổi cơng nghệ Đổi lại, điều nàycó thể khuyến khích tác nhân phát triển tập trung vào cải cách thể chế quản trị cần thiết để đảm bảo tác động ròng cơng nghệ lĩnh vực kinh tế, xã hội mơi trường tích cực Chuyên đề Số 17/2018 16 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Nguồn: http://www.asiapacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/sustainabledevelopment/Asia-Pacific-Development-40.html 2.5 Cybersecurity for Industry 4.0: Cybersecurity implications for government, industry and homeland security = An ninh mạng cho Công nghiệp 4.0: Khuyến nghị an ninh mạng cho phủ, ngành cơng nghiệp an ninh quốc gia/EY & ASSOCHAM, 2018 Trong thời đại I4.0, quan phủ gia tăng hoạt động ứng dụng kỹ thuật số thích nghi với mơi trường cơng nghệ để trì tính cạnh tranh kết nối Khi ngày nhiều thông tin tài sản tổ chức sở hữu sử dụng trở thành nút mạng thông tin, khả bị công mạng tăng theo cấp số nhân Trong bối cảnh vậy, tình hình an ninh mạng trải qua thay đổi chưa thấy Các mối đe dọa an ninh quốc gia gia tăng yếu tố bên bên khác Tội phạm mạng trở nên nguy hiểm hơn, tinh vi có khả gây suy thối cho an ninh quốc gia Mặt khác, công nghệ I4.0 tiếp tục tăng cường nhu cầu nâng cấp biện pháp an ninh nội Vì vậy, thách thức an ninh mạng cho hai bên (tội phạm bên bảo vệ an ninh mạng) trở nên lớn hết bên cố gắng giành lợi trước Trong giới siêu kết nối ngày nay, cơng mạng khơng vấn đề "nếu" mà trở thành "khi" nào.Do đó, tổ chức có chiến lược quản lý rủi ro chiến lược an ninh mạng xây dựng tốt có nhiều khả tồn thành công dài hạn so với đơn vị không giải vấn đề cách cẩn trọng kỹ Vì vậy, tổ chức cần tập trung cam kết với khuôn khổ: - Cung cấp cách tiếp cận tích hợp cho an ninh mạng - phương pháp tiếp cận toàn diện nguy đe dọa sử dụng công nghệ bảo mật thụ động, giữ két an toàn; - Tăng cường khả phát mối đe dọa để phản hồi cách thích hợp chủ động; - Tận dụngtrí tuệ nhân tạotrong việc nhận diện mẫu để theo dõi thông minh sở hạ tầng CNTT; Chuyên đề Số 17/2018 17 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) - Phát triển mối quan hệ mạnh mẽ tổ chức lĩnh vực khác quan phủ để chia sẻ thơng tin, nguồn lực trí tuệ, xây dựng lực chun mơn khả nghiên cứu; - Phát điển đội ngũ nhân có chun mơn, lực cao, thường xun đào tạo tập huấn nâng cao khả để đáp ứng tốt kịp thời nhu cầu bối cảnh Nguồn: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cybersecurity-forindustry-4-0/$File/ey-cybersecurity-for-industry-4-0.pdf 2.6 Concept of SME Business Model for Industry 4.0 Environment = Nền tảng để xây dựng mơ hình kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa I4.0/Leos Safar, Jakub Sopko, Slavomir Bednar, Robert Poklemba, 2018 I4.0 dẫn đến thay đổi định mô hình tổ chức kinh doanh doanh nghiệp Khi đó, bên cạnh hội kinh doanh mở ra, doanh nghiệp gặp phải khó khăn triển khai cơng nghệ thích nghi với mơ hình hoạt động Đặc biệt, với doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) - xương sống kinh tế, mơ hình cần xây dựng kỹ lưỡng để giúp doanh nghiệp hoạt động đáp ứng thích nghi tốt với yêu cầu I4.0, giai đoạn đầu Để thực mục tiêu này, nghiên cứu Safar cộng (2018) giới thiệu mơ hình kiến trúc tham chiếu (RAMI 4.0) để xây dựng cấu trúc mơ hình kinh doanh cho DNNVV I4.0 Dựa cấu trúc tổng quát này, doanh nghiệp xây dựng chuẩn mực, đảm bảo cho liệu liên thông, hoạt động doanh nghiệp vận hành trơn tru Việc có hệ thống cảm biến để thu thập liệu, sở hạ tầng để chuyền tải thông tin, hệ thống xử lý liệu nhanh chóng để định xác ba yếu tố quan trọng hàng đầu mà doanh nghiệp cần lưu ý để vận hành hiệu Ngoài ra, mơ hình kinh doanh truyền thống trì, nhiên yếu tố cấu phần cần phải nâng cấp phức tạp cấu phần cần ý đến là: (i) khả tương tác phải tính tới giao tiếp chung máy móc người; (ii) ứng dụng thực tế ảo tạo nguyên mẫu ảo nhà máy thông minh; (iii) truy xuất liệu theo thời gian thực; (iv) mô đun hóa cơng đoạn nhà máy thơng minh; (v) phân cấp kinh doanh để tối ưu hóa sản xuất; (vi) quy trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ Những điều không mang lại hội kinh doanh mà làm tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm thị trường địa phương tồn cầu Tổng hợp lại, mơ hình kiến trúc đề xuất sau: Chuyên đề Số 17/2018 18 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://ciem.vnep.org.vn) Như vậy, mơ hình kinh doanh I4.0 coi liệu yếu tố tiên hàng đầu Khi đó, giải pháp phần mềm đám mây trở nên cần thiết DNNVV Điều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn đồng từ yếu tố bên ngồi doanh nghiệp để triển khai hoạt động kinh doanh cách tinh gọn hiệu Nguồn: Safar, L., Sopko, J., Bednar, S & Poklemba, R (2018) Concept of SME Business Model for Industry 4.0 Environment.TEM Journal, 7(3), 626-637, DOI: 10.18421/TEM73-20, http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_626_637.p df Chuyên đề Số 17/2018 19 ... https://www.expresscomputer.in/artificial-intelligence-ai/new-industrial-policy-totransform-india-into-global-leader-in-industry- 4-0 -technologies-suresh-prabhu /29472/ 1.6 I4.0: Chính sách khác biệt tùy vào địa điểm Vào ngày 7/12/2018,... https://advancedmanufacturing.org/mckinsey-cofinds-gap-between-trying-and-applying-digital-manufacturing/; https://3dprintingindustry.com/news/mckinsey-global-institute-identifies-gap-in-industry 4-0 -adoption-136842/ 2.2... https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cybersecurity-forindustry- 4-0 /$File/ey-cybersecurity-for-industry- 4-0 .pdf 2.6 Concept of SME Business Model for Industry 4.0 Environment = Nền tảng để xây dựng mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Số I4.0 và thách thức cho doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững, Chuyên đề Số I4.0 và thách thức cho doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay